Bondsburau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF): Christenen hatende Mohammedaanse medewerkster wijst doelbewust christelijke vluchtelingen af en stuurt ze terug naar de doodszone Irak

screenshot_125

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Een christenen hatende hoofddoek-moslima van het BAMF wijst christelijke familie uit naar Irak! Zover zijn we al gekomen in deze aan lager wal geraakte “Linkse staat”! Dat het BAMF zich van geen kwaad bewust is en zich beroept op de paragraaf van vrijheid van religie, gezien de tragedie van de christenen in nagenoeg alle islamitische landen (150.000 christenen worden daar jaarlijks, alleen vanwege hun geloof, gedood) is meer dan slechts een foute inschatting van een Bondsbureau. Het is de actieve ondersteuning van dit bureau – al dan niet willens en wetens- aan de zich momenteel voltrekkende genocide op de christenen door de islam in het Nabije Oosten. DAT zijn nu precies de “gebeurtenissen” waardoor men voor ons land nog nauwelijks hoop kan koesteren – tenzij de islam en het socialisme in een bloedige, algehele Europese burgeroorlog uit Europa worden gegooid.

michael-mannheimer-blog

BAMF-medewerkster met hoofddoek wijst asielverzoek van Irakese christenen af

In bijna alle islamitische landen worden christenen vervolgd als religieuze minderheid. Zo ook in Irak – reden waarom een christelijke familie vluchtte en in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen asiel aanvroeg. Maar de aanvraag werd afgewezen. En wel door een islamitische (!) medewerkster van het Bondsbureau voor Migratie en vluchtelingen (BAMF). En dat is iets dat meer is dan alleen een politiek schandaal. Het is een humanitair schandaal van de eerste orde dat de redenen van Merkel voor haar illegale opname van miljoenen vluchtelingen ad absurdum leidt.

Gelukkig heeft de afgewezen christelijke familie tegen de beslissing beroep aangetekend. Zij twijfelt met recht aan de objectiviteit van de afwijzing, aangezien de medewerkster van het Bondsbureau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) die de aanvraag heeft behandeld, een hoofddoek droeg en moslima is, bericht nu de “Welt.”

Bosbach kan zorgen begrijpen

De familie wendde zich tot de CDU-deskundige Binnenlandse Zaken, Wolfgang Bosbach. Hij zetelt in de Bondsdag voor de kieskring waarin de familie zich momenteel ophoudt. Bosbach liet weten “begrip te hebben voor de zorgen van de aanvrager”. Hij zou niet kunnen begrijpen waarom in het BAMF moslims erover zouden moeten beslissen,of christenen, die voor radicale moslims gevlucht zijn, in Duitsland zouden kunnen blijven of niet.

Nu, Bosbach drukt zich hier zéér diplomatiek uit. Ik hoef dat niet. Ik toon hier in alle duidelijkheid mijn ontzetting over het verrotte en perverse asielsysteem van de Linksen en de Godvergeten “goedmenschen”.

Het is een systeem dat alleen maar ten doel heeft om Duitsland te de-germaniseren en te ontkerstenen. Het is een socialistisch programma van een sluipende genocide op het blanke ras in Europa, samen met de culturele genocide op ieder continent, op welk de meeste wetenschappelijke, filosofische en sociale verworvenheden in de hele geschiedenis der mensheid plaatsvonden. Precies datgene wat linkse autochtone racisten tot op het bot haten: De verworvenheden van de blanke man. Alle andere redenen zijn voorwendsels.  We worden geregeerd door criminele Duitsland- en Europa-haters die reeds alle posities aan de top in hun greep hebben.

BAMF ziet “geen probleem”       

Het BAMF daarentegen ziet geen bezwaar in het dragen van hoofddoeken bij de overheid, bericht de “Welt” verder. Volgens de Grondwet mag een werkgever hieraan alleen beperkende voorwaarden verbinden wanneer daarvoor zakelijke redenen zouden bestaan. Daartoe zouden tevens de veiligheid op de werkplek of de verstoring van de vrede binnen het bedrijf behoren. Bosbach zei dat de familie vreesde dat “er nu ook nog over hun klacht zou worden beslist door een vrouwelijke rechter, die eveneens een hoofddoek draagt”. (Bron: www.focus.de)

