KUNNEN DEMOCRATIE EN ISLAM DOOR ÉÉN DEUR?

Screenshot_118

(Door: R.H.)

Ik behoor tot de generatie van de babyboomers en heb de ontwikkelingen van de laatste 70 jaar kunnen volgen en ervaren. Wanneer ik de toestand van ons land nu bekijk, staat het huilen mij nader dan het lachen. Een samenleving die ik ooit als vrolijk, vrij, verdraagzaam en vreedzaam heb beleefd heeft plaats gemaakt voor een samenleving vol grimmigheid, irritatie en intimidatie. Vrijheden en tradities brokkelen af, onbehagen, angst en dreiging nemen hun plaats in. De sfeer van de straat is er nu een van oppassen en uitkijken; mensen uit minderheidsgroeperingen als joden, homoseksuelen, ex-moslims, maar ook onze vrouwen, voelen zich niet meer op hun gemak. Het aantal No-Go-Areas neemt systematisch toe! Ook de gewone Nederlander wordt getreiterd en geprovoceerd. Wat is er aan de hand, wat is er gebeurd met dit land?

Het antwoord is eenvoudig: we zijn misleid en belazerd door alle politici die de ware aard van de islam hebben verzwegen en gebagatelliseerd. Politici die halsstarrig blijven volhouden dat een criticus van de islam een racist en fascist is. Politici die, uit op electoraal gewin, onbeperkt paspoorten hebben staan uitdelen aan de poorten van de bv Nederland. Politici die het niet deert dat zij hier mensen hebben binnengehaald met een ondemocratisch gedachtegoed. Politici die het niet uitmaakt dat zij hiermee culturele spanningen veroorzaken. Politici die het niet interesseert dat wij nu aan de vooravond staan van een situatie die lijkt op die van de staat Israël; een clash tussen verschillende culturen met onverenigbare opvattingen.

Als u de documentaire (politicologica: Partij van de Arbeid) bekijkt kunt u zien hoe de politici van deze partij de kluit belazerd hebben. U kunt hier zien hoe zij een mate van hypocrisie hebben getoond die geen ander predicaat verdient dan onvervalste volksverlakkerij. Wouter Bos die toegeeft dat er fouten zijn gemaakt. Felix Rottenberg die erkent dat hij een gesprek met Fortuyn aanging met het dictaat van de partijbonzen dat hij het op geen enkel punt met Fortuyn eens mocht zijn. Dus niet het belang van de burger, maar de doctrine van de multiculturele samenleving stond voorop en die moest koste wat het kost worden doorgeduwd. Kunduz en Öztürk werden tegen het advies van een consulent de partij binnengehaald. Zij werden bestempeld als ondemocratisch: Kunduz, sympathisant van de AKP van Erdoğan, en Öztürk, lid van de grijze wolven, een rechts-extremistische beweging met bloed aan haar handen. Zij werden, tegen elk principe van een links-democratische partij, binnengehaald om de moslimstemmen te verkrijgen! Kan het nog hypocrieter?

Ja, want onlangs zijn alle partijjongens 180 graden gedraaid. Asscher die nu toegeeft dat er een limiet is aan het absorptievermogen van ons land en Dijsselbloem erkent: “Fortuyn had gelijk”. Enkele jaren geleden werd je voor dergelijke beweringen door de “correcte” jongens nog als fascist en racist uitgemaakt. Met hun bedrog zijn zij hun achterban kwijtgeraakt en moeten nu wel draaien. Alexander Pechtold, die toch de D van democratie voor zijn partijnaam heeft staan, toont zich echter een zeer slecht democraat. Hij is de architect van een cordon sanitaire rond een partij die de grootste dreigt te worden. Zijn inzet voor dit doel is duidelijk: als je de grootste concurrent voor het premierschap kunt weg manipuleren, dan stijgen je eigen kansen vele malen. De anderen, Rutte, Buma en Klaver doen hier natuurlijk graag aan mee, want ook voor hen verhoogt dit middel de kans op macht. Het uitsluiten van enkele miljoenen kiezers is een wandaad tegen het democratisch proces!!!

