“Integratie-resistent” en nog meer Newspeak

Screenshot_140

(Door: Wim van Schaik)

Het nog altijd onthutsende boek ‘1984’ van George Orwell beschrijft een wereld waarin heden, verleden en toekomst naar de wensen van de machthebbers worden ingericht. Hét middel om een nieuwe werkelijkheid te scheppen is de taal: vervang de oude taal door ‘Newspeak’. Het ministerie dat permanent oorlog voert heet ministerie van Vrede, het ministerie van Waarheid verkoopt leugens.

Newspeak is het reduceren en vereenvoudigen van taalgebruik om het denken, het redeneren en het bediscussiëren van onderwerpen te beïnvloeden. Het idee erachter is dat als men de woorden niet meer heeft om het regime onwelgevallige dingen te zeggen, die dingen uiteindelijk ook uit het denken verdwijnen. Daarom dient de mogelijkheid tot uitdrukken van onwenselijke concepten als vrijheid, individualisme, onderzoek, en verzet tegen de overheid beperkt te worden. Het is een manier voor de machthebbers om stapje voor stapje de werkelijkheid in de door hen gewenste richting te sturen. Drastische maatregelen zijn daarvoor niet eens nodig. De overheid hoeft maar te kikken en de gewillige media passen zelfcensuur toe.

Wie weigert aan zelfcensuur te doen en het waagt zelfstandig en vrij te denken, wordt meedogenloos neergesabeld door de slaafse media of komt zelfs voor de rechter. En dan rest nog maar een kleine stap naar het eindscenario dat Orwell schetst, namelijk dat zo iemand wordt afgevoerd, heropgevoed of omgebracht. Er mag maar één werkelijkheid bestaan, die van de machthebbers.

Newspeak, ook wel dubbelspraak genoemd, is lang niet het enige middel om de massa te manipuleren. Er staat de machthebbers een hele trukendoos ter beschikking, gevuld met doublethink, mediahypes, gemanipuleerde beelden, gemanipuleerde feiten en cijfers, false flags en andere soorten list en bedrog. En mocht niets werken, dan is er altijd nog het ultieme middel: gewoon verzwijgen.

Er zijn heel wat voorbeelden hoe politici, bestuurders en gezagsdragers de werkelijkheid verhullen en onwelgevallige feiten wegpoetsen. De afgelopen jaren verzamelde ik talloze voorbeelden van Newspeak, zoals deze die verband houden met ‘migratie’ en ‘migranten’:

Achter de dijken
Een toestand die duidt op veiligheid, stabiliteit wordt om geduid door te doen alsof achter de dijken ook betekent ‘afgesloten van de rest van de wereld’. D66-types gebruiken deze  uitdrukking graag om diversiteit aan te prijzen.

Allochtoon
In de jaren tachtig geïntroduceerd begrip voor niet-westerse immigranten en hun kinderen. Moest andere, beladen begrippen overbodig maken, zoals ‘gastarbeider’ en ‘buitenlandse werknemer’. Omdat allochtoon geassocieerd wordt met moslims, moet dat woord er nu ook weer aan geloven. Verwijzing naar islam dient vermeden te worden.

Angst
Vaak gebruikt om bezwaren tegen Europese eenwording, immigratie en islam als dommig en irrationeel voor te stellen.

Blanke man, ook wel boze, blanke man
Zou bevoorrecht zijn, want niet zwart, geen vrouw en ook niet per se jong. Meestal wat ouder. Is het er niet mee eens dat zijn ‘bevoorrechte’ positie wordt afgebroken. Bijna synoniem met racist.

Diversiteit
Veronderstelt dat een ‘veelkleurige’ samenleving iets prachtigs is, maar betekent gewoon wanorde en onbeheersbare tegenstellingen.

Draagvlak creëren
Nette benaming voor hoe anderen jou hun project (AZC, omvolking) door de strot willen duwen.

Economische vluchteling
Verhullende term voor iemand die illegaal een ander land binnenkomt om zijn levenslot te verbeteren. Ook wel gelukzoeker genoemd.

Immigratie
Newspeak voor ongecontroleerde, illegale binnenkomst van vreemdelingen.

Integratie
Populair ontwijkend begrip om het maar niet over ‘immigratie’ te hoeven hebben.

