Media: Er zit systeem in de onverdraaglijke voortdurende stortvloed aan nazidocumentaires

screenshot_142

De cultus van de vermeende eeuwige schuld van de Duitsers.

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

De aangekweekte schuldcultuur: Het grote misdrijf van Links tegen het Duitse volk.

Wie een kijkje neemt in de leerprogramma’s van de scholen zal de dominante positie opvallen die de 12-jarige nationaalsocialistische periode daarin inneemt. 70 jaar na de omverwerping van het Derde Rijk herrijst dit – virtueel – opnieuw.

Toen ik in de jaren ’60 en ’70 van de 20ste eeuw naar school ging, was de nazitijd slechts een klein onderdeel van het toenmalige Duitse en geschiedenisonderricht. Op de televisie waren en zo nu en dan nazidocumentaires te zien en voor de rest was men met het dagelijkse leven bezig. Tegenwoordig is er geen dag meer waarop men niet van vroeg tot laat een gedwongen oneindige stortvloed aan documentaires over het Derde Rijk over zich heen krijgt.

michael-mannheimer-blog

Op de scholen wordt de geschiedenis van Duitsland samengeperst in die 12 jaar nationaalsocialistische dictatuur, zodat naïeve jongeren de indruk krijgen dat de hele Duitse geschiedenis – en daarmee de Duitser op zich – een geschiedenis is van vreemdeling-vijandige en antisemitische nazi’s.

Andere volkeren hebben veel ergere dingen gedaan dan het Duitse volk en dat gedurende een veel langere periode

Dat dit bij lange na niet zo is, dat deze 12 jaar nazidictatuur een relatief korte donkere periode in de gehele Duitse geschiedenis was – vergeleken met volkeren als Rusland, de DDR, China, Noord-Korea, en ja: met alle islamitische staten, waarin, daar waar de Sharia als staatsrecht geldt, de duistere steentijd heerst, – dat krijgt de jeugd in de schoolse- en universitaire kadersmederijen voor de Antifa en de Duitser-haat pas veel later in haar leven mee, áls ze het al meekrijgt.

De linkse schuldcultuur en de erfzonde van de kerk

Het bombarderen door de media met de vermeende oer-schuld van de Duitsers is zonder twijfel te vergelijken met wat de kerken sinds 2000 jaar met hun gelovigen deden en nog steeds doen:

Volgens de kerkelijke doctrine is iedere christen zodra hij ter wereld komt al schuldig. Deze schuld, ook wel Erfzonde genoemd, maakt een christen levenslang tot een dader, zelfs wanneer hij een heiligenleven zou leiden. Op die manier is deze christen tevens levenslang aangewezen op de bevoogding door de kerk – want alleen door zijn verbondenheid aan háár kan hij uiteindelijk, door verkrijging van de staat van genade door middel van vergeving door de christelijke God, bevrijd worden van zijn basisschuld.

Dit patroon hebben de linksen één op één overgenomen met de implementatie van de Duitse oer-schuld vanwege het Derde Rijk. Aldus kopiëren ze een oud schuld- en boetesysteem, nota bene van diezelfde religie die ze anders bestrijden als ware het de Duivel: Zij zijn het, die de Duitser schuldig verklaren en zij zijn het, die hem van zijn oer-schuld kunnen bevrijden. Als hij maar – en dat is de conditio sine qua non – naar de pijpen van de linksen danst en zich compleet onderwerpt aan hun politieke doctrine.

Het hele politieke systeem danst momenteel naar deze pijpen: Vanaf de gevestigde partijen tot aan de vakbonden, de scholen, universiteiten, het hele Duitse ontwikkelingssysteem, de kerken en vooral de media.

Dat in dit dicht gesponnen net der schuldcultuur vele miljoenen Duitsers verward raken en zich dit onzinnige, want zowel rechtmatig als moreel onhoudbare, verwijt aantrekken, is met het oog op het mediale voortdurende bombardement over het Derde Rijk waarmee ze worden bestookt geen wonder.

Het Duitse volk moet deze schuldcultuur van zich afschudden. Of het zal ermee ten ondergaan

Links beheerst Duitsland wat betreft het thema schuld. Daarbij zijn zij de eigenlijke schuldigen. Historisch, omdat de nazi’s bloed waren van hún bloed: Het waren nationale socialisten. Moreel, daar zij een volk dat met het verleden niets meer te maken heeft om dat het daarin niet heeft geleefd, als geheel verantwoordelijk maakt. En juridisch, omdat schuld volgens alle rechtsfilosofische scholen altijd en alleen een individuele zaak is. Wanneer mijn vader of mijn kind doodt, heb niet ík gedood. Als mijn grootvader de misdadiger was, dan was h i j de misdadiger, niet ík.

Het Duitse volk moet deze schuldcultuur van zich afschudden. Of het zal ermee ten ondergaan. Tot vreugde van zijn doodsvijanden.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

45 reacties op Media: Er zit systeem in de onverdraaglijke voortdurende stortvloed aan nazidocumentaires

 1. BertG. zegt:

  Soms heb ik het idee dat de totale speelduur van alle documentaires die gemaakt zijn over de 2de WO, nog langer zijn dan de hele 2de WO geduurd heeft.
  Bijna elke dag zijn er wel een aantal te vinden op tv, jaar in, jaar uit.

  Geliked door 2 people

 2. Marc zegt:

  Er is niets mis met een schuldcultuur. En ik ben ook hartstochtelijk aanhanger van het concept van de collectieve schuld, die zo vaak in Duitsland (en elders) ontkent wordt. Het ware probleem is de gesuggereerde medicatie.

  Als men terugblikt naar een zeer recente periode, en achteraf constateert dat vele zaken niet zo hadden moeten lopen zoals het gelopen is, dan moet er gediagnosticeerd worden om de ware oorzaak van de recente mentale ziekte te definiëren.

