Hoe onze kinderen op school mishandeld worden

screenshot_99

(Door: “Weethetwel”)

Door alle “vernieuwingen” in het onderwijs , te beginnen bij de Mammoetwet uit 1963, die vanaf 1968 werd ingevoerd, is het met het Nederlands onderwijs steeds meer bergafwaarts gegaan. De oorspronkelijke gedachte achter de “vernieuwingen” was het terugdringen van schooluitval. In de praktijk werd dat ingevuld door alles gewoon gemakkelijker te maken, zodat meer kinderen een diploma konden halen. Om meer geslaagden te krijgen door de eisen te verlagen, is al een ramp. Maar wat veel erger is: Er werd en wordt steeds meer een politieke heilsboodschap in het onderwijssysteem gestopt: de school bepaalt wat goed en slecht is. Als je de kinderen inpalmt met links gedachtegoed heb je links stemvee als ze volwassen zijn.

En als klap op de vuurpijl is het systematisch leren denken en analyseren vervangen door  “het werken in groepjes”. Niet de kennis van de leerling bepaalt zijn niveau, maar de mate waarin hij via onderhandelen zijn doel kan bereiken. Het begint bijna misdadig te worden dat veel kinderen op school door de hele schijnvertoning in steeds mindere mate een kans krijgen om hun geestelijke kwaliteiten normaal te ontwikkelen en daardoor grip op hun eigen toekomst verliezen.

De lagere school

Het is een mooie gedachte veel meer kinderen een diploma te laten behalen. Verkeerd echter is dat op de socialistische manier te doen. In die denkwijze kun je de lat namelijk niet hoog leggen, omdat dat niet “eerlijk” is tegenover de kinderen die wat minder capaciteiten hebben. Dus verlaag je de norm onder het motto: iedereen even stom en dan heb je het socialistische gelijkheidsideaal bereikt. Dat is in het kort de ontwikkeling van het onderwijs in de laatste 50 jaar. Het gemanipuleer begint al op de basisschool. Deze vorm van onderwijs zou er op gericht moeten zijn de kinderen een ontwikkeling en een aantal basisvaardigheden bij te brengen waar ze hoe dan ook in hun verdere leven plezier van hebben. Lezen en schrijven, rekenen en hoofdrekenen, geschiedenis, aardrijkskunde, lichamelijke oefening, maatschappijleer en creatieve vakken. Dat is de basis van een cultuur en dat zijn de middelen die onontbeerlijk zijn om in het verdere leven zelfstandig na te kunnen denken en inhoud te geven aan het eigen leven. Dat onderwijs was niet altijd even leuk en kwam de kinderen niet altijd even goed uit. Wat dat betreft was het eigenlijk al net zoals in de echte maatschappij dat je niet altijd datgene kunt doen wat je leuk vindt. En sommige dingen ga je pas leuk vinden als je met zachte hand gedwongen wordt het maar eens te proberen.  Al naar gelang de aanleg pikte de één meer op dan de ander. Over dit systeem was beslist goed nagedacht. Er was dan nog de nuance dat men naar levensbeschouwing het onderwijs kon inrichten, maar aan de basiseisen moest worden voldaan.

Er zijn nog maar weinig scholen die zich consequent bezighouden met basisvorming en steeds meer wordt het een decor van ongevraagde hersenspoeling.

 1. Onderwijs moet vooral “leuk” zijn. De tere kinderzieltjes moeten beschermd worden tegen alle vormen van dwang en ze geven zelf wel aan wanneer ze ergens aan toe zijn. Wanneer ze er nooit aan toe komen; het zij zo. Het diploma komt toch wel.
 2. Eisen stellen om een doel te bereiken is er niet meer bij. Nadelig in dit verband is natuurlijk dat veel kinderen thuis als een kleine godheid behandeld worden en dat daar ook geen enkele eis aan ze gesteld wordt. Waarom zouden ze op school dan wel een prestatie neerzetten?
 3. De kinderen worden als jongvolwassenen beschouwd en worden daarom al volgepropt met volwassenen-standpunten die ze onmogelijk kunnen beoordelen. Complexe maatschappelijke vraagstukken zoals de immigratie van sterke jonge kerels worden teruggebracht tot het niveau van “de arme kindertjes die gevlucht zijn” en die altijd geholpen moeten worden.
 4. Moraliteitskwesties zoals het verschil tussen goed en kwaad worden niet meer behandeld. De tien geboden zijn afgeschaft. In principe is iedereen goed en als ie niet goed is bedoelt hij het wel goed. Volgens het socialistische principe ligt de moraliteit nu anders: heeft iemand het slechter dan jij dan is die “zielig” en moet je hem helpen. Dat kan heel ver gaan: de al genoemde immigranten zijn zielige vluchtelingen, de zielige natuur wordt om zeep geholpen, het zielige milieu, de zielige derde wereld en niet te vergeten de talloze zielige medeburgers die om één of andere reden een uitkering nodig hebben omdat ze een erkend zieligheidslabel hebben. Al het andere dan jijzelf is zielig. Jij moet helpen, jij moet voor iedereen opkomen, jij moet iedereen van dienst zijn, jij bent verantwoordelijk voor alles en iedereen,  jij bent een echt goed mens.
 5. Het onderwijzend personeel bestaat voor veruit het grootste deel uit linkse rakkers (excuses E.J. Bron, er zijn zeker uitzonderingen) die er niet voor terugdeinzen hun politieke mening vol overtuiging maar vaak heel subtiel uit te dragen. Aan die lui moet je dan je kind toevertrouwen om hem te vormen voor later.

