Volkerenmoord: Merkel staat op één lijn met Pol Pot en de sekteleider Jim Jones

Screenshot_146

Hoge Duitse adel neemt het woord: “Wie bent U eigenlijk, mevrouw Merkel, dat U het zich permitteert om heel Europa te islamiseren, zonder rekening te houden met de belangen en de wil van de bevolking?” (Norbert Freiherr von Handel).

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Merkel stort Duitsland en Europa in de zelfvernietiging

Wat Merkel, haar entourage en het politieke establishment het Duitse volk aandoen, is in principe hetzelfde als hetgeen Jim Jones en Pol Pot met hun aanhangers resp. hun volk deden: op bevel stort Merkel de Duitsers in de zelfvernietiging. Daarvoor hoort zij voor een internationaal oorlogsmisdadigers-tribunaal.

Michael Mannheimer Blog

Merkel staat op één lijn met Pol Pot en met de sekteleider Jim Jones

Inmiddels is het duidelijk dat de Duitse en Europese politiek een gigantisch programma van de vervanging der inheemse Europese volkeren door met name islamitische volkeren uit het Nabije Oosten en Noord-Afrika in gang heeft gezet, dat er tenslotte toe zal leiden dat de inheemse Europeanen demografisch dusdanig in de hoek worden gedrukt dat ze op hun eigen continent niets meer te zeggen hebben. En uiteindelijk – wie de islam kent, weet dat ik hier de realiteit beschrijf – uitgeleverd zullen zijn aan de systematische uitroeiing door deze oorlog- en veroveringsideologie. Aldus voeren Merkel, Hollande – en de meeste andere voornamelijk socialistische regeringsleiders van Europa – een niet langer te verloochenen vernietigingsoorlog tegen hun eigen volkeren. Deze auto-genocide is historisch gezien een uiterst zeldzame aangelegenheid en werd aanvankelijk alleen op kleine schaal doorgezet – in fanatieke religieuze sekten bijvoorbeeld.

Eerste voorbeeld: Verordonneerde massale zelfmoord door de sekteleider Jim Jones

Oudere generaties zullen zich de massale moord en zelfmoord op/van 909 aanhangers van de, door een religieuze fanaticus, Jim Jones, gestichte sekte van de Peoples Temple nog herinneren. Met geruchten als “De VS zullen binnen zes maanden alle zwarten uitwijzen” probeerde hij angst en haat tegen de VS te wekken.

Eind jaren-50 stichtte James “Jim”Jones de Peoples Temple In Indianapolis, later trok hij naar San Francisco. Van het begin af aan werd er grote waarde aan gehecht dat de gemeente zowel zwarten als blanken toeliet, wat in die tijd in de VS nog zeer ongewoon was. Jones, die door allen werd aangesproken als Dad of Father, was vanwege zijn zijn ervaringen in zijn kindertijd en jonge jaren zeer vertrouwd met afscheiding en sociale isolering. Hij kende aldus de behoefte van buitenstaanders van de Amerikaanse samenleving aan saamhorigheid en deed er zijn voordeel mee. Zo kon de gemeente uitgroeien tot over de duizend leden.

De gemeenschap vertoonde evenwel totalitaire structuren, Jones heerste onbeperkt. Zij die afweken van de voorgeschreven lijn werden vernederd en mishandeld. Uittreders berichtten over deze toestanden, zodat de pers veelvuldiger over Jim Jones en de Peoples Temple berichtten. Jones zag in dat deze berichten het einde van zijn gemeente zouden kunnen betekenen en besloot mèt zijn leden de VS te verlaten.

In een in het Zuid-Amerikaanse Guyana door Jones gestichte nederzetting vaardigde de sekteleider op 18 november 1978 het bevel uit tot collectieve zelfmoord van alle 909 leden van zijn sekte. Jim Jones verklaarde: “Als men ons niet in vrede laat leven, willen wij in ieder geval in vrede sterven. De dood is slechts de overgang naar een andere dimensie.” In kartonnen bekers werd met valium en cyaankali vermengd vruchtensap aan allen uitgedeeld. Enkelen probeerden te vluchten, de meeste vluchtelingen werden neergeschoten door de wachtposten, slechts vijf personen wisten te ontkomen. Jones stierf door zichzelf door het hoofd te schieten.

Tweede voorbeeld: Bevel tot auto-genocide op het volk van Cambodja door Pol Pot

De maoïst en Communist Pol Pot was één van de uitzonderingen wat betreft de genocide op het eigen volk. Toen hij in 1975 in Cambodja de macht greep, verordonneerde hij de ontruiming van alle steden en grote steden van zijn land binnen 24 uur. Zijn plan behelsde de decimering van zijn toen meer dan 7 miljoen mensen tellende volk tot 100.000 zgn. “rechtvaardigen.” De weinige Cambodjanen die nog niet waren vergiftigd door de geesteloosheid van het kapitalisme en de bourgeoisie. Wie een bril droeg of een vreemde taal sprak, werd ter plekke gedood, aangezien hij daarmee bewees tot het intellectuele schuim en daarmee tot de bourgeoisie te behoren.

