Geert Wilders en de zelfmoord van Europa

Screenshot_35

(Door: Guy Millière – Vertaling: “Wachteres” en “Henk V.”)

 • Niet één van de toespraken van Wilders zet aan tot geweld tegen iemand; het geweld dat hem omringt, is alleen tegen hem gericht.
 • De enige persoon die over deze problemen spreekt, is Geert Wilders. De Nederlandse politieke leiders en de meeste journalisten verkondigen blijkbaar liever dat Geert Wilders het probleem is; dat, als hij er niet was, deze problemen niet zouden bestaan.
 • Wat aanhangers van deze visie, dat het Westen schuldig is, ‘vergeten’, is dat de islam het Westen lang heeft onderdrukt: Islamitische legers veroverden Perzië, het christelijke Byzantijnse Rijk, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Spanje, Griekenland, Hongarije, Servië en de Balkan, en vrijwel geheel Oost-Europa. De islamitische legers vormden een constante bedreiging, totdat de plunderende Ottomaanse troepen in 1683 eindelijk bij de Poorten van Wenen werden verjaagd.

Gatestone Institute

Zelfs als de Nederlandse politicus, Geert Wilders, had gewonnen en als de Partij voor de Vrijheid (PVV), die hij elf jaar geleden heeft opgericht, de grootste partij van het land was geworden, zou hij geen regeringsleider hebben kunnen worden. De leiders van alle andere politieke partijen zeiden dat ze elke alliantie met hem zouden afwijzen; zij handhaven dit standpunt tot op de dag van vandaag.

Jarenlang hebben de Nederlandse mainstream media haat en laster tegen Wilders verspreid, omdat hij zich inspande om het Nederlandse volk – en Europa – te waarschuwen voor wat hun toekomst zal zijn als zij hun huidige immigratiebeleid voortzetten; in ruil daarvoor verklaarde een panel van drie rechters hem in december vorig jaar schuldig aan het “aanzetten tot discriminatie”. Kranten en politici in heel Europa karakteriseren hem onophoudelijk als een gevaarlijke man en een rechtse stokebrand. Soms noemen ze hem een ‘fascist.

Wat heeft Geert Wilders toch misdaan om dat verdienen? Door niet één van zijn opmerkingen is ooit een persoon of groep beschuldigd vanwege hun ras of etniciteit. Om hem in staat van beschuldiging te stellen, had het Nederlandse rechtssysteem woorden, die hij tijdens een bijeenkomst had gebruikt, waarin hij vroeg of de Nederlanders “minder Marokkanen” wilden, als buitensporig en beledigend veroordeeld. Geen van de toespraken van Wilders zetten aan tot geweld tegen iemand; het geweld dat hem omringt, is alleen tegen hem gericht. Hij verdedigt de mensenrechten en de democratische beginselen en hij is een vastberaden vijand van alle vormen van antisemitisme.

Zijn enige “misdaad” is dat hij het gevaar van de islamisering van Nederland en de rest van Europa aan de kaak stelt en dat hij stelt dat de islam een dodelijke bedreiging vormt voor de vrijheid. Helaas heeft hij goede redenen – die gebaseerd zijn op ervaring – om dat te zeggen. Helaas is ook Nederland een land waar kritiek op de islam bepaald gevaarlijk is: Theo van Gogh maakte in 2004 een “islamitisch incorrecte” film en werd wreed vermoord door een “islamist”, die zei dat hij opnieuw zou moorden als dat mogelijk was. Twee jaar eerder definieerde Pim Fortuyn, die gehoopt had dat hij aan de verkiezingen zou kunnen deelnemen, de islam als een “vijandige godsdienst”; hij werd gedood door een linkse islamofiele dierenrechtenactivist. Geert Wilders leeft alleen nog, omdat hij onder 24-uur bescherming van de politie staat, goedgunstig verschaft door de Nederlandse overheid.

