LONG READ: Lodewijk Asscher en arbeidsmigratie

screenshot-1

(Door: J.D.)

Graag zou ik van de gelegenheid gebruik willen maken om eens in te gaan op de plannen omtrent arbeidsmigratie van dhr. Lodewijk Asscher. Lodewijk Asscher, de man die een mes in de rug stak van degene die hem het kabinet binnenhaalde, lid van de partij waar dit allemaal zonder blikken of blozen mogelijk is. Het stuk kan wellicht voor sommigen van u confronterend zijn, maar het beschrijft wel wat er werkelijk aan de hand is. En gelukkig biedt deze website plaats voor een realistische kijk op de wereld.

Lodewijk Asscher wil zich hard maken voor de arbeider en dit wil hij bereiken door goedkope concurrentie op de arbeidsmarkt vanuit andere EU landen aan banden te leggen. Daarbij treedt hij in de voetsporen van Angela Merkel, zich pro-EU voordoen, maar als het even niet uitkomt de fundamentele regels van de EU aan de laars lappen.

Maar wat houdt deze, in zijn ogen, oneerlijke concurrentie nou eigenlijk in? Als we de politiek en onze fake news zenders NOS en RTL mogen geloven, komen er honderdduizenden Polen, Roemenen en Hongaren naar Nederland om onze banen af te pakken via ondoorzichtige schijnconstructies. Op deze manier zijn ze veel goedkoper dan Nederlandse arbeidskrachten die daardoor heel zielig thuis komen te zitten. Oké, dat is best erg, maar als dit waar is en de grenzen zijn al sinds 1889 open, waarom is er dan in al die tijd niets aan gedaan? Lonen en belastingen zijn toch wettelijk vastgelegd en daar doet de nationaliteit van de werknemer niet toe. En waarom willen Nederlandse werkgevers zo graag Polen of Hongaren of Roemenen aan het werk? Het vergt immers enorm veel inzet om die mensen te selecteren, te huisvesten en om mee te communiceren.

De waarheid ligt echter heel anders en die is voor de PvdA en links Nederland wederom een inconvenient truth. Allereerst een indicatie hoeveel arbeidsmigranten naar Nederland komen: in 2013 waren er in totaal rond de 500.000 mensen uit overige EU-landen werkzaam in Nederland. Ongeveer de helft hiervan, rond de 250.000, kwam uit zogenaamde nieuwe Oost-Europese EU-landen. Voor het gemak kunnen we er van uitgaan dat de grote meerderheid van de 250.000 Oost-Europeanen ongeschoold werk doet en daarnaast hebben we een grote groep hoger opgeleiden die voornamelijk werkzaam zijn in bedrijven met grensoverschrijdende activiteiten. Aangezien Nederland van oudsher een handelsland is met sterke internationale betrekkingen neem ik aan dat Asscher zich druk maakt over de eerste groep.

Wellicht heeft Asscher wel een punt als je ervan uitgaat dat er 250.000 arbeidsmigranten naar Nederland komen terwijl er 500.000 werklozen zijn. Er is echter één grote maar: die 500.000 werklozen bestaan grotendeels uit luie verwende mensen zonder eigenwaarde, die zich maar al te graag in de watten laten leggen door de verzorgingsstaat. Dit zijn mensen die er geen enkele moeite mee hebben dat u en ik iedere morgen vroeg uit de veren gaan om de kost voor ons gezin te verdienen en voor al die luie mensen die voor hun verantwoording weglopen.

En zijn deze arbeidsmigranten niet lui? Nee, net als de Nederlanders lange tijd geleden komen deze mensen uit grote gezinnen, hebben veel armoede gekend en hebben daardoor ruggengraat gekregen en zijn bereid om hard te werken voor hun loon om daarmee hun levenssituatie te verbeteren. In Polen liggen de inkomens voor laaggeschoolde mensen rond de € 600,- per maand en de bijstand is circa € 300,- per maand. De boodschappen en energiekosten zijn echter vrijwel net zo hoog als hier, dus u kunt zich voorstellen dat het voor deze mensen niet makkelijk is om rond te komen. En de meeste Polen hebben na jaren in Nederland te hebben gewerkt nog steeds zoveel eigenwaarde dat ze niet van de gelegenheid gebruik maken om op een ander zijn kosten te parasiteren, ook al hebben ze daar het “recht” toe.

De mensen die hier vrijwel het hele jaar werken, zijn met name werkzaam in de landbouw, de vleessector,de  industrie en de bouw. Zij doen het werk wat Nederlanders al lang niet meer willen doen. In mijn jeugd was een groot gedeelte van de scholieren werkzaam in de landbouw. De hele zomer bloemen oogsten, bollen pellen, voor dag en dauw op het veld staan, hitte of dagenlang regen en kou en als klap op de vuurpijl de hele dag gestoken worden door muggen en paardenvliegen. En weet u wat? Het was een fantastische tijd! Eindelijk onder moeder´s rok vandaan en leuk contact met leeftijdsgenoten. De boeren waren vaak ontzettend aardig. Op zaterdagmiddag werd er uitbetaald. Er stonden kratten koel bier op het veld en soms werd er patat en hamburgers gehaald. De schoolvakanties waren een groot feest. Iedere zaterdagavond was het ergens feest, want de jeugd verdiende zo verschrikkelijk veel geld dat ze ‘s weekends helemaal los konden gaan. Ons dorp telde meer dan 10 goedlopende kroegen, waarvan er nu nog maar 1 over is…

Het leukste was het door links gehate stukloon. Tegen elkaar op bieden wie het meeste per uur kon verdienen. Soms verdiende je wel 15 gulden per uur, een wereldbedrag voor een 16-jarige in die tijd! Op een zaterdagavond kon je amper voor 25 gulden aan bier opdrinken! De sterkste en meest gemotiveerde jongens en meiden hebben het ook ver geschopt in hun leven. Ze werden later ondernemer of kregen een functie met veel verantwoording of werden militair of politieagent. Van degenen die het allemaal niet aankonden, hoorde je voor de rest niet veel. Sommigen zitten nu in de bijstand en hebben van hun leven een puinhoop gemaakt. Eentje zit nu in de fractie van de gemeente voor GroenLinks. Ik weet nog hoe zij na een uur al afhaakte….

Maar toen kwam er een nieuwe tijd. Stevige kerels van 16, 17 jaar konden het plukken van bloemetjes niet meer aan en werden een uur later al door hun moedertjes van het land gehaald.  Ouders die vervolgens verhaal kwamen halen bij de boer waarom hun zoontje of dochtertje zulke ontberingen moest ondergaan?! Deze nieuwe generatie vervrouwelijkte Nederlanders kon geen bloemetjes meer plukken en lag liever in het zwembad. Ze kregen een scooter van hun ouders en mochten de hele vakantie genieten en in het zwembad liggen.

De zomer is de meest arbeidsintensieve periode van de landbouw. In de zomer worden alle vroege bolgewassen gerooid en verwerkt, moeten er lelies worden gekopt en worden bloemen geoogst. Dit werd vroegen uitsluitend met Nederlandse jeugd gedaan. De ondernemer had echter geen zin om oppas voor ongemanierde en luie Nederlandse jeugd te spelen en ging op zoek naar alternatieven. Het zoveelste fantastische socialistische bolwerk was gevallen en Polen in voormalig Duitse gebieden kregen recht op een Duits paspoort en mochten legaal in Nederland aan het werk. Toen de eerste Polen in Nederland kwamen werken, bleek hun arbeidsethos fantastisch te zijn en vanaf dat moment groeide er een sterke voorliefde voor Poolse werknemers bij Nederlandse landbouwers.