  Volkomen ten onrechte zocht men de oorzaak bij die ideologieën waarvan Hitler beweerde dat hij daarvan de belichaming was: nationalisme, socialisme en zelfs racisme. De laatste is natuurlijk het meest saillant, omdat Hitler over zichzelf beweerde praktiserend racist te zijn. Na de oorlog zag men de Holocaust als hét bewijs van de uitvoering van dit racisme.

  Racisme echter, is een eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse pseudo-wetenschappelijke theorie waarin kortweg gesteld werd dat de culturele prestaties van een volk teruggevonden konden worden in de genen van dat volk. Daarbij werden darwiniaanse concepten als ‘strijd om overleving’ en ‘recht van de sterkste’ in deze opvatting verwerkt (noot: Darwin was een fel tegenstander van slavernij en schoonzoon van de Engelse fabrikant van porselein Wedgewood, die weer aan de wieg stond van het Engelse abolitionisme [strijd voor afschaffing van de slavernij op basis van strikt christelijke uitgangspunten]).

  Zoals elke theorie moet ook de racistische de toets van falsificatie doorstaan wil het enig recht van leven hebben. Er is geen theorie geweest die zo makkelijk te weerleggen is als de theorie van het racisme: als de zwarte Amerikaan Jesse Owens in 1936 al twee keer goud op de Olympische Spelen te Berlijn wist te winnen, dan is dat een weerlegging van die racistische theorie. Verder zijn er in het dagelijks leven van een ieder voorvallen aan te dragen waarin de racistische theorie voluit gelogenstraft wordt. Dus exit theorie van het racisme.

  Dit alles houdt in dat niet langer volgehouden kan worden dat de culturele prestaties van een volk voortkomt uit de genetische samenstelling van dat volk. Racisme is dus onzin: het bestaat niet! Xenofobie bestaat weer wel.

  Dan Hitler als socialist. Daar kunnen we kort over zijn: in niets trok hij zich ook maar een zier aan over het lot van de arbeidersklasse, behalve als kanonnenvoer.

  Hitler als nationalist? Al in augustus 1941 gaf hij aan dat het Duitse volk geen knip voor de neus waard was als het de oorlog niet zou winnen. Het mocht wat hem betreft ten onder gaan. In april 1945 herhaalde hij dit in zijn politiek testament. In maart 1945 vaardigde hij het Nero-bevel uit waarin alle infrastructuur in Duitsland vernietigd moest worden, tegen de zin van zijn generaals in die tegenwierpen dat het Duitse volk zo geen enkele overlevingskans zou hebben. Deze generaals hebben dit bevel dan ook naast zich neergelegd.

  Wat zegt dit alles over Hitler? Dat hij geen nationalist, socialist of racist was. Wat zegt dit alles over het Duitse volk? Dat ze zich door hem volstrekt in de luren hebben laten leggen. Wat zegt dit over de verantwoordelijkheid van het Duitse volk? Dat ze zich met de verkeerde man hebben ingelaten. Wat zegt dit over de verwerking van de Tweede Wereldoorlog in het Westen in de jaren 1960/70/80? Dat ze, in hun heftige verlangen de resultaten van de Holocaust te veroordelen, zich hebben laten leiden door de woorden van de grootste leugenaar aller tijden, en daarom die ideologieën waarop Hitler zich beriep veroordeelde, in casu nationalisme, socialisme en racisme.

  Hierboven heb ik al aangegeven dat racisme eigenlijk helemaal niet bestaat. Van socialisme weten we dat het momentum daarvoor allang voorbij is: het westen kent geen massale arbeidersklasse meer! Nationalisme daarentegen wordt nog steeds volkomen ten onrechte in de beklaagdenbank gezet: de hele terminologie tot instandhouding van EU, de zogenaamde rechtstaat (Noot 1: in het Westen werd na 1945 het christendom vervangen door het geloof in de rechtstaat. Noot 2: Hitler heerste door middel van zowel wet als beleid, zoals elke andere rechtstaat!)

  Het grootste ideologische slachtoffer van het tijdperk Hitler is dus het nationalisme: die krijgt de schuld van alle misdaden van Hitler in de schoenen geschoven. Opvallend daarbij is niet alleen dat uitvoering of beleving van nationale groepering of hergroepering onmogelijk gemaakt wordt (brandstof voor EU-politici) maar vooral dat de persoon van Hitler zelf feitelijk uit de beklaagdenbank, en strikt genomen eveneens als slachtoffer van dit nationalisme zou kunnen worden geportretteerd.

  Enige afstand tot de hele zaak zou het besef moeten doen ontstaan dat dat echte flauwekul is.

  Nog steeds is het Westen niet in staat de anomalie van de persoon van Hitler in geschiedenis te vangen of te omschrijven. En dat maakt dat we nu zo’n verstoorde internationale politiek hebben (verdragsheerschappijen in EU, VN, internationale gerechtshoven). Doordat de publieke opinie de Holocaust en de oorlog 1939-1945 niet alleen verwerpen maar in de toekomst willen voorkomen (!?) zoekt men zondebokken op plekken waar de schuld niet ligt, en zoekt men het niet bij de plek waar die wel ligt.

  Collectieve schuld (van het Duitse volk, het Japanse volk, en allerlei andere volken voor andere zaken) is niet bedoeld om dat volk uit te schakelen (een begrijpelijke maar onjuiste reflex) maar wel aansprakelijk te stellen. Als een volk, dat verantwoordelijk is voor wandaden, aansprakelijk gesteld kan worden, is ook herstel (of reparatie) van zowel de wandaad als dader mogelijk.

  Like

  • BertG. zegt:

   Natuurlijk ben jij voor een schuld cultuur. Dat hoort bij gelovig zijn.
   Ze hebben jou dan ook wijs gemaakt dat je met een schuld geboren bent.
   Dus dan heeft iedereen ook maar ergens een schuld aan, of ze er nou iets mee te maken hebben of niet, iedereen is schuldig.

