WAAR ZIJT GIJ, MOHAMMED?- EEN SOCRATISCHE DIALOOG

screenshot_203

(Door: Herman Wijnen)

MOHAMMED: Socrates, is het waar wat ik vernomen heb?
SOCRATES: Wat hebt gij vernomen, waarde Mohammed?
MOHAMMED: Mij is ter ore gekomen dat gij hebt gezegd dat de islam niet in Athene thuishoort.
SOCRATES: Dat heb ik inderdaad gezegd, ja.
MOHAMMED: Ik geloof mijn oren niet! Zijt gij, mijn waarde Socrates, soms ook al islamofoob?
SOCRATES: Ik weet niet wat gij met die term, islamofoob, bedoelt, Mohammed, maar als gij daarmee tracht te weten te komen of ik bang ben voor de islam, dan moet mijn antwoord luiden: ja, ik ben bang voor de islam.
MOHAMMED: Maar waarom zijt ge dan zo bang voor de islam? Weet ge dan niet dat islam vrede betekent?
SOCRATES: Ik heb gehoord dat islam onderwerping betekent. En als ik eerlijk ben, en deze uitleg met die van u vergelijk, dan moet ik helaas bekennen dat ik uw uitleg maar weinig vind corresponderen met wat ik om mij heen zie.

Lees verder>>>
(h/t J.B.)
joost-niemoller

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

7 reacties op WAAR ZIJT GIJ, MOHAMMED?- EEN SOCRATISCHE DIALOOG

 1. Guardiacivil zegt:

  De smeerlap Mo
  Schitterend verwoord hier.

  Like

 2. Edjan zegt:

  Een uitgetreden jezuïet, Herman Sores (dr. psychologie, theologie, filosofie en letteren) schreef in 1993 een boek waarin hij zijn theorie uiteenzette dat de profeet mohammed leed aan een tumor in de hypofyse. Hij wist dat goed aannemelijk te maken door te kijken naar diens gedrag en lichamelijke eigenschappen.
  Hadewijch, 1993, ISBN 9052402078

  … De volgende organische symptomen bij Mohammed zoals die weergegeven zijn in de islamitische traditie zelf: grote handen en voeten, grote oren en neus, zachte palmen van de handen, typische gang als ‘iemand die van een berg gaat’ (gekromde ruggengraat), beperkte draaimogelijkheid van de wervels, kippenborst, uitpuilende buik, traag spreken, speciale huidskleur, opvallende beharing, grote eetlust, overmatig zweten (ontregeling schildklier), onvruchtbaar vanaf veertig jaar …

  “We denken dat we de hele geestelijke productie van Mohammed kunnen karakteriseren als een mengsel van authentieke psychotische ervaringen met gefantaseerde, zelf verzonnen openbaringen. Op zichzelf genomen is dat niet zo verwonderlijk. (…) Het is eigen aan de fenomenologie van een paranoide geestesziekte dat de patiënten op een listige wijze berekenen en simuleren, vooral als ze gewaarworden dat de omgeving ze niet gelooft en als ze die als vijandig gaan ervaren.”

  “(…) de koran is geen verhandeling, geen rationele uiteenzetting, geen doctrine, hij bevat geen solide argumenten, alleen affirmaties, emotionele aansporingen, bedreigingen. Mohammed bevestigt zonder meer en zijn schaarse redeneringen steunen op vooronderstellingen. De inhoud is zeer arm en lijdt aan voortdurende herhalingen. Vooral de oudste sura’s, de Mekkaanse, verwekken een indruk van verwardheid (…). In de koran is het vormniveau van de imaginatieve voorstellingen zeer laag. De samenhang is los. Het constructief gebruik van de intelligentie lijkt geschaad. Er is geen enkele zorg om de objectieve gegevens juist weer te geven. Er is bijna geen beschrijving. En dat duidt op een weinig gedifferentieerde perceptie.”

  Opmerkelijk is hier het zuiver rituele karakter van het gebed. Dat contrasteert scherp met de geestelijke inwendigheid van het christelijke gebed. De christen knielt, betuigt zijn aanbidding; de moslim buigt zich diep op beide knieën. De basishouding van de religieuze mens is daardoor genuanceerd. De christen bewaart meer zelfbewustzijn, meer eigen fierheid; hij vereert, hij aanbidt. Dat loopt parallel met het grotere individualisme in de Westerse beschaving. De moslim, als individu, verdwijnt voor Allah, het alomvattende Goddelijke, dat alleen nog telt.”

  http://www.bitterlemon.nu/archief/8120/de-tumor-van-de-profeet

  Geliked door 1 persoon

 3. paulzwueste zegt:

  Waardoor bewezen wordt dat de islam geen “geloof” kan zijn, en nooit een “Godsdienst van de vrede.” genoemd mag worden.

