De slimme trucs van de islam

Screenshot_10

(Door: Petra de Geus)

Waarom is de islam zo´n succes? Het aantal moslims neemt wereldwijd toe, evenals het aantal landen dat zich islamitisch noemt. In andere landen, zoals de West-Europese, speelt zich een proces van islamisering af. De islam is niet de religie van de vrede, zoals hij zich graag presenteert. De islam heeft de opdracht de wereld te veroveren en is daarmee een oorlogsverklaring aan alle niet-moslims. Maar niettemin, van waaruit is deze massale opgang te verklaren? In dit artikel wil ik stilstaan bij een aantal mechanismen over hoe de islam is opgebouwd en die mijns inziens bijdragen aan deze exponentiële groei. Er zijn natuurlijk nog veel meer mechanismen, maar om te beginnen en het overzichtelijk te houden noem ik er hier tien.

 1. Mohammed benoemt zich als de laatste profeet. Let wel, hij noemt zich niet enkel de volgende profeet in de lange rij, maar de laatste. Hij claimt daarmee de belangrijkste te zijn en het laatste woord te hebben. Maar er is geen enkel bewijs voor deze claim. In de Bijbel zijn er geen aanwijzingen voor, Mohammed wordt nergens genoemd. En daar waar hij volgens moslims wordt genoemd, is er geen sprake van een aanspraak op het laatste profeetschap. Maar toch, hij roept zichzelf uit tot de laatste woordvoerder van God en bestempelt in één moeite door de Thora en de Bijbel als foutieve versies. Ook dit zonder enig greintje bewijs.
 2. De islam promoot zichzelf als de enige geaccepteerde religie (Koran 3:85). De islam is een oorlogsverklaring aan de wereld (Koran 8:39), verkleed als religie. In de islam wordt enkel onderscheid gemaakt tussen de wereld van de islam en de wereld van de niet-islam, die, kenmerkend, “Huis van de Oorlog” wordt genoemd. Het is onthutsend brutaal in zijn verstrekkende eenvoud. De leugen bestaat er uit dat de islam zich presenteert als religie, want als hij dat niet deed en hij zich enkel als oorlogsverklaring liet zien, was het waarschijnlijk snel met hem gedaan.
 3. In deze oorlogsverklaring, die zich voordoet als religie, is strijden voor de volgelingen van de islam verplicht (oproep tot Jihad). In de Koran staan minstens 109 verzen waarin moslims tot geweld worden opgeroepen tegen niet-moslims. Sommige passages zijn expliciet, zoals het commando hen de vingers en hoofden af te hakken (Koran 8:12), of om ze te doden, waar zij zich ook mogen bevinden (Koran 2:191). Maar de Jihad kan in vele vormen gevoerd worden. Jihad is niet enkel strijd via geweld, hoewel deze wel de belangrijkste gevonden lijkt te worden. Jihad kan ook via migratie (dat zien we in Europa dagelijks), via klagen, commissies en politiek (Jihad van het woord), via geldelijke ondersteuning (Jihad van het geld), via infiltratie in organisaties van het gastland of via veel kinderen krijgen (Jihad van de baarmoeder). Maar ook uitkeringen van het gastland krijgen is goed, en ik denk ook criminaliteit, want dat alles maakt de islam sterker en het gastland zwakker. Zo kan het zijn dat de islam zich voordoet als het huilende vluchtelingenmeisje, als de vriendelijke buurman die beweert dat islam de religie van de vrede is, als het criminele jochie in de straat dat je mobiel jat en een grote bek heeft, als de beledigde klasgenoot die altijd moppert dat hij wordt gediscrimineerd en tenslotte als de zelfmoordterrorist die het zonder waarschuwing op jouw leven heeft voorzien. Maak geen vergissing, zij werken samen. Het zijn hoofden van hetzelfde monster. De moslim die niet tegen de niet-moslims strijdt, wordt een hypocriet genoemd en zal wreed worden gestraft (Koran 4:145)
