Een kwestie van mentaliteit – en van missie

Screenshot_168

(Door: Theresa Geissler)

Stel U voor: Een Nederlander in het buitenland. Bijvoorbeeld, omdat zijn ouders daar om welke reden dan ook naartoe geëmigreerd zijn. Misschien is hij daar zelfs wel geboren, of er anders op zeer jonge leeftijd gearriveerd. In ieder geval, hij is er goed geïntegreerd, ook al heeft hij van huis uit wel de nodige informatie meegekregen over zijn land van herkomst; ook al is hij op de hoogte van de normen en tradities aldaar. Zo heeft hij bijvoorbeeld ook een dubbel paspoort. Het is één van de laatste aspecten die zijn familie, om gevoelsmatige redenen, niet los heeft kunnen laten – en hij is daarin meegegaan, sterker, hij is er zich van bewust dat hij deze band niet wenst te verbreken, hoe goed hij zich, tenminste op het oog, ook aan de nieuwe omstandigheden heeft aangepast.

Anderzijds is het nieuwe land van háár kant goed voor hèm geweest: de kansen die het zijn ouders al bood, krijgt hij zelfs dubbelop: goede scholing, kans op verdere studie, mogelijkheden om de aldus opgedane kennis te benutten voor zijn latere levensloop, zijn carrière…..Hij pakt die kansen ook aan en voelt de grond onder zijn voeten steviger worden dan ooit. Hij groeit uit tot een geslaagd en gerespecteerd lid van de maatschappij waarin hij leeft. Hij heeft echter, zoals gezegd, tevens dat dubbele paspoort…..

De vraag is nu: Is het denkbaar dat deze oorspronkelijke Nederlander, thans ingezetene van een ander land, op een gegeven moment besluit de stap te nemen om voor zijn nieuwe vaderland de politiek in te gaan, mèt dat dubbele paspoort? Ach, denkbaar is er veel, zo niet alles. Maar, beste lezers, persoonlijk ontkom ik niet aan de gedachte dat een immigrant van Néderlandse afkomst, van huis uit grootgebracht met zoiets als Nederlandse waarden, dit uiteindelijk níet zomaar zou doen: Hij zou zich, zoals reeds gezegd, bewúst zijn van dat dubbele paspoort, hij zou zich terdege realiséren wáárom hij dat nog steeds heeft. Hij zou zich tevens realiseren dat hij, wanneer hij als politicus voor zijn nieuwe vaderland welke stroming dan ook zou gaan vertegenwoordigen, er dan ook voor de volle 100% voor díe stroming zou moeten ZIJN, dat hij blijk zou moeten geven van loyalitéit. Zodat zich onherroepelijk de volgende vraag zou aandienen: “Ben ik, in het kader van die vereiste loyaliteit, bereid om dat tweede paspoort in te leveren en aldus een geheel volwaardig staatsburger te worden van dit land, dat ik dank verschuldigd ben en waarvoor ik mij daarom ook politíek wens in te zetten?”

En als hij vervolgens zou bespeuren dat dít offer hem emotioneel te zwaar zou vallen……dan denk ík zomaar dat menig emigrant-van-Nederlandse-komaf tenslotte tot de conclusie zou komen dat hij maar beter van zijn voornemen zou kunnen afzien. Misschien geen wet van Meden en Perzen, maar alleszins voorstelbaar.

Want dát is de Calvinistische, maar tegelijkertijd consequente, inslag die óns, Nederlanders, eigen is. Al is het dus mogelijk dat bijvoorbeeld ene Máxima van A., geboren Z. ook dit typisch Nederlandse trekje niet zou herkennen, aangezien het haar begrip volslagen te boven zou gaan. Met name als een bepaalde stap een zeker idealisme vereist, zal de Néderlander ervan afzien, zodra hij moet vaststellen dat een deel van zijn hart èlders ligt, dus níet in het land, waarin hij, al is het nóg zo tot zijn tevredenheid, vertoeft. Rechtlijnig? Ja. Maar tevens betróuwbaar: Zowel zijn nieuwe als zijn oorspronkelijke vaderland wéét wat het aan hem heeft!