Het lijdt geen twijfel dat het al een hele kunst is om de lagere school niet als een halve goedmensch te verlaten, volgestopt met naïeve idealen.  Zo niet, dan komt het door de nodige ondersteuning van zijn ouders, anders is het kind een weerloos slachtoffer van deze subtiele vorm van hersenspoeling. Maar hoeveel kinderen krijgen die ondersteuning? Hoeveel van die ouders hangen niet iedere avond aan de lippen van onze tv-coryfeeën die precies dezelfde boodschap verkondigen samen met het krantje en de overige media? En daar komt nog bij dat je het je kind niet aan wilt doen het voor Wilders op te nemen als die weer eens zwart gemaakt wordt, want dan bestaat de kans dat het pesten op school pas echt begint; door de linkse volwassenen wel te verstaan.

De middelbare school

Op de middelbare school wordt de situatie alleen maar ernstiger. Veel van die  instellingen zijn niet veel meer dan een dure methode om de jeugd van de straat af te houden. Het handelen staat in het teken om de dag goed door te komen en de deksel op de pot te houden. Daar is alles voor geoorloofd.

Het is niet voor niks dat categorale scholen zoals het Stedelijk Gymnasium van Haarlem en Amsterdam de overvloed aan aanmeldingen niet kunnen verwerken. Het zijn de scholen die niet geteisterd worden door een ongemotiveerde onderbouw en waar nog een geest kan heersen van werklust en blijheid om datgene te doen waar de school eigenlijk voor bedoeld is: jezelf te ontwikkelen tot een volwaardig mens.  Helaas is het ook weer zo dat bij die aanmeldingen natuurlijk een buitengewoon groot aandeel kinderen zit van de politieke elite die zich op die manier kan onttrekken aan de ellende die ze in het land zelf geschapen heeft.

Met name in de grote steden is de kwaliteit van het onderwijs dramatisch. Praktisch alle basiskwaliteiten ontbreken daar: de kinderen kunnen niet fatsoenlijk lezen, schrijven of rekenen, aardrijkskunde is landje-pik geworden, de geschiedenis  wordt herschreven, want de Holocaust bestaat niet meer en maatschappijleer wordt hartelijk om gelachen. Gymnastiek en zwemmen mag om allerlei redenen niet meer. De leerlingen zijn de baas in de klas en bepalen het programma.

Om het gebrek aan basiskennis te verdoezelen, wordt op grote schaal projectonderwijs ingevoerd, een veredelde vorm van het werken in groepjes.

 1. Leren in de zin van kennis vergaren wordt minder belangrijk. In plaats daarvan komen eigenschappen als onderhandelen en een grote mond om het doel te bereiken. De beste koopman haalt het hoogste punt. Op zich is dit een oer-Nederlands systeem en de lui die hier succesvol zijn hebben grote kans dat in de maatschappij ook te zijn. Het droevige is alleen dat het weinig bijdraagt aan de persoonlijkheids- en kennisontwikkeling van de desbetreffende leerling.
 2. Onderwijs is op die manier verworden tot een soort poldermodel met een grootste gemene deler en geen eigen mening meer. Bij het onderhandelen en het “gezamenlijk” je doel bereiken is het kunnen relativeren van allerlei zaken nodig om tot een compromis te komen. Het “ja maar….” model waarbij ieder argument afgezwakt wordt om toch maar vooral evenwicht te krijgen in de discussie. “Erg hè, hoe die Van Gogh is afgeslacht, Ja, maar hij schreef ook vreselijke stukjes.” “Erg hè, dat mensen in naam van hun geloof andere mensen executeren. Ja, maar dat hebben christenen ook eeuwenlang gedaan”.

