Pegida-demonstratie Utrecht mét mars, 4 maart 2017

Screenshot_163

(Door: José Kuipers)

Alweer een maand geleden was de vorige demonstratie van Pegida in Utrecht, maar deze werd niet een gebruikelijke demo maar een stil protest, omdat Pegida nog steeds géén toestemming had een mars te mogen lopen door het centrum van Utrecht, zie verslag. Intussen is het nodige gebeurd.

15 februari jongstleden had de VVD in Utrecht een open avond georganiseerd waar ook de burgemeester aanwezig zou zijn. Een mooie gelegenheid voor de Pegida-organisatie om daar een aantal brandende vragen te kunnen stellen, zoals waarom Pegida nog steeds géén mars mocht lopen en alles wat ‘Links’ is geen strobreed in de weg wordt gelegd qua demonstraties en marsen lopen door Utrecht? Even bestond er de ‘angst’ dat we niet ver zouden komen, want er moesten vooraf schriftelijk vragen worden ingediend. Een paar dagen eerder was er een oproep aan ons gedaan om naar het stadhuis in Utrecht te komen om te laten zien dat het ons menens was en daar waren in totaal dan ook 30 patriotten, die allen achter de te stellen vragen stonden.

Eenmaal in de zaal hebben wij ons duidelijk kenbaar gemaakt met Pegida-buttons, sjaals, T-shirts en mutsjes. Blijkbaar waren we met teveel mensen om de open avond alsnog te cancelen, dus moest burgemeester van Zanen een lastig vragenuurtje tegemoet gaan!

Edwin beet het spits af en ging er vol in met de meest prangende vraag: ‘Waarom worden demo’s van Turken etc. wel toegestaan en worden wij iedere keer weer geblokkeerd? Discriminatie!’

De kracht van een ‘goed’ politicus is de kunst om er bij een antwoord omheen te draaien, zodat op het eind nog geen antwoord is gegeven. Iets waar burgemeester van Zanen erg goed in is!

Asje probeerde het nog eens: “Het zijn altijd die Antifa’s die ons op komen zoeken, van ons uit komt er nooit geweld, we zijn altijd rustig en vreedzaam, maar wij krijgen de naam van rechts extremistisch en zelfs nazi’s, terwijl we dat helemaal niet zijn omdat in de media…..” Nu wèl een rechtstreeks antwoord van de burgemeester, namelijk ‘dat hij totaal géén invloed op de media heeft’.

Er waren ook nog enkel bewoners die vragen hebben gesteld waar ook wij netjes bij gebleven zijn, zij moesten uiteindelijk ook onze ‘klaagzang’ aanhoren en rond half 10 was de open avond geëindigd zonder ook maar één duidelijk antwoord of toezegging aan Pegida!

Na dit bezoek aan Utrecht is er achter de schermen wel overleg geweest over een volgende demonstratie mèt mars en de datum van 4 maart is hier uitgekomen. Nu was het aan ons om dit vertrouwen niet te beschamen.

De demonstratie vond deze keer op de Mariaplaats plaats, waar de vorige keer ook het stil protest had plaatsgevonden. Na een kort welkomstwoord van Edwin kwam Hugo als eerste spreker. Een korte samenvatting!

Hugo opende zijn speech met de mededeling dat Pegida Nederland terug is op haar oude nest in het wondermooie Utrecht, na wat horten en stoten met de bobo’s van de gemeente. Hij kwam nog even terug op de actie die gevoerd is in Bunnik begin februari betreffende schooluitjes die worden georganiseerd naar een moskee in Zeist-West. Kinderen in de leeftijd van 10, 11, 12 jaar blootstellen aan een barbaarse ideologie.

Na de actie nog geflyerd en een van de reacties van een oudere dame van rond de 85 jaar uit Bunnik was dat ze verbijsterd was, als door de bliksem getroffen toen ze onze flyer had gelezen.  Ze vroeg verbijsterd ‘de Barbaraschool hier in Bunnik?’  ‘Het is niet normaal dat het gebeurt! Mijn kinderen zaten op de Barbaraschool’.

Natuurlijk werden de komende verkiezingen niet vergeten en werd er een vergrootglas op de tegenstander DENK gelegd.

DENK staat in contact met de Grijze Wolven, en de lange arm uit Ankara.