Maar er is meer aan de hand. Deze zgn. politici zullen nooit kritiek op de islam uiten, bang als ze zijn voor hun eigen hachje. Voor hen is de politiek ook een opstapje naar een dik betaald baantje in de toekomst (Bos, Halsema, Verhagen, Eurlings). Beducht om te worden bedreigd en daarmee hun toekomstplannen in duigen te zien vallen, bedienen zij zich uitsluitend van zalvende en sussende bewoordingen t.a.v. de islam. Absoluut geen kritiek; voor hun eigen rust halen zij tegen beter weten in het argument van de godsdienstvrijheid uit de kast. Halbe Zijlstra betoogt de godsdienstvrijheid als een van de grote waarden van onze democratie; en dat is ook zo! Maar wat wanneer een godsdienst niet in te passen is binnen de kaders van onze democratische rechtsstaat? Wanneer deze in strijd is met onze grondwettelijke principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap? Kan een dergelijke godsdienst ontheffing krijgen van onze wetgeving? Dit soort kritische vragen wordt nooit door de heren gesteld; zij gaan liever om de hete brij heen en laten ons land verder afzakken in het moeras.

Waarom komen zij niet op voor ONS geloof: de ware democratie! Al vanaf mijn jeugd heb ik een gelukkig leven geleid met vrije keuzes en gelijke kansen voor iedereen. Het respect voor minderheden, de vrouwenrechten, het spreiden van macht, de solidariteit; ik heb dit alles zien groeien. Als mij iemand 40 jaar geleden de situatie van ons land beschreven zou hebben zoals deze nu is, dan had ik met de wijsvinger naar mijn voorhoofd gewezen; helaas. Ik ben mij ervan bewust dat de kansen die ik gekregen heb, mijn welzijn en mijn welvaren, te danken heb aan het democratisch gehalte van mijn land. Mijn ouders en voorouders, die voor dit goed gestreden hebben, ben ik dankbaar en ik blijf hopen dat toekomstige generaties het profijt van een open samenleving nog steeds mogen genieten. Maar er is een dreiging, een reële dreiging die door het merendeel van onze huidige politici wordt ontkend of wordt afgedaan als islamofobie. De werkelijkheid is dat op dit moment, en dat kan een ieder die de stemgerechtigde leeftijd heeft bereikt zelf constateren, het democratisch gehalte van onze samenleving een dieptepunt heeft bereikt sinds het ontstaan van onze democratie. Nu al erkennen cabaretiers het woord islam of moslim niet meer in de mond te durven nemen. Cartoonisten bedenken zich wel tweemaal voordat zij een kritische cartoon richting islam maken. En hier moeten wij toch even stil staan….

Als de angst van de vrije Nederlander al zo groot is dat hij zich niet meer durft te uiten, wat mogen wij dan verwachten van het kritisch vermogen binnen de islam zelf? Dit is van belang voor het inschatten van de ernst m.b.t. de islamitische expansie. Mogen wij niet bang zijn voor een analogie met de dertiger jaren in Duitsland; een bovenlaag die met geweld dreigt als de onderlaag niet meedoet; iedereen ging bij de partij en deed wat de bovenlaag wilde. Zodoende voelde deze zich gesteund en kon zij haar vreselijke misdaden begaan. Is deze procesgang misschien ook niet de reden waarom er zo weinig kritiek is vanuit moslimkringen na de aanslagen van de laatste jaren? Waar is het moslimprotest na het doden van zo veel onschuldige mensen? Ik heb voor minder de Rooms-katholieke Kerk verlaten. Wat te denken van een moslimmeisje dat een maaiende mitrailleurbeweging maakt naar een Joods meisje in haar klas (onlangs op tv). Op de vraag wat zij deed, antwoordde zij: “ik wil alle Joden doden”. Een kind nog; hoe komt zij aan zo’n bizar idee? Dit is slechts een illustratie van het groeiend antisemitisme in Nederland. De dreiging en het geweld van moslimzijde ten aanzien van onze joodse medeburgers neemt toe. Volgens de cijfers van het Jewish Agency is de emigratie onder hen in 2015 met 39% gestegen ten opzichte van 2014. Nederlandse burgers moeten het land verlaten om zich veilig te voelen! In Amsterdam, de stad die bekend staat om zijn vrijheden en de stad van het Gay Pride Festival, is sprake van toenemend geweld t.a.v. homoseksuelen. Een rapport van de UvA stelt dat homo-bashen een fenomeen is waarvan 62% van de daders van niet-Nederlandse afkomst is; 36% daarvan is Marokkaans. Geen wonder als een van hun voorgangers, imam El Moumni, homoseksualiteit een ziekte noemt en dat deze zich kan verspreiden. De samenleving wordt met uitsterven bedreigd nu homo’s kunnen trouwen!