Langzamerhand kreeg de EU meer vorm en mochten de overige inwoners van Polen ook in Nederland aan de slag. Dat Polen veel harder werkten dan Nederlanders was een publiek geheim en in zeer korte tijd werd vrijwel alle ongeschoolde arbeid in de landbouw en later ook in andere sectoren door Polen verricht. De zomerse werkzaamheden worden nu voornamelijk door Poolse jeugd uitgevoerd, die daarmee zijn studie financiert en al vroeg aan zijn toekomst bouwt. De politiek zag dit met lede ogen aan en stond voor een zeer moeilijk dilemma. Als deze Polen het ongeschoolde werk in Nederland niet zouden doen, zou het werk en de bedrijvigheid zich verplaatsen naar het buitenland.

Het grote aanbod van personeel, de cultuurverschillen en de afhankelijkheid van arbeidsmigranten van hun werkgever werd ook uitgebuit en de politiek besloot iets verstandigs te doen. Overigens kwamen de initiatieven hiervoor uit de diverse sectoren die met arbeidsmigranten werken, omdat iedereen iets aan de misstanden wilde doen die steeds weer aan het licht kwamen. Het idee was om personeelsaanbod te stroomlijnen via gespecialiseerde uitzendbureaus die aan tal van certificeringen moesten voldoen. Deze certificeringen werden door de sector zelf betaald en alleen bureaus die aan alle verplichtingen voldeden, mochten personeel in diverse sectoren leveren. Op deze manier reguleerde de markt zichzelf en kon de overheid toezien zonder hiervoor veel kosten te maken.

De certificering hield in dat de huisvesting acceptabel geregeld moest zijn, dat heffingen en premies werden afgedragen, dat reserveringen eerlijk werden uitbetaald, dat mensen geen exorbitante afdrachten meer hoefden te doen voor huisvesting of boetes en dat de werkzaamheden en beloning voldeden aan de eisen die gesteld zijn in CAO’s en veiligheidsvoorschriften. Goed en eerlijk geregeld zoals je van een westers land mag verwachten. In de CAO’s werd opgenomen dat een ondernemer alleen zaken mag doen met een gecertificeerd uitzendbureau en dit hoort te controleren. Doet de ondernemer dit niet, dan liggen alle risico’s wat betreft boetes voor belastingontduiking etc., etc. bij hem. En de boetes liegen er niet om. Ze beginnen met getallen met 5 cijfers maar lopen al snel hoger op. Als onze overheid de niet-westerse allochtone bevolking net zo hard zou aanpakken als ondernemend Nederland, dan waren we al lang van onze parasiterende medebewoners af. Misschien is het veel makkelijker om eerlijke hardwerkende mensen te bestraffen dan oneerlijk crimineel gespuis?

De overheid zat echter nog steeds met de grote hoeveelheid arbeidsmigranten in verhouding tot de grote werkloosheid in zijn maag en fantasten zoals Lodewijk Asscher vonden dat hier iets aan moest gebeuren. Schijnbaar niet gehinderd door enige kennis brullen ze maar wat over misstanden en oneerlijke concurrentie wat door NPO en RTL klakkeloos wordt overgenomen. Allereerst moest er een zwarte lijst van malafide uitzendbureaus worden gepubliceerd, wat op zich nog niet zo’n slecht idee is. Verder moesten de langdurig werklozen aan de slag, en wel voornamelijk in de landbouw, want daar werkte een groot gedeelte van de arbeidsmigranten en daar was werk. Uiteraard geen slecht idee, alleen herinnerde de ondernemer zich de slechte ervaring met het luie kansloze gedeelte van onze bevolking en was de luie kansloze beroeps uitkeringstrekker echt niet van plan om voor dag en dauw op te staan en aan de slag te gaan voor misschien € 100,- meer per maand. Dit initiatief werd dan ook vanuit de betrokken partijen met weinig enthousiasme omarmd.

Wist u trouwens dat de prijs van graan, rekening houdend met de inflatie, in 70 jaar 8 keer zo laag is geworden? En de prijzen van vrijwel alle landbouwproducten zijn min of meer gekoppeld aan graan. U kunt zich dan wellicht voorstellen dat het voor een ondernemer steeds moeilijker wordt om de kop boven water te houden en dat deze voor optimalisatie op alle gebieden gaat om de kost te kunnen verdienen. Anders legt hij het af tegen zijn concurrent. Zo werkt de reële economie nu eenmaal. En misschien kunt u zich voorstellen dat het faillissement van een familiebedrijf voor drama’s zorgt, tot aan zelfmoorden aan toe. Deze druk houdt ook in dat er steeds meer arbeidsproductiviteit verwacht wordt, temeer omdat de lonen wel blijven door stijgen. Dit is dan ook precies de reden waarom u hetzelfde werk met steeds minder collega’s moet doen.

En als de toestroom van kansloze barbaren blijft doorgaan, zullen er steeds meer werklozen en Melkert-baantjes bijkomen die ook gefinancierd moeten worden. Daardoor gaan de loonkosten nog verder omhoog, want dit parasiterende deel van de bevolking moet ergens van betaald worden. U krijgt minder dan de helft van uw loon uitbetaald en van het overige wordt u voorgehouden dat u pensioen opbouwt en werkloosheidsrechten. Vanwege de hoge kosten voor onze socialistische welvaart betalen wij vrijwel de meeste belasting ter wereld. Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom 80 a 90% van de vrachtwagens die op de internationale snelwegen rijden uit Polen, Roemenië en Hongarije komen? En waarom het Nederlandse, Duitse en Oostenrijkse transportondernemingen zijn die met Oost-Europese kentekens rondrijden? Internationaal transport is een graadmeter voor de echte reële economie en West-Europa legt het af tegen Oost-Europa. Oost Europa heeft geen illegale immigranten en legt het luie deel van de bevolking niet in de watten. Er is een tekort aan chauffeurs die hard willen werken. Een Poolse vrachtwagenchauffeur met de juiste papieren kan zowel in Nederland als in Polen aan de slag. Waarom werkt hij dan voor een Pools bedrijf? Omdat hij naar zijn netto-inkomen kijkt. Het zal hem aan zijn reet roesten waarvoor hij belasting betaalt en wat voor fantastische welvaartsstaat daarmee gefinancierd wordt.

Verder maakt het in een internationale sector ook weinig uit wat voor kenteken er op de vrachtwagen is bevestigd. Deze Poolse chauffeur verdient in Polen netto meer dan in West-Europa, terwijl de transportonderneming minder loonkosten heeft. En hoe kan dat? Omdat de Poolse, Roemeense of Hongaarse regering Pawel niet verplicht om mee te betalen voor Jan en Hassan en Ali, die liever de hele dag op bed liggen. Oh ja, en Jan en Hassan en Ali werden door de Nederlandse overheid verplicht om toch maar eens aan de slag te gaan. Even kijken hoe dat verliep: gezien de bevolkingssamenstelling mogen we ervan uitgaan dat het grootste gedeelte van de 500.000 uitkeringsgerechtigden in het westen van het land wonen. Hé, en laat daar nu ook het grootste aanbod van ongeschoold werk zijn; kassen in het Westland en bloem(bollen) inclusief verwerking en export in Noord Holland. Van deze paar honderdduizend kanslozen is het de overheid uiteindelijk gelukt om 19 (!) aan het werk te krijgen. Volgens deze door de overheid betaalde nieuwszender ligt de schuld overigens bij de tuinders zo blijkt uit zijn conclusie.