 4. De islam werkt met duidelijke principes zoals straffen en belonen. Het heeft grote voordelen moslim te zijn en grote nadelen om geen moslim te zijn. De gelovigen krijgen allerlei beloningen, zowel in de hemel als op aarde. Maar de ongelovigen wachten de vreselijkste behandelingen, zowel in het hiernamaals, maar vooral ook al op aarde. Een van de bekendste beloningen is dat als een strijder gedood wordt in de strijd hij een eeuwig leven krijgt in het paradijs met 72 maagden. Dit staat overigens niet in de Koran. Het staat in de Hadith, de uitspraken van Mohammed. Er is in de Koran wel een heel hoofdstuk geweid aan het verdelen van de oorlogsbuit hier op aarde (Koran 8). Een aantal opvallende zaken is daarbij dat Mohammed een vijfde deel van de buit voor zichzelf opeist en dat Allah ook een deel wil. Onder de oorlogsbuit vallen niet alleen de bezittingen van de verslagenen, maar ook hun vrouw(en) en kinderen. Vrouwen worden doorgaans gebruikt als seksslavin. Verder is het opmerkelijk dat men een oorlog mag beginnen tijdens vredestijd door een overeenkomst te verbreken, of tijdens de ramadan. Oorlog gaat dus voor de feestdag. De oorlogsbuit speelt een belangrijke rol in de geschiedenis van de islam. Met de ongelovigen mag ongeveer alles gedaan worden. Hoewel zij vreselijk gestraft zullen worden in het hiernamaals staat hen hier op aarde ook al het nodige te wachten. Waar ze zich ook bevinden, ze moeten worden gedood (Koran 4:78).
 5. De islam moet dus verspreid worden over de hele wereld. Dat is de opdracht van de Koran. Om dat te bereiken, zijn alle middelen zijn geoorloofd. Moorden, roven, liegen, vals spelen en bedriegen, dat is allemaal toegestaan, want Allah is de Bedrieger der Bedriegers (Koran 3:54 en 8:30).
 6. Bedriegen gebeurt op zo veel manieren dat het nuttig is daar bij stil te staan. Allereerst, de islam is een oorlogsverklaring die wordt afgegeven als een religie. Door zich zo te vermommen, is het gemakkelijker om verder te komen in de wereld. De leugen is nog groter: zij verklaart zich als religie van de vrede, terwijl zij bedoelt: de religie van de onderwerping. Verdere leugens zijn bijvoorbeeld dat als er een aanslag wordt gepleegd dat men dan gelijk roept dat het niets met de islam te maken heeft. Helaas, het heeft alles met de islam te maken. Een volgende vorm van gelieg is het principe van vervanging (= abrogatie). Toen Mohammed in Mekka was, had hij een vredelievende periode. Later in Medina werd hij gewelddadig. Als er over een bepaald onderwerp meerdere teksten zijn, dan moet de laatste, de meest recente, worden aangehouden. En dat zijn dus altijd de gewelddadige passages. Een ander aspect van liegen wordt Taqiyya genoemd. Als het beter uitkomt, mag je liegen. Ook mag je de zaken gunstiger voorstellen. Zo zijn er bijvoorbeeld heel wat websites waarop positieve dingen van de islam worden vermeld. Bijvoorbeeld dat de behandeling van slaven onder de Islam veel beter zou zijn dan onder het christendom. Maar er worden dan aspecten weggelaten, zoals de eunuch operaties (waarbij 4 van de 5 mannelijke slaven een uiterst pijnlijke dood stierven). In moskeeën of in het openbaar zeggen imams en islamitische leiders andere dingen dan voor een eigen gehoor of in hun thuisland. Hierop aangesproken, is steevast het antwoord dat het aan de vertaling ligt. Zo houdt een Tunesische imam in Duitsland in het bijzijn van Duitsers een integratie-preek waarbij het nieuwe thuisland alom wordt geloofd, maar in zijn eigen Tunesië is hij een voorvechter van het kalifaat. En er zijn “suikergoed-vertalingen” van de Koran, waarin bijvoorbeeld “Allah is de misleider van de misleiders” wordt vertaald als “Allah is de beste van de planners”. Op deze manier worden mensen stelselmatig op het verkeerde been gezet. Zo lang de regel van Taqiyya niet wordt herzien, is er met een moslim geen eerlijke dialoog mogelijk.
