Bloemlezing “DE ISLAM”

islamtrue

(Klik op de afbeelding voor groter beeld)

(Door: “Islamofobia Terrorist”)

De islam is een primitieve roof-en-moord-religie gesticht door een 7de-eeuwse roofmoordenaar, verkrachter en pedofiel genaamd Mohammed. Heeft in zijn doctrine de vernietigingsoorlog tegen alle niet-islamitische cultuur besloten. De koran is een directe oorlogsverklaring aan de mensheid. Die oorlog is permanent, tot alle niet-moslims zijn onderworpen, bekeerd of gedood.

De islam is een seksueel aangedreven moord- en verkrachtingsmachine die moslims aanzet tot seksuele geweldsdaden en massamoord. De islam haalt de donkerste aspecten van de menselijke natuur naar boven, immorele mannen vinden in de islamitische geschriften autorisatie en vergoelijking voor barbaarse misdaden tegen niet-moslims. De enige moraal die moslims aanhangen, is de misdadige moraal van de koran en de profeet.

De islam is een compleet en totalitair systeem waarvan de inhumane wetten en leefregels staan beschreven in de sharia. Pedofilie, verkrachting en eerwraak worden niet gezien als verwerpelijke misdaden, maar als een religieus recht en islamitische plicht. De islam heeft religieuze, juridische, economische en militaire componenten. De religieuze component is een kapstok voor de andere.

De islam verdeelt de wereld in Dar-al-Islam en Dar-al-Harb, de moslimwereld en de mensheid. Moslims hebben de gezamenlijke opdracht de mensheid te onderwerpen om Dar-al-Islam wereldwijd te vestigen. Dan is het doel van Allah bereikt.

screenshot_53

De islam kent veel overeenkomsten met het nazisme en is puur nazistisch in de Jodenhaat, in het racisme tegen vrouwen en Joden, in de expansieve oorlogszucht, in het Führer-principe, in de principiële gewelddadigheid en in de superioriteitswaan die gepaard gaat met ziekelijke angst in de vorm van xenofobie, samenzwering, slachtoffergedrag en rancunisme. Moslims wijzen voortdurend naar de ‘vijand’ als oorzaak van hun eigen ellende.

De islam terroriseert al 1400 jaar de mensheid. Hij predikt  haat, geweld, discriminatie, onderdrukking, vernedering en vernietiging van alle niet-moslims. De verzen in de koran zijn onvergankelijk, de absolute waarheid en verheven boven alle kritiek. De koran is het laatste en letterlijke woord van Allah en kan niet worden gewijzigd of uitgedaagd. Bijgevolg kan de islam nooit veranderen of worden hervormd. De instructies voor moord, roof en verkrachting zijn nu even geldig als op het moment dat ze werden geschreven. Omdat de islam niet gemoderniseerd kan worden, proberen moslims de moderniteit te islamiseren.

De islam heeft als motor de jihad die draait op het bloed van ongelovigen. De islamitische bloeddorst wordt gevoed door talloze koran-commando’s die moslims aanvuren eindeloos bloed te vergieten tot de wereld van hen is. De islam is de grootste moordmachine uit de geschiedenis van de mensheid.

screenshot_54

De islam ontleent zijn bestaansrecht enkel en alleen aan de vernietiging van andere volkeren, geloven en culturen. De islam heeft de dood van 300 miljoen Joden, christenen, boeddhisten, hindoes en atheïsten op zijn geweten, die zijn vermoord vanwege de misdaad geen moslim te zijn. De islam is een religie van genocide.

De islam radicaliseert alle gelovigen, jihad is mainstream islam. Jihadisten knappen het vuile werk op voor de zogenaamde gematigde meerderheid, die niet bereid is te doden voor Allah. Verder is er geen verschil. Zelfde God, zelfde profeet, zelfde koran.

De islam claimt dezelfde God te vereren als de christenen en Joden, maar moslims aanbidden de Oppergod van de pre-islamitische polytheïstische Arabieren, de maangod Allah, de door Mohammed aangenomen enige en ware God.