Door dit soort relativeringen is een gecastreerde christen in Syrië minder erg dan een onthoofde christen, want de eerste heeft tenminste zijn eigen leven nog. Moraliteit is ruilhandel geworden. Van het absolute begrip goed of kwaad is geen notie meer over. Als je maar in het compromis zit, kan je niks gebeuren. Later in de maatschappij kun je ook maar het beste kleurloos zijn en het denken overlaten aan de politieke elite.

Om de puinhoop nog te vergroten, is ruim tien jaar geleden het zogenaamde “studiehuis” ingevoerd. Vanaf de helft van de middelbare school moesten de leerlingen voortaan zichzelf onderwijzen. Leraren waren niet meer nodig voor de klas. Het resultaat was desastreus. Vooral de jongetjes van een jaar of zestien hadden op die leeftijd wel wat beters te doen dan zichzelf te onderwijzen. De meisjes, die van huis uit wat gezagsgetrouwer en verantwoordelijker zijn, haalden daardoor betere cijfers en gingen in grotere getale dan de jongens naar de universiteit. Hogere cijfers geven tevens een grotere kans om ingeloot te worden bij studies als medicijnen. Gevolg is dat de verhouding jongens/meisjes in wetenschappelijke opleidingen sterk verschoven is in het nadeel van de jongens. Er zijn nu veel meer meisjes die studeren, terwijl niet gesteld kan worden dat de jongens zoveel stommer zijn. Door het gemarchandeer met opleidingen worden op deze manier talloze jongeren (vooral jongens) ernstig benadeeld in hun toekomstkansen. Nadat in de eerste jaren na invoering van het studiehuis de resultaten bij de eindexamens flink werden opgekrikt om niet 50% van de leerlingen te laten zakken, is een aantal scholen weer op zijn schreden teruggekeerd en heeft het lesprogramma weer (ten dele) hervat, maar de intellectuele schade is enorm, vooral voor jongens.

Universitair onderwijs

De situatie op de middelbare scholen is inmiddels zo belabberd dat verschillende universiteiten de eerstejaars kandidaten die zich aanmelden gaan testen op hun eenvoudige basiskwaliteiten, anders komen ze er niet in. Het is natuurlijk een aanfluiting dat dit nodig is, omdat de centraal afgenomen examens een waarborg zouden moeten zijn dat degene die dat diploma heeft ook die kwaliteiten bezit. Helaas, niets is minder waar.

Maar veel universiteiten en hogescholen zijn niet vies van een potje socialistisch gelijkheidsdenken.

Met name universiteiten als de VU en de UVA in Amsterdam hebben zich ontwikkeld tot linkse roeptoeters in plaats van objectieve wetenschappelijke instellingen. Voor de multiculti-flauwekul moet er daar tevens een minimumquotum allochtone studenten komen, ongeacht het niveau. Maatschappelijke vorming volgens de leer van de politieke elite onder het mom van wetenschap.  In de slipstream van deze wetenschappelijke charlatans zitten de grachtengordel en de daar gevestigde kranten , media en de lui die in Hilversum de touwtjes in handen hebben. Samen zullen ze Nederland wel eens even manipuleren naar hun simpele socialistische droomwereldje. Ook sommige hogescholen kunnen er wat van. Zo kregen studenten op hogeschool InHolland en Hanzehogeschool Groningen gratis en voor niets hun diploma uitgereikt enkel en alleen om hun eigenwaarde te strelen zodat ze beter konden gaan functioneren in de maatschappij! “Ja maar, zo’n gratis diplomaatje. Er zijn mensen die véél ergere misdaden begaan.”

En dat is de spijker op zijn kop: wie kan zich een grotere misdaad voorstellen dan zij die hun eigen jeugd op een dood dwaalspoor zetten?

Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Weg met ons!", Censuur, cultuurrelativisme, Desinformatie, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Linkse Kerk, Linkse media, Marxisme, meningsdictatuur, Nederland, nieuw fascisme, political correctness, propaganda, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

46 reacties op Hoe onze kinderen op school mishandeld worden

 1. Feniks zegt:

  Afkomstig uit het onderwijs kan ik het helaas helemaal onderschrijven!

  Geliked door 2 people

 2. M.A.L. Sion zegt:

  Dat het socialisme rampzalig is voor de mensheid was al wel bekend. Het is goed dat een heel belangrijk aspect ervan, het onderwijs, en dus de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, onder de aandacht wordt gebracht: Desastreus.
  Het beklemtoont de noodzaak om in maart 2017 te kiezen voor andere politiek: de PVV. Ook niet op andere partijen want die zijn medeplichtig aan deze afbraak.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 3. dees zegt:

  Zoals het socialisme van Adolf een groot deel van Europa letterlijk kapot maakte, zo maakt het socialisme van na de oorlog het overgrote deel in Europa als jaren en jaren geestelijk kapot!!
  Ik heb mijn leven lang een afkeer van het socialisme én zijn aanhangers!!

