FOTOSHOPPER socialisme . . .

aazkoru

(Klik op de afbeelding voor groter beeld)

Door:
“Jan”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

9 reacties op FOTOSHOPPER socialisme . . .

 1. Tom Hendrix zegt:

  Puinhopen van ROOD. Vrij naar het boek, van wijlen Pim Fortuyn. Socialisme en islam, het grootste vergif op aarde.

  Like

 2. Tistochwat zegt:

  OPGELET
  De Hel
  na 1 km

  Like

 3. daar kan je je vingers aan branden.

  Like

 4. Drs.P. zegt:

  Socialismus is als een poel die brand van vuur en zwavel en heeft extreem nauwe verwandschap met de hel!!
  Een voor een kwamen vandaag de fucking salonsocialisten aan het woord dat Trump zoooo slecht was. Stelletje zielige zeverzeikende jammerhonden. Ook ene asscher die alles verkloot voor de NL-burger wat zijn ogen maar zien. Hopelijk geen TTIP, navo kleiner, nieuwe en nauwere banden met Rusland en dan hier ook straks verkiezingen, het liefst volgens usa voorbeeld.

  Like

 5. fleckie zegt:

  T?….SAMEN STERK. IN .DE .PENSIOENSTRIJD……door Fr.Slangen, Voorzitter ..KBO.,in ONS, het maandblad voor KBO-leden, no.11, 2016…………….’ De dagen worden korter,de bladeren zijn uiteindelijk toch aan het vallen en een nieuw jaar nadert.Euforische berichten over de economie staan in schril contrast met waarschuwingen dat veel pensioenen gekort gaan worden in 2017. Dit laatste boven het al jarenlange koopkrachtverlies door uitblijvende indexeringen van de meeste pensioenen. Dat deze zorgelijke ontwikkeling de grootst mogelijke aandacht van KBO-Brabant hebben,weet u inmiddels wel. En anders leest u het uitvoerig in deze uitgave van ONS. We zijn op 15 september naar de Tweede Kamer getogen om te demonstreren en het pensioendebat bij te wonen. Op 28 september hebben we alle ons bekende pensioenactiegropen uit het hele land bijeengeroepen om de krachten te bundelen en plannen op elkaar af te stemmen. Een van die plannen is het organiseren van een landelijke manifestatie..STOP de PENSIOENAFBRAAK! Op zaterdag…26 november …aanstaande in ‘s-Hertogenbosch. Maar daaraan vooraf gaat nog het kort geding dat een gepensioneerde verloskundige met onze steun heeft aangespannen tegen haar pensioenfonds dat al in 2016…gaat korten. De rechtszaak tegen de Stichting Pensioenfonds Verloskundigen dient op 8 november in Tilburg. ……………Afgezien van deze ‘eigen ‘acties werken we ook op landelijk niveau samen met alle andere seniorenverenigingen.Primair natuurlijk in en met onze eigen KOEPEL van NEDERLANDSE VERENIGINGEN van GEPENSIONEERDEN, waar ondergetekende namens de Brabantse senioren in het bestuur zit. Maar via de KNVG ook met alle andere seniorenverenigingen in Nederland. Gezamenlijk hebben we op 15 oktober een uiterst beroep gedaan op het kabinet om maatregelen te nemen die voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar de pensioenen moet verlagen. Het dilemma doorschuiven naar een volgend kabinet is voor ons geen optie,hebben we premier Rutte laten weten. Staatssecretaris..KLIJNSMA doet op verzoek van de Tweede Kamer wel onderzoek naar het verlichten van de dreigende pensioenkortingen door een langere hersteltermijn voor de fondsen in te voeren, maar dat vinden wij geen adequate oplossing.Het zou slechts een jaar uitstel betekenen van onrechtvaardige en onnodige kortingen.Aanpassing van enkele onvolkomenheden in de pensioenwetgeving is de enige echte oplossing voor de huidige en toekomstige generaties gepensioneerden. Die zienswijze delen we unaniem en vastberaden met..ANBO,KBO,KNVG!NVOG,en PCOB……ALLE ..HENS..AAN..DEK….de komen maanden.
  ………………..FRANS ..SLANGEN,..voorzitter………..<<<<<<<<<<<<<<<

  Geliked door 1 persoon

 6. fleckie zegt:

  ….. MYTHES..over ons pensioen..( ‘ Jongeren..subsidiëren ouderen..ABSOLUUT NIET,..maar dat beeld wordt ..WEL gewekt’) ……….Pensioenmanifestatie op 26 november…..KBO-Brabant werkt mee aan de organisatie van een grote pensioenmanifestatie op 26 november in den Bosch. Het idee van de manifestatie komt voort uit het boek van De BROUWER,dat er coor heeft gezorgd dat ‘pensioenactiegroepen’ uit diverse plaatsen in het land elkaar hebben gevonden.KBO-BRABANT faciliteert het netwerk van actiegroepen. Op 8 november dient bovendien het kort Geding dat een gepensioneerde verloskundige aanspant tegen de Stichting Pensioenfonds Verloskundigen dat dit jaar nog een korting wil doorvoeren. KBO-Brabant ondersteunt ook deze rechtszaak……………..
  ‘ …..19 MYTHES ..en..ONWAARHEDEN..over..ons..PENSIOEN’ … van ROB de BROUWER………
  ……………MYTHES over ONS..PENSIOEN…………….’ Het Nederlandse pensioenstelsel staat bekend als het beste ter wereld,maar dreigt door zijn hoeven te zakken. De langdurige lage rentestand in combinatie met vergrijzing stuwen de bloeddruk bij pensioenfondsen en politici steeds verder op. Maar is het echt zo erg? ..Econoom en KBO-lid Rob de Brouwer vindt van niet. Met zijn boek..’19 MYTHES..EN..ONWAARHEDEN..OVER..ONS..PENSIOEN’…wil hij feiten tegenover ongefundeerde emoties zetten. ………………. Marenlang klonken er uitsluitend positieve verhalen over het Nederlandse pensioenstelsel. De AOW geeft iedereen die niet meer werkt,grond onder de voeten; de aanvullende pensioenen zorgen ervoor dat mensen de leefwijze die ze voor hun pensionering hadden,ook daarna kunnen voortzetten. Werkgevers,werknemers en overheid betalen allemaal mee aan het stelsel. De laatste jaren ontstaan er steeds meer barsten in die mooie constructie.Terwijl economen en politici ingewikkelde discussies voeren over rekenrente en dekkingsgraden,merken gepensioneerden dat hun pensioen niet meer meestijgt met de inflatie–waardoor hun koopkracht minder wordt–of dat ze zelfs regelrecht worden gekort op hun oudedagvoorziening. En ondertussen horen we regelmatig dat de potten van de pensioenfondsen ..BOORDEVOL reserves zitten. ……….Wat is er precies aan de hand en hoe erg is het eigenlijk?…Dat zet Rob de Brouwer,gepensioneerd econoom,lid van KBO-BRABANT en voorzitter van de Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers, uiteen in zijn boek:19 MYTHES en ONWAARHEDEN OVER ONS PENSIOEN’. Voorgesteld:De Brouwer heeft zijn boek niet uit boosheid geschreven,benadrukt hij.Maar het stoort me wel als mensen Ich baseren op onjuiste feiten.En de meeste beweringen over pensioenen zijn pertinent onwaar’. ………..SCHANDALIG………..Een van de belangrijkste misverstanden is dat de jonge werknemers van nu gepensioneerden ..’ subsidieren’. …Poltici doen net voorkomen alsof de pensioenpremie die jonge werknemers afdragen rechtstreeks in de beurzen verdwijnt van de gepensioneerden. De Brouwer:’Ik hoorde het ..VVD-FRACTIELEIDER..Halbe Zijlstra nog zeggen tegen Henk Krol van 50 PLUS tijdens de Algemene Beschouwingen na Prinsjesdag: “Jesse Klaver wil later ook nog een pensioen hebben”. …ALSOF DE OUDEREN VAN NU..HEM DAT AFPAKKEN.Absolute kletskoek! Je kunt het simpel vergelijken met hoe het er vroeger op een bankkantoor aan toe ging. Je legde bijvoorbeeld 25 gulden op de toonbank,bedoeld voor je spaarrekening.Achter je stond een mevrouw die 25 gulden wilde opnemen. Zij kreeg precies dat briefje mee naar huis dat jij net had gebracht.Maar dat betekent toch niet dat ze die 25 gulden van jou had gekregen?’…Het is soms lastig uit te leggen,zegt De Brouwer,maar met een pensioenpremie bouw je niet je eigen pensioenvermogen op,maar je..AANSPRAAK..op een uitkering in de toekomst.Met de betaalde premie wordt ondertussen de kasstroom van het pensioenfonds in stand gehouden.’Jongeren subdieren ouderen ABSOLUUT NIET, aar dat beeld wordt wel gewekt. Dat vind ik uiterst kwalijk,omdat ouderen en jongeren daarmee tegen elkaar worden opgezet.Maar wij ouderen hebben ook kinderen en kleinkinderen,voor wie we het beste willen. WIJ ZIJN NIET UIT OP HUN GELD.Natuurlijk,het is een schande dat veel twintigers zich nauwelijks een gezin en een huis kunnen veroorloven,maar dat heeft niets te maken met het pensioenstelsel.Dat komt doordat de beginsalarissen in bijvoorbeeld de zorg en het onderwijs zo laag zijn’………..REKENRENTE…………
  Wat WEL een probleem is, IS DE REKENRENTE..die pensioenfondsen gebruiken. De rekenrente is het rentepercentage waarmee pensioenfondsen en verzekeraars berekenen wat de waarde is van hun toekomstige verplichtingen.Als ze hun toekomstige verplichtingen vergelijken met hun
  vermogen,dan weten ze of ze in de toekomst in staat zijn pensioenen volgens afspraak uit te keren. Toekomstige verplichtingingen teruggerekend naar nu,vergeleken met het vermogen,wordt de ‘dekkingsgraad’ genoemd. De dekkingsgraad moet ruim boven de 100% zijn.Dat wil zeggen: er moet voor toekomstige gepensioneerden ruim MEER dan ‘ precies genoeg’geld zijn…………….de rekenrente wordt vastgesteld door de Nederlandsche Bank,op basis van de Pensioenwet. In 2007 ging een nieuwe Pensioenwet in.Tot die tijd was de maximale rekenrente 4% .Omdat de werkelijke altijd boven die 4% zat was er in feite een vaste rekenrente van 4%. In de nieuwe Pensioenwet besloot het toenmalig kabinet die vaste rekenrente los te laten.Aanvankelijk goed nieuws,want de rentestand was op dat moment hoog,waardoor de dekkingsgraad van de fondsen flink steeg. Ze zouden in de toekomst met groot gemak aan hun verplichtingen kunnen voldoen.De economische crisis maakte een einde aan de euforie.De rente zakte dramatisch,met even dramatische gevolgen.De rekenrente is nu,door toedoen van de ..EUROPESE CENTRALE BANK, minder dan 1% .>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Geliked door 1 persoon