Meer DENK betekent minder vrijheid van meningsuiting. Meer DENK betekent geen Zwarte Piet. Meer DENK betekent meer gelukzoekers. Meer DENK betekent meer kindbruiden. Meer DENK betekent meer moskeeën en islamitische scholen. Meer DENK betekent meer ongelijkheid voor vrouwen. Meer DENK betekent meer halal vlees, meer dierenleed. Meer DENK betekent meer verdeeldheid

DENK en haar aanhang denk en hier van ons land een kalifaat te construeren om zo de sharia te implementeren maar dat gaat ze never nooit lukken, want dit land is van ons!!! Tot slot riep Hugo de mensen op om op de PVV te gaan stemmen.

De volgende spreekster was Asje:

We worden in de aanloop naar de verkiezingen doodgegooid met opiniepeilingen. Wat anderen vinden, lijkt soms wel belangrijker dan wat de verschillende partijen nou werkelijk van plan zijn, ze liegen stuk voor stuk.

Niemand had verwacht dat Donald Trump zou winnen, omdat de peilingen aangaven dat Hilary Clinton er het beste voor stond. En nu, met onze verkiezingen voor de deur, gebeurt precies hetzelfde… De PVV wordt in de peilingen nu al naar beneden gehaald afgelopen weken, dat noemen ze met een mooi woord emotionele manipulatie oftewel emotionele chantage.

Emotionele chantage is een zeer krachtige vorm van manipulatie waarbij mensen ons direct of indirect proberen te bedreigen of te straffen als we niet doen wat zij willen. Mensen laten zich nog teveel beïnvloeden door de staatsmedia.

Tolerantie is verder weg dan ooit en de fundamentele en onoverbrugbare verschillen worden steeds groter. Dat de overheid hieraan meewerkt en hierdoor een nog grotere kloof in de samenleving tot stand brengt, is wel duidelijk. Al jaren worden wij stil zwijgend geïndoctrineerd met de islam, de linkse staatsmedia voedt ons met leugens, fakenieuws en gemanipuleerde beelden, werkelijke feiten en cijfers laten zij ons niet zien of horen. Het volk wordt zo dom mogelijk gehouden.

Ik ben van mening dat er nog teveel burgers zijn die zich nog laten intimideren door bedreigingen en daardoor niet vrijuit durven te spreken of ook daadwerkelijk de straat op durven te gaan.

Beste mensen, open uw ogen nou eens voor de realiteit over wat er gaande is in Nederland en Europa en wat voor ellende er nog op ons af gaat komen. Ik kan enkel maar hopen dat U aankomende verkiezingen zult stemmen vanuit Uw eigen wijze bevindingen om het roer in Nederland om te gooien in het belang van de toekomst van onze kinderen.

Na Asje was de eer aan Helene voor haar speech. Helaas viel de generator meerdere keren in korte tijd uit, dus werd er overgegaan op een megafoon. Hieronder een stukje.

Onze generatie heeft nog in vrijheid kunnen leven, maar als we nu niets ondernemen is dit in korte tijd over. De geschiedenis herhaalt zich. De overheid doet  niets anders dan de bevolking dom te houden. De staatsomroep zendt de laatste tijd spotjes uit op de tv met de bedoeling om de burger over te halen de herdrukte kranten uit de 2e wereldoorlog te kopen! Zo meldde de keurige voorleesstem van Loretta Schrijver: “De Duitsers vielen Nederland binnen op 10 mei 1940 , ze lazen het in de kranten!” U leest het alsof u erbij bent! spannend….

Ze lazen het in de kranten, ze hadden het niet in de gaten, terwijl de tekenen er al wel waren, terwijl de dreiging nabij was, maar de burger had het niet in de gaten! Ze werden dom gehouden en in slaap gesust door de Nederlandse regering. Niets aan de hand , gaat u maar rustig slapen, wij waken over u! Nederland werd wakker in een nachtmerrie!! De mensen waren met zichzelf bezig, er waren problemen, crisis, degene die het zich nog konden veroorloven feestten gewoon door, terwijl de vijand in de achtertuin stond! Maar de meeste mensen moesten maar zien, ze konden niet rondkomen, want de werkloosheid was enorm, iedereen had zo zijn eigen sores  en het leger stelde geen ene moer voor. De Nederlandse regering bleek namelijk in deze eerste oorlogsdagen, ook al, een meester in selectieve informatievoorziening. Er werd slechts weinig concrete informatie aan de Nederlandse bevolking doorgegeven.

Maar we zijn inmiddels meer dan 77 jaar verder, de geschiedenis herhaalt  zich en weer staat Duitsland aan het roer, maar deze keer aan de andere kant, aan de kant van de  ‘vluchtelingen’, waarvan het merendeel ‘nep-vluchteling’ is, en Brussel, want mevrouw Merkel heeft de erfzonde van Nazi Duitsland na de 2e wereldoorlog nooit van zich af kunnen schudden en gelooft heilig dat wat zij doet haar een beter mens maakt en dat Duitsland de schulden moet blijven aflossen tot het hele land en Europa omvolkt is!