  Geliked door 1 persoon

 4. Taljaard zegt:

  Amen!
  U beschrijft hier precies de frustratie van veel vrienden en kennissen van ondergetekende die in het onderwijs werkzaam zijn. Op reformatorische scholen slaagt men er veelal nog in om deze gekte buiten de deur te houden. Maar dat kost steeds meer moeite. Vooral omdat men vanuit de door links gedomineerde landelijke overheidsorganen deze scholen steeds meer onder druk zet om zich ”aan te passen aan de eisen des tijds en de veranderde multi-etnische en multi-religieuze demografie.”
  Want de socialistische indoctrinatie en de ”progressieve” eenheidsworst zal en moet elk kind door de strot worden geduwd.
  Hoogste tijd dat iemand als Harm Beertema daar de bezem eens doorheen haalt.

  Geliked door 3 people

  • Elly zegt:

   Werkzaam op een refoschool. En daar sluipt het allemaal net zo hard binnen. Maar omdat de gezagsgetrouwheid daar grenst aan het ongelooflijke rennen ze de benen uit hun lijf om het de inspectie naar de zin te maken. De geest van Reformator Luther kennen ze alleen uit een ver verleden.
   Zo kan het gebeuren dat je collega’s alleen de sportbijlage van de krant interessant vinden. Van Kierkegaard hebben ze nog nooit gehoord (ja…afkomstig van een reformatorische Pabo) en geestelijke diepgang halen ze uit de zondagse preek.
   Ik moet nog 10 jaar. Ik hoop maar dat de Heer Jezus voor die tijd terug komt

   Like

 5. Volksrechter zegt:

  “Als je de kinderen inpalmt met links gedachtegoed heb je links stemvee als ze volwassen zijn.”

  Dat is dan zonder de waard gerekend, want den deze geeft zijn kleinkinderen reeds mee om rechts te worden vanaf de leeftijd dat ik het verschil kan laten zien tussen links en rechts.

  Geliked door 1 persoon

 6. Charles zegt:

  Lieve mensen, geef daarom thuisonderwijs nu het nog kan. Dit moet je al aanvragen voordat je kind op school gaat, is je kind eenmaal op school is geweest dan is het (bijna) onmogelijk om het nog voor elkaar te krijgen.
  Vrijwel alle kinderen met thuisonderwijs scoren hoger dan die naar school gaan. Laat je kinderen niet indoctrineren door de staat!
  http://www.thuisonderwijs.com/juridisch/juridisch.html

  Geliked door 2 people

 7. Lis zegt:

  Wat hebt u een geweldig stuk geschreven. Ik kan het van harte onderschrijven, al is het vreselijk droevig te moeten constateren dat u gelijk hebt. Jaren geleden heb ik in het basisonderwijs gewerkt. Het niveau van scholieren en studenten heb ik alleen maar achteruit zien gaan. Diepdroevig.

  Geliked door 2 people

 8. Danny zegt:

  Onlangs in de buurt: school stelt klasfoto’ uit omdat migrantenkinderen massaal afwezig waren, wegens ramadan. Nadien klasfoto’s op dubbelzinnige dag. Vlaamse dame klaagt dit aan. Gevolg: haar kind BUITEN !!!

  Geliked door 1 persoon

 9. hendrikush zegt:

  Jamaar de zwakke leerlingen zouden zich optrekken aan de sterke leerlingen en daardoor zou iedereen er op vooruitgaan.

  Ons land heeft de hoogste dichtheid ter wereld aan “onderwijskundigen” en die hebben dat zo bedacht. Water zou immers ook best stroomopwaarts kunnen stromen als we maar genoeg ons best deden.

  Geliked door 1 persoon

 10. Drs.P. zegt:

  De tering nsb-club die al heul veul jaren het onderwijs verneukt heet nu net toevallig:
  Partij van de Alochtonen!!!!
  Het zal toch niet waar zijn, weer die slinkse rattenclub, die heeft heel wat schade aan dit land en zijn burgers aangericht!!!

