DE ITALIANEN ZOUDEN MASSAAL OP WILDERS STEMMEN

Screenshot_191

(Door: “Weethetwel”)

Er is geen land in Europa waar de kiezer inmiddels zo tegen de gevestigde orde is als in Italië. De partij die zich afkeert van de bestaande elite kan op 60% van de stemmen rekenen. Alles is beter dan te stemmen op de gevestigde orde. Maar ze hebben geen Geert Wilders. En dus moeten ze het doen met de linkse clown Grillo van de Vijfsterrenbeweging die met zijn partij Marine le Pen probeert onderuit te halen, omdat ze de gruwelijke daden van ISIS aan de kaak stelde. De Italiaan weet dat zijn land met de door Europa gedwongen islamisering in de frontlinie ligt en steeds meer te maken krijgt met die islamisering. Om dat tegen te gaan,  moet je beslist geen linkse partij hebben.

Met Berlusconi hadden de Italianen een geliefde vertegenwoordiger, maar die is door de linkse media en de corrupte rechterlijke macht enorm zwart gemaakt en uiteindelijk verdreven om plaats te maken voor een links “zakenkabinet”. Kandidaten van het kaliber Wilders of Trump zouden onmiddellijk de Italiaanse stemmen krijgen. De Nederlanders zouden zich in de handen moeten knijpen dat ze die keuze wél hebben. En zich moeten schamen als ze die kans niet pakken.

Italiaanse “belastingontduiking”.

In de Nederlandse media worden de Italianen afgeschilderd als belastingontduikers. Na decennia van linkse hersenspoeling mag het voor de Nederlanders dan inmiddels “normaal” zijn als 70% van hun inkomen wordt afgepakt en door een selecte club politici over de balk gesmeten. Voor de Italianen is dat allesbehalve vanzelfsprekend.

Zowel in Italië als in Griekenland bestaat een economie die voor een deel beslist minder ontwikkeld is dan de Noord-Europese. Vooral administratief. Daar wordt vaak lacherig over gedaan, maar dat is gewoon zo. Een kenmerk is dat in zulke economieën meer gebruik gemaakt wordt van contant geld: boter bij de vis. Betalingen per bank zijn vaak schrikbarend duur en omslachtig. Als vervolgens aangifte gedaan moet worden van de inkomsten en van de BTW is dat moeilijk te controleren en bestaat een neiging maar een gedeelte er van op te geven.

We horen de Nederlanders al afkeurend brommen, want zij betalen allemaal braaf en blij hun belastingcenten.  Ze hebben overigens geen keus, want de Nederlander zit met zijn hele privacy klem in de big-brother-val. Welnu, het Italiaanse systeem zit iets anders in elkaar, want de overheid weet drommels goed dat een gedeelte van de inkomsten niet opgegeven wordt en heeft daarom zulke hoge belastingtarieven en heffingen dat toch de benodigde inkomsten binnen komen. Zouden de Italianen alles keurig opgeven zoals de Nederlanders doen (en tegenwoordig al automatisch voor ze wordt gedaan), dan zou het gemakkelijk kunnen gebeuren dat ze meer dan 100% van het verdiende bedrag aan belastingen en heffingen moeten betalen. En dat is natuurlijk niet echt redelijk.

Maar het pakket overheidsdiensten (waar men vaak ook nog niet eens op zit te wachten) is meestal ook navenant kleiner. Geen grote gloednieuwe pakhuizen vol nutteloze ambtenaren (= Nederlands gemeentehuis). Geen ingewikkelde en dure systemen om geld rond te pompen (en vooral vriendjes aan grote sommen geld en baantjes te helpen) zoals zorgtoeslagen en ziektekostenverzekering. Een betaalbare en redelijk efficiënte gezondheidszorg. Een huisarts is er nog huisarts en geen veredelde administrateur. Zo stond er een systeem waar iedereen mee kon leven en dat nog steeds goed kon functioneren ware de EU en de Euro er niet gekomen.

