MUST READ!: “Een islamitisch Europa is het doel”

Screenshot_120

De Israëlische historicus Efraim Karsh (foto) is een van de meest geprofileerde kenners van het Midden-Oosten. Hij staat zeer kritisch tegenover de massa-immigratie naar Europa. De immigranten zouden geen integratie nastreven.

Veel analytici zeggen dat het Westen schuldig zou zijn aan de conflicten in het Midden-Oosten – het kolonialisme en militaire interventies zouden de oorzaak voor de onlusten in de Oriënt zijn. Dat zou een foutieve inschatting zijn, zegt de Israëlische politicoloog Efraim Karsh en baseert zich daarbij op langjarige studies. De oorsprong van de tragedie in het Midden-Oosten zou niet gezocht moeten worden in de westelijke hoofdsteden, maar in een historische fout van het ten onder gegane Ottomaanse Rijk. Niet het Westen zou imperialistisch zijn, maar de islam. Karsh waarschuwt voor de gevaren van een islamisering van Europa.

Professor Karsh, Europa beleeft een demografische revolutie, veroorzaakt door vluchtelingen.

Mij bevalt de uitdrukking “vluchtelingen” niet.

Wat is daar verkeerd aan?

Het gaat grotendeels om immigranten. Slechts een relatief klein percentage komt uit crisisgebieden zoals Syrië. Velen zijn afkomstig uit Afrika, uit arme landen zoals Eritrea of Somalië. Ze zijn op zoek naar een beter leven. Blijkbaar is een groot deel van de Derde Wereld niet zo succesvol als Europa. Dat betekent echter niet dat een ieder die Europese welvaart wil in Europa moet leven.

Wie dient Europa dan op te nemen?

Dat is Europa´s beslissing. Europa zou echter niet moeten vergeten: de meeste immigranten zijn moslims.

Waar zit het probleem?

Immigranten uit Zuidoost-Azië, om een voorbeeld te noemen, proberen te integreren in de samenleving. Ook als ze een del van hun culturele erfgoed behouden, accepteren ze dat ze in een nieuwe omgeving aangekomen zijn, wier maatschappelijke code ze moeten volgen. Islamitische immigranten zien dat anders. In tegenstelling tot het christendom is de islam nog steeds een op expansie gerichte religie. Hij streeft naar wereldheerschappij. Daarom zijn islamitische minderheden in hun gastlanden niet van zins om zich te integreren. Ze willen van de voordelen profiteren die westerse samenlevingen te bieden hebben, en tegelijkertijd willen ze deze naar hun eigen ideeën beïnvloeden of zelfs veranderen.

Een betere integratie op de arbeidsmarkt zou het probleem oplossen.

Geenszins. Het gaat er niet om dat ze banen hebben, een hogere levensstandaard realiseren en hun bijdrage aan de samenleving leveren.

Maar?

Europa staat nu op een beslissend punt in de geschiedenis. Als zij een sterke islamitische immigratie accepteert, zal Europa binnen een of twee generaties tot iets volkomen anders getransformeerd worden. Islamitische samenlevingen zijn nog steeds zeer religieus. De mensen zijn zeer vroom, op een wijze zoals we die in Europa niet kennen. Tegenwoordig gaan er in Groot-Brittannië meer moslims naar de moskee dan christenen naar de kerk, hoewel moslims slechts een minderheid in de bevolking zijn.

U voorspelt serieus een islamitisch Europa?

Alles zal er natuurlijk van afhangen hoeveel mensen Europa de komende decennia zal opnemen. Nu al heeft Europa een relatief grote en snel groeiende islamitische bevolking. Ze vermeerdert zich veel sneller dan die van de Europeanen, wier geboortecijfers zoals bekend dalen.

Dat is toch precies de reden waarom het Westen op de immigratie is aangewezen: ter financiering van de sociale zekerheid.

Ik ken dat argument, maar ik kan het niet volgen. Op grond van de immigratie stijgt weliswaar het aandeel jongens aan de bevolking. Maar ook de risico´s nemen toe.

Welke?

