Duitse filosoof: “Ik vraag me af waar de Turkse staat de brutaliteit vandaan haalt om in Europa verkiezingsstrijd te willen voeren.”

Screenshot_18

De Duitse filosoof Rüdiger Safranski: “Europa moet in staat zijn haar grenzen te beschermen en mag dat niet overlaten aan een door tirannie ontwikkeld systeem in Turkije.”

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

“Ik vraag me af waar de Turkse staat de brutaliteit vandaan haalt om in Europa verkiezingsstrijd te willen voeren”

Erdoğan vestigt een ondemocratisch leiderssysteem en dan moet Europa hem ook nog toestaan daar reclame voor te maken”, zegt de Duitse filosoof en schrijver Rüdiger Safranski. De Duitse Bondskanselier heeft verzuimd om op het gedrag van de “tiran Erdoğan adequaat te reageren. Het ontbreekt haar aan het noodzakelijke democratische zelfbewustzijn.”

De mensen die maar zwetsen over het overmeesteren van de natiestaat en de grenzen hebben niet door dat de natiestaat voorwaarde is voor de welvaartsstaat.

Misschien is er spoedig geen Europa meer zoals wij het nu kennen. Het kan zijn dat het uit elkaar valt. Maar het kan ook zijn dat het bij elkaar gehouden wordt en gaat werken aan de oplossing van de werkelijk serieuze problemen, zoals de bescherming van de buitengrenzen, de interne veiligheid en het vermogen tot zelfverdediging tegen gevaren van buitenaf.

* * *

Michael Mannheimer Blog

Uit “Die Presse”, 18-03-2017:

Het gaat niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om het aanpakken door de staat van Turkse staatsorganen op Duitse bodem. Met andere woorden: Het gaat om de Duitse soevereiniteit

De Duitse filosoof en auteur Rüdiger Safranski spreekt als één van de weinige intellectuelen, die er openlijk blijk van geven duidelijk te merken wat er thans in Duitsland en in Europa gebeurt, nogmaals duidelijke taal. Ook op de zelfbenoemde Kalief R. Erdoğan en diens geïnstalleerde dictatoriale islam-Turkije reageert hij in een interview met Die Presse met een vernietigende analyse. Niet minder veroordelend ook op de waanzin van Merkel en op wat er in ons eigen land gebeurt. Citaat:

“Ik vraag me af waar de Turkse staat de brutaliteit vandaan haalt om in Europa verkiezingsstrijd te willen voeren.”

Hieronder passages uit zijn interview met het online-magazine Die Presse:

De Turkse president Recep Tayyip Erdoğan wil in Europa propagnda maken voor zijn grondwetswijziging. Nederland liet dat niet toe. Ook Duitsland wil zichzelf het recht voorbehouden om Turkse ministers al dan niet toe te laten. Vindt U dit juist?

Rüdiger Safranski:

Beslist. Ik verbaas me er over dat men het tot nu toe heeft toegestaan. Het Duitse federaal constitutioneel gerechtshof heeft in een spoedbesluit uitdrukkelijk verklaard dat geen vreemde macht er aanspraak op kan maken verkiezingsstrijd te voeren op Duitse bodem. De regering kan dat altijd weigeren. Het gaat niet om de vrijheid van meningsuiting, maar om het aanpakken door de staat van Turkse staatsorganen op Duitse bodem. Met andere woorden: Het gaat om de Duitse soevereiniteit

De reacties van Angela Merkel doen daar überhaupt geen recht aan. Het ontbreekt aan de noodzakelijke zelfbewustheid.

Hoe had Merkel dan moeten reageren?

Wanneer men voor een fascistisch land wordt uitgemaakt, zou het toch wel het minste zijn de Turkse boodschapper te ontbieden en een formeel excuus te verlangen. Niets van dien aard heeft plaatsgevonden. Om van een uitdrukkelijk verbod op Turkse optredens in het kader van de verkiezingsstrijd maar te zwijgen. Hieraan kunnen wij merken dat Merkel aan handen en voeten gebonden is door haar vluchtelingenovereenkomst met Turkije. De Nederlanders hebben zich daarentegen indrukwekkend opgesteld. Ik vraag me af waar de Turkse staat de brutaliteit vandaan haalt om in Europa verkiezingsstrijd te willen voeren. Wat ik ook mis, is dat er duidelijk gemaakt wordt waar het om gaat:

De tiran Erdoğan probeert door middel van verkiezingsstrijd in Europa mensen te mobiliseren voor zijn tirannie. Het gaat hier niet om normale, democratische verkiezingen. Erdoğan vestigt een ondemocratisch leiderssysteem en dan moet Europa hem ook nog toestaan om daar reclame voor te maken. Dat is allemaal zeer verontrustend. Daar komt dan nog bij: Er gaan geruchten dat de Duitse Turken wel met een meerderheid van 60 tot 65% voor Erdoğan zullen stemmen. Dat zijn de mensen, die hier in een democratie leven, maar met betrekking tot Turkije opteren voor een autoritair systeem. Dat is een alarmerend signaal.