Euro verstoorde het evenwicht

De lire was altijd een zwakke munt. Die werd ieder jaar minder waard. Daarom was de rente in Italië altijd hoog. Stukken hoger dan in Noord-Europa. 10 % rente was eerder regel dan uitzondering, ook als de staat geld wilde lenen. Toen de lire eind negentiger jaren in een vaste koers aan de euro werd gekoppeld en de euro dus garant stond voor de waarde van de lire zakte de rente naar “gemiddeld Europees” niveau (hooguit een paar procent) waardoor Italië ineens veel minder rente hoefde te betalen. De Europese banken waren er als de kippen bij om de Italiaanse politici een worst voor te houden: ze konden nu voor hetzelfde rentebedrag tot tien keer zo veel lenen als vroeger. De politici zeiden niet nee, al was het maar om hun eigen zak te spekken. Europa stond garant, dus wat kon er mis gaan?

Alles kon er mis gaan, want zo is de bankencrisis ontstaan. Na een paar jaar bleek dat Italië (net als de andere Europese landen overigens) nooit meer in staat zou zijn haar schulden af te betalen. Toen die realiteit doordrong, had je ineens de bankencrisis. Het geld dat in die tijd met miljarden door de politici over de balk werd gesmeten, moet nu door de belastingbetaler met rente worden terugbetaald.

Die bankencrisis komt in Italië extra hard aan, want in dat land bestaat geen pensioenstelsel zoals in Nederland, maar in plaats daarvan waren aandelen in de banken voor veel Italianen een “zekere” pensioenvoorziening die in korte tijd verdampte. En waar zij part noch deel noch schuld aan hadden.

Het is een verwijt dat rechtstreeks de EU en de Euro treft alsmede de politici die hun hebzucht niet konden bedwingen. De fout zit niet bij de bevolking, maar die krijgt wel de rekening gepresenteerd en het volk is nu de dupe. Diezelfde EU eist nu van de regeringen dat ze het volk plukt om de EU fouten te herstellen! En er zijn genoeg kandidaten/volksverraders om dat te doen.

Het linkse “zakenkabinet” zou dat varkentje wel eens even wassen

Deze niet-gekozen Italiaanse regering, rechtstreekse vazallen van de EU, ging meteen aan de slag om de “financiën te hervormen”. Dat was de eis van de EU. “Financiën hervormen” is echter een eufemisme voor geld van de burgers afpakken en meer belastingen te heffen. Zogenaamd om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, maar in de Europese graaicultuur is het onmogelijk de steeds toenemende geldhonger van het linkse establishment te stillen.

Daarbij komen de enorme kosten van de door links zo gewilde moslimimport waar de oorspronkelijke bevolking ook nog eens voor moet opdraaien. Een bodemloze put dus.

Zo’n actie om de bevolking te plukken, is bij voorbaat tot mislukken gedoemd. Net als in Griekenland kun je uit een primitieve economie in korte tijd nauwelijks veel geld plukken of het moet er om te doen zijn die economie kapot te maken. Wil je, net als in Nederland, veel geld van de burgers plukken, moet je een systeem van repressie en controle opbouwen, wat jaren duurt. Het moet zo opgebouwd zijn dat de mensen zich er niet aan kunnen onttrekken. Er moeten geniepige wetten gemaakt worden over incasso en mensen uit hun huis zetten als ze niet betalen, en ze moeten ook nog het gevoel hebben dat het eerlijk is. De rechterlijke macht moet zonder schaamte meewerken tegen de eigen bevolking. De suggestie moet gewekt dat men veel verdient en niet in de gaten heeft dat 70% van de verdienste vervolgens weer afgepakt wordt. Dat is dan de hoogontwikkelde economie waar we volgens de politieke elite in Nederland allemaal zo gelukkig mee zijn. Om de mensen zo af te stompen, krijg je in een paar jaar niet voor elkaar.