Maar ook de boven het BAMF staande autoriteit, het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, verdedigt deze toestand, zoals het kantoor van minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière (CDU), desgevraagd meedeelde. In een verklaring uit het jaar 2014 op de “Vraag betreffende het religieus gemotiveerde dragen van een hoofddoek door ambtenaressen of vrouwelijke medewerkers in Staatsdienst” heet het dat de Grondwet “het grondwettelijk aan het individu overlaat om zelf te beslissen, welke religieuze symbolen hij erkent en vereert en welke hij afwijst”. (Bron: www.welt.de)

In beide gevallen een ongelooflijk schandaal: Vooral dat het BAMF plus het ministerie van Binnenlandse Zaken bij dit voorval hun handen in onschuld wassen. Hoe erbarmelijk, met het oog op het wereldwijde terrorisme, waaraan christenen zich in bijna alle islamitische landen blootgesteld zien. Hoe erbarmelijk met het oog op 2000 (!) bevelen die Allah en Mohammed hun “Ware gelovigen” hebben gegeven om christenen en Joden overal te doden waar men ze maar te pakken kan krijgen.

Hoe erbarmelijk met het oog op het feit dat de islam de lijst van ideologische bevolkingsmoordenaars (sinds het begin van de geschiedenis der mensheid) met grote afstand aanvoert: 300 miljoen ongelovigen heeft deze oorlogs- en moordreligie tot dusverre vermoord, teneinde gevolg te geven aan de bevelen van Allah en Mohammed en de wereld volledig te islamiseren.

Het BAMF zou er evengoed een neonazi over kunnen laten beslissen of Joodse vluchtelingen als asielzoekers worden erkend

ONBEGRIJPELIJK: Hier mag een praktiserend moslima, die als hoofddoekdraagster haar diepgaande geloof in de islam zonder twijfel documenteert, beslissen over het lot van mensen die door haar geloof als “apen en varkens”, als “‘minder dan dieren”  en als ten dode opgeschreven “ongelovigen” worden voorgesteld. Dat is net zoiets als wanneer het BAMF een openlijke neonazi, met een hakenkruis om zijn arm, er over zou laten beslissen of Joden als oorlogsvluchtelingen naar Duitsland zouden mogen reizen.

Dat het BAMF zich van geen kwaad bewust is en zich beroept op de paragraaf betreffende vrijheid van religie, met het oog op de tragedie van de christenen in nagenoeg alle islamitische landen (150.000 christenen worden daar jaarlijks gedood, alleen vanwege hun geloof) is meer dan een foute inschatting van een Bondsbureau. Het is de actieve ondersteuning van dit bureau aan de zich momenteel voltrekkende genocide door de islam in het Nabije Oosten.

Op zijn minst zou de bureauchef onmiddellijk met pensioen moeten worden gestuurd – en de hoofddoek dragende moslima moeten worden ontslagen. Zij heeft in dit bureau, waar het vooral gaat om de nood van christelijke, met andere woorden niet-islamitische, vluchtelingen niets te zoeken. Vanwege haar geloof is deze vrouw niet neutraal, maar maakt zij deel uit van de christenen hatende islamitische beweging, die deze golf van vluchtelingen überhaupt goed op gang gebracht heeft.

Dit voorval toont aan:

 1. Dat het allang niet meer gaat om de opvang van oorlogsvluchtelingen. Want wie kan er hier nu meer aanspraak maken op de status van vluchteling dan aldaar levende en vervolgde christenen? Thans ervaren deze arme schepselen dat het land waarin zij zich wilden redden, geen christelijk land meer is, maar dat op zijn coördinatiepunten der macht dezelfde vijand zit als in Irak.
 2. Dat de islam de politieke sleutelposities van Duitsland reeds heeft bezet. En dat de van oorsprong Duitse bureaus reeds beslissingen nemen in de geest van de islam.
 3. Dat de islamisering van Duitsland reeds een omvang heeft aangenomen die vermoedelijk nog slechts door middel van een oorlog kan worden gecorrigeerd.
 4. Dat het politieke establishment deze islamisering niet alleen verheimelijkt, maar stilzwijgend stimuleert en ondersteunt.
 5. Dat wij in een derde socialistische onrechtstaat leven, zoals wij lange tijd alleen van het Derde Rijk en de DDR kenden. Maar deze huidige onrechtstaat is aanmerkelijk gevaarlijker en bedreigender voor het bestaan dan de twee eerder genoemden: Hij zet de bijl in de politieke, culturele en historische erfenis van Duitsland en Europa en heeft zich de complete extinctie van het blanke, Europese ras, zijn vervanging door negroïde-Arabische rassen van het islamitische geloof, en daarmee de vernietiging van de meeste schitterende en cultureel-wetenschappelijk belangrijkste continent der wereldhistorie ten doel gesteld.