Duidelijk zijn enkele reacties van lezers op de Marokkaanse site Bladna: “Gewoon de kop eraf, dat is wat zij verdienen”, “In de islam moeten zij afgemaakt worden”, “Vies man die rotzooi, afval verbrand je”. Hu… in mijn land anno 2017? Na 70 jaar homo-emancipatie is het aantal homo’s dat niet meer voor zijn geaardheid durft uit te komen weer stijgende. Met de bewegingsvrijheid van onze vrouwen op straat is het al niet anders. Voor een illustratie verwijs ik naar de reeds 5 jaar oude film van de Belgische Sofie Peeters: “Femme de la Rue”. Deze film handelt over seksuele intimidatie op straat in de Brusselse Anneessenswijk. Hier betekent een simpele wandeling over straat vaak een helletocht langs tientallen seksistische mannen van Noord-Afrikaanse afkomst. Aanvankelijk wilde de filmmaakster niet verhuizen, omdat zij dit als een capitulatie voor het seksisme zag, uiteindelijk deed zij dit toch: ”Op het laatst voelde ik mij niet meer vrij in mijn eigen buurt”. Een Zweedse oorlogverslaggeefster meldde onlangs dat er in steden als Stockholm en Malmö islamitische samenlevingen zijn ontstaan waar vrouwen minder veilig over straat kunnen gaan dan in Mosul in Irak! En in Oostenrijk moest het ministerie van Binnenlandse Zaken schrikbarende cijfers bekendmaken. Hieruit blijkt dat in 2016 bijna 1400 seksuele delicten door buitenlanders werden gepleegd en dat, gemeten aan de bevolkingssamenstelling, buitenlanders drie maal vaker zijn verwikkeld in seksuele misdrijven.

In ons land zal het niet veel anders zijn. Op “immigratiekritiek.de” laat een nieuwe Google-Map-kaart zogenaamde “No-Go-Areas” in Europa zien. Dit is even schrikken! Stadsdelen, zwembaden, parken, stations, winkelcentra, speelplaatsen, tunnels; het kunnen allemaal plekken zijn waar de politie niet meer durft te komen zonder complete gevechtsuitrusting! Iedere grote stad in Europa heeft inmiddels problemen met openlijke buitenlandse overheersing, criminaliteit vooral op het gebied van seksueel geweld, drugshandel en heling op staat. Daarbij komt het nog tot regenmatige aanvallen op politie en journalisten door groepen niet-Europese jongemannen. Desondanks wil niemand van “No-GoAreas” weten. Bezoek de kaart met video’s zodat u kunt zien wat er aan de hand is. En moeten wij nu denken dat deze problemen zich vanzelf zullen oplossen? Dat bijvoorbeeld de “No-Go-Areas” zich niet meer zullen uitbreiden en vanzelf zullen verdwijnen, of dat de islam vanuit zichzelf zal de-islamiseren? Als wij de demografische ontwikkelingen bezien, lijkt het tegenovergestelde een reëlere kijk op de toekomst. Het geboortecijfer bij moslimgezinnen is de belangrijke motor achter deze ontwikkeling; een moslimgezin krijgt één keer zoveel kinderen als een autochtoon gezin. Daarnaast nog de immigratiestromen en herenigingen; de migratiesaldo’s in 2015 en 2016 waren respectievelijk 56.000 en 87.000. Deze gegevens lijken toch aardig te passen in het doel dat de belangrijkste ideoloog van de Moslimbroederschap, Yusuf al-Qaradawi (you tube) voor ogen heeft, n.l. de verovering van Europa zonder geweld door de moslims.

Over het moment waarop die moslimmeerderheid een feit zal zijn, lopen de prognoses ver uiteen, maar dat die er zal komen, zonder ingrijpen, is wel zeker. Dit zal ook het einde van de democratie betekenen. Het is aan te raden het internet op te gaan en artikelen te zoeken van wetenschappers die het probleem van de islamisering hebben onderzocht, o.a. Ruud Koopmans. Hij is auteur van enkele geruchtmakende onderzoeken, onder meer naar het fundamentalisme onder Turkse en Marokkaanse moslims in zes Europese landen. Hij komt o.a. tot de conclusie dat 67% van de moslims vindt dat de religieuze wetten van de Koran belangrijker zijn dan de wetten van het land waarin zij leven. Dit wil nogal wat zeggen! Hiermee sluit deze groep niet alleen de democratie uit, maar ook zichzelf. Dit houdt tevens in dat zij niet meedoen. En dit heeft grote consequenties voor een van de belangrijkste peilers van onze democratie: het solidariteitsprincipe. We dragen allen bij aan het behoud van onze sociale voorzieningen en zorginstellingen. Juist deze groep, die vooraan staat bij het loket van de sociale dienst en de balie van de afdeling gynaecologie, wil niet of nauwelijks meedoen.