De samenleving zal gaan lijken op die waaruit de immigranten afkomstig zijn. Europese landen worden dan Derde Wereldlanden. Want de immigranten zullen hun waarden en hun levensstijl aan de Europeanen opdringen en niet omgekeerd. Het argument van de economische voordelen is daarom onzin. Mochten de Europeanen zich zorgen maken dat hun bevolking stagneert, dan zouden ze prikkels voor de autochtone bevolking moeten creëren om meer kinderen te krijgen – in plaats van mensen op te nemen uit landen die je mislukt moet noemen. Wanneer men nu zo´n groot aantal mensen uit mislukte landen in Zwitserland opneemt, zodat deze op zekere dag in de meerderheid zullen zijn, zal Zwitserland niet Zwitserland meer zijn, maar een mislukte staat in Europa.

Hebt u de handdruk-affaire van Therwil, een stad in de buurt van Bazel, gevolgd?

 Jazeker. (lacht)

Hoe zou men volgens u moeten reageren wanneer conservatieve moslims moeite hebben met contacten tussen man en vrouw buiten hun familie?

Daar hebben we het op dit moment juist over. De islamitische migranten streven niet naar integratie. De islam is nog steeds imperialistisch in die zin dat hij de wereld wil beheersen. Moslims, zelfs als ze in andere samenlevingen leven, zien zichzelf niet als minderheid die de religieuze en culturele waarden van hun landen van opname heeft te respecteren. Ze zien deze samenlevingen als deel van het “Huis van de Islam”.

Een nogal algemene uitspraak. Er bestaan heel veel moslims die succesvol zijn in de westelijke samenleving.

Zonder twijfel. Maar de islam maakt niet hetzelfde proces door dat bijvoorbeeld het christendom achter zich heeft: de scheiding van kerk en staat, de secularisatie. Anders dan het christendom heeft de islam zijn expansionistische geest behouden. Ik zeg dat niet beoordelend, maar dat is een feit. De islam beschouwt zichzelf als politiek geloof. Net zoals het Jodendom is ook de islam een omvattende religie, een levenswijze. Daarom hebben moslims hun eigen waarden, en die zijn anders dan de onze.

Waarin ziet u het belangrijkste verschil?

Dat hun religieuze hoofd in de politiek aan de top staat. Als het maar even mogelijk is, worden religie en politiek met elkaar vermengd, bijvoorbeeld in Iran, Saoedi-Arabië, in de “Islamitische Staat”. Veel mensen zijn geschokt over het brute optreden van de “Islamitische Staat”. Maar hij volgt slechts de regels van de islam. ISIS is geen ziekelijke afwijking van de islam.

Er bestaan echter meerdere interpretaties van de islam.

Maar als je een echte moslim bent, wil je de sharia volgen. Dat betekent dan bijvoorbeeld hand afhakken voor diefstal. In Iran worden plegers van overspel gestenigd tot de dood erop volgt, dus in het land dat nu door Europa gevleid wordt.

Hoe zou volgens u de islam te hervormen zijn?

Natuurlijk bestaan er in de islam ook gematigde stromingen. Maar ik ben geen socioloog, mij interesseren in de eerste plaats de politieke aspecten van de islam. In het christendom is Jezus een spiritueel persoon, een prediker, maar geen politieke of zelfs militaire leiderspersoon. In de islam is dat anders. Mohammed was vanaf het begin zowel een politicus als een militaire opperbevelhebber. Daarom werd het concept van de jihad ontwikkeld, om de mensen tot de strijd aan te sporen.

Jihad kun je echte ook als een geestelijke inspanning begrijpen, niet per se als een oproep tot oorlog.

Dat zeggen weliswaar enkele westelijke verklaarders van de islam, maar zij zitten fout. Jihad betekent je in te zetten voor Allah en diens weg. Toen het Ottomaanse Rijk aan Rusland, Frankrijk en Groot-Brittannië de jihad verklaarde, ging het er niet om dat de Ottomaanse burgers thuis de koran bestuderen en in de moskee zouden moeten bidden. Jihad is jihad is jihad – en iedereen weet wat daarmee bedoeld wordt. Je kunt jezelf weliswaar wijsmaken dat jihad een synoniem zou zijn voor schenkingen en behoeftige mensen, dat klinkt dan aardig – maar het is fout. (lacht) Zulke mooipraterij behoort tot de manier hoe in het Westen de islam van zijn scherpe kanten wordt ontdaan. Neem de voormalige Amerikaanse president Barack Obama: hij spreekt in verband met terreur niet van islamitisch extremisme of van “islamisme”, maar van militante extremisten.