Integratie-resistent
Bedoeld wordt te zeggen dat bepaalde groepen nieuwkomers het vertikken te integreren in de Nederlandse maatschappij.

Krachtwijk
Ook wel Prachtwijk genoemd en daarvoor Achterstandswijk. Benaming voor verloederde woonomgeving vanwege weinig betrokkenheid van de meestal niet-westerse bewoners van die wijk bij woning of woonomgeving.

Kwetsbaar
In beginsel iedereen die geen ‘blanke man’ is. ‘Kwetsbaar’ levert vaak geld of gelijk op.

Lone wolf
Term voor terrorist, pleger van een aanslag. Suggereert dat hij geen banden met een (terroristische) organisatie heeft of geïnspireerd is door de islam.

Nieuwkomers
Ander woord voor allochtonen. Ook wel medelanders (minder ingeburgerd).

Migrant
Klinkt beter dan ‘immigrant’. In opmars ter vervanging van ‘vluchteling’ dan wel ‘gelukzoeker’. Suggereert een soort legaliteit die er niet is.

Moslim
Vroeger: ‘mohammedaan’ dan wel ‘islamiet’.

Negatieve bijdrage
Wordt gezegd van asielmigranten die het land veel kosten: zij leveren een negatieve bijdrage.

Norm overschrijdend gedrag
Gebruikt (door Rutte) als eufemisme voor aanranding en verkrachten, beroving door (groepen) ‘asielzoekers’.

Onderbuikgevoelens
Vaak gebruikt waar het onwelkome kritiek betreft op bijvoorbeeld de komst van ‘vluchtelingen’ of wanneer het gaat om redeneringen  die rechtstreeks te herleiden zijn naar gezond verstand.

Ongeregeldheden
Ongeregeld heeft de betekenis van wanordelijk, maar wordt nu gebruikt voor gewelddadige acties, vechtpartijen en vernielingen in AZC’s bijvoorbeeld.

Onrustig
Oorspronkelijk ‘niet kalm’, maar wordt thans – heel verhullend – gebruikt voor een toestand van dreigend geweld en heuse vechtpartijen in AZC’s.

Ontvangende land
Het land dat gigantische aantallen vreemdelingen opneemt en doet alsof het asielzoekers, vluchtelingen of ontheemden zijn. Suggereert een soort uitnodiging, maar in feite wordt het land overlopen door ongecontroleerde binnendringers.

Productieve onduidelijkheid
Bij een verklaring de zaken bewust vaag houden, zodat niemand zich aan de inhoud hoeft te storen. Vaak toegepast op voorlichtingsavonden over de komst van een AZC.

Racisme
Zuiver theoretisch racisme geeft geen kwalitatief waardeoordeel over de verschillende mensenrassen. Het erkent hooguit de verschillen, zonder daar een waardeoordeel over te geven. De definitie van racisme is door de VN echter zodanig uitgebreid dat nu bijna alles en iedereen onder racisme kan vallen. (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ICERD;1965). Dat maakt dat iemand met een onwelgevallige mening al snel voor racist wordt uitgemaakt. Vooral handig om de vrije meningsuiting te beperken.

Respect
Uitgehold begrip. Heeft niets meer met de oorspronkelijke betekenis ‘achting‘ te maken. Synoniem voor ‘angst’, ‘tolerantie’ en ‘overgave’. Komt tegemoet aan de eis van de islam, om ‘achting’ te tonen. Pure taalmanipulatie (misinterpretatie), want welke aspecten van de koran en de islam verdienen achting? Steeds vaker opgeëist door  lieden die het niet verdienen.

Solidariteit
Positieve eigenschap, maar wordt in de politiek gebruikt om een soort kadaverdiscipline af te dwingen.

Terrorist
Iemand die door geweld en/of bedreiging stelselmatig schrik aanjaagt met politiek oogmerk. Nu ook gebruikt voor geweld en bedreiging vanuit geloofsovertuiging om de connectie met dat geloof te versluieren. Dood en verderf zaaiende moslims worden simpelweg terroristen genoemd.

Trauma
Psychische stoornis na schokkende ervaring of na verwonding. Nu vooral gebruikt als verklaring voor wangedrag van vooral ‘vluchtelingen’.

Verbinden
Wordt gebruikt om de onmacht om de wet te handhaven of harde eisen te stellen te verhullen. Klinkt positief maar is capitulatie verpakt in een compromis.

