Het structurele onbehagen van Franse Joden

Screenshot_83

(Door: Dr. Manfred Gerstenfeld – Vertaling: E.J. Bron)

Veel Joden in Frankrijk hebben een onbehaaglijk gevoel over wat betreft de instellingen van de Fransen ten opzichte van hen. Dat berust op een serie problemen, die veel verdergaan dan antisemitische uitlatingen. Als je met Frans-joodse deskundigen praat, kunnen ze geen plan laten zien voor een joodse gemeenschap die op de lange termijn in staat is om te overleven.

De relatieve belangrijkheid van de verschillende onderwerpen, die joden in Frankrijk zorgen baren, verandert met de politieke partij die op dat moment aan de macht is. Maar één dreiging is er altijd: die van het – vaak dodelijke – geweld, dat hoofdzakelijk van delen van de islamitische gemeenschap uitgaat.

Alle dodelijke aanvallen op Joden in de 21e eeuw in West-Europa werden door moslims gepleegd. De meeste aanslagen vonden plaats in Frankrijk, waar Joden minder dan 1% van de bevolking uitmaken, maar een aanzienlijk hoger percentage van de vermoorde personen. De joodse diskjockey Sebastien Selam werd in 2003 door zijn buurman Adel Amastaibou vermoord. In 2006 werd Ilan Halimi, een jonge joodse man, door een groep moslims ontvoerd en 24 dagen lang gefolterd, voordat ze hem vermoordden.

De moord op vier Joden in Toulouse, waaronder drie kinderen, in het jaar 2012 werd door Mohammed Merah gepleegd. In 2015 vermoordde Ahmed Coulibaly vier Joden in de Parijse supermarkt Hyper Cacher. Inapril 2017 werd Lucy Halimi in Parijs vermoord. De verdachte is haar islamitische buurman. De aanslagen op synagogen in Parijs en Sarcelles door bendes islamitische rowdys in het jaar 2014 zijn uniek in het naoorlogse West-Europa.

Frankrijk´s nieuwe president Emmanuel Macron wil graag doorgaan met de bestaande EU-politiek van de open grenzen. Dat maakt meer terreuraanslagen gemakkelijker. De aanslagen en dreigingen hebben tot enorm uitgebreide veiligheidsmaatregelen voor synagogen, scholen en andere joodse instellingen geleid. Menigeen zal zelfs wegblijven van plaatsen waar Joden bijeenkomen. Bovendien willen veel Joden niet hun identiteit in het openbaar bekendmaken, vooral in gebieden waarin zich veel moslims bevinden.

Een ander ergerlijk onderwerp betreft politieke aanvallen op joodse gebruiken. In 2012 zei François Fillon, de kandidaat van midden-rechts bij de zojuist gehouden presidentsverkiezingen,  dat Joden en moslims hun oeroude slachttradities moeten laten vallen, die niet in moderne tijden passen. Macron zei dat steeds meer ouders hun kinderen naar religieuze scholen sturen, die hen haat tegen de Franse republiek leren. Hij voegde er aan toer dat islamitische religieuze scholen alleen lesgeven in de Arabische taal en dat joodse scholen alleen de Thora onderwijzen en fundamenteel seculier onderwijs weglaten. In 2012, toen ze een verbod op islamitische hoofddoeken in het openbaar eiste, zei Marine Le Pen, de voorzitster van het Front National (FN), dat ook het keppeltje verboden zou moeten worden.

Aanvallen op de Holocaust zijn een ander onbehaaglijk onderwerp. Twee van de eerste Holocaust-ontkenners waren Fransen: de fascist Maurice Bardèche en Paul Rassinier, voor de oorlog communist, daarna lid van de Résistance en later socialist. Jean Marie Le Pen, de oprichter van het FN en vader van Marine Le Pen, werd meerdere malen veroordeeld wegens Holocaustontkenning.