Daarmee wil hij politiek correct zijn.

Wie het probleem fout benoemt en niet identificeert, zal er geen grip op krijgen. De juiste diagnose is een belangrijke stap naar de oplossing van het probleem.

Er bestaat echter een verband tussen armoede en terreur. Wie nood lijdt, neigt tot geweld, of hij nu moslim is of niet.

Dat zie ik anders. Terroristen zijn in de regel geen arme mensen, die met moeite en nood voor het onderhoud van hun familie opkomen. Radicalen en activisten die bereid zijn tot het gebruiken van geweld zijn meestal goed opgeleide mensen, die het materieel gezien aan niets ontbreekt. Yasser Arafat was ingenieur, onder terroristen zijn ook artsen te vinden, studenten of zoons van steenrijke ouders, zoals Osama Bin Laden. Arme mensen zijn minder militant dan de opgeleiden, dat weten we op grond van opiniepeilingen en vele voorbeelden. Het idee dat we alleen maar voor genoeg banen en goede salarissen zouden moeten zorgen, opdat de immigranten aardige Europeanen zouden worden, die de terreur afzweren, is pure onzin.

Toch is de eerste generatie islamitische immigranten goed geïntegreerd.

Maar hun kinderen hebben problemen met het Westen.

Omdat ze bij het zoeken van een baan op grond van hun Arabische namen gediscrimineerd worden.

Dat wordt vaak beweerd, is echter fout. De eerste generatie integreerde economisch, niet echter maatschappelijk. Als ze echt Europeanen geworden zouden zijn, zouden hun kinderen niet de weg inslaan die Jihadisten van hen maakt. Andere minderheden zijn anders. Neem de Italianen, Chinezen of Joden in Amerika: in het begin waren zij buitenstaanders, maar hun kinderen zijn nu geïntegreerd. Het komt tot gemengde huwelijken, ze assimileren zich, leven en accepteren de American Way of Life.

Waarom is dat bij moslims anders?

De meeste etnische minderheden kunnen zich in de nieuwe omgeving van hun landen van opname integreren en aanpassen, zonder daarbij hun religieuze, maatschappelijke en culturele tradities op te geven. De islam echter heeft zijn missionaire ijver niet afgelegd. Hij is nog steeds imperialistisch. Daarom streven moslims niet naar integratie. Veelmeer willen ze hun waarden aan de adopterende samenlevingen opleggen. Lang voor de opkomst van Al Qaida en ISIS, sinds de laten jaren-80, zagen moslims de groeiende islamitische gemeenschap in Frankrijk als het bewijs daarvoor dat ook Frankrijk deel van het “Huis van de Islam” zou zijn. In Groot-Brittannië maken zelfs gematigde moslims geen geheim van hun doelen. Zo heeft de enkele jaren geleden overleden Zaki Badawi, een deken van de interreligieuze dialoog in Groot-Brittannië, gezegd dat de islam een universele religie zou zijn. Het zou haar doel zijn om de boodschap van de islam naar alle hoeken van de wereld uit te dragen. Op zekere dag zou de hele mensheid één enkele islamitische gemeenschap zijn, predikte Badawi. En dat zei een gematigd man! Ook de voormalige Turkse minister-president Ahmet Davutoğlu verklaarde in januari 2015 voor Zwitserse moslims in Zürich dat de islam Europa´s “autochtone religie” zou zijn en dit zou blijven. Turkije zou toetreden tot de EU, “met onze taal, onze tradities en onze religie”. Het Westen negeert dat. Daarom zullen onze kleinkinderen op zekere dag wakker worden en vaststellen dat ze moeten gehoorzamen aan de regels van de sharia.

Wie ondersteunt dit globale programma?