Hoe anders is het gesteld met zoveel ( kinderen van)immigranten in Néderland! Ze cláimen eenvoudigweg hun recht om als “Nieuwe Nederlanders” in de Nederlandse politiek te mogen gaan, beschikken weliswaar vrijwel allemaal over een dubbel paspoort, maar píekeren er geen moment over om dat tweede in te leveren. Veelal komen ze aan met het, ogenschijnlijk steekhoudende, argument dat dit door hun land van herkomst niet wordt geaccepteerd, maar negeren hierbij – bewust – het feit dat het altijd mogelijk blijft dat tweede paspoort zonder enige consequentie aan het land van herkomst te retourneren, bij wijze van ‘statement,’ zoals onder meer Joost Niemöller – terecht – heeft vastgesteld. De logische conclusie hiervan is dan ook dat ze dit ‘statement’ in het geheel niet ambiëren, laat staan overwégen.

Enige beleefde terughoudendheid in dit opzicht blijken een Aboutaleb, een Marcouch, een Arib, een Azarkan, een Kuzu of Oztürk geheel vreemd: Als verwende kinderen die nooit iets in de weg wordt gelegd, maken ze zich gretig meester van dat aandeel in de actieve Nederlandse politiek dat hen door Nederland als het ware op een presenteerblaadje wordt aangeboden en piekeren geen moment over welke tegenprestatie dan ook – zoals gezegd niet eens over het eventjes op de post doen van dat tweede paspoort. Maar omdat het hier, strikt genomen, niet om kinderen gaat, maar om volwassenen die intussen toch de jaren des onderscheids bereikt moeten hebben, kan men er dan ook vanuit gaan dat hier meer in het spel is dan argeloze ik-gerichtheid:

Hier is om te beginnen sprake van een al dan niet uitgesproken superioriteitsgevoel ten opzichte van de westerse samenleving, waarin zij en/of hun verwanten zich op de eerste plaats om economische redenen hebben gevestigd – èn uiteindelijk nog om een andere reden, maar daar komen we direct op. Desgevraagd beweren deze mensen stuk voor stuk zich “100% Nederlander” te voelen, wat echter een holle frase blijkt, gelet op hun streven aan datzelfde Nederland van alles te willen veranderen. Dit varieert van Aboutaleb’s openlijk uitgesproken verlangen naar een islamitische premier voor het land, hoewel hij kan weten dat de islam in de Nederlandse traditie geen plaats bekleedt, tot de openlijke aanmatiging van figuren als Kuzu en Oztürk die aanpassingen van de Nederlandse samenleving aan hún niet-westere normen en waarden eenvoudigweg op hoge toon ópeisen. Dat zij in verband daarmee op de koop toe nog durven beweren op die manier een “beter Nederland” tot stand te willen brengen, getuigt van een onbeschaamdheid, die, behalve in een cultureel superioriteitsgevoel, tevens terug te vinden is in de werkwijze van die éne religie-die-wezenlijk- méer-dan-een-religie-is: De islam.

Want, dierbare lezers van E.J. Bron, al zijn wij er dan inmiddels wel van doordrongen dat de islam zijn gelovigen opdraagt de hele wereld aan zich te onderwerpen in naam van Allah, minstens zo belangrijk is het ons te blijven realiseren dat die opdracht geldt voor IEDEREEN die zichzelf moslim noemt, de westers ogende geïntegreerde evengoed als de gebaarde, in djellaba gehulde Salafist: De eerste heeft gewoon zijn eigen, meer subtiele, aanpak die minder opvalt, maar de doelstelling blijft dezelfde. Daarom beginnen ze ook voor het merendeel bij de PvdA, die voor hen van alle partijen de laagste drempel heeft: Het beginselprogramma van die partij laat hen in wezen koud, maar níet de mogelijkheid om er relatief gemakkelijk binnen te komen èn op te klimmen. Want het bemachtigen van de één of andere sleutelpost binnen de Nederlandse politiek is essentieel om zich van daaruit te kunnen richten op de eigenlijke missie: Het vestigen van de islam op Nederlandse bodem.

