Moord met mes in Prien am Chiemsee: Vermoorde Afghaanse moest sterven omdat ze was overgestapt naar het christendom

Screenshot_157

Prien am Chiemsee: Afghaan doodde landgenote door messteek in het hoofd, omdat ze bekeerd was tot het christendom

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

Meneer Wulff en mevrouw Merkel: Nee, deze islam hoort niet bij Duitsland!

Het is al kenmerkend dat geen enkele kracht van het politieke establishment zich heeft uitgelaten over de achtergronden van de vreselijke moord op de Afghaanse in Prien am Chiemsee. Deze vrouw werd vermoord, omdat ze bekeerd was tot het christendom. Deze zogeheten apostasie geldt binnen de islam als het zwaarste “misdrijf” – waarmee deze religie zichzelf quasi automatisch buitensluit uit de reidans der geciviliseerde volkeren. En nimmer bij Duitsland mag horen, zoals onze ex-president Wulff en de eeuwige kanselier Merkel vinden.

Michael Mannheimer Blog

Deze politieke mislukkelingen kennen klaarblijkelijk noch de grondwet, noch Artikel 18 van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens der VN, waarin de vrijheid van religie als onvervreemdbaar mensenrecht wordt vastgelegd (zie hieronder).

En ze kennen ook heel duidelijk de islam niet, die zich in de landen die de algemene vrijheid van religie toestaan weliswaar brutaal hier op beroept, maar in zijn eigen landen niemand iets dergelijks toestaat.

Schande over de kerken

In het bijzonder overladen de beide staatskerken – maar ook de verschillende private kerken in Duitsland- zichzelf weer eens met schande. Niet één van de verantwoordelijke vertegenwoordigers van deze geloofsgemeenschappen heeft deze achterbakse moord naar behoren bekritiseerd als zijnde quasi een moordopdracht van de islam.

In plaats daarvan reiken ze deze moord- en oorlogsreligie de hand, laten imams in hun kerken prediken en verdoezelen dat het nu net dezelfde imams zijn die in de islamitische landen tijdens het vrijdagsgebed oproepen tot moord op christenen – omdat zij “ongelovigen” zijn.

100.000 tot 150.000 christenen moeten jaarlijks in de islamitische landen met hun leven voor deze “misdaad” betalen, omdat zij een ander geloof dan het “enig ware” hebben.

Schande over de elite van Duitsland, schande over de kerken en de media.

Moord met mes in Prien an Chiemsee: Vermoorde Afghaanse moest sterven omdat zij overgestapt was naar het christendom.

Men staat er van versteld wat de ware achtergronden waren van de verschrikkelijke moord met het mes in Prien in het wondermooie Chiemgau (waarover ik berichtte): de Afghaanse die voor de ogen van haar kinderen, afschuwelijk genoeg, door een Afghaanse asielzoeker werd omgebracht, moest sterven, omdat zij was overgestapt op het christendom.

Voor de ogen van haar twee kleine kinderen (5 en 11) werd de Afghaanse zaterdagavond om 18.45 uur bruut neergestoken op de parkeerplaats van een Lidl-supermarkt. De vermoedelijke dader: een 29- jarige “asielzoeker”, eveneens uit Afghanistan.

De details van de verschrikkelijke bloedige misdaad zijn schokkend: de man ging de vrouw van achteren te lijf met een groot mes, heeft haar in het hoofd gestoken en haar de keel doorgesneden. Als in trance moet hij vervolgens verder op zijn slachtoffer ingestoken hebben, aldus een ooggetuige op “Chiemgau24.de”.

Apostasie: Het zwaarste misdrijf in de islam

Het verlaten van de islam (apostasie) geldt binnen deze brute moord- en oorlogsreligie als doodzonde. Apostaten moeten worden omgebracht. Dat is een van de centrale bevelen van Allah en Mohammed.

Daarmee botste de islam als geen andere religie tegen de mensenrechtelijke grondregel op vrijheid van religie. Deze schrijft voor, dat ieder menselijk individu het recht heeft om te allen tijde van religie te wisselen – inclusief het recht, geen religie te hebben. Grappig is, dat moslims zich in onze landen beroepen op ons recht op vrijheid van religie, terwijl ze die in hun eigen landen niet toestaan, maar integendeel iedereen, die zich daarop beroept en degene, die een andere religie kiest, bestraft met de dood.