   Geliked door 1 persoon

   • Paul Cock zegt:

    De islam kent die schuldcultuur niet. De wandaden, veroveringen en slachtpartijen die in de naam van de islam plaatsgrepen, zijn in de ogen van veel islamisten heldendaden of worden ontkent. Veroveringen beschrijft men als een land openen voor de islam, of het licht van de islam brengen in landen die in “verwarring” (jahillia) leven.

    Like

   • Tom zegt:

    Ik lees iets anders in het verhaal van Marc… Maar dat terzijde.

    Voor wat betreft je opmerking dat we schuldig geboren worden. Het is zo dat we tegenover God allen schuldig zijn echter persoonlijk neig ik zelf meer naar de Joodse uitleg en dat is dat ieder mens de neiging heeft tot zondigen.

    Het was echter juist Jezus die ons vertelt dat wij moeten worden als kleine kinderen om behouden te worden. Dat zet aan tot denken.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Inderdaad.
    Héél merkwaardig te lezen Marc dat jij aanneemt dat er op basis van het bestaan van de genen-leer geen racisme zou kunnen bestaan.
    Racisme is nl. uitermate gezond voor het voortbestaan van volkeren.
    Ik sta dan in principe ook 100 % achter racisme als principe, omdat racisme een van de werktuigen is die de natuur ons meegegeven heeft om te overleven.
    Vergeet dat aub niet… Ook al leven wij al talloze decennia in een totaal decadente samenleving waarin alles voor ons werd geregeld en afgezekerd…

    Je kunt je ten hoogste afvragen of racisme in bepaalde gevallen terecht is.
    Bijvoorbeeld als de ene Bosjesman tegen ’n Papoea zegt dat hij vindt dat een rode peniskoker niet op zijn plaats is omdat een blauwe mooier en steviger zou zijn…
    Ik noem maar ’n dwarsstraat.

    We zullen het aan het Duitse volk zèlf moeten overlaten.
    Meestal komt zoiets wel goed.
    Het kan nog 80 jaar duren, maar voor die tijd gebeuren er denk ik, zoveel dingen die ’n beroep zullen doen op het ingeboren zelfbewustzijn van het Duitse volk dat e.e.a. toch nog wel mee zal blijken te vallen. Achteraf bezien dan….

    Like

   • tinekevanschagen zegt:

    Nou Bert , ik ben ook gelovig, Ik voel me helemaal NERGENS schuldig aan.
    Mijn oudste zoon is homosexueel,ik hou van een joint,en ik eet s morgens ook nog wel
    eens een beschuitje met iemand, Jouw beeld van gelovig zijn is wel erg extreem,
    Daar zitten heel veel nuances in,die ik nergens in jouw reacties terugvind.
    Het is bij jou als je geloofd dan , dan ga je alleen maar naar de kerk.
    Ik ben daar al 40 jaar niet meer geweest.
    Ik geloof namelijk niet in instituties.
    Geloven zit verankerd in je hart en daar val je verder niemand mee lastig.
    Je voelt dat,of je voelt dat niet.

    Like

   • BertG. zegt:

    Ik zou deze reactie dan ook nooit op een reactie van jou geven.
    Natuurlijk gelooft niet iedereen hetzelfde, maar deze persoon wel, die is zeer fanatiek.

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Zo zo, is er dan “herstel of reparatie” mogelijk…….
   En hoelang duurt dan wel de periode, die dat “herstel of reparatie” in beslag neemt? Hoeveel generaties?
   Ik zal U wat zeggen: U zult uw betoog zelf waarschijnlijk het toppunt van weldoordachtheid en redelijkheid vinden, maar mij moet van van het hart, dat het uitgangspunt mij doodgewoon niet bevalt!
   Mijn adhesie met BertG.: Ook ik wálg van het begrip collectieve schuld/schaamte-cultuur, en dan met de nadruk op het woord ‘collectief”! -Helaas is dat inderdaad een element waar men met name in zekere geloofskringen buitensporige waarde aan hecht -daar liggen dan ook bv. de steeds terugkerende woordenwisselingen op déze site aan ten grondslag.
   Enfin, ik kan U, om kort te gaan, verzekeren, dat ik 100 -als het mogelijk zou zijn 200- procent achter dit Mannheimer-artikel sta en bijzonder blij ben, dat ik het heb mogen vertalen. Dus dan weet U meteen, in hoeverre ik mij in úw redenatie kan vinden.
   Hele generaties onschuldige kinderen verantwoordelijk maken voor wat het initiatief geweest is van één man of één groep, gedurende een relatief korte periode! Je wéét dat het voorkomt, maar het blijft verbijsterend!

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    http://www.elsevier.nl/buitenland/article/2014/09/vijf-vragen-over-het-toenemende-antisemitisme-in-duitsland-1592725W/

    Wat Merkel maar niet wil inzien is dat haar “wir schaffen das” zorgt voor een nieuwe golf van antisemitisme. Uiteraard tesamen met het linkse gedachtengoed in Duitsland.
    M.i. is jouw genoemde “relatief korte periode” nog steeds niet afgelopen.

    Ook in de rest van Europa zien we antisemitisme weer de kop opsteken. Nu wordt het vaak ook onder de noemer antizionisme weggeschreven.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @ Tom: Niet onaardig opgemerkt, Tom:
    Ik ben concreet gezien, Nederlandse, hoewel weduwe van een Duitser, maar emotioneel gezien, tenminste ten dele, Duits.
    En ik zie niets liever, dan dat de Duitsers die schuld, na zoveel decennia, eindelijk van zich áf zien te wentelen:
    Mijn wens ten gunste van een volk, dat góed voor mij geweest is, in zeker opzicht béter dan mijn eigenlijke landgenoten.
    Dat zal niet iedereen met mij kunnen meevoelen, maar toch is het zo.