Hoe verklaart U dat?

Het toont aan hoe weinig geslaagd de integratie is. Men heeft er ook niet goed aan gedaan het dubbele staatsburgerschap toe te staan. Zo kan er geen loyaliteit ontstaan met onze algemeen democratische inslag. En daardoor is het waarschijnlijk dat de meerderheid der Duitse Turken voor de dictatuur zal stemmen.

Wat heeft Duitsland, waar het de integratie betreft, nagelaten?

Dat is een lange lijst van nalatigheden. Het begint met de taal. Het is zorgwekkend dat ook bij de derde generatie de integratie in taalkundig opzicht niet is wat men ervan zou kunnen verwachten. Samengevat kan men zeggen: Wanneer het goedgunstig wordt toegestaan dat immigranten, alleen al vanwege hun grote aantal, in hun subculturen en parallelle samenlevingen blijven hangen, de stimulans om zich te richten op de cultuur, taal en levensgewoonten van de omgeving gering is.

Welk effect heeft integratie op de identiteit?

Mensen die immigreren naar een ander land zijn er, sterker dan anders het geval zou zijn, op ingesteld om voor zichzelf duidelijkheid te scheppen in wie ze eigenlijk zijn. Dat geldt echter evenzeer voor degenen die hen opnemen. De hele vraag “Wat is Duits?” komt toch gewoonlijk eerder zelden aan de orde. Pas bij de confrontatie dringt zij zich op. Afgezien van politieke stress kan de vraag spanningen oproepen wanneer men bijvoorbeeld het bijzondere van romantiek of van idealisme wenst uit te dragen. Maar zelf stel ik me doorgaans toch niet de vraag “Wat is er Duits aan mij?”. Deze vraag laat zich ófwel zeer kort beantwoorden met de afgifte van een persoonsbewijs of iets dergelijks, of slechts heel uitvoerig, en dat betekent: te uitvoerig voor het politieke handgemeen. Het is in ieder geval eerlijker als ik zeg: “Ik ben een Duitser,” en niet, zoals het de laatste tijd op z’n Merkel-Duits gaat: “Ik behoor tot hen, die hier al langere tijd wonen.”

In eigen land houdt de identiteitsvraag iemand dus niet zozeer bezig?

Zo is het. De vraag naar de identiteit is, existentieel gezien, zo gecompliceerd, dat er hele boeken over kunnen worden geschreven. Daarom is voorzichtigheid geboden bij de voortdurend onder-complexe politieke instrumentalisatie van de identiteitsvraag.

Feitelijk speelt zij toch een rol

Natuurlijk, maar wat gaat daar achter schuil? De angst in Duitsland voor een te grote immigratie heeft uiteindelijk niet zozeer met identiteit te maken, als wel met het feit dat de mensen kunnen rekenen. De sociale staat is een omslagstaat. Hij wordt als solidariteitsgemeenschap door een bepaald aantal leden via belastingen gefinancierd. En het is belangrijk om te weten hoeveel leden er zijn. Als er immigratie in sociale stelsels plaatsvindt, zal de sociale staat ooit, op welke manier dan ook, niet langer of in veel mindere mate te financieren zijn. Dat heeft dus te maken met nuchtere feiten, niet met identiteit.

Velen zijn ook bang voor islamisering

En deze angst wordt herhaaldelijk onterecht als islamofobie betiteld. Als er een paar miljoen moslims zijn, dan is er ook een islamitische cultuur met haar sharia, ook als lang niet alle moslims dat zo willen.

Dat verzwakt de democratische rechtsstaat en ondermijnt het staatsmonopolie op geweld

Ook met het oog op deze uiterst realistische gevaren bij massale islamitische immigratie heeft men dit wollige gepraat over identiteit niet nodig. Ook hier gaat het om zeer concreet benoembare problemen. De hetze tegen zogenaamde “islamofobie” en “vreemdelingenhaat” dient slechts de weigering om waar te nemen.

De werkelijkheid wordt duidelijk zeer verschillend waargenomen

Maar er is aan deze werkelijkheid een bestanddeel waarbij het niet gaat om een waarnemings- maar om een aantallenprobleem. Men kan er niet omheen dat sinds 2014 tussen de twee en drie miljoen, grotendeels slecht of helemaal niet gekwalificeerde mensen, waarvan een minderheid als vluchteling, naar Duitsland geïmmigreerd zijn. Dat zijn feiten, geen meningen. In het postmodernisme gold: Er zijn geen feiten, alleen interpretaties. Dat is een luxe instelling voor als het om niet heel veel gaat.