Meer in het algemeen is Nederland een land waar de islamitische gemeenschap weinig tekenen van integratie laat zien. Er zijn nu veertig ‘No-Go zones’ in het land; rellen barsten gemakkelijk los, onlangs nog in Rotterdam, Amsterdam en Nijmegen. Mensen die net uit andere landen komen, vallen herhaaldelijk autochtone burgers aan. Sommigen zijn er zo zeker van dat ze ongestraft blijven, dat ze online video’s van hun misdaden publiceren. Door het hele land vindt er een etnische zuivering in de buitenwijken plaats, waarvoor de Europeanen te bang zijn om die te benoemen en niet-islamitische inwoners vaak zeggen dat zij zich geïntimideerd voelen. Niet-islamitische vrouwen worden door de lokale autoriteiten aangemoedigd om zich “bescheiden” te kleden. Omdat in de islam honden haram (onrein) zijn, worden hondenbezitters verzocht om hun huisdieren binnen te houden. In 2014, 2015 en 2016 demonstreerden moslims en riepen leuzen ter ondersteuning van Hamas en de Islamitische Staat.

Het dagelijks leven is bijzonder moeilijk geworden voor de 40.000 Joden die nog in het land wonen; gebieden die al lang bewoond werden door leden van de Joodse gemeenschap zijn bijna volledig islamitisch geworden. Autoriteiten adviseren de Joden om “zichtbare tekenen” van Joods zijn te vermijden om “onrust” te voorkomen. De moslimcriminaliteit is hoog; het percentage moslims dat voor diverse misdrijven naar de gevangenis wordt gestuurd, is aanzienlijk hoger dan het percentage moslims binnen de bevolking. Zes procent van de bevolking van het land is moslim; ongeveer 20% van alle gevangenen is moslim. Niets van dit alles is een geheim.

De enige persoon die over deze problemen spreekt, is Geert Wilders. Nederlandse politieke leiders en de meeste journalisten verkondigen blijkbaar liever dat Geert Wilders het probleem is; dat, als hij er niet was, deze problemen niet zouden bestaan. In het beste geval gebruiken zij vage woorden om dit kracht bij te zetten; in het slechtste geval keren zij hem de rug toe. Een groot percentage van de Nederlandse bevolking is bezorgd; met de voortdurende demonisering van Geert Wilders wordt blijkbaar geprobeerd om de mensen te indoctrineren en met minder genoegen te nemen.

Een jaar geleden verklaarde de Londense islamitische burgemeester Sadiq Khan dat “het leven met terroristische aanslagen behoort bij het leven in een grote stad”. Vroeger was dat niet zo. De islamitische burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, gebruikt scherpere woorden; hij zei dat migranten “de wet moeten respecteren of anders naar huis moeten gaan”. Eind januari publiceerde de zittende minister-president, Mark Rutte, een paginagrote advertentie in diverse kranten, waarin hij immigranten waarschuwde “normaal te doen of anders te vertrekken”; hij gebruikte het woord “islam” niet. Op 11 maart 2017, vier dagen voor de Nederlandse verkiezingen, besloot Rutte om een “sterk signaal” af te geven en de Turkse ministers het spreken in Rotterdam te verbieden. Kiezers die hadden overwogen om Geert Wilders te steunen, stemden in plaats daarvan op de Volkspartij  voor Vrijheid en Democratie (VVD) van Rutte; hij was daardoor verzekerd van een last minute overwinning. De partij van Wilders werd tweede. De Partij voor de Vrijheid (PVV) won vijf zetels meer dan die voorheen had, maar heeft slechts 20 zetels van de 150. De VVD van Rutte heeft 33 zetels. De PvdA, tot 15 maart de belangrijkste bondgenoot van Rutte, stortte in en is afgezakt tot negen zetels, haar slechtste resultaat ooit. Links zakt echter niet af: GroenLinks, een partij die grotendeels bestaat uit voormalige communisten en radicale milieuactivisten, kreeg 14 zetels, 10 meer dan voorheen. De Socialistische Partij kwam op 14 zetels. D66, een ‘sociaalliberale’, ‘progressieve’ en multiculturele partij kwam op 19 zetels, bijna net zoveel als de Partij voor de Vrijheid. Een islamitische partij, Denk (Nederlands voor ‘denken’, Turks voor ‘gelijkheid’), won drie zetels. VNL, een conservatieve partij, opgericht door twee voormalige leden van de Partij voor de Vrijheid, is zo hard onderuit gegaan dat die geen zetels krijgt.