    Like

  • Ron zegt:

   Best een verhaal met goede punten erin.
   Alleen dat deel van die collectieve schuld is echter iets dat ik moeilijk te accepteren vind.
   Hoe lang gaat zoiets namelijk door en hoe ver gaat zoiets?
   Kunnen we de hedendaagse jonge Duitsers aanrekenen wat hun overgrootouders gedaan hebben?
   Kunnen we een kind van een NSB-er aanrekenen wat de ouders gedaan hebben?
   Nee zou ik zeggen, want zij hebben hier part noch deel aan gehad.
   Volgens het collectieve schuldcriterium echter wel.
   Mag ik u dan aanrekenen dat meer dan 150 jaar geleden een zeer klein deel van de Nederlanders zich met slavenhandel heeft beziggehouden die misschien niet eens een van uw voorouders geweest zijn?
   Mag ik (maar ik doe het niet) de hedendaagse joden aanrekenen dat Christus twee millenia geleden gekruisigd is?
   Dat is dan immers ook collectieve schuld en een van de redenen waarom de Katholieke kerk in Nazi Duitsland weinig moeite had met de vernietiging van joden. De joden waren volgens de collectieve schuld immers allemaal schuldig aan de dood van Christus.
   Hoe lang kun je een volk voor iets aansprakelijk stellen, en dan slechts een deel van dat volk of het gehele volk?
   Collectieve schuld is naar mijn idee iets dat als iemand het toepast, slechts beperkte tijd kan worden toegepast zoland echte daders leven.
   Ik vind het wel belangrijk dat er gedurende een beperkte periode van bijvoorbeeld enkele jaren een erkenning, afkeuring en schaamte getoond mag worden van wat een deel van een volk aan een ander volk heeft aangedaan, dit om te zorgen dat regeringen van landen er niet mee wegkomen door maar lang genoeg te wachten, bij de troostmeisjes bijvoorbeeld.
   Wonden helen slecht door gebrek aan erkenning. Als 50 jaar geleden bijvoorbeeld de Japanse regering erkenning had getoond voor het leed van de troostmeisjes gedurende korte tijd dan hadden die nu inmiddels bejaarde vrouwen hier mogelijk vrede in kunnen vinden en had het geen jaarlijks terugkerende strijd voor erkenning hoeven te zijn met tevens als gevolg dat weer het verhaal over schuld komt.
   Maar het moet wel een keertje ophouden voor de kinderen en kleinkinderen van zo’n volk wat dader zou zijn geweest die tenslotte de wandaden niet begaan hebben en juist daarom geen schuldgevoel daarover hoeven te hebben.

   Geliked door 1 persoon

   • Tom zegt:

    De Romeinen hebben Jezus aan het kruis genageld. Heel typerend doen wij (Europa) dit opnieuw door de antchrist de mogelijkheid te geven hier zijn tempels te bouwen om zijn antichristelijke gedachte hier te verspreiden.

    Like

 3. Theoden zegt:

  De oerschuld van de Duitsers kan worden afgeworpen door een onderscheid te maken tussen nazi, wehrmacht and bevolking in WO2. Sommige Duitsers kunnen ook als slachtoffers van de WO2 of Nazi’s gekenmerkt worden. Tevens zal een nieuwe licht of the typhus epidemie gedurende de WO2 een licht werpen op de doden in de concentratiekampen. In plaats van een fabrieksmatige manier van doden. Ook meer aandacht voor de andere miljoenen doden, want in totaal waren 11 miljoen mensen omgekomen in concentratiekampen. Enzovoort, zal dit allemaal nieuw licht werpen en de schuld verlicht.

  Like

  • Paul Cock zegt:

   Two wrongs don’t make a wright, maar de gealieerden (Engelsen, Amerikanen, Russen) hebben heel waqt dingen gedaan die nu als oorlogsmisdaden zoouden gezien worden (bombardementen van burgerbevolking, verkrachtingen, slachtpartijen, hongerkampen voor gevangengenomen wehrmachtsoldaten, etnic cleansing van hele gebieden etc…). Hiervoor zou toch ook wat aandacht mogen zijn.

   Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Tsja, zolang als wij het Duitse volk nog knechten….
    Zouden we ook de nodige afkeer moeten tonen van datgene wat met name de Engelsen het Duitse volk hebben aangedaan…
    Dat als wraak te Dresden en talloze andere Duitse steden, werd verdampt en verbrand..!!!

    Like

 4. Cynisch mens zegt:

  Ja de holocaust was afschuwelijk en mag zeker nooit vergeten worden. Er is ook een massamoord geweest op Armeniers en die wordt in een doofpot gestopt. Verreweg de meeste Duitsers van nu hebben niks te maken met de holocaust want die waren er toen nog niet. Er zijn ook uitroeicampagnes geweest tegen Indianen, Aboriginals, Siberische stammen en dergelijke. De nazaten van de betrokkenen hebben daar ook niks mee te maken. Om heel flauw gezegd proberen geld los te peuteren van de blanken zijn er nogal wat zwarten (negers) die het slavernijverleden willen gebruiken om schadevergoeding los te peuteren. Dat is wel vies huichelachtig parasiteren op het slavernijverleden. Gaan ze ook schadevergoeding pogen af te troggelen van de Arabieren die ook aan slavenhandel hebben gedaan ?. Vast niet.

  Als je afstammelingen van de slaven en hun meeloperige slijmballen hun zin geeft moet uiteraard blank Nederland en ook andere landen bloeden voor het slavernijverleden en het kolonialisme. Ja dag heb ik niks mee te maken en mijn familie ook niet want dat waren boeren.

  Like

 5. Moeten ze bij het Koningshuis zijn die hebben er goed aan verdient, kijk maar naar de afbeeldingen op gouden koets het Koningshuis had er met recht schijt aan en zat er met hun dikke kont bovenop.

  Geliked door 1 persoon

 6. koddebeier zegt:

  Het is mij een raadsel, waarom het merendeel van het volk er in trapt dat links, rechts beticht van een nazi verleden, terwijl het Nationaal Socialisten waren, want tussen Socialisten en Nationaal Socialisten is overigens zeer weinig verschil !

