Reactie van een bezorgde lezer van de site “E.J. Bron” op dhr. Brock van Nieuwsuur

screenshot_126

Geachte heer Brock,

Ik las op de nieuwssite “E.J. Bron” dat u contact zoekt met de maker ervan. Ik ben niet de maker ervan, maar wel een regelmatige bezoeker. Reden dat ik een regelmatige bezoeker ben, is omdat het nieuws dat hier wordt geplaatst overeenkomt met mijn beeld van de samenleving. Ik zou u graag willen vertellen waarom ik graag websites als “E.J. Bron” lees. Toen ik een kind was, groeide ik op een boerderij op. Mijn vader was volgens het NOS-jeugdjournaal en volgens mijn juffen en later leraren een verschrikkelijke milieuvervuiler die het milieu om zeep hielp met zijn spuitmachine en giertank. Op het journaal werd af en toe aandacht geschonken aan boeren, waarbij men altijd een of andere malloot vond die op klompen liep, een dikke sigaar rookte en geen fatsoenlijk ABN kon spreken. U kunt zich vast voorstellen dat ik al op jonge leeftijd mijn vraagtekens had bij de integriteit van wat nu mainstream media heet en de vooringenomenheid van mensen in ambtelijke dienst.

In mijn verdere leven heb ik mij verder ontwikkeld, gestudeerd en veel in het buitenland vertoefd. Ik heb wereldnieuws van dicht bij meegemaakt en de berichtgeving en de opinies van verschillende landen aangehoord. Wat me opviel, is dat iedere nieuwssite (CNN, RT, Al Jazeera, RTL, NPO) het nieuws wel vertellen, maar dan met een bepaalde nuance waardoor het suggestief werd. In dit suggestieve zit altijd een belerende toon waarbij een overheid/zogenaamde elite via massa media haar positie en denkwijze probeert te verdedigen.

Daarbij mag je van westerse media verwachten dat zij het dichtst bij de waarheid zitten, maar het tegengestelde bleek het geval. Niet alleen zaten jullie compleet naast de verkiezingsuitslag in Amerika en hebben jullie je in de eenzijdige en zeer suggestieve berichtgeving enorm laten kennen. Ik denk dat dit dan ook de achilleshiel voor de main stream media was en dat dit jullie Oudejaarsnacht in Keulen zal zijn geweest. Als ik nog een voorbeeld mag noemen, zou ik graag een ander, voor ons veel groter onderwerp willen benoemen, namelijk de strijd in Syrië, waarbij westerse media altijd beweerden dat Assad slecht zou zijn en de door ons gesteunde rebellen goed. Door deze strijd kwamen er veel vluchtelingen onze kant op, maar uiteindelijk zou de strijd beslist zijn en vrede in Syrië heersen, zoals jullie verslag deden van de opstanden in het hele Midden-Oosten en Noord Afrika.

Poetin heeft via RT verschillende malen gemeld het opruk van het Westen (NAVO/EU) naar het oosten en de inmenging in een van zijn satellietstaten Syrië zat te zijn. RT.com deed destijds ook al verslag dat olie vanuit ISIS-gebieden via Turkije werd geëxporteerd en dat de door het Westen gesteunde rebellen niets anders dan moslimterroristen zijn die gelieerd zijn aan ISIS. Op het moment dat het Rusland echt te veel werd, heeft het ingegrepen en binnen 2 weken was ISIS verslagen, iets dat volgens het westen onmogelijk zou zijn. Door westerse nieuwssites werd nauwelijks aandacht geschonken aan de eerste acties: bombarderen van oliekonvooien naar Turkije, terwijl de EU bezig was met een gedwongen toetreding van Turkije onder druk van een vluchtelingendeal!