Voor sommige naturen gaat dat laatste binnen de PvdA dan nog wat te langzaam naar hun zin; die schieten dan op een gegeven moment uit hun slof, breken uit en vestigen hun eigen politieke beweging, die meer recht doet aan de normen en waarden uit hun land van herkomst, zie het duo Kuzu/Oztürk en hun obstinate wrochtsel “DENK.” Bijkomend aspect is dan meteen dat ze een deel van hun masker van “geïntegreerdheid” moeten laten vallen, maar waarschijnlijk betekent dat dan ook een enorme opluchting voor ze: Ze brachten het tóch al niet langer op om te blijven verbergen,dat ze zich moreel superieur voelen aan autochtoon Nederland en wíe er volgens hen hier de baas zou moeten zijn. Nu hebben ze zichzelf althans de ruimte verschaft om dat openlijk te tónen.

Anderen hebben, wat dat betreft, iets meer geduld en zelfbeheersing, kunnen het beter opbrengen om, onder het motto “Het doel heiligt de middelen”, bij de PvdA te blijven hangen en zich niet te verraden, anders dan door kleine uitglijders nu en dan: Het openlijke verlangen naar een islamitische premier door Aboutaleb èn uitlatingen op zijn kijk over de keuzes van zijn kinderen; de kennelijke onwil van “Kamervoorzitter” Arib om de Nederlandse taal beter te leren spreken….. En dan natuurlijk de onbespreekbaarheid van allemáál om, als blijk van erkentelijkheid voor de kansen die Nederland hen óók al in de actieve politiek geeft, dat tweede paspoort in te leveren.

Kwestie van mentaliteit, zoals wij nu definitief hebben kunnen constateren: Een hevige, bijna on-westerse graaiers-mentaliteit zonder enige remming, bovendien nog gevoed door het denkbeeld dat hun cultuur beter zou zijn dan de onze. EN die daarnaast – wat wij nooit uit het oog mogen verliezen – nog wordt versterkt door hun missie…. De missie van íedere moslim. Ongeacht zijn aanpak.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

41 reacties op Een kwestie van mentaliteit – en van missie

 1. Driek zegt:

  “EN die daarnaast – wat wij nooit uit het oog mogen verliezen – nog wordt versterkt door hun missie…. De missie van íedere moslim. Ongeacht zijn aanpak”

  Maar die missie hebben de Nederlanders uit het oog verloren, Theresa, ze denken nog steeds dat het een onschuldige spirituele religie is. Domheid ten top. Ik vind dat je het mooi hebt neergeschreven. Duidelijke taal.

  Geliked door 1 persoon

 2. ieznogoedh zegt:

  Precies de vinger op de zere plek.
  Ook al denk ik dat het superioriteitsgevoel van de dames en heren mislim niets anders is dan compensatiegedrag voor een diep geworteld gevoel van inferieur zijn.
  Immers, welke mislim heeft in deze wereld iets positiefs tot stand gebracht?
  In tegendeel! Volgens hun sprrokjesboek zijn ze superieur maar als ze om zich heenkijken dan kunnen ze niets anders dan vaststellen dan dat bij aanhangers van hun “religie” geen sprake is van enige positieve groei van welke aard ook, behalve baardgroei natuurlijk. En zelfs van dat laatste moet je je afvragen of het als positief kan worden gezien.

  Like

 3. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  |Ach, waren alle mensen wijs
  en dus geen Islamiet…
  .

  Geliked door 1 persoon

 4. Petra zegt:

  Helemaal mee eens. En waar blijven we met ons goede gedrag? Dat we dit ook allemaal pikken?

  Geliked door 1 persoon

 5. Cynisch mensch zegt:

  Goede analyse. De islamisering wordt veelal door laten we zeggen “pakjihadisten” verder en verder verspeid. Deze islamisten pogen verder en verder de islam te verspreiden zowel in woord als daad. Deze maatpakjihadisten pogen door woorden de agressieve islam verder te verspreiden ten nadele van de gelovigen hier en dat is een Joods/Christelijk geloof

  De islam hier in Nederland is vreemd en blijft vreemd

  Hier in Nederland leven wij niet halal en eten soms in de halalvreettent wel halal. Want broodjes doerm kebab smaken goed ! Dank u wel !

  Wij Nederlanders zijn geinteresseerd in je eten maar niet in je gewoonten

  Wij Nederlanders houden van mooi, goed en smakelijk eten maar geen Sharia of zo !

  En wij Nederlanders houden niet van Taharrush of zo.

  Wij vinden Sinterklaas en zwarte piet leuk en komen na dit feest eten bij bijvoorbeeld
  een shoarmatent of zo bij u als (hopelijk) exmoslim. Althans geen zware klotemoslim die geen bier schenkt in de shoarmatent.