  Like

 11. Theresa Geissler zegt:

  Jaja, ‘Weethetwel,’ het ontbreekt er alleen nog maar aan, dat uw, overigens echt wel goed doorwrochte, relaas niet onverbloemd eindigt met een nostalgisch verlangen naar “die goeie ouwe tijd.”
  Zó zwart-wit ligt het volgens mij nu óók weer niet:
  Het oude, klassikale systeem verdween nu eenmaal, omdat er, naar de voortschrijdende inzichten, wel degelijk van alles aan mankeerde. In talloze gevallen vielen scholieren “geruisloos”
  uit, omdat het gewoon te star voor ze was en ze er in gemángeld werden. Maar dat is volgens U waarschijnlijk weer flauwekul en niet van belang?
  “Al naar gelang de aanleg pikte de één meer op dan de ander…..” Ja, en wat gebeurde er vervolgens met die ‘ander?’ In de goot laten liggen dan maar? Dat lees ik niet uit uw bevindingen.
  Ik betwijfel ten zeerste, of de onderwijsvernieuwing wel zo onlosmakelijk in verband staat met ‘links gedachtengoed,’ zoals U suggereert (en menigeen hier mèt U, trouwens) Weliswaar viel het vaak samen, maar ik zie het bepaald niet als een wet van Meden en Perzen, sorry.
  Of wilt U beweren, dat juist diegenen, die hebben geleerd, zich te schikken in dat strakke, klassikale systeem van vroeger, zich hebben ontwikkeld tot “zelfstandig denkende mensen” met derhalve een “realistische” inslag?
  Andermaal geen wet van Meden en Perzen, hoor: Kijkt U maar naar naturen als ik en m’n site-maatje BertG.! LOL!

  Geliked door 1 persoon

  • Taljaard zegt:

   @Trees
   Daar hadden wij eerder speciale scholen voor.
   De zgn. (Z)MOK-scholen.

   Like

  • weethetwel zegt:

   U krijgt van mij geen oordeel welk systeem van leren het beste is. Van klassikaal tot individueel of welke vorm er ook gekozen wordt. Maar het is wel van het allergrootste belang dat kinderen individueel hun hersens ontwikkelen. Dat is de enige manier waarop ze later zelfstandig kunnen functioneren. En daarvoor is het in mijn ogen van het grootste belang dat ze hun hersens trainen en en over voldoende basiskennis beschikken (waaronder een flinke portie historisch besef).
   Misschien 10% aan de ene kant hebben helemaal niets nodig en komen er wel (U en bertG en anderen). Aan de andere kant is er wellicht zo’n 10% aan wie geen enkel onderwijs besteed is en dat moet je ook kunnen accepteren maar zo’n 80% heeft toch een zetje in de rug nodig om zelfstandig te kunnen leven in een maatschappij die ook niet altijd even lief tegen ze is.
   En als je dan zoiets verzint als een studiehuis waarin ze het zichzelf moeten leren ben je een boef. Er bestaat geen cultuur en geen natuur waarbij de jongen het niet van de ouden leren.

   Geliked door 1 persoon

 12. Republikein zegt:

  Rijksoverheid, daar moet u uw beklag doen.
  Postbus nr 51 of bel 1400, schoolboeken.
  Ga anders glaasje draaien, mooie hobby met gevaar voor waarheden, je weet dan precies of je met vriend of vijand te maken hebt.
  Water is bijna hetzelfde als vocht, en omdat ons huis voor 80% uit vocht bestaat neem ik voor aanvulling nog een glaasje water, met het schuim boven,tja, ben een echte schuimmasseerder.
  Dit was weer brandhout van gene zijde, de volgende keer weer iets over Adam&Eva, of Kaïn&Abel, of Sem, of Darwin.
  De mazzel en krijg de rambam.
  http://www.exorcistonline.eu/glaasje%201.htm
  Er is toch niks op tv, alleen hiero, bij Bert, Fenixx , EUnmask enz lees je de toestand in de wereld.
  GBJ had het er ook over.
  [ps, geld voor nieuwkomers]

  Like

 13. Wachteres zegt:

  Begin 2012 schreef ik deze reactie op een artikel van hoeiboei:

  http://hoeiboei.blogspot.co.uk/2012/01/als-de-school-ze-dom-houdt-houdt-de.html

  Als lerares Nederlands en Engels binnen het MBO onderwijs heb ik de afgang van dat onderwijs mee gemaakt.

  Vanaf 1980: ‘Vernieuwen om het vernieuwen’; een minister was geen goede minister als er gedurende zijn/haar regeerperiode geen vernieuwend onderwijsproces in gang werd gezet.

  Om de drie jaar, het ene vernieuwingsproces was nog in volle gang, werd er een ander proces geïnitieerd.

  Scheppen geld en heel veel tijd werden hieraan gespendeerd, soms hoorde je aan het eind van de cursus, terwijl je in de les al bezig was met de verwerking ervan: ‘Leuk geprobeerd, maar we stoppen ermee’.