Vanuit de westerse media werd de waarheid vrijwel doodgezwegen. En u vraagt zich af waarom steeds meer mensen respectvol tegen Rusland gaan aankijken en begrip hebben voor Trump’s toenadering. Ik heb hier niet alleen begrip voor, ik denk dat het verlies van Clinton een enorme crisis of zelfs een oorlog heeft afgewend, want onder Clinton was de betrekking met Rusland tot een dieptepunt gedaald, had Iran zijn atoombom gekregen en waren we overgeleverd aan de invloed van landen als Qatar en Saoedi-Arabië. Clinton’s belangrijkste adviseur was niet voor niets Huma Abedin, een islam fanatica uit Saoedi-Arabië.

Op de Syrië-oorlog voortbordurend; wij krijgen steeds weer het verhaal van dat zielige verdronken jongetje te horen en de vele zielige vluchtelingen die deze kant op komen. Ten eerste hebben we op deze site al kunnen lezen dat dit zielige jongetje de zoon van een mensensmokkelaar was. En ook al is het sneu, het jongetje was dus toch opgegroeid voor galg en rad en de media maakten zich ook niet druk om de kinderen en kleinkinderen van Ghadaffi, Assad of Saddam Hoessein.

De vluchtelingen die deze kant op kwamen, werden in de media afgeschilderd als verslagen gezinnen.  In werkelijkheid zagen we een invasie van mannen in weerbare leeftijd, vaak bebaarde moslims of juist rijk met merkkleding en de nieuwste telefoons. Iedereen, behalve de politiek en mainstream media, begreep onmiddellijk dat hier niets van klopte en dat dit geen echte vluchtelingen waren. Daarbij was het aandeel hele donkere vluchtelingen ook nog eens erg groot en vanuit mijn ervaring wist ik toen al dat dit geen Syriërs of Noord-Afrikanen waren. Ieder weldenkend mens begreep dat als een vluchteling talloze veilige landen doorkruist naar Noord-Europa het hem om de sociale voorzieningen te doen is en niet om de veiligheid. Deze ongecontroleerde toestroom van zogenaamde vluchtelingen zette direct wel de tegenstellingen tussen Oost- en West-Europa op scherp en heeft een diepe vertrouwenskloof nagelaten waar we ook vrijwel niets via jullie media over horen. Deze polarisatie was zo groot, dat de EU uiteen dreigde te vallen en het Schengen-verdrag opblies.

Van daaruit kwamen via alternatieve media de eerste berichten naar boven van massaverkrachtingen, Keulen, totale anarchie in Zweden, No-Go-zones in Duitsland, maar ook in Nederland etc. etc. Wij horen dat de politiek, media, veiligheidsdiensten etc. helemaal niet opgewassen zijn tegen de invasie van deze nieuwe medeburgers. Wij horen via dit soort nieuwssites dat de islam een totalitaire ideologie is. Dat de groot-moefti van de Palestijnen Hitler heeft geholpen met de uitwerking van de massavernietiging van de Joden. Dat de PvdA hartstikke fout was in de oorlog en dat de PvdA-ministers door koningin Wilhelmina in Londen werden ontslagen en teruggestuurd naar Nederland. Dat het FNV onderdeel was van de NSB, wat laatst pijnlijk naar boven kwam toen er een oud filmpje ter herdenking op de site van de FNV werd geplaatst waarin Mussert een toespraak hield.

U nodigt politici uit om met boze burgers op televisie in gesprek te gaan, zoals laatst bij Pauw gebeurde met Alexander Pechtold. Alexander Pechthold kon zich uiteraard goed verweren, als hij niet welbespraakt was geweest had hij immers niet in de politiek gezeten. De boze burgers zijn gewone mensen die misschien slecht of misschien juist heel goed op de hoogte zijn, maar die zich in een debat niet goed kunnen uitdrukken. En dus kan meneer Pechtold de wijze leraar uithangen en op een wijze en belerende les nogmaals benadrukken dat hij het moreel aan zijn kant heeft en dat alles wat de boze burger denkt, alles was Wilders zegt, slecht is en verwerpelijk. Maar hoezo heeft hij de moraal aan zijn kant. Ja, hij neemt het op voor de zielige vluchteling, maar deze vluchteling is bij voorbaat al fout geweest. Hij had of een goed leven onder Assad, volgens jullie een verschrikkelijke dictator, of hij is ervoor op de vlucht geslagen en dus is het een moslimterrorist.