De Moslimbroederschap bijvoorbeeld. Op zijn website staat heel duidelijk dat de wereld uiteindelijk islamitisch zou zijn. Ayatollah Khomeini, de stichter van de Islamitische Republiek Iran, heeft het erover, en nu ook de “Islamitische Staat”. De volgens programma nagestreefde vernietiging van Israël zou voor hen slechts een eerste stap op weg zijn naar de heroprichting van het kalifaat. Veel moslims in Frankrijk zeggen al tientallen jaren lang dat Frankrijk vroeger of later deel van het “Huis van de Islam” zou worden. Een islamitisch Europa is het doel van de moslims. Waarom anders zouden ze moskeeën in het Westen financieren, ook in Zwitserland? Waarom stellen ze op elite-universiteiten leerstoelen voor islamstudies in of centra die zich bezighouden met de geschiedenis van de Perzische Golf?

Dempt de globale ineenstorting van de olieprijs de verbreiding van de islam, omdat bij de begunstigers van moskeeën en islamitische centra het geld opraakt?

Wellicht zal Saoedi-Arabië tijdelijk iets minder in de verbreiding van de islam investeren. Maar de infrastructuur is er al. En wellicht zal de olieprijs ook weer stijgen. Waarbij het niet alleen om het geld gaat.

Maar?

Om bekeringen. In gemengde huwelijken treedt de vrouw meestal over tot de islam. Bovendien proberen moslims in Europese steden de sharia door te drukken. In Groot-Brittannië zijn al streken waarin de sharia als wet geldt. In bepaalde steden sturen moslims hun zedenpolitie erop uit, die ervoor moet zorgen dat vrouwen zedig gekleed gaan.

De tolerantie tegenover de islam is historisch gezien begrijpelijk. Het Westen voelt zich schuldig voor de zonden van het kolonialisme.

Dat is onzin. Tegenover het Midden-Oosten bestaat überhaupt geen reden tot schuldgevoelens. Afgezien van Noord-Afrika door de Fransen en Libië werd het grootste deel van het Midden-Oosten niet door het Westen gekoloniseerd. Na het verval van het Ottomaanse Rijk bestond er weliswaar een mandaatsysteem voor delen van het Midden-Oosten, echter met het doel te streven naar onafhankelijkheid. Externe invloeden hebben bij de politieke ontwikkeling een tweederangs rol gespeeld.

Protest: De Britten hebben het Ottomaanse Rijk vernietigd, samen met de USSR Iran bezet, later heeft het Westen in Teheran een staatsgreep geënsceneerd, Israël werd opgericht, Rusland en de VS hebben massaal in Afghanistan respectievelijk in Irak ingegrepen. Zijn dat dan geen externe invloeden?

Ja, maar het ging daarbij om extreme uitzonderingen. En het ging daarbij in de regel niet om de poging een regionale orde in te stellen, maar om antwoorden op ongewenste ontwikkelingen. Schuldig, als u dat woord wilt gebruiken, is het Ottomaanse Rijk.

Hoezo dan?

Het Ottomaanse Rijk was geenszins het ongelukkige slachtoffer van een geheime diplomatie die gebieden van hem wilde afpakken. De ondergang van de Ottomanen was het resultaat van hun catastrofale beslissing om in de Eerste Wereldoorlog de verkeerde kant te kiezen. Dat was veruit de meest verstrekkende beslissing in de geschiedenis van het Midden-Oosten. Als het Ottomaanse Rijk zich niet met het conflict bemoeid zou hebben, dan zou het wellicht de onlusten hebben overleefd.

Wat heeft het sterker worden van islamitische krachten te maken met de ondergang van de Ottomanen?

Na de vernietiging van het Ottomaanse Rijk installeerden zich regimes die officieel niet religieus waren. Ze hoopten met een pan-Arabische ideologie een alternatief tot de “islamisten” te kunnen creëren. Maar aan de basis bleef de islam sterk. Ook de dictators hielden aan de islam vast als staatsreligie. Toen kwam het in 1979 in Iran tot de islamitische revolutie. Vijf jaar geleden bleek Hosni Moebarak in Egypte uiteindelijk te zwak om aan de macht te blijven. De Moslimbroederschap, die hem opvolgde, werd weliswaar korte tijd later uit de macht gezet – maar door een man die eveneens religieus is. Nu is ook Turkije op weg naar meer – islam. Het Midden-Oosten zal om al deze redenen noch democratisch noch seculier noch westelijk zijn. Samen met delen van Noord-Afrika exporteert het de islam naar Europa. In plaats van dat het Midden-Oosten westelijker wordt, wordt het Westen op de lange termijn meer Midden-Oosters en meer islamitisch.

