De Turkije-Erdoğan-crisis

Screenshot_122

(Door: Petra de Geus)

Ineens is er een heftige diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. Wat gebeurde er, welke consequenties kan dit hebben en wat kunnen we doen?

Vlak voor de Nederlandse verkiezingen van 15 maart stuurt de Turkse regering zijn minister van Buitenlandse Zaken Çavuşoğlu  naar Nederland om verkiezingstoespraken te houden voor het Turkse referendum in april, waar Erdoğan meer macht en minder democratie wil. Dit is in tegenspraak met haar eigen regels dat verkiezingsactiviteiten in het buitenland verboden zijn. Tegen de afspraken met de Nederlandse autoriteiten in werden de Turkse Nederlanders opgeroepen massaal naar deze bijeenkomst te komen. Hiermee werden de onderhandelingen gesaboteerd en werd er een veiligheidsprecedent geschapen.

Hierop verbood de Nederlandse regering het vliegtuig waar Çavuşoğlu in zat in Nederland te landen. Daarop stuurde Turkije de hoofddoekminister van Familiezaken en Sociale Zaken Kaya, die in Duitsland was, naar Nederland. Zij ging met de auto in een konvooi naar Nederland, zodat zij de toespraak kon houden. Volgens informele bronnen waren er meerdere Turkse ministers in het konvooi aanwezig. Bij de Nederlandse grens splits het konvooi zich in tweeën en rijden beide delen via omwegen door Nederland. Het is duidelijk dat de Turkse regering de Nederlandse regering wilde misleiden. Pas vlak voor het Turkse consulaat in Rotterdam, dat als Turks grondgebied geldt, werd zij staande gehouden. Op grond van haar bedoelingen werd Kaya als “ongewenste vreemdeling” het land uitgezet. Woedend Twitterde zij daarna dat Nederland alle internationale wetten, conventies en mensenrechten zou schenden. De scene leidde tot een boze demonstratie van vlaggende Turken in Rotterdam, die “Allahu Akbar!” riepen. Hiermee worden hun bedoelingen duidelijker, zij willen er een islamitische zaak van maken in plaats van een Turkse.

Het geweld was enorm. Volgens informele bronnen waren er Turken bij betrokken die speciaal uit België en Duitsland kwamen. Dit zijn professionele saboteurs. In Berlijn en Düsseldorf waren eveneens demonstraties en ook daar werd “Allahu Akbar!” gescandeerd. Ook werd er “Holland Nazi” geroepen. Op de Nederlandse ambassade in Turkije werd korte tijd de Nederlandse vlag vervangen door de Turkse vlag. Erdoğan zei: “Nederlanders zijn nazi-restanten en fascisten”. De gewelddadige demonstratie in Rotterdam, dat nota bene door de Nazi’s schandalig is gebombardeerd, was volgens het ANP door de regering in Ankara georganiseerd. Maar daarna klaagt Erdoğan  dat de politie buitensporig geweld gebruikte. Dan volgen er meerdere escalaties. Nederland zal volgens Erdoğan een ‘hoge prijs betalen’. De Nederlandse ambassadeur in Turkije mag niet meer terugkomen. Verder verklaarde Erdoğan dat de Nederlanders de 8000 Bosniërs bij Srebrenica hebben vermoord, wat laster en geschiedvervalsing is, afkomstig van iemand die de Armeense genocide ontkent, om van andere genocides, zoals de Griekse en de Assyrische, allemaal christenen, nog maar te zwijgen. Verdere dreigementen kwamen er, zoals het opzeggen van de vluchtelingendeal en dat er (islamitische) religieuze oorlogen in Europa zullen uitbreken.

Erdoğan riep de Turken op: “Neem niet drie, maar vijf kinderen”, in een poging Europa demografisch te overrulen. Daarnaast overweegt Turkije om Nederland aan te klagen bij het Internationale Gerechtshof. De mogelijkheid om hoofddoekjes op het werk te weren, werd benoemd als een kruistocht tegen de islam. Schaamteloze beledigingen waren er, zoals dat Nederlanders de nieuwe Nazi’s zijn. Merkel werd in een Turkse krant als Frau Hitler afgebeeld. De week werd verder gelardeerd met talloze islamitische aanslagen in Frankrijk, Duitsland en de VS. Trouwens, de meeste islamitische aanslagen halen de politiek correcte pers niet eens en als ze dat wel doen, gaat het om “lone wolves”, psychisch verwarde personen, waarbij de islam en als het even kan het terroristische motief worden weggelaten.

Vanwaar de Turkse boosheid?

Het beeld van de boze Erdoğan beantwoordt exact aan het cliché van de beledigde moslim. Om hier iets van te begrijpen, moet een aantal zaken op een rijtje worden gezet, namelijk de aard van Turkije als land en volk, de uitkomsten van de Eerste Wereldoorlog, de afschaffing van het kalifaat en de missie die Erdoğan voor zichzelf ziet. Deze zaken worden in Nederland vaak over het hoofd gezien.