Maar daar hadden de politici geen boodschap aan. Linkse mensen laten zich vooral leiden door afgunst en kinnesinne. Als een ander maar niet méér heeft dan zij. Dan liever allemaal niets. Ze deden dus het ergste wat ze de mensen in zo’n contant-geld-economie aan konden doen: het praktisch verbieden van contante betalingen. Wie € 1000,- of meer van de bank haalt, moet tekst en uitleg geven en contante betalingen boven dat bedrag zijn wettelijk uitgesloten en zelfs strafbaar gemaakt.

Zoals eerder aangegeven, kun je een bestaande geldeconomie niet van het ene moment op het andere veranderen in een soort geld-loze  controle-economie waar we in Nederland al tientallen jaren voor nodig hadden. Het gevolg voor de Italianen was desastreus: van het ene op het andere moment verdween een groot stuk van de economie. Duizenden transacties vonden gewoon niet meer plaats en miljoenen mensen werden van een groot deel van hun broodwinning beroofd. Naar schatting 20%  van de Italiaanse economie ging in rook op. Tot vreugde van links. Wij niks, dan zij ook niks.

Dat het een typisch linkse afgunstmaatregel betrof, kun je alleen al afleiden uit het feit dat het op geen enkele manier tot grotere belastingopbrengsten leidde. Integendeel, de belastingopbrengsten daalden flink, een teken dat er links en rechts uit dat circuit toch nog wel de nodige opbrengsten tevoorschijn kwamen. Een belangrijke groep die getroffen werd, zijn de ondernemers, die er baat bij hebben dat er hier en daar wat los geld zit bij de mensen, zoals winkels, de horeca en de vriendelijke restaurantjes. Die plaatsen waar nog van het leven genoten werd.

Genieten is ook niet aan de linkse haatwereld besteed. In een paar jaar tijd werden die bedrijven in aantal gedecimeerd, wat voor veel dorpen de doodklap betekende wat betreft winkels en leefbaarheid. Er zijn winkelstraten bekend die in korte tijd van 64 naar 8 winkels terug gingen. Verder werden vooral die mensen getroffen die naast een moeizaam bestaan in de landbouw en in afgelegen gebieden als dagloner gingen werken om de inkomsten aan te vullen en dan aan het eind van de dag betaald werden. Een soort particuliere bijstand zonder staatskosten, efficiënter kan niet.

Hoe kon de linkse elite het in zijn hoofd kon halen zonder scrupules en zonder één enkel valide argument samen met de EUSSR duizenden mensen van hun broodwinning te beroven zonder dat er één iemand beter van werd. Dat was niet alleen linkse afgunst, maar vooral ook een maatregel om de  oorspronkelijke bevolking en haar economie hoe dan ook kapot te maken.

De kelk was nog niet leeg

Maar nog was de kelk voor de Italiaanse bevolking niet leeg. Er kwam nieuwe wetgeving om te voorkomen dat de mensen elkaar helpen, wat in Italië heel gebruikelijk is. Dat gebeurt met het oogsten zoals van fruit en olijven, maar ook het samen bouwen van een huis of een schuur. Vaak zijn dit buren, familie of mensen uit eenzelfde buurtschap.

Volgens de linkse uitzuigers wordt hiermee belasting ontdoken, want als iemand werkt, moet er over de werkuren belasting betaald worden. Sinds vorig jaar is deze hulp verboden op straffe van hoge boetes die niet gemotiveerd hoeven te worden qua hoogte. Slechts het betrappen van de illegale arbeid is al voldoende om boetes op te leggen die vaak € 6000,- of meer bedragen. Voor de opsporing wordt gewoon de politie gebruikt die in boomgaarden en bij huizen in aanbouw patrouilleert of er niemand anders dan de eigenaar werk verricht. De rechters zijn het er altijd mee eens, alleen al omdat zij ook uit de staatsruif vreten en er dus direct voordeel van hebben.

De mensen durven elkaar nu niet meer te helpen en het gevolg is dat veel olijven niet meer geoogst worden, omdat dit van oudsher een noodzakelijke sociale gebeurtenis was. Behalve de moslims komen nu ook de olijven uit Marokko. Op diverse plaatsen ligt de bouw van de eigen woningen al stil, omdat het aanstaande echtpaar niet genoeg geld verdient om de boete te betalen en ook nog met de bouw van het huis verder te kunnen.