Ik denk dat de bijstandtrekkers helemaal niet zaten te wachten op de kans die ze kregen om productief te worden, mee te draaien in de samenleving, goede sociale contacten op te bouwen en om te werken aan hun discipline en eigenwaarde. Het project werd gesubsidieerd en schijnbaar willen de tuinders deze luie ongeïnteresseerde en ongedisciplineerde kanslozen nog niet eens gratis aan het werk hebben, omdat ze meer kwaad dan goed doen. Ik kan me helemaal voorstellen hoe deze groep vanaf het eerste uur zijn rechten heeft verdedigd, de werksfeer heeft verziekt zonder zich ook maar een minuut te hebben afgevraagd wat zijn plichten zijn en hoe hij deze kans kon benutten om weer enige eigenwaarde te ontwikkelen. Men had het telefoonnummer van de arbeidsinspectie en de FNV waarschijnlijk al voorgeprogrammeerd in z´n telefoon staan alvorens uit de bus te stappen om zich voor te stellen.

Projecten als deze worden met veel bravoure door lieden als Lodewijk Asscher aangekondigd, sterven een stille dood en de schuld wordt standaard bij het hardwerkende deel van de bevolking gelegd. En wat gebeurde er met de lijst van malafide uitzendbureaus die hard werd aangepakt? Asscher kondigde dit initiatief wederom met veel bombarie aan en de lijst is voor iedereen inzichtelijk. Wat is er zo opvallend als we eens door deze lijst heen scrollen? Naast de vele algemene nietszeggende bedrijfsnamen komen we ook typisch Nederlandse namen zoals El Khatoui, Arslan en Dyar Dündö Sahin tegen. Onze niet-westerse allochtone medebewoner schijnt dus oververtegenwoordigd te zijn in het uitbuiten van afhankelijke arbeidsmigranten. Dit ligt aardig in de lijn der verwachting, gezien het laffe karakter van dit deel van de bevolking.

En wat doet links Nederland met de resultaten? Lodewijk Asscher lijdt schijnbaar voor de zoveelste keer aan ernstig geheugenverlies, want ook al is hij al jaren betrokken bij de aanpak van misstanden, hij weet zich hier niets meer van te herinneren en komt met een plan om oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt aan te pakken? Het plan heet de wet werk en zekerheid en in combinatie met een aantal andere plannen wordt werk weer beloond en zal oneerlijke concurrentie keihard worden aangepakt. Ook bij de leugenpers werkt schijnbaar niemand meer die zich alle inspanningen van Asscher ten opzichte van aanpak van oneerlijke concurrentie kan herinneren en zij neemt dit fantastische initiatief voor zoete koek aan.

Nou, vind ik het aanpakken van mensen die misbruik maken van anderen fantastisch en in dit geval sta ik pal achter wat er tot dan toe is ondernomen om misstanden tegen te gaan. Alleen was dit initiatief grotendeels vanuit de sector zelf ontstaan en gefinancierd en ging Asscher er voor de tweede keer met de eer vandoor. Ondanks de goede regelgeving en de goede resultaten die werden geboekt, moest Asscher nog een keer scoren op het gebied van illegale arbeidsconcurrentie en mocht hij namens de PvdA zijn plannen in het kabinet uitwerken en introduceren. De speerpunten waren onder andere: gelijke beloning voor gelijk werk en meer zicht op arbeidsmigratie vanuit Oost-Europa. Net als Asscher´s overige oneliners klinkt dit als zoete koek en wie kan tegen zo’n goed initiatief van deze Übergutmensch zijn?

Gelijke beloning betekende het einde van de uitzend CAO en beloning op basis van de CAO die op het bedrijf waar men werkt van toepassing is. Klinkt ingewikkeld, maar het komt er kort gezegd op neer dat uitzendkrachten in het verleden heel eenvoudig via een CAO overal ingezet kon worden, wat de beloning en afdracht van pensioenen eenvoudig maakte en de uitzendbureaus concurrerend. De overheid kon via certificeringen de uitzendbureaus controleren en op deze manier misstanden voorkomen. De nieuwe regeling hield in dat uitzendkrachten veelal duurder werden.

In deze moderne wereld heeft links ervoor gezorgd dat zijn (veelal bejaarde schreeuwerige babyboomer) achterban  allerlei rechten eiste via CAO’s, die zo ingewikkeld werden dat je door de bomen het bos niet meer ziet. En nu moet een uitzendkracht ineens aan de kaders voldoen die geschept zijn in een CAO die niet meer van deze tijd is. En waarvoor? Iedereen moet onder aan de ladder beginnen en het is logisch dat je minder verdient dan iemand die in vaste dienst is. Als je je werk goed uitvoert, geeft een uitzendbaan je de mogelijkheid om op te klimmen en te worden aangenomen bij het bedrijf waar je geplaatst bent. Dit geld in de praktijk voor zowel Oost-Europese als voor Nederlandse werknemers, want een bedrijf laat ook zijn goede uitzendkrachten niet maar zo gaan. En met de jaren komen ook steeds meer rechten, dat was onder de oude wetgeving ook al zo geregeld en degene die zich niet aan deze regels hield, werd via de controlerende instanties aangepakt.

De regelgeving bracht heel veel bureaucratie en onduidelijkheid met zich mee. Stel een uitzendkracht werkt 50% in de landbouw en 50% in de metaal, aan welke arbeidstijden moet hij voldoen? En onder welke CAO vallen de overuren? Zo ontstonden er tal van vragen die ik u zal besparen en de overheid onder leiding van Lodewijk Asscher drukte de wetten erdoor zonder vragen te beantwoorden en over de consequenties na te denken. In de diverse CAO’s zijn ook bepalingen opgenomen voor het tijdelijk in dienst nemen van bijvoorbeeld huismannen en huisvrouwen. Binnen een vastgestelde periode kunnen zij worden ingezet in bijvoorbeeld de oogstperiode met flinke kortingen op loonheffingen en zonder verplichte pensioenafdracht. Helaas voor de uitzendbureaus gelden deze regels niet voor hen, omdat, als het de overheid zo uitkomt, in dat geval de uitzend CAO weer van toepassing is.

Daarnaast is de periode van uitdiensttreding tussen opvolgende contracten verlengd, wat meer mensen uitzicht op een vast contract moet geven. Werkgevers willen, vanwege de hoge arbeidskosten, de slechte concurrentiepositie en de enorme hoeveelheid rechten die in de CAO’s zijn opgenomen helemaal geen mensen in vaste dienst en de nieuwe wetgeving is een fiasco geworden. En weet u wat deze wetgeving in de praktijk inhoud? Waar Pawel of Piet vroeger rustig 3 jaar bij een werkgever aan de slag konden, moeten ze nu, om concurrerend te blijven, de meest ongunstige CAO-schaal accepteren. Dit betekent vaak dat ze maar een paar maanden mogen werken en dan, ondanks dat ze goed bevallen, werkloos thuis komen te zitten. Ze mogen namelijk een half jaar lang niet meer in dezelfde sector werken waarin ze met passie hebben gewerkt, tenzij iemand de kosten op zich neemt om alle salaris met terugwerkende kracht onder een andere CAO-schaal opnieuw te verlonen.

