Herdenking Theo van Gogh – Toespraak door Theresa Geissler (02-11-2016)

theo-van-gogh-2016-a-1

(Klik op de afbeelding voor groter beeld)

(Door: Theresa Geissler)

Geachte aanwezigen, Vrienden van Pim Fortuyn, geestverwanten van Theo van Gogh,

Vandaag herdenken wij hier een mens. De Mens Theo van Gogh. Nu, 12 jaar geleden, stierf hij, zo’n 2,5 jaar na de politicus en beoogd premier van Nederland, Pim Fortuyn. De verschillen tussen beide moordaanslagen, zijn zij de moeite waard om te benoemen? Tèllen zij überhaupt? Mijns inziens zijn de overeenkomsten belangrijker: Beiden werden met voorbedachte rade van het leven beroofd. Beiden vielen ten prooi aan de thans nog onderhuidse, voortwoekerende strijd die de samenleving teistert, met als inzet: De westerse identiteit, het westerse normen- en waardestelsel, het vrije woord.
Om mij nu even te bepalen tot Theo, wiens sterfdag het hier tenslotte is, die wij herdenken: Theo was een artistieke geest. Een artiest, een geslaagd cineast, een “Bekende Nederlander.” Alleen al hierdoor werd hij, bijna onvermijdelijk, opgenomen in het ‘Grachtengordelmilieu.’ Economisch behoorde hij tot dat milieu. Cultureel behoorde hij tot dat milieu. Hij bleef evenwel voldoende zichzelf om nooit te verbergen dat hij mentaal gezien níet tot dat milieu behoorde. Dat hij té veel Realist was om zich aan dat milieu te conformeren. Dat hij de realiteit niet wenste te verloochenen om maar onvoorwaardelijk tot die bepaalde kring te kunnen behoren, in welke men algemeen zijn blik juist àfwendt van die realiteit en hem daarentegen richt op verbondenheid met de bevoorrechte elite, tot en met een sprankje aandacht van het zogeheten koningshuis aan toe.

Zo was Theo niet, dat ambieerde hij niet en die boodschap is dan ook overgekomen: Zowel bij zijn overlijden als bij de herdenkingen in de jaren daarna heeft de familie Von Amsberg consequent geschitterd door afwezigheid. Steunbetuiging verlenen aan die kringen, uit welke de móórdenaar van Theo afkomstig was, bleek voor hen aanmerkelijk belangrijker. En niet alleen voor hèn: Want hetzelfde valt te constateren met betrekking tot al diegenen – afkomstig dus uit datzelfde Grachtengordelmilieu – die de begaafde, succesvolle cineast Van Gogh door de jaren heen gráág tot hun vriendenkring rekenden. Evenwel vraag ik U: Nu, bij de herdenking van zijn sterfdag, waar zijn deze mensen nú? Waar waren zij bij eerdere herdenkingen gedurende de voorgaande jaren?

Het is waar: Twee jaar geleden werd het antwoord gegeven in Volkskrant Magazine door mevrouw Katja Römer-Schuurman, thans weer Katja Schuurman, die daarin toegaf niet naar deze herdenkingen te gaan, omdat zij en de haren “Theo liever herdachten in hun eigen, intieme kring.” Die behoefte aan ‘intimiteit’ verhinderde haar echter niet om het volgende ogenblik enige laatdunkende schimpscheuten ten beste te geven, gericht aan het adres van de vriendinnen die Theo tijdens zijn leven had gehad. Schimpscheuten, die ik hier niet zal gaan herhalen, aangezien w i j er hier althans naar zullen streven om déze herdenking een respèctvol karakter te geven, maar die veel zeggen over het diepte-gehalte en de mentaliteit van hen, die zichzelf tot Van Gogh’s “own pople” rekenden.

theo-van-gogh-2016-c-1

(Klik op de afbeelding voor groter beeld)

Zij vergisten zich daarin: Theo van Gogh was níet één van de hunne: Hij was een Realist. In tegenstelling tot vrijwel de gehele rest van die kliek van BN’ers met een hoog D66-gehalte was hij zich bewust van de gevaren die de Nederlandse samenleving ook tóen al bedreigden, vanwege het ‘islam voor olie’-beleid van de bestuurlijke elite, had hij oog voor het verwerpelijke van de islam….en stak dat niet onder stoelen of banken. Hij bracht dat onder meer tot uiting door het uitbrengen van zijn werk “Submission I en II”, in samenwerking met Ayaan Hirsi Ali. Hij nam hiermee een groot risico, iets, wat hij vrijwel zeker ook beseft heeft, maar Theo was een bevlogen mens, die deed wat hij móest doen.