 7. fleckie zegt:

  Vervolg op : door toedoen van de EUROPESE CENTRALE BANK, minder dan 1%. ..Berekeningen laten bij diverse fondsen zien dat ze in de toekomst niet genoeg geld hebben om de pensioenen volledig uit te keren.Hun dekkingsgraad is onder de 100%. ……….Daarbij komt dan nog eens de verplichting die de overheid de fondsen heeft opgelegd om flinke buffers aan te houden, en de ramp is..COMPLEET, analyseert De Brouwer.’Een daling van de rekenrente met 1% betekent een daling van de dekkingsgraad met gemiddeld…17% …Een pensioenfonds dat eerst een dekkingsgraad had van 134% ,ziet de gehele reserve VERDAMPEN als de rente met 2% daalt.Om dat te herstellen moeten de buffers in ongelooflijk tempo worden aangevuld.’. ……….
  Komen pensioenfondsen met hun dekkingsgraad onder de 90% en kunnen ze met een herstelplan NIET aantonen dat ze binnen een redelijke termijn weer boven de 100% komen,dan moeten ze korten,zowel op de huidige uitkeringen als op de aanspraken van mensen die nog werken…………….DENKBEELDIG…PROBLEEM……………En dat allemaal,zegt De Brouwer,vanwege een ‘ probleem’ dat in feite denkbeeldig is.’ De buffer is ?.REKENKUNDIG..weg door de lage rekenrente.,maar in het ECHT..is er geld genoeg’. De oplossing is volgens hem dat het kabinet,eventueel met een noodwet,de’weeffout’ in de Pensioenwet aanpast en bijvoorbeeld voorschrijft dat de rekenrente altijd tussen de 2 en 4% moet zijn. Vooropgesteld natuurlijk dat het werkelijke rendement daarboven ligt.’ Daarmee zijn alle problemen van het aanvullend pensioen in..EEN..keer opgelost.’. …..Waarom het kabinet daar niet voor lijkt te voelen?Hang naar zekerheid,vermoedt De Brouwer.Politici willen garanties bieden voor een waardevast pensioen,ook in de toekomst.Maar juist de afgelopen jaren is gebleken dat de vele garanties die voor de toekomst moeten worden ingebouwd,tot ONzekerheid en zelfs lagere uitkeringen leiden in de huidige tijd.’ De zekerheid die we meenden te hebben,stelt niets voor en leidt alleen maar tot draconische maatregelen.Die zekerheid kunnen we maar beter laten varen’. ………….Wat na het herstel van de ‘WEEFFOUT’ overblijft,..is nog altijd het beste pensioenstelsel van de wereld,vindt De Brouwer.’We hebben een stelsel dat mensen ertoe dwingt te sparen voor hun pensioen,op relatief goedkope wijze.Dat zorgt ervoor dat we onze levensstijl kunnen voortzetten. En dat is precies waar een pensioen voor bedoeld is’.<<<<<<<<<<<Uit KBO-maandblad ONS,BRABANT, november 2016, het maandblad voor senioren.