  Like

  • Paul Cock zegt:

   Socialisten zijn voor de klassenstrijd (vreedzaam via demokratische weg, of met revolutie), en ze zijn internationalisten. Nationaal socialisten zijn voor de klassensamenwerking (solidarisme) binnen een volksgemeenschap. Toch waren er duidelijke kenmerken van socialisme in de SA, met name de klassenstrijd tegen de economische elites. In de “nacht van de lange messen”, heeft Hitler komaf gemaakt met deze socialiserende strekking.

   Like

  • Marc zegt:

   Inderdaad koddebeier, nazisme als extreem rechts betitelen is volslagen waanzin: de daden van die groep is zo volstrekt off the scale, dat het niet binnen de normale links-rechts verdeling te vatten valt. Datzelfde geldt overigens de praktijk van het communisme tot 1991.

   Like

 7. scheermes zegt:

  Sterk stuk michael mannheimer!! Als wij de geschiedenis boeken er op na slaan ,is het ALTIJD ROME,, de valse kerk, plus de dochters van die kerk, hervomde kerk enz ,, die de mensheid altijd ten gronde gericht hebben met hun vrome gezwets!! De paus neemt nu weer het voortouw precies zoals hij het ook deed in 1940 !!,Maar nu neemt de valse profeet de paus met alle linkse kerken plus de antichrist , allah, de E .U leiders enz de macht weer in handen via het stemrecht van de bevolking, om die met leugens en bedrog achter zich te krijgen ,om zodoende de islam massaal toe te laten, om nu ONS allemaal uit te moorden zoals het ook gebeurde in 1940!! Ook TOEN zagen de mensen het niet aankomen !!,De paus zegt zelf dat allah dezelfde god is als die van de rkk en de linkse kerk !! KLOPT!! Namelijk !!De DUIVEL !!De linkse media, tv ,kortom echt ALLES word in het werk gesteld om DAT doel te bereiken !!Die de WAARHEID vertellen hierover zoals WILDERS EN TRUMP moeten hoe dan ook gestopt worden !! Hoe dan ook !!Alleen U STEM kan hier op 15 mrt verandering in brengen,door PVV te stemmen zodat een dergelijk ONHEIL u kinderen bespaart blijft!! Het is duidelijk nu trump aan de macht is, dat alles ten gunste van de amerikanen veranderd!! Helpt u mee ONS land te veranderen ,door PVV te stemmen ?? Of wilt u van ons nog mooie land een tweede poeldijk maken ,zoals in zaandam!!NEE TOCH??!!

  Like

 8. Taljaard zegt:

  Mannheimer maakt het christelijke geloof in dit artikel tot de karikatuur die Nietzsche ervan heeft gemaakt in zijn ”Der Antichrist.” En helaas lieten sommige nazi’s zich in het verleden in deze kwestie ook al door Nietzsche op dit geestelijke dwaalspoor leiden.
  Collectieve schuld is echter wezensvreemd aan zowel het Oude als het Nieuwe Testament; ook niet in het licht van de doctrine van de erfzonde. De Bijbel kent over de hele linie slechts de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn/haar daden. En zij biedt in het Nieuwe Testament de verlossing aan van deze persoonlijke schuld, door een eveneens strikt persoonsgebonden geloof in en door de Persoon van Jezus Christus. Dit geloof is daarom dan ook een subjectief en individueel gegeven, dat zich op geen enkele manier laat objectiveren of collectiviseren.
  Collectivisme is een marxistisch en hegeliaans geestelijk wangedrocht, dat op zich niets te maken heeft met het christelijke geloof, maar des te meer met het communisme en het socialisme, met hun klassenleer, en het fascisme en nazisme, met hun verwrongen besef van volksnationalisme.
  De islam, en dan vooral de sunnitische variant, doet nagenoeg precies hetzelfde; namelijk collectiviseren en de hele mensheid daarmee objectief onderbrengen in de dar al harb en de dar al islam. Vandaar dat de nazi’s zo enthousiast waren over de islam. En ook de hedendaagse socialisten en marxisten deze islam in bijna alles nog steeds de hand boven het hoofd houden.

  In de Bijbel vinden wij echter genoeg plaatsen die deze collectivisering, ook waar het zonde en schuld betreft, weerspreken. Ik volsta hier met 2 voorbeelden.
  Ezech. 18:20;
  “De ziel, die zondigt, die zal sterven; de zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders, en de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons; de gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn, en de goddeloosheid der goddelozen zal op hem zijn.”
  Joh. 9:1-3;
  “En voorbijgaande zag Hij (Christus) een mens, blind van de geboorte af.
  En Zijn discipelen vraagden Hem, zeggende; Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze, of zijn ouders, dat hij blind zou geboren worden?
  Jezus antwoordde; Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden.”

  Met excuses aan @BertG.
  Maar moest hier toch even wat rechtzetten.

  Geliked door 1 persoon

  • scheermes zegt:

   Taljaard zegt;Mannheimer maakt enz.Ik vind het stuk zo sterk, omdat hij duidelijk aangeeft waar het OM DRAAIT!! Het duitse volk moet deze schuldcultuur van zich afschudden ,of het zal er mee ten onder gaan !!Tot vreugde van zijn vijanden !! Volkomen mee eens !! De rkk bind de mensen met hun eigen wetten aan zich door hun te dreigen met de hel als ze de rkk verlaten!! Door de mensen dit WIJS te maken blijven de mensen MASSAAL bij de rkk en kunnen de paus zo via de kerk (DE MENSEN)hun macht blijven uitoefenen !! Dit gebeurd in ALLE LINKSE kerken !! De baas spelen en met de geldbuidel rondgaan om zo hun judas penningen op te strijken, en HUN visie vooral te blijven volgen, daar de schaapjes anders allemaal naar de hel zullen gaan !! Manheimer bedoelt dat je van die valse linkse kerken afscheid moet nemen en je gezonde verstand moet gebruiken !! Aangezien de paus en de valse profeten dit HEEL goed beseffen,dat indien de mensen de oproep van mannheimer volgen ,en de linkse kerk MASSAAL de rug toe keren ,DAT ZE HUN MACHT DAN KWIJT ZIJN!! Hoe moeten deze huigelaars dan aan de kost komen ??Als de mensen de oproep volgen om van de VALSE kerk los te komen ,zal DAT juk in ieder geval van hun schouders vallen ,en zal dit als een bevrijding voelen ,en zullen ze op WILDERS STEMMEN en weer in een vrij land kunnen wonen !! Nu bind huigelaar v.d staaij de mensen met zijn vrome gezwets aan zich, waardoor de mensen zich verplicht voelen om op deze GROTE huigelaar te stemmen ,om over buma maar niet te praten !! Die is NOG erger!! LAAT LOS , kom LOS van AL deze vrome WARGEESTEN die ONS, land MIJN land naar de afgrond leiden !! En stem PVV!!!!!