De volgende Nederlandse regering zal een coalitie van vier partijen vormen, misschien vijf, en waarschijnlijk meer naar links leunen dan de vorige regeringen. Daar zal zeker D66 deel van uit gaan maken en mogelijk ook GroenLinks. In de komende jaren zal de situatie in het land zeker verslechteren. Het geboortecijfer in Nederland (1,68 kinderen per vrouw) is niet zo catastrofaal als in Duitsland, Italië of Spanje, maar ligt ver onder het vervangingsniveau. Het geboortecijfer onder moslims is hoger dan die onder niet-moslims. Tientallen kerken sluiten elk jaar als gevolg van de snelle daling van het aantal praktiserende christenen; de kerken worden vervangen door moskeeën. Radicale predikers blijven komen en maken bekeerlingen; islamitische organisaties blijven werven. In een rapport over de islamisering van Nederland, dat tien jaar geleden gepubliceerd is, schreef Manfred Gerstenfeld dat “het verzet tegen radicale krachten binnen de Nederlandse moslimgemeenschap zwak is”. Er is sinds die tijd niets veranderd.

Wat er in Nederland gebeurt, is vergelijkbaar met wat er in de meeste Europese landen gebeurt. In het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk, Duitsland en Zweden, groeit het aantal ‘No-Go zones’ snel. Islamitische rellen komen steeds vaker voor. Etnische bendes worden steeds gewelddadiger. Etnische zuivering transformeert wijken. Joden vertrekken naar Israël of naar Noord-Amerika. De islamitische bevolking neemt sterk toe. Radicale moskeeën nemen hand over hand toe. Islamitische organisaties zijn overal aanwezig. Politici die durven te zegen wat Geert Wilders zegt, worden behandeld zoals Geert Wilders wordt behandeld: minachtend, gemarginaliseerd, voor het gerecht gedaagd.

In West-Europa is de visie op de wereld nu ‘hegemonistisch’ [overwicht van een politieke partij op een andere partij]. Dat is gebaseerd op het idee dat de westerse wereld schuldig is; dat alle culturen gelijk zijn, en dat de islamitische cultuur “meer gelijk” is dan de westerse cultuur, omdat verondersteld wordt dat de islam zo lang onderdrukt is door het Westen. Wat aanhangers van deze visie – dat het Westen schuldig is – “vergeten”, is dat de islam het Westen lang heeft onderdrukt: Islamitische legers veroverden Perzië, het christelijke Byzantijnse Rijk, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, Spanje, Griekenland, Hongarije, Servië en de Balkan en vrijwel geheel Oost-Europa. De islamitische legers waren een constante bedreiging, totdat de plunderende Ottomaanse troepen in 1683 eindelijk werden teruggedreven bij de poorten van Wenen.

Deze Europese visie omvat ook het idee dat alle conflicten vreedzaam kunnen worden opgelost, dat ‘appeasement’ [verzoeningspolitiek, in het bijzonder met opoffering van eigen principes] bijna altijd een oplossing is en dat Europa geen vijanden heeft. Die visie dringt ook aan op het idee dat een verlichte elite de macht moet hebben, want als Adolf Hitler tachtig jaar geleden op democratische wijze aan de macht kwam, betekent dit dat als mensen vrij mogen kiezen, hun lot dan zou kunnen leiden tot  onheil. De droom lijkt op een soort utopische toekomst, waarin armoede zal worden overwonnen door sociale voorzieningen en geweld zal worden verslagen door openheid/onpartijdigheid en liefde.

Het is deze visie op de wereld die de Duitse bondskanselier Angela Merkel kan hebben verleid om de deuren te openen voor een ongecontroleerde instroom van meer dan een miljoen islamitische migranten, ondanks een migrantengolf van criminaliteit en een toenemend aantal verkrachtingen en seksueel geweld. De enige kandidaat die Angela Merkel dit jaar mogelijk kan verslaan in de Duitse verkiezingen is een socialist, Martin Schulz, voormalig president van het Europees Parlement.