Iedere Italiaan weet inmiddels te vertellen dat de import-moslim gratis woonruimte krijgt tot in de duurste hotels toe en daarnaast een zakgeld van  € 35,- per dag. Een bedrag dat verreweg de meeste Italianen gemiddeld per dag nog nooit te besteden hebben gehad.

Ziet u de mogelijkheden voor onze linkse politici?

In Nederland worden de laatste jaren de mantelzorg en andere vormen van burenhulp gepromoot. In wezen is dat een schier onuitputtelijke bron van belastinginkomsten. Iemand die geholpen wordt, ontvangt een “dienst” waar een zekere “waarde” aan toegekend  kan worden. Door deze “waarde” als inkomen te belasten, moet de ontvanger extra belasting betalen. Het lijkt misschien vergezocht, maar in Italië is deze nachtmerrie inmiddels werkelijkheid, dus waarom bij ons ook niet? Er kunnen dan wel weer wat koekblikken ambtenaren open getrokken worden die moeten bepalen of iemand vermogend genoeg is om de “diensten” zelf te betalen of er subsidie voor moet krijgen. En tegen welk bedrag moeten de seksdiensten van D66 verrekend worden?

De tweedeling in de Italiaanse maatschappij is compleet

De Italiaanse maatschappij valt in twee gedeeltes uiteen: de linkse staatsruifvreters aan de ene kant (40%) versus de rest van de bevolking (60%). In die 40% zitten grosso modo de politici, de Gutmenschen, ambtenaren, rechters, de asielindustrie en verder iedereen die uit de staatsruif vreet.

De andere 60% is de rest van de bevolking, waarvan een groot gedeelte het beslist niet verdient zo feodaal uitgebuit te worden door een linkse kliek. Die 60% stemde onlangs bij het referendum éénstemmig tegen de regering, maar net als bij ons gebeurde er niets: in dit “democratische” bestel telt de uitslag alleen als  hij naar de zin van links is. Anders zal links de uitslag ontkennen, bestrijden, negeren. Desnoods met geweld.

In Nederland hebben we op 15 maart een keuze waar 60% van de Italianen jaloers op is.

pvv-nieuw
Door:
“Weethetwel”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in establishment, euro, Geert Wilders, gezond realisme, Graaien, Italië, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse Kerk, Marxisme, nieuw fascisme, Rotzakken, Socialisten, verloedering, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

32 reacties op DE ITALIANEN ZOUDEN MASSAAL OP WILDERS STEMMEN

 1. joga zegt:

  Laten we daarom maar massaal op de PVV stemmen. Of bent u soms achterlijk?

  Liked by 1 persoon

  • boorzalf zegt:

   Ja, ik stem groen links. grapje..

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Weethetwel.
    Je hebt gelijk.
    Die linkse clown deugt niet.
    Nu durf ik ook weer niet te zeggen dat die Berlusconi zo’n ideale man voor Italië zou geweest zijn.
    Je kunt onmogelijk ’n man als Berlusconi met de marmeren uiterst rechtlijnige persoonlijkheid van ’n Wilders vergelijken.
    Bovendien ben ik het niet helemaal met je eens over het feit dat Berlusconi het onschuldige slachtoffer zou zijn van de linkse ondergravingsmethoden.
    Berlosconi is ’n witte boorden crimineel van het zuiverste water, die door zijn eigen verleden ten onder ging.
    Links heeft gebruik gemaakt van de misstappen van Berlusconi zelf.
    Wel objectief blijven.