Om te beginnen is Turkije een bijzonder land dat je niet als een land als alle andere kunt zien. Turkije heeft als het Ottomaanse Rijk een lange en gecompliceerde geschiedenis op drie continenten. Vanaf de verovering van het Byzantijnse Constantinopel in 1453, waarna de naam werd veranderd in Istanboel, heeft het Ottomaanse Rijk ook in Europa een militaire rol gespeeld. Griekenland, Albanië, Servië, Bosnië, Macedonië, Bulgarije, Roemenië en Hongarije waren lange tijd Ottomaans, dus Turks. In het Midden-Oosten behoorden Syrië, Irak, Jordanië, Israël en Saoedi-Arabië tot het Ottomaanse Rijk. En in Afrika hoorden Egypte, Libië, Tunesië en Algerije er lange tijd bij. Als gevolg hiervan, maar ook als gevolg van eerdere migraties, wonen er veel Turken buiten het huidige Turkije. De huidige bevolking van Turkije ligt rond de 80 miljoen inwoners, maar de schatting op Wikipedia is dat er momenteel ca. 200 miljoen etnische Turken leven en die zijn woonachtig in een hele reeks landen; van China (Oeigoeren) tot Bulgarije en door de recente migraties ook in bijna alle westerse landen. Wanneer de Ottomanen het Midden- Oosten veroveren, worden zij de dragers van het kalifaat. Dit heeft geduurd van 1517-1924, toen het kalifaat na de Eerste Wereldoorlog door Atatürk werd afgeschaft. De Turken zijn dus een talrijk volk met een lange, roemruchte geschiedenis. Binnen de islam nemen de Turken een bijzondere positie in, omdat zij lange tijd de dragers waren van het kalifaat.

En hier zien we waar Erdoğan zijn rol speelt. Hij wil de afschaffing van het kalifaat door Atatürk ongedaan maken. Momenteel wordt Atatürk in Turkije rap uit de schoolboekjes geschreven. Onder Erdoğan islamiseert Turkije in snel tempo en in de kranten verschijnen kaarten van een Groot Turkije. De verdragen van Lausanne en Sèvres wil hij het liefst verscheuren. Moskeeën zijn kazernes, de baarmoeders van onze vrouwen zijn er voor de geboorte-jihad, zo ziet Erdoğan  het. De Turken zullen hun seculiere maatschappij omvormen tot een radicaalislamitische en deze tot ver over de huidige Turkse grenzen uitbreiden. Zo is de rol van Turkije ten aanzien van ISIS beter te begrijpen. Zij is niet tegen een kalifaat, maar onder haar hoede. En zij wil Syrië weer onder haar controle brengen. Het probleem met een herstel van oude grenzen over zo een lange periode is natuurlijk de vraag welke grenzen je precies wilt herstellen. Voorlopig lijkt Erdoğan zich te richten op de grenzen van de Eerste Wereldoorlog. Maar in andere interviews heeft hij al gezegd het Rijk te willen herstellen van Sarajevo tot Damascus en van Benghazi (Libië) tot Batumi (Georgië). En natuurlijk wil hij ook Jeruzalem “bevrijden”. Het lijkt erop dat niet enkel de Eerste Wereldoorlog een doorn in Erdoğan’s oog is, maar dat hij de Slag bij Wenen van 1683, waar het Ottomaanse leger door de Pool Jan Sobieski in de pan werd gehakt, nog niet is vergeten. Behalve een restauratie van het Ottomaanse Rijk wil Erdoğan ook een Unie van islamitische landen. Hij wil de belangen van Turkije en de islam “verdedigen”. Er zijn religieuze leiders die hem de eigenschappen van God toedichten. Zelf gelooft hij in een herstel van zijn kalifaat in 2023, precies een eeuw nadat het was afgeschaft. En dan kan de Messias komen, de islamitische Messias, de Mahdi genaamd. Het is duidelijk dat we hier te maken hebben met een man met een visie.

Deze cocktail van religieus fanatisme, etnische superioriteit en ressentiment over oude grensafspraken is uiterst gevaarlijk. Bovendien doet het denken aan een eerdere periode van de Europese geschiedenis, namelijk het Derde Rijk. Hitler had ressentiment over het Verdrag van Versailles en zijn gedrag tot de inval in Rusland is goed op te vatten als een terugdraaien van die afspraken. En ook Hitler had ideeën over etnische superioriteit en het idee van een historische en ideologische missie. Erdoğan heeft aangegeven Hitler te bewonderen vanwege diens effectieve presidentiële systeem en dat is precies waar het referendum volgende maand over gaat. De leider van de SS, Heinrich Himmler, zag zichzelf als de incarnatie van de oude Oost-Frankische Koning Heinrich der Vogler, grondlegger van de Ottoonse dynastie van Saksische koningen en keizers. Erdoğan zegt in contact te staan met de geest van Saladin (die de christelijke legers uit Europa versloeg). Qua tactiek is er een parallel te trekken tussen de brand in de Rijksdag in 1933 en de Turkse coup van 2016. Beide gebeurtenissen lijken geënsceneerd als een alibi om tegenstanders uit te schakelen. Na de Turkse coup zijn er ca. 140.000 mensen uit hun functie of gevangen gezet. Gevangenen worden gemarteld en inhumaan behandeld. Er wordt een grote rechtszaal in Ankara gebouwd, omdat er geen zaal groot genoeg is om zoveel gevangenen te berechten. De vermeende leider Gülen is veroordeeld tot 1900 jaar gevangenisstraf en 2 keer levenslang.

De verkiezingen in Nederland hebben in deze rel ongetwijfeld een rol gespeeld. Bedoeld of niet, het heeft zeker in Rutte’s voordeel gewerkt. Veel keus had hij niet. Als hij niet had ingegrepen, was het voor Wilders een uitgelezen kans zijn gelijk te bewijzen. Nu kon Rutte ruggengraat laten zien. Als het Erdoğan er om was begonnen Wilders uit het zadel te houden, dan is hem dat gelukt.