Aangezien de wetgeving zo krom is geworden, gaan ondernemers wederom op zoek naar alternatieven. Werk wordt uitbesteed aan bedrijven in Oost-Europese landen of mensen worden direct door de werkgever zelf in dienst genomen. Het eerste betekent nog minder afdrachten van premies voor de socialistische welvaartsstaat en een verdere afname van de werkgelegenheid. Het direct in dienst nemen van werknemers werd door Lodewijk Asscher en zijn partijvrienden toegejuicht, maar dit betekent ook een versnippering in het werkgeverslandschap waardoor controle op misstanden vrijwel onmogelijk is geworden. En dit drijft arbeidsmigranten wederom in de handen van de Limburgse aspergeteler zonder menselijke gevoelens. Wellicht heeft de overheid hier in werkelijkheid niet zo veel moeite mee, aangezien misstanden ook op grote schaal door deze overheid zelf worden verricht, zoals we zien bij de bouw van snelwegen en autowegen.

Op het moment dat het Lodewijk Asscher te heet onder de voeten wordt en er Kamervragen komen over het mislukken van de nieuwe wetgeving, waardoor er in rap tempo juist minder vaste banen zijn ontstaan, schudt hij wederom het stof van zijn kleren en stapt net op tijd uit de penibele situatie door op slinkse wijze lijsttrekker van een eveneens schimmige politieke partij te worden. De puinhopen die hij achterlaat mag een ander oplossen, maar hij heeft wel iets nieuws te melden: een van zijn speerpunten als partijleider wordt het aan banden leggen van arbeidsmigratie en werk moet eerlijk beloond worden! Dit punt wordt door de mainstream media met open armen ontvangen en wederom schijnt niemand zich de vorige pogingen van Asscher en links Nederland meer te herinneren…

In wat voor land leven we eigenlijk, en als we zo dom zijn dat we dit soort lieden klakkeloos geloven en ons land laten leiden, hebben we alle ellende die over ons heen komt dan eigenlijk ook niet verdiend? Veel van de PVV-stemmers zijn voormalig PvdA- en SP-stemmers. Oost-Drenthe en Oost-Groningen zijn nu voornamelijk PVV-gebieden, terwijl zij voorheen als communistisch werden gekenmerkt. Een gezamenlijke vijand verbroedert, maar wellicht is dit  slechts tijdelijk. Het echte probleem in Nederland, maar ook in Duitsland en andere West-Europese landen ligt dieper verborgen.

Wij moeten onszelf een spiegel voorhouden. Over Oost-Groningen en Drenthe sprekend; je moet je toch de ogen uit je kop schamen dat je als regio 5 keer zoveel aanspraak doet op sociale werkgelegenheid als in de rest van het land en dat vrijwel alle bewoners op enige manier gesubsidieerd worden. Geen wonder dat daar zoveel PvdA en SP werd gestemd. Deze bewoners dachten alleen maar aan hun eigen portemonnee en nu de concurrentie van niet-autochtonen op de sociale voorzieningen te groot wordt, schreeuwen ze moord en brand en gaan ze ineens PVV stemmen.

De jonge vent die als schooljongen geen bloemetjes kon plukken, omdat hij daarvoor te mietjesachtig was, is nu een volwassene die niet in staat blijkt in een inkomen voor zijn familie te voorzien. Zijn verwijfde gedrag heeft ervoor gezorgd dat de concurrentiepositie van Nederland steeds slechter wordt en dat anderen er met ons werk en onze voorsprong vandoor gaan. En omdat deze mietjes zijn oververtegenwoordigd, stemmen ze ook op partijen zonder ruggengraat. Hierdoor bestaan onze volksvertegenwoordigers en gezaghebbenden ook grotendeels uit mietjes, die geen verantwoording durven te nemen en zich kenmerken door draaien, pappen en nathouden.

Ik hoop van ganser harte dat ons land na maart geleid zal worden door PVV, VNL, partijen voor de democratie en een ieder die wel ruggengraat heeft, maar ik ben bang dat wanneer we niet erkennen dat links Nederland al generaties lang kansloze nietsnutten heeft gekweekt en dit niet durft te benoemen en aan te pakken er weinig zal veranderen.

Gelukkig telt Nederland naast traditionele ondernemingen ook meer dan een miljoen ZZP´ers die de socialistische welvaartsstaat vaarwel hebben gezegd en het lot in eigen hand nemen. Deze mensen vormen de toekomst van Nederland en onze economie is grotendeels afhankelijk van deze ondernemende hardwerkende categorie. Laten we hopen dat de nieuwe politieke partijen de rottende wond in onze samenleving durven opereren en dat ze de verwijfde mannen dwingen in te zien dat het absurd is dat ze niet in hun eigen behoeften kunnen voorzien.

Door een snelle afbouw van de socialistische voorzieningen zullen de parasiterende vluchtelingen snel een ander onderkomen zoeken, gratis huisvesting en een uitkering was immers de enige reden voor het grootste gedeelte om via allerlei veilige landen naar West-
Europa te “vluchten”. Verder zullen de luiwammesen wellicht ook worden aangespoord om eens iets met hun leven te gaan doen als werk werkelijk weer wordt beloond. Gratis huisvesting en voedselbonnen en als je wilt roken, bier zuipen en op vakantie wilt gaan, ga je er maar voor werken. Het is van de zotte dat niet werkenden naast hun uitkering gratis witgoed krijgen, gesubsidieerde huisvesting met zonnepanelen, allerlei tegemoetkomingen, vakantiedagen en vakantiegeld (!), waardoor ze uiteindelijk veel meer verdienen dan iemand die wel in zijn eigen behoeften voorziet. En als al het gespuis uit de socialistische welvaart is verdreven, kunnen de voorzieningen wellicht gebruikt worden voor diegenen die er echt van afhankelijk zijn: gehandicapten, bejaarden en zieken.

Nu hoor ik sommigen al denken; jij hebt makkelijk praten; jij hebt zeker een topbaan met een goed inkomen? Nee, en ik heb net zoals ieder ander hardwerkend mens ook moeilijke tijden meegemaakt. Maar ik heb mij nooit laten verleiden tot het niveau van bijstandstrekker. Ik ben er trots op dat ik altijd in mijn eigen behoefte heb kunnen voorzien en in die van mijn gezin.

De tegemoetkomingen die u van de overheid krijgt zijn sigaren uit eigen doos. Zonder deze had u eenvoudigweg minder belasting hoeven betalen, alleen wilde de linkse overheid u afhankelijk maken. Zij wilde u met tegemoetkomingen, subsidies en uitkeringen afhankelijk maken, zodat zij uw (stem)gedrag kan sturen. Zij wil namelijk voor u bepalen in welke auto u rijdt, hoeveel u maandelijks aan boodschappen te besteden heeft en welke luxe u zich kunt veroorloven. En hoe afhankelijker u bent, des te meer bent u geneigd om te stemmen op een partij die zegt voor uw belangen (afhankelijkheid) op te komen. Dit wordt nog eens extra gevoed door media en ambtenaren die u graag wegwijs maken in uw rechten. En behalve een groot gedeelte van de inwoners van Oost-Groningen en Oost-Drenthe hebben deze afhankelijke mensen allemaal links gestemd uit egoïsme, naïviteit en eigenbelang. Deze mensen hebben er nooit bij stilgestaan dat hun verwerpelijke gedrag met een boemerangeffect bij hen terug zou komen, want je kunt niet blijvend profiteren van je buurman.