De islam pleegt plagiaat. Rituelen zoals het offerfeest en de hadj zijn niet van islamitische oorsprong,  maar werden al eeuwen daarvoor gepraktiseerd door heidense Arabische stammen die door Mohammed zijn beroofd van hun heiligdom (de Kaäba), hun goden en rituelen. Uit de Bijbel en de Thora liet hij passages overschrijven in zijn koran en paste teksten aan zoals het hem uitkwam. De islam is een bij elkaar gejatte religie.

De islam pretendeert dat de koran het perfecte boek voor de mensheid is, maar de koran staat vol eenvoudig bewijsbare historische en wetenschappelijke fouten, spreekt zichzelf verschillende malen tegen, heeft het literair niveau van een stripverhaal en is een belediging voor de intelligentie.

De islam heeft geen rationele, filosofische of theologische basis. Het hele geloofssysteem is gefundeerd op de koran (wat Mohammed dacht) en Hadith (wat Mohammed deed). De islam is in tegenspraak met de wetenschap, de filosofie, het gezonde verstand en het menselijk fatsoen.

screenshot_55

De islam beschouwt alle ongelovigen als onrein en sub-humaan. Allah moedigt verkrachting, plundering, afpersing en slavernij van niet-moslims aan. De islam reduceert niet-moslims tot grondstof om uit te buiten, te mishandelen en te vermoorden. Moslim-ethiek is maffia-ethiek.

De islam erkent de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens niet, maar heeft in 1990 met de Verklaring van Caïro zijn eigen mensenrechten uitgeroepen, die zijn gebaseerd op de sharia.

De islam draagt geen universele waarden in zich en draagt niets van waarde bij aan ontvangende/geïnfiltreerde samenlevingen. De islam is alleen uit op het eigen gewin, van wederkerigheid is nooit sprake. Moslims pakken alles, maar geven niets. De islam brengt niets dan dood, ellende, angst, ongelijkheid, intolerantie, onvrijheid, wreedheid, verkrachting, armoede, barbarij, criminaliteit, chaos, tweespalt en culturele afbraak.

De islam reduceert vrouwen tot rechteloze broedmachines en altijd beschikbare seksobjecten. Hij verplicht vrouwen zich op straat te bedekken op straffe van mishandeling en/of verkrachting. Moslims zien iedere hoofddoek in westerse straten als een vlag geplant in vijandelijk gebied.

De islam criminaliseert de vrijheid van meningsuiting en controleert gedachten en informatie. De gedachten en informatie controlerende aspecten vereisen dat iedere kritiek wordt gesmoord. De islam kan zich niet verzetten tegen rationele kritiek en kan zich alleen verspreiden en handhaven door onwetendheid, analfabetisme, oorlog, terrorisme, intimidatie en misleiding. De islam kan niet vreedzaam samenleven met andere geloven.

De islam geeft het individu geen gewetensvrijheid, maar is dermate collectivistisch dat individualisme als verraad aan de islam wordt gezien. Zelfstandig nadenken over morele vraagstukken en het gebruik van de rede staat gelijk aan godslastering, waar de doodstraf op staat. De islam brengt geen kennis en wetenschap voort, maar steelt en gebruikt slechts de prestaties van de volkeren die zij onder het kromzwaard brengen. Waar de islam gaat heersen, verdwijnen de creativiteit en verbeelding.

screenshot_56

De islam wordt gedreven door haat, hebzucht, lust en woede. Er is geen liefde, genade of mededogen. Moraliteit is alleen gebaseerd op de Hadith, als Mohammed het deed is het goed voor alle moslims om te doen. De mens Mohammed was een roofmoordenaar, kinderverkrachter, kindermoordenaar, vrouwenhater, sadistische beul, seksverslaafde narcist, charlatan, honden-doder, massaverkrachter, massamoordenaar, slavenjager, oorlogshitser en een terrorist. Hij wordt door moslims gezien als de perfecte mens en het grote voorbeeld voor de mensheid.