En waar was de EU in deze tijd van escalatie? Het gezegde luidt: In tijden van nood leert mijn zijn vrienden kennen. In Brussel, maar ook in andere hoofdsteden, bleef het stil. Aan slappe knieën geen gebrek.

Deze zomer waren er ook al problemen met Turken, zo waren er massale demonstraties in Berlijn, eveneens met Turkse vlaggen. Er waren veel Duitse commentaren waarin verbaasd werd gereageerd zoals: “Deze Turken wonen al meer dan twintig jaar in Berlijn, maar toch zijn ze geen Duitsers geworden”.

Maatregelen

Het enige goede aan deze rel is dat Nederlanders en ook Europeanen hebben kunnen zien hoe manipulerend, chanterend, intimiderend en ondemocratisch Erdoğan handelt. Misschien werkt dit als een “blessing in disguise”, als de “wake up call” die tot een andere houding en een ander beleid kan leiden. Want de postmoderne houding van elke mening is goed en zijn tegenhanger de politieke correctheid zijn de snelste weg naar het afschaffen van de democratie en het invoeren van de sharia. Opvallend genoeg bedient Erdoğan  zich ook van het politiek correcte gedachtegoed door iedereen die het niet met hem eens is als islamofoob of Nazi af te schilderen. “Holland-Nazi” is zelfs een veel bezochte hashtag bij de twitterende Turken. En dat terwijl zijn eigen bewondering voor en navolging van Hitler evident zijn, zoals hierboven werd aangetoond. Er kan maar één conclusie worden getrokken: de integratie en de multiculturele samenleving zijn vooral mislukt door toedoen van de thuislanden van de migranten, zoals de huidige regering in Ankara. Als we doorgaan zijn intolerantie te tolereren plaveien we de weg naar de afschaffing van de democratie. Want hier eist hij de democratie en in eigen land heeft hij zonder proces 140.000 mensen in de gevangenis gegooid vanwege de verdenking van sympathie voor Gülen. Hoe moet dat als Erdoğan  een oorlog gaat beginnen? Want die oorlog komt er aan, het staat op zijn programma. De mislukte multiculturele samenleving is dan direct een groot veiligheidsrisico.

Wat moeten we doen? Er zijn heel veel maatregelen mogelijk, zowel in Nederland als internationaal, waarvan ik er hier enkele wil noemen. Om te beginnen moet er snel werk van gemaakt worden om de dubbele nationaliteit af te schaffen, want deze is een grote hindernis voor integratie. Van degenen die het Turkse paspoort willen houden, moet het Nederlandse paspoort afgepakt worden en worden uitgezet. En Turken die Erdoğan als hun politieke leider zien, hebben in ons land geen plaats en kunnen hier best vertrekken. De Turkse Diyanet-moskeeën, die de voorposten zijn van het Erdoğan-regime, moeten gesloten worden. Turkse imams zullen beter in de gaten gehouden moeten worden; de aansturing vanuit Turkije moet worden gecontroleerd. Er moet voorkomen worden dat de Turkse minderheid uitgroeit tot een 5e colonne. Immigranten die een gevaar vormen voor de Nederlandse samenleving moeten worden gerepatrieerd. Turkse christenen, Koerden, Alawieten en Gülenisten kunnen blijven, maar de Erdoğanisten moeten, net als hun minister Kaya, zo snel mogelijk tot niet gewenste buitenlander verklaard worden en naar de uitgang worden gebracht. Verder moeten politieke partijen zoals DENK onmiddellijk verboden worden. Voor wat betreft het internationale toneel; het is duidelijk dat het een ramp zal worden als Turkije bij de EU zou komen. De Turkije vluchtelingendeal zal anders ingevuld moeten worden. Het hoeft geen betoog dat dit een wapen in de handen van Erdoğan is, dus Europa zal snel werk moeten maken van het beschermen van haar eigen grenzen, wat ze natuurlijk al lang had moeten doen. Ook moet Turkije uit de NAVO worden gezet, want vroeg of laat zal het dit bondgenootschap misbruiken. De 50-90 kernwapens die op de NAVO-basis Incirlik bij Adana liggen, moeten zo snel mogelijk worden weggehaald.

Erdoğan liet al een keer de stroom naar deze basis stop zetten. Erdoğan  is een gevaarlijke leider, je moet er niet aan denken dat hij kernwapens heeft. Daarnaast kunnen we de Koerden en Gülenisten in Turkije en elders steunen. Voor de regionale machtsbalans zouden we Rusland kunnen steunen, want een pact tussen Rusland en Turkije zou gevaarlijk uit kunnen pakken. Daarbij moeten we in gedachten houden dat de Russen wel twaalf oorlogen tegen het Ottomaanse Rijk hebben gevoerd.

Door:
Petra de Geus
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Turkije. Bookmark de permalink .

15 reacties op De Turkije-Erdoğan-crisis

 1. Anneke zegt:

  Mensen heb géén goede, zachte of sympathie gevoelens bij het woord islam. Een enorme satanische – 666 – grootmacht, die ‘enorme met bloed besmeurde handen’ heeft. Waar de islam goed is vertegenwoordigd, heerst uitzichtloze ellende, honger en oorlog. Oorlogen onderling zijn in die regionen heel gewoon. HELAAS voor héél wat weerloze mensen, wáár ik wel mee te doen heb. Mensen die blijkbaar nergens recht op hebben, hun hele levensloop is merendeels een ware verschrikking. “Jammer dat Europa een seculier grondgebied is geworden, de islamitische invasie is een STRAF die een kleine vijftig jaar geleden in gang is gezet door de (over)heersende 666-machten”.