De slinkse partijen zochten een nog grotere achterban en omarmden allochtonen die er nu met de voorzieningen vandoor gaan. En om de groeiende achterban tevreden te houden, moesten andere overheidstaken wijken voor het socialistische stelsel. Weg politiebureaus, brandweerkazernes, leger en betaalbare gezondheidszorg. Het geld kan immers maar één keer uitgegeven worden. Weet u zich nog te herinneren dat ieder dorp een politiebureau, gemeentehuis en brandweerkazerne had? En dat de Nederlandse jeugd discipline bijgebracht werd in een enorm dienstplichtig leger? Dat u gratis naar de dokter of tandarts kon gaan en gratis werd geholpen in het ziekenhuis? Herinnert u zich de namen Imtech, Hoogovens, Daf, Fokker en NDSM werf nog? Volgens links Nederland is onze cultuur enorm verrijkt. Diegenen onder u die uit eigenbelang trouw PvdA, D66 of welke linkse partij dan ook hebben gestemd, zijn mede verantwoordelijk voor deze enorme verrijking.

Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Zie in dat u bent voorgelogen. Het resultaat van al dat gratis geld is een verziekte corrupte samenleving met linkse rechters, linkse bestuurders in alle lagen, een liegende pers en liegend onderwijs. Failliete bedrijven, werkgelegenheid die naar het buitenland wordt verplaatst en schijnveiligheid in de Nederlandse straten. Het niveau van het onderwijs wordt aangepast aan de leerlingen. U kind zal maar aangewezen zijn op lager onderwijs!

Hiervoor in de plaats zijn massa’s barbaren toegelaten die ons Nederland onveilig maken. In plaats van te profiteren van al datgene dat voorgaande generaties hebben opgebouwd en van onze technologische vooruitgang hebben wij ons laten inpalmen met valse beloftes en een ziek socialistisch systeem die een chaos hebben achtergelaten en onze samenleving naar de afgrond van anarchie en oorlog brengt.  We hebben toegezien hoe de onderlaag van de meest achterlijke cultuur op onze samenleving parasiteert en zien ons land op alle fronten ineenstorten. En in tegenstelling tot de leugenpers heb ik hier niet één feit opgenoemd dat valt te ontkennen.

Wees slim, stem op een fatsoenlijke partij die Nederland weer wil opbouwen. Zet de schouders eronder en ga aan de slag. Laat u niet in met socialistische leugens, maar bepaal uw eigen leven en toekomst. Leer uw kinderen waarden en normen bij die ze sterken en eigenwaarde geven.  Het lijkt er sterk op dat de generatie na ons een vreselijke erfenis van ons en onze voorgaande generatie krijgt overgeleverd. De betere samenleving begint bij uzelf.

pvv-nieuw

Door:
J.D.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Linkse Kerk, Nederland, PvdA, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

30 reacties op LONG READ: Lodewijk Asscher en arbeidsmigratie

 1. wauso zegt:

  Hetzelfde verhaal in een korte tweet !
  Lees vooral het verhaal over Opa Asscher. Het doden zit hem in de genen !

  Like

 2. Nachtkaarsje zegt:

  Hier ben ik afgehaakt: “Het grote aanbod van personeel,”
  Waarom? Omdat ik bijna over me nek ging van het enorme eenzijdige beschrijven van een situatie waarbij de werkende jeugd gigantisch afgezeken werd en de werkgevers opgehemeld.
  15 gulden per uur verdienen! Echt? Dan was jij waarschijnlijk de enige…
  De werkgevers gingen steeds minder betalen en Nederlanders, met name de jeugd, zijn niet gekke Gerritje. Dat gegeven vergeet je gemakshalve in je lyrische beschrijving van je jeugd te vermelden.
  Het gevolg was dat werkgevers geen Nederlanders meer konden vinden die voor een aalmoes wouden werken. Een ander gevolg was dat dus de ouders hun kinderen wel moesten voorzien van brommers etc etc, en uiteraard eventueel verhaal gingen halen bij een uitbuitende werkgever.
  Ik zou mijn kinderen ook van het land halen als ze voor 2 euro per uur moeten gaan zweten.
  Werken willen Nederlanders wel, maar voor wat, hoort wat. En daar zit hem nu net de kneep.
  Het huidige monetaire systeem wat we wereldwijd hanteren laat niet meer toe dat WE (ik wou het zelfs vet maken dat woordje WE) arbeiders niet meer NORMAAL kunnen betalen.
  Daar zit het probleem, en niet in luie uitkeringstrekkers. Geef de mensen een normaal loon waar ze genoeg van overhouden om leuke dingen te doen en ze hollen hun benen uit hun gat.
  Als ik 1300 MOET verdienen, en in een uitkering krijg ik 1200 dan weet ik het ook wel, en dat heeft helemaal niks met lui zijn te maken, maar alles met de mentaliteit van de mensen die zo zweren bij het monetaire systeem.
  Kortom de rek is eruit. Alles wordt duurder en de arbeider krijgt niks. Nota bene diegene die het moeten verdienen krijgen het minst.
  Je hele klaagzang is volgens mij gebaseerd op luie mensen en de meeste mensen zijn absoluut niet lui. Dus ik heb de rest niet gelezen, maar gezien je eerste uitlatingen kan ik rustig stellen dat het complete flauwekul is, omdat je niet het Echte probleem benoemd. Het monetaire systeem

  Like

  • bezorgde lezer zegt:

   Misschien bent u dan een van diegene die alle ellende die links Nederland over ons uitstort verdiend heeft.
   Een van de mensen die zielig doen en klagen en ervan uit gaan dat de overheid uw problemen wel voor u oplost.
   U neemt liever schaamteloos 1200 euro per maand van uw hardwerkende buren aan dan dat u zelf de schouders eronder zet en uw eigen lot bepaald.
   Als u zo graag wilt werken dan wordt u toch zelf ondernemer? Zij hebben het toch zo goed? Tot nu toe staat het iedereen in dit land nog wel vrij om een eigen onderneming op te bouwen.
   Met mensen zoals u heeft Nederland geen vijanden meer nodig.

   Geliked door 1 persoon

   • Nachtkaarsje zegt:

    Bezorgde lezer

    U gaat voorbij aan wat daadwerkelijk speelt en bespreekt de symptomen, net zoals bijna iedereen in Nederland.
    De problemen worden veroorzaakt door het monetaire systeem en kan je ongeveer terug relateren aan de jaren ’70 van de vorige eeuw. Daar is de ellende begonnen.
    Men liet het daadwerkelijke kapitaal (goud) los en men bouwde het kapitaal op het vertrouwen in een economie van een land.
    Landen maken geen geld, uitgezonderd waarschijnlijk Iran, Noord Korea en nog wat losse landjes die er in onze westerse ogen niet toe doen of helemaal fout zitten. (dat geeft al te denken)
    Private ondernemers (banken) maken het geld. En die banken zijn helemaal niet geintereseerd of arbeiders een goed loon ontvangen, want banken willen maar 1 ding, meer geld!!!
    dat geld drukken ze zelf bij en zo creeeren ze geldontwaarding, waardoor er weer meer geld nodig is.
    Meer geld betekent minder kunnen kopen voor je gulden dwz euro.
    En die verhoudingen zijn over een grens gegaan. Ondernemers kunnen best succesvol zijn en hard werken, maar vroeg of laat, en zeker in Nederland, komen ze de man met de hamer tegen en rijzen de kosten boven de baten uit. gezien de vele sluitingen van onnoembaar veel Nederlandse bedrijven kun je rustig spreken van een ramp.
    De werkende bevolking wordt steeds kleiner en moet steeds meer ophoesten.
    Buitenlandse werknemers brengen hun verdiende geld naar het buitenland, dus dat is weg, poef gone.
    De wal gaat vanzelf het schip keren en dan maakt het niks meer uit of je werkt of werkeloos bent, dan vliegen de bommen, granaten en kogels je om de oren. Zie de geschiedenis,
    Maar goed, mensen zijn erg goed in het bespreken en bestrijden van symptomen en niet echt goed in het oplossen van het daadwerkelijke probleem.
    btw, ik heb altijd gewerkt 🙂