  Wij willen vrede !

  U ook !?

  Vast wel !

  Like

  • BM Fidel zegt:

   Elke keer dat u in een shoarma tent eet collaboreert u met de islam: halal-vlees is vlees van op islamitische wijze doodgemartelde dieren.
   Thuis maak ik overheerlijke shoarma met varkensvlees.
   En falafel van tuinbonen.

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Hoeveel artikelen je er ook bij sleept waar duidelijk uit blijkt dat ze er mee rommelen, poep, pis en sperma sporen, sommige stomme Nederlanders blijven het vreten.
    Ze vragen er gewoon om, om vergiftigd te worden.
    Maar dan ook niet zeiken achteraf dat je ziek bent geworden.

    Geliked door 3 people

   • Cynisch mensch zegt:

    Als ik een kip slacht en dat doe ik incidenteel is dat ook halal. De kop gaat eraf niks verdoving. Ik ben niet van de dierenrechten. Ik hou van dieren maar die mogen gedood en geslacht worden en opgegeten. .

    Like

   • Cynisch mensch zegt:

    En oh ja ik eet ook varkensvlees.

    Like

 6. delamontagne zegt:

  Het inleveren van paspoort betekent nog niet dat men van zijn Nationaliteit af is.
  Wat politici / beleidslieden betreft in de regering zou het toch goed zijn als er een soort “ceremonie” zou komen waarbij zij hun 1e [ of is ,t toch tweede ? ? ] nationaliteit afzweren.
  ZEKER VOOR MOSLIMS.
  Voor hen geldt volgens de sharia;
  “eens Moslim, altijd moslim”.
  Zoals de Koning van Marocco, dus Abu,s 1e [ of is het tweede ] Vaderland openlijk in een interview verklaarde:
  “Ik ben bovenal MOSLIM”
  In dat verband , het moslim zijnde, vertrouw ik die zo bejubelde Burgemeester van R,dam ook niet erg.
  Geen enkele moeite doen om die haatprediker tegen te houden en nu met die Erdogan schijnt het verbieden ook al héél moeilijk te zijn.
  Hoe anders is het in die landen van oorsprong.

  Geboren in S.A, b.v. uit ouders als expats, die daar werken/wonen, ben je echt niet gelijk Saudiër.
  Zelfs al zou je moslim zijn.
  Het NL-paspoort heeft de laatste 10-tallen jaren zijn waarde verloren.
  Wat kan ik me ergeren als ik die ‘vluchtelingen-binnenhaalders al hoor roepen :”onze-nieuwe Nederlanders”………..!
  Zo,n “nieuwe-Nederlander” voormalig Irakees/muslim, kon je later op foto,s zien met afgehakte hoofden waar de NEDERLANDER dan trots bij poseerde.