Intussen gaat Pegida de straat op, al ruim een jaar, ook voor u die aan de kant staat, want dat is hard nodig. We hebben bij de eerste Pegida-demonstratie in Utrecht , waar we zo schandalig behandeld zijn, gezien dat het nodig is. En ook al staan we hier maar met een kleine groep, wij doen tenminste iets! Wij willen dit land beter maken en een mooi en veilig land achterlaten aan ons nageslacht , zonder fascisme!! We kunnen onszelf niets verwijten als het mis gaat, we hebben het in ieder geval geprobeerd!

Waarom lopen de PEGIDA-patriotten met een witte roos?  Die weiße Rose.

Ook in Duitsland tijdens de 2e wereldoorlog waren mensen met gezond verstand  die tegen de stroom oproeiden, jonge mensen die studeerden aan de universiteit van München , en zagen dat het mis ging en de mensen probeerden te waarschuwen tegen het monster dat het volk zelf geschapen had door het aan de macht te brengen met zijn valse beloftes! De groep riep op tot geweldloos verzet tegen nationaalsocialisme door het verspreiden van vlugschriften.

Deze jonge mensen probeerden die vlugschriften te verspreiden en zo de bevolking wakker te schudden en aan te moedigen zich passief te verzetten. De groep werd geïnspireerd door zowel katholieke, orthodoxe als protestante vormen van het christendom en door idealen van vrijheid en pacifisme. De jonge mensen van  de verzetsbeweging ‘Die weiße Rose’ hebben het niet overleefd; ze werden verraden door de conciërge van de universiteit aan de Gestapo en op 22 februari 1943 onthoofd

Tijdens de speech van Helene waren er twee ‘incidentjes’ . Als eerste kwamen drie lui van EXTREEM LINKS schreeuwend hun standpunt kenbaar maken, waarop Helene na een paar minuten vroeg of de kleuterklas niet verwijderd kon worden, zodat zij met haar speech verder kon gaan. Juist toen Helene met een stukje van de Tweede Wereldoorlog  begonnen was, ging, zo leek het, een luchtalarm af. Asje had zojuist een batterij in een tweede megafoon gedaan en deze begon direct spontaan te loeien! De megafoon verdween heel snel in de auto en de deuren werden dichtgegooid. Grote hilariteit bij diegenen die het in de gaten hadden, maar Helene werd hier niet door afgeleid en ging rustig verder met haar speech!

Als laatste voor de mars was de speechbeurt aan Piet:

Onlangs kwam het directe verzoek van Rutte aan de EU om ons Nederlanders niets te vertellen over de antidemocratische plannen voor de EU, omdat dit anders in de kaart zou spelen van PVV. De VVD en PvdA houden dit soort informatie bewust uit de media. Juncker wil een aantal wetsvoorstellen begin maart voorleggen aan de EU-lidstaten en om deze op 25 maart te laten ondertekenen bij de zestigjarige viering van het Verdrag van Rome.

De voorstellen: 

EU-belastingunie, Frontex is géén grensbewaking, maar taxidienst voor illegalen, TTIP en CETA verdragen, EU-energieunie , Digital Single Market, dit is alleenheerschappij en censuur van de EU op internet, EU-zorgunie, ECB opkoopprogramma à 80 miljard euro per maand, straks door U op te brengen, EU-pensioenunie, de transferunie: denk hierbij  aan  de EU-pensioenunie, nivelleren met Griekenland en het voormalige Oostblok. introduceren van een EU-ww, één eurozone budget, waarbij Duitsland en Frankrijk dicteren hoe de begroting voor Nederland en de rest van de EU-lidstaten er uitziet. Weet daarbij dat Nederland de grootste EU-nettobetaler is, federale EU-politie boven EUROPOL , meer vrijheid voor inlichtingendiensten van de EU en NSA, GEEN belemmering van immigratie en verplichte opname van gelukzoekers, een EU-leger, volledig en alleen onder controle van de Europese Commissie, verplichte opkomst volgt.

De EU is er niet om democratie te brengen, nee, de EU doet er alles aan om de burger onwetend en dom te houden. De EU wil inspraak en macht van de lidstaten definitief beëindigen en overdragen aan de EU-federatie, want populisme en nationalisme leiden altijd tot oorlog volgens de EUSSR. Samengevat: Negeer het volk, zorg voor chaos, breek de samenleving, verkrijg eeuwige vrede. We zullen ons laatste restje soevereiniteit ook weggegeven zien en worden compleet slaaf van de EUSSR.