Verwarde man
Iemand die met een mes willekeurige personen aanvalt of wild om zich schiet, meestal getint met flossige baard en aanhanger van de religie van de vrede.

Vluchteling
Doet denken aan iemand die moet vrezen voor zijn leven en maar naar één ding op zoek is, een veilig heenkomen. Tegenwoordig vooral gebruikt voor illegale grens-overschrijders. Ook wel immigrant of migrant genoemd.

Vluchten
Het nieuwe vluchten houdt in ‘wegrennen’ en vervolgens eens rustig bezien waar je het best naar toe kunt gaan.

Zorgen wegnemen of delen
Veel gebruikt wanneer men eigen plannen wil doordrukken; bijvoorbeeld op een informatieavond over de komst van een AZC of de bouw van een moskee.

Door:
Wim van Schaik
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in dictatuur, Elite, establishment, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Marxisme, meningsdictatuur, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, Rotzakken, Socialisten, Volksvijandigheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op “Integratie-resistent” en nog meer Newspeak

 1. Theresa Geissler zegt:

  Laten we er voor het gemak maar één uitpikken: Het begrip “respect”:
  Zodra een ‘allochtoon’ begint van: “U heeft geen respect voor mijn cultuur” onmiddellijk teruggeven: “En U niet voor de mijne.”

  Geliked door 2 people

 2. Marlies zegt:

  Pracht artikel!!!

  Geliked door 1 persoon

 3. Republikein zegt:

  Zo is het, ennuh, anders naar http://www.rijnlandmodel.nl/

  Like

 4. oeps48 zegt:

  De Engelse taal heeft voor dit verschijnsel een hele mooie uitdrukking “what is in the word” (wat zit er nog meer in het woord).
  Een reden te meer, om goed tussen de regels door te. lezen.
  Een goed journalist zal zijn stukken zodanig formuleren, dat ze politiek correct lijken, maar feitelijk geheel iets anders zeggen.
  Grote schilders als Botticielli, Leonardo da Vinci, Michael Angelo, David Teniers, Nicolas Poussin, Hiëronymus Bosch en vele anderen verstonden die kunst uitstekend. In hun schilderijen hebben zij de vele waarheden verborgen, die niet mochten zijn. Maar voor de ingewijdenen waren het open boeken.
  Zalig zijn zij, die ogen hebben en kunnen zien.
  Zalig zijn zij, die oren hebben en kunnen horen.
  Zalig zijn zij, die lezen en kunnen begrijpen.
  Zalig zijn zij, die aan een half woord genoeg hebben.

  Geliked door 1 persoon

 5. Fred zegt:

  Beseffen wij wel dat dit al voor het overgrote deel werkelijkheid is?
  Misschien wel meer dan het overgrote deel.

  Geliked door 1 persoon

 6. delamontagne zegt:

  Ik miste één term “Nieuwe Nederlander”.
  Heb ik altijd vreemde uitdrukking gevonden.

  Geliked door 1 persoon

 7. guusvelraeds zegt:

  Nog een smerige manier van newspeak, misleiding en mondsnoeren is steevast zeggen dat iemand tegen Europa is terwijl men heel goed weet dat de aversie uitgaat naar de EU. Wilders en zijn PVV aanhang zijn tegen Europa. Dit is een ultieme vorm van een laaghartige uitgekookte smerigheid waarmee de argeloze burger dagelijks in de media bestookt wordt.

  Rutte had tijdens de laatste verkiezing een vorm van newspeak die nog nooit eerder in gebruik was. Plotseling was er een goed populisme en een slecht populisme. Het populisme van Rutte en Buma is dan natuurlijk goed en het populisme van Wilders, Baudet en anderen die niet welgevallig zijn is slecht.

  Weer een andere vorm van manipulatief spelen met woorden is zeggen met een zeker dedain dat veel PVV aanhangers niet geloven in klimaatverandering. Waarbij ze bewust verzuimen te zeggen dat veel PVV aanhang de klimaat verandering bedoeld die zogenaamd veroorzaakt zou worden door de mens. Het geloof in de zogenaamde antropogene klimaatverandering is een religie die nergens berust op meetbare en controleerbare feiten. Kortom een gegeven dat veraf staat van positieve wetenschap. Natuurlijk weet elk realistisch mens dat klimaat verandering bestaat want dat fenomeen is immers al miljarden jaren. Ook toen er nog geen mensen waren. Ook wordt steeds foutief voorgesteld of er een wereldklimaat zou bestaan. Dat is niet zo er bestaat geen wereldklimaat. Er zijn honderden klimaten op de wereld. Bijna elke landstreek heeft zijn eigen mini klimaat.