De media ontlopen hun taak neutraal verslag te doen van politiek gevoelige kwesties. Bovenstaande feiten hoor je niet of nauwelijks. En al zou iemand hiervan niet op de hoogte zijn, hij woont waarschijnlijk wel in een buurt waar overlast door mensen van Noord-Afrikaanse komaf plaatsvindt. Hij ziet wel zijn maandelijks netto inkomen krimpen en weet dat hij het gelag moet betalen. Hij ziet dat de sociale huurwoningen worden ingenomen door die zogenaamde vluchtelingen, die hier niets hebben opgebouwd maar wel de vruchten plukken van het sociale systeem dat hierdoor onbetaalbaar wordt. Hij ziet de ziekenhuizen volstromen door mensen met hoofddoekjes, die schijnbaar een veel groter beroep op de zorg doen dan de autochtone burger. Hij kijkt naar opsporing verzocht en ziet met ergernis dat het vooral mensen van Noord-Afrikaanse komaf en donkergekleurde mensen zijn die de meest gruwelijke misdaden plegen.

En ook al is de gemiddelde burger misschien niet zo geleerd en bespraakt, hij ziet nu ook in dat wij in de tang van het socialisme zitten en dat het Midden-Oosten dictators nodig heeft om te functioneren. Hij gelooft zo langzamerhand ook niet meer in een open socialistische samenleving en wereldburgerschap en wil opkomen voor zijn eigen belangen en die van zijn omgeving. Hij wil dat zijn omgeving weer veilig wordt, dat de overheid haar kerntaken weer naar behoren uitvoert en burgers beschermt, mensen die hier niet thuis horen uitzet en dat zijn grootouders een menswaardige oude dag krijgen waar ze immers ook voor betaald hebben. Hij vindt dat mensen in het Midden-Oosten en Afrika hun eigen boontjes maar moeten doppen, zoals wij dat hier ook gedaan hebben.

Als ik naar uw programma en andere programma’s op de NPO kijk, lijkt het erop dat bovenstaande als een totale verassing overkomt. Wellicht is het in uw geval ook een goed idee om dit soort websites beter te lezen en vaker naar RT, Al Jazeera en andere zenders te kijken om toch een beetje meer een realistisch wereldbeeld te vormen. Laatst las ik dat na de uitslag in Amerika was gebleken dat de politieke en mediale elite samen in een luchtbel zitten die zich steeds verder van de werkelijkheid af beweegt. Zowel in de politiek als in de ambtenarij en media zitten nu gelijkgezinden en het lijkt erop dat iedereen die nuchter is en vraagtekens durft te plaatsen inmiddels wel vervangen is. Niet voor niets stemmen vrijwel alle leraren PvdA of D66 en voor een gewone burger is het erg aannemelijk dat Wilders´ uitspraak dat alle rechters D66-aanhangers zijn, waar is. Dat deze rechters een schijnproces houden tegen een politicus, die zijn democratische taak van oppositie voeren en moeilijke thema’s bespreekbaar maken serieus neemt, is net zo beangstigend als een oud Stasi-medewerkster die meer dan 1 miljoen mensen zonder controle het land binnenlaat. Daarnaast blaast deze mevrouw het wantrouwen in Oost-Europa tegen Duitsland ook nog eens nieuw leven in met de zoveelste EU-crisis als gevolg.