In Frankrijk zal Marine Le Pen, de enige kandidaat die spreekt over de islam en de immigratie, vrijwel zeker worden verslagen door Emmanuel Macron, een voormalige minister in de regering van François Hollande – een man die nergens enig kwaad ziet. Het is deze visie op de wereld die er blijkbaar toe heeft geleid dat ook de Britse premier Theresa May zei dat de islamitische aanval op 22 maart in Westminster “geen daad van islamitisch terrorisme” was. Deze geromantiseerde, utopische visie op de wereld verklaart ook waarom in Europa mensen zoals Geert Wilders worden gezien als de incarnatie van het kwaad, maar de radicale islam wordt beschouwd als een marginale overlast, die geen relatie heeft met “de religie van de vrede”. Ondertussen wordt Wilders gedoemd om onder bescherming te leven – alsof hij in een gevangenis zit – terwijl degenen die hem willen slachten – en die miljoenen mensen in Europa bedreigen – vrij rondlopen. Deze onvolwassen visie is zo ingebed in de hoofden van miljoenen Europeanen, dat heel veel snel volwassen worden nodig zal zijn om die uit te roeien.

(Dr. Guy Millière, professor aan de Universiteit van Parijs, is de auteur van 27 boeken over Frankrijk en Europa)

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: Dr. Guy Millière

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Geert Wilders, Genocide, Islam, Islamisering. Bookmark de permalink .

25 reacties op Geert Wilders en de zelfmoord van Europa

 1. Jan Wandelaar zegt:

  Geliked door 1 persoon

 2. Theresa Geissler zegt:

  Een gedegen observatie. Dr. Millière vergeet echter één niet on-interessant element in zijn osomming: Hij ziet het Forum voor Democratie over het hoofd. Wat jammer is, want ik had wel eens willen weten, hoe hij dáár tegenaan kijkt.
  Of zou hij daar geen oordeel over hebben, omdat het een “nieuwkomer” betreft?

  Like

 3. Roeland zegt:

  Wederom Wilders , wat heb je nu eigenlijk bereikt in al die jaren van benoemen van de problemen? Ik heb altijd PVV gestemd. Kennelijk werkt je strategie niet. Ik ben er eigenlijk een beetje klaar mee. Tijd voor een drastischer tegengeluid! Democratie werkt volgens mij niet meer.

  Geliked door 2 people

  • Joshua zegt:

   @Roeland.
   Wat heeft Wilders bereikt?
   Draai het verhaal even om de smeerlappen van de slinkse bende die moeten aan gepakt worden niet goedschiks dan wel kwaadschiks want zij zijn degene die alles op een slinkse wijze verdraaien en verzwijgen.
   Ga de smeerlapen ruttetut , pechdrol, enz. en allen die dit beleid steunen aanvallen, door te vertellen wat een viezerikken, leugenaars,huichelaars en corrupten dat zijn.
   Dan bereik je veel meer dan Wilders af te vallen.

   Geliked door 1 persoon

  • Democratie bestaat niet. En als we een keer menen dat er gedemocratiet kan worden zitten de stemmentellers die democratie in de weg. Ik heb de laatste keer op de PVV gestemd en vanaf nu stem ik niet meer maar zal wel graag lid worden van een volksleger dat wordt aangevoerd door een man of vrouw met een snor, een geheven arm en een kristallen luchter.

   Like

  • BertG. zegt:

   Mensen willen oplossingen horen.
   Wat er aan de hand is, dat hebben de meeste wel door.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Roeland 12 april 2017 om 23:37

   O, Wilders heeft dus niets gedaan! Hij doet niet anders dan oplossingen aandragen, maar er wordt niet naar hem geluisterd.
   Ik zie hem zo langzamerhand ook liever als aanvoerder van een tot de tanden bewapend leger dat oprukt naar Den Haag, om daar de verantwoordelijken van alle ellende uit hun holen te roken!

   Tjongejonge, alsof die andere ‘politici’ zoveel bereikt hebben. Ze hebben nog NOOIT iets anders bereikt dan het tot op het bot uitbenen van de belastingbetaler en het vullen van de eigen zakken. Mooie praatjes verkopen, dát kunnen ze, zwetsen in de ruimte, en de dociele sukkels trappen er elke keer weer in.

   Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   NIET op Wilders stemmen lost zeker niks op !
   Stommer kun je niet doen , Roeland !
   En wat denk je dat een oppositiepartij kan doen , als je je afvraagt wat Wilders bereikt heeft ?
   Hooguit de boel wakker schudden en dat heeft gewerkt !
   Ook andere partijen durven de islam , de criminaliteit en de non-integratie nu voorzichtig aan te roeren .
   Een aantal zijn er noodgedwongen een beetje op geschoven .
   Zet je dus niet af tegen Wilders , maar tegen je eigen sufkuttige landgenoten !
   Want DAAR zit het probleem !