(Efraim Karsh, in 1953 in Israël geboren, is professor voor Politieke Wetenschappen aan de Bar-Ilan-universiteit in de buurt van Tel Aviv. De emeritus professor aan het King´s College in Londen heeft naam gemaakt met gewaardeerde en tegelijkertijd controversiële publicaties over het Midden-Oosten)

Bron:
www.weltwoche.ch
Interview: Pierre Heumann

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Arabische wereld, asielwaanzin, Barbarisme, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Eurabië, Europa, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Midden-Oosten, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, Rotzakken, sharia, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

24 reacties op MUST READ!: “Een islamitisch Europa is het doel”

 1. Driek zegt:

  Een zeer interessant artikel, meneer Bron.

  Geliked door 2 people

 2. ReaGluurder zegt:

  Ga dit later even lezen. Net in Nieuwsuur een repo gezien over een banlieue dat representatief voor de sfeer in meerdere banlieux. We wisten het al, maar het wordt met de dag erger. Er is geen redden meer aan. Niet gezien, de moeite waard om even terug te kijken. Als er een opstand komt in bv. Parijs, dan gaat DE ZOOI hier ook los en omgekeerd. 35 jaar terug werd er al gewaarschuwd voor de dag die steeds dichterbij komt!! We doen “ons” het zelf allemaal aan!!

  Geliked door 3 people

 3. Beschouwer zegt:

  Dit artikel geeft wel weer aan dat de islam onderwerping eist. Het woord islam zegt het al onderwerping. Nou dat gaat niet gebeuren

  Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Moslims die zich als gematigd voordoen zijn in wezen onderdeel van het leger van moordenaars dat uiteindelijk de orders van de koran zal uitvoeren.
  Moslims zijn gematigd omdat ze nog niet qua aantal sterk genoeg zijn om de oorspronkelijke bevolking van een land, Nederland in ons geval, hun doctrine op te dringen. Tot die tijd probeert de islamitische gemeenschap op (slinkse) diplomatieke wijze meer privileges te verkrijgen.
  Bij dat slinkse streven naar invloed maakt de moslimgemeenschap, in ieder geval de derde en latere generaties, gebruik van moderne communicatiemiddelen. Internet, mail, twitter enz. het hoort er allemaal bij.
  Als wij ons nog willen verdedigen tegen de aanvalsgolf van deze 5e colonne zullen we zelf zoveel mogelijk ook gebruik moeten maken van die communicatiemiddelen. De tegenstanders van de islam zijn vooral te vinden bij de oudere autochtone Nederlanders. Die zijn minder bedreven in het gebruik van het internet en wat daarmee samenhangt. Hooguit mailberichten, zoals deze site. Het is zaak dat de serieuze tegenstanders van de islam hun jongere landgenoten bij de zaak betrekken. Die kunnen weerwerk leveren op het elektronische strijdtoneel.
  Jongeren staan in toenemende mate onverschillig tegenover religieuze zaken. Zowel de christelijke als de islamitische. Het is zaak hen te wijzen op de gevaren die op ons afkomen bij de voortschrijdende islamisering van de samenleving, en ze te activeren om in eigen belang in actie te komen. Zij moeten de ogen geopend houden voor de gruwelijke zaken die zich afspelen in het Midden Oosten (ISIS) en Afrika (Boko Haram) maar ook in de ons omringende landen door middel van (zinloze) aanslagen met vele doden en gewonden. Dat staat ons, in Nederland, ook te wachten. Als zij zelf, hun kinderen en later kleinkinderen niet ten onder willen gaan aan sharia, jihad, terrorisme en kalifaat dan is het nu de tijd om voor zichzelf op te komen.
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com

  Geliked door 1 persoon

 5. Guardiacivil zegt:

  De realisten onder ons weten dit toch al langer, zagen jaren geleden dat dit proces in gang werd gezet, we zagen langzamerhand de veranderingen optreden. Wij zijn niet blind en waarschuwen telkens voor elke verandering die stukje bij beetje onze eigen waardevolle cultuur vernietigd.
  Protesten komen van de islamitische kant om onze eigen gebruiken te gaan verbieden.
  Scholen voeren steeds meer islamitische programaas door enz.enz.
  De Wetgeving wordt aangepast ten behoeve van de uitdijende moslimgemeenschappen en ten nadelen van de Nederlandse burgers.
  Er is geen weg terug meer dan alleen nog een grote opstand met bezetten van het Binnenhof en opbrengen van de landverraders, het bezetten en ontmantelen van maffia Brussel en de elite orde en al deze lieden voor het nieuwe Gerecht brengen.
  Daarna alles op slot met de grenzen.
  Alleen zo kan Europa nog gered worden van dit vernietigend beleid.