De mensen die naar de uitzending van Pauw kwamen om als xenofobe burgers te worden weggezet, vind ik moedig, net zoals de mensen die zich inzetten voor de PVV, VNL, Pownieuws, “E.J. Bron”, TPO, etc etc. De meeste mensen met een conservatief wereldbeeld zult u niet horen en komen ook niet naar uw studio. Want anders dan de mensen die het linkse wereldbeeld aanhangen, zult u onder de conservatief denkende een veel groter aandeel hardwerkende mensen aantreffen. Mensen met verantwoordelijkheidsgevoel en verantwoordelijkheden die iets te verliezen hebben. Die hun baan en hun verantwoordelijkheid naar hun gezin niet op het spel kunnen en willen zetten, maar wel inzien dat we op een ramp afstevenen. Dit zijn mensen die u niet zult horen, maar die straks wel van hun stemrecht gebruik zullen maken en hopelijk voor dezelfde verandering gaan zorgen als in Amerika is gebeurd. En laten we hopen dat vanaf dan het socialisme is ontmaskerd en we weer kunnen bouwen aan een prettige en veilige samenleving.

Ik hoop ergens dat de schrijvers van “E.J. Bron” anoniem blijven en hun goede werk kunnen voortzetten zonder dat de mainstream media er grip op krijgen en gaan proberen het nieuws te beïnvloeden. Er zijn veel nieuwssites in omloop, maar aangezien de artikelen op deze site achteraf vaak bleken te kloppen, is dit een kwalitatief goede site die hopelijk nog lang blijft bestaan.

Aan de andere kant zou het goed zijn als deze site bekendheid zou krijgen, zodat meer mensen kunnen lezen over wat zich werkelijk in de wereld afspeelt en zich een beter beeld kunnen vormen over de risico’s die onze samenleving nu loopt. Hoe bewuster de samenleving is des te beter, want onze samenleving is niet opgewassen tegen de barbaren die zich in grote getale onder de vluchtelingenstroom bevinden. En om onze vrijheden te verdedigen, moeten we zo snel mogelijk terug naar een meer conservatieve overheid en een zeer streng immigratiebeleid zoals bijvoorbeeld Australië hanteert.

Ik wens u veel succes toe bij uw zoektocht naar boze burgers en hun nieuwssites, maar ik vrees dat de kloof tussen de oude elite en de normale burger inmiddels zo groot is dat u weinig reacties zult krijgen.

Door:
Een bezorgde lezer
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

52 reacties op Reactie van een bezorgde lezer van de site “E.J. Bron” op dhr. Brock van Nieuwsuur

 1. Pieter zegt:

  Wat een fantastisch stuk! Hulde!

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Een bijzonder goed overzicht van de juiste feiten. Eerlijk en objectief. Hulde!
   Volledig waarheidsgetrouw en erg pijnlijk voor iedereen die zich met nieuwsgaring bezighoudt. Ben benieuwd of hier nog een vervolg aan gegeven wordt.
   Zie er naar uit.

   Like

 2. Sabeltant zegt:

  Zo’n reactie kan enkel komen van een moreel superieur die nu verongelijkt doet dat hij niet meteen op een voetstuk is geplaatst.
  Die sneer op het eind doet ’t hem.
  Man ga lakker uithuilen bij websites die zwelgen in dit soort nep-verhalen.
  Probeer het eens op joop.nl zou ik zeggen.

  Like

 3. Karen zegt:

  Bezorgde lezer u heeft het echt geweldig verwoord. Al hun vragen zijn denk ik zo wel beantwoord!

  Like

 4. reageerbuis zegt:

  Ik sluit me hierbij van harte aan; ejbron is ’s morgens de eerste site die ik lees.

  Geliked door 1 persoon

 5. Jan Chik zegt:

  Perfect weergegeven.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  Links is als een mesthoop……………………….Het blijft rotten en stinken !!!
  Echter hun gedogers en mede heulers zijn niet veel beter !!

  Like

 7. Sok zegt:

  Bravo! Bis!

  Like

 8. Japio zegt:

  Helemaal mee eens.

  Like

 9. dutchess43 zegt:

  Helemaal mee eens….