Marine Le Pen heeft de concentratiekampen het toppunt van barbarij genoemd. Ze legde een krans neer bij het Holocaust-gedenkteken in Marseille. Maar ze bracht ook een negatief element in het debat rondom de verantwoordelijkheid van Vichy in, dat inmiddels als afgesloten wordt beschouwd. Ze zei dat Frankrijk niet verantwoordelijk zou zijn voor de antisemitische daden van de Vichy-regering. Dat is een traditionele foute bewering van opeenvolgende Franse presidenten. De laatste die dit zei, was de socialist François Mitterand. Zijn opvolger van midden-rechts, Jacques Chirac, was de eerste die zei dat Frankrijk voor het Vichy-regime verantwoordelijk was. Dat deden ook de presidenten na hem: Nicolas Sarkozy van midden-rechts evenals de socialist François Hollande. Macron reageerde op de uitlatingen van Marine Le Pen door te zeggen dat Frankrijk verantwoordelijk zou zijn voor de daden van vichy.

De laatste socialistische presidentschapskandidaat, Benoît Hamon, bezit een aanzienlijke geschiedenis van anti-Israëlische uitspraken. Na de Gaza-flottielje beschuldigde hij Israël ervan een bloedbad te hebben veroorzaakt. Hij was in 2014 een van de belangrijkste initiators van de erkenning van de Palestijnse staat in het Franse parlement.

Hamon heeft zich tevreden uitgelaten over de anti-Israëlische resolutie 2334 van de VN-veiligheidsraad. Hamon´s houding kan als volgt samengevat worden: anti-Israëlisch te zijn is een heel goede manier voor de Socialistische Partij om de Frans-islamitische kiezers terug te winnen, die tijdens het presidentschap van Hollande verloren gingen.

Een belangrijke reden dat Frankrijk anti-Israëlische standpunten heeft ingenomen, bestaat erin moslims tevreden te stellen, die uit landen komen met meerderheden van antisemieten; voor hun nakomelingen geldt hetzelfde. Een andere belangrijke reden is dat Frankrijk een land met grote maatschappelijke en economische problemen is. De Britse “The Telegraph” heeft Frankrijk “de zieke man van Europa” genoemd.

In zo´n realiteit moeten de leidende krachten van het land niet alleen de moslims tevreden stellen, maar ook een zondebok vinden om zichzelf ervan te overtuigen dat Frankrijk belangrijker is in de wereld dan daadwerkelijk het geval is. Het initiatief dat tot de mislukte Midden-Oosten Vredesconferentie begin 2017 in Parijs leidde, moet in dit verband worden gezien.

Gerard Araud, de Franse ambassadeur in de Verenigde Staten – en voormalig ambassadeur in Israël – heeft foutief beweerd dat Israëli´s met betrekking tot Frankrijk neurotici zijn. Dat is eerder omgekeerd het geval.

Macron lijkt te begrijpen dat Frankrijk´s sociaaleconomische situatie radicaal beter gemaakt moet worden en een belangrijke stap tot het herstel van de positie van Frankrijk in de EU en de westelijke wereld is. Als hij succes heeft, wat betwijfeld mag worden, dan zou dit zelfs een deel van de druk op het Frans Jodendom kunnen verminderen.

Bron:
https://heplev.wordpress.com
Auteur: Dr. Manfred Gerstenfeld

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Frankrijk, Israël-vijandigheid, Joden, Jodendom, Jodenhaat. Bookmark de permalink .

35 reacties op Het structurele onbehagen van Franse Joden

 1. Gert Jan Reitsma zegt:

  Hoe erg ook om het te moeten zeggen: LEER ALS JODEN DE BELANGRIJKSTE LES VAN WW2. Ga naar Israël zo lang je nog kunt. Hoe erg is het niet om dat te moeten schrijven.Heb geen vertrouwen in welke andere overheid dan ook. WEES GEWAARSCHUWD.

  Geliked door 4 people

  • erik zegt:

   Ja, we leven in de eindtijd!!

   Like

  • koddebeier zegt:

   Overheden verraden volk en vaderland als ze denken er zelf wijzer van te worden !