  Geliked door 1 persoon

 2. Anneke zegt:

  Note…Máár beter seculier, dan islamitisch !!! ! !!! Láát Europa géén provincie van het gewenste islamitische ERDOGAN-Kalifaat worden !!! ! !!! Politiek blijf op jullie hoede…..Ga inzien dat de gevaren van 666-allah en mohammed véél te dichtbij zijn gekomen.

  Like

 3. hendrikush zegt:

  Na de duiding van de Turkse historie als motivatie voor de Erdowanen zal er ook veel begrip zijn voor soortgelijke Nederlandse strijdplannen.

  We beginnen met de afscheiding van België ongedaan te maken en pikken meteen Luxemburg ook weer in. Brussel en de EU instellingen gooien we tegen de vlakte. Op dat Groot-Nederlandse grondgebied worden alle mohammedanen ingelijfd voor janitsaarse strijdkrachten. Die worden vervolgens ingezet bij de herovering van Zuid-Afrika en van Nederlands Indië. Daarna heroveren we New Amsterdam en Beverwijk in de huidige staat New York, Nieuw Zeeland, Tasmanië en de kusten van Australië.

  In de daarop volgende gouden eeuw gaan we dan nog eens rustig nadenken over onze vroegere koloniën in de West.

  Geliked door 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Strategisch ziet het plan er goed uit.
   Ik zie maar een bezwaar, en dat is dat we tegen die tijd nergens meer op vakantie kunnen gaan, dan in eigen land.
   In het buitenland hoeven we niet meer aan te komen, en voor de rest bezitten we zo’n beetje alles.

   Like

 4. Thom zegt:

  Het Turkije van nu onder Erdogan is niet het Turkije van 40 jaar geleden. Turkije was net als Iran onder de sjah een islamitisch land dat gericht was op het Westen. Je werd toen als Nederlander als (rugzak)toerist in de achteraf gelegen theecafé’s in Instanboel als eregast ontvangen en hoefde soms niet eens te betalen, omdat het een eer was dat een Europeaan daar thee kwam drinken. De bevolking was zeer gastvrij en je was voor bijna iedereen hun “arkadash” (vriend). Ze waren vreselijk nationalistisch konden goed hysterisch zijn en bij betogingen ging het er niet zachtzinnig aan toe. Er werd dan met de platte kant van planken van een meter lang zo tegen je hoofd geslagen zo hard ze konden. Dat zal wel gebeurd zijn door de politie die niet in uniform was. Het was er veiliger dan in Amsterdam. Alcohpol was er volop te krijgen en in de hoerenwijk Taksim stonden de verklede kleren zich als blonde vrouw te koop aan te bieden. In Instanboel liepen bloedmooie meiden in een mini-jurk die tot half hun billen kwam.Bij prtoblemen namen ze jou in bescherming. De Turken die hier naar toe kwamen was een ander slag. Dat waren onderontwikkelde Turken uit het arme gedeelte (Anatolië). Die waren niet zo vooruitstrevend dan de Turken uit de grote steden en hun vrouwen liepen nog met een hoofddoek en dikwijls niet naast hun man, maar erachter. Turken waren erg trots op hun Westerse alfabet en vooral op de stichter van het huidige Turkije, die ze Atatürk noemen (vader van alle Turken) (Moestafa Kemal).
  Erdogan heeft de nationalistische gevoelens van de Turken misbruikt voor zijn islamitische agenda.
  Omdat de Turken hier minder vooruitstrevend waren en blijkbaar nog zijn dan de Turken in Turkije is voor Erdogan van groot belang, dat zij gaan stemmen. Voor de rest heb je met een despoot te maken waarvan Merkel toestond dat hij op haar kop kakte. De rest is toekomst.

  Geliked door 1 persoon

  • Thom zegt:

   Er moet staan: In de hoerenwijk van Taksim stonden verklede omgebouwde mannen met penis en al zich als zogenaamde vrouwelijke hoer aan te bieden.

   Like

 5. Seculiere zegt:

  Als ik iemand uit de dood terug kon halen, dan was het wel hem geweest. Ik raad aan om de ondertitels aan te zetten.

  Geliked door 1 persoon

 6. D.G.M.Holland zegt:

  Geen kernwapens en JSF voor Erdogan door Mat Herben

  De NAVO moet de kernwapens die zijn opgeslagen op de Turkse vliegbasis Incirlik onmiddellijk terughalen. Zij mogen niet in handen vallen van een islamitische grootmacht die West-Europa wil domineren. De levering van honderd JSF-vliegtuigen aan Turkije moet voor onbepaalde tijd worden uitgesteld, want dit vliegtuig maakt Turkije in één klap tot een grootmacht. Het is volkomen onverantwoord om deze wapens in handen te laten komen van Erdogan.
  Wie dit bagatelliseert, kent de geschiedenis niet en heeft geen idee van de omvang van de Turkse dreiging.
  Je zou verwachten dat na de recente gebeurtenissen in Turkije eindelijk de ogen van velen zouden opengaan voor het gevaar dat Erdogans Turkije betekent voor West-Europa. Een enorm leger geleid door Erdogan-getrouwen, een potentiële vijfde colonne in o.a. Duitsland en Nederland, een investeringsprogramma om het modernste materieel te verwerven waaronder veel tanks en honderd JSF-vliegtuigen en het belangrijkste: de intentie om West-Europa te domineren. Wanneer gaan onze politici en slapende strategen eens eindelijk de islamitische dreiging serieus nemen, denkend aan de uitspraken van Islamitische Staat om Europa te destabiliseren door enorme vluchtelingenstromen op gang te brengen? Het nieuws spreekt boekdoelen. Of de uitspraken van Erdogan en invloedrijke moslimgeestelijken dat “Europa zal worden veroverd door de baarmoeder van onze vrouwen”? Turkse Nederlanders kregen een email om op Erdogan te stemmen met de belofte van extra kinderbijslag. Het is de droom van sultan Erdogan om Europa te onderwerpen.
  Militaire kracht