  Like

 10. Theresa Geissler zegt:

  Beste bezorgde lezer,
  U heeft hier een werkelijk prima uiteenzetting gegeven, waarmee op de eerste plaats de Heer Brock het voorlopig kan doen! Proficiat!
  Slechts één kleine opmerking:
  U uit onder meer de wens, dat de schrijvers van E.J. Bon anoniem blijven, zodat de media geen grip op ze krijgt….etc.
  Nu is dat helemaal ieders eigen verkiezing en ik heb dan ook totaal niet de intentie, om voor wie dan hier ook te spreken, maar zelf, dat kan ik U nu alvast zeggen, ben ik het niet van plan.
  Ik ben het nú al niet: Ik heb altijd onder mijn eigen naam geschreven en blijf dat doen; dat is mijn principe.
  Ik heb niets te verbergen en ik zou het zelfs op prijs stellen, om nog een manier te vinden om meer naar buiten te treden en met open vizier aan de strijd deel te nemen.
  Het is jammer, dat ik daar tot nu toe niet echt de kans gekregen heb, maar ik hoop oprecht, dat dat nog komt.

  Geliked door 1 persoon

 11. joga zegt:

  Wat een fantastische uitleg. die voor iedereen begrijpelijk moet zijn, zelfs voor de meest achterlijke linkse activist. Blijft, zoals u al aangeeft, dat een zeer groot deel van de Nederlanders in hun omgeving en/of op hun werk hierover niet kunnen praten, aangezien ze dan bang zijn voor uitsluiting in hun kennissenkring of ontslag op hun werk. Toch hoop ik, dat uw exposé door iedereen naar vrienden en kennissen wordt doorgestuurd en dat iedereen evenals in de USA op 15 maart zal afrekenen met onze zg. “elite”, die het alleen maar begonnen is om hun eigen baantjes en vooral de macht over de eenvoudige, hardwerkende of buiten zijn/haar schuld daarvan uitgesloten Nederlander. En daar reken ik ook de goed geïntegreerde allochtoon toe.

  Like

 12. Claudia M. zegt:

  Hear, hear!

  Like

 13. ongesgoolde zegt:

  Geliked door 3 people

 14. laura van der storm zegt:

  GRANDIOOS….Alle onderwerpen helemaal uitgelicht, Fantastisch opgeschreven. Ik heb al ruzie met mijn broer en zus omdat ik een PVV stemmer ben, maar deze inzending stuur ik nog even die kant op :-)). Laatste poging :-))

  Like

 15. Mirjam zegt:

  Bravo, helemaal mee eens.

  Like

 16. D. G. Neree zegt:

  Mijn complimenten voor de nuchtere wijze waarop u dit heeft uiteengezet. Helemaal waar.

  Like

 17. Tistochwat zegt:

  Hiermee kan Nieuwsuur een heel programma vullen.

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   Ik heb het stuk toch even naar dhr. Brock toegestuurd . . . 😉

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ E.J. Bron 18 november 2016 om 20:49

    Ik ben benieuwd of hij er iets mee gaat doen.
    Zal toch wel? Hij was toch immers zo geïnteresseerd?
    En al zijn vragen zijn met dit schitterende stuk in één klap beantwoord.

    Like

   • D. G. Neree zegt:

    Terecht. Dit moet hij zeker lezen.

    Like

   • laura van der storm zegt:

    Helemaal goed heer Bron. Dit stuk is te mooi om het stilletjes te laten verdwijnen. Alle cruciale zaken worden genoemd!

    Like

   • M.A.L. Sion zegt:

    100% mee eens. Laat Brock maar even zien wat er in ONZE kring leeft.
    Wel vind ik dat WIJ er voor moeten zorgen dat ONZE site (van Bron) veel meer bekendheid krijgt.
    In de rechterkolom staat dat er 927 volgers zijn. Daar moet een ander cijfer voor komen en dat mag van mij meer zijn dan een 1.
    Kom, lezers van Bron, werk aan de winkel !!!
    malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

    Geliked door 1 persoon

   • Henk der Niederlander zegt:

    Zeer goed Bert.
    Hoewel Ik geen hoop koester zou het voor nieuwsuur geloofwaardig over komen als men een keer een uitzending zou doen in de geest van bovenstaand artikel en geen linksige gutmenschen zou uitnodigen maar mensen die dus met beide benen op Nederlandse grond staan.