  Like

 7. J. C. Th. Köhler zegt:

  Het spijt me, Theresa, dat ik bij je goed doorwrochte verhaal toch een kanttekening moet maken. Een paspoort is niet hetzelfde als een nationaliteit. Dat paspoort kunnen ze gemakkelijk terugsturen, maar daarmee is de nationaliteit niet ongedaan gemaakt. Dus als Kuzu en Özturk hun paspoort terugsturen, blijven ze nog steeds Turk. Maar ze zullen dan wel, als ze met vakantie naar Turkije gaan, moeten reizen op een Nederlands paspoort. Een Turk met een Nederlands paspoort. Want hun geboorteplaats staat in het paspoort vermeld. Daar zullen ze in Turkije wel blij mee zijn en dat ook laten merken. Wie weet wat de zeer humane en zeer democratische Erdogan dan voor ze in petto heeft. En misschien ook wel voor de in Turkije wonende familie. Ik zou er zelf ook nog wel een nachtje over slapen.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Toch opmerkelijk,dat de clou van dit alles langs jou en bijvoorbeeld óók langs Delamontagne heen schijnt te gaan, Ted:
   Als sommige landen van herkomst halsstarrig weigeren om mee te werken aan het streven van emigranten om een volwaardig ingezetene te worden van het land, waarin ze zich uit vrije wil gevestigd hebben, dan is dat toch op de eerste plaats het probleem van die emigranten….en níet van dat nieuwe land.
   Doordat de Nederlandse overheid ook op dit punt echter weer eens té slappe knieën blijkt te hebben om op dit punt consequent te werk te gaan, kunnen ze dat probleem echter, lekker makkelijk en stilzwijgend, omzeilen. Ze hoeven niet eens móeite te doen om hun loyaliteit aan ons land te bewijzen, want oh, die boze dictator in het land van herkomst op de achtergrond! Ze durven niet eens dat tweede paspoort op te sturen, want ze willen af en toe toch zéker ook nog wel eens terúg…
   Nou, dan zou ze dus in Nederland maar één ding te doen staan: Hier weliswaar blijven, zich naar hartenlust settelen, succesvol worden in voor mijn part alle denkbare branches, maar…..afzien van een politieke carrière, heel eenvoudig. Jammer, maar waar.
   Als ze zo gewetensvol en fatsoenlijk zouden zijn, aanváárdden ze die consequentie, maar dat verdómmen ze want voor hen spelen er wel belangrijkere dingen dan hun geweten tegenover een land als Nederland met zó’n slappe politiek!
   Geloof me, ze lachen er ons heimelijk om uit en zijn blij, hun kop te kunnen volgen, de scrupule-loze hypocrieten!
   Hier zou Nederland echt zelf strak de hand aan moeten houden: Óf inleveren, of helaas níet de politiek in.
   Jammer voor ze, maar ik heb in mijn leven zo váák niet kunnen doen/worden, wat ik wou, jij en anderen misschien ook wel niet. Het is geen doodwond, als die moslims daar ook eens tegenaan lopen.
   Laat ze zich daarover maar bij hun landen van herkomst gaan beklagen, níet bij ons!

   Like

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    Theresa,
    in één ding heb je in ieder geval gelijk. Ik had graag Rechten en/of Nederlands willen studeren. Maar op m’n 15de aan het werk gegaan en daar nooit meer mee opgehouden tot m’n 64ste. Niet geworden wat ik vroeger wilde, maar wel een leven achter de rug met voor- en tegenslag, geluk en verdriet, GTST zal ik maar zeggen.
    Wat m’n moeder me altijd heeft voorgehouden is: “Je moet nemen wat erbij staat.” Waarmee ze bedoelde dat je daden consequenties hebben en dat je die moet accepteren. Dat kun je bijv. Kuzu ook voorhouden. Als hij hier wil wonen, is de consequentie dat hij z’n schepen achter zich verbrandt. Als hij in hart en nieren Turk wil blijven, moet hij zich hier nergens mee bemoeien.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Geliked door 1 persoon

   • Martha N zegt:

    Pas op de stok van Theresa

    Geliked door 1 persoon

 8. Eduard uit Breda zegt:

  Dubbel paspoort geld ook voor Maxima die bovendien zegt Nederlanders bestaan niet
  Terug naar Argentinië sturen enige oplossing
  Islam is geen godsdienst maar een barbaarse idiologie Deze moet daarom verbonden worden in mijn Nederland

  Like

  • Mirjam zegt:

   En waarom is het zo, dat ze de politiek in kunnen, het Koningshuis kunnen bemannen of elke andere belangrijke post? Omdat de Nederlandse regering het toelaat en geen voorwaarden stelt en daar zijn de burgers de dupe van.

   Like

 9. Joshua zegt:

  Vele moslims hebben geen mentalteit die doen precies wat hen ingefluiterd wordt door hun vuilspuiende koran en haatimams en gedoogd/opgedrongen wordt door het van intelligentie/arrogantie overlopende landverraders kliek in Den Haag/Brussel

  Like

 10. Martha N zegt:

  Het is een zeer belerend verhaal. Met de stok gestampt. Een pluim.

  Geliked door 1 persoon

  • Theresa Geissler zegt:

   Dacht ik wel: Jij kunt totaal niet aanvoelen wat er onder belerend verstaan dient te worden en wat niet.
   Nog één poging dan: Zit ik hier ook maar één ogenblik de lezers voor te schrijven, wat ze moeten doen? Begin ik één moment van : “We moeten dit en we moeten dàt?”
   Hooguit speculeer ik wat over hoe Nederlandse emigranten zich in het buitenland over het algemeen zóuden opstellen, en geef aan, dat ik die opstelling aanbevelenswaardig vind, zeker afgezet tegen die van de meeste immigranten híer. Maar dat allemaal in de derde persoon, in plaats van in de tweede.
   Jij leest je eigen manier van schrijven niet terug en als het je eens ronduit gezegd wordt, hoe dat op sommigen overkomt, ben je duidelijk beledigd. Laat maar, Martha: Voor mij is het een opluchting, dat dat er eens onomwonden uitgekomen is en jij wenst het tóch niet te vatten.
   Het is hier nèt het gewone leven: Met sommigen klikt het, met anderen niet.
   (Maar tóch blij, dat ík niet in het Grote Dierenbos woon. LOL!)

