Het ongeloofwaardige moralisme van “DENK”

screenshot_77

(Door: Theresa Geissler)

Politieke partij DENK, onwaarschijnlijk samenraapsel van gefrustreerde allochtonen in de Nederlandse maatschappij, wil de Nederlanders gaan opvoeden tot ruimdenkende, flexibele, kortom toleránte wezens. Zo zo. Dát getuigt nog eens van een lef waar men even stíl van wordt. En om alle misverstanden maar meteen uit de weg te ruimen: Dat is NIET positief bedoeld! Maar laat mij, vraag ik U, lezer, een ogenblik de gelegenheid om dit nader te verklaren, al is het dan ook hoogstwaarschijnlijk ten overvloede:

Gaan wij de geschiedenis van dit liederlijk samenraapsel, pardon, deze pólitieke pártij nog eens na, dan herinneren wij ons dat de kiem voor dit schoons nu zo’n twee jaar geleden werd gelegd door twee gefrustreerde, door de PvdA (wie anders?) geroyeerde Turken, die het niet hadden kunnen verkroppen dat de knuffelpartij-van-de-allochtonen het begrip ‘integratie’ tóch nog niet geheel en al bij het oud vuil bleek te hebben gezet. Als reactie hierop distantieerden zij zich met het nodige misbaar van dit staaltje van verraad aan het “nieuwe Nederlanderschap” en grondden een klein jaar later, op 9 februari 2015, hun eigen beDENKsel, volgens hun eigen zeggen géén moslimpartij, maar één voor álle Nederlanders. Tjonge, de tranen springen een mens in de ogen van ontroering bij zóveel welwillende tegemoetkomendheid! Jammer alleen dat dat deze aanbeveling al vrijwel meteen gebaseerd bleek op een leugen:

De leugen komt reeds aan het licht bij het analyseren van de partijnaam “DENK”. Weliswaar is het duidelijk dat zij in de eerste plaats verwijst naar het werkwoord ‘denken’, een bezigheid, waarvan de oprichters uiteráárd overtuigd zullen zijn dat zij haar beoefenen, al kunnen daarover de meningen uiteen lopen, maar is dat de enige betekenis die aan deze naam kan worden toegeschreven? Nou, néé: De dubbele bodem is hierin gelegen dat het bij nadere beschouwing géén afkorting van verschillende begrippen betreft, zoals op het eerste gezicht lijkt, maar wel degelijk een bestaand TURKS woord dat, vertaald, zoveel betekent als ‘balans’ of ‘gelijkwaardigheid´, zoals we inmiddels weten hèt stokpaardje van de oprichters.

Hé, een partij voor alle Nederlanders met een Turkse naam….Nogal met elkaar in tegenspraak, is men geneigd te DENKen. Maar laat ons verder gaan: Voorts blijkt de partij-die-geen-moslimpartij-is als dwingende programmapunten te hebben: het aanbieden van onder meer Arabisch als keuzevak in het voortgezet èn in het basisonderwijs, het ruim baan geven van de overheid aan alle islamitische aangelegenheden zoals islamitisch onderwijs, moskeeën en de bijbehorende imam-opleidingen, terwijl tegelijkertijd de Nederlanders hun slavernijverleden onder de neus dient te worden gewreven, alsmede het gegeven dat Nederland vanouds een immigratieland geweest zou zijn, aldus de heren Kuzu en Oztürk – er bij dat laatste kennelijk van uitgaande dat een “echt” immigratieland per definitie geen integratienormen hanteert, maar elke nieuwkomer maar vrij en blij in de samenleving laat rond wroeten tot hij haar hele cultuur en normen-en-waardestelsel heeft omgewoeld; dán ben je dus volgens de heren een ècht ‘immigratieland.’ Enfin…..En wat dat slavernijverleden betreft, kijken ze, zoals alle allochtonen (Ja, heren: allochtónen, leuker kunnen we het niet maken) stilzwijgend weg van het feit dat Nederland die slavernij zo ongeveer als eerste zeevarende, westerse natie weer heeft afgeschaft, en in ieder geval véél eerder dan Turkije zèlf!