  Natuurlijk kwamen er veel klachten en natuurlijk waren de leraren de schuldigen van de zich steeds verslechterende onderwijssituatie.

  Gelukkig voor hen kwam er de commissie Dijsselbloem die uitmaakte dat de regering de afgelopen 15 jaar een zootje van het onderwijs had gemaakt:

  “De commissie oordeelt hard over de bewindslieden. Zij delen de verantwoordelijkheid voor het falende beleid”, zegt de commissie. “Het politiek belang was belangrijker dan het belang van het kind”.

  Natuurlijk was de regering even ‘geschokt’ en deed zij daarna de bekende plas.

  De bezuinigingen werden ingezet; inderdaad, leerlingen moesten slagen, met als gevolg dat het talenonderwijs op MBO niveau naar de knoppen ging. Bevoegde docenten, die zeker drie uur in de week taalonderwijs gaven, waren niet meer nodig. Als je als leerkracht, wat voor vak je ook gaf, vroeger de HAVO had gedaan, kon je tussen de bedrijven door best wel een half uurtje Nederlands of Engels geven.

  Leerlingen die door wilden stromen naar het HBO zaten met de handen in het haar. Ik herinner me een noodkreet van leerlingen tijdens een TV programma:’Geef ons a.u.b. Nederlands en Engels, wij hebben die vakken nodig voor onze vervolgopleiding’.

  Gelukkig was ik toen al gepensioneerd. Alhoewel, mijn eerste gedachte bij zoveel initiatief en gemotiveerdheid was: “Ik zou jullie wel pro deo les willen geven’.

  http://tinyurl.com/3qw3ngz

  http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/onderwijs/article1876387.ece

  Geliked door 1 persoon

  • hendrikush zegt:

   Dat is veroorzaakt door de diarree aan (linkse) onderwijskundigen.
   Er worden in dit land meer onderwijskundigen opgeleid dan echte onderwijzers.
   Dat volk moet wel aan het werk worden gehouden. Voor de klas staan is hen te min en bovendien kunnen ze dat niet. Dus verzieken ze met de zegen van de overheid en onderwijswerkgevers het werk van de mensen die met de poten in de modder staan.

   Like

 14. Wachteres zegt:

  Mijn aanvulling op wat er in de twee linken op mijn stukje staat:

  De vernieuwingen moesten budgettair neutraal gebeuren, m.a.w. deze mochten geen geld kosten. Van de leerkrachten werd daarom verwacht dat zij in hun vrije tijd, vaak in het weekend, de nieuwe stof gingen ontwikkelen.

  Ons werd niet gevraagd of wij achter de vernieuwingen stonden. Als je als docent vragen in die richting stelde werd er gezegd dat alles opdracht van hogerhand was. Slikken of stikken dus!

  De schooldirecties hadden ongetwijfeld angst om niet mee te huilen met de wolven in het bos; stel je voor dat je als school niet vernieuwend bezig was, dan hoorde je er niet bij. Dat zou de school leerlingen kunnen kosten.

  Er is momenteel weer eens veel kritiek op docenten, teveel vakantie waar ze niet af willen enzo. Ik ben er van overtuigd dat de chaos binnen het onderwijs destijds nog veel groter zou zijn geweest als de leraren geen heel bewust besef van verantwoordelijkheid voor het onderwijskundige welzijn van hun leerlingen hadden gehad.

  Daar hebben zij heel veel vrije tijd aan opgeofferd. De vernieuwende waanzin in onderwijsland heeft zeker twintig jaar geduurd, als het niet langer is.

  En Theresa: de ministers waren bijna allemaal links en anders de staatssecretarissen wel.

  Links heeft er altijd voor gezorgd het onderwijs in handen te krijgen.

  Geliked door 2 people

  • delamontagne zegt:

   Herkennen dit precies. ! HELEMAAL MEE EENS.
   Aan de mensen uit de praktijk werd nooit iets gevraagd.
   De Mavo werd VMBO, de kinderen uit de vroegere LTS moesten toen ook Frans gaan leren.
   Dus b.v. een “schroef” = “vis” uit te spreken als NL-s “vies”. allemaal heel grappig, maar wilden toch liever iets praktisch met handen doen.
   Die kinderen wilden dan nog wel Engels leren, “leuk voor als je naar al die films kijkt en nog iets kunt verstaan”, maar Frans…………..een ramp [ voor hen die het moesten onderwijzen ]
   Gelukkig ligt die tijd al lang geleden voor ons.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Ik heb ook nog op het KMBO gewerkt, delamontagne. Een heel goede opleiding voor pubers met een praktische intelligentie. Maar ook die opleiding moest weer weg.