    Geliked door 1 persoon

 3. Thom zegt:

  Ik wil dat stuk over dat stuk lamzak Asscher helemaal niet lezen. Trouwens over figuren als Pechtold, Samsom, Cohen hoef ik ook nooit meer iets te horen, want vrolijk word ik niet van die ellendelingen.

  Geliked door 1 persoon

 4. tommiehendriks zegt:

  Duistere politieke krachten hebben de huidige “refugee crisis” in Europa in gang gezet voor hun eigen doeleinden:

  Like

 5. paulzwueste zegt:

  Bijzonder goed geschreven door iemand die echt betrokken is bij de werkelijke sociale welvaart. Zulke mensen vindt je momenteel uitsluitend bij de PVV.
  Verder bij geen enkele andere partij, ook niet bij welke andere zogenaamd “linkse” partij dan ook.
  ALLE linkse partijen hebben hun werkelijke ideale namelijk vaarwel gezegd.
  Oók de van de PVDA afgescheurde communistisch gerichte SP.
  Vroeger vond deze mensen alléén bij de PVDA, later bij de partij van de Heer Janmaat.
  Maar sedert de PVDA door decadentie en hoogmoed totaal verloederd is, is zij onmeetbaar ver van het volk en haar belangen af komen te staan.
  Zij heeft zichzelf daardoor terecht vernietigd.

  Juist bij de PVV vinden wij nu de mensen die vroeger voor de PVDA hadden gekozen.
  Bezield door een werkelijk ideaal, dat bij de PVDA gesmoord werd in de tijd dat ook Drees Sr. zijn partij met walging de rug toekeerde…!

  Like

 6. guusvelraeds zegt:

  Het was een lange zit, maar een heel herkenbaar verhaal. Inderdaad vroeger werken bij de boer. Tien gulden zwart verdienen voor een hele dag aardappelen rapen. Gelachen dat we hebben. Jongens en meiden samen op het land. Onvergetelijke tijd 1958 was dat. Een weekloon van een fabrieksarbeider lag in die tijd rond de twintig gulden. De 8 urige werkdag bestond in de tijd nog niet en op zaterdag werd gewoon door gewerkt. Vanaf midden jaren zestig werden we rijker en gingen stap voor stap minder werken. De vrije zaterdag kwam om de hoek kijken. Maar vandaag terugkijkende is het vanaf toen algemeen maatschappelijk alleen maar bergaf gegaan en werd de rijkdom die we ooit hadden een schijnrijkdom. Waar het naar toegaat weten we niet, maar dat er een grote kladeradatsch komt staat als een paal boven water.

  Like

 7. Pricella zegt:

  Zijn werknemers uit Midden- en Oost-Europa veel goedkoper?
  Voor Oost-Europeanen die tijdelijk in Nederland werken, hoeven geen sociale premies te worden betaald. Zij bouwen immers geen pensioen op in Nederland, krijgen ook geen vakantietoeslag, bouwen geen verlofdagen op, et cetera. Het bedrijf dat bijvoorbeeld Polen of Roemenen in Nederland laat werken, moet voor hen echter wel Poolse of Roemeense sociale lasten betalen, maar die liggen veel lager door het welvaartsverschil. Oost-Europeanen zijn dus goedkopere arbeidskrachten voor de werkgever. Het kostenvoordeel van de sociale lasten is een logisch en legaal gevolg van open grenzen voor werknemers binnen de EU. Als ze in Nederland werken, moeten ze echter wel net zoveel salaris krijgen als hun Nederlandse collega’s. Ook voor hen gelden cao-afspraken en het Nederlandse wettelijk minimumloon.

  mijn beide zoons zijn niet hoogopgeleid, beide hebben zij enorm veel moeite om aan de bak te komen. ze werken nu allebei op de veiling maar dat werk is vroeg beginnen en is hooguit de ochtend door. ze maken dus geen volle werkweken en komen hierdoor niet boven bijstand niveau uit, wel ontvangen zij een aanvullende uitkering en inderdaad wat toeslagen. beide lopen bij de voedselbank omdat er anders niet voldoende eten is. De jongens hebben altijd hun stinkende best gedaan om werk te vinden, maar het valt om de donder niet mee.
  Uw betoog dat nederlanders lui zijn en geen zin hebben om te werken vind ik erg kort door de bocht.

  Like

  • bezorgde lezer zegt:

   Een bedrijf dat geen sociale premies afdraagd en geen pensioen, vakantierechten of verlofdagen voor zijn werknemers opbouwde overtreed daarmee het CAO en de Nederlandse wet.
   Deze afdrachten zijn wettelijk vastgelegd en gelden voor iedere werknemer die in Nederland werkt. Ongeacht herkomst.

   Like

  • Asgard zegt:

   Prescilla,…. je beide zoons zijn niet hoogopgeleid,..dat maakt ook helemaal niets is meisje want je ziet waar onze zogenaamde hoogopgeleiden in de politiek het land naar toe brengen,…overigens moet je jezelf niet gaan meten met zulke parasieten, want dat zijn het,….ga een goed gesprek aan met je zoons en laat ze een Technisch vak uitkiezen, bijvoorbeeld, installateur als Airco monteur of CV monteur of Lasser/ Loodgieter Timmerman dit zijn beroepen die nooit zullen uitsterven altijd zullen bestaan,…daarnaast maak je ook wel lange uren/dagen maar je kunt jezelf en je gezin goed onderhouden,…in deze beroepen bestaat weinig aanwas voor opleiding, puur omdat er geen belangstelling meer voor is uit de jeugd om in dit vak werkzaam te zijn, probeer je zoons dit inzicht te geven dat zij 2 handen hebben waar goed werk verricht mee kan worden,…overigens hard werken is bij de Nederlander ook heel normaal en lange dagen is ook normaal bij de Nederland,…ik ben ook zelfstandig in de bouw, ik weet dat ik zal moeten werken tot dat ik er dood bij neer val,..nou dan moet dat dan maar, ik onderhoud mijn gezin, mijn vrouw heeft de kinderen opgevoed en dat heeft ze prima gedaan,…mijn zoon is mijn vak ingerold en heeft nu ook een eigen bedrijfje en is Maritiem onderwaterlasser,..ze hebben gewoon de LTS gedaan konden de HAVO doen maar daar hadden ze geen behoefte aan ze wilden met hun handen werken,…wat ik wil zeggen is kijk niet naar hoog of laagopgeleiden, ieder mens is uniek zo ook jou zoons. ieder mens heeft zijn doel,…alleen in deze tijd moet je mensen meer stimuleren om hin doel te kunnen laten vinden.