    Like

   • weethetwel zegt:

    Berlusconi (reactie op het volgende stuk paulzwueste)
    De Nederlanders kennen Berlusconi alleen maar van negatieve verhalen maar dat is logisch want hij was een echte volksvertegenwoordiger (populist) en daar hebben de media nu eenmaal niets mee op. Maar net als bij de Amerikaanse verkiezingen nu kan de eigen bevolking het beste bepalen wie zij wil kiezen en dat beter niet overlaten aan de leugen-media. Totdat Trump gekozen was (en nog steeds) hoor ik velen elkaar nakakelen wat in de negatieve linkse media voorgekauwd wordt en bij Berlusconi was dat niet anders. Je kunt natuurlijk beweren dat hij een crimineel was maar helaas…. het bewijs ontbreekt. Als je zelf eens eerlijk uit gaat zoeken waar je die bewering vandaan haalt kom je tot de conclusie dat je er weer lekker ingestonken bent door de voortdurende linkse propaganda te geloven.
    Wat een gehuil steeg er in de media op toen Berlusconi eens verklaarde dat Italië een katholiek land was en een christelijke cultuur bezat. Alles is er aan gedaan hem zwart te maken en het leven zuur te maken. Zoiets als wat al die tijd met Geert Wilders en nu ook met Trump gebeurt. Denk niet dat het bij verhalen blijft want net als hier en in Amerika wordt het complete corrupte rechtssysteem ingeschakeld om de “populist” uit te schakelen. En geweld wordt niet geschuwd. In Italië werd Berlusconi van alles en nog wat beschuldigd en het enige wat lukte was hem zwart te maken over zijn privé leven. En dat hij Merkel een keer een klap op d’r kont heeft gegeven. Uiteindelijk gaf hij er de brui aan en konden ze zijn populistische regering vervangen door een links “zakenkabinet” . Kans verkeken voor de Italianen.

    Like

   • Assyriër. zegt:

    Ik stem op FvD.Ik hoop dat veel mensen dat doen of Wilders zou de grootste moeten worden,maar hij negeert de media en komt niet met zijn boodschap.FvD,misschien met Wilders samen;kunnen de Titanic redden.

    Like

   • elisah zegt:

    Nou Assyriër, hij is te zien bij WNL vanmorgen en hij doet t goed.

    Like

  • Freija zegt:

   Ik ben niet achterlijk, dus ik weet op wie ik ga stemmen:)

   Like

 2. carthago zegt:

  Mooi artikel!
  Ik stem altijd op de beste kalifaatrattenplaag en linkse onkruidvelger:Geert Wilders. Make my garden great again.

  Like

 3. Mirjam zegt:

  Het is het beste dat de ‘arme’ landen in de EU failliet gaan. Dan het is het met de EU gedaan.

  Like

  • deadeyez zegt:

   maar die wil men juist niet falliet laten laten gaan,pas als heel europa niks meer heeft dan wil men pas spreken ,we zijn falliet en bekijk het maar volk,zo volk vecht het maar uit.wij de elite zitten llkr ver weg van jullie,in onze vette veilige bunkers en jullie hebben ervoor betaald ook,met subsidies etc thx,zo denken onze elites,dan gaan we het volgende land vernietigen,net zoals moslims het doen,eerst pakken we ze op de rechten en dan vernietigen we ze volgens hun rechten,eu zit vol met leugenaars die maar 1 ding gemeen hebben,ik wil ook zo snel mogelijk op dat eiland,het eiland van pluche ,bevolking voor de gek houden en stelen en roven waar het maar kan

   Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Precies.
   Zo ver gaat het ook komen.
   Maar het middel zal erger blijken te zijn dan de kwaal, want tegen de tijd dat de laatste witte boorden crimineel in Brussel zijn armen in de lucht zal steken, is héél Europa failliet…

   Like

  • kruisridder zegt:

   Met de inwoners daar ook Mirjam. Die worden de dupe van de corrupte linkse ratten. Beter is het dat die landen gewoon hun eigen munt weer invoeren en niet halsstarrig aan die idiote euro blijven vasthouden die per dag in waarde daalt. Ons land had ook een zeer sterke eigen munt, de gulden, totdat de euro werd ingevoerd. Nou, dat hebben we geweten. Een bosje bloemen bij de bloemenkraam kostte een dag voor de invoering vier en een halve gulden, een dag na de invoering vier en een halve euro, in guldens uitgedrukt meer dan een verdubbeling van de prijs.