   Geliked door 1 persoon

  • Tom zegt:

   Beste Taljaard,

   Wel een kleine aanvulling in deze. In Ezechiël wordt niet gesproken over de aardse dood maar over de eeuwige dood. Een mens zal dus niet verloren kunnen gaan vanwege de zonde van de vader.
   Abraham werd gerechtvaardigt vanwege zijn geloof echter hij stierf wel de aardse dood.
   De zoon van David en Batseba stierf… Waarom stierf het kind?

   Door de zonde van de eerste Adam is de zonde, de dood en het lijden in de wereld gekomen. Door het offer van de tweede Adam (Jezus) is de dood (en het lijden) overwonnen. Echter ook hier geldt de eeuwige dood uit Ezechiël. De aardse dood blijft de straf op de zonde.

   Uiteraard hadden de ouders van de blinde man gezondigt (zoals ieder mens). De vraag was echter of de man zijn blindheid het gevolg was van de zonden van zijn ouders of van hemzelf.
   Net als bij de zondeval de zonde leidt tot genade en genade tot verheerlijking van Jezus hetgeen uiteindelijk leidt tot de eer van God, zo was het ook bij deze man. De zonde is ondergeschikt aan de eer van God en de verheerlijking van Jezus.
   De blindheid was dus niet het doel van de zonde (zondeval) echter de verheerlijking van Jezus (en de eer van God) was het doel.

   Like

   • E.J. Bron zegt:

    Bijbel-discussies gaarne elders ondernemen! U kunt met instemming van beide betrokkenen elkaars mailadres van de webmaster krijgen om deze discussie
    privé voort te zetten zoveel en zolang u wilt!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Dat gezever en gegooi met bijbelspreuken van de een of andere verzonnen kamelendrijver met politieke aspiraties hoeft voor mij al helemaal niet! niet

    Like

 9. Tom zegt:

  Nou ja… Die Duitsers hebben wel 2 wereldoorlogen veroorzaakt. Als ze bij WO2 niet achter die psychopaat met dat gekke snorretje aan waren gehold dan hadden we nu een deel van de huidige problemen niet gehad die worden beschreven in bovenstaand artikel.
  Zelf vind ik het zeer belangrijk dat de Duitsers onthouden wat ze hebben gedaan!
  Klaarblijkelijk heeft Merkel het niet in de gaten en heeft ze niet geleerd van wat Duitsland heeft gedaan in het verleden. Zij is druk op weg om de basis te leggen voor WO3. Wat er nu gaande is kan gewoon niet goed gaan aflopen. Linksom of rechtsom: dit loopt fout af.

  Waar ik altijd aan moet denken is de positie van de Joden in Europa. Eerst proberen de christelijke kerken 1700 jaar lang de Joden uit te roeien. Komen de christelijke instituties eindelijk tot inkeer (na de holocaust) en dan gaan ze een raar geloof binnen halen die het liefst Israël (en de Joden) vandaag dan morgen willen vernietigen.

  Het is allemaal profetisch maar ik erger me soms wel aan de gedachte dat we de islam binnen moeten halen omdat “we ons naaste moeten liefhebben”… Persoonlijk word ik hier naar en misselijk van.

  Like

  • Ron zegt:

   ****Het is allemaal profetisch maar ik erger me soms wel aan de gedachte dat we de islam binnen moeten halen omdat “we ons naaste moeten liefhebben”… Persoonlijk word ik hier naar en misselijk van.****

   Ik erger mij aan dezelfde gedachte.
   Volgens mij is er een misverstand in wat het begrip Naaste moet inhouden.
   De islam en zijn aanhangers zijn wat mij betreft niet mijn Naasten dus hoef ik ze ook niet lief te hebben.

   Als we nog even op de profetische toer blijven, op Xandernieuws heb ik kort geleden een treffende reactie gelezen met daarin een citaat uit 2 Johannes 7-12:
   ” Vanaf vers 10: Indien iemand tot u komt en deze (christelijke) leer niet brengt, ontvang hem niet in uw huis en heet hem niet welkom. Want wie hem welkom heet, heeft deel aan zijn boze werken.”

   Like

  • scheermes zegt:

   Tom zegt;naaste liefhebben enz; Als abraham zijn EIGEN zoon ismael de woestijn instuurde,omdat hij daar thuishoort ,is het dan niet oerstom om dezelfde ismaels MASSAAL binnen te laten ?? Denk je nu werkelijk dat abraham dat leuk vond ??Hij had GEEN andere keus !!Als abraham dit niet gedaan had ,was zijn zoon isaak vermoord door ismael !!Als wij het voorbeeld van abraham niet volgen ,zullen de ismael”s onze dood worden !!Dat is 100% zeker !!

   Like

   • Tom zegt:

    Beste scheermes,

    Dat zeg ik dus juist niet. Je leest mijn reactie niet goed.

    Heden ten dage spreken christenen te pas en te onpas over naastenliefde. Wat is naastenliefde? Lief doen voor iemand die je mag en tegelijkertijd roddelen over de ander die je niet (zo erg) mag? Dat is dus al huichelarij en iedereen is m.i. hier schuldig aan (ik ook hoor).