De rest was gedoemd tot collectieve vernietiging door verhongering en dwangarbeid in de honderden z.g. Killing Fields.“Werken tot de dood er op volgt,” luidde het principe van de Angkar, de gevreesde geheime organisatie van Pol Pot.

Toen begin 1979 het Vietnamese leger Cambodja binnenviel (Pol Pot wilde het zuiden van Vietnam inlijven), had hij met behulp van zijn Rode Khmer al ruim één derde van zijn volk uitgeroeid. (De Groene politicus Kretschmann behoorde destijds overigens tot de Pol Pot-aanbidders van de linkse hoek van Duitsland. Een feit dat door onze leugen-pers opzettelijk wordt omzeild).

Waarom Merkel op één lijn staat met Jones en Pol Pot

Deze beide voorbeelden zijn zonder meer op Duitsland van toepassing. Wat Merkel, haar entourage en het politieke establishment met het Duitse volk doen, is in principe hetzelfde als datgene wat Jim Jones en Pol Pot met hun aanhangers respectievelijk hun volk deden: op bevel stort Merkel de Duitsers in de zelfvernietiging. Merkels giftige valium-cyanide-drankje is de door haar dwangmatig verordonneerde massa-immigratie van miljoenen en miljoenen moslims. Een einde is niet in zicht – en aantallen van meer dan 50 miljoen moslims tot aan het jaar 2015 zijn zo concreet dat ook Seehofer deze in een interview noemde.

Wie zich als Duitser aan zijn collectieve uitwissing onttrekt of ertegen protesteert, wordt omver gehaald door het executie-instrument van Merkel: Het is vooral de taak van de media, de openlijk rechtzinnige media voorop, (Claus Kleber is een bijzonder afschrikwekkend voorbeeld), om alle Merkel-critici, die zich verzetten tegen haar dodelijke politiek, neer te zetten als racisten en islamhaters.

En door dergelijke haatberichten vanuit de media worden haar critici weliswaar niet, zoals bij de sekte van de Peoples Temple, door een schot door het hoofd terechtgesteld, maar virtueel niet minder efficiënt geliquideerd: hun naam is besmeurd, ze verliezen vaak hun baan en hun materiële basis om te kunnen leven.

De motieven waarmee Merkel de Duitsers in de zelfvernietiging stort, vallen in principe hoe dan ook niet te onderscheiden van de motieven van Jim Jones en Pol Pot. In alle drie de gevallen gaat het om – door krankzinnigen – voorgedragen heilsbeloften van een “betere toekomst”: Jim Jones beloofde het eeuwige leven voor alle leden die hem onvoorwaardelijk volgden. Pol Pot beloofde ‘de eeuwige vrede en welstand,’ als men zich zou laten meevoeren op zijn tocht in het communisme van het stenen tijdperk. Merkel belooft de eeuwige vrede en het einde van iedere vorm van racisme´ als men meegaat in haar krankzinnige politiek van massa-immigratie, die tenslotte tot een “nieuwe Europese mensheid” zou leiden.

De methodes ter uitoefening van de macht in het Duitsland van Merkel zijn te vergelijken met die van Jones of Pol Pot

In Jonestown was bijvoorbeeld een luidsprekersysteem geïnstalleerd waarmee iedere plek van de vestiging kon worden bereikt. Jim Jones gebruikte het luidsprekersysteem om aanwijzingen te geven of om propaganda te maken voor zijn ideologie en de bewoners te voorzien van gedeeltelijk bewust verkeerde informatie. Het luidsprekersysteem was continue in werking; als Jones niet zelf sprak, kwam zijn stem van de band en herhaalde zich mantra-gewijs.

Dat is in kleinere uitgave niets anders dan de om-het-uur-bestoking waarmee Merkel door middel van de aan haar onderhorige media de Duitsers ononderbroken indoctrineert en manipuleert met haar politieke boodschap. Bij Pol Pot waren het de dagelijkse verplichte bijeenkomsten in de werkkampen, waar de tot vernietiging voorbestemden ononderbroken de politieke boodschappen van het Pol Pot-regime over zich heen moesten laten komen. (Op Cuba waren het de fabriek-voorlezers: Cubaanse socialisten, die de arbeiders tijdens het werk door microfoon en luidspreker plompverloren nieuwsberichten uit de staatsmedia voorlazen).