Doet er allemaal niet toe, zich ervan bewust worden zúllen ze, hebben de wrekende DENKers zichzelf bezworen, terwijl zij op hun beurt hardnekkig blijven weigeren de Armeense genocide te erkennen, ja, iedere keer zowat in de gordijnen te gaan zodra die ter sprake wordt gebracht! Want dàt is allemaal niet belangrijk: Slechts wèsterlingen kunnen hier daders zijn; oosterlingen, Turken inbegrepen, zijn niets dan slachtoffers van het verdorven, westerse kapitalisme, en nog moreel superieure slachtoffers op de koop toe sinds een onversneden moslim, Erdoğan, in hun moederland wederom de scepter zwaait! Dat is niet niets, dat schrééuwt om respect! En respect zal de Nederlanders dan ook door de strót geduwd worden, zoals het de oorspronkelijke bewoners van een “volwaardig” immigratie-land betaamt! Zij zúllen hun foute houding, hun neiging tot discriminatie van ‘nieuwe Nederlanders’ erkennen, belijden en hun penitentie aanvaarden, ongeacht of deze zonden nu realiteit zijn of dat ze zich slechts in de verwarde breinen van de verongelijkte ‘nieuwe Nederlanders’ afspelen, laat dat maar aan de DENKers over!

Dus tóch weer een moslimpartij, oftewel: Een onderdeel van “Het Project”, dat geacht wordt de machtsovername door de islam sluipenderwijs te bewerkstelligen sinds de gewapende overname na 1683 niet langer haalbare kaart bleek… Een leugen, zoals gezegd. Echter, op welke manier dan de façade hoog te houden dat het hier een partij “voor alle Nederlanders” betreft? Simpel genoeg: Allereerst door pontificaal het recht van alle migranten op te eisen om zonder meer als ‘Nederlander’ te worden beschouwd, verder door even pontificaal te decreteren dat onderscheidende begrippen als ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ uit de Dikke van Dale worden gehaald – Orwell’s Big Brother had het ze niet verbeterd – en last but not least door je partij, behalve voor Turkse en Marokkaanse ‘Nederlanders,’ open te stellen voor diverse àndere vertegenwoordigers van de ‘getinte minderheden,’ zolang die daar maar bruikbaar – dus: halfmal – genoeg voor zijn:

Sylvana Simons bijvoorbeeld, het kleine zwarte meisje uit het Surinaamse sprookje dat, ach hoe tragisch, oh zo graag wít was geweest, maar helaas geen goede fee in de nabijheid had om dat wonder te voltrekken. En dat daardoor veranderde in de boze heks, die beide varianten, wit èn zwart, leerde háten, het zelf tenslotte ook niet meer wist, en aldus bereid was zich in de fuik van de her-opvoeders-der-Nederlanders-en-moslims-met-dubbele-agenda te laten lokken en zich te laten gebruiken voor hun propaganda. Dat ze vróuw is, en dan ook nog met een voor vrouwen té grote bek (naar moslimbegrippen) nemen de DENK’ers – heel sluw, DENKen ze – voorlopig even voor wat het is: Tot na de verkiezingen kan ze tenslotte altijd fungeren als bliksemafleider, door de aandacht te vestigen op dat ene flutdingetje, op die ene specifieke ondeugd van de oorspronkelijke Nederlanders: De Zwarte Pieten-traditie. Flutdingetje op zichzelf, maar altijd nuttig om hun verfoeide, koloniale inslag en hun slavernijverleden te blijven aantonen.

Kortom: Een partij voor àlle Nederlanders, dat DENK? Och, inderdaad wèl als je er van uitgaat dat je, behalve moslims, Nederland-haters, zelfhaters en meer van dat soort gekken nu eenmaal onder alle lagen van de bevolking treft: Meerdere kruimels maken één geheel, tenslotte. Wat overigens weer niet wil zeggen dat dit aanmatigende zooitje ongeregeld met haar op z’n zachtst gezegd dubieuze bedoelingen daarom dan maar ongelimiteerd de gelegenheid gegeven moet worden om Nederland en de Nederlander (de èchte) maar te schofféren onder het huichelachtige motto er “een béter Nederland” van te maken!

En opvoeden doen wij onszelf wel, heren Kuzu en Oztürk, daar hebben wij hier geen Erdoğan-adepten voor nodig! Ga liever op het dàk zitten met je DENK: Het is er nu de juiste tijd voor! Sint Nicolaas en de `echte Zwarte Piet zullen ongetwijfeld genegen zijn ons land van dit kankergezwel te verlossen…..Met behulp van de zak, richting Spanje! (beter nog: Turkije!).

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

49 reacties op Het ongeloofwaardige moralisme van “DENK”

 1. joga zegt:

  Dracula c.s. verder commentaar overbodig.