  Als wij de vraag stellen: “Is de islam een Godsdienst of niet ?”, wordt een element stelselmatig verwaarloost dat nu juist de essentie van de islam uitmaakt, èn het antwoord geeft op deze vraag.

  Dat element is het “geweld” waardoor men zogenaamde “bekeerlingen” maakt en bestaande zogenaamde “gelovigen” aan zich bindt.
  Juist het geloof aan geweld maakt dat de islam geen geloof kan zijn
  Juist de toepassing van geweld maakt dat de islam geen Godsdienst kan zijn.
  Twee leugens in een zin dus, als men bovendien stelt dat de islam een “Godsdienst” van “vrede” zou zijn.
  Nogmaals, de islam is niet gebaseerd op vrede maar op geweld, en kàn van daaruit ook geen Godsdienst zijn.
  “Geloven” kan een mens namelijk uitsluitend op vrijwillige basis.
  Geloven aan het spirituele is altijd een geestelijk proces dat lijdt tot een overtuiging die nooit volledig kan worden afgedwongen d.m.v. lichamelijke of geestelijke pressie..
  Hieruit volgt dat men dus nooit onder dwang gelovige van een Godsdienst kan worden.
  Onder dwang kan men hoogstens “aanhanger” van een groep worden.
  Op dezelfde manier als men “lid van een club” zou worden. Meer inhoud heeft dit niet.
  Daaruit volgend kunnen wij de islam wel een “beweging” of “ideologie” noemen, maar nooit een geloof.

  In de islam-ideologie neemt het geweld een allesoverheersende plaats in.
  De moslim moet ongelovigen doden. De moslim moet de vrouw als ondergeschikte zien.
  De moslim moet de leugen goedkeuren, terwijl de leugen de waarheid vernietigt.
  Wij zeggen zelfs: “geweld aan doet.”
  De moslim past het geweld toe door middel van onderdrukking en chantage op het leven.
  De moslim mag zichzelf en anderen niet de gelegenheid geven zijn geest te verruimen buiten de islam-ideologie, omdat Allah de totale ontwikkeling inhoudt.
  Meer is er niet, dus er bestaat daardoor ook geen ruimte voor welke vorm van wetenschap ook.
  Hij/zij zal daardoor elke mate van ontwikkeling van de eigen geest onmogelijk maken waardoor er geen zogenaamde “humane ontwikkeling d.m.v. geestelijke verlichting” mogelijk zal zijn.
  De moslim zal nooit zelfstandig een beslissing kunnen nemen omdat alles door Allah wordt bepaald.
  Vandaaruit heeft elke moslim een permanente vergunning om elke ongelovige te doden omdat “Allah het zo wil.”
  Hij is hierin slechts het onschuldig en willoos werktuig in de handen van Allah.
  Sterker nog, het maakt hem tot een goed gelovige, dus een betere moslim !
  Daardoor moeten ook kleine kinderen ook, en zo vroeg mogelijk, in de wrede toepassingen van de islam worden ingewijd.
  Nogmaals: De moslim kan zich zelf daardoor nooit schuldig voelen aan geweld jegens ongelovigen, juist omdat dit zg. “geweld” niet door hem zèlf als mens tegenover een ander mens wordt toegepast, maar in naam van de Goddelijke wil van Allah.

  En juist door die Goddelijke bepaling dat elke vorm van ontwikkeling, buiten datgene wat in de Koran staat, verboden is heeft Allah zèlf de laatste schakel gesmeed aan zijn ketting die het onmogelijk maakt de islam een Godsdienst te noemen..
  Verbieden is hier namelijk opnieuw een vorm van geweld, waardoor anderen worden beperkt en benadeeld.

  Concluderend kunnen wij dus vaststellen dat ook diegenen die meenden dat zij door het pad van hun eigen geestelijke overtuiging te bewandelen, uiteindelijk in vrije overtuiging kozen voor de islam, wel degelijk moesten buigen voor het geweld waarmee Allah regeert.
  Zij bogen ook hier weer dus voor een gewelddadig verbod… daar op eigen ontwikkeling ook weer de doodstraf rust.

  Geliked door 1 persoon

 4. JAN zegt:

  It is interesting to note that in Arabic both terrorism ( irhaab ) and phobia ( rihaab ) have the same root (rhb). No wonder that there is something like phobia against the religion of terrorism. In other words it is logical that irhaab and rihaab go hand in hand.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s