Aangezien de islam het verlaten van de islam noodzakelijkerwijze met de dood bedreigt en de doding ook doorzet, mag er voor hem geen plaats zijn in de reidans der geciviliseerde volkeren Hij behoort alleen al om deze reden te worden verboden als religie, zoals dit bijvoorbeeld in Japan de praktijk is. Daar is het moslims niet toegestaan om de koran in te voeren, om moskeeën te bouwen of in het openbaar te bidden. De media verzwijgen deze Japanse praktijk, die zeer goed doordacht is, omdat de Japanners de islam nauwgezet hebben geanalyseerd – en hem hebben gekwalificeerd als gevaarlijke religie.

“De islam bestaat alleen, omdat de mensen bang zijn om te worden vermoord als ze hem verlaten!”

De islam bestaat alleen maar, omdat de mensen bang zijn, om te worden vermoord als ze hem verlaten!” Dit zegt niemand minder dan Yussuf al-Qaradawi, die geldt als één van de hoogste islamgeleerden van de soennitische islam. Hij vaardigde talloze fatwa’s (islamitische rechtsadviezen) uit, en zijn interpretatie van de koran staat in de traditie van de eerdere islamgeleerden, Wat hij zegt,dat geldt. Niet omdat hij het zegt, maar omdat hij zijn uitspraken op de koran en Mohammed kan terugvoeren. Daarmee is al-Qaradawi onweerlegbaar.

In flagrante tegenspraak tot de mensenrechten van de VN verklaart de islam iedere apostaat de dood

De islam beroept zich bij de islamisering van Europa steeds op de volgens de grondwet schriftelijk vastgelegde vrijheid van religie van het Westen. Tegelijkertijd bestaat zo iets nergens waar de islam heerst. Integendeel: iedere moslim hangt de dood boven het hoofd als hij de islam de rug wil toekeren – en zich tot een andere religie wil wenden.

Maar juist een dergelijke geloofsafval (apostasie) wordt op anachronistische wijze beschermd door de wetten van de vrijheid van religie, waarop de islam zich hier schaamteloos beroept wanneer het om hemzelf gaat.

De vrijheid van religie is het klassieke deel van de mensenrechtelijke waarborg in het volkerenrecht. Ze is vastgelegd in Artikel 18 van de Algemene Verklaring van de Rechten van de Mens der VN:

“Ieder mens kan aanspraak maken op vrijheid van gedachten, geweten en religie; dit recht omvat de vrijheid van religie of van overtuiging te wisselen, alsook de vrijheid zijn religie of zijn overtuiging alleen of in gemeenschap met anderen in de openbaarheid of privé door lering, uitoefening, godsdienst en voltrekking van een ritueel tot uiting te laten komen.”

De vrijheid van religie garandeert uitdrukkelijk ook het veranderen van geloof

De vrijheid van religie is in Artikel 9 van de Europese Conventie van de Rechten van de Mens (ECRM), die voor alle lidstaten van de Raad van Europa geldt, gegarandeerd:

“(1)Iedereen kan aanspraak maken op vrijheid van denken, geweten en religie; dit recht omvat de vrijheid van het individu op verandering van religie of van wereldbeschouwing alsook de vrijheid zijn religie of wereldbeschouwing individueel of samen met anderen openlijk of privé, door godsdienst, onderwijs, door de uitoefening en inachtneming van religieuze gebruiken uit te oefenen.”

De islam maakt gebruik van de liberale rechten in het Westen om deze tenslotte te vernietigen.

Maar de islam, die zich bij zijn binnendringen in de westerse staten juist beroept op deze vrijheid van religie, garandeert geen verandering van religie voor moslims en kenmerkt deze zelfs als “grootste bedreiging voor de islamitische gemeenschap”, waarop slechts één reactie mogelijk is: de dood. Een dergelijke ideologie verkleed als een pseudo-religie mag geen toegang tot de vrije wereld worden vergund en ook niet worden toegestaan om zich hier te verbreiden en te vestigen met een beroep op de vrijheid van religie.