    Dan hebben we de tweede groep die naastenliefde wil tonen door de islam te accepteren. Deze personen, die zeggen christen te zijn, accepteren dus een godsdienst die het offer van Jezus afdoen als leugen. Dat is puur het geloof van de antichrist (satan).
    Men spreekt dus van naastenliefde terwijl men het eigen land bloot stelt aan het gevaar van de antichrist plus de moslims de mogelijkheid geeft om te volharden in hun misleiding door de antichrist.

    In mijn ogen heeft dat dus niets met naastenliefde te maken maar enkel met zelfverheerlijking: “kijk mij eens de socialist uithangen”.

    Naar mijn idee zijn we als christen wel verplicht onze medemens te helpen. Dat wil zeggen eten geven, kleden en onderdak verschaffen voor hen die in nood zijn. Ook al zijn het vreemdelingen. Het blijven echter wel vreemdelingen en daarnaast dienen we naasteliefde te tonen uit naam van Jezus. Als men als vluchteling deze liefde niet accepteert (dus Jezus blijven verlochenen) dan geldt m.i. dus inderdaad ook wat er in 2 Johannes geschreven staat (dus wat Ron schreef). Onze blik moet op Jezus gericht zijn en blijven.

    Like

   • Paul Cock zegt:

    Veel Arabieren zien zichzelf inderdaad als de kinderen van Ismael. Goede observatie scheermes. Nu heeft de Paus zijn gezanten naar de El Hazar (de toonaangevende soeni wetgeleerden zitten daar) gestuurd om samen het terrorisme te bestrijden, want volgens de Paus is er geen, terrorisme in de islam. Het wordt (groen)lachen geblazen voor wie iets van de islam kent, want de Paus blijkt niet erg bij de les te zijn.

    Like

   • scheermes zegt:

    Tom zegt;Naastenliefde enz ;Ik ben echt strondziek van vreemdelingen opvangen en naastenliefde enz !!Kortom !! AL DAT VROME GEZWETS!! ONS hele huis staat in de brand met ONZE kinderen erin man !!( Word toch eindelijk eens WAKKER man!! ) ,en inplaats van de brand te blussen, zitten jullie met AL dat vrome gezwets over naastenliefde en vreemdelingen opvangen, zitten jullie je daar druk over te maken!! Vang ze op man en donder ze de grenz over !!VOORGOED!! Dat is de enige manier om de brand in ons huis, waar ONZE kinderen in zitten te blussen !!Maar ja tom weet het beter dan abraham ,die zijn EIGEN LIJFELIJKE zoon de woestijn instuurde !!Inplaats van het GEWELDIGE voorbeeld van abraham te volgen ,laten de DWAALSTERREN van de e.u leiders de islam moslims massaal binnen !!Laten ze naar hun eigen broeders en zusters gaan in moslimlanden !!Niet hier !! Het is en BLIJFT woestijnvolk!!Daar horen ze thuis !! Maar ik heb het gevoel tom dat jij van een kraai een zangvogel wil maken !! Onmogelijk tom ,al zul je de kraai hetzelfde voedsel geven ,het BLIJFT een kraai!!

    Like

 10. Onno zegt:

  Wat zegt dit alles over Hitler (Marc 25 feb. 12:35 uur)? Dat hij geen nationalist, socialist of racist was. Wat zegt dit alles over het Duitse volk? Dat ze zich door hem volstrekt in de luren hebben laten leggen.
  —————————–
  Dat zegt dus dat Hitler een (political) psychopaat was zoals Tom zegt, dat niet alle psychopaten duidelijk kenbaar zijn aan een gek snorretje (integendeel ze verhullen zich als kameleons tot ze de macht en controle hebben die ze pervers/moordzuchtig begeren en dan krijg je aanvankelijk ongemerkt een mes in je rug), dat iedereen het slachtoffer kan worden van een psychopaat of (erger) onderling netwerkende psychopaten……met Nederland voorop: kijk naar de ijskoude massamoordenaar Willem van Oranje die wordt opgehemeld tot zoiets gezelligs als “de Vader des Vaderlands”, de hoogverraderlijke Wilhelmina, die Nederland bewust, met lak aan de Grondwet, en met vele tienduizenden onnodige EXTRA doden en (soms gruwelijke) gewonden tot gevolg (maar ja, als het je eigen lichaam niet raakt…) met huid en haar uitlevert aan Duitsland, die zich achteraf weet om te toveren tot de gezellige “Moeder van het illegale Verzet”…..en ‘last but not least’ het internationale schoolvoorbeeld van een ‘corporate/political’ psychopaat: een verholen elitaire SS’er uit de diepste krochten van Hitlers inlichtingendiensten, die er achteraf o.a. (naast aansluiting bij de gruwelmoordenaars van Dresden, die hem op hun beurt kunnen gebruiken om ermee weg te komen) mee weet weg te komen door zich, als de kansen gekeerd zijn, voor te doen als de gezellige “Führer, ja het centrale brein van het illegale Verzet te Londen”.

  Duiters zijn dus precies als Nederlanders en verder alle mensen ter wereld: Ze stinken grootschalig in de projecten van de hoogst manipulatieve, soms (moreel debiel, maar) logisch zeer intelligente en met krankzinnige energie (hun ware intenties verhullend) op het verwerven van macht en controle (in alle perverse/dodelijke opzichten) gerichte ca. 2% gewetenloze/empathieloze /meedogenloze “optelsom van WARE krankzinnigheid”

  We moeten een proactieve psychopatentest invoeren!!!

  Like

  • Marc zegt:

   Er zijn zelfs mensen die een politieke partij willen oprichten om dit soort psychopathische narcisten te screenen in politiek, ambtenarij en rechterlijke macht. Eens?