  De Turkse strijdkrachten staan in de NAVO op de tweede plaats, direct na de VS en vóór landen als Duitsland, Engeland en Frankrijk.
  Sterker nog: de Turkse strijdkrachten zijn even sterk als deze drie Europese landen samen als men de Franse en Britse kernwapens buiten beschouwing laat. Het Turkse leger brengt een half miljoen man op de been, gesteund door enorme reserves. Jaarlijks komen minstens 700.000 Turkse mannen in aanmerking voor militaire training, dus kan Turkije een conflict veel langer vol houden dan Europese beroepslegers.
  Ze beschikken over bijna 4000 tanks, waaronder moderne Leopard-II tanks (die wij niet meer hebben).
  Ter vergelijking: Groot-Brittannië (200 Challengers II), Frankrijk (400 Leclerc) en Duitsland (225 Leopard-2A7) samen hebben nog maar 825 moderne tanks!

  Tijdens de Koude Oorlog had Nederland 900 tanks en Duitsland 3000…Polen en Griekenland zijn de enige Europese landen die niet naïef hebben bezuinigd op defensie, (elk ruim 1000 tanks), maar ‘toevallig’ zijn dit ook de landen die Europa hebben behoed voor de islamisering.
  De Poolse koning Jan Sobieski ontzette Wenen in 1683. Terwijl christelijk Europa in de 17de eeuw op leven en dood vocht met het Ottomaanse rijk, leverde “koopman Nederland” zelfs de wapens aan Turkije. We zijn trouwens geen spat opgeschoten met de hedendaagse mengeling van politieke correctheid en de werkgeverslobby.

  Analyse
  Een militaire veiligheidsanalyse is gebaseerd op twee uitgangspunten: van ieder land worden de ‘capabilities’ en de ‘intentions’ in samenhang beoordeeld. De militaire kracht en de politieke bedoelingen. Wie dat doet, gaat op zijn minst rechtop zitten als hij de feiten kent en de televisiebeelden ziet van duidelijk niet-geïntegreerde Turkse medelanders. In militair opzicht kan Turkije nog niet winnen van de gezamenlijke Europese legers, omdat deze binnen enkele weken het absolute luchtoverwicht zouden hebben. Hoewel de Europese luchtmachten ook gevaarlijk klein zijn geworden, hebben zij samen het dubbele van Turkije. Ook de Russische luchtmacht is met 800 gevechtsvliegtuigen ongeveer tweemaal zo sterk als Turkije.
  Daarom is het essentieel dat Turkije in het komende decennium niet de beschikking krijgt over de F-35, beter bekend als de JSF. Wat ook zorgen baart, is de gezamenlijke jaarlijkse oefening ‘Anatolian Eagle’ op de vliegbasis Konya, waar ook de luchtmachten van Saoedi-Arabië en Pakistan (een kernmacht) aan deelnemen.

  Het is niet denkbeeldig dat de amateuristische staatsgreep is uitgelokt door Erdogan, die simpelweg hoefde te laten uitlekken dat er massa-ontslagen op komst waren.
  Het resultaat is dat overal zijn aanhang de straat op ging, ook in Duitsland en Nederland.
  Het is nu betrekkelijk eenvoudig om de vijfde colonne getalsmatig te bekijken. In Turkije is 60% op de hand van Erdogan, hier is dat percentage eerder hoger dan lager. Dat betekent dat van de 400.000 Nederturken er zeker 240.000 Erdogan steunen.
  De bekende Gallup-peiling concludeerde optimistisch dat “maar acht procent van de moslims” sympathie heeft voor het terrorisme. Als we 8% regel toepassen op alleen de aanhangers van Erdogan, dan zijn we dus aan de voorzichtige kant.

  In Nederland bestaat de potentiële vijfde colonne dus uit 19.200 Turken, een kleine 10.000 als men alleen de mannen in de militante leeftijd van 18 tot 50 neemt. In Duitsland, waar drie miljoen Turken wonen, is dat dus het zevenvoudige: 75.000.