  Geliked door 2 people

 6. H J zegt:

  Aan de vragen van de reporter kun je aflezen wat een onbenul hij is op dit gebied.
  Typisch linkse vraagstelling/opmerkingen, maar ach ja, wat zou je ook willen leren van een man als Karsh.

  Like

 7. hendrikush zegt:

  Verbied de pil.

  Like

  • Wel een pil hendrikusch, maar waar je voorgoed onvruchtbaar van wordt.

   Like

   • Harry zegt:

    In ieder huis waar een moslim woont , een halal-drinkwaterleiding aanleggen .
    Dat kan makkelijk als we vertellen dat er in ons drinkwater een hoog percentage varkens en hondenpies zit .
    Kunnen we daar naar behoeven stofjes aan toevoegen waar ze onvruchtbaar , impotent en minder levenslustig van worden .

    Like

 8. scheermes zegt:

  Een islamitisch land met de sharia is het doel ,en de koran heiligt volgens de molim”s ALLE midelen !!

  Like

 9. Harry zegt:

  Prima artikel overigens , eigenlijk weinig nieuws , maar het is wel goed dat alles weer eens op een rijtje gezet wordt .

  Waarom zijn er toch zo veel dwazen op ons continent , die dit gewoon niet kunnen snappen ?
  Waarom doorzien mensen dit niet ?

  Vanmorgen vroeg was er een programma op tv , uit Engeland , waar een of andere dikke troela , waarvan ik de naam vergeten ben , maar wekelijks te zien is , problemen van ouders met totaal losgeslagen en verwilderde kinderen probeert te verhelpen .
  Een moeder had twee zoontjes ( pa was kwijt ) en de “dame” in kwestie had via marktplaats , zeg maar , een tweedehands computerspelletje voor haar kinderen gekocht .
  Daar waren ze toch zo leuk mee bezig !
  Alleen was dat een heel gewelddadig spel voor “volwassenen” , waarbij je grote aantallen mensen dood moest schieten , er met een auto overheen moest rijden en dergelijke .
  Lesstof voor de gemiddelde moslim , zeg maar .
  Die twee broertjes van vijf en zes meen ik , vochten elkaar de tent uit , de hele dag !
  Moeder helemaal uitgeput .
  De dame in kwestie , die de moeder uit probeerde te leggen dat dat geen wonder was , als ze zo opgevoed worden , stuitte op een muur van onbegrip !
  Als je dan die stomme smoel van die moeder zag , die die link totaal niet kon leggen en aan wie het nog ettelijke malen opnieuw herhaald moest worden voordat er ook maar een héél klein lampje ging branden , dan denk je toch , waar zit je verstand godverdomme ???

  En dan nóg snapt ze er hoogstwaarschijnlijk maar een heel klein deel van .

  Datzelfde heb ik met discussies met onnozelaars die het probleem van de islam maar niet zien .
  soms besteed ik daar wel eens een half uur aan om ze wakker te rossen , na afloop zijn ze nooit óm , maar zeggen ze hooguit dat er één of twee dingetjes zijn waar ze het misschien wel mee eens kunnen zijn .

  Ik vraag me wel eens af of het nog zinvol is om je nog zo druk te maken op mijn leeftijd .

  Like

  • Steven zegt:

   Die discussies kan je beter vermijden. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Het enige wat je ermee bereikt is dat ze je voor racist of Wilders stemmer uitmaken. Vaak luisteren ze gewoon helemaal niet eens, of komen meteen met tegenargumenten…je wordt er gewoon MOE van.
   Ze blijven liever door dromen en meewerken aan de ondergang!

   Like

   • Anna zegt:

    Als je deze discussie mijd zal het proces van islamisering zich nog meer versnellen….
    Overigens een goed artikel !

