“Schuldig zonder strafoplegging”: het salomonsoordeel.

screenshot_50

(Door: Theresa Geissler)

Waarvan Wilders, de PVV en haar kiezers in wekelijkheid worden “beschuldigd”.

Vanmorgen de uitspraak in het Wilders-proces gevolgd via de televisie. Het oordeel van de rechtbank: Schuldig aan groepsbelediging en discriminatie. Níet schuldig aan aanzetten tot haat. De vorderingen van de benadeelden werden verworpen. Het vonnis: Schuldigverklaring zónder strafoplegging. Is dit vonnis een verrassing? Nee. Een ieder die zich een beetje in de materie verdiept heeft, kon weten, dat het wel zoiets móest worden:

Dit politieke proces – want dat ís het doodgewoon, hoe hardnekkig de verantwoordelijken ervoor dat ook blijven ontkennen, werd aangespannen met als oogmerk: Definitief vaststellen dat krachtens de Europese wetgeving àlles en iedereen zich maar in dit land moet kunnen vestigen, ongeacht wat het de samenleving mag kosten, wat ze allemaal uitvréten en allemaal uitbráken, en dat iedereen, zowel burgers als politici, daar heel eenvoudig hun mónd over te houden hebben, oftewel: Alles met de mantel der liefde hebben te bedekken. Door de dissidente politicus Geert Wilders schúldig te verklaren, ook al is het aan het STELLEN VAN EEN VRAAG in plaats van het DOEN VAN EEN UITLATING, heeft men dat aldus benadrukt. Schúldig. Dat iedereen het maar even in zijn óren knoopt!

Echter: Alle boter eruit braden, zoals het OM duidelijk had gewild, was nog weer een andere kwestie: Als men dan met alle geweld wenst te spreken van polarisatie in de samenleving – iets wat men Wilders en de PVV eveneens verwijt – dát zou nog eens een polarisatie in diezelfde samenleving op gang gebracht hebben, niet te zuinig! Dat besefte de rechtbank ook, en daarom durfde ze zo ver niet te gaan. Daarom werd het schuldigverklaring aan twee van de drie ten laste gelegde punten, zonder oplegging van straf.

Daarmee, het werd door de voorzitter letterlijk gezegd, had de rechtbank aan haar plicht voldaan: Door de schuld van Geert Wilders officieel vast te stellen. De rechtbank was niet uit op verdere vergelding, wilde hij er maar mee benadrukken. Einde verhaal? Nee, om de dooie dood niet! Wilders-zelf had in zijn laatste woord verzocht, met een beroep op de vrijheid van meningsuiting: “Spreek mij vrij, spreek het Nederlandse volk vrij.” Daaraan heeft de rechtbank overduidelijk geen gehoor willen geven: Deze volksvertegenwoordiger is volgens hun oordeel schuldig en daarmee dat deel van de bevolking dat zijn gedachtegoed deelt, eveneens. Dat de boodschap maar overkomt: etnische groeperingen ‘beledigen’ of ‘wegzetten’ mág niet, ook al gedragen die groeperingen zich nóg zo onbeschoft/aanmatigend. Dat we er in het vervolg maar aan denken! En dat pas op de plaats maken wat betreft die strafoplegging? Och, zoals gezegd: Dat was niets dan púre “voorzichtigheid” – je kunt het ook ronduit láfheid noemen: Tóch wel ergens angst voor het ‘polariserende” effect!

Wij weten allen inmiddels dat de rechtbank in dat opzicht aanmerkelijk minder scrupules vertoont zodra het gaat om een gemiddelde Nederlandse burger: Dat hebben wij kunnen zien bij haar opstelling in Utrecht in de zaak tegen Raffie Chohan, waarbij de eis van het OM voor maar liefst twee-derde werd gevolgd; dáár speelde dat gevaar voor po-la-ri-sa-tie namelijk niet! Daarnaast werd zij dan ook nog vervolgd zonder dat er ook maar één enkele aangifte tegen haar gedaan was. En ja, tegen Wilders lagen er dan 6400, naar achteraf gebleken is grotendeels tot stand gekomen door middel van fraude en manipulatie; het zegt allemaal betrekkelijk weinig.