Alle drie de gevallen hebben met elkaar gemeen dat ze worden gedragen door een politiek- of religieus waanidee, waarvoor qua verwezenlijking geen enkel bewijs bestaat noch enig historisch succes

Want de politiek van de rassenvermenging is louter een hersenschim. Eén blik op heden èn verleden toont aan dat de menselijke rassen zich bijna nooit vermengen, maar er naar streven om onder elkaar te blijven. (zoals altijd bevestigen uitzonderingen de regel). Verder wordt aangetoond dat de verschillende rassen, etniciteiten en religies, die niet duidelijk door staatsgrenzen van elkaar zijn gescheiden, de meest frequente veroorzakers van oorlogen waren en het tot op heden nog zijn. Dit is de centrale bevinding van het “Zweedse Instituut voor Vredesvraagstukken” in Stockholm, dat tot in de jaren ’80 ook door de media steeds opnieuw werd aangehaald – maar sinds de installering van de vermenging der volkeren opzettelijk wordt verzwegen.

Merkel importeert een internationaal conflictpotentieel dat niemand de baas zal worden

De door Merkel geïmporteerde volkeren brengen ook hun conflicten naar ons toe. Veel van deze conflicten zijn eeuwen oud, extreem gevaarlijk en in veel gevallen structureel niet op te lossen. Noch door haar noch door de Europese politie-apparaten. Rwanda heeft al aangetoond dat dergelijke etnisch-religieuze conflicten niet onder controle gebracht kunnen worden:

Toen de volkerenmoord in Rwanda, die op 6 april 1994 begon en tot midden juni 1994 duurde, losbrak, kostte deze aan ca. 800.000 tot 1.000.000 mensen het leven. In totaal in 100 dagen doodden leden van de Hutu- meerderheid om en nabij de 75% van de in Rwanda levende Tutsi-minderheid, alsmede moderate Hutu, die niet aan de volkerenmoord deelnamen of zich actief ertegen verzetten. Als wapens werden over het algemeen stokken of machetes ingezet – wat de hele theorie van de westerse vredesbewegingen (“Vrede scheppen zonder wapens”) als een kaartenhuis in elkaar doet storten. Want duidelijk heeft men, om miljoenen mensen te doden, geen atoomwapens nodig. Een paar stokken en machetes functioneren daartoe eveneens. En zijn niet minder productief dan massale vernietigingswapens.

Merkel behoort niet langer het ambt van bondskanselier te bekleden: Ze hoort voor een internationaal oorlogsmisdadigers-tribunaal

Merkel heeft met de islam alle interne islamitische conflicten binnengehaald. Verder islamitische on-gebruiken als eermoorden, seksuele verminkingen, haat tegen christenen en Joden, haat tussen de verschillende islamitische richtingen (Soennieten, Sjiieten, Alevieten enz.) – maar in het bijzonder de boven hen allen – want door hun Allah bevolen- staande wil van de moslims om alle niet-islamieten te laten verdwijnen.

Daarvoor nemen ze ieder offer op de koop toe, daarvoor doden ze in onbegrensde mate en in onbeschrijfelijke gruwelijkheid. In 1400 jaar islamitische expansie moesten 300 miljoen niet-moslims dit ondervinden. Het was de laatste les in hun leven.

Merkel en haar regering behoren gearresteerd, voor volkerenmoord aangeklaagd en voor een internationaal oorlogsrechtstribunaal ter verantwoording geroepen te worden, dat over hun toekomstig lot moet beslissen. Dat het er niet naar uitziet dat dit op het moment mogelijk zou zijn, betekent niet dat het niet reeds zeer spoedig mogelijk kán zijn. Dat hebben in 1989 ene Nicolae Ceaucescu en echtgenote kunnen ondervinden.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Europa, EUSSR, Genocide, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, migrantengeweld, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, politici, propaganda, Rotzakken, Socialisten, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

42 reacties op Volkerenmoord: Merkel staat op één lijn met Pol Pot en de sekteleider Jim Jones

 1. Fred zegt:

  Trump is wellicht de enige leider die dat mens doorheeft.
  Maar dat is waarschijnlijk te laat omdat er aan zijn stoelpoten gezaagd word door de zogenaamde elite die aanstuurt op chaos en daarna wereldoverheersing.
  En wij?
  Wij laten het maar over ons heenkomen.

  Liked by 1 persoon

 2. guusvelraeds zegt:

  Jim Jones met zijn oproep tot massale suicide kan ik me nog goed herrineren. Er werd zelfs een speelfilm van gemaakt. Pol Pot die in Parijs studeerde en daar door de marxist Jean Paul Sartre en zijn concubine Simone de Bouvoir werd beïnvloed kan ik me natuurlijk ook nog goed herrineren. Van Pol Pot werd ook een speelfilm gemaakt, de velden des doods. In Nederland werd Pol Pot bewonderd door Groen linkser Paul Rosenmuller. Ook Rosenmuller loopt vandaag de dag liever om deze confrontatie heen. Zo is dat eenmaal met die linksen. Nu we het overigens over Jim Jones hebben moet ik bijna compulsief aan Jesse Klaver denken. Ook zijn massa manifestaties hebben bijna iets religieus. Er werd op zijn bijeenkomsten nooit over feiten verhaald, alleen over droomwerelden en de altruïstische zelfopoffering die de mensheid zich moet getroosten om de wereld te redden van de kapitalistische natuur verwoestende rascistische blanke hetero man. Best greizelig als je er dieper over nadenkt.