  In dezelfde categorie valt ook de CO2 leugen. In de media hebben ze het zover gebracht dat inmiddels veel mensen denken dat CO2 een uiterst giftig gas is. Dat is natuurlijk niet zo. Zonder CO2 zou het niet mogelijk zijn geweest dat er leven ontstaan is op aarde. de aanwezigheid van CO2 is absolute noodzaak voor het voorbestaan van al het biologische leven. Het zijn juist de klimaat religieuzen die handelen in onnodig opgewekte angst en niet de populist. De klimaat religieuzen schrikken zelfs niet terug om met pagina grote kranten berichten te adverteren voor de klimaatleugen en de bijbehorende opgeklopte angst. Kortom CO2 is een positief gas dat in de tuinbouw wordt gebruikt voor bevordering planten groei dat bewust wordt neergezet als gif.

  Ook vormen van newspeak is de aanduiding “zij die al wat langer hier zijn” voor autochtonen en “zij die pas kort hier zijn” voor allochtonen. De bedoeling van deze vorm van newspeak is om te relativeren dat er een dragende cultuur zou zijn in een bepaald gebied over een langere periode. Een cultuur die het waard is om beschermd te worden.

  Als laatste wil ik nog de woorden “rechts extremisme” en “extreem rechts” aanhalen. Iedere keer weer duiken deze woorden op als men het in de media heeft over vertegenwoordigers van UKIP, Front National, AFD. Zweden Democraten, PVV enzovoorts. Door het continu herhalen en koppelen krijgt het grote publiek op den duur een vieze smaak in de mond en dat is juist de opzet. Nooit wordt er de koppeling gemaakt tussen Groenlinks en extreem links. Dit terwijl een partij als groenlinks overloopt van de radicalinski’s.

  Geliked door 2 people

  • oeps48 zegt:

   Het hele gedoe met milieu, klimaat en opwarming van de aarde is grote onzin. Dit zijn gedrochten die door de incorrecte slinxe politici zijn gecreëerd. Het is slechts bangmakerij. Voor zover er al sprake is van veranderingen in het klimaat, zijn dit normale geologische processen. De invloed van de mens is verwaarloosbaar klein. Neemt niet weg, dat we wel een beetje slordig met ons afval zijn omgesprongen. Dat we daar momenteel wat aandacht aan besteden is niet erg. Maar we moeten vooral niet overdrijven. Bedenk wel, dat één proef met een atoombom meer schade veroorzaakt dan alle fossiele brandstoffen van de hele wereld bij elkaar. Maar daarover hoor je niets van de “klimaat-deskundigen”. Ik hoor ze ook niet klagen over de gevolgen van de rampen met de kerncentrales als is Tsjernobyl en Fukushima. Dat hebben ze onder de mat geschoven. Tja, het bloed zal wel weer kruipen, waar het niet gaan kan.

   Geliked door 1 persoon

 8. BertG. zegt:

  Nog 1 die er wel bij zou passen.
  Dagelijkse terug kerende ellende, een incident blijven noemen.

  Like

 9. Nemesis zegt:

  Ik miste ook nog: eerlijk delen.

  Geliked door 1 persoon

  • oeps48 zegt:

   Eerlijk delen betekent: ik heel veel en jij veel minder.

   Geliked door 1 persoon

  • Beschouwer zegt:

   Ja dat is wel DE uitdrukking van de Joepiestaanse neocommunistische hoi hoi joepielandmaatschappij die men voor ogen heeft.

   Ook het woord egostukje past wel. En dan geframed dat een ego hebben UITERAARD fout is. Je moet je ego weg gooien voor het collectief. Het lage vieze valse door vieze lage valse satanisten bestuurd en wat er op uit is je te vernietigen.