  Als Erdogan de vlam in de pan wil laten slaan, kan hij dat heel eenvoudig doen door incidenten uit te lokken. Als in Duitsland Turken worden gemolesteerd, zijn de rapen gaar. Daarom is het van het grootste belang dat de Duitse regering krachtig optreedt tegen de terreur, want de voedingsbodem van extreemrechts is simpelweg een falende overheid die wegkijkt bij islamitische terreur en vrolijk de bevolking met ‘wir schaffen das’ opzadelt met een stroom opportunisten, onder wie echte vluchtelingen verre in de minderheid zijn.
  Maatregelen
  1. Het terugbrengen van de krijgsmacht op het niveau van vóór de kredietcrisis kost ongeveer twee miljard per jaar. De Nationale Reserve (slechts 3000 man) moet worden verdubbeld, de marechaussee moet van 6000 naar 7500 mannen en vrouwen. De nationale politie moet inderdaad beter worden betaald, zodat een einde komt aan het geklaag en de tegenwerking van de vakbonden bij de noodzakelijke reorganisaties.
  2. We moeten indringend om de tafel met de Verenigde Staten, die nog denken dat Rusland een bedreiging vormt voor West-Europa. Ook vinden de VS dat Turkije bij een verenigd Europa hoort. Twee keer fout: we moeten geen politieke unie en al helemaal geen Turkse toetreding tot de EU. Alsof de Verenigde Staten van Amerika een eenheid vormen, alsof daar geen bloedige burgeroorlog is uitgevochten waarvan de gevolgen tot op heden zichtbaar zijn. Het is een stuitend gebrek aan ‘Realpolitik’, waardoor de VS meer problemen veroorzaakt dan oplost. Ook in Nederland kennen we de zachte heelmeesters en de wereldverbeteraars, die met de beste bedoelingen een spoor van ellende veroorzaken.
  3. Als de EU zich vijandig blijft opstellen ten opzichte van Rusland, dan zullen Erdogan en Poetin in elkaars armen worden gedreven. De geopolitieke gevolgen daarvan zijn voor Europa desastreus.
  4. Willen wij dat tussen 2018 en 2025 Turkije de beschikking krijgt over de honderd meest geavanceerde ‘stealth’ jagerbommenwerpers? En wat gebeurt er met de B61 nucleaire bommen op Incirlik en hoe dichtbij is Erdogan bij de islamitische bom (Pakistan)?
  5. Tenslotte moeten we niet vergeten dat 40% van de Turken helemaal niet blij is met de islamitische AKP-partij van Erdogan. Die mensen verdienen steun en bescherming. Het mag niet zo zijn dat Erdogan-aanhangers hier en in Duitsland andersdenkenden kunnen intimideren.
  Iemand vroeg mij: Stel dat Erdogan gelijk heeft en inderdaad de aanhangers van imam Gulen achter de mislukte coup zitten. Ben je dan optimistischer? Nee, is mijn antwoord, want dan zouden we niet met één maar twee godsdienstfanaten in Turkije te maken hebben.
  http://sta-pal.nl/category/columns/mat-herben/

  Er wachten ons donkere dagen Mat Herben in AD Groene Hart, 11 maart 2017
  “Door de migratiecrisis, de rol van de Europese Unie, de problemen met de islam, hier en in de wereld, ben ik heel somber en merk bij mezelf een zekere berusting:
  De wal gaat het schip keren.  Het vrije Europa dat we nu kennen, bestaat in 2050 niet meer”.
  “Ik zie bij de meeste politici geen bereidheid om van het verleden te leren.

  In 2008 ben ik door Mark Rutte gevraagd om lid van de VVD te worden. Ik adviseerde o.a. Kamerleden op gebied van Europa en Defensie.  Mijn insteek was het moderniseren van de Europese Unie: Brussel doet alleen wat het moet doen en moet verder terughoudend zijn. Daar is niets van terecht gekomen en daarom o.a. heb ik vorige maand mijn VVD lidmaatschap opgezegd. Ik ben nu partijloos burger.  Er is geen bereidheid om te hervormen bij VVD en CDA, de linkse partijen maken de problemen nog erger.
  De EU is belangrijk geweest voor de veiligheid in Europa: de Frans-Duitse tegenstelling die tussen 1870 en 1945 tot drie oorlogen heeft geleid, moest worden opgeheven. De euro was vervolgens bedoeld om Duitsland in Europa te verankeren na de hereniging met de DDR. Tot zover heeft de EU gewerkt. Maar in het verleden behaalde resultaten, bieden geen garantie voor de toekomst. Het oude recept werkt niet in de discussie over Oekraïne of de migratiecrisis. Sterker nog: Europa biedt niet alleen geen oplossingen, maar het is nu zelf het probleem. We kampen nu met problemen die zijn veroorzaakt door goede bedoelingen en misplaatst idealisme. Politici beschrijven een ideale wereld, maar sluiten hun ogen voor de realiteit. Bij jongelui als Jesse Klaver mag je onbekommerd idealisme verwachten, maar het wordt zorgelijk als ook ervaren leiders volharden in hun achterhaalde wereldbeeld dat is gevormd in de vorige eeuw. Het is die combinatie van onwetendheid en onwil, waardoor ik denk dat we onvermijdelijk op de ondergang van Europa aansturen”.
  Expansiedrift
  De expansiedrift van de Europese Unie is de oorzaak van instabiliteit aan onze grenzen. De EU beschouwt haar vorm van democratie als een exportproduct, waarop iedereen zit te wachten.  De bemoeienis van de EU met landen in het Midden-Oosten heeft daar valse hoop gegeven en Libië in de ellende gestort. De onderhandelingen met Turkije waren een onvergeeflijke blunder die Erdogan vaster in het zadel heeft geholpen, zoals ik in 2004 al voorspelde. Er is immers geen Turk die naar de pijpen van Brussel en Duitsland wil dansen, dat willen Nederlanders, Britten en Polen ook niet. Het geflirt met de Oekraïne heeft Poetin een ijzersterk argument toegespeeld. Geen Rus gelooft dat je Duitsers kunt vertrouwen. Alleen een Europese Economische Gemeenschap heeft toekomst. Alle gesprekken over uitbreiding moeten worden gestaakt. De EU moet zich helemaal niet bemoeien met buitenlands beleid en defensie, daarvoor is de NAVO. Het is volkomen verkeerd om te onderhandelen met Turkije over toetreding. Dat schept niet alleen verwachtingen, je had kunnen weten dat uiteindelijk geen Turk, ook niet de seculieren, wil worden bestuurd vanuit Brussel. Erdogan heeft de onderhandelingen alleen maar gestart om ze uiteindelijk met veel misbaar over discriminatie te laten stranden. Ik heb daar al in 2006 voor gewaarschuwd, nadat ik met een delegatie van de Tweede Kamer in Turkije was geweest.
  “Wir schaffen das”, zei de Duitse kanselier Angela Merkel in augustus 2015. “Zij maakte geen helder onderscheid tussen echte vluchtelingen en migranten” en dat had een enorme aanzuigende werking. De golf van migranten heeft voor de stabiliteit van de EU en de Brexit hier zeker mee te maken gehad.  Landen als Hongarije en Polen willen niet naar de pijpen van Duitsland dansen. De grenscontroles faalden hopeloos, waardoor ook terroristen zijn binnen gekomen. Er wachten ons nog donkere dagen.
  Schulz rampzalig
  Dit najaar zijn er verkiezingen in Duitsland en SPD-kandidaat Martin Schulz wil zelfs nog veel verder gaan, wat het einde van het vrije Europa zal betekenen. Hij leeft nog in de droom van de multiculturele samenleving, maar we weten dat misschien wel de helft van de migranten zich niet wil of mag aanpassen aan de Westerse rechtstaat met vrijheid van meningsuiting voor iedereen. Van hun leiders, zoals Erdogan, moeten zij vooral Turk blijven. Overal in Europa zit zijn vijfde colonne. Je kan zeggen dat het Duitsland is dat de EU aan het opblazen is. De SPD is met Martin Schulz met een sterke opkomst bezig. Dertig jaar na de val van de muur lopen de Duitsers weer achter een socialistische sprookjesverteller aan. Zijn beleid zal rampzalige gevolgen hebben voor Europa en de wereldvrede. Op Trump zijn vele analyses gemaakt, de meeste volkomen voorbarig, maar over Schulz als opvolger van Merkel maakt in Nederland nog niemand zich druk.