  Liked by 1 persoon

  • Ekster zegt:

   Klopt precies. Dat soort extreem linkse figuren zien, obsessief, slechts een ideaalbeeld van de wereld voor zich, maar niet de werkelijkheid. De wereld zoals die is, voldoet absoluut niet in hun ogen en moet helemaal op de schop. Zo niet goedschiks, dan kwaadschiks. Dat andere mensen er anders over denken doet voor hun totaal niet ter zake.

   Like

 3. joga zegt:

  Alvast Quillotine opzoeken doet.

  Liked by 1 persoon

 4. Bob Fleumer zegt:

  Het Duitse volk is zelf schuldig aan wat Merkel doet, als het Duitse volk niet wil wat Merkel doet hoeft zij slechts de uitrit van haar woning te bezetten en haar te beletten naar haar kantoor te gaan zo simpel is het.

  Like

 5. Golden Girl zegt:

  Waarom in Gods naam is dit gestoorde wijf niet te stoppen? Je moet die verdwaasde kop van haar zien hoe ze naar Trump keek
  Er zijn meer dan 80 miljoen Duitsers, komt er werkelijk niemand in opstand
  Je zag aan Trump zijn hoofd dat hij haar walgelijk vind
  Goede mensen worden Helaas niet oud en deze feeks en gore Soros worden oud,die viezerik heeft miljarden en wil nog meer miljarden, dat krijgt hij van zijn leven niet op

  Liked by 1 persoon

  • Nemesis zegt:

   En waarom is haar holmaatje Rutte niet te stoppen. Omdat een overgroot deel van de >Nederlanders weer eens verkeerd heeft gestemd vanwege hun ultra korte termijn geheugen. En waarom komt in Nederland niemand in opstand, als we de politiek van Rutte c.s. die zo ongeveer gelijk is aan die van Merkel en die we walgelijk vinden en die nog walgelijker gaat worden de komende tijd.
   Het is dus beslist niet aan ons het Duitse volk iets te verwijten. Iets van pot en ketel weet U.

   Like

 6. Wachteres zegt:

  Niet alleen Merkel en de EU zijn schuldig, maar ook degenen die op partijen stemmen die pro-
  EU zijn. Zij zijn mede schuldig aan het islamitisch geweld dat er was en dat nog komen zal.

  En inderdaad; de hoofdschuldigen mogen hun gerechte straf niet ointgaan.

  Neurenberg 2 moet komen.

  Liked by 3 people

 7. Cynicus zegt:

  Sja dit lezende…. Er zijn nogal wat afschuwelijke vaak linkse rotcommunistische dictaturen geweest zoals de Sovjet Unie. Pol Pot, Noord Korea onder de rotcommunist Kim Jil Un (of zo) , China onder de rotcommunist Mao, de DDR en ook Nazi-Duitsland die afschuwelijk veel mensen hebben kapot gemaakt

  Nu is er het afschuwelijke gevaar van een soort neocommunistische CO2-dictatuur die is gebaseerd op het KLIMAATSPROOKJE !

  Jesse Klaver wil zo’n vuile vieze leugendictatuur gebaseerd op KLIMAAT SPROOKJES EN LEUGENS ! Deze vuile leugens maken het midden en kleinbedrijf kapot !

  Een soort klein Pol Potje die Jesse Klaver (net zoals zijn voorganger Paultje Rosenmueler) !

  Lees wat de illuminati willen en dat is een zee van armen die tot dienst is van een kleine sluwe volgevreten elite en geen middenklasse. want die is arm gemaakt

  Wordt wakker !

  Prettige avond overigens…..

  Liked by 1 persoon

  • hendrikush zegt:

   Zodra er zieners en profeten opstaan die hun idealen als zaligmakend verkopen is het oppassen geblazen. Mijd de hysterie van hun volgers en massabijeenkomsten.

   Like

 8. Antivenin zegt:

  Onze kinderen en kleinkinderen zullen ons later vragen, waarom we deze politici niet onschadelijk hebben gemaakt voor ze ons hele continent konden verwoesten.

  Like

  • Akka fietje zegt:

   Ze zullen ons het nooit vergeven. Als het een bloedige oorlog was geweest, hadden we een excuse. Maar we hebben ze met vlag en wimpel binnen gehaald.
   Alsof niemand ooit de koran of de history v/d islamitische expansie heeft gelezen, we ware volkomen apathisch !!