Overigens werd zij schuldig verklaard, Wilders werd schuldig verklaard, wij allen kunnen in de toekomst schuldig worden verklaard als wij in het openbaar bepaalde uitspraken doen betreffende etnische groeperingen die ons schofferen, minachten, uitbuiten en molesteren in wat ooit ONS land was! Wij allen, dat zijn dan de PVV-stemmers: Gebleken is inmiddels dat men níet voor vervolging hoeft te vrezen als men vergelijkbare uitspraken doet als LINKS georiënteerde. Het verschil? Die laatsten staan – officieel – op het standpunt dat de hele wereld van iedereen is. PVV´ers zijn de mening toegedaan dat Nederland op de eerste plaats van de NEDERLANDERS is. Dat is de werkelijke reden, dat wij allen schuldig worden verklaard: Dat wij dúrven te stellen, dat dit land van óns is. Dat is tevens de reden dat anderen op hun beurt over óns ongestraft in het openbaar kunnen zeggen dat zowel onze woordvoerder als wij gemold dan wel gedeporteerd moeten worden: Omdat het verboden is dit land het ónze te noemen.

In feite – al wordt dit wijselijk van hogerhand niet bevestigd – is dát de “misdaad” die zowel Geert als ons ten laste wordt gelegd. En geen andere. Laat dat maar even rustig op U inwerken. Enne…wíe doet er nu mee om alsnog collectief Joop van Riessen aan te klagen, teneinde op onze beurt vast te stellen of er al dan niet in dit “onteigende land” een sprankje rechtvaardigheid overgebleven is….?

pvv-nieuw

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Intellectuelen/academici", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, demoniseren, Dhimmitude, dictatuur, establishment, Eurabië, EUSSR, Geert Wilders, Hypocrisie, Immigratie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamofilie, Justitie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Multiculti, Nederland, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, propaganda, PVV, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

14 reacties op “Schuldig zonder strafoplegging”: het salomonsoordeel.

 1. Bob Fleumer zegt:

  Mevrouw Geissler, hier heb ik niets aan toe te voegen CHAPEAU!

  Geliked door 1 persoon

 2. koddebeier zegt:

  Het is een links liberaal complot aangesticht door de VVD (Rutte) met hun oud minister van Justitie Ivo Opstelten oud burgemeester Dikker di Dak van Rotterdam, met goedkeuring van het hele linkse blok in de tweede kamer Groen sLinks, PvdAllochtone ,D66 en misschien nog wat andere onderkruipsels.

  Geliked door 1 persoon

 3. Karen zegt:

  Goed en duidelijk stuk Theresa. En helaas zo ontzettend waar.

  Geliked door 1 persoon

 4. Harry Kooistra zegt:

  etnische groeperingen ‘beledigen’ of ‘wegzetten’ mág niet, ook al gedragen die groeperingen zich nóg zo onbeschoft/aanmatigend.

  Slechs vir blankes

  Slechts voor blanken
  De prepositie ‘voor’ is accusatief. Blanken zijn lijdend voorwerp in deze zin. Achter de deur is het schijnbaar niet zo gezellig. Gaat de deur naar buiten of naar binnen open? Dat is een groot verschil. En welke portier staat daar? Een Hippie of een Opgeschoren Nek. En waar is de Jodenhoek? “Wij Joden gaan toch niet bij de Hippies staan, toch?” “Nee, ben jij gek?” “Staan in elk geval geen Marrokanen.” “Dat valt nog weer mee.” “Kijk, daar staat Geert.”
  Misschien is het wel een draaideur.

  Like

 5. Wie de geschiedenis niet kent is gedoemd ze te herhalen

  Roland Freisler moordenaar in toga

  Als voorzitter van het nazi-Volksgerechtshof heeft Roland Freisler meer dan tweeduizend doodvonnissen uitgesproken. Aan het proces van Neurenberg is hij kunnen ontsnappen. Een geallieerd bombardement op Berlijn doodde hem begin februari 1945.

  Pathos

  Van 1942 tot begin 1945 was Freisler voorzitter van het ‘Volksgericht'(VGH). Het was de bloedigste periode van dit zo goed als almachtig nazitribunaal dat ‘hoogverraad en landverraad’ moest berechten. Meestal was het vonnis al afgesproken nog voor het proces begon. Freisler stond als rechter bekend om zijn tussenkomsten vol pathos en dramatiek, zijn vernederende behandeling van de beklaagden die hij vaak het woord ontnam, het gruwelijk theater dat hij van de rechtbank maakte. In 1942 alleen al werden een kleine 2.600 mensen voorgeleid. Net geen 1.200 kregen van hem de doodstraf. Ze werden onthoofd of gehangen.