 7. Zoals hierboven al werd opgemerkt, wordt de wereld in de islam opgedeeld in twee delen, namelijk het “Huis van de Islam” (het deel van de wereld dat islamitisch is) en het “Huis van de Oorlog” (het deel van de wereld dat niet islamitisch is). De niet-moslims die onder islamitisch bestuur staan, worden dhimmi’s genoemd. Voor hen gelden tal van beperkingen waarvan de Jizyah de bekendste is. Behalve dat dit vaak een hoge belasting is, wordt in de Sharia ook bepaald dat zij in een staat van vernedering betaald moet worden. Voor gebieden die door moslims veroverd worden, geldt de situatie dat niet-moslims een twee-keuze vraag gesteld krijgen: de dood of de Jizyah belasting betalen. Deze belasting is vaak zo hoog dat zij niet betaald kan worden, waardoor mensen zich gedwongen voelen om voor hun leven te vluchten. Overigens gelden er veel meer bepalingen voor niet-moslims in islamitische gebieden. Zo mogen er geen nieuwe kerken gebouwd worden en bestaande mogen niet worden gerepareerd. Er mag geen andere religie dan de islam in het openbaar worden beleden. Men mag geen bekeerlingen maken en er moet respect betoond worden tegenover de islam. Men kan niet tegen moslims getuigen en mag niet in het leger dienen. Men moet in aparte wijken wonen en de huizen moeten lager zijn dan die van de moslims. Men mag niet paard rijden en geen wapens dragen. Daarnaast zijn er ook ongunstige verschillen met betrekking tot het erfrecht en het strafrecht.
 8. Een andere slimmigheid om het de tegenstanders moeilijk te maken, is de opvatting dat de islam en zijn profeet niet beledigd mogen worden. Deze opvatting gaat verder dan de meeste westerlingen zich kunnen voorstellen, want er mag ook geen onderzoek worden gedaan naar de koran en elke twijfel is verboden. Mohammed gaf hierin al het voorbeeld en zoals bekend is hij het lichtend voorbeeld dat moet worden nagevolgd. Hij heeft meerdere mensen wegens belediging vermoord of laten vermoorden. Dit staat wel bekend als Mohammed’s orde van de dode dichters. De fatwa van Rushdie en de moord op Theo van Gogh zijn hedendaagse versies. Het staat in schril contrast met wat er in de Koran zelf gebeurt. In de Koran worden ongelovigen als „rotbeesten, apen en varkens” beschreven. En iedereen die gelooft dat Christus de Zoon van God is, moet worden gedood. Kortom, het minste of geringste wordt door de islam als belediging opgevat met als gevolg daarvan de wreedste straffen, maar zelf beledigt en bedreigt hij anderen continu. Onder andere om deze reden is communicatie met en berichtgeving over de islam altijd problematisch. Want men kan altijd zeggen dat men zich beledigd voelt, het is een subjectief gegeven. Het simpele feit dat iemand geen moslim is, is al een belediging in hun ogen. Zo worden onze politici en journalisten continu bedreigd, waardoor hun het werken zeer moeilijk wordt gemaakt. Open communicatie met moslims is hierom onmogelijk.
 9. Hierboven werd al gerefereerd aan de opdracht van de Koran om de hele wereld aan zich te onderwerpen. Deze opdracht is heden ten dage in zeer gedetailleerde vorm beschreven door de Moslimbroederschap. Dit is al bekend sinds 2001 toen dit document werd gevonden door de Zwitserse politie. De media hielden het nieuws toen onder de pet, maar een dappere Zwitserse journalist, Sylvain Besson, schreef het later op in een boek. In 2005 werd het document bij huiszoekingen ook in Parijs gevonden. Ook toen bleef het onvermeld in de media. In dit document, doorgaans “Het Project” genoemd, wordt de tactiek voor de verovering van het Westen (en de rest van de wereld) tot in detail beschreven. Hoe men zich dient te gedragen, welke allianties op welke wijze moeten worden gesloten, hoe er in Palestina een cultuur van haat gekweekt moet worden. Palestina wordt gezien als de bakermat van de Arabische Renaissance, onder geen beding wil men vrede. Onder deze cultuur van haat valt ook het betalen van mensen die (zelfmoord)aanslagen plegen of die anderszins wegens verzet in een Israëlische gevangenis komen. Nee, de islam is werkelijk geen religie van vrede.
 10. En dan tenslotte, tenminste voor wat betreft deze kleine opsomming, is het verboden om de islam te verlaten. Apostasie wordt bestraft als desertie in oorlogstijd: met de doodstraf. De islamitische elite beseft ook wel dat als deze regel er niet was het snel gedaan zou zijn met de islam.