   Like

   • Asgard zegt:

    Akka fietje,……. We zijn niet apathisch,absoluut niet,….nog steeds is het een te kleine groep burgers-Europeanen die weet van de wandel hebben, wat betreft de dubbele agenda van politici en consorten, Jezuiten,…hier op E.J Bron zijn de mensen wakker en dan lijkt het of het gehele volk wakker is omdat wij open communiceren en veelal dezelfde mening zijn toegedaan,…helaas is de waarheid anders en is zeker nog 3/4 van het volk nog slapende of willen gewoon niet wakker worden,…en er zijn wakkeren onder ons die het ook geen ene reet uit maakt, want zeggen ze je kan er toch niets aan doen, ook die bestaan,..wel zie en merk je dat in de onderlaag van de bevolking meer onvrede en gedachtenverandering is,..het volk word gewoon gekneed om in opstand te komen want dat is wat de heren politici ook willen,..ergens moet de pleuris gewoon uitbreken, je ziet het aan Frankrijk sinds kort weer de noodtoestand ingevoerd,….Plasterk 3/4 jaar geleden ook zoiets gezegd van een noodtoestand om de rechten van de burgers in te perken,…soms laten ze de ideeen in de media komen, en zie geen mens die er ook maar op reageert,..ergens zal de pleuris wel losbreken daar ben ik van overtuigd, de tijd laat alleen ff op zich wachten,..dit gaat natuurlijk nooit goed,..alles is tegenwoordig op internet te vinden, alles wat ooit tot complotten behoorde zijn waarheden geworden als je het internet goed doorspit,….en we hebben idd met een stelletje idioten te maken uit Islamitische landen die in de stenentijdperk leven waar geen ene reflectie van verlichting aanwezig is,..die zijn dus weer een goed instrument voor de heersende kliek die uit zijn op de NWO.

    Like

 9. Jade zegt:

  Ik wil haar wel zien shaken op de elektrische stoel.
  Wil zelfs de schakelaar wel bedienen, aan uit, aan uit.
  Man wat zal ze roken bij mij…

  Like

 10. peter zegt:

  Duitsers zijn totaal blind ,en worden mede door de media op het verkeerde been gezet ,Media en politiek houden daar de boel in een ijzeren wurggreep .
  In Nederland is het eigenlijk niet veel beter ,ook hier is van enige objectiviteit geen spraken ,en houden ze veel ernstige zaken eenvoudig uit het nieuws ,en stellen ze bij een programma zoals bijvoorbeeld nieuws uur of DWDD de verkeerde vragen .

  Like

  • elisah zegt:

   En die programma’s hebben vaak de verkeerde gasten.

   Like

   • elisah zegt:

    Zoals ik nu bijv in de herhaling bij DWDD zie, een studio vol met hip-hoppers en rappers……vreselijk, ik kan veel hebben maar die muziek is goor, agressief en niet om aan te horen en ze zijn ook nog niet om aan te zien…..vrouwen zien er vaak obsceen uit in hun videoclips en de teksten zijn meestal seksistisch, vulgair, vol agressie en met een criminele sfeer. Daar moet de gemiddelde Nederlander dan van genieten?
    Verloedering en vergiftiging van de jeugd noem je zoiets, how low can you go?

    Like

 11. ieznogoedh zegt:

  Klopt. Maar … Duitsers laten het ook gewoon gebeuren, want diep in hun hart zijn het een soort lemmingen die achter de führer aanrennend, zo de afgrond induiken.
  Dat is helaas de volksaard van de o zo brave, gehoorzame Duitsers. Regels zijn regels, zijn regels, zijn regels. Ze hoeven niet na te denken want in de regels staat hoe het moet en de meesten denken dus ook niet na. Inderdaad, daarin gesterkt door de Lügenpresse.
  Die Duitsers die wel nadenken en een andere mening hebben, werden vroegen in Dachau opgesloten en door alle anderen verguisd. Nu was er een Duitser die vond dat partijen die een andere mening hebben (anti-EU zijn) geen geld meer uit de EU-kas mogen ontvangen. Een soort financieel Dachau zeg maar.
  Er zijn al ruim 50 miljoen (!!!) mislims in Europa en als uur U aanbreekt en ze in grote getalen opstaan, dan zal duidelijk wordn dat de strijd allang gestreden EN verloren is.
  De aanstichters van dit kwaad zullen dan, net als het Nederlands koningshuis, ‘om de bevolking van buiten Europa te ondersteunen’ een goed heenkomen hebben gezocht naar waarschijnlijk Zuid-Amerika. Reichskanzler merkel heeft daar al een grondstuk gekocht. Harry van Bommel heeft een optrekje in Suriname en zo zullen er ongetwijfeld wel meer zijn. Financieel hebben ze goed voor zichzelf gezorgd en niet onwaarschijnlijk zijn er nog veel meer toevluchtsoorden die allang zeker gesteld zijn.
  Het enige verschil met de tweede wereldoorlog zal zijn dat er geen D-day meer komt om de Europese bevolking te bevrijden zodat de duisternis die over Europa is neergedaald niet meer met licht verdreven zal worden.
  Dan rest er niets om, of te sterven als niet-mislim, of je te bekeren. Dat zal dus wel voor het overgrote deel dat laatste worden, dus ga maar vast de koran bestuderen.
  Voor veel mannen zal een positief punt zijn dat vrouwen weer, net als vroeger, helemaal niets meer te vertellen hebben en gewoon altijd moeten doen wat ‘de baas’ zegt.
  Gelukkig gaat dat ook voor de verrqderlijke feministen gelden die zeer waarschijnlijk, een man krijgen toebedeeld die ze duidelijk zal maken waarran ze zo hard hebben meegewerkt.
  Over de linksmensch spreek ik verder maar niet eens. Die zullen diep in hun hart nog tranen met tuiten huilen maar aan de buitenwereld tonen hoe gelukkig ze als mislim toch zijn.