   Like

 8. Drs.P. zegt:

  Geweldig stuk, helemaal mee eens!!!
  Vroeger ging drsP ook om 05:00 op pad om 4 weken tomaten te plukken bloedhete kassen in de zomervakanties. Helemaal onder de groene bagger zat je dan, maar ff wassen met warm water en alles was weer weg en het br4acht een leuk zakgeld op. Deze mentaliteit zit er nu nog in.

  Wat nog te melden is over asscherlulmetvingers is dat hij mensen die voorheen nog een beetje werk konden vinden nu kapot maakt d.m.v. de flexwet. Voor juli 2015 waren het max. 3 contracten in 3 jaar waarna je in vaste dienst moest. Ook zat er 3 maanden tussen een contract bij hetzelfde bedrijf. Nu is die 3 jaar teruggebracht naar 2 jaar en krijgt iedereen de zak na 23 maanden en mag dan pas na 6 maanden weer terug komen. Ook zijn er allemaal andere regeltjes bijgekomen, waardoor ook de flexwerker bijna onbetaalbaar wordt voor bedrijven.

  Eerst in A-dam 4 miljard belasting laten verdwijnen in een zwart assholeassergat, daarna als een grote onbenul de flexwerker een gigantisch oor aannaaien en nu als laatste “partijvoorzitter” van de grootste criminele organisatie van NL worden!!
  Hopelijk wordt deze zware assholeasser crimineel snel uit zijn lijden verlost, zou voor ons autochtonen ook gewenst zijn.

  Daarnaast geen huizen voor parasiterende crimi-aso asielratten, geen NL-naturalisatie, geen zakgeld, geen gratizzzzzz gsm’s/beltegoed. Iedere crimi asielrat opsluiten en zo snel mogelijk naar zijn eigen klote land afvoeren.

  Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   We moeten Holleeder laten weten dat Asscher met zijn vriendin ligt te copuleren .
   Dan zijn we er zó van verlost .
   Wat kan óns het schelen of het waar is , die rotsocialisten liegen ook alles aan elkaar .
   Het doel heiligt hier de middelen .

   Like

   • Asgard zegt:

    Harry,..meen je dat, zie jij Holleerder als een held????!! Als je dat vind vind ik je erg ziek,..dit is een hele smerige man,..laat je nakijken Harry!

    Like

   • Harry zegt:

    Nee Asgard , dat bedoel ik helemaal niet , maar je trekt wel vaker totaal verkeerde conclusies .
    Het kan soms nuttig zijn om tuig ander tuig uit te laten schakelen , dan hoef je daar zelf je handen niet aan vuil te maken .
    Willem Holleeder is vreselijk tuig , maar daarvan zitten er in de politiek ook een fors aantal . Met veel meer invloed .

    Duidelijk genoeg , zo ?

    Like

  • Nemesis zegt:

   Hier hetzelfde, samen met m’n twee neven op de fiets naar de kassen om tomaten te plukken. En wij hadden met de anderen plukker(st)ers, allemaal schoolgaand ook de grootste lol. Dan stinkend en groen gekleurd weer thuiskomen met een zakje gekregen afgekeurde tomaatjes voor de tomatensoep. Om als het heel lekker weer was, we noch een uurtje of twee naar het strand mochten. Als je op de fiets naar het Westland kon, woonde je ook daar ergens in de buurt, dan kon je ook met de fiets naar het strand.

   Die mentaliteit zit en zat er altijd nog in. Wij hebben allemaal flink gewerkt om onze studies te betalen en deden ook het zogenaamde smerige werk.

   Like

 9. Robby E. zegt:

  Zeker een long read, a very long read zelfs!
  Ik ben afgehaakt daar waar je die geweldige Polen een bos veren in de reet steekt en de Nederlander afschildert als een luie klootzak!
  Feitelijk een oud verhaal, dat was ook het excuus 40/50 jaar terug om gastarbeiders binnen te halen want die luie Nederlanders hadden geen zin in het vuile werk!

  De feiten liggen iets anders, net als toen is de betaling voor dat soort arbeid zo laag dat je als Hollander daarvan amper je vaste lasten kunt betalen!
  Toen de werkgevers wettelijk verplicht werden die Turken en Marokkanen conform de Nederlandse CAO te gaan betalen en de economie afzakte, was het gauw afgelopen voor die vaak analfabetische, onopgeleide, niet of slecht Nederlands sprekende gastarbeider en werden ze massaal in de WAO gedumpt!

  De winsten geprivatiseerd, de verliezen gesocialiseerd!
  Velen gingen terug naar hun geboorte land waar ze leefden als allah in Mekka! met behoud van hun uitkering!
  Wat gebleven is en naderhand nog binnengewandeld, zitten voor een onevenredig groot deel in een uitkering, (en de criminaliteit) hun hele leven lang!

  En de geschiedenis herhaald zich, binnenkort zal er een groot deel Oost-Europeanen aan het uitkeringsfront bij geschreven worden!
  Als dat niet al het geval is!

  Geliked door 1 persoon

  • bezorgde lezer zegt:

   Nee dit is niet het geval. De Oost Europeanen hebben vaak al recht op uitkeringen maar kiezen ervoor om een echte toekomst op te bouwen met de centen die ze verdienen. En je leven lang uitkering trekken in een flatje is geen toekomst.
   Overigens houden deze mensen een sector draaiende die jaarlijks voor meer dan 80 miljard exporteert. Na de Verenigde Staten is het kleine Nederland de grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld!
   Daarmee is de landbouw een belangrijke pijler van de economie waarvan we blij mogen zijn dat deze nog steeds bestaat. De politiek jaagde boeren al sinds de jaren 50 het land uit. Was het niet vanwege de overbevolking van Nederland dan wel vanwege milieu en quota stelsels. En nog steeds valt links Nederland de landbouw aan met fabels over gif en overmatig bemesten.
   Overigens waren het PvdA en CDA die vonden dat deze mensen mochten blijven inclusief het recht op gezinshereniging ook al was met ze afgesproken dat ze tijdelijk in Nederland zouden werken. Want in deze tijd werd de politieke arena langzaam overgenomen door zielige figuren zonder ruggengraat die in iedere werknemer een uitgebuite zielenpiet zagen die geholpen moest worden.

   Like

 10. D. G. Neree zegt:

  Mijn complimenten voor dit artikel. Een blik op een overwoekerde, verwaarloosde tuin. Het zal niet makkelijk worden om dit woud van stupiditeiten te ontwarren. Er is een zwaard van Damocles nodig, danwel een scherp lancet

  Like

 11. Jan zegt:

  ‘Dit zijn de drie grote uitdagingen van ons cultuurbeleid’
  Durf weer te kiezen voor schoonheid

  De Europese kunst behoort tot de rijkste, mooiste, verst ontwikkelde en meest fijngevoelige die de wereld ooit heeft gekend. Ons continent kenmerkt zich door een hoge concentratie van kunst en een enorme diversiteit hierin door de culturele wedloop tussen landen in het verleden.
  ….
  Helaas is al bijna honderd jaar de aanval ingezet op alles wat mooi is. Het modernisme in de kunsten – en in de muziek – stelt niet langer dat schoonheid belangrijk is; integendeel – kunst moet vervreemden.