    Like

 18. Cathja zegt:

  Ik ben het volledig eens met de inhoud van dit artikel. Volledig naar waarheid geschreven! Chapeau!

  Like

 19. Eduard uit Breda zegt:

  Prachtig verwoord
  Ben ik helemaal mee eens
  Elke dag eerst het nieuws van e.bron
  Zelf heel veel werk verricht voor Pim Fortuyn vanaf het allereerste moment dat de politieke partij Lijst Pim Fortuyn werd opgericht vele wijze lessen van Pim gehad in de Kubus te Rotterdam
  Dit gaf mij ook de gelegenheid om achter de schermen in de keuken van de politiek te kijken waardoor Ik geheel anders ben gaan denken over politiek
  Ik heb na het overlijden van Pim Fortuyn echter een grote fout gemaakt nl. Door nog enige tijd achter LPF te staan en daar uit voort gekomen clubs
  Ik had beter gelijk kunnen stoppen
  Dankbaar voor de ervaring maar nu vind Ik mij zelf te oud om nog actief bezig te zijn af en toe hier een reactie plaatsen moet kunnen
  Mijn wens dat deze website nog lang het andere nieuws mag brengen
  Gr Eduard uit Breda

  Like

 20. Fred zegt:

  geweldig.
  Ik had het niet beter kunnen verwoorden.
  Daar kan meneer Brock het voorlopig mee doen.

  Like

 21. leefbarbaar zegt:

  Parels voor de zwijnen, dit stukje proza.
  U neemt de hoernalist veel te serieus. Meneer werkt ook bij de VPRO.
  Nieuwsuur is niet op zoek naar nieuws of naar de waarheid; men wil gewoon een programma vullen. Policor vullen.
  Als meneer Brock een auto had, een toekomst, een huis en een gezin, dan was hij zelf een boze blanke man en hoeft hij ons niet lastig te vallen.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Leefbarbaar.
   Begrijpelijk en het is ook zo, een mens is nu eenmaal beïnvloedbaar, zowel naar rechts als naar links.
   Maar dit schrijven doet een oproep aan het geweten van de vakman, de èchte journalist
   die tevens een mens is.
   Ben benieuwd wat wij hier nog van zullen horen…

   Like

 22. Helena zegt:

  Deze reactie van een bezorgde lezer van E.J. Bron verdient een dik compliment, helemaal mee eens!

  Like

 23. Republikein zegt:

  Satire.

  Like

 24. Rapunzel zegt:

  Prima stuk bezorgde lezer!

  Alleen dit vind ik een beetje jammer: “Op het journaal werd af en toe aandacht geschonken aan boeren, waarbij men altijd een of andere malloot vond die op klompen liep, een dikke sigaar rookte en geen fatsoenlijk ABN kon spreken.”

  Van boeren die op klompen lopen en sigaren roken en een dialect spreken heeft nog nooit iemand last gehad. Die mensen doen eerlijk werk waar meer hersens voor nodig zijn dan de hele redactie van Nieuwsuur bij elkaar heeft weten te sprokkelen.

  Als morgen alle clitknippende kinderneukende onverdoofd slachtende jurken dragende zuur gooiende eerwraak plegende liegende antisemietische homo hatende moslims op magische wijze vervangen waren door sigaar rokende op klompen lopende boeren met een dialect ging hier de vlag uit.

  Spuugzat ben ik die denigrerende houding tegenover autochtonen.
  Alsof sigaren roken, klompen dragen of een dialect spreken erger is dan moslimse hobby’s als onschuldige mensen kapot hakken in een concertzaal.

  Moslims doen hun stinkende best om te laten merken dat ze ons haten.
  Ze haten ons. Wen er maar aan.