  Like

  • guusvelraeds zegt:

   Als Byzantium kon verdwijnen kan het Europa van vandaag ook verdwijnen. Uiteindelijk zal het dat ook. Er komt geen nieuwe Europese bloei meer. Europa is een langzaam dovende sintel die wacht op de laatste golf uit het Midden Oosten en Afrika om haar defenitief te doven.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Je kunt altijd nog om ’n kartonnen bekertje met cyaankali en valium vragen.
    Heerlijk zo’n vruchtensapje voor doemdenkertjes…

    Like

  • Janszn zegt:

   De meeste mensen zijn kudde dieren, te lui om een eigen mening te vormen dus is hun mening die van de MSM. De journalisten worden betaald, uiteindelijk, door de Rothchilds.
   Zij willen de wereldmacht.

   Like

  • Asgard zegt:

   Wat dat betreft hebben we een goed voorbeeld van het verleden, toen Duitsland kopje onder ging aan het einde van de 2e WW,…vele Duitsers hadden hun toevluchtingsoord al veilig gesteld,…Uruquay, Paraguay etc etc,…en toch heb ik altijd een groot vermoeden gehad dat Hitler ook was ontkomen en gewoon een veilig heenkomen had geregeld,..ik geloof het totaal niet dat ie zelfmoord heeft gepleegd, absoluut niet

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Hitler een goed heenkomen gezocht….
    Geloof je dat nu echt…?
    De man liep te schudden in z’n tuig.
    Aan een oog blind.
    Slechts één teelbal. De ander deed het al jaren niet meer.
    Gehoor, praktisch geen.
    Slikte een complete doos medicijnen pèr dag.
    De man zag helemaal niks meer zitten.
    En die zou ontkomen zijn. Naar Zuid Amerika.
    Stel je voor dat die Zuid Amerikanen Hitler onderdak gegeven zouden hebben.
    De volgende dag hadden ze ‘m voor ’n astronomisch bedrag al doorverkocht aan de hoogst biedende geallieerde mogendheid.
    Ik bekijk het namelijk nuchter…
    Hitler wist dat óók. Hij kon geen kant op.

    Like

 12. remco zegt:

  Die het vatten kan, vatte het: Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden………….(Gods Woord de Bijbel, Romeinen 1:18 tm 32)

  Like

 13. bedonderde burger zegt:

  Welkom in het gekkenhuis

  Het politiek ‘correct’ zijn maakt overuren na een verkiezing die niet echt in hun voordeel is uitgepakt, ondanks wellicht het plegen van fraude. Dit laatste kan makkelijk vanwege bijvoorbeeld het idiote feit dat kiesbureaus veelal gerund worden door leden van politieke partijen. Het verhaal van het wicht uit Hilversum dat zij formulieren met PVV voorkeur had weggegooid kan heel goed waar zijn en vaker hebben plaatsgevonden dan men denkt.

  Frauderen kan verklaren waarom er plots zoveel stemformulieren te kort waren. Hoe kan dat? Wel misschien omdat op sommige bureaus al ladingen formulieren met VVD en GroenLinks voorkeur ingevuld lagen te wachten om met PVV voorkeur stemformulieren te worden verwisseld. Dat kan. Maar als je dit iets te uitbundig doet en er is ook nog eens een hoge opkomst kan dat tot een tekort aan stemformulieren leiden. Wie zoekt dit uit? Niemand vermoed ik. Poetin help ons onze democratie te beschermen tegen de ‘correcte’ populisten.