Tenslotte heeft hem dit het leven gekost: Hij viel ten prooi aan de vergeldingsdrang van een vertegenwoordiger van de fundamentalistische islam, of ik kan beter zeggen: Aan een vertegenwoordiger van de ISLAM. Want als Erdoğan, een van de meest verachtelijke islamitische dictators van het ogenblik, tenminste één keer niet gelogen heeft, dan is dat geweest op het moment dat hij ronduit stelde: “Er bestaat geen gematigde islam: Islam=islam.”

Maar in plaats van dat Theo’s vrienden uit het grachtengordelmilieu deze realiteit erkenden en zich nadrukkelijk distantieerden van alles wat met diezelfde islam te maken had, vergáten zij liever. Algemeen trokken zij zich wederom terug in het politiek-correcte denken en vergaten hiertoe de plek waar hij zo lafhartig om het leven werd gebracht, het monument, dat te zijner ere werd opgericht….. Zij kozen, kortom, voor het wegkijken en de vergetelheid. Teneinde ongestoord de islamisering van onze maatschappij te kunnen blijven omarmen.

theo-van-gogh-2016-b-1

(Klik op de afbeelding voor groter beeld)

Zij, die dit níet verkozen, die deze twee plaatsen níet wensten te vergeten, die de jaarlijkse herdenkingen in ere zijn blijven houden en hier vandaag dan ook weer aanwezig zijn, deden en doen dit, omdat ZIJ de ware, realistische geestverwanten zijn van Theo. Tijdens zijn leven hebben zij hem vaak niet eens persoonlijk gekend en hebben zij nooit tot de BN-kringen behoord waartoe hij behoorde. Maar juist daaraan ziet men dat er nog ándere banden bestaan dan die welke het eerst in het oog springen: Banden, die op den duur de meest waardevolle en sterke blijken te zijn. Theo, jij was de witte raaf onder de BN’ers, die ons voorging in het patriottisme. Moge het offer, dat jij gebracht hebt ons de kracht geven om deze strijd voort te zetten. Als dan jouw officiële naaste vrienden zich hiertoe niet geroepen voelen, als zij de wil, de kracht en het zelfbewustzijn blijken te ontberen om op te komen voor de Nederlandse, humanistische normen en waarden, om, zogezegd, de westerse identiteit te blijven verdedigen, laat dan jouw gééstverwanten het doen, niet in de laatste plaats ter nagedachtenis aan jou.

Rust in vrede, Broeder: In de harten van allen, die het patriottisme, het verzet tegen de islamisering zijn toegedaan, leef jij voort tot in Eeuwigheid.

Ik dank U voor de aandacht.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Foto´s: “Jack Terrible”

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Islam, Islamisering, lafheid, Linkse Kerk, Nederland, nieuw fascisme, political correctness, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, Theo van Gogh, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

34 reacties op Herdenking Theo van Gogh – Toespraak door Theresa Geissler (02-11-2016)

 1. C.A.Barstow zegt:

  R.I.P.
  Pim en Theo.

  Geliked door 1 persoon

 2. Theresa Geissler zegt:

  Nou, hartelijk dank voor het plaatsen, Webmaster Bert: Allicht krijgt de tekst hier nog weer iets meer aandacht, dan in het Oosterpark, waar de aanwezigen zó in beslag genomen werden, dor het lullige feit, dat er nu eenmaal van tijd tot tijd régen dreigde,dat de belangstelling voor de sprekers als het ware erbij inschoot!
  Erg jammer, want voor mijn gevoel ging het wèl goed! En eigenlijk niets nerveus, dus ik kán het wèl!
  Ik zal in Godsnaam maar weer uitzien naar volgende gelegenheden; Doorgaan is het enige, wat je in zo’n geval te doen staat.

  Geliked door 7 people

  • paulzwueste zegt:

   Héél goed gesproken!!!