  NSDAP

  Freisler was student rechten in Kiel en moest tijdens WOI naar het Russische front waar hij krijgsgevangen werd genomen en volgens sommigen kampcommissaris en communist werd. Terug in Duitsland voltooide hij zijn studies en werd in 1925 lid van de NSDAP, de extreemrechtse en racistische Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Freisler verdedigde als advocaat dikwijls nazi’s. Lof kreeg hij om zijn inzet, intelligentie, ijver, verbaal talent. Hij ging in de plaatselijke politiek en werd na de machtsovername door Hitler staatssecretaris bij Justitie. Tot hij in 1942 voorzitter én rechter van het VGH werd. Het is over die periode dat Ortner het in de biografie vooral heeft. Over het privéleven, de familie, de motieven van Freisler vertelt hij overigens weinig.

  Mislukte aanslag op Hitler

  Vooral bekend werd Roland Freisler (‘Razende Roland’) om twee schijnprocessen. Als eerste dat tegen de leden van de verzetsgroep Weiße Rose (Witte Roos) die geweldloos verzet predikte tegen het regime. Sophie Scholl, Hans Scholl en Christoph Probst werden al een dag na de uitspraak van het vonnis geëxecuteerd voor het verspreiden van pamfletten. Een week later moesten ook nog andere leden van de groep voor tierende en scheldende ‘Razende Roland’ verschijnen. Een kort hoogtepunt in de zwarte carrière van Freisler kwam een jaar later, in 1944. Toen moesten de samenzweerders van de mislukte aanslag op Hitler van 20 juli in de beklaagdenbank van het VGH. Hitler zelf had erop aangedrongen dat Freisler de rechtszaak zou leiden.

  Twijfelen aan Duitse zege

  Ortner gaat in zijn boek zeer terecht in op minder bekende zaken. Degelijk gedocumenteerde, angstwekkende en trieste verhalen over mensen die ter dood veroordeeld werden omdat ze bijvoorbeeld defaitist waren en durfden te twijfelen aan de Duitse zege. Een mijnwerker die op de tram gezegd had dat er te weinig eten was. Een ander die vond dat de Russische tanks beter waren dan de Duitse. Een vrouw van wie de man aan het oostfront vocht en van mening was dat de soldaten hun geweer beter zouden weggooien en doen alsof ze dood waren …

  Pensioen

  Zijn verontwaardiging kan journalist Helmut Ortner nauwelijks verbergen als hij het heeft over het gemak waarmee de Duitse rechters zich aanpasten aan het naziregime. En ook over het feit dat ze na de oorlog meestal vrijuit gingen en vaak rechter konden blijven. Dat zij een pensioen konden genieten. De weduwe van Freisler kreeg zelfs een supplement omdat haar man zijn carrière na de oorlog wellicht verder had kunnen zetten. Ortner: “Roland Freisler was geen duveltje uit een hels doosje, nee, hij kwam voort uit de rijen van het Duitse volk. Zijn carrière was een ‘Duitse carrière’. Hij was een meedogenloze vertegenwoordiger van een meedogenloze justitie. Een consequente handlanger van een moorddadig systeem. Een exemplarische moordenaar in toga – en het waren de Duitsers die zijn daden, zijn handel en wandel, zijn carrière mogelijk maakten.”

  Fred Braeckman

  Geliked door 1 persoon

 6. Guardiacivil zegt:

  De waarheid is dat Nederland van ons is en niet van een andere globaal ras.

  Geliked door 1 persoon

 7. dees zegt:

  De belofte van Rutte om hem te elimineren is toch weer mislukt, benieuwd wat de volgende strategie is van de links-liberaal met zijn tijdelijke vrienden.

  Like

 8. GT zegt:

  Die rechtstaat hier in Nederland snijd ongelooflijk in haar eigen vingers, die gaan straks wat moeten uitleggen reken maar! Nu vandaag de dag, dit land is ziek vertelde Wilders …..dit land is niet ziek dit land is in staat van ontbinding en dan druk ik het nog zachtjes uit.

  Like

 9. Aafke zegt:

  Geert Wilder is schuldig bevonden en geen straf? Nu wel een strafblad??
  Addertje onder het gras: bij een strafblad mag je USA/AUSTRALIË NIET in!

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Trump is president van Amerika dus Wilders zal zijn graag geziene gast zijn.
   Wie wil er trouwens naar Australië?….

   Niemand denk ik als je er geen familie hebt.
   En schapen kun je hier ook zien.
   Zet ‘m op Wilders!