    Gevolg: “Ze konden geen hamer meer vasthouden”.

    Like

   • delamontagne zegt:

    Er wordt weleens gezegd:”vroeger was alles beter”.
    Niet helemaal waar natuurlijk, maar in m,n tijd had je: Mulo/Ulo/HBS/ Gymnasia/ Lts, etc.
    Op de LTS leerden ze buiten de algemene kennis in ieder geval een vak.
    Maar dat moest allemaal anders, iedereen gelijke kansen.
    Toen werd er, [ ook weer door ,n PvdA-er ] de Middenschool gepromoot.
    Is er nooit gekomen.
    Het heeft allemaal miljoenen/miljarden gekost.
    Hoe het nu op scholen is hebben we geen idee.
    Mijn vrouw heeft nog wel beetje contact met toen veel jongere collega,s.

    Like

 15. delamontagne zegt:

  Schrok een beetje van de “titel” MISHANDELD…………..!
  Ik ben van het jaartal dat er nog “fysiek” gestraft werd op school.
  Dan kreeg je met zo,n zwiepend latje op je blote kont geslagen.
  Vond men blijkbaar heel normaal en je hoefde er ook niet mee bij je ouders je komen, kreeg je nog meer straf.
  Zoals ik het toen meemaakte was dat bij de zusters.
  “De Zusters van de Liefde” nog wel.
  Moesten met Soeur worden aangesproken.
  Enfin, heb er geen treuma van overgehouden en ben er toch nog 78 mee geworden.
  Nu is het geloof ik “jij en jou” op school ?
  Wat ik in artikel beetje miste [ of ik zag ,t over hoofd.], ; die vernieuwingen waren er niet alleen om schooluitval terug te dringen.
  Het grote motief is/WAS: allemaal moeten ze gelijke kansen krijgen……….
  //////////////////
  GELIJKE KANS VOOR EEN IEDER

  Like

 16. hslot4 zegt:

  Twee videos must see over het indoctrinatie systeem (school) en hoe kinderen slimmer op school gaan dan dat ze er af komen
  Are public schools harming our kids ….Samuel R Bluemenfeld.
  nog wat een statement van dhr Bluemenfeld dyslexie bestaat niet dat wordt aangeleerd .
  U mag zelf oordelen : https://www.youtube.com/watch?v=ZOQmUEGqeUY

  The deliberate dumbing down of America later is deze titel veranderd in (of the world)

  Like

 17. Jackie2015 zegt:

  Eigenlijk moet een regering of politieke partijen zich niet met onderwijs bemoeien. Dat moet men aan de onderwijskundigen overlaten. “Schoenmaker hou je bij je leest”

  Like

 18. delamontagne zegt:

  De “De Wereldtaal” – Arabisch ! gaat ook op Duitse Scholen worden onderwezen..

  Schulen in Berlin Arabisch kommt auf den Stundenplan – Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/berlin/schulen-in-berlin-arabisch-kommt-auf-den-stundenplan-25185434

  Übersetzung: Willkommen! Wie geht es dir?
  Aussprache: [Marhaban! Kayfa haluk]
  (nach lessan.org)
  – Quelle: http://www.berliner-zeitung.de/25185434 ©2016

  Like

 19. Jan zegt:

  Socialistisch ‘onderwijs: Geldkraan voor technieklessen gaat dicht

  Basisscholen krijgen fors minder geld om de doelen te bereiken die het kabinet eerder heeft vastgelegd in het Techniekpact. Alle scholen moeten uiterlijk in 2020 techniekles geven. Dat gebeurt nog lang niet overal. Toch wordt de geldkraan vanaf komend jaar een heel stuk dichtgedraaid.
  …..
  http://www.ad.nl/wetenschap/geldkraan-voor-technieklessen-gaat-dicht~aa3ba734/

  Arme negertjes eerst.

  Like

 20. Jan zegt:

  Nog meer ravage onder Rutte: diefstal van koper, nu weer bij het spoor:

  Geen treinen door koperdiefstal

  Update Tussen Alphen en Bodegraven rijden vanochtend geen treinen door koperdiefstal.
  http://www.ad.nl/binnenland/geen-treinen-door-koperdiefstal~a0f112c7/

  Like

  • elisah zegt:

   Dat is tenminste een geldige reden om niet te rijden, de afgelopen weken komt mijn dochter elke ochtend óf met gigantische vertraging óf helemaal niet aan op school, terwijl we daarvoor maandelijks bijna 400 euro betalen aan de NS.

