De geweldige linksmensch

screenshot_149

(Door: “Bolle Jan”)

Op veel blogs als deze wordt met regelmaat negatief over linkse mensen geschreven. Dat is spijtig, want de linkse mens is echt een bijzonder fenomeen. Eigenlijk zou het veel gepaster zijn om van linksmensch i.p.v. linkse mens te spreken, daar wij het hier wellicht met een geheel zelfstandige mensensoort van doen hebben. Ik opper hem alvast wetenschappelijk te benoemen: superhomo gigasapiens illuminatus. Deze geweldenaar heeft geen last van cognitieve tekortkomingen en al helemaal niet van misplaatste bescheidenheid. Nee, deze supermens heeft alle wijsheid in pacht; hij is progressief, objectief, rationeel en heeft bovendien altijd het beste voor met alles en iedereen. Hij is echt een zegen voor deze aardkloot. Echter, tegenover de zegen staat de vloek. Weet u wat de grootste vloek is? Nou, dat er ook niet-linksmenschen (wetenschappelijk: homo sapiens sapiens) bestaan – gewone mensen zoals u en ik bijvoorbeeld. Gelukkig weet de linksmensch onze vervloekte soort op dit moment goed in toom te houden, want door mensen zoals wij ontstaan er alleen maar conflicten.

Ik ben al helemaal een ontologische catastrofe: man, blank, blond en als klap op de vuurpijl nog christen ook – ja, een echte subjectieve domkop van het Veluwse platteland. Bovendien heb ik de post-jeugdige leeftijd van pakweg een Jesse Klaver, dus hoogmoed past mij niet. Geloof me, ik heb ondertussen echt geprobeerd mijn leven te beteren door mij universitair te laten scholen en mij te verdiepen in politiek, geschiedenis en filosofie. Ik ben zelfs verhuisd naar het progressieve Amsterdam, maar het hielp allemaal niks. Integendeel, want ik ben met de jaren steeds ‘populistischer’ in mijn opvattingen geworden.  Ik weet nu dat het verwerven van kennis je niet per se links maakt, maar dat je simpelweg linksmensch moet zijn. Het is primair geen intellectueel dingetje zoals ik als naïeve tiener veronderstelde, maar een volstrekt ontologische differentie – waarbij gezegd moet worden dat de soort linksmensch cognitief volstrekt superieur moet zijn aan de gewone mens. Dit moet ook wel, want als niet-linksmensch ben je altijd beperkt als subject van het eigen denken en daarom altijd afhankelijk van vooronderstellingen en reeds geïnterpreteerde voorkennis. Een bescheiden attitude en het openstaan voor argumenten van andersdenkenden zijn daarom voor elk normaal mens geen overbodige deugden. Dit schijnt echter niet voor de linksmensch op te gaan, want die is ondanks zijn ogenschijnlijke beperkingen op de een of andere manier altijd objectief en vooroordeel-vrij.

Gelukkig dat dit levende wonder der natuur zich wil ontfermen over de toekomst van zulke subjectieve geesten als u en ik. Dit doet hij overigens niet omdat hij ons zo graag mag, want in wezen heeft hij diepe minachting voor dergelijk beperkte zielen. Dit doet hij echter vanwege zijn heilige roeping om als superieure Übermensch over de inferieure massamens te heersen. De linksmensch is van nature geen democraat, maar altijd een aristocraat in geest – tja, het domme plebs is er toch om overheerst te worden door een uitverkoren klasse van intellectuelen, nietwaar?  