   En vergeet niet dat rottige corrupte cordon dat ze om Wilders opgetrokken hebben , dat is een heel lastig te nemen blokkade .
   Maar hier en daar is een sprankje hoop , zoals die achterlijke pvda , die nu een beetje afstand neemt van het cordon .

   Like

 4. Gerrit pluizenwinkel zegt:

  Als dan de regeringen in Europa er zo allemaal over denken kan ik alleen maar concluderen dat zij niet voor hun taak bereid zijn en rest ons, het volk , onze regeringen omver te werpen, het heft in eigen hand te nemen en het leger (wat we nog hebben) inzetten om alle moslims, ja ook die aardige, uit het land te gooien voordat zij dat met ons gaan doen en dat gaat gebeuren, hoe dan ook.

  Geliked door 1 persoon

  • Sorrie maar we hebben geen leger meer. We zullen een crowdfunding moeten optuigen om huurlingen uit Rusland te halen. Gebeurde in vroegere tijden ook, toen werden de oorlogen alleen en uitsluitend met buitenlandse huurlingen gevoerd want die keken niet zo nauw of de tegenstander toevallig niet z’n neef was.

   Like

 5. Tom Hendrix zegt:

  Tja, het artikel geeft correct de werkelijkheid weer. Maar daar hebben we dus niets aan. Onze politieke vertegenwoordigers hebben, met andere soortgelijke politici uit de andere EEG landen;
  ONS verraden aan de ISLAM, in 1975.
  En dat door akkoord te gaan met: ” De Resolutie van Straatsburg”. O ja, en welke partijen uit Nederland waren daar bij: de VVD, het CDA, de PvdA, en D66.

  Like

 6. koddebeier zegt:

  De rest van de politieke partijen en hun leden zijn dan ook stuk voor stuk landverraders !

  Like

 7. Wachteres zegt:

  `Zolang de Nederlanders blijven geloven in de kletsverhaaltjes die vlak voor de verkiezingen door de politici worden afgestoken en daarop stemmen, zal er niets veranderen.

  Ik ben bang dat de werkelijkheid eerst keihard naar buiten moet komen en dan is het te laat voor ons allemaal.

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  @ Henk.V 13 april 2017 om 20:24

  Hulde voor dit commentaar!

  Like

  • Henk.V zegt:

   Ik zie dat hier sommige medestrijders voor de vrijheid zijn teleurgesteld in wat Geert Wilders heeft bereikt. Zij willen hem in zekere zin, bij een volgende verkiezing, hun stem onthouden.

   De naam Geert Wilders geniet grote bekendheid overal ter wereld.
   Dat zegt wel iets over een man die al jaren lang zwaar in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt…
   En nog steeds gooit hij het bijltje er niet bij neer..
   Hoeveel mensen beschikken over zoveel geestkracht?

   Er zijn wel mankementen aan te wijzen in de manier waarop hij zijn politieke visie verwoordt.
   Zijn woordenschat is niet bijzonder groot. Hij legt het qua verbale wendbaarheid volkomen af tegen Marine LePen en Nigel Farrage, die beslist meer variatie in hun woordkeuze aanbrengen.
   Wilders vervalt soms in sterotyperingen, alsof hij een violist is die niet alle snaren van zijn instrument kan benutten.

   Maar in één opzicht is hij buitengewoon precies en consequent: in het analyseren van de huidige modieuze politieke leer die in de westerse politiek de toon zet.
   Feilloos legt hij de afgrijselijke gevolgen ervan bloot en inmiddels is het maar al te duidelijk waar de heersende elites mee bezig zijn :
   Zij sluiten opzettelijk de ogen voor het ECHTE gevaar en houden het volk bewust systematisch dom door het volk niet ter zake doende politieke ‘’prioriteiten’’ voor te houden en wat er werkelijk in de maatschappij speelt volledig te verzwijgen..
   Wilders ziet wat politiek correct doet en waar de opvattingen ervan toe leiden. Niemand ziet het gevaar zo scherp als Wilders.
   Dat maakt de man tot een groot politicus.

   Ik zal hem mijn steun blijven geven, omdat ik zie wat hem blijft motiveren , tegen alle laste en beledigingen in.