De islam doet zich hiermee kennen als een zwaar bewapende, oorlogszuchtige en gewetenloze parasiet, waarmee niet op een open of oprechte manier valt te communiceren. De islam is als een val: je kunt er wel in, maar niet uit. Daarnaast: hij beledigt, bedreigt en vermoordt hen die hem niet bevallen, maar schreeuwt zelf moord en brand bij zelfs maar de geringste belediging. Het cliché van de beledigde moslim is inmiddels maar al te bekend. Maar wat belediging inhoudt, wordt niet duidelijk gemaakt: het eenvoudige feit dat je leeft en geen moslim bent is eigenlijk al een belediging. Het is duidelijk dat er met deze monopolistische houding geen compromis te sluiten valt. Samenleven met hen is daarom onmogelijk.

In dit artikel heb ik een top tien van trucs weergegeven die bijdragen aan het “succes van de islam”. Let wel, deze slimmigheden komen rechtstreeks uit de Koran zelf. Deze tien mechanismen zijn zeker niet uitputtend voor wat betreft de islam, want er valt nog veel meer te vertellen over deze afschuwwekkende ideologie die zich vermomt als religie. Voor wie verder wil lezen, is er inmiddels gelukkig een indrukwekkende hoeveelheid aan boeken en sites. Hier op “E.J. Bron” kan men zich al goed oriënteren. De geïnteresseerde lezer kan ik dit boek aanraden: Islamic Jihad. Legacy of a forced Conversion, Imperialism and Slavery, door M.A. Khan. Het is zowel op papier als op internet via pdf (gratis) te verkrijgen.

Door:
Petra de Geus (april 2017)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Allah, Barbarisme, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Jihad, koran, Mohammed, Moslims, Rotzakken, Taqiyya, Westen. Bookmark de permalink .

22 reacties op De slimme trucs van de islam

 1. helaas ziet de EU, wethouders en ministers geen enkel gevaar van de islam

  Like

 2. Een goed stuk met een prima uitleg.

  Geliked door 1 persoon

 3. edwin vissers zegt:

  Bijbel tegen Koran
  De hele Bijbel proclameert: ‘De aarde en haar volheid is van de HERE’ (Psalm 24:1, 1 Korintiërs 10:26). Nu de Koran: ‘aan wie behoort de aarde…Aan Allah’ (Soera 23:84,85). Nog een vers (soera) uit het heilige boek van de islam: ‘Verheven is Allah, de wezenlijke koning’ (Soera 20:114 en 23:116). De Bijbel zegt: ‘De HERE zal Koning worden over de hele aarde’ (Zacharia 14:9). En: ‘Want de HERE, de Allerhoogste, is geducht, een groot Koning over de hele aarde. Hij brengt volken onder ons’ (Psalm 47:3,4). Wie is ‘ons’? Israël!
  Nu staan ze scherp en duidelijk tegenover elkaar: Koran tegenover Bijbel. Sharia in de hand van de Mahdi, de islamitische messias, tegenover ‘het Woord van de HERE’ dat zal ‘uitgaan uit Jeruzalem’. Islamitische volken tegenover Gods volk, Israël en Bijbelgetrouwe christenen. Allah, de godheid van de islam tegenover de God van Abraham, Isaäk en Israël (1 Koningen 18:36, 1 Kronieken 29:18). Dat betekent oorlog.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Juist.
   En nu de Christelijke geestelijkheid nog weten te overtuigen…
   Leuk en aardig, en het staat ook héél erg interessant hier al die Bijbelse wetten, maar wanneer ijvert de Christelijke geestelijkheid er nu eens voor dat die Bijbelse wetten ook verplicht officieel zullen worden toegepast door landen wiens totale samenleving gegrondvest is op de Joods-Christelijke Cultuur….!