  Hoe kijkt u aan tegen de verkiezingsstrijd?
  “In 2002 ging het om de kloof tussen burger en politiek. Nu lees je over de kloof tussen de boze, witte man en de elite. Onzin. Het gaat om de mondige burger, die geen moeite heeft met de elite, als die maar presteert.  We gunnen ook een voetballer zijn miljoenen, zolang hij doelpunten maakt en geen kapsones heeft. De elite van de politiek, de culturele wereld, de banken, het openbaar bestuur, presteren ondermaats, maar zelf vinden ze, dat ze juist heel goed presteert en de rest van Nederland is dom is en begrijpt het niet. Die arrogantie! Pim Fortuyn had het over ‘ons soort mensen’ en bedoelde daarmee de grachtengordel, de VARA , de PvdA, de Volkskrant en NRC. Je mag wel naar het Concertgebouw, maar je gaat toch niet naar André Rieu. Je kijkt naar De Wereld Draait Door (VARA) en niet naar Hart van Nederland (SBS). Je vindt Pauw boeiender dan Boer zoekt Vrouw, enz.. Feitelijk zien we in de hele Westerse wereld de kloof tussen een arrrogante en bevoorrechte hoofdstedelijke elite en de provincie. Parijs en het ‘platteland’, alleen al die neerbuigende uitdrukking. Noord-Italië, waar wordt gewerkt, versus Rome waar het geld wordt uitgegeven. Brussel versus Vlaanderen. In Groot-Brittannië en de VS verklaart het de Brexit en de komst van Trump. In Nederland is het geduld met de Amsterdamse hegemonie ook op, met name in Brabant, Limburg en Groningen. Toch maakt de PvdA keer op keer de fout Amsterdammers als Cohen of Asscher als lijsttrekker te kiezen. Dan vráág je om een afstraffing. Bij GroenLinks ging de vlag uit toen Diederik Samsom aan de kant werd geschoven. Peter Wennink , de topman van het Brabantse ASML, een van de belangrijkste bedrijven van Nederland, berekende dat Amsterdam 123 euro per persoon subsidie krijgt voor cultuur en sport en Eindhoven slechts 1,53 ontvangt.  Het Concertgebouw en Rijksmuseum zijn nationaal erfgoed, maar is dat een reden de rest van Nederland stiefmoederlijk te behandelen?
  Het woord populisme en populist duikt nu steeds weer op als scheldwoord. Fortuyn was een ‘gevaarlijke’ populist omdat hij het land aan de burgers wilde terug geven. Wilders, Trump, Jan Roos het zouden allemaal populisten zijn. Maar toen Obama zei ‘we are the people’ of  ‘yes we can change’, zat het establishment zwijmelend voor de buis. Selectieve verontwaardiging is een handelskenmerk van de linkse elite.  Populisme is een nietszeggende term, omdat alle politici er een handje van hebben. Ik spreek liever over goede en slechte politici. Een slecht politicus belooft meer dan hij kan waarmaken en heeft onvoldoende werkelijkheidszin. In 2002 was je een populist, omdat je problemen zag die niet zouden bestaan. In 2017 is het verwijt dat je komt met makkelijke oplossingen voor zeer complexe problemen. Toen wilde men de problemen met islam en integratie niet erkennen, nu wil men ze niet aanpakken”.
  Wat gaat u stemmen? 
  “Ik twijfel tussen Forum voor Democratie van Thierry Baudet, die inhoudelijk  goed heeft gekeken naar Pim Fortuyn, of Kees van der Staaij van de SGP. Als vrijdenker ben ik allesbehalve een calvinist, maar Kees is een integere man die heel goed begrijpt wat er op het spel staat. Ik verwacht dat we na 15 maart een vechtkabinet krijgen van VVD, CDA, D66 en de christelijke partijen of de PvdA. Dat zit er hooguit twee jaar. Dan krijgen we nieuwe verkiezingen met een ruk naar rechts. Wilders en Baudet zullen dan flink winnen. Als Schulz in Duitsland wint, lijkt een Nexit mij onvermijdelijk. Europa valt dan sowieso uit elkaar, helaas”.

  http://sta-pal.nl/category/columns/mat-herben/

  Naschrift: Parlementsverkiezing 15 maart 2017
  In Amsterdam koos 20% voor DENK. Zo werd die Turkenpartij DE GROOTSTE van onze Nederlandse Hoofdstad Dit is geen populistische bangmakerij, maar zijn KEIHARDE FEITEN !