Onze inferioriteit zit hem daarin dat de linksmensch ‘weet’ dat wij als subjectieve kleingeestigen alleen maar meningen zonder inzicht kunnen ventileren. Daarentegen beschikt de superieure linksmensch  wel over dit essentiële ‘inzicht’, daar hij door zijn abstracte manier van redeneren immers op magische wijze boven de subjectiviteit kan uitstijgen. Hij ‘weet’, zonder dat het hierbij om een vooronderstelling zou gaan, dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen subjectief-concrete objecten van de zintuiglijke waarneming en de objectief-abstracte objecten van het intellect die daarachter schuil zouden gaan. Kijk, wij als nuchtere kleingeestigen nemen bijvoorbeeld een empirisch verschil tussen de christelijke en de islamitische theologie en levenspraktijk waar, maar de objectieve linksmensch ‘weet’ echter dat er een ware objectieve waarde voorhanden moet zijn die men achter deze subjectieve uitingsvormen zou moeten zoeken. Onze geweldenaar ‘weet’ dat die subjectieve verschillen komen door externe factoren zoals materiële en culturele omstandigheden en zo, maar dat alle religies immers naar dezelfde God leiden, nietwaar?  Het lijkt mij allemaal nogal speculatief …  O wacht even, je moet wel abstract-objectief kúnnen denken om die ‘objectieve waarheid’ die zich aan het subjectieve oog onttrekt te kúnnen waarnemen; daar is een bepaald cognitief niveau voor nodig dat alleen voor intellectuele linksmenschen is weggelegd.

Het staat dus buiten kijf dat de linksmensch door het abstracte denken cognitieve superioriteit bezit en daarmee de ‘waarheid’ aan zijn zijde. Het is dan ook rechtvaardig deze ‘waarheid’ overal en aan iedereen op te dringen, uiteraard ten behoeve van de gehele mensheid. Gelukkig kan dit vrij eenvoudig nu de linksmensch overal praktisch aan de knoppen zit. In het algemeen belang probeert hij de subjectieve barrières die de homo sapiens sapiens in zijn bestaan heeft opgeworpen af te breken: culturele identiteit, etnisch bewustzijn, nationale identiteit, enzovoort. Ja, de wereldvrede komt dankzij de objectieve linksmensch echt steeds naderbij, getuige de toenemende saamhorigheid in ‘ons’ multicultureel paradijsje.

Missie van de linksmensch: een ‘rechtvaardige wereld’ (= exoterisch vocabulaire, de esoterische betekenis luidt overigens: ‘Het is rechtvaardig dat wij met onze subtiele inzichten over de massa van de wereld heersen en het is rechtvaardig te eisen dat deze zich uit de naad werkt om ons daarvoor overvloedig te belonen’). Zo wordt dit stukje grondoppervlak (subjectief: Nederland) momenteel bevrijd van de gruwelijke termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’, die door de cognitief beperkten van dit gebied weer eens tot een stigmatiserend afgrenzingsmechanisme werden gedegradeerd. Wellicht dat de linksmensch, in zijn ijver voor de objectiviteit, binnenkort nog meer van dit soort nodige successen kan boeken. Naast het afbakenen op basis van herkomst worden medemensen door die verschrikkelijke niet-linksmenschen zoals ik nog steeds op basis van geslacht gebrandmerkt, ondanks dat subjectieve termen als ‘man’ en ‘vrouw’ zo stigmatiserend kunnen zijn voor volwaardige mensen die op het eerste gezicht door hun vleselijke façade wellicht op een oudere heer van pensioengerechtigde leeftijd lijken, maar inwendig een wulps schoolmeisje blijken te zijn….

Ach, ik vind het om eerlijk te zijn maar een vreemd beestje, die linksmensch: naast wereldvreemd vooral hoogmoedig, arrogant en elitair. Ondanks al het dood en verderf die alle in de praktijk gebrachte utopieën hebben voortgebracht die uit zijn verwarde geest zijn ontsproten, gelooft hij nog steeds dat hij de mensheid vooruitgang brengen kan…. Tja, het vooruitgangsdenken. Sociaal-darwinistische rassentheorieën en radicale ideologieën zoals het nationaalsocialisme en het marxistisch socialisme behoren tot haar erfenis. Evenals het multiculturalisme en het elitaire globalistisch-individualisme die in onze huidige maatschappij zoveel schade aanrichten. O nee, dat van het nationaalsocialisme neem ik terug, want alle revolutionaire ideologieën die op dit moment niet bijdragen aan een positief zelfbeeld zijn automatisch rechts. En antizionisme heeft natuurlijk niks met antisemitisme van doen, want dat was een rechts  dingetje… Trouwens, is de linksmensch eigenlijk wel zo progressief?