  Liked by 1 persoon

 2. Mary zegt:

  Denk heeft geen moraal of het moet zijn die van een Islamiet, dat zegt alles!!!, terug naar jullie middeleeuwse zandbak en jungle.

  Liked by 1 persoon

 3. Marijke zegt:

  DENK duldt geen enkel kritische opmerking of vraag, wat op zich al vreemd is voor een politieke partij voor ALLE Nederlanders, want dan word je geblokkeerd. Zo ook bij mevrouw Simons. Weg met deze moslimpartij (die midden op de pagina van het programma een moskee heeft staan en links in de hoek nog 1).

  Liked by 1 persoon

 4. paulzwueste zegt:

  Theresa.
  Goed geanalyseerd.
  Je verhaal spitst zich toe op datgene wat Denk aan de oppervlakte wil zijn.
  Maar er is meer aan de hand.
  Datgene wat in feite essentieel is voor het ontstaan van Denk en haar activiteiten.
  Denk is momenteel de spits van een al heel lang in Nederland aanwezig proces van gebiedsuitbreiding door immigranten. (Zwarte Piet, islam-feestdagen etc)
  Dit programma zal pas beëindigt worden als het theoretisch doel, heerschappij over de voormalige bevolking, bereikt zal zijn.
  Zo simpel is het, en zo eenvoudig moet je het zien.
  Slechts zeer weinigen willen accepteren dat dit proces gaande is.
  Men gaat gemakshalve uitsluitend af op datgene wat Denk als programma heeft opgesteld.
  Overigens een programma dat letterlijk altijd gehanteerd is door de linkse partijen.
  Menselijkheid, elkaar acceptatie, samenwerking, geen discriminatie meer.
  In feite staat daar… wij bepalen wat jullie in de toekomst nog mogen, en vooral moeten.
  Je moet tussen de regels doorlezen om het te lezen en veel ‘de wens is vader van de gedachte’ toepassen, en je zult de sleutel vinden.
  Heel leuk om te volgen, als het niet zo beangstigend was.

  Uiterste waakzaamheid is nu geboden, maar vooral en in de allereerste plaats, ingrijpen nu het nog niet te laat is… Maar dat zal niet gebeuren.

  Liked by 2 people

  • Mirjam zegt:

   Goede analyse Theresa, en van jou Paul, precies zoals het is. Deze ‘helleweg’ moet doorbroken worden. De meeste mensen zien het en zijn al wakker. Geert houdt een flink ook op deze groep en het is ook zaak dat ze totaal geen voet aan de grond krijgen tijdens de nieuwe verkiezingen. Zij ‘mogen’ de tweede kamer niet in, omdat ze niet geschikt zijn om te beslissen over de toekomst van meer dan 17 miljoen mensen. Aan hen behoort géén enkele stem.

   Liked by 1 persoon

 5. Feniks.......... zegt:

  Ik las op Opiniez een analyse over partij Denk die tot nadenken stemt, blij kun je van deze partij niet worden.
  i.p.v verbinden gaat Denk meer over polariseren en ik wil dat vooral niet onderschatten.
  Nu blijkt pas goed wat het betekent als een democratische samenleving toestaat wat er gebeurt als je in een samenleving toestaat dat mensen met een dubbele agenda en dubbele nationaliteit en loyaliteit die niet in Nederland ligt kunnen uitrichten.
  Dat is iets waar we serieus over moeten nadenken.

  Liked by 1 persoon

 6. Anna zegt:

  Een voordeel met deze partij……. Na de verkiezingen weten we in ieder geval zeker hoeveel van dit tuig we in ons land hebben…..

  Like

  • Feniks.......... zegt:

   Schrik niet.
   reeds 11% and counting..

   Like

   • Henk der Niederlander zegt:

    Inderdaad @Feniks

    Ik schreef afgelopen week een reactie over Denk dat naar mijn mening Denk zichzelf buiten spel zet met hun programma maar Ik hield even geen rekening met de allochtone kiezers en de Nederlandse gutmensch.
    Het zou best mogelijk kunnen zijn dat Denk een niet onaanzienlijk aantal zetels zou kunnen gaan krijgen.

    Like

 7. Ze dulden geen nee, op hun ja.

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  Héél beklemmend, die ‘heren’ en dat eh… geblondeerde ‘ding’ van (de) DENK(ers).
  Maar het clubje is buitengewoon nuttig voor de islamisering van Nederland.
  Er zal die mohammedanen en het eh… ‘ding’ met de grote bek dan ook geen strobreed in de weg worden gelegd.