   Like

  • rony stokart zegt:

   Allemaal Arabieren onder elkaar. Jezuske en Mohammedje: één pot nat. Wie gelooft dat zootje ongeregeld nog.

   Geliked door 1 persoon

   • Anna zegt:

    Het is een wereld wijde religieuze oorlog. En als u dit niet inziet zult u zelf ook slachtoffer worden van dit geweld…. want een gewaarschuwd mens telt voor 2. Juist mensen die denken ” ik geloof niks dus mij kunnen ze niks maken “zijn het eerste slachtoffer omdat men niet weet hoe de islam werkt.
    Compliment voor Petra de Geus het is een goed artikel….

    Like

 4. danny zegt:

  conclusie: de islam dient zo snel mogelijk te worden uitgeroeid met wortel en tak voor dat wij in het westen geheel geislamiseerd zijn en onze westerse normen en waarden totaal weggevaagd zijn.
  Moslims hier te lande, dienen schriftelijk aftstand te doen van de islam, anders worden ze uitgezet naar een islamitisch land.
  Grens dicht voor nieuwe moslims.

  Like

 5. beschouwer zegt:

  De islam is vals (vies achterbaks leugenachtig en sluw). Elke ex-moslim die van de islam afstapt is goed ! Ieder hoofddoekje wat af gaat is een overwinning op het kwaad. Ze zullen niet winnen want er gaan meer en meer hoofddoekejs af dan op. Een goede taktiek van niet-moslims om moslima’s te doen bewegen het hoofddoekje af te doen in te zeggen dat ze er niet bijhoren als ze het hoofddoekje niet af doen en je bij mij als hoofddoekjesmoslima niet in huis komt. Tuurlijk kunnen ze dan drama gaan maken met discrimunatie en zo maar wij bepalen wie er hier over de vloer komt.

  Like

 6. Steven zegt:

  Waarom is de islam zo´n succes?
  Dat is niet zo’n moeilijke vraag….dat komt omdat de leiders van westerse landen DEBIEL zijn geworden.
  Die kut islam was héél erg makkelijk buiten de deur te houden als er was opgetreden met verstand. Vanaf 1970 hebben alleen ZWAKZINNIGEN aan de touwtjes getrokken en het halve land (Europa) inmiddels al gebombardeerd tot uitschot steden. Opsporing verzocht viert hoogtij en wordt straks het best bekeken programma.
  Maar daar blijft het helaas niet bij..ik riep jaren geleden al, ze gaan straks moslim partijtjes oprichten….en ja hoor…DENK met 3 zetels. Over 4 jaar stemt elke mossel daar op..inclusief de blanke bekeerlingen die ook van VREDE houden.
  Over een jaar of 15 is Nederland aleppo 2, met dank aan alle ZWAKZINNIGE leiders in de EU.
  (met drankorgel Juncker gaan we Europa vast snel redden)

  Like

 7. Jan Wandelaar zegt:

  Geliked door 1 persoon

 8. Ben Kok zegt:

  Hi Petra, helder verhaal. Maar het antwoord op de gestelde vraag (waarom islam “succesvol” ?) is, dat er blijkbaar een grote meerderheid is onder de mensen, die met hun blijven in de islam aangeeft, dat ze in hun hart verrot zijn en dat willen blijven.
  Er komt uit een mens , wat er in zit, de Bijbel leert ons duidelijk, dat elk mens slecht is van binnen, maar reikt ook de mogelijkheid aan om dat als schuld te belijden en vergeving en genade te ontvangen in Yeshua ha Mashiach (Jezus Christus) en vervolgens in navolging van Hem op te groeien tot een beter/Bijbelser mens.
  Wie dan liever kiest voor een ander systeem, als bijv . de islam, nazisme, communisme, hindoeïsme, boeddhisme, egoïsme etc, ook nepchristendom en neojodendom, laat zien dat hij /zij graag zo fout wil blijven als hij is en daarin wil door ontwikkelen.
  Islam is dan 1 van de grotere verleidingen, want dan kun je soort religieus bezig zijn met regels en zelf de eeuwigheid verdienen met goede daden ter compensatie van je fouten en het laatste beetje bij betalen in de hel met langdurig gemarteld worden.
  Of sneuvelen in de jihad, bus Joden opblazen o.i.d. of bij IS sneuvelen met het leggen van bermbommen, dan zit je helemaal goed, geen helmartelingen meer nodig, meteen naar een bordeel met 72 maagden.
  Als jihad-moslima krijg je een andere beloning, dan mag je 1 van die 72 zijn.
  Hoe gestoord kun je het verzinnen.