  Deze aanval op tradities, het beweren dat alle oude kunstuitingen cliché en uitgeput zijn, is een ontwikkeling die in de twintigste eeuw steeds sterker is geworden. We worden geacht ons schuldig te voelen over onze geschiedenis; van kunst eisen we dat het bovenal vernieuwend is en zoveel mogelijk afwijkt van onze gedeelde esthetiek. Als het maar niet mooi is, want dan is het inauthentiek, kitch en ouderwets.
  ….
  http://politiek.tpo.nl/2017/01/14/drie-grote-uitdagingen-cultuurbeleid/

  Like

 12. Heel goed stuk, Asscher heb ik nooit gemogen. Gladjes en onbetrouwbaar. De Polen die altijd hier kwamen werken om asperges te steken, gaan nu naar Duitsland omdat deze hun meer betalen.

  Like

 13. Loebas zegt:

  500000 werklozen als bestempelen als luie varkens gaat mij iets te ver. Verder zijn het de mensen als de schrijver van dit stukje ge grootste veroorzakers van alle problemen.. Ageren tegen de open grenzen,de toestroom van buitenlanders maar ondertussen de open grenzen verdedigen wanneer er iets te verdienen valt.
  Waardeloos stuk ,

  Like

 14. Onschuldige Bijstander zegt:

  Vieze vuile totaal incompetente NSB-er, die hele familie aSScher gadverdamme

  Like

 15. Jade zegt:

  Een ernstige raad
  Ernstig en met nadruk wordt
  aangeraden de Jodenster niet
  alleen op mantel of overjas,
  maar ook op de japon of het
  colbert te bevestigen, opdat zij
  zichtbaar is, ook wanneer de
  mantel of de overjas open is.

  De Voorzitters van den
  Joodschen Raad voor
  Amsterdam,

  A. ASSCHER.
  Prof. Dr. D. COHEN.

  Like

 16. Doornroosje zegt:

  Wat ik van het artikel begrepen heb is, dat er Nederlandse burgers waren, die zich voor een 40 / 50 jaar terug, te gemakkelijk lieten afkeuren en in de WAO terecht kwamen. U moet ze toch ook kennen, een WAO uitkering en dan hun beroep zwart uitoefenen. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Die mensen en later de buitenlanders hebben de verzorgingsstaat die bij ons heel goed was/is de das omgedaan. Ik heb het NIET over de werkelijke zieken. Ik heb het over de plunderaars van onze verzorgingsstaat.

  Like

 17. jan zegt:

  hoe kan het toch dat rechts steeds rijker is geworden in de gewone ook hard werkende man met opzet van rechts steeds armer rijk gaat fallied rekening gewone man dus niet links maar ook rechts is schuldig hoor ik niemand over je laat je de ogen dicht drukken door geert om zijn simpele uitspraken over buitenlanders alweer vergeten dat geert na 1dag al bij draaide over zijn 65 jarig beleid

  Like

 18. Jan zegt:

  ‘Tegen zo’n slechte arbeidsmoraal
  kan geen werkgever op’

  De laatste dagen is er veel nieuws over de krapte op de arbeidsmarkt. Ik zie teksten voorbijkomen, als: ‘Kom werken, dan krijg je een reis naar New York als bonus!’. Kennelijk heeft men er alles voor over om aan personeel te komen. Tijd om op de werkvloer verhaal te halen, want ik heb nogal wat vrienden met bedrijfjes. En ze hebben allemaal problemen met personeel.

  Eerst het verhaal van mijn vriendin. Ze heeft een restaurantje en na de crisis gaat het eindelijk weer goed. Ze kan zestig couverts draaien, maar daarbij heeft ze wel hulp nodig in de bediening.

  “Ik heb mijn hele leven nog nooit zo veel smoezen gehoord als de laatste tijd”, zegt ze. “Er worden scooterongelukken verzonnen als excuus om niet op te komen dagen. Maar ook excuses als ‘ik stond aan de verkeerde kant van de bushalte’ en ‘de trein was te vroeg of te laat’ of ‘ik moet ineens op m’n zusje passen’ worden gebruikt.


  Van een andere vriendin, die een kledingwinkel heeft, hoor ik precies dezelfde verhalen. Zou de oorsprong van het probleem liggen in het feit dat het vrouwen zijn?
  ….
  https://vrouw.nl/artikel/catherine-keyl/46190/tegen-zon-slechte-arbeidsmoraal-kan-geen-werkgever-op

  Jan Smit haalt uit naar minister Klijnsma bij ‘Jinek’ vanwege experiment met soepelere bijstand

  In vijf gemeenten begint na de zomer een experiment dat het makkelijker maakt om een bijstandsuitkering te krijgen. Staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) van Sociale Zaken gaf bij Eva Jinek tekst en uitleg.

  Bijverdienen
  Het experiment van Klijnsma maakt de sollicitatieplicht soepeler. Bijstandsgerechtigden mogen daarnaast tot 199 euro per maand bijverdienen en worden persoonlijk begeleid bij het vinden van een baan. Met name het bijverdienen als ZZP’er zorgde voor onbegrip bij de andere tafelgasten.

  Jan Smit mengt zich in de discussie. “Als ik jong was zonder werk, zou ik dit ook gaan doen, ging ik gewoon lekker thuis liedjes schrijven in de bijstand. U ontmoedigt jonge mensen om een baan te zoeken.”

  http://www.lindanieuws.nl/nieuws/fragmentgemist/experiment-met-soepelere-bijstand-leidt-tot-flinke-discussie-bij-jinek/

  Niet eens met bijstandsplannen
  Jan Smit slaat terug na kritiek op uithaal naar Jetta Klijnsma

  Tenenkrommend : Jan Smit die bij Jinek staatssecretaris Klijnsma terecht wil wijzen over experiment bijstand. #jinek
  — Wolter Dekker (@wolterdekker) July 3, 2017

  Kan Jan Smit de kapitalist zijn grote mond houden over mensen in de bijstand #irritant #jinek
  — STIFMEISTER (@smeneer6411) July 3, 2017

  ….
  Jan vindt het gek dat hij als grootverdiener blijkbaar geen openlijke discussie mag voeren over de bijstand, zo laat de zanger weten op Instagram:

  Het is toch wel bijzonder om een aantal verschillende reacties te lezen op mijn vraag aan staatsecretaris Jetta Klijnsma aan tafel bij Eva Jinek! Wie het namelijk heeft gezien weet dat er met geen woord gerept is over welke mensen dan ook, die om de meest uiteenlopende redenen in de bijstand zitten. Dat ik daar nu op word aangevallen neem ik maar even voor lief… Kennelijk mag ik mezelf niet hardop afvragen of het verstandig is om jonge twintigers bijstandshulp te verlenen omdat ze hun droombaan niet meteen vinden! Dan ben ik maar raar. In mijn optiek is bijstandshulp bedoelt voor zieke mensen, mensen met een handicap, mensen die gedwongen ontslagen zijn, mensen die om psychische of lichamelijke redenen niet meer kunnen werken, alleenstaanden met kinderen die het hoofd niet boven water kunnen houden óf mensen die aan kunnen tonen dat ze zonder extra hulp niet kunnen overleven! Maar als je zoals in mijn situatie wél een goede baan hebt met een paar centen op de bank, (waar ik me al vanaf mijn 10e voor uit de naad werk) mag je niet een open discussie voeren met een staatssecretaris die mede verantwoordelijk is voor de toekomst van ons land…
  ….
  https://www.televizier.nl/categorie/informatief/jan-smit-slaat-terug-na-kritiek-op-uithaal-naar.2479995.lynkx

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s