   Geliked door 2 people

   • louis portugal zegt:

    Ik zou het nog verder willen toespitsen op bepaalde politici en dat zijn er velen.

    Like

  • Alex Delarge zegt:

   Fout. Bewapen ze!

   Like

  • kruisridder zegt:

   Sterker nog. Ga ZO GAUW MOGELIJK NAAR ISRAEL voordat de treinen wéér naar het Oosten rijden om een Tweede Holocaust te voorkomen. Ditmaal door Islamitische nazi´s en voor de tweede keer in 78 jaar tijd samen met hun linkse meelopers.

   Like

  • fleckie zegt:

   ‘NAOORLOGSE DROOM IS NIET UITGEKOMEN’ ,…door.. Opperrabbijn Sir Immanuel JAcobovits. …Nieuw Isr. Weekblad 19 Augustus 1983. ‘ De opleving van het antisemitisme ,voorafgegaan ..door..een..betrekkelijke rust..tijdens ..de..eerste naoorlogse periode , is ..een..wrede ..illusie. ..De Joden hadden gehoopt dat de holocaust en de..WEDERGEBOORTE ..van ..ISRAEL ,..voor..eens..en..altijd..een..halt..hadden..toegeroepen aan de…EEUWENOUDE GESEL..van ..anti-Joodse ..vooroordelen. Het afschrikwekkende ..van..raciale .. vervolging, zo uniek in haar omgeving dat de mensheid het woord genocide aan haar vocabularie toevoegde zou een vermindering van antisemitisme..moeten..voortbrengen.
   Als de HOLOCAUST het antisemitisme niet kon doden,..wat dan wel?<<<<<<<<<<<<<
   ……….GEHEIME..OPHITSING……….door H.KNOOP, …Nw.ISR.WEEKBLAD 19.9.2014….
   UIT RECENT OPGEDOKEN DOCUMENTEN blijkt de BRITSE GEHEIME DIENST…ARABISCHE ..STATEN.. te hebben OPGEHITST tegen de stichting van een JOODSE STAAT………..'Het is voor voor historici en zal noch in de fabriek in Rechovot noch op het Gelderlandplein het gesprek van de dag zijn geweest. ,maar voor de selecte groep geinteresseerden was het Mullen. in ..HAARETZ.. stond op 14 September een zeer uitvoerig artikel van Elon Gilda waar uit op basis van authentieke documenten blijkt dat in 1947/48 de Britse regering door de eigen GEHEIME DIENST in het Midden-Oosten is misleid .Het zinde vele Britse GEHEIME agenten in de regio niet dat het Britse leger na het VERTREK uit INDIA ook uit Palestina modest vertrekken nadat de Algemene Vergadering v.d.Ver.Naties in November 1947 met tweederde meerderheid het besluit had aangenomen het land op te delen in 2 onafhankelijke STATEN, een Joodse en een Arabisch Palestijnse.Na de Franse invloed in de regio smolt ook de Britse als sneeuw voor de zon weg in het Midden-Oosten in het kader van het naoorlogse dekolonisatieproces………..Met name de Britse legerleiding en de chef van de Britse inlichtingendienst in de regio wilder zich bij de beslissing tot terugtrekking van de regering Attlee in LONDEN niet neerleggen. Zonder Attlee .en zijn Minister van Buitenlandse Zaken Bevin daar over in te lichten moedigden een aantal home Britse officieren..en..geheimagenten..in..en..rond PALESTINA daarom buurlanden en PALESTIJNSE Arabieren aan een oorlog tegen de Zionisten te voeren. ……………………..