   Ik ben het helaas niet meer met Wilders eens dat een politieke ommekeer in de huidige, levensgevaarlijke koers die de elites en hun volgelingen in de media aanhouden , slechts door vreedzame middelen zal worden bereikt. Ik zou willen dat het wel zo was!

   Ik twijfel er sterk aan, omdat zelfs, wanneer hij met zestig Kamerzetels uit de verkiezingen tevoorschijn was gekomen, het gek geworden politiek correcte tuig in Den Haag dat voortdurend tegen hem samenspant, de hoofden bij elkaar zou hebben gestoken om Wilders uit het Catshuis te houden, want de vernietiging van het land en tenachterstelling van het eigen volk MOET kennelijk doorgaan.
   Het verraad dat op dit ogenblik jegens ons wordt bedreven SCHREEUWT om straf!

   Door deze situatie loop ik met mijn grote voorkeur voor een politieke omslag tegen een onwrikbare realiteit, een granieten muur van onbenul, leugenachtigheid,stompzinnigheid en verdwaasde onwil om van koers te veranderen op en dan weet ik dat er vroeg of laat het volk in opstand zal komen tegen de machthebbers die hun grootste vijanden blijken te zijn. Juist zij! Waarvan het volk in een staat van verregaande onnozelheid, en misschien ook wel gemakzucht, dacht dat JUIST ZIJ hun belangen zouden verdedigen.
   En wanneer het volk zoiets echt doorkrijgt, dan komt het tot een uitbarsting die het niet alleen maar bij woorden laat. De elites die de belangen van het landen in de uitverkoop deden zullen uiteindelijk oogsten wat zij zelf hebben gezaaid.
   Een wakker geschrokken volk zal door de nood gedreven totaal in verzet komen om de elites die hen hebben verkocht en verraden te verwijderen uit de zetels waaraan zij vastgeplakt lijken te zitten.

   Ja zeker, Geert, ik voorzie uiteindelijk enorme spanningen die zich gaan ontladen tegen de hoofddaders van het drama waarin wij lijken ten onder te gaan.
   De woede zal zich richten tegen de hoofschuldigen, de politici en al hun meelopers die ons wilden uitleveren aan een ontwikkeling waarom geen sterveling heeft gevraagd;verlies van onze identiteit in de ruimste betekenis van het woord., met alles wat daar bij hoort. Onze elites werken al jaren mee aan een soort etnische zuiveringen van het eigen volk.

   Een volk dat zelf over de toekomst van het vaderland wenst te beschikken zal uiteindelijk met alle middelen aan haar gerechtvaardigde eis om RECHTVERSCHAFFING kracht bijzetten.

   Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Jij bent wel erg optimistisch, ik ben het compleet met je eens verder.
    Maar je woont/ bent hier in NEDERLAND, een bang en laf volk.
    Ieder voor zich, en alles voor hun eigen.

    Like

   • Tom Hendrix zegt:

    @Henk V: 16.11. uur. Eens met je reactie Henk. Maar ik ben het met BertG: op 17.19. uur eens, dat onze bevolking – verweekt tot op het bot- niet tot weerstand bereid zal zijn. En neen, fijn vind ik dat niet, maar in mijn ogen is het helaas zoals Bert het ziet.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Henk.V 14 april 2017 om 16:11

    Is dit commentaar even weg geweest?
    ———————————————–

    Tistochwat zegt:
    13 april 2017 om 22:33
    @ Henk.V 13 april 2017 om 20:24

    Hulde voor dit commentaar!

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ja, Henk heeft het verbeterd.

    Webmaster

    Like

   • Harry zegt:

    Goed verhaal , Henk .
    Maar kijk eens om je heen in Nederland .
    (Als je tenminste van Wachteres een snipperdag krijgt ) .
    Hoeveel mensen lopen er op straat op een willekeurig moment , die je bij zouden staan als je bij voorbeeld ruzie krijgt met een moslim ?
    Ik denk : niemand !
    Ik zie ook zo weinig echt vitale kerels ! Slechts slappe dirken met een mobieltje .
    De enige ontwikkelde spieren zijn die van hun duimen waar ze hun toetsenbordje mee bedienen .
    Vergelijk dat eens met de hordes moslims die vaak groepsgewijs rondzwalken , potige gasten , die staan allemaal meteen standby !
    Of ze pakken hun telefoon en dan staan er binnen drie minuten vijf en twintig van die imbecielen om je heen .
    En ze zijn dan zo gek dat ze kennelijk nog geen angst kennen ook in zo’n groep .