  Leugens en bedrog is waar de ‘correctheid’ op drijft, bedrog en leugens die met de dag doorzichtiger worden en waar uiteindelijk dit ‘links liberaal’ zichzelf de das mee omdoet. Waarom zouden anderen niet de kots krijgen van de praatjes die ‘linkse’ verslaggevers staan te houden of waarmee zij kranten vullen.

  Een voorbeeld voor kotsneigingen is de Amsterdamse zender AT5 waar een belegen verslaggeefster een lading leugens en verzinsels aaneenrijgt als zogenaamde feiten. Door de eeuwen heen, zo stelt dit dwaallicht, zijn er grote groepen vluchtelingen en nieuwkomers naar een stad als Amsterdam gekomen. Deze hebben geen problemen veroorzaakt maar de stad tot bloei gebracht.

  Zo suggereert zij dat er vandaag niets aan de hand is, dat alles heel normaal is, precies zoals eeuwen lang is gebeurd. Pardon! Groepen van tientallen, honderden of zelfs duizenden vluchtelingen in de loop van enkele decennia zijn toch niet te vergelijken met honderdduizenden in amper dertig jaar tijd. Dat laatste is een complete volksverhuizing die nog steeds plaatsvindt. Bijna hele wijken worden nu bewoond door een monocultuur. Dat is toch echt iets anders dan hoe dwaallicht, die vermoedelijk dik betaald wordt om leugens te verkondigen, dit ons voorstelt.

  Een klein brokje echte geschiedenis om minderheidsgroepen naar realiteit te schetsen, dwaallicht. Voor de tweede wereldoorlog waren er in Nederland ongeveer 150 duizend Joden op een bevolking van nog geen 9 miljoen. Vandaag zijn er officieel 1 miljoen islamieten, officieus waarschijnlijk nog een half miljoen meer op een bevolking van 17 miljoen. En dat dwaallicht is een totaal andere situatie dan de komst van beduidend kleinere groepen in het voorbije verleden. Hoe wens jij deze twee getallen met elkaar in overeenstemming te brengen? Dat gaat niet. Het getal van vandaag is buiten alle proporties.

  Maar goed ga zo door onnozelaar, ga door met het brengen van leugens. Denk nu maar echt dat alle mensen net zo stom zijn als jij en dat zij klakkeloos geloven wat hen door ‘correcte’ media wordt verteld. Jullie leugens worden jullie ondergang, net als de leugens van Greenpeace hen veel aanhang heeft gekost, de leugens van die meneer van artsen zonder grenzen hen hun integriteit heeft gekost en zo kan ik wel een tijdje doorgaan dwaallicht, die blijkbaar door de gemeente Amsterdam betaald wordt om te liegen.

  Na de verkiezingen in Frankrijk en Duitsland zullen de aanslagen in rap tempo komen nadat overal de wegkijkers weer geïnstalleerd zijn. De ‘correcte’ pers zal lange tijd blijven volhouden dat er niets aan de hand is. Zelfs als naar Rwandees voorbeeld moordcommando’s door Europa gaan trekken, zal dit worden afgedaan als ‘incidenten’, zoals de aanslagen in Parijs met 140 doden en Nice met ‘slechts’ 80 en de vele tientallen aanrandingen en verkrachtingen in Keulen en andere Duitse steden dat door de ‘serieuze’ pers ook werden.

  Ooit komt helaas de dag dat er honderden zoniet duizenden doden per dag in Europa te betreuren zijn en dat zelfs een dwaallicht van AT5 niet nog langer alles los en vast aan elkaar kan liegen noch bagatelliseren in een poging alles te blijven ontkennen. Het gebeurt straks gewoon waar je bijstaat, belegen leugenaar, er valt dan niets meer te ontkennen, zelfs niet meer door jullie DDR of Noord Koreaanse manier van journalistiek bedrijven.

  En zo komt ook de dag dat zelfs de grootste ontkenners van de door gestoorde ‘Democraten’ uit de VS geplande genocide, die zij op Europa hebben losgelaten tot inkeer komen. WO3 is straks een feit, ons allen gebracht door ‘linkse’ kleuters die denken dat zij kunnen denken omdat mammie en pappie hen dat altijd hebben gezegd, ‘liberale’ verraders die enkel in dollars denken en carnavalsocialisten die met hun gedachten in 1980 vastgeroest zitten, waardoor engerds hun gang konden gaan.

  Helaas zal eerst WO3 moeten starten voor narren toegeven het zij het bij het verkeerde eind hadden. Net als bij WO2, die voorkomen had kunnen worden als men naar de signalen had willen luisteren, als men had willen zien wat duidelijk te zien was. Maar nee, ze hadden allemaal een academische graad, niveau kleuterschool en wisten beter, net als vandaag!