   Like

 4. Dat zou een zegen zijn voor iedereen.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Nou, nou….’n zegen…
   Als het volk massaal geen geld meer uit de muur zal kunnen halen….?

   Zelfs ’n kind weet wat er dan gaat gebeuren.
   Moord en doodslag tussen de puinhopen…

   Like

 5. jantjeuitnl zegt:

  Het boek Atlas Shrugged van Ayn Rand was zijn tijd ver vooruit.

  Liked by 1 persoon

 6. deadeyez zegt:

  ow die italiaan,die kan men nooit vertrouwen,die blijven in 1 ding hangen,als ik maar me geld heb,fuck die nep eu landen,vieze corrupte zooi daar,mafia zijn sukkels en ook zeer domme sukkels.papier is het enigste wat ze denken.fuck papier.vieze italiaanse en sowieso middelandse zee gebroed.alles in de middelandse zee gebied zijn vies leugenachtig nep volk,rutte en co

  Like

 7. deadeyez zegt:

  let goed op die zogenaamde italianen etc verraden elkaar voor zelfs 1 euro.wat moet men met zo een volk?ze hebben praatjes all the way.maar uiteindelijk verkopen ze hun eigen moeder voor een euro,en zo zit het hele midden oosten gebied in elkaar,het zijn alles complete leugenaars,en als kroon erop zielig doen ,dat kunnen ze daar het beste

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Het zijn gevoelsmensen.
   Dit in vergelijking met die uitermate saaie, grauwe, grijze, eenvormige, Calvinistisch verstikkende mentaliteit…die hier bij ons in de Noordelijke landen heerst.

   In de Scandinavische landen is het helemaal verschrikkelijk.
   Daar plegen ze op grote schaal zelfmoord tegen beter weten in…
   En vissen kun je daar óók al niet want je wordt doodgebeten door de muggen.
   Maar ze hebben wel hele leuke vrouwen. Dat weer wel natuurlijk.

   En daar kun je ook wat mee beleven zonder dat haar hele familie achter je aan komt met de besnorde moeder en totaal behaarde grootmoeder voorop…!

   Like

 8. deadeyez zegt:

  belasting ontduiken volks sport nr 1,alles uit het middenlandse zee gebied zijn geboren leugenaars,als men dat niet wil begrijpen,dan ben je al verloren

  Liked by 1 persoon

  • hendrikush zegt:

   Dat hebben ze met schade en schande geleerd van de mohammedanen die hen in vroegere tijden kwamen leegroven.

   Like

  • Taljaard zegt:

   U hebt het hier wel over het land van Oriana Fallaci, Umberto Eco, Enzo Ferrari, Guissepe Verdi, Antonio Vivaldi, Michelangelo en Leonardo da Vinci. U doet net alsof Italianen moslims zijn, maar het is een prachtig land met een rijke cultuur en geschiedenis.
   En het zijn hartelijke, gastvrije en vriendelijke mensen, die al deze EU-ellende echt niet verdienen. Net zo min als de Grieken trouwens.

   Like

 9. Ik wou dat ze hier massaal op Geert stemden.

  Like

 10. tippelaar zegt:

  Ik heb begrepen dat de maffialeider Draghi, daarom het opperhoofd van de europese bank is geworden. Hij heeft de rente op nul gezet waardoor de europese geldschieters (wij dus) alleen maar armer worden. Hij geeft italie enorm leningen die de Italianen dus niets kosten. Als het tij zich keert (en dat zal een keer gebeuren) hebben ze het geld opgemaakt en dus zit er niets anders op dan de schulden kwijt te schelden. Griekenland doet dat ook en met succes. Dat wordt er bedoeld met de salamitactiek. Plakje voor plakje wordt de NL.ruif leeg gevreten door de mediterrane eu,landen. Weet u ook waarom minister Dijsselbloem voorzitter is geworden van de club van EU.finance ministers? Omdat zijn collega’s eerst hebben rondgekeken welke grootste lulhannes onder hen officeel als pispaal gebruikt kon worden zodat zij gewoon hun gang konden/ kunnen gaan. En wij maar trots zijn op onze minister van financien. Waarin een klein land groot kan zijn.