Het linkse auto-racisme staat op het punt de meest levenswaardige samenlevingen van deze aardbol – de westerse – voorgoed te verslaan.

Dit socialistische auto-racisme, dat zich tegenwoordig uitleeft in een auto-genocide op de Europese bevolking, is, afgezien van Pol Pot, uniek in de wereldhistorie. Het is het product van een ideologisch fanatieke en niets anders dan psychopathologisch te noemen renovatie van de recentere geschiedenis, vooral van de beide wereldoorlogen, die, zoals bekend, beide begonnen op Europese bodem.

De sinds 1945 overheersende linkse geschiedschrijving, gepaard gaande met overeenstemmende marxistische grondstellingen, ziet als de hoofdschuldige voor deze catastrofe vooral de Europese, en daarmee blanke man. Deze wordt tegenwoordig voor al het onheil op deze wereld, te beginnen met de ecologie, van de CO2-uitstoot, van de opwarming van de aarde tot aan de desolate economische en sociale toestand van de meeste landen in de Derde Wereld en, houd U vast, zelfs voor de (1400 jaar woedende) islamitische terreur verantwoordelijk gemaakt.

Vergeten wordt daarbij dat er geen langere en ergere slavenhouderij bestond dan de islamitische. Deze religie heeft een veelvoud aan slaven gehouden, een veelvoud aan slaven gedood dan het Westen – en doet dit tot op de dag van vandaag. Vergeten worden alle medische verworvenheden, die bijna allemaal van de blanke man kwamen en het leven op deze planeet aangenamer, pijnlozer en voor steeds meer mensen ook langer hebben doen worden.

Vergeten worden de biljoenen dollars aan ontwikkelingshulp, die door het Westen in de achtergebleven Afrikaanse en islamitische landen worden gepompt – die echter meestal geen effect sorteerden, doordat ze in de zakken van een door en door corrupte politieke oligarchie terecht kwamen.

Vergeten wordt de hulpverlening bij natuurrampen, die bijna altijd door westerse landen werden ondernomen, ook voor islamitische landen, die vaak bewezen dat de zogenaamde islamitische broederschap niet veel meer dan een loos woord is.

Dat zijn nu precies de “gebeurtenissen” waardoor men voor ons land nauwelijks nog hoop kan koesteren – tenzij de islam en het socialisme in een bloedige, totale Europese burgeroorlog uit Europa worden gegooid.

Bron:
https://michael-mannheimer.net

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Incidenten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, christenhaat, Christenvervolging, cultuurrelativisme, Duitsland, Eurabië, Hypocrisie, Irak, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Overheid, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering. Bookmark de permalink .

7 reacties op Bondsburau voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF): Christenen hatende Mohammedaanse medewerkster wijst doelbewust christelijke vluchtelingen af en stuurt ze terug naar de doodszone Irak

 1. Pietersen zegt:

  Walgelijk zoals overal moslima’s met hoofddoekjes boven ons gesteld worden in overheids en ziekenhuisfuncties.
  De arrogantie die velen al ten toon spreiden is hemeltergend.
  Deze Iraakse familie liep tegen de verkeerde aan. Als het erop aan komt is geen van die wijven te vertrouwen, net zo min als agenten die men probeert te werven.
  Hun mentaliteit is gewoon verziekt door hun geloof.

  Like

 2. Peter selie zegt:

  Neem maar aan, dat het geen toeval is dat ze haar daar hebben geplaatst volgens de regels van “pozitieve discriminatie” om zich daar eens lekker uit te leven op Christenen.
  We gaan een zeer moeilijk en gevaarlijke tijd tegemoet, de islam zal ons zeker heel veel ellende brengen, dank zij onze politici en de EU, maar de zal het nooit voor elkaar krijgen te ganse wereld te islamiseren, maar of u en ik dat zullen beleven is een grote vraag.
  Peter Selie

  Like

 3. guusvelraeds zegt:

  Wolfgang Bosbach. Hij zetelt in de Bondsdag voor de kieskring waarin de familie zich momenteel ophoudt. Bosbach liet weten “begrip te hebben voor de zorgen van de aanvrager”. Hij zou niet kunnen begrijpen waarom in het BAMF moslims erover zouden moeten beslissen,of christenen, die voor radicale moslims gevlucht zijn, in Duitsland zouden kunnen blijven of niet.