   Like

 10. sophie zegt:

  Een Salomonsoordeel is te veel eer voor deze uitspraak. Was het maar en Salomonsoordeel, dan had het getuigd van wijsheid en inzicht. Nu is er gevonnist op basis van vooringenomenheid en moet ik constateren dat er van een onafhankelijke uitspraak geen sprake was. Het failliet van onze rechtspraak; de rechtspraak waar de elite zo prat op gaat, is een feit geworden. Deze uitspraak zal tot nog meer verdeling gaan leiden. Een ieder die nog enig rechtsgevoel heeft zal dit in maart duidelijk moeten maken. Dat is nog niet strafbaar!

  Like

 11. Henk.V zegt:

  Wilders heeft inderdaad gelijk wanneer je goed nadenkt : in zijn inleidend betoog aan het begin van het proces dat tegen hem werd gevoerd, gaf hij meerdere voorbeelden van zeer belastende uitspraken van politiek correcte lieden die qua zwaarte de “”Minder ,minder Marokkanen” vraag van hem verre in ernst overtroffen. Aan al die uitspraken ging het de rechtbank met een uitgestreken gezicht totaal voorbij.
  Dus speelde de rechtbank duidelijk zeer op de persoon Wilders zelf..De PVV politicus MOEST veroordeeld worden, gebrandmerkt als het ware.Politiek vleugellam gemaakt.

  Het ging duidelijk niet zozeer over de vraag ”Wat is er zoal in de loop van de tijd door meerdere mensen over Marokkanen gezegd, maar ALLEEN om de vraag: hoe kunnen wij de uitspraak van Wilders zo verklaren dat het onontkoombaar tot een veroordeling van Wilders komt?
  Hier zagen wij een overduidelijk voorbeeld van een politiek proces..

  Het is ronduit beschamend voor Nederland dat wij moeten constateren dat ”foute” opmerkingen van politiek correcte personen niet worden bestraft, omdat de achtergrond van die personen als goed wordt beschouwd. Dus blijft de enige verklaring voor dit absurde circus van de politiek beladen rechterlijke uitspraak dat het van meet af aan om een straf expeditie tegen de ” foute” persoon Wilders ging.
  Voor deze gelegenheid had Vrouwe Justitia haar blinddoek duidelijk afgedaan. Wat een afgang is dit! Wij zijn getuige geweest van de teloorgang van onze -in principe- ONPARTIJDIGE rechtsspraak. Het begint er op te lijken dat de slagschaduw van de sharia over ons land gaat vallen. Deze ontwikkeling is ONTOELAATBAAR.
  Wel, de rechters zullen in maart volgend jaar de gevolgen van hun vonnis zien.

  Wij moeten deze aanfluiting van de ooit beroemde Nederlandse rechtsspraak zien tegen de achtergrond van een besluit dat de EU nam:
  http://dutch.faithfreedom.org/forum/viewtopic.php?t=17961

  Zie onderstaand citaat daaruit :
  ”Over enkele dagen treedt het “Kaderbesluit racisme en vreemdelingenhaat” in werking.[3] “De uiterste implementatiedatum van het besluit is 28 november 2010,” werd twee jaar geleden op de website van Buitenlandse Zaken aangekondigd. Volgens dit kaderbesluit wordt godslastering met ingang van zondag 28 november 2010 gelijkgesteld aan racisme, en moeten racisme en xenofobie door de lidstaten van de Europese Unie strafbaar gesteld worden.[3]”

  Dit citaat suggereert dat het om de strafbaarheid van godslastering in algemene zin gaat, maar in werkelijkheid gaat het hier om een beschermende maatregel waarvan de islam overduidelijk profiteert en dat zien wij dan ook regelmatig vanuit de islamitische hoek gebeuren wanneer er kritiek op de islam wordt geleverd vanuit de maatschappij: de critici worden in zo’n geval van haatzaaierij en racisme beschuldigd..

  In dat opgeklopte klimaat is de reikwijdte van de ”Minder Minder uitspraak” van Wilders tot enorme proporties uitvergroot, op een manier die ik bijna aan hysterie vind grenzen.

  Maar net als Wilders zullen ook wij hier in alle rust , onderbouwd en doordacht onze waarschuwing tegen de ondermijning van onze westerse samenleving blijven uitdragen.
  Zeker nu de verkiezingen in maar 2017 in zicht komen.

  Geliked door 2 people

 12. Wat een goed stuk Theresa !!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s