Hoezo hebben feiten aan betekenis verloren?

Veel mensen zijn gewend aan de verwenning. Ze denken dat in de verzorgingsstaat het geld zonder ophouden aan de bomen groeit. Dat sociale systemen gedragen worden door hen die werken en daarom een zekere grens hebben, laten sommigen niet tot zich doordringen.

Precies zo hebben de mensen die zwetsen over het overmeesteren van de natiestaat en de grenzen niet tot zich laten doordringen dat de natiestaat voorwaarde is voor de welvaartsstaat.

En ook voor de mensenrechten geldt dat zij voortkomen uit een functionerend staatsbestel, dat hun geldigheid tenminste binnen zijn grenzen kan waarborgen. Daarom is het van elementair belang dat deze staten behoorlijk blijven functioneren.

Wat staat ons als eerste te doen volgens U?

Wij moeten naar een gecontroleerde immigratie toe, met de nadruk op “gecontroleerd.” En dat betekent: Europa kan niet de gigantische problemen van Afrika oplossen, het kan bij lange na niet iedereen opnemen die naar Europa wil. Europa moet in staat zijn haar grenzen te beschermen en mag dat niet overlaten aan een door tirannie ontwikkeld systeem in Turkije. Dat is waarschijnlijk de belangrijkste opgave naast de andere opgave, namelijk die immigranten die perspectieven hebben om te blijven, te integreren. Het verleden werd gekenmerkt door de tegenstelling Oost/West, daarna was er een fase van reorganisatie en nu komt de fase van wereldwijde migratie, volksverhuizing in grote stijl.

Hoe ziet U de toekomst van Europa?

Misschien is er spoedig geen Europa meer, zoals wij het nu kennen. Het kan zijn dat het uit elkaar valt. Maar het kan ook zijn dat het bij elkaar gehouden wordt en zich richt op de oplossing van de werkelijk serieuze problemen, zoals de bescherming van de buitengrenzen, interne veiligheid en het vermogen tot zelfverdediging tegen gevaren van buitenaf.

Hopelijk zal het dan met de regelwoede van de Brusselse bureaucratie afgelopen zijn. Kortom: Daar, waar het belangrijk is, hebben wij te weinig Europa, en op ander gebied hebben we te veel Europa en ook te veel Europa-geklets.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer.

Bron oorspronkelijk artikel:
http://diepresse.com
Door: Judith Hecht

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Intellectuelen/academici", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", asielwaanzin, Duitsland, Europa, EUSSR, gezond realisme, Graaien, Illegalen, Immigratie, Krankzinnigheid, Turken, Turkije, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

17 reacties op Duitse filosoof: “Ik vraag me af waar de Turkse staat de brutaliteit vandaan haalt om in Europa verkiezingsstrijd te willen voeren.”

 1. elisah zegt:

  Erdogan heeft de dag voor de aanslag van Londen nog een oproep tot geweld tegen Europeanen gedaan! Hij is daardoor mede schuldig aan de dood van 3 mensen en de verwonding van nog eens tientallen mensen. Die maniak is strafbaar en moet zich nooit meer in Europa vertonen!

  Like

 2. Peter selie zegt:

  Als alles wat je vraagt – e i s t – ingewilligd wordt en dus nooit, als verwende kinderen, “nee” te horen krijgt, dan kun je op een gegeven moment niet meer terug want anders volgen er de meest absurde eisen ja. Dan kun je niet meer zonder consequenties terug.

  Als je mensen kunt doodtrappen, verkrachten of levenslang invalide trapt zonder enig straf als gevolg van je daden, dan gaan die dingen zo!

  Daar hebben de lafaards van politici zich massaal schuldig aan gemaakt.
  Redelijkheid kent dat soort volk niet. Onze ‘leiders’ vinden namelijk dat “vakkrachten” zoals ze ook wel genoemd worden, het recht hebben om door ons onderhouden te worden en wel levenslang.
  Peter Selie

  Like

 3. beschouwer zegt:

  Er is voor Turken die hier naar toe kwamen goed gezorgd door Nederland, Duitsland en elders.
  Ze kregen banen en ook na de banen uitkeringen. Vele Turken bouwden zaken op hier in Nederland en elders. Aanpassen en de Nederlandse taal goed leren spreken werd niet gezien als noodzaak om hier een bestaan op te bouwen. Echter nogal wat Turken ging het best wel goed omdat ze errug gepamperd werden en worden ….