  Wolfgang Bosbach is een fijne kerel, heb daar veel vertrouwen in. Helaas schijnt hij op moment wel ernstig ziek te zijn?

  Like

 4. scheermes zegt:

  Het gevaar is dat de moslims OVERAL in ONZE samenleving infiltreren en zodoende een groot gevaar vormen voor de gehele samenleving !!Gelukkig zijn ze nog duidelijk herkenbaar met hun hoofddoekje!!Ik zou niet graag in een hotel gaan eten waar een bediende of een kok moslim is ,want wat gebeurd er met mijn eten ??!!Ik ga niet naar een supermarkt, waar moslims werken ,aangezien ze daar DOODsimpel met voeding kunnen knoeien ,en kom er maar eens achter wie de dader is !! De laatste tijd zijn veel moslim jongeren geintereseerd in scheikunde, en volgen derhalve een opleiding daarvoor!! Om een BOM te maken ??Ze kunnen een gedegen opleiding volgen van ONS belastinggeld om een vliegtuig goed te kunnen besturen ,en worden wij door hun ZEER ZEKER gebombardeerd ter zijner tijd!! Ze HATEN ONS !! Zij MOETEN ONS doden van allah ,en zullen ALLE midelen daarvoor aanwenden !! Kijk naar de beveiliging van WILDERS !!MOSLIMS !! Hoe is dit MOGELIJK!! Deze moslims infiltreren ook bij de geheime dienst ,om zodoende dat te doen, wat zij nodig vinden om aan de macht te komen !! Door leugens list en bedrog en ons uit te maken voor racist krijgen ze het voor elkaar om elke positie te bekleden die zij nodig achten !!Zij kunnen alle opleidingen in ONS land volgen ,van ons belastinggeld zonder ZELF ooit een bijdrage te leveren aan ONZE samenleving !! Ofschoon rutte er altijd wel weer een paar weet te vinden, om zo goede sier te maken bij de onnozele kiezer, en die word weer zand in de ogen gestrooid!! Aangezien de koran HIER absoluut niet thuishoort gezien ,die HAAKS staat op ONZE samenleving ,en onze manier van denken ,is het voor ieder WELDENKEND mens ONMOGELIJK om mensen die in de koran geloven om die DEEL te laten nemen in onze samenleving ,aangezien zij met de koran in de hand ons allemaal willen vermoorden !! En al ZEKER NIET bij de beveiliging van een HOOGGEPLAATST persoon als ONZE GROTE leider GEERT WILDERS !!Deze marokaan is al eerder veroordeeld door de rechter ,en desondanks TOCH aangenomen !! HOE kan dit ??

  Like

 5. Ik zal er niet van staan te kijken als blijkt dat dit Wegwuifmeisje een van de vriendinnen is waar die kwetterende 007 van de beveiligingsdienst van Wilders zijn informatie op joghurte. Manmanman.
  …en de edele witmens liet het gezag voortaan over aan de stammen barbaren die massaal werden ingevlogen, barbaren die door het familiebloed gebonden waren en zich als volleerde sociaaldemocraten heel sociaal in alle gelederen van de macht vastzogen…

  Like

 6. Jan zegt:

  Wat wil je met een dictator aan het hoofd die een opvolgster is van Honecker

  Like

 7. M.A.L. Sion zegt:

  De laatste volzin van Mannnheimer kun je ook veralgemeniseren:
  ….. men kan voor Europa nauwelijks nog hoop koesteren – tenzij de islam en het socialisme in een bloedige, totale Europese burgeroorlog uit Europa worden gegooid……
  Een terechte militante opstelling die wij ook op onze situatie in Nederland van toepassing kunnen verklaren. De invloed van de islam neemt met de dag toe. Er rest ons niet veel tijd meer om onze geboortegrond voor onszelf op te eisen. En, het gaat uiteraard om veel meer dan de grond. Van veel groter belang is onze cultuur, dat wil zeggen, onze manier van leven, die onze voorvaderen gedurende eeuwen voor ons hebben bevochten. Daar heeft ook bloed bij gevloeid. Het is aan ons om wakker te worden en de strijd aan te gaan voor het te laat is.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s