    Wij zijn verworden tot een groep angsthazen .
    En ik ben er van overtuigd dat dat aan links overheidsbeleid te danken is .
    De mensen zijn murw gemaakt !

    Like

   • tinekevanschagen zegt:

    Ik ben het helemaal met je eens Henk,
    Nu de verkiezingsuitslag voor velen (ook voor mij) tegenviel dreigen sommige
    voor iets anders te willen kiezen.
    Dat is natuurlijk iedereen zijn goed recht.
    Iemand houdt al zolang zijn rug recht,heeft daar nooit een letter van veranderd,en nu
    heeft hij de weg geplaveid voor twee nieuwkomers en daar gaan we dan nu maar voor?
    Want dat is wel een beetje het verhaal gezien de reacties na de verkiezingen.
    Ik snap dat ook niet helemaal.Ik blijf trouw aan Geert Wilders..punt.

    Like

 9. Henk.V zegt:

  Ik woon niet meer in Nederland, Bert, maar ik ken -zeker de geschiedenis overziende- de Nederlandse mentaliteit aard wel aardig goed.
  Nederlanders zijn van nature zelden echt opstandig geweest door de eeuwen heen. Zij verdroegen veel onrecht , omdat zij dachten dat ze er in zouden slagen om -ook in slechte omstandigheden- toch nog iets van hun leven te kunnen maken, Wie dat doet is geneigd tot compromissen. Dat is dus typisch Nederlands. Echter, wanneer het gevoel van te grote beperking van de vrijheid en het aan tasten van de welvaart te erg werden, dan ontstond er een gevoel van ergernis, waarin men uiteindelijk wel geneigd was om tot verzet te komen. Wanneer er in zo’n geval vormen van opstand zichtbaar tot verandering leidden, dan was men schoorvoetend bereid om volop zelf voor de vrijheid op te komen.

  De Tachtigjarige oorlog tegen de Spaanse tak van het Huis van Habsburg, kwam niet direct op gang na de inval van de huurlingen troepen van Willem van Oranje ( de meeste steden in Nederland wachtten gewoon af hoe die invallen afliepen) , maar nadat strijdgroepen in los verband , de Geuzen, met hun aanval op Den Briel daadwerkelijk succes hadden en die plaats veroverden.. De ontzetting van het belegerde Alkmaar was de tweede stimulans tot een zich uitbreidende opstand tegen de ”Spanjaarden”. De Nederlanders zijn dus mensen die pas voor de vrijheid van het land opkomen, wanneer zij concrete voorbeelden van succesvol verzet zien..

  En laten we ook niet vergeten dat de Nederlanders , toen zij het gevoel kregen dat zij financieel kaalgeplukt werden ,ook wel in opstand wilden komen.

  Ik voorzie heel zware tijden, waarin veel mensen in paniek raken en pas nadat er voorbeelden van succesvol verzet bekend raken zullen zij uit het luie stoel opstaan en mee doen aan de strijd voor de vrijheid.
  Wij hebben helaas geen heroïsche tradities op het gebied van verzet,.

  Geliked door 2 people

  • BertG. zegt:

   Het is vaker vermeld hier, maar pas als de supermarkten niet meer aangevuld worden, er geen geld meer uit de pin machine rolt, dan komt de bevolking misschien in opstaand.
   En dan nog is het ieder voor zich, je buurman zou je ergste vijand kunnen zijn.
   Saamhorigheid bestaat niet.
   Ik persoonlijk heb geen enkel vertrouwen in mijn omgeving.

   Geliked door 1 persoon

 10. Lopez Indicé zegt:

  Het grote verschil in mentaliteit tussen de moslims en de Nederlanders is, dat de individuele moslim meestal laf is, maar – in tegenstelling tot de Nederlander – over een wijd vertakt netwerk beschikt dat in no time gemobiliseerd kan worden, terwijl de Nederlander veel individualistischer is ingesteld en, bij problemen op straat, dus altijd alléén tegenover een meerderheid staat van enthousiast praktiserende kick-box-amateurs, met meestal een mes op zak……

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s