  Like

  • fleckie zegt:

   Deze ‘ klompendragenden’ zorgen wel voor een EXPORT! .. die de Nederlandse staat…MILJARDEN ..opbrengt, door ..hun , .als hoog gekwalificeerde boeren/landbouwers/veehouders, etc. Wat betreft , waar men hun altijd van beschuldigt:spuiten en sproeien op gewassen,( insecticiden, etc. moet men zich eerst ervan op de hoogte stellen, hoe, en waardoor deze middelen (moeten) gebruikt worden.,!met risico voor hun eigen gezondheid,…om de MASSA ook nog te voorzien van GENOEG VOEDSEL!!!

   Like

 25. een heel goed geschreven lik op stuk.

  Like

 26. Petra DeBoer zegt:

  Goed stuk en ben het net de schrijver eens.

  Like

 27. LafSchaap zegt:

  De bezorgde burger schrijft het mooi op, want zo is het precies! Toch zit er, naar mijn mening, een kleine discrepantie in de tekst. In alinea 2 worden de zenders RT en Al Jazeera gelijkgesteld met o.a. NPO, oftewel belerend en suggestief, terwijl in alinea 12 RT en Al Jazeera als aanbevelenswaardig worden gezien. Is er ergens het woord “niet” vergeten? Of heb ik de tekst niet goed begrepen?

  Like

 28. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  moge veel lezenden hierbij méér inzicht krijgen,
  want uiteindelijk valt geen waarheid dood te zwijgen …
  .
  Jasterke
  .

  Like

 29. Gerard zegt:

  Je hebt het pervect verwoord, althans voor mij wel Dit klopt precies

  Like

 30. bezorgde lezer zegt:

  Als schrijver van het stuk wil ik graag een aantal misverstanden wegnemen.
  Lafschaap schrijft over de discrepantie wat betreft gelijkstellen van NPO aan Al Jazeera en RT.
  U heeft gelijk dat dit zo overkomt en ik heb dit zo benoemd omdat ik niet van mening ben dat Putin of Rusland heilig zijn maar Rusland heeft in ieder geval wel het voortouw genomen om de oorlog in Syrie te beëindigen.
  Maar als Nederlanders vergeten we ook niet het neergeschoten MH17 toestel dat volledig voor rekening van Rusland komt en wat aantoont dat Rusland ook niet heilig is.
  Rapunzel schrijft dat hij waardering heeft voor hard werkende boeren die geen ABN spreken.
  Hier ben ik het helemaal mee eens, temeer vanwege mijn komaf.
  Maar wat ik met deze inleiding wilde aangeven is dat de NPO graag aan stereotypering doet wanneer het hen uitkomt.

  Verder ter afsluiting nog een advies aan dhr. Brock:
  als u werkelijk betrokken bent bij deze nieuwssite of als u werkelijk goed journalistiek wilt beoefenen daag ik u uit om binnenkort verslag te doen van een van de volgende onderwerpen:

  1. De relatie tussen het nazi verleden van de PVDA en FNV tot de opstelling van linkse partijen ten opzichte van Israel en het Jodendom en de Islam en de Palestijnen.

  2. Een objectieve uitzending over de achterban van Clinton, de financierders van de Clinton foundation en de vertrouwelingen van deze mevrouw en de politieke keuzes en risico’s die deze mevrouw had genomen. Zou u daarbij ook haar uitspraken willen toevoegen betreffende haar bereidschap om atoomwapens in te zetten? De filmpjes van deze uitspraken kunt u vinden via the Rebel Media.

  3. Een objectieve uitzending over de integriteit van de rechters en het O.M. en politiek inzake het Wilders proces. Zou u dan zo vriendelijk willen zijn om alle beeldmateriaal van mevrouw Elianne van Rens te onderzoeken zodat u haar vooringenomenheid in uw programma kunt opnemen?