   Like

 11. Keuze laten maken of ze voor Nederland, of Turkije zijn. Willen ze het Turkse paspoort houden. Prima, Ned. paspoort in leveren en oprotten naar Erdogan.

  Like

 12. Anna zegt:

  We zien nu weer met de grondwet wijziging in Turkije welk een gedrocht het dubbele paspoort is.

  De turken in ons land stemmen op 15 maart w.s. in grote getale op Denk, om via deze walgelijke partij ons land flink volgens de islamitische regels op te kunnen voeden….. en tegelijkertijd worden de turken door hun ” vaderland ” opgeroepen en wordt er zelfs campagne gevoerd in Nederland als het mogelijk is, zelfs door Turkse , ministers om voor de ondemocratische wijziging van de grond wet 3000 km hiervandaan, van Turkije, te stemmen….Hoe gek kan het worden…… Turkije heeft zich politiek al flink in de Nederlandse maatschappij geworteld…..

  IK VIND DAT WIJ LLANGZAMERHAND WEL EEN MOGEN GAAN KLAGEN…..

  Wij hebben z’on escape niet….. wij Nederlanders worden op deze manier behoorlijk GEDISCRIMINEERD ………Ik wil ook een dubbel paspoort…… !!!!!! ( welk land moet ik nog uitzoeken!)

  Like

 13. Martha N zegt:

  Wie is Theresa Geissler?

  Nu zit ik al vanaf mijn geboorte opgezadeld met een relatief lichte, maar helaas zichtbare fysieke beperking, waar ik niet mee te koop loop, maar uiteindelijk niet omheen kan. Dat wil dan zeggen: Als ík het al kan, zorgt de omgeving er doorgaans wel voor dat ik het níet kan, zó zeer wordt er telkens weer over gestruikeld. Herhaaldelijk is het al gebeurd dat een bepaald voornemen mij door anderen weer uit het hoofd werd gepraat, “omdat ik dat niet áán zou kunnen.” Dit keer was ik daar echter niet geheel en al van overtuigd, aangezien ik jaren geleden wèl eens een paar voordrachten had gehouden, zij het dan meer op het literaire vlak, die wèl goed waren gegaan. Met díe wetenschap in het achterhoofd wordt het wel héél moeilijk om vrede te hebben met het vooruitzicht dat het juist hier nooit meer zou gebeuren.

  Je beperking is dus duidelijk en wat jij kan kan ik ook en dat haat ik. Vrede is niet een woord wat jij in je woordenboek hebt staan!

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nee, dat is jou beter gegeven….in een bepaald opzicht dan:
   Jij beschikt feilloos over het vermogen om hele groepen duidelijk te maken in wèlke richting alle neuzen tegelijkertijd gedraaid dienen te worden, teneinde de volmaakte harmonie te bewerkstelligen…… dènk jij althans.
   Maar dat is het soort ‘vrede,’ dat in de voormalige Sovjet-unie “mir” genoemd werd, en ik mag je er zeker wèl aan herinneren, dat de Sovjet-unie het op den duur toch ook niet gered heeft. Dus of dát nu zo heilzaam is, na verloop van tijd…..
   Begin nu maar liever niet met die fratsen, Martha: Gedicteerd krijgen we momenteel al genoeg van de EU; dat moesten we ons onderling maar niet gaan aandoen, dacht je ook niet?
   Veel geluk met je ‘zekerheden,’maar houd ze tóch maar liever voor jezelf.

   Like

   • BertG. zegt:

    DAMES, dames, dames…………….waar zijn we nou weer mee bezig.
    Ga je ruzie zoeken Martha?
    Het wordt er in ieder geval niet gezellig van, dat kan ik nou al bedenken.