  Geliked door 1 persoon

 8. fleckie zegt:

  In mei 2016, schreef Fr.Slangen in ONS, mei 2016 het volgende: …..’..GEEN BESTE VOORZET’..
  Sinds 1 mei beschikt Nederland over een piderenadviseur.Benoemd door minister Lodewijk Asscher, gaat de 53-jarige oud-profvoetballer John de Wolf oudere werkzoekenden adviseren,activeren en ondersteunen. Ook gaat hij met werkgevers in gesprek om hen te wijzen op de waarde van 50-Plessers op de werkvloer. Werkloosheid onder ouderen is inderdaad een groot probleem. 50-Plessers hebben het imago duur,inflexibel en vaak ziek te zijn.Dat die vooroordelen onterecht zijn,is al lang wetenschappelijk aangetoond maar de praktijk is weerbarstiger. De 53-jarige De Wolf moet die vooroordelen gaan weerspreken en hij heeft er zin in.:’Ik wil,daadwerkelijk wat betekenen,ik zal niet achterover leunen.Zo ben ik groot geworden.Ik ben een voetballer met niet zo heel veel talent.Ik heb elke dag moeten knokken en alles uit mezelf moeten halen. Daar heb ik veel mee bereikt.Dat hoop ik ook over te brengen op werkzoekenden’. …………..De aandacht voor werkloosheid op latere leeftijd is zeer terecht,maar de heer De Wolf kan ..niet..herstellen..wat..de..huidige..regering..zelf..heeft..bijgedragen..aan..de..vergroting..van..het..probleem.Het tijdens een diepgaande financieel-economische crisis ..drastisch opvoeren van de pensioengerechtigde leeftijdheeft de positie van de oudere werkzoekenden zeker..geen..goed..gedaan. De gemiddelde leeftijd waarop ouderen nu stoppen met werken mag dan statistisch oplopen, voor ouderen die nu werkloos raken wordt de overbruggingsperiode naar AOW alleen maar groter en hun financiele positie nijpender. Ook voor werkgevers wordt de afweging om ouderen in dienst te nemen/houden daardoor moeilijker. We verwachten van de minister dan ook echt andere maatregelen..dan…symboolpolitiek…………………Maar als er dan toch een ouderenambasadeur moet komen, laat het dan iemand zijn die het probleem van werkloosheid op latere leeftijd kan doorgronden.Met zijn opmerking’ niet zo getalenteerd , aar hard knokken,daardoor veel bereiken en dat overbrengen op,werkzoekenden’ schopt de heer De Wolf de oudere werkzoekende terug in de hoek waar het kabinet hem of haar al had neergezet:..u..moet..beter..uw..best..doen.Dat is zeer onterecht in een situatie waarin 130.000 vacatures zijn voor 580.000 werkzoekenden waaronder zo’n 180.000 50-Plussers <<<……… ……
  Frans Slangen, voorzitter KBO., in 'ONS,' maandblad voor senioren,mei 2016.<<<<<<<<<<<<<

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s