De islam leert moslims dat zij gehaat worden door niet-moslims, die hen proberen te verleiden en te misleiden. De islam leert daarnaast dat moslims de beste zijn van alle mensen. Dat uit zich in een schizofreen minderwaardigheids/superioriteits complex en irrationele emoties van haat, hysterie, wraak en woede. Appeasement zorgt voor meer agressie en versterkt de vernietigings- en veroveringsdrang.

De islam bedrijft tot op de dag van vandaag slavernijpraktijken in landen als Mauritanië, Qatar, Saoedi-Arabië, Soedan en in het kalifaat. Omdat Mohammed zelf een slavenjager was, hebben moslims daar geen morele bezwaren tegen. De islamitische slavenhandel is de langste in de geschiedenis, duurde 1300 jaar en eiste veel meer slachtoffers dan de westerse slavenhandel die 400 jaar duurde. Alle zwarte slaven werden gecastreerd.

De islam moedigt het beliegen en bedriegen van ongelovigen aan. Contracten of overeenkomsten gesloten met ongelovigen hebben geen enkele verplichtende waarde. De islam verbiedt moslims vriendschappen te sluiten met niet-moslims, behalve als er sprake is van bedrog of een kans op bekering.

screenshot_52

De islam promoot diefstal en roof van niet-moslims. Stelen van ongelovigen wordt gezien als het goede en juiste om te doen. Moslims geloven dat Allah de wereld alleen voor hen heeft geschapen, waardoor zij van mening zijn dat de bezittingen van anderen moslims rechtens toekomen.

De islam stimuleert emigratie om andere landen te islamiseren met intimidatie, misleiding, snel broeden, geweld en terrorisme. Zowel de godsdienst als de culturele identiteit van een samenleving worden aangevallen. Moslims achten hun cultuur superieur en zijn bevolen alle niet-islamitische cultuur te vernietigen.

De islam kent een ijzeren wet, die zich al 1400 jaar wereldwijd doet gelden: wie islam zaait, zal oorlog oogsten.

Door:
“Islamofobia Terrorist”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, Islam, koran, Mohammed, Moslims. Bookmark de permalink .

18 reacties op Bloemlezing “DE ISLAM”

 1. Mohammed is de valse profeet,
  de islam is een verderfelijke ideologie
  en Allah is Satan zelf.

  Geliked door 1 persoon

 2. koddebeier zegt:

  Nog erger en verderfelijker dan de islam zijn de politieke partijen die hun steun verlenen aan deze misdadige doctrine !!

  Like

 3. Tom Hendrix zegt:

  Dat is de waarheid, over de islam.

  Like

 4. Een bloemlezing, mag het ook een grafkrans zijn?

  Like

  • Guardiacivil zegt:

   Nou Marian, een grafkrans associëer ik toch met iemand of een groep waar ik met een grafkrans een eer betoon die ons heeft verlaten en met respect deze krans als gebaar neerleg.
   Aan de islam kan ik niets eren of respect tonen.

   Like

 5. cefas zegt:

  Zo is het, het is niet anders. De keiharde waarheid. Dus Balkenende, het is geen vredelievende religie maar een religie van dood en verderf.

  Like

 6. Theresa Geissler zegt:

  Heel mooi geschreven, woord voor woord de Realiteit, maar tja…….Hóe laat je deze Realiteit doordringen tot de policors en de multikullers?
  Want zo maar eveneen gok, hoe z i j dit geschrift zullen zien, als ze het onder ogen krijgen: Waarschijnlijk als de 21ste Eeuwse versie van “Mein Kampf.” “Der ewige Muslim.” (LOL!)

  Like

 7. Ongelovige zegt:

  De islam zou al lang vergeten zijn zoals het oude testament, als er niet honderden miljoenen achterlijke, gewelddadige mensen waren die zichzelf erin herkennen, en bovendien goede ervaringen hebben opgedaan met de levenswijze die islam heet, want nog nooit heeft een land zich weer afgekeerd vd islam.

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Als iemand mohammedaan is geworden, kan hij de islam niet meer verlaten zonder voor zijn leven te moeten vrezen. Dat is het verraderlijke van de islam. Daardoor slaagt hij erin alleen maar meer aanhangers te krijgen.