   Geliked door 1 persoon

   • Nemesis zegt:

    Met humor, maar je hebt het wel heel goed verwoord. Hier en bij mij wordt niets weggegoois voor het collectief, al helemaal het ego niet. Voor wat mezelf betreft kun ze van alles van me vernietigen of afnemen, toch blijf ik resistent voor die hoi hoi neocommunistische joepielandmaatschappij. Ik blijf nog resistent zelfs als ze me doodgeslagen hebben.

    Like

 10. Beschouwer zegt:

  @guusvelreads; Mensen die weten dat klimaatverandering niet door mensen wordt veroorzaakt worden in de newspeak “klimaatontkenner” genoemd. Men wordt in hetzelfde hokje geframed als holocaustontkenner. Er is al een steeds verder opstokende hetze aan de gang tegen mensen zoals ik die weten dat klimaatverandering niet door mensen wordt veroorzaakt. De lucht bestaat voor 0,04 % uit CO2. En CO2 doet planten sneller groeien. Al dit sluwe achterbakse hokjes en vakjesgemanipuleer dient om zoveel mogelijk vrijheden van mensen af te pakken. En al die omdraaiingen zijn een kenmerk van het satanisme. De satan (herbreeuws voor tegenstander) draait door list ne bedrog ook allerlei zaken om. In de Telegraaf werd al “voor ons ingevuld” dat we over 10 jaar allemaal in zelfsturende electrische deelauto’s rijden. En hoe het gebracht wordt als joepie joepie….. Heel errug vals..
  Geen zin in. Ik wil vrij zijn en vrij kunnen autorijden zonder dat ik me moet aanmelden op internet om een ritje te maken. je zal dan wel vast helemaal moeten uitleggen waarom en waarheen en zo (door hoepeltjes moeten springen om ergens te komen) Gruwelijk zo’n controle en door hoepeltejs springmaatschappij. De satanische machthebbers likken er hun vingers bij af de vuile goorlingen in hun pedonetwerken. .

  Geliked door 2 people

 11. D. G. Neree zegt:

  zo is er ook “positieve discriminatie”: Discriminatoire maatregelen om vreemdelingen of “allochtonen” te bevoordelen ten koste van de oorspronkelijke rechthebbers (inwoners).

  Job Cohen verdedigde zijn subsidies aan moskeeën en islamitische organisaties met de term “compenserende neutraliteit”. Een smerige truc, want hij neemt de privileges van de christelijke kerken, die feitelijk al indruisen tegen de neutraliteit die de staat dient te hebben tegenover religie (scheiding kerk en staat), en geeft die privileges ook aan moskeeën. Waardoor hij op een gevaarlijke manier de scheiding tussen kerk en staat vermindert in plaats van.

  Met een beetje zoeken zouden aan de lijst in dit artikel nog best een hoop woorden toegevoegd kunnen worden. Misschien een idee om een newspeak-woordenboek samen te stellen? Zou een wiki kunnen zijn, waar iedereen aan kan bijdragen.

  Like

 12. D. G. Neree zegt:

  Ik zocht een andere van George Carlin, die veel mensen wel zullen kennen, maar deze is ook raak:

  Geliked door 2 people

 13. D. G. Neree zegt:

  Deze bedoelde ik:

  Geluid is wat vreemd

  Geliked door 1 persoon

 14. Aegolius cs zegt:

  Heibel over Belgische taalcursus

  BRUSSEL – Een taalcursus voor immigranten bij een opleidingscentrum in de Brusselse gemeente Anderlecht heeft voor beroering gezorgd. ,,Papa heeft een bom gegooid en gaat naar de gevangenis’’, is een van de Franstalige zinnen in het handboek.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/28148392/__Heibel_over_taalcursus__.html

  Tja, ze waren in België wel op de goede weg. Als je een taalcursus doet moeten de teksten die je leert wel passen in de ervarings- en belevingswereld van de cursist. Anders bemoeilijkt dat alleen maar het leerproces. Papa heeft een bom gegooid en moet naar de gevangenis past dus prima. Een zin als homo’s zijn ook mensen of hebben gelijke rechten zou ik weglaten. Een paar suggesties voor andere passende zinnen: mijn zus is vreemdgegaan en moet worden gestenigd, je bent nooit te jong voor een bomgordel en mijn buurman gelooft niet in Allah en dus moeten we zijn keel doorsnijden. Nogmaals: alles voor een snelle integratie!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s