  Geliked door 1 persoon

  • Seculiere zegt:

   Wat een koek D.G.M.Holland.
   Ook al annuleerd je de bestelling van die honderden oorlogsvliegtuigen, Turkije is reeds gestart met het ontwikkelen van zijn eigen programma om oorlogsvliegtuigen te maken en gaat die dan ook verkopen net zoals de USA. Hopelijk is tegen dan Erdogan geschiedenis.

   Like

 7. paulzwueste zegt:

  Die Mat Herben is zo dom nog niet.
  Toch kon ook hij zijn eigen partij niet bij elkaar houden.
  Was ook een onmogelijke opgave met ’n stel onwillige honden en ’n volk dat verslagen was door
  de moord op hun leider.

  Like

 8. Hans zegt:

  Helemaal mee eens. Duidelijk verhaal waar niet aan toegegeven moet worden door het af te zwakken. Vooral datdubbele paspoort gedoe aanpakken, en hey liefst zo snel mogelijk. Na het opheffen van DENK de partij voorzitter plus die andere Turk en Marokkaan het land uit zetten. Deze lieden zijn duidelijk niet goed geïntegreerd.

  Like

 9. Theodoor zegt:

  Het is mij wel helder. Als Rutte verzuimt het programma de PVV uit te voeren dan is Leiden in last.
  Erdogan heeft al een grote voorsprong.

  Like

 10. Jules Vismale zegt:

  Langzamerhand zou je gaan verwachten dat het soort Turkse uitschot dat Erdogan (zij denken vast nog steeds dat ze zelf hartstikke lief, braaf en goed wezen en anderen door en door slecht) daar vertegenwoordigd en zelf al plannen heeft om Europa over te nemen het grootste kwaad vertegenwoordigd.
  En zoals ik ooit in een stripalbum over De Rode Ridder las werd een bepaalde streek geterroriseerd door een kwaadaardige gaaf, Krodax, die een waterbron wilde bemachtigen met het doel dit voor woekerprijzen te verkopen en de eigenaar daarvan, Gawon, te vermoorden en diens familie, inclusief Johan, te terroriseren. de pleegdochter van Gawon,, Mayola, bleek echter over toverkracht te beschikken en riep daarvoor de hulp in van de oergeesten van de onderwereld en Bahaal, de Prins der Duisternis! Zij stuurden toen een gemaskerde zwarte ridder naar haar toe, Nocturno, die het leger van graaf Krodax, dat zich opmaakte om de bron te veroveren en rooftochten te gaan ondernemen. Nocturno vocht toen als een soort Samson tegen duizenden soldaten ruiters en zowel hij als zijn zwarte paard waren nagenoeg onkwetsbaar voor hun wapens! Hij vernietigde het leger van Krodax, inclusief hijzelf, waarna Mayola zich als offer aanbood om Johan en Gawons familie te redden.
  Het zal dus ook niet lang meer duren eer Erdogan en zijn handlangers een soortgelijk kwaad op hun pad ontmoeten daar hen eveneens gaat vernietigen als andersom!

  Like

 11. Aegolius cs zegt:

  “Auslandsvermögen einfrieren!”CDU-Politiker will Sanktionen gegen Erdogan

  CDU-Außenpolitiker Kiesewetter spricht sich für Sanktionen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan aus. So könne das Auslandsvermögen von Erdogans Familie eingefroren werden. Europäer sollten nicht mehr in der Türkei Urlaub machen.

  http://www.n-tv.de/politik/CDU-Politiker-will-Sanktionen-gegen-Erdogan-article19994594.html

  Maar wat is het vermogen van de familie Erdogan?

  Recep Tayyip Erdogan – Vermögen und Gehalt
  Das könnte nämlich tatsächlich, wie Experten schätzten bei über 150 Millionen Euro liegen.
  Der älteste Sohn Ahmet Burak Erdogan: Ahmet steig vor viele Jahren in das Seefracht Geschätt ein und hält mittlerweile 99 Prozent an der MB-Reederei. Das Vermögen von Ahmet wurde auf ungefähr 80 Millionen US-Dollar beziffert. Wie er an das Geld zum Einstieg in die Reederei gekommen ist, bleibt immer noch fraglich
  Der jüngste Sohn Necmettin Bilal Erdogan: Necemettin soll immer wieder in kriminelle Machenschaften verwickelt sein. Er soll für den Verein TÜRGEV einen Grund in Istanbul für 1,2 Millionen US-Dollar zu einer 30 jährigen Pacht erhalten haben. Wert des Grundstücks: 230 Millionen US-Dollar.

  https://www.vermoegenmagazin.de/recep-tayyip-erdogan-vermoegen-und-gehalt/

  Met despoten altijd hetzelfde (Zwitserse)model .

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s