  Like

 9. Jan Wandelaar zegt:

  Like

 10. Bas zegt:

  Het ontstaan van DENK is in zekere zin te danken aan gemakzuchtige onnadenkende NL / EU politici welke indertijd het zogenaamde ‘Oil for Immigration’ beleid van de EEG” sanctioneerden. De huidige generatie Nederlanders betaalt momenteel een enorme dure prijs voor dit beleid.
  http://tinyurl.com/jj4qbjp

  Like

 11. ongesgoolde zegt:

  Waanzin/
  Er is geen moment in de geschiedenis geweest waar die sub-soort heeft laten zien over enig ethisch besef te beschikken,dus waarom nu dan wel dat is idee fixe(waf).
  De Bonobo scoort in alle opzichten beter en die worden in reservaten en dierentuinen gepropt.
  Waanzuit/

  Like

 12. D.DAY zegt:

  Theresa. Mijn complimenten, wat heb je het goed verwoord!

  Like

 13. Jan Wandelaar zegt:

  Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   De zelfmoordidioot heeft de ontsteking met de detonatieknop ingedrukt in zijn hand.
   Als je ‘m dodelijk treft ontspant zijn hand en detoneert het voertuig.

   Prijsschieten met een MG. Er is niks leukers!

   Like

 14. laura van der storm zegt:

  Ik ga het morgen HELEMAAL lezen

  Liked by 1 persoon

 15. exmarineman zegt:

  Goed en mooi beschreven Theresa. Het schijnt dat ze ook pedofilie oftewel kindermisbruik willen gaan aanpakken en de daders “chemisch willen castreren”. Ben zeer benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken en voor wie het eigenlijk gaat gelden…..alleen voor niet-moslims of ook voor die pedofiele moslims die met kinderen van 6, 7, 8, 9 enz. trouwen???? Want ook dát is kindmisbruik! En volgens de Nederlandse wet is ook bigamie niet toegestaan, dus trouwen met meerdere (max. 4) vrouwen is niet toegestaan……of geldt die regel ook alleen voor niet-moslims??? Zo ja hoe kun je je dan in Godsnaam – ja die ander bestaat niet dus, ja ja rustig maar ik hoor het jullie denken – jezelf en je partij benoemden als “voor alle Nederlanders”…..????

  Like

  • Marijke zegt:

   Bij de moslims is het hun cultuur, dus die vallen erbuiten…

   Like

  • BertG. zegt:

   Zit er dik in dat ze het pas pedofilie vinden voor kinderen onder de 6 jaar.
   Anders komen ze met mo in conflict en de achterban.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Denk staat lijnrecht tegenover alle normen en waarden van onze cultuur.
   Als ’n moslim (volgens de islamitische wet) getrouwd is met een minderjarige kan
   er geen sprake meer zijn van seksueel misbruik.
   Met het zogenaamd “aanpakken van seksueel misbruik” in de samenleving leggen zij in feite een rookgordijn voor het in de islam toegestane daadwerkelijk seksueel misbruik.
   Maar het gaat nog verder.
   Door het zogenaamd “veroordelen van seksueel misbruik” in de samenleving door niet-moslims willen zij de stellige indruk wekken dat in de islam geen onzuivere seksuele relatie met minderjarigen mogelijk is.
   Zo waanzinnig moet je zijn, en tegelijk oer slecht, om wetens en willens dit soort leugens onder de oppervlakte als de zuivere waarheid te propageren!

   Legalisatie van het islamitisch huwelijk met minderjarigen is een van
   de einddoelen van DENK.
   Denk zal dit einddoel met inzet van alle mogelijke middelen willen bereiken.
   Die middelen zijn nu nog glimlachende leugens en misleidende propaganda in praatgesprekken zoals bij Pauw en linkse consorten.
   Echter als de partij voldoende leden heeft zullen ze overschakelen op gewelddadige demonstraties en intimidatie.

   Zie de situatie in Engeland.

   Liked by 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Moeten ze vooral doen, Paul:
    Hoe verblind en goedmenselijk té velen hier ook zijn, ik heb nog steeds zo’n idee, dat Nederland in dát opzicht toch niet Engeland is.
    Als die klootzakken dáármee beginnen, zou het tóch nog wel eens zo kunnen zijn, dat er in rap tempo meer ogen open gaan, die gedachte raak ik maar niet kwijt, althans.