   Like

 11. Marc zegt:

  Ik lees in bovenstaande reacties nogal wat mensen vallen over het concept van de collectieve schuld, en daarbij voorbij gaan aan nuanceringen die ik al aangebracht had. Zo beperk ik mij niet alleen tot het Duitse volk, maar breidt ik het uit tot elk volk waarvan een indertijd regerende ‘elite’ al dan niet uit naam van dat volk, het onnodige onheil aanrichtte. De achterliggende gedachte is dat, ook al is dat volk zelf slachtoffer van die elite (zoals dat met de Duitsers tussen 33 en 45 duidelijk het geval was), dit verzamelde acties van dat volk niet heeft weten te voorkomen dat de betreffende ‘elite’ dit onheil kon aanrichten. Waarom hadden zij dit dan moeten doen? Om reden dat die ‘elite’ zonder de door hen georganiseerde kracht dit onheil niet had kunnen aanrichten. En deze kracht is/was/blijft afkomstig van dat volk.

  De nuancering die ik mijn eerste reactie op bovenstaand artikel aangaf was “… is niet bedoeld om dat volk uit te schakelen”! Maar wel om het ‘aansprakelijk’ te stellen, zodat herstel of reparatie van zowel wandaad als dader mogelijk is.

  Laten we ons als voorbeeld beperken tot de Holocaust. Het is ten enen male onmogelijk veertien miljoen doden tot leven te wekken. Het is ook niet mogelijk deze schade financieel te repareren. Maar de Holocaust heeft talloze vormen van schade opgeleverd. Een daarvan is de relatie tussen het dadervolk (Duitsers, Oostenrijkers) en de slachtoffervolken (joden, Russen, Polen ea.).

  Hoewel in de jaren onmiddellijk volgens op 1945 her en der het gevoel bestond dan maar de Duitsers uit te roeien, begreep men onmiddellijk dat dit niet de weg was, dat men dan zich net zo zou gedragen als de nazi’s. Dus gelukkig koos men niet voor die weg (wat wel had gekund!) Per saldo blijven dadervolk en slachtoffervolk na gedaan onheil voortbestaan, en daarmee ook de relatie. Hoe moet dit dan verder? Eenvoudigweg stellen dat er geen collectieve schuld bestaat schaadt de relatie, want de slachtoffervolken hebben dat in hun collectieve geheugen gegrift staan!

  Er moet dus gepraat worden, er moet gerepareerd worden, er zullen erkenningen moeten volgen. Welke dat zijn en hoe dat gebeurt is dan een zeer belangrijke zaak. Hiervoor moeten zowel dader- als slachtoffervolken diep in retrospect gaan.

  Natuurlijk moeten individuele daders vervolgd worden, hoewel we hebben gezien hoe in de praktijk na 1945 veruit de meeste daders wisten te ontkomen. Het kan daarom eenvoudigweg niet blijven bij veroordeling van individuele daders: de volken zelf zullen, collectief, hierover met elkaar in communicatie moeten gaan.

  Er is dus geen sprake van het overdragen van schuld van ouder op kind. Dat zou geen enkele zin hebben. Dat zou uitsluitend wraakgevoelens ‘bevredigen’. Dat is niet alleen niet de bedoeling van het concept van collectieve schuld, het zou praktisch ook onmogelijk zijn. En het zou op geen enkele manier de relatie tussen dader- en slachtoffervolk verbeteren. En dat is waar het nu juist om gaat.

  Like

  • BertG. zegt:

   Nog even en je gaat ons ook nog de slaven handel als collectieve schuld aanpraten.
   Hou toch met schuldige te zoeken.
   Al die mensen uit de oorlog zijn allang dood.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Is-ie, GVD, nou nóg bezig?
    Als je het mij vraagt, zit het ècht in de hoek van wat je normaal “provocatie” zou noemen, maar tja, gelovigen provoceren niet, hè; die “getuigen.”

    Like

   • Marc zegt:

    Theresa, ik praat hier niet in religieuze termen, maar in die van de natie tot natie en de rechten die hen constitueren.

    Bert G: niets mis met slavenhandel in termen van collectieve schuld te behandelen. Vraag zou kunnen zijn hoe deze in te lossen. Het antwoord is allang gegeven: door hun nazaten een plaats in onze samenleving te gunnen. En dat is allang gebeurd.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @Marc: Geef er elke draai aan, die U wilt, maar van dat aanprijzen van zoiets als een ‘collectieve schuldcultuur” blijven mijn nekharen overeind staan: Dat wens ik geen enkele onschuldige generatie, waar dan ook ter wereld, toe. En zéker de Duitsers niet, die naar mijn persoonlijke ervaring zoveel prijzenswaardigs in zich hebben.

    Like

   • Marc zegt:

    Theresa, collectieve schuldcultuur niet, maar wel het concept van collectieve schuld. Maar je moet (kan) daar natuurlijk geen mantra van maken. Dat zou niet alleen zinloos zijn, maar een vooruitlopen op aanstaande schuld en dus toekomstige wandaden betekenen. en als het goed is zal dat niet meer gebeuren.

    Het gaat erom dat een volk dat ziek is geweest en vandaar uit andere volken schade heeft toegebracht, dit erkent en op zo’n manier repareert dat beide volken in vrede verder kunnen leven.

    Makkelijker gezegd dan gedaan, natuurlijk. Maar dat moet wel de insteek blijven: het ontkennen van begane misdaden zal altijd contraproductief blijven, en vroeg of laat in de vorm van een of andere tegenreactie opnieuw aan de orde gesteld worden.

    Like

 12. Onno zegt:

  Al die mensen uit de oorlog zijn allang dood.
  ————————–

  Kwestie van heel dom zijn en tweedimensionaal (plat) denken, zoals de “democratische gemanipuleerde meerderheid” wellicht?!.

  De ‘mindset’ van gruwelmoordenaars is nog steeds onder ons. Dat is precies dezelfde naargeestige ‘mindset’ als die van Freisler of Mengele of Stalin of Churchill. Omdat we de zaak niet goed hebben uitgezocht, kan iets dergelijks in een ander jasje zich zomaar herhalen. En dan met de krankzinnige “wapens” van nu!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s