  Zie http://tora-yeshua.nl/2017/04/islamisering-oorzaak-onbehagen-bevolking/ met verslag ex-moslima vandaag in AD, heel verhelderend !
  De enige goede moslim is een ex-moslim; degenen, die het tegen beter weten in toch blijven, de stilzwijgende meerderheid, zijn de NSB-ers, de SS-ers zijn de “ware moslims”.
  Wie de islam niet ontmaskert, heeft het bloed van de slachtoffers aan diens handen, dwz. alle politici van de laatste decennia in ons land, m.u.v. de PVV/FvD/ en pas overleden VNL.

  Shalom
  Ben Kok (joods-chr.pastor)

  Like

  • boorzalf zegt:

   De meest verbijsterende is ongetwijfeld het feit dat Allah zich letterlijk ‘de Grootste van alle Misleiders’ noemt (Koran 3:54)!

   Like

 9. jantjeuitnl zegt:

  Jezus zij het an klip en klaar : mt 7:15, “Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.”.
  Dit kan alleen maar op Mohammed slaan. Hij is de enige die zichzelf tot profeet heeft geproclameerd en de rest klopt ook.

  Like

 10. Guardiacivil zegt:

  De islam is een veelkoppig monster en de duivel heeft vele gedaantes en samen zijn deze twee VERSMOLTEN.

  Like

 11. dutchdl zegt:

  Dit is op dutchdl herblogd.

  Like

 12. N.E. Derlander zegt:

  GOD is dood schreeuwden de progressieven in de jaren 60/70 van de vorige eeuw. Maar als GOD = ALLAH (zoals de hoogste Westerse kerkleiders keer op keer beweren), wat zeggen de (kinderen van die) progressieven (lees zichzelf links noemenden) nu dan over GOD?

  Ik ben er van overtuigd dat GOD (van Israël) bestaat. Maar niet dat GOD = ALLAH. Net zo min als dat alle immigranten vluchtelingen zijn, net zo min als dat solidair hoofdtooi dragende feministes opkomen voor vrouwenrechten, net zo min dat als dat de Nederlandse bevolking zich nog lang zal laten koeieneren.

  Like

 13. Lis zegt:

  Zeer duidelijk geschreven stuk van mevrouw de Geus. Kun je een beetje begrijpend lezen, dan is het niet te bevatten dat mensen nog kunnen beweren dat ‘terroristen’ niets met de islam te doen hebben, dat een kopvod niet erg is, etc. etc. Met alle informatie die via internet beschikbaar is, kun je niet meer zeggen dat je het niet weet. Iedereen die blijft roepen dat de islam ook vrede wil, is een landverrader.

  Like

 14. Michael Jacobs zegt:

  Het Latijnse woord ‘religie’ betekent verbinding. Ook ‘yoga’ in het Sanskriet heeft die betekenis. Door goed gedrag kan men de aarde en de hemel die van elkaar gescheiden lijken te zijn met elkaar verbinden. Om die reden kunnen en moeten wij islam niet als een religie beschouwen. De leer die islam (‘onderwerping’) heet verbindt immers niet maar discrimineert en zorgt overal voor conflicten. Ook roept zij niet op tot goed gedrag. Integendeel – islam is levens- en staatsgevaarlijk.

  Like

 15. Pingback: Mohammed als Grote Broer | E.J. Bron

 16. Pingback: Islam voor westerlingen (deel 2) | E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s