   Geliked door 1 persoon

   • joopklepzeiker zegt:

    Ik heb niets gehoord jij wel ?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @JK: Nee, inderdaad. Jammer hè? Als je was komen luisteren, had je het wèl gehoord.

    Like

   • joopklepzeiker zegt:

    @Theresa Geissler

    Inderdaad jammer, was het teveel moeite om even een videootje te schieten, konden we er van mee genieten .
    Terwijl er een man met een camera staat op te nemen , vreemd !

    En ik vind het niet jammer dat ik niet bij die menigte was die naar je toespraak stond te luisteren , integendeel .
    Ik ken er een aantal uit die menigte uit een ver verleden , allmaal goedwillende mensen die voor joker staan als hun enige uitweg zien om hun frustraties te kunnen uiten en dat dan ook heel lang volhouden al bijna 15 jaren lang .

    Maar het was een succes dat kan je zo aflezen aan de kopjes en houding van de aanwezigen op de foto .

    En over de doden niets dan goed zullen we maar zeggen maar we kunnen er wel over praten, tenminste dat vond TVG ook terwijl het mes krasjes maakte in de stoeptegels onder hem.
    Misschien was het beter geweest als hij wat minder arrogant was geweest en wat aan beveiliging had gedaan, maar dat vond hij niet nodig .

    Like

   • Marlies zegt:

    De laatste 2 syllabes van uw Bühne-naam passen tot in de perfectie.

    Geliked door 1 persoon

   • joopklepzeiker zegt:

    Aha, u behoorde bij de menigte ?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Marlies: Moet je nou die ‘like’ eens zien: Dat vindt-ie nog een compliment óók!
    Opmerkelijk type, die JK.

    Geliked door 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    @JK, 13.34u.: Goed, JK. ik zal heel even eerlijk en openhartig zijn:
    Het lag hem op zichzelf nog niet eens aan het kleine aantal mensen, maar ik geef hierbij eerlijk toe, dat het gebeuren in zijn geheel -om eens een populaire uitdrukking van jou te gebruiken- bágger was:
    De organisatie, toch al altijd aan de zwakke kant, al is de bedoeling goed, liet het vooral in het park afweten: Totaal van slag, door het lúllige feit, dat het weer verslechterde! Er kwam een bui en men schortte op en wachtte af, óf het weer zou opklaren, er kwamen halverwege twee Surinaamse kennissen van van Gogh binnenzeilen met bloemden en nógmaals moest het spreken wachten tot die bloemen ‘plechtig’ aan het hekwerk bevestigd waren, er dreigde nóg een bui en de geachte organisatrice maar aarzelen,of ze niet moest opbreken, lui, die in de Linnaeusstraat al hadden gesproken, mochten hier wéér hetzelfde verhaal afsteken, wat inderdaad gewoonte is, maar feitelijk nergens op slaat, toen ik tenslotte aandrong of ik nog aan de beurt kwam, was het “Gauw dan, want dan maken we er daarna een eind aan,” en als klap op de vuurpeil bleek de geachte organisatrice -overigens niet alleen bij mij- niet eens het fatsoen op te kunnen brengen om éven aandachtig àf te luisteren, maar dwaalde ze af, om tegen anderen een praatje te beginnen -over het wéér, naar ik vermoed. Ze bleek, zoals gezegd, totaal van slag en Jack kan desgewenst getuigen, dat ik naderhand, tijdens een afzakkertje in de kroeg, danig heb zitten foeteren op de hele gang van zaken! Het was beneden peil en zonder enig respect voor de inzet van de sprekers! En tóch was ik blij; blij, dat ik dit had doorgezet: Wat ik hier allemaal opsom, was niet mijn schuld,ik had gesproken, de tekst was goed geweest en, het belangrijkste: Het was goed gegáán: Ik had totaal geen nervositeit meer gevoeld, alleen verbetenheid, dat dit plaats zóu vinden, ik wist zónder microfoon een verstaanbaar volume te produceren; het is me gelukt, toon-nuanceringen aan te brengen, kortom: Het ging gewoon goed en ik heb het alléén gered, zonder kunstgrepen van deze of gene, die wou ‘showen’ hoe goed hij wel was met iemand met een beperking. En dáár ging het me om.Ik heb mezelf bewezen,dat ik het kán en de eerstvolgende gelegenheid, die zich voordoet -ook al is het met soortgelijke klungels- grijp ik wéér aan, dat zeg ik je hierbij! Ik heb het nodige uit te dragen en ik weet nu zeker, dat ik het wíl, durf en kán! Dat geeft mij evenzeer het recht om het te doen als wie dan ook en denk jij daar nu maar verder van, wat je wilt: Mij laat het ijskoud!