    Liked by 1 persoon

 16. Jan zegt:

  Policorwatch: jankmillennials censureren president Jefferson want slavernij
  Want de auteur van de Declaration of Independence, wat hebben ze dáár nou aan te danken?

  ….
  Anyway, studenten aan de University of Virginia eisen nu dat zij nooit geconfronteerd worden met citaten van de oprichter van hun college, omdat de man dus slaven hield.

  http://nieuws.tpo.nl/2016/11/15/policorwatch-jankmillennials-censureren-president-jefferson-want-slavernij/

  Wij gaan nog heel veel last krijgen van de DENK-maffia en geschifte negerinnen als SS en viltkop Wecker

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Hoe meer last hoe beter Jan.
   Ben benieuwd hoe die bleke trekpoppen in de tweede kamer dan zullen reageren.
   Oh wat zullen ze met hun gebalde vuistjes in de lucht DENK boos vermanen.
   En Wilders maar lachen!

   Like

 17. boorzalf zegt:

  Carnaval!!!!!!!!!!!!

  Liked by 1 persoon

 18. Bob Fleumer zegt:

  Iedere moslim die de koran als leidraad heeft is niet te vertrouwen punt uit!
  Goed verhaal Theresa!

  Liked by 1 persoon

 19. Gerrit Lohuis zegt:

  Mooi geschreven, ben het met je eens. DENK is een slap aftreksel van een ondemocratisch hersengedroxht van een tweetal randdebielen.

  Like

  • boorzalf zegt:

   Ozziturk wordt een beetje boos, de waarheid is hard ozzi. Volgend jaar zijn we van deze isis lamlul af.

   Like

   • elisah zegt:

    Prachtig, zo zie je hoe je een wolf uit zijn schaapskleren krijgt. Dat ze maar lekker doorgaan met triggeren.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Die turk valt uit zijn glimlach-rol.
    Hahahahahaha! Goed zo Bontes. Ik sta helemaal aan jouw kant.
    Gisterenavond in Pauw: “De actie van Bontes is ronduit walgelijk…”!
    Zo denkt landverrader Pauw over 2e-kamer leden die de waarheid vertellen…
    Ga zo door Bontes… en zo mogelijk nog véél harder!

    Like

 20. Jan zegt:

  Nazipartij DENK laat weer haar ware gezicht zien: Scheldpartij van Selçuk Öztürk

  Like

 21. Jan zegt:

  Nazi Kuzu (DENK) wil Kamerdebat over politie-optreden tegen anti-Zwarte Piet demonstranten

  http://politiek.tpo.nl/2016/11/16/kuzu-denk-wil-kamerdebat-politie-optreden-anti-zwarte-piet-demonstranten/

  Like

 22. Guardiacivil zegt:

  De duivel heeft vele gedaantes en een ervan is denk

  Like

 23. Jan zegt:

  “De PVV ontvangt €10.000 van het HORRORWITZCENTRUM uit Amerika, één van de grootste propagandistische PARTIJEN tegen de islam”

  Vandaag werd weer pijnlijk duidelijk dat DENK een partij is van verraders van Nederland én dat de sekte bevolkt wordt door imbecielen en idioten zoals o.a. Azarkan die geen Engels kan lezen en uitspreken en meent dat een centrum een partij is. Nee, achterlijke Azarkan, het is een onderzoeksinstituut, een politiek instituut en dat staat gewoon op de website, maar je bent zelfs te lui en waarschijnlijk te stupide om dat kunnen opzoeken.

  Like

 24. Jan zegt:

  Geitenneuker Kuzu: ‘Aandacht aanslagen in Europa wordt overdreven’
  Want in Arabische wereld ook ellende

  Kuzu: Europa stelt zich aan (video)

  Like

 25. Jan zegt:

  Nog meer autistische moslims:

  Verband vitamine D-tekort tijdens zwangerschap met afwijkingen in autistisch spectrum kinderen
  Kinderen van moeders met vitamine D-tekort vaker sociale problemen

  http://nieuws.tpo.nl/2016/12/20/relatie-tussen-tekort-vitamine-d-tijdens-zwangerschap-en-afwijkingen-in-autistisch-spectrum-kinderen/

  Klopt, want die moslimwijven zitten altijd binnen en buiten onder meters stof. Hoewel ik eerlijk moet toegeven dat ik al lang blij ben dat een fiks aantal niet ook het straatbeeld ontsiert.

  Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s