Wat wij heden ten dage als progressief verlichtingsdenken beschouwen, is in veel gevallen niets anders dan een heropleving  van gedachtegoed uit de klassieke oudheid, aldus in feite ten diepste reactionair i.p.v. een product van een progressieve en objectieve rede van ‘onafhankelijke en frisse  geesten’. Zo vinden we, om maar een paar voorbeelden te noemen, de historische wortels van het socialisme bij Plato (ca. 427 voor Chr. – 347 voor Chr. !!), evenals die van de eugenetica. Ook stond in het maatschappijbeeld van Plato niet het gezin centraal, maar was hij van mening dat mannen en vrouwen dezelfde taken in de maatschappij hadden te vervullen, ook in bestuursfuncties, en dat de staat verantwoordelijk diende te zijn voor kinderopvang. De kiemen van het moderne kosmopolitisme zijn wederom te vinden bij de oude Cynici en Stoïcijnen, welke zich reeds als ‘wereldburger’ definieerden. Progressieve ideologieën zijn maar al te vaak oeroude dwaasheden in een modern jasje. De Griekse filosoof Plato is de feitelijke aartsvader van onze linkse vrienden; het platonische gedachtegoed doordringt alle revolutionaire ideologieën sinds de Franse revolutie in één gezamenlijk kerndoel: de bestaande wereldorde (bloedadel-geestelijkheid-volk) omvormen tot een nieuwe orde, waarin de opperste macht komt te liggen bij een nieuwe, geïdealiseerde  vorm van een verheven adel: de geestelijke aristocratie (een soort profetische priesterkoningen van de rede). O.a. via Nietzsche, die dit aristocratische gedachtegoed uitwerkte tot zijn idee van de Übermensch, werd het platonisch idealisme van een verheven mensheid in ‘harmonische eenheid’ basis voor alle progressieve ideologieën van de 20e en 21e eeuw. Dit geldt zowel voor het radicale idealisme (nationaalsocialisme/communisme) als voor het pragmatisch idealisme van de huidige politieke democratie.

De westerse wereld heeft sinds de Verlichting haar christelijke wortels steeds verder afgeschud door zich aan die van de klassieke oudheid vast te klampen; de progressieve wereldbeschouwing is, zoals reeds gezegd, in veel gevallen niets anders dan een adaptatie en herinterpretatie van filosofieën die in de  Romeins-hellenistische wereld in zwang waren. Dit lijkt mij geen onbelangrijke wetenswaardigheid, des te meer omdat het imperium van de Romeins-hellenistische wereld in al haar hoogmoedige idealen en ambities uiteindelijk van de aardbodem verdween….. Wij gaan gelukkig een rooskleurige toekomst tegemoet, omdat het vergelijk met het Romeinse Rijk niet geheel opgaat. De Romeinen waren namelijk mensen als u en ik, maar de linksmensch is van een geheel ander kaliber. Deze supermens ‘weet’ dat hij alles onder controle heeft. Wellicht nog meer praktisch idealisme om de laatste tegenstand van de cognitief beperkte realisten te breken en de wereldvrede is een feit…. Het ‘moet’ gewoon wel, want de objectieve linksmensch ‘weet’ het!

Door:
“Bolle Jan”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Linkse Kerk. Bookmark de permalink .

8 reacties op De geweldige linksmensch

 1. Bob Fleumer zegt:

  Voor veel mensen is het heel moeilijk toe te geven dat je eigenlijk niet veel weet en dat is ook nog onzeker!

  Liked by 1 persoon

  • hendrikush zegt:

   Bescheidenheid en erkenning van onwetendheid is alleen weggelegd voor mensen die veel studeren en die zelf kunnen nadenken. De rest camoufleert zijn onkunde en gebrek aan kennis met bravoure en een grote bek.