  4. Een uitzending wijden aan mevrouw Merkel en haar immigratiebeleid.
  U zou eens verslag kunnen doen van haar verleden en wat haar uitspraken hebben veroorzaakt.
  Vergeet u vooral niet om te belichten hoe Merkel haar land tot op het bot heeft verdeelt, hoe de demografie in de leeftijdsklasse van 20-30 totaal is ontwricht, hoe de argwaan tegen Duitsland in vooral Oost Europa een nieuw leven is ingeblazen en hoeveel westerse levens door haar uitspraak zijn verwoest door aanslagen in Parijs en Nice en door verkrachtingen, aanrandingen en andere misdaden.

  5. Als kers op de taart, wijdt eens een eerlijke uitzending aan de Islam. Wat heeft deze religie in 1400 jaar bereikt? Durf eens te vertellen dat de wereld van de Atlantische- tot aan de Pacifische Oceaan in brand staat. Dat overal waar moslims zijn oorlog is. Dat moslims een totalitaire ideologie aanhangen gelijk aan het nazisme. Dat moslims alle christenen, Joden en anders denkenden in hun eigen landen hebben uitgeroeid. Dat ze deze oorlog verder willen voeren in het Westen.
  Dat 1400 jaar uithuwelijken alleen maar heeft geleid tot inteelt en een bevolking die te achterlijk is om te bevatten dat ze niet meer kunnen meekomen met de rest van de wereld. Hoe zou u anders verklaren dat de kleine staat Israel (ik zal u er even aan herinneren dat deze staat de enige democratische rechtstaat in het Midden Oosten is) 100x! zoveel patent aanvragen doet als de hele islamitische wereld samen. Tip: maak ook eens opnames in Zweden zodat de mensen hier weten wat hen te wachten staan als links Nederland nog een paar jaar aan de macht is en nog meer islamitische barbaren toelaat.

  Geliked door 5 people

  • Henk der Niederlander zegt:

   Inderdaad een reden te meer om de vraag aan de verschillende blogs als niet verstuurd te beschouwen.
   Ik denk dat de verschillende mensen achter de blogs niet veel antwoord meer zullen krijgen van Nieuwsuur omdat duidelijk is dat de Hosts zich niet geroepen voelen om zich voor het linkse karretje te laten spannen.

   Like

  • Henk der Niederlander zegt:

   Aanvulling:
   Het is in ieder geval ondoenlijk om in een programma duidelijk te maken op welke manier de MSM al decennialang de mensen gemanipuleerd heeft om een bepaalde linksige mening voor te schotelen, waarbij dan uiteraard toegegeven zou moeten worden dat de NPO de mensen al hetzelfde aantal decennia voorliegt.

   Like

  • The Bronx zegt:

   “Maar als Nederlanders vergeten we ook niet het neergeschoten MH17 toestel dat volledig voor rekening van Rusland komt en wat aantoont dat Rusland ook niet heilig is.”

   Ik ben van mening dat het neergeschoten MH17 volledig voor rekening van “onze vrienden” in de Oekraine komen en NIET voor rekening van Rusland. Follow the money….

   Geliked door 1 persoon

 31. Saskia Dubbeldam zegt:

  Ha, geweldig verhaal en het is helder tot op het bot. Goeie grap ook: “……als een verassing overkomt….”
  Want verast moet er zeker worden in een flink stuk van het links gedachtengoed.

  Like

 32. Onno zegt:

  Mijn advies met betrekking tot het met open visier tegemoet treden van psychopaten is: NIET doen.

  De ‘pure evil’ lege hulzen moeten (zoals de Eskimo’s eertijds correct deden) plotseling en onverwacht van een ijsschots worden getrapt als ijsberenvoer. Er valt geen eer aan te behalen en een open vizier zal tegen je gebruikt worden op een wijze die bij een normaal mens niet kan opkomen.

  Grote voorzichtigheid is echt geboden.

  Take care!

  Like

 33. Pingback: Vervolgreactie van dezelfde bezorgde lezer op Nieuwsuur | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s