Als al heel snel wordt besloten tot een federaal Europa, kunnen we met recht spreken van een EU-bezettingsmacht en dan zijn we 72 jaar na de bevrijding van de nazi’s opnieuw officieel ‘bezet gebied’!!

Trouw aan de EU-vlag en WEG MET NEDERLAND wordt gesteund door VVD, PvdA, CDA, D66, Groen Links en de Christen Unie. Wilt U NEDERLAND soeverein houden, stem dan op één van de volgende partijen: PVV, Forum voor Democratie of VNL!!!!!

GA STEMMEN, DIT IS UW LAATSTE KANS!!!

De mars was niet al te lang, maar dat hadden we ook niet verwacht. Het eindpunt was bij het gerechtsgebouw. Een beetje cynisch was dit wel, want juist een dag tevoren had Edwin voor de zoveelste keer een tenlastelegging van het OM ontvangen of hij maar weer wilde verschijnen voor de rechter op 3 mei a.s. in datzelfde gerechtsgebouw vanwege de arrestatie op het Janskerkhof afgelopen 5 februari!!!

Screenshot_164

Het slotwoord van de demonstratie werd dan ook op de trappen voor het gerechtsgebouw gehouden. Helaas mocht er niet gewacht worden op de achterblijvers die de boel hadden opgeruimd en onderweg waren om ook bij het slotwoord aanwezig te zijn, maar gelukkig staat een deel van de speeches, de mars en slotwoord op film, zodat alles nog eens rustig is te bekijken.

Het was zeker weer een geslaagde demonstratie!!

Door:
José Kuipers
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

10 reacties op Pegida-demonstratie Utrecht mét mars, 4 maart 2017

 1. Mooi artikeltje geschreven José!!! Pegida staat vandaag in de krant NRC next. Zie mijn Google+ artikel; https://plus.google.com/u/0/105792476709984401449

  Like

 2. Rutte wil het karwei afmaken?? Ja, samen met kereltje Pechtold, Obamacare patient Klaver,
  en het religieus deeltje Buma, Buma klinkt zeer vertrouwd. Weer tuinen er velen onder ons erin!!
  Dankzij onze censuur media en NPO.
  Wie langer meeloopt snapt dit vieze spelletje dat al 40 jaar aan de gang is.
  Von Coudenhove-Calergi plan verloopt prima!! Merkel heeft er al een prijs voor gekregen om
  meer dan een miljoen gelukzoekers binnen te laten.
  Graag wil ik weten wanneer er weer een Pegida demonstratie is.

  Like

 3. Helena zegt:

  Dankjewel Jose, dat heb je toch maar weer mooi gedaan. We stonden daar toch maar weer in het hol van de leeuw! Tijdens het flyeren meest positieve reacties gekregen ook minder leuke, maar we zijn wel wat gewend 🙂 We hebben bewezen èchte Patriotten te zijn die zich niet van de wijs laten brengen door een stel maffe Antifa’s en een onwillige generator. Deze demo was een ‘makkie’ vergeleken bij het volksgericht dat ons vorig jaar in slinks Amsterdam te beurt viel toen we niet eens de kàns kregen om te demonstreren. De wandeling door het historische centrum was indrukwekkend en tijdens de eindspeech van Edwin op de trappen van het gerechtsgebouw kwamen er zowaar een aantal bewoners uit de buurt naar buiten om te luisteren. Zo zijn wij ook begonnen, eerst eens gaan kijken en luisteren dan snap je dat je niet meer aan de kant kunt blijven staan! De gemiddelde Nederlander is lui, laf en hypocriet en laat zijn vaderland onder zijn kont vandaan kapen, wij niet, wij kunnen dat niet accepteren, en ook al zal ons verzet ondanks onze enorme inzet niet lukken: wij hebben het in ieder geval geprobeerd!!

  Like

 4. https://youtu.be/6VSoIiRmiJc : Die weiße Rose (Ein Film von Michael Verhoeven)
  En in herinnering een prachtstuk hier op ej bron: https://ejbron.wordpress.com/2012/07/20/de-terugkeer-van-de-weise-rose/

  Like

 5. Jan Baars zegt:

  Bedankt voor het verslag José. Door een wisselstoring bij de NS was ik helaas een uur later in Utrecht, maar gelukkig net op tijd voor onze mars.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s