De vrijheid van religie is een grond- en mensenrecht. Ze bestaat vooral uit de vrijheid van een mens om zijn geloofsovertuiging of een wereldbeschouwelijke belijdenis in vrijheid te vormen en zijn religie of wereldbeschouwing ongestoord uit te oefenen, zowel als hun wetmatigheden dienovereenkomstig te hanteren, met inbegrip van het maken van propaganda voor het behoren tot een religieuze of wereldbeschouwelijke gemeenschap.

Tot religievrijheid behoort ook de vrijheid van religie, dus de vrijheid van een mens om níet tot een religie te moeten behoren.

Fatwa over de bestraffing voor moslims die zich afkeren van de islam

Alle islamitische rechtsscholen eisen de executie!

Door Dr. Yussuf al-Qaradawi (Instituut voor Islam-kwesties, 08-11-2006)

Vraag:
“Een moslim is afgevallen van de islam. Een kennis, die daarvan heeft gehoord, heeft de afvallige gedood……., hoewel de gedode er eerder slechts met zijn vriend over had gesproken. De vraag is: Moet een afvallige van de islam met de dood worden bestraft?”

Antwoord:
Afvalligheid van de islam is de grootste bedreiging voor de islamitische gemeenschap. Daarom is de grootste intrige van de vijanden der slam de afvalligheid van de islam teweeg te brengen, hetzij door geweld, wapens, list of andere middelen zoals dit in Soera 2; 217 staat.”

De islamitische samenleving is verplicht alle vormen van afvalligheid te bestrijden …, dit werd zo uitgevoerd door de opvolgers van Mohammed… Zo handelden bijv. Abu Bakr en de metgezellen van de profeet. Dezen streden tegen hen die afvielen van de islam en zij die geloofden in valse profeten.”

“Het is uiterst gevaarlijk als de afvalligheid van de islam zich verbreidt in de islamitische samenleving, zonder dat daartegen wordt gestreden… Derhalve dient de afvallige te worden bestraft … Alle vier rechtsscholen van de islam … zijn het er over eens dat de afvallige moet worden terechtgesteld.”

“Er zijn twee soorten afvalligen. De ergste soort afvalligen zijn zij die oproepen tot afvalligheid van de islam. Deze soort staat Soera 5,33. Deze mensen behoren tot diegenen die strijden tegen de islam. De strijd tegen de islam kent verschillende vormen, zoals uitgelegd wordt door Ibn Taimiya. Zo is er de strijd met de hand en de strijd met de tong. De strijd met de tong kan erger zijn dan de strijd met de hand. Daarom heeft Mohammed diegenen gedood die tegen hem (Mohammed) met de tong hebben gestreden, terwijl hij enkelen, die tegen hem met de hand hebben gestreden, in leven liet …  De pen (het schrijven) is de uitdrukking van de tong.”

“Er wordt af en toe beweerd dat Mohammed de afvalligen niet zou hebben gedood. De “Geleerde der Islam”(Arab. Sheik al-Islam) Ibn Taimiya spreekt deze bewering echter tegen.

(www.qaradawi.net – Google Translate)

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Integratie", "Lügenpresse", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Weg met ons!", achterlijkheid, Afghanistan, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, Christendom, christenhaat, Christenvervolging, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Duitsland, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, koran, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, meningsdictatuur, migrantengeweld, Mohammed, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, political correctness, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

5 reacties op Moord met mes in Prien am Chiemsee: Vermoorde Afghaanse moest sterven omdat ze was overgestapt naar het christendom

 1. Cleo zegt:

  Islam heeft werkelijk alle kenmerken van een satanische sekte.

  Japanners houden deze rommel welbewust buiten hun grenzen. Goed voorbeeld!

  Liked by 1 persoon

 2. Petra DeBoer zegt:

  De islam moet gewoon verboden worden in Nederland en het liefst overal ter wereld.

  Heel, heel triest voor die Afghaanse vrouw dat ze vermoord is en ook voor haar kinderen. Wat een ellende brengt de islam.

  Liked by 2 people

 3. Marcel zegt:

  Mooi foto.

  Zelfs de schouwarts durfde het hoofddoekje niet helemaal af te nemen voor de foto lijkt me.
  Zo christelijk was ze dus kennelijk ook niet.

  Het zal me werkelijk niet boeien als die lui elkaar de hersens inslaan. Zolang ze daar mee bezig zijn hebben ze in elk geval geen tijd voor ons.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s