Een ander resultaat van zijn onderzoeken is dat 45% van de moslims fundamentalistische ideeën aanhangt, hetgeen wil zeggen dat zij een strikte, orthodox-plus geloofsopvatting hebben die het geloof terugvoert tot de letters van de leer; 10% (voor ons land 100.000) van de moslims is bereid om ter wille van hun geloof geweld te gebruiken. Deze gegevens behoeven geen verdere uitleg. De onderzoeker komt tot de voorzichtige conclusie dat het Westen zich weerbaarder moet opstellen. Maar nu komt het politieke establishment, bijvoorbeeld Pechtold, dat tegen u zegt dat “u moet verbinden”, “wij sluiten geen mensen uit”. Hij richt deze woorden nooit expliciet tot de islam! De groep mensen in Nederland waar de conservatieve geloofsopvattingen zo diepgeworteld zijn dat de afstand tot het autochtone bevolkingsdeel groot blijft en blijft groeien. Volgens dit soort politici moet uw houding veranderen, u, die zijn steden, straten en portemonnee heeft geopend, u, die gezegd heeft: “Kom binnen, schuif bij aan tafel”. U, die deze mensen de vrijheden aangeboden heeft die zij in het land van herkomst niet hadden. En wat krijgt u terug: haat, segregatie, discriminatie en criminaliteit. Voor mij is het duidelijk: islam en democratie kunnen niet door één deur. Het wordt tijd om het debat op dit punt te openen en de islam duidelijk te maken dat Nederland een democratie is en dit ook zo blijft. Maar wie durft deze discussie aan? Net als de cabaretiers en cartoonisten ontbreekt het de politici aan lef om de ware aard van de islam onder de loep te nemen. Het resultaat van deze lafhartige politiek is dat de samenleving van weleer niet meer te herkennen is en dat onze rechtsstaat, onze tradities en waarden verloren zullen gaan. De pluche predikers staan weer achter de microfoon, maar er zal niets veranderen zolang zij aan het roer blijven; kies voor verandering, kies voor de principes die ons welzijn en welvaart gebracht hebben, kies voor vrijheid, gelijkheid en broederschap. Doe het voor uzelf, uw kinderen en kleinkinderen.

Door:
R.H.
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", democratie, Islam, islamitische ideologie, Nederland. Bookmark de permalink .

17 reacties op KUNNEN DEMOCRATIE EN ISLAM DOOR ÉÉN DEUR?

 1. oeps48 zegt:

  Democratie en islam door één deur. Dat is onmogelijk !!!
  De islam is NIET democratisch. De dwingelanden staan alleen maar open voor dictatuur.
  Stem PVV. Stem Wilders !!!

  Like

 2. Steven zegt:

  Wel als je de de democratie OPZEGT zoals we dat nu al doen en je land VOL laat bouwen met minaretten!

  Like

 3. leefbarbaar zegt:

  Zeker. Samen door de deur naar de hel, een andere weg is er niet.

  Like

 4. Sabeltant zegt:

  Voor de islam is er maar één oplossing.

  Verdrijf deze religieuze dictatuur uit Europa.

  Oprotten, opflikkeren, daar is het gat van de deur.

  Like

 5. r en s zegt:

  Mooi geschreven , het enige wat de echte Nederlander nog rest is zijn biezen pakken en naar Australie , Hongarije , Portugal ofzo te verhuizen om een aanstaande burgeroorlog te ontwijken. De ergste oorlogen zijn geloofsoorlogen !! Want daar zijn geen oplossingen voor. Dat is gewoon een afslachting

  Like

 6. Jean zegt:

  Neen, Neen en nogmaals Neen want islam is een bedreiging voor onze veiligheid, islam is een ordinaire perverse dictatuur.