  Like

 4. Ricardo zegt:

  Zeg ik al jaren , Europa moet zelf haar grenzen verdedigen Bewapend , en geen taxi bedrijf voor alleenstaande terroristen , moordernaars, verkrachters van uw of mijn dochters. Mensensmokkelaars levenslang geven.

  De huidige West Europaan is een Coward geworden jammer dat men alleen in West Europa hersens heeft. Als onze voorrouders mee zouden , kijken zouden ze zich doodschamen voor ons.
  Alles wat opgebouwd is wordt met de grond gelijk gemaakt binnen een paar generaties.
  Nog nooit zoveel veraadt gezien als voorbeeld Zweden rape Capital of Europa thanks to so called
  ”Refugees” hoe kun je je eigen mensen zo iets aandoen. In de jaren 90 wisten we weinig tot niets van de Islam maar nu anno 2017 zuuuuucht.

  Like

 5. Pietersen zegt:

  Heel eenvoudig: islamieten kennen geen empathie. Onze normen en waarden zijn de hunne niet. Plat gezegd zij schijten op ons.

  Geliked door 1 persoon

 6. Guardiacivil zegt:

  Onderdeel van slimme strategie Erdogan.

  Like

 7. exmarineman zegt:

  En die beweging DENK die nu ook nog in de 2e kamer zit is duidelijk de lange arm van Turkije. Naar het schijnt heeft die beweging middels twitter een oproep gedaan aan Turken om aan hun te vertellen of zij weten welke Turken er niet gaan stemmen of tégen het referendum gaan stemmen! En dan Kuzu maar vol houden dat ze niets met Turkije te maken hebben en dat je/de pers geen vragen kan en mag stellen over zijn denkbeelden m.b.t. Erdogan!?

  Like

 8. Mirjam zegt:

  Helemaal mee eens. Deze man zegt het zoals het is en zoals heel veel mensen het zien. Het is de waarheid. De regeringen in de Europese landen, uitgezonderd een paar, kunnen de werkelijkheid niet naar behoren analyseren en zijn daarom inadequaat om de landen te leiden, want als je ziet dat er iets fout is en niet functioneert, dan doe je er iets aan. In de huidige tijd, gaan ze mee met wat er fout is en verergeren ze het eerder dan dat ze het verhelpen en stoppen.

  Dat is wat wij, de mensen die het wel zien, hen al jaren trachten duidelijk te maken. Als je naar Nederland kijkt, naar D66 en GroenLinks, voor hen kan het niet op en is het ‘kom maar’, ‘kom maar’ tegen iedere ‘handophouder’ die hier naar toe komt met alle criminele gevolgen van dien. Maar het zijn de werkende burgers in Nederland die de financiers zijn van hun luie luizenleventje en die van onze incompetente regering.

  Bovendien is het al bijna zover gekomen dat we in ons eigen land, en dit geldt voor bijna elk land dat onder de EU ‘lijdt’, niets meer te zeggen hebben en het zover al is dat WIJ moeten integreren en ons aanpassen aan een iedere vreemdeling die een voet op Nederlandse bodem zet.
  De normale kritiek mag je nog niet meer uiten, want dat plaatst je in een verboden ‘hoekje’ waar je niet hoort en waar ze het recht niet hebben om je in te plaatsen. Want als er één ding duidelijk is, is het wel het feit dat ze, de regering en de verdwaasden onder onze bevolking, totaal de juiste weg en de waarheid kwijt zijn, over hoe het nu werkelijk is en wat er nu werkelijk hoort en moet gebeuren.

  De enige oplossing is een immigratiestop en grenzen bewaken en afsluiten. Niemand er meer in en dit duidelijk laten horen tot over heel de wereld. En dan alles wat hier niet hoort eruit en regels en orde hanteren, wetten naleven en geen, vooral géén medelijden hebben met mensen die zich bewust crimineel misdragen. Nederland moet echt weer een normaal soeverein land worden. Géén tweede nationaliteit meer tolereren, nergens en vooral niet van volksvertegenwoordigers in de regering of ambtelijke posten. Je bent Nederlander of niet, maar als het niet is, dan vertrek je maar naar je eigen land. Veiligheid en vrede voor en in Nederland staat voorop. De waanzin moet een einde hebben en krijgen en ook de idiotie van de ‘Klavers’, de ‘Pechtolds”, de ‘Denks’ en de rest van de geesteszieken wat ons land rijk is. Ga je Utopia maar ergens anders bouwen en leef je Ultieme nachtmerrie maar ergens anders, maar niet hier!

  Like

 9. Ditzelfde heb ik mij ook steeds afgevraagd en ben het daarom ook helemaal met hem eens.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s