   Like

 2. Tom Hendrix zegt:

  Geweldig betoog van U, “Bolle Jan”. Zelf vind ik links een hersenafwijking.

  Like

  • ieznogoedh zegt:

   U staat daarin niet alleen!

   Top psychiater: Links denkenden hebben psychologische stoornis

   In Nederland zijn er nogal wat ‘linkse’ en/of ‘progressieve’ partijen, wier neurotische gedachtegoed volgens dr. Rossiters visie zowel irrationeel, kinderlijk als meedogenloos is.

   Lyle Rossiter is al ruim 40 jaar een gecertificeerde forensische en klinische psychiater en heeft in opdracht van talloze publieke instellingen, rechtbanken en advocaten al meer dan 1500 patiënten behandeld en ruim 2700 civiele en criminele gevallen onderzocht. De veteraan-psychiater legt in zijn boek glashelder uit waarom het socialisme niets anders dan een psychologische stoornis is.
   ‘Op basis van opvallend irrationele overtuigingen en emoties ondermijnen moderne socialisten op meedogenloze wijze de belangrijkste principes waar onze vrijheid op gebaseerd is,’ aldus Rossiter. ‘Zoals verwende, boze kinderen rebelleren ze tegen de normale verantwoordelijkheden van volwassenen en eisen ze dat een ‘ouderlijke’ overheid van de wieg tot aan het graf voor hen zorgt.’

   Voor het hele artikel: http://www.vrijspreker.nl/wp/2011/01/top-psychiater-links-denkenden-hebben-psychologische-stoornis/

   Like

 3. Guardiacivil zegt:

  Ik moest dit wel even twee keer lezen. Maar u getuigt van het bezit van een goed stel in balans zijnde hersenen die exact weten te plaatsen van feiten en misverstanden. Een volstrekt mooie gave Bolle Jan. En inderdaad lopen er heel veel rond met een hersenafwijking waarbij normaal funktioneren uitgesloten is.

  Like

 4. Eenhoorn zegt:

  ‘De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.’

  Like

 5. Taljaard zegt:

  Prachtig artikel dat ik woord voor woord kan onderschrijven.
  Complimenten!
  U vergeet er bij te zeggen dat de superhomo gigasapiens illuminatus er een sport van maken om ons, naast hun subjectieve neo-platonisme, ook nog een net zo subjectief jungiaans en post-christelijk collectief schuldgevoel aan te praten.
  Ongetwijfeld bent u er, als christen,van op de hoogte dat de Bijbel ons zegt dat de kinderen niet mogen lijden onder de zonden van hun ouders (Ezech. 18:20). Maar aan een hoogst objectief boek de Bijbel laat zich de linksmensch niets gelegen liggen. In plaats daarvan moeten wij ons onderwerpen aan het subjectieve dogma van de collectieve schuld. Hoewel vrijwel niemand vandaag de dag mensen wil beoordelen aan de hand van de kleur van zijn/haar huid, laat staan ooit aan de moreel volstrekt verwerpelijke praktijk van de slavernij heeft bijgedragen, is iedereen die zich niet aan dit linkse dogma wil onderwerpen hoe dan ook schuldig.
  En hoewel de islam een religie/ideologie is, die objectief en naar de aard van religies en ideologieen,
  in feite niets hebben uit te staan met etniciteit en ras (wel met cultuur, maar dat is een andere categorie) worden etniciteit en ras op subjectieve wijze met elkaar verbonden.
  Het gevolg daarvan is dan weer dat iedereen die het waagt om zich kritisch jegens de islam uit te laten automatisch een ”racist” moet zijn.
  En hoewel er objectief gezien meer gekleurde en zwarte christenen op de wereld zijn dan blanke dicteert het linkse subjectivisme dat het christendom ”wit”, e.g. verwerpelijk, is.
  Vandaar dat een Sophie in `t Veld haar haat jegens de kerk ook openlijk en onbekommerd kan ventileren.

  Like

 6. Jan zegt:

  Linkse gekken begraven kalkoenen

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s