   Like

 21. BertG. zegt:

  Ik had gisteren nog even een gesprekje met mijn neefje van 11 jaar.
  Groep 7 dus, vooral speels blijven, schrijf fouten deden er niet toe (dat lost google voor je op) en je handschrift deed er nog minder toe.
  Als andere het maar begrepen wat er staat en wat de bedoeling is.
  Hoofdletters en kleine letters door elkaar heen in 1 woord gebruiken, en voor moeilijke sommen heb je een rekenmachine.
  En dat op een leeftijd dat ik al complete werkstukken moest maken en inleveren.

  Nee, dat komt inderdaad nooit meer goed.

  Geliked door 1 persoon

  • Republikein zegt:

   Natuurlijk wel, alleen niet in dit leven.
   Tijd bestaat niet.
   Hier een kadootje, voor jou.
   Hahaha.

   Like

   • elisah zegt:

    Schattig liedje, het werd steeds gebruikt in een seizoen van American Horrorstory, nu is het eigenlijk een beetje verpest.

    Like

  • elisah zegt:

   Nou Bert, dan zit hij toch echt op een slechte school hoor. Mijn kinderen moesten wel goed kunnen lezen en schrijven op de basisschool, terwijl een nichtje van hen een flinke achterstand had op zo’n soort van vrije school in de Randstad.

   Like

 22. Erik zegt:

  Goed stuk je weet het wel. Toevoeging, er zaten op een gegeven moment 60 kinderen in de klas en dat helpt niet echt om kwaliteit te bieden.

  Ik zat op de Bloemendaalse schoolvereneging en kreeg daar nog met de liniaal op het handje als ik weer eens te veel kletste en het beter wist.
  Mijn Vader was ook zo opgevoed en wij moesten U zeggen, lichte lijf straffen had niemand problemen mee en ja thuis zei je niks ander kreeg je er nog een straf bij.
  Ik had toen nog ontzag voor het gezag en heb gelukkig niet het linkse onderwijs meegemaakt.
  De fout van de vele vernieuwingen in het onderwijs is dat er nooit uit het verleden een vergelijk kon worden gemaakt of de vernieuwing wel werkte en een verbetering was, het leek meer op expirimenteren met onze kinderen.
  Mijn kinderen heb ik dan ook duidelijk kunnen maken dat je op school zit voor je sociale ontwikkeling en dat er thuis gestudeerd moest worden, dit hebben ze goed opgepikt en ik ben zeer trots op ze.
  Hierboven zegt ook iemand dat je thuis onderwijs moet aanvragen voor ze naar school gaan. Thuis onderwijs kan heel goed en de kinderen leren beter dat kun je overal vinden in evaluaties hierover, daarentegen moet je wel in de gelegenheid zijn om dat voor je kids te kunnen doen.
  Ook ik vind dat politiek niet op school eenzijdig mag zijn en dat democratie best vroeg kan worden aangeleerd. Ik deed dat met mijn kids ook. Maar indoctrinatie van een stroming binnen de politiek is manipulatie van het kind.
  Dat het onderwijs meer een linkse school is geworden en de kids geen zelfontplooing meer hebben zie je goed in Amerika waar het voornamelijk de jong volwassen zijn die niet meer uit de linkse box kunnen denken en een consencus willen over de uitslag, hoe beschadigd zijn de jonge mensen door links.
  Ook moeten er weer meer mannen het onderwijs in om meer balans te brengen in hun vorming.

  Nou ja je ziet Weethetwel je maakt de tongen los en we schrijven ons rot, je hebt een onderwerp aangesneden die ons net zo aan het hart gaat als de multiculti of de islam. Eigelijk het A4tje van Wilders.

  En dat heb je uitstekend gedaan.

  Like

 23. Jean zegt:

  Het wordt steeds duidelijker waarom er zoveel Nederlandse kinderen naar Vlaamse scholen komen…

  Like

 24. Jan zegt:

  Draaiboek van Saul Alinsky is ook het programma van Nederlandse socialisten

  Like

 25. Bertus zegt:

  Godverdomme !! Dit is zo waar ! Ik word helemaal gek van die vuile linkse kut school van mijn oudste dochter. Stelletje leugenaars en brainwashers zijn het. Normaal les geven is er niet bij daar. Exame mag je pas doen als je een voldoende hebt gehaald voor een vaag onbelangrijk vak waarbij je verplicht Joop.nl en andere socialistische filmpjes moet kijken. Een voldoende krijg je alleen als je tegen zwarte Piet ben en alle vluchtelingen wil helpen. Belachelijk van woorden maar zo gaat het bij het Anna van Rijn in Nieuwegein.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s