  Like

 7. fransdewit zegt:

  Ik had een beetje hoop gehad op PVV met CDA en wat kleinere partijen, die zijn de enige die nog wat van dit land kunnen gaan rechtbreien

  Like

 8. paulzwueste zegt:

  Nou. Vroeger was het leven in Nederland zo vrolijk niet hoor.
  Om te beginnen bestond er nog geen kleur.
  Beste bewijs. Bekijk de foto’s uit die tijd. Alles was somber Zwartwit.
  TV-beelden, allemaal Zwartwit-TV.

  Nee, laten we maar blij zijn dat die sombere kleurloze dagen van weleer voorbij zijn.
  Trouwens van Agt was toen ook nog eens Minister President van Nederland.
  Vreselijk. Met die gevouwen handen…!

  En dat ook nog allemaal in Zwartwit.
  Bah!

  Geliked door 1 persoon

 9. Anneke zegt:

  Ik ben hier heel erg van onder de indruk en ik ben het zoooo met u eens. Eigenlijk moeten alle Nederlanders dit lezen, voordat zij woensdag naar de stembus gaan……U hebt het verwoord zoals ik het ook zelf voel en ik hoop dat er veel mensen nog op tijd wakker worden en de dreiging voelen zoals u beschreven hebt …….Mijn dank hiervoor, ik voel mij nu een beetje minder alleen in deze enorme chaos in ons, eens, zo mooie land…..

  Like

 10. Cynicus zegt:

  Heel duidelijk en goed artikel. Geeft goed aan waar de islam al 1400 jaar voor staat en dat is onderwerping aan de islam. Goedschiks of kwaadschiks. Dat willen we hier niet onderwerping aan de islam !

  Like

 11. Republikein zegt:

  Waarschijnlijk bent u van de faciliteerdienst, en helaas, dat wijsvingertje naar uw eigen hoofd svp, too little too late.

  Like

 12. Thom zegt:

  De schrijver zegt: Een samenleving die ik ooit als vrolijk, vrij, verdraagzaam en vreedzaam heb beleefd”. Dat is voor een groot deel wel waar, maar je moet bepaalde zaken toch niet uit je herinnering laten gaan. Er bestond vroeger een enorme sociale druk. Als je niet voldeed aan het hoge verwachtingspatroon van je ouders en hun omgeving dan viel je buiten de boot en werd je maatschappelijk een paria. Dat was de hel op aarde. Onze bloedeigen blanke bevolking jong of oud was niet te beroerd om je dan totaal te laten verrekken. Inderdaad er waren hele leuke ogenblikken en momenten, die nu niet meer bestaan, maar als je in de verkeerde schuit zat was je beter af als hij zonk.

  Like

 13. Thoth zegt:

  Ja maar, zij zijn de ‘elite’, hé. Het interesseert ze geen ene malle moer dat de normale mensen hieronder lijden. Nu ook. Gisteren zag Buma, van het CDA. Hij wil een premier worden. En het is amper 10 jaar terug dat Balkenende het Europese verdrag tekende terwijl het referendum in Nederland dit afgewezen had en 40 jaar terug dat Lubbers de Marokkanen en Turken een nederlands paspoort hadden verkregen. Deze gasten hangen allemaal de islam aan, zijn ondemocratisch terwijl zij de wetten die in de islam verkondigd boven de wetten van het land waarin zij leven. Bovendien leven zij van onze bijstand, zo’n 50% tot 70%. De rest heeft een baantje bij de overheid. Neem b.v. Malmö in Zweden. Daar leven nu meer dan 60% van de immigranten. Het is de moord-hoofdstad van Europa, berovingen zijn algemeen, auto’s worden in brand gestoken, verkrachtingen zijn algemeen. Maar ook hier leeft de ‘elite’ die het land ‘besturen’. Nu ook, ik vrees het ergste wat in Nederland kan gebeuren. Wanneer Rutte de macht krijgt, zal het gewoon door gaan, desnoods met een links smaldeel. Immigranten die nu in Libië, Syrië en Afrikaanse landen komen nu als ‘vluchtelingen’ ons land binnen en ze hebben uiteraard allemaal een verhaal. Dat het allemaal zo erg was, zielig, liefdeloos. En, onze ‘elite zullen straks een burgemeesterschap verkrijgen, een bobo-baantje krijgen bij de overheid of gaan naar Brussel toe. Wat een zooitje is het.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s