  Like

 11. koddebeier zegt:

  Het blijkt dus dat Italianen slimmer zijn dan de meeste Nederlanders !

  Like

 12. M.A.L. Sion zegt:

  In een van de praatprogramma’s was onlangs een discussie met de opinie’makers’ van Een Vandaag. Er werd zonder meer gesteld dat de peilingen de functie hadden om te sturen.
  Het is nu, met nog maar een paar dagen te gaan, zaak om zoveel mogelijk info over de doelstelling van de PVV naar buiten te brengen. Als het juist is dat nog zoveel mensen hun keus nog niet hebben gemaakt dan is er werk aan de winkel.
  Iedereen die op Facebook zit, bijvoorbeeld, kan een steentje bijdragen.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Like

 13. Sjaak zegt:

  Zeker weten !!!

  Like

 14. Cynisch mensch zegt:

  Heel goed en helder artikel. Het geeft weer aan wat links wil. Het kapotmaken van de middenklasse en eigen woningbezit. Ook bijvoorbeeld in Amsterdam en ook Rotterdam is links continu en de weer om ondernemende mensen zoveel mogelijk te treiteren en murw te beuken. Stel je hebt een foodtuck gemaakt van een oud Citroenbusje (zo een van golfplaatstaal) dan mag je straks niet meer in Amsterdam komen omdat het een oud busje is dat teveel CO2- uitstoot want links heeft besloten dat men CO2 een probleem vindt. Ja het klimaatsprookje gaat door de psychopatische huichelaars van links mogelijk als die aan de macht komen maximaal uitgebuit worden om de resterende middenklasse kapot te maken en de weggerroofde belastinggelden worden aan grote windmolenmultinationals als subsidie verstrekt voor peperdure windmolenprojecten. Ook de torenhoge erfpacht straks in Amsterdam is opgezet om die middenklasser de stad uit te jagen. In dat haatlinkserige psychopatenhoofd kan het gewoon niet zo wezen dat in middenklasser (mogelijk pvv-stemmer) tussen de linkserige moraalridders zit die in hun grachtenpanden wegdromen van een communistische ecofascistisch joepiestan. Een auto bezitten is voor links een doorn in het oog en moet uiteraard zoveel mogelijk worden verpest. Hoe kan in dat DDR-hoofd van die linksen het idee alleen al ontstaan dat mensen vrij en onbezrogd autorijden al moeten ze met de auto naar hun werk. Dat is veel te leuk en te vrij en dat moet kapot want in het linkse psychopatenhoofd mogen mensen niet gelukkig zijn maar moeten ze continu in de stress zitten. Al dat pesten en kapotmaken heeft een doel. Het verarmen van de massa en ook de rijken (midden en kleinbedrijven) en het geld overhevelen naar de steenrijke en kleine elite. En al je dan echt helemaal kapot en verbitterd bent dan is er altijd nog de d666 oplossing een spuitje. Zo is links bezig. Vies, vuil, goor en laag zoals het echte psychopaten betaamd. Het lijkt op de DDR een rotmaatschappij maar naar buiten treden als het land van tralala.

  Like

 15. DE ITALIANEN ZOUDEN MASSAAL OP WILDERS STEMMEN, Ja en de Nederlanders zouden eigenlijk nog massaler op Dhr. Wilders zijn PVV moeten stemmen en niet in de mentale sleur van het politiek correcte denken moeten blijven hangen. Tja een vette worst voorhouden en al dat zoetsappige verkiezingsretoriek, gelul in de ruimte, wat zich speciaal richt op de bekende oorzaak van een steeds groter wordende groep Nederlanders die de misselijkmakende uitwassen van de multiculturele maatschappij helemaal zat zijn…

  Like

 16. Gerrit Tienkamp zegt:

  Dit is op NEWS GURU by G. Tienkamp herblogd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s