   Like

 8. beatsme zegt:

  Opmerkelijk is dat nooit de verbinding met het oude testament (oude covenant) uit de Bijbel wordt gelegd. Daar staat veelal hetzelfde als in de Koran wat betreft bloeddorst en moorden in naam van God.
  Met het nieuwe testament, het nieuwe covenant, speelde in de Bijbel Christus en zijn verhaal van naastenliefde de nieuwe hoofdrol.

  De Koran is niet meer dan een reactie op wat Christus verkondigde. De zucht naar de oude totalitaire leer van de ultieme machthebbers die over leven en dood in naam van God beslissen in het oude testament, poogt Mohammed te herstellen.

  Daarom draaien overigens veel verwarde christenen, merk ik, ten onrechte warm voor de islam.
  Ze herkennen in de islam de Bijbel, maar helaas dan wel het slechte en historische deel, het oude testament, dat ongeldig is verklaard.

  Like

 9. boorzalf zegt:

  Een lijst met vermoorde christenen. En dan zegt het CDA “de islam is onze bondgenoot”.
  http://www.thereligionofpeace.com/attacks/christian-attacks.aspx

  Like

 10. boorzalf zegt:

  Even een wijziging, bijbels perspectief is verplaatst.
  http://inbijbelsperspectief.weebly.com/

  Like

 11. ieznogoedh zegt:

  “Mohammed Created allah In His Own Image, Intolerant, Sexist, Homophobic and Violent.”
  Precies! Een plagiaatgeloof van iemand die het christelijke geloof als voorbeeld nam en dacht, dat kan ik beter en wel op een manier die mij het beste uitkomt, op een manier die mij alle negatieve aspecten van mijn persoonlijkheid wellustig laat uitleven.
  Iemand met een beetje hersens ziet dat de islam iets verderfelijks is en zo er al een hogere entiteit aan ten grondslag ligt, dit niets anders dan satan kan zijn. Veeleer echter is het gewoon het bedenksel van een gefrustreerd man, wellicht zelfs een latent homofiel die een manier bedacht om zijn frustraties de baas te kunnen worden, hetgeen natuurlijk een onmogelijke taak was.
  Waarschijnlijk resulterend in een zeer tijdelijke gevoel van euforie (na ik weet niet hoeveel mensen afgeslacht te hebben of vrouwen verkracht te hebben) dat echter uiteindelijk telkens weer terugkeerde in het diep gewortelde gevoel van frustratie.
  En nee, van de gutmenschen hoef je echt geen moment van bezinning te verwachten. Hun nogal flink aanwezige psychische stoornis maakt dat volstrekt onmogelijk. En daar waar zo ongeveer de macht in de politiek, de media en niet te vergeten het onderwijs in handen van links is, zal het zeer moeilijk zijn om die verderfelijke islam Europa weer uit te krijgen. Dan hoeven we over het uit de wereld verbannen al helemaal niet te denken.

  Like

 12. Het humanistische heidendom van mijn Mark Rutte en zijn trawanten kunt u gerust in het rijtje zetten van mensonvriendelijke afgoderijen,b.v. zelfs voor de islam!!Persoonlijk vind ik heidendom en islam allebei een ernstige zaak voor de mensheid !De mens heeft zichzelf volkomen ten onrechte tot maat van alle dingen gemaakt !!Shalom van Léon van Duren

  Like

 13. Peter Rissing zegt:

  Een verdomd goede opsomming, I.T.
  Laat iemand, wie dan ook, tegenspreken dat de door jou aangevoerede argumenten niét aan de islam toegeschreven kunnen worden!
  Los van wat ‘goede’ moslims, dit is wat het wereldbeeld van de toekomst . . . tenzij meer mensen E.J.Bron en aanverwante sites gaan lezen.

  Like

 14. Guardiacivil zegt:

  Dit bericht heb ik ook op mijn sites geplaatst met de comment:
  Wie deze overtuiging nog gelooft is besmet met dezelfde waanzin.
  https://www.facebook.com/Nieuwsblogg-1578299892479019/?ref=page_internal

  https://www.facebook.com/don.tessers

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s