  Er valt dus niet aan de ellende te ontkomen. De Nieuwe Wereldorde van onder andere de familie Bush, waar grootvader als een van de financiers van Hitler al mee bezig was, moet en zal er komen. Eerst een forse nieuwe oorlog met enkele honderden miljoenen slachtoffers om daarna, om dit nooit nogmaals te laten plaatsvinden, het gedwongen chippen van alle gewone mensen.

  Eindelijk is de vrije mens dan bedwongen, eindelijk zal de mens keurig en correct de commando’s opvolgen die vanuit het centrale beheers en zenuwcentrum worden gegeven. Eindelijk zullen zelfs de grootse rebellen braaf doen wat ze moeten. Wat ben ik blij dat ik 65 ben, de oorlog zal ik wellicht deels nog meemaken maar niet de slavernij daarna. Welkom in het gekkenhuis, de open inrichting die de aarde heet.

  Like

  • Asgard zegt:

   Er is zeker 100% gefraudeerd,..dit is dan ook hoe links werk,..zie met name ook hoe DENK een zijn stemmen zijn gekomen,…PVV steekt er met kop en schouders boven uit bij alle andere rotzooi wat Nederland te bieden heeft aan politieke partijen,…dit is alleen anders gegaan dan tijde Pim Fortuyn,….maar 100% zeker fat PVV de grootste is, de verontwaardeging is dan ook groot bij alles wat de PVV en hun kiezers haat. Het volk gaat zich beslist nog wel roeren wanneer de PVV buitenspel gezet gaat worden,…dat kan natuurlijk absoluut niet,..de grootste partij van Nederland die onzichtbaar gemaakt word,…dat gaat ze nog opbreken daar in Den Haag en hopelijk in geheel Nederland.

   Like

 14. Bas zegt:

  De EU is Merkel en Merkel is de EU.

  Like

 15. ildiko zegt:

  de hele westerse samenleving is blind, corrupt en de vijand os overal al geinfilterrede.

  Like

 16. Henk zegt:

  Op BreitBart is een foto te zien van een demonstratie met borden met de tekst
  wie de islam beledigd moet dood .
  Ik denk dat ik mijn naam maar ga veranderen naar Tomy Gun .
  Als zo,n idioot wil praaten mag hij/zij dat doen als ze maar weeten dat ze praten tegen
  TO MY GUN .

  Like

 17. koddebeier zegt:

  “Merkel hoort voor een internationaal oorlogsmisdadigers-tribunaal” : En ook alle regeringsleiders en partijvoorzitters die haar naar de mond praten en het met haar eens zijn !!
  Dus de EU kliek, Rutte, Pechtold, Hollande enz enz.

  Like

 18. Akka fietje zegt:

  Ik zie hoe wereldwijd we onze beschaving (laten) vernietigen, en ik heb er zoveel over gelezen.
  Maar ik weet nog steeds niet, de werkelijke bron van deze ellende.
  Als het een weldoordacht complot is, waar begint die dan, toch niet bij die oude man Soros of een clubje van bankdirecteuren

  Like

 19. Tistochwat zegt:

  De duivel is momenteel de heerser van de wereld en dat verklaart ALLES:

  – Goede mensen overlijden aan een pestkwaal of krijgen een dodelijk ongeluk, de smeerlappen worden allemaal 120 (neem als voorbeeld die ontplofte pad Soros).

  – Wat krom is, wordt recht gepraat en andersom (de linkse ‘regenten’ en de ‘goedmensen’ die hen aanbidden).

  – Degenen die de waarheid spreken, worden gehaat en degenen die liegen, worden bejubeld (Wilders en Rutte).

  Wij kunnen aan deze situatie niets veranderen, hooguit ervoor waarschuwen.

  Like

 20. Merkel heeft een kop als een druipsteen grot.

  Like

 21. Aegolius cs zegt:

  Was het niet Coudenhove-Kalergi die ooit sprak:

  De toekomstige mens zal van gemengd ras zijn. Hedendaagse rassen en klassen zullen geleidelijk verdwijnen als gevolg van ruimte, tijd en het verdwijnen van vooroordelen. Het Euraziatische-negro ras van de toekomst, dat zal lijken op de oude Egyptenaren, vervangt de verscheidenheid van volkeren met een verscheidenheid aan individuen.

  De droom van de EU en vertegenwoordigd/uitgedragen door regeringsleiders als Merkel, Hollande en het Vaticaan. Dat laatste is geen grap.

  Mocht eventueel Merkel het veld moeten ruimen voor Schulz dan bekomen we er een Kapo voor in de plaats die rond zegt dat de AFP een schande is voor de Bundesrepublik Deutschland.
  Niet alleen Europa schaft zich mede met behulp van Deutschland af.

  De Deutsche politiek is behulpzaam:

  Gregor Gysi und Nazi-Paranoia: “Zum Glück sterben die Deutschen aus.” (sinngem.)

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s