    Like

 3. tinekevanschagen zegt:

  Heel mooi Theresa, RESPECT!!

  Geliked door 1 persoon

 4. Jade zegt:

  Geweldige toespraak, petje af…

  Geliked door 1 persoon

 5. Tistochwat zegt:

  Goed gedaan weer!

  Geliked door 1 persoon

 6. Marlies zegt:

  De waarheid, Theresa, Prachtige speech. Moge er nog vele volgen.

  Geliked door 1 persoon

 7. Theresa, Geweldige speech over Theo, dat hij moge rusten in vrede.

  Like

 8. Henk.V zegt:

  Uit het hart gesproken, Theresa.
  Een uitstekende speech 🙂

  Like

 9. Theresa was er en ik was er ook. Theresa in de donker roze jas en ik in de lange groene jas. Het was een mooie herdenking alleen jammer dat de regen het bijna verpestte!!! https://www.powned.tv/artikel/herdenking-moord-op-van-gogh

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Men zóu het niet moeten verpesten door de regen, Jack, men zou de vraag moeten laten prevaleren: Hoe graag wíllen wij dit? Enfin…..

   Like

 10. Guardiacivil zegt:

  R.I.P voor Theo van Gogh en Pim Fortuyn, mensen die iets aan onze samenleving wilden doen om ons te beschermen voor het kwaad dat nu geschied en tegen de overheid die telkenmale verzaakt in hun taak die voor hen zelf geen taak is omdat zij andere belangen dienen.

  Like

 11. dutchdl zegt:

  Theresa’s speech staat ook op Dutch Defense League! En op de tijdlijn van Raffie Chohan.
  Bedankt Theresa, zo’n mooie tekst!

  Like

 12. kruisridder zegt:

  Theo was een eerlijk mens. Hij nam geen blad voor de mond en spaarde niemand. Hij nam de politiek-correcte elite en de islam veelvuldig op de hak en daarmee maakte hij veel vijanden, tot en met het koningshuis en het Binnenhof aan toe.

  Like

 13. fransdewit zegt:

  Konden we maar toveren

  Like

  • Golden Girl zegt:

   Frans, als dat zou kunnen wil ik 60 jaar terug in de tijd, ik heb Theo meegemaakt als regiseur van een film De Pijnbank met o.a Paul de Leeuw, ik was figurant, ik heb de film trouwens nooit gezien

   Like

 14. boorzalf zegt:


  Voor Theo, Pim en vele anderen die ons dierbaar waren en zijn.

  Geliked door 1 persoon

 15. Tom Hendrix zegt:

  Mooi gesproken, Theresa.

  Like

 16. Erik zegt:

  De vrije geest van Theo waard nog steeds rond in ons land en wordt geventileerd door alle die die vrijheid lief hebben, ook diegene die niet aanwezig waren om wat voor reden dan ook.
  Theo, dat irritante mannetje met z’n vieze peuk en vette uitspraken zo zonder masker en zonder angst voor de mening van een ander heeft nu nog bij vele de moed gegeven het zelfde te doen.
  Zo blijft hij in onze gedachten en inspireert ons.
  Dank grote Nederlander Theo van Gogh.

  Like

 17. Ongelovige zegt:

  Toch weinig moslims te zien, om ons duidelijk te maken dat de dader niets met de islam vandoen heeft…

  Like

 18. louis-portugal zegt:

  Goed gesproken Theresa.

  Like

 19. Aegolius cs zegt:

  Stilzwijgend instemmen gaat me niet goed af: een warme beschrijving, Theresa Geissler, over een opstandig mens dat zijn hart op de tong droeg!

  Like

 20. Jammer, Theo we hadden nog veel met je kunnen lachen…

  Like

 21. Dirkje zegt:

  Dank u wel mevrouw Geissler

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s