    Geliked door 1 persoon

  • Martha N zegt:

   Pas op de stok van Theresa, krijg je mee van langs wanneer ze je niet mag, ook al ben je voor Wilders! Trouwens dit bericht hierboven slaat op Theresa, heeft ze over zichzelf geschreven. Beetje verward maar ja. Dat komt door de “stok” van iemand niet mogen.
   Liefs voor Theresa, een goed schrijfster.

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Zal het toch die krabben mand zijn?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Tjonge, jonge, die “stok” van mij is wel aangekomen, hè?
    En dan heb je het woord -in mijn comment op het betreffende topic, jóuw topic- voor zover ik kan nagaan, nog verkeerd geïnterpreteerd ook: Ik heb het héus alleen maar gebruikt in de context van máátstok, om de máát mee aan te geven; ik heb daarbij niet eens aan slaan of te lijf gaan gedácht, m’n goeie mens!
    Dat is de associatie, die dat woord kennelijk bij jóu oproept. Of dat het nodige zegt over jóuw vroegere ervaringen op school, zoals je op dat topic ook al naar mij toe suggereerde…ik laat het maar in het midden.
    Maar ik geef toe, dat het waarschijnlijk ook niet meevalt: Minstens enige jaren lang ben jij , voor zover ik kan nagaan, met betrekking tot al je artikelen op deze site alleen maar uitbundig bejubeld, je hebt tussendoor op Heintje Davids-achtige wijze ook nog een paar keer dramatisch afscheid genomen met de roerende aankondiging, dat “dit je laatste bijdrage geweest was,” om dan even zovele keren weer een triomfantelijke come-back te maken en dan is er plotseling één, die zomaar de mededeling er uit spuwt, dat-ie zich al die tijd dóód geërgerd heeft, niet eens aan wát je schrijft, maar aan de manier, waaróp je het doet. Tja, even zonder enige ironie, Martha, ik kan me voorstellen, dat dát een schok-effect teweeg brengt, zeker als je op dat gebied eigenlijk niets gewend bent, zoals jij. (Ik spreek dan uiteraard puur over je ervaringen hier op de site.)
    Daar stond ik een paar dagen geleden -op het moment van die “stok”- niet eens bij stil. Mea culpa.
    Maar ja, het zij eerder opgemerkt: Een site is net het gewone leven, en als we in dat gewone leven, naast positieve, ook wel eens minder positieve reacties te verwerken krijgen, is het niet gek, dat je dat híer nu ook eens een keer te beurt valt; heb je dat ook meteen meegemaakt.
    Ik kon het eerst óók niet, maar na hier van diverse figuren het nodige voor mijn kiezen gekregen te hebben, waarbij vergeleken dít peanuts is, dat kun je geloven, gaat het langzamerhand wat beter.Een mens is nooit te oud om te leren.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @BertG., 17.36u.:Túúrlijk is het die krabbenmand, wat dacht jij dan?
    Zowel bij haar, als bij mij. Ik zal dat niet ontkennen, al kan ik er aan toevoegen, dat ik wat dát betreft, búiten de site inmiddels ervaringen heb opgedaan, waarbij Martha feitelijk de onschuld zelve is.
    Ik ben het eigenlijk niet, die zich op dit moment druk maakt: Die “stok” schijnt bij háár het vuur te laten ontbranden. Nogal onverwachts, maar ja……
    Maar die ‘krabbenmand’ is zonder twijfel van toepassing; dat hèb je nu eenmaal met vrouwen onder elkaar wel eens. LOL!

    Geliked door 1 persoon

 14. reageerbuis zegt:

  Als een overheid zo gek is om kwistig te strooien met naturalisaties tot Nederlander, kun je een genaturaliseerde niet kwalijk nemen dat hij gebruik maakt van zijn rechten als Nederlander. De fout ligt al daarvoor: bij de overheid die te weinig eisen stelt aan mensen die het Nederlanderschap ambiëren.