    Like

   • Harry zegt:

    Ach Steven , ze weten toch al precies waar ik sta en waar ik op stem .
    Heb zelfs een levensgrote verkiezingsposter van Wilders in mijn kantoor hangen en daar komen toch honderden mensen .
    Ik schaam me er niet voor , integendeel !
    Heb er slechts één keer echte kritiek op gehad en voor die vent werk ik dus niet meer !

    Andersom heb ik wel eens veertig euro fooi gehad van een klant die de PVV wel de juiste partij vond .
    Het is overwegend niet negatief !
    Een heleboel zeggen dat ze zich er wel enigszins in kunnen vinden , sommigen steeds beter en zo houd ik de verkeerden buiten de deur .
    In ieder geval biedt het vaak de kans om het een en ander aan te roeren , gooi ik ze wat info voor de voeten en hebben ze weer even iets om over na te denken .
    In ieder geval weet ik wel zeker dat haast niemand beseft hoe erg het al gesteld is met Europa .

    Like

 10. Ron zegt:

  ****Jihad kun je echte ook als een geestelijke inspanning begrijpen, niet per se als een oproep tot oorlog.****

  Dat is weer zo’n vraag van een journalist die nog politiek correct wil zijn.

  Jihad komt van het woord Mujahadah, wat betekent “Oorlog tegen de ongelovige”.

  Zie hier een ex-moslim, christen nu, die het uitlegt.
  Shahram Hadian on Islam part 1 – YouTube

  Het woord Kafir dat voor ongelovige gebruikt wordt, betekent tevens “uitwerpsel”.

  Like

 11. Steven zegt:

  Zolang Europa hier niet tegen optreedt en alleen de zogenaamde asielratten maar in verdediging blijft nemen, de mensen die wel inzien waar het naartoe leidt aanpakt, zal er weinig veranderen.
  Ook het wegmoffelen van misdaden tegen autochtonen en het ZWAAR bestraffen van blanken die iets uitvreten tegen allochtonen geeft al aan aan welke kant de leiders staan.
  Er zal dus gewoon koers worden gezet naar de afgrond van Europa, en er zal op zéér korte termijn overal ellende gaan uitbreken onder de bevolkingsgroepen…maar dat is misschien ook waar de brusselse kliek op uit is, dat we elkaar straks gaan afslachten.

  Like

  • Ron zegt:

   Maar als het zover komt dat bevolkingsgroepen elkaar gaan afslachten, laten we dan vooral de veroorzakers van deze problemen niet vergeten. Het politiek correcte linkse en liberale geteisem in Brussel en Den Haag, en vergeet ook Berlijn niet.
   En mochten ze in een bunker kruipen met z’n allen, een bunker heeft een lucht-inlaat en uitlaat nodig als je het er maanden lang wilt uithouden, zuurstofflessen raken tenslotte op. En het koolzuurgas moet ook ergens blijven, anders vergiftigen de bunkerverblijvers zichzelf. Vind de in- en uitlaten van zo’n bunker, laat de ingangen vol met water lopen of gooi er brandende benzine in en zorg dat de uitgang dicht wordt gestopt. Dan komt het elite-geteisem vanzelf uit de bunkers wanneer ze zichzelf beginnen te vergiftigen met hun eigen koolzuurgas.

   Like

 12. Jade zegt:

  Naar wie gaat de Georgia Guidestones-prijs dit jaar???
  Vreselijk om ontwapend te moeten toezien hoe heel
  Europa naar de kloten wordt geholpen.

  Like

 13. Seh egon zegt:

  Ik heb 25 jr daar gewekt doelstelling is een islamitische wereld de agressieve moslim zal de gematigde controleren of zelfs doden democratie bestaat niet bij moslims en aapassen. Integreren al helemaal niet het wit schaffen das daar krijgt de Duitser nog spijt van.de schrijver van de koran heeft een perfect brainwash boek geschreven een moslim mag niet liegen tegen andere moslims maar al het andere wel .accepteert ook geen niet moslim autoriteit .ik dat bepaalde mensen dit begrijpen ik zal deze zelfvernietiging niet meer meemaken hoop ik.

  Like

 14. ludotausch zegt:

  Dit is op Mother of the Mount Carmel herblogden reageerde:
  Goed artikel over Islam in Europa.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s