  Like

 15. De dubbele paspoorten van met name islamieten is niets anders dan een greep houden op hun onderdanen. Het is overigens wel degelijk mogelijk paspoorten in te leveren, als ze maar willen en durven.. Het is geen kwestie van willen, maar moeten, dat zouden onze overheid en andere overheden in andere landen eens moeten voorstaan. Eisen stellen. Het is passieve overdracht van onze soevereiniteit aan islamitische landen, het is een passieve coup van de islamitische landen, mede dankzij Brussel.
  Overigens wel een aardig stukje hierover bij Hoeiboei oktober 2010: http://hoeiboei.blogspot.nl/2010/10/de-nationale-blinde-vlek-marokkanen.html

  Like

 16. Het Europeese continent is een gebied waarin cultuurchristenen leven en dood gaan. Dan doen ze al honderden eeuwen en gedurende die tijd waren er wat invloeden van de germanen, de kelten, de katholieken en de protestanten. Verder is er geen hond geweest die enige verandering heeft kunnen bewerkstelligen. Ook de joden niet. Toen enkele jaren geleden kwamen de cultuurmarxisten, lieten Nietzsche vol alcohol lopen zodat die verklaarde dat God dood was en we lazen onder de dekens een vies boekje van Jan Cremer. Meer is er nooit gebeurd. En nu opeens moet er dan een wezensvreemde cultuur van meisjes levend begraven en stenigen terwijl ze nog liggen te janken vanweg wat zoutzuur in het gezicht, die cultuur moeten we liefdevol hier laten domineren. Laten we weer eens een referendum houden en daar weer niks mee doen. Of op Geert stemmen zodat we in de nacht van 15 maart al zandzakken voor de deur mogen leggen en de ramen blinderen. Nieuw-Zeeland lijkt me wel wat.

  Like

  • elisah zegt:

   Dat is ook toevallig, Nieuw-Zeeland heeft ook mijn voorkeur, prachtig groen land en niet te heet.

   Geliked door 1 persoon

   • Nieuw-Zeeland wordt niks. Te laat, 40 jaar geleden had ik de kids nog daar naartoe kunnen ranselen. Nu willen ze niet meer en bovendien is er eentje die ik ervan verdenk stiekem een klein rood rotzakkinnetje te zijn. Dus dat wordt in de komende dagen de ploeg omsmeden.

    Like

 17. Qvic zegt:

  Het probleem ” 2e paspoort ” is niet zo relevant, maar diegene die moslim zijn is meer het probleem.
  Die zullen altijd eerst en voor altijd moslim zijn en zullen hun nationaliteit op de tweede of derde plaats zetten. Hun geloofsgenoten zullen ze altijd voor op stellen tegen over de andere. Dus moslims in de politiek zullen altijd streven om hun idealisme en ideologie door te drukken en hoe meer moslims er bij komen in het land, hoe meer eisen zij op tafel leggen om uit eindelijk het gehele land te islamiseren. Het democratie gehalte bij de islam bestaat niet, want van uit de moskeeën wordt bepaald op wie zij moeten stemmen. Dit is eerder een aanslag op onze democratie, om deze zo om zeep te helpen. Zo ook het probleem van de gevestigde politieke partijen, die moslims in hun partijen hebben. Want dan kunnen zij moeilijk hun eigen partijleden aanvallen en daarom wordt het islam probleem verzwegen en proberen zij dit met het politiek correcte denken dit te maskeren. Om dit tegen te gaan moeten we proberen om moslims buiten onze politiek te houden. Zo ook een intelligentie test op HBO niveau laten afnemen voor dat er iemand überhaupt de politiek in gaat, dit zou ook moeten gelden voor de lokale politiek. Want met zo’n intelligentie test komt (bijna) geen enkele moslim er door. Het is namelijk best een gek idee, dat iemand zonder één enkele beroepsdiploma(‘s) zo de politiek in kan gaan en het zelfs tot president kan schoppen en dan een heel land moet besturen en vertegenwoordigen.. Terwijl je bij elk bedrijf een beroepsdiploma nodig hebt om daar te kunnen werken. Dat er in de politiek dit niet nodig is, is voor mij een raadsel. Net als de toenmalige lijsttrekker van Groen links Halsema, die daarvoor bij de kassa bij de HEMA heeft gestaan en nu een hoogleraar zou zijn in de politiek? Welke intelligentie niveau moet ik hieraan verbinden? Of is het enkel van met veel woorden niets te zeggen hebben en alles en nog wat aan elkaar liegen en halve waarheden rond vertellen en van alles beloven. Zonder dat jij daar verantwoording voor wil nemen. Want dat doen de meeste die politiek bedrijven..

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s