   ………..MACHTSVACUUM………..De legerleiding en de geheime dienst wilden daar mee een Brits ingrijpen mogelijk maken en in feite een..dominerende rol in en om Palestina blijven spelen. Waar zij naar streefden was een door de Britse GEHEIME DIENST beheerst en gedomineerd..groots Arabisch rijk dat de vazalstaten Libanon,SYRIE,Irak en Jordanie zou omvatten.Om het leiderschap aan zich te banden trachtte de Britse GEHEIME DIENST met de MOSLIMBROEDERSCHAP in die staten tot samenwerking te komen.De Britten speelden bij de orthodoxe moslims de anti communistische Kaart.Zij weten erop dat als gevolg van de dekolonisatie de Russen ongetwijfeld in het machtsvacuum zoude stringent en dat een eventuele Joodse staat stein van Moskou zou krijgen. Daarom diende de stichting van die staat te woorden voorkomen. De Britse GEHEIME DIENST spoorde de orthodoxe moslims aan een oorlog tegen een Joodse staat te beginnen. ,als die mocht woorden uitgeroepen. ………Dit alles is onlangs transparant geworden door authentieke documenten v.d.Franse GEHEIME DIENST waarvan een deel in het bezit van..HAARETZ..is gekomen. De Franse GEHEIME DIENST volgde de activiteiten van hun Britse collega's nauwlettend en speelden in die tijd alle relevante informatie door aan de inlichtingendienst ..van..de..Hagana.Daarom kon Ben Goerion zich gedegen voorbereiden op de gebeurtenissen die zouden volgen
   en mislukte de Britse opzet. Curious is dat,Andrés dan tot dusver de heersende mening was,thans is komen vast te staan dat de regering Attlee niet als antizionistisch kan worden gekenschetst.De Britse regering was neutraal en onthield zich dan ook bij de verdeling van Palestina in 1947 van stemming….Uit de thans bekende feiten blijkt dat die neutraliteit de Britse GEHEIME DIENST en legerleiding in de regio niet aanstond…………..
   Tot dusverre werd er in krijgen van historici altijd van uitgegaan dat de Britse regering een verdeel-en heersbeleid in Palestina voeren en beside kampung tegen Elkhart opzet te….Dat beeld wordt door de nieuwe informatie die ..HAARETZ..publiceerde in feite naar het rijk der fabelen verwezen…Attlee en Bevin wisten volgens de thans opgedoken documenten niets van de achterbakse ..en..bedenkelijke ..praktijken v.d.eigen GEHEIME DIENST en deel v.d.legerleiding in het Mi-Oosten.Daarentegen blijkt uit de stukken dat de zionistische leiding in PALESTINA via de verbindingsman van de Hagana met de Franse GEHEIME DIENST perfect op de hoogte was van de machinaties v.d.Britten en daar zeer adequaat op kon inspelen………..In feite is post factual de zionistische leading uit die tijdens de Britse GEHEIME DIENST dank verschuldigd. De ARABISCHE STATEN lieten zich immers door de GEHEIM agenten ophitsen met voor de ARABISCHE desastreuze gevolgen. …Zij verlorende oorlog die zij tegen Israel startten,hetgeen ten koste ging van substantiele delen van het grondgebied dat zijn conform het verdelingsplan toegewezen hadden gekregen……Het is goed om voor de oorlog in 1948 in het achterhoofd te houden dat Israel die mede wist te winnen door de informatie v.d.Franse GEHEIME DIENST en dat het in 1967 de Zesdaagse Oorlog wist te winnen met Franse Mirage-gevechtsvliegtuigen…………Mede als gevolg van het antisemitisme onder..vele..moslims..in.het hedendaagse..Frankrijk wordt dit land in Israel als intens antisemitisch en anti- Israelisch gediskwalificeerd.Israel heeft echter in zijn bestaan aan Parijs( deck aan de bouw v.d.kernreactor in Dimona) zeker zoveel te danken als aan Washington,waar in 1947/48 hoge ambtenaren van het State Department zeer tegen de stichting een Joodse staat waren gekant.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<het boek Ben-Goerion, van Michel Bar-Zohar is een uitgave van A.W.Bruna&Zoon. Utrecht/Antwerpen..<<<<<<<<<<<<<<<<<

   Like

   • fleckie zegt:

    Aanvulling’De achtergronden van het conflict :HET ENGELSE MANDAAT,1922-1948. …..’Christenen voor ISRAEL ,December 1991.’ Het Engelse mandate over Palestina is de geschiedenis ingegaan als een periods waarbij de Engelsen erg veel last hebben gehad van de rubies tussen de Joodse en ARABISCHE gemeenschappen.Volgens de officiele gegevens v.d.Ver.Naties be stond de bevolking van Palestina in 1919 voor SLLECHTS 10% uit Joden. De overige bevolking bestond uit Arabieren,waarvan ongeveer 10% christen was. In 1939 zou al 30% v.d.inwoners van Palestina JOODS zijn. Deze toenemende Joodse immigrate werd een van de belangrijkste oorzaken v.d.toenemende ARABISCHE on vrede met het mandaat……Een andere bron van onvrede met de Joden was het gevolg van de Joodse immigratie naar Palestina. De nieuw aangekomen immigrant een…KOCHTEN GROND VAN ARABISCHE GROOTGRONDBEZITTERS,om zo grote KOLLEKTIEVE BOERDERIJEN, de KIBBOETZIM, op te richten……Vanwege..de..steeds..groter ..wordende stroom..immigranten namen Joodse werkgevers zoveel mogelijk Joodse arbeiders in dienst . Dit maakte de Joden erg impopulair bij de Arabieren die zelf te kampen hadden met een flink aantal werklozen land arbeiders,..en…ongeschoolde..krachten….Toch waren de Joden niet de enige nieuwkomers..in. het .land……DOOR De VOORSPOEDIGE ECONOMISCHE ONTWIKKELING .van het GEBIED,die door TOEVLOED van JOODS KAPITAAL WAS ONTSTAAN,KWAMEN MEER DAN HONDERDDUIZEND ARABIEREN uit SYRIE,en LIBANON zich in PALESTINA VESTIGEN, wat de al bestaande problemen alleen nog maar vergrootte.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

   • fleckie zegt:

    Op 24.9.2014,ejbron: ‘ARABISCHE STATEN ‘,meer info, ISRAEL.

    Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Nog een zeer lezenswaardig artikel over het virulente antisemitisme in Frankrijk en het taboe dat rust op het benoemen van de dader en zijn ideologie.

  http://politiek.tpo.nl/2017/05/31/bericht-frankrijk-islamitische-jodenhaat-roze-olifant-europa/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=91

  Like

 3. cefas zegt:

  Wees op tijd weg en wel de goede richting en dat is Israel. Nu kan het nog met je bezittingen, straks niet meer, dan wordt je opgejaagd en kom je berooid aan, hopelijk in Israel. Leer van de tijd van vlak voor W.O. 2. De geschiedenis gaat zich herhalen.

  Geliked door 1 persoon

 4. John van antwerpen zegt:

  Wagner was antisemiet, Nietzsche was duidelijk pro Joods. Nietzsche heeft de wereld
  gewaarschuwd voor het antisemitisme. Ik lees nog graag zijn werken. Als visionair.
  Ook een theorie van de grote filosoof was dat de Joden de Europeanen uit de duistere
  middeleeuwen hebben gehaald. De Joden zijn de fakkeldragers die ons uit de m.e.
  hebben gehaald. Spinoza was ook een jood, en tevens de Grootste Nederlander
  aller tijden, en na hem Hannie Schaft.

  Geliked door 1 persoon

  • Asgard zegt:

   Joden hebben ons uit de Middeleeuwen gehaald,..wel als je het hebt over de echte Joden,…niet de 90% nepjoden die de wereld nu telt.

   Like

 5. Jan zegt:

  Bericht uit Frankrijk – Islamitische Jodenhaat: de roze olifant in Europa
  Over het gruwelijke lot van Sarah Halimi en andere slachtoffers

  ….
  Voor haar dood al 20 gebroken botten

  Taoré stapte van het balkon van zijn familie op het hare, brak de deur van haar slaapkamer open en verraste haar in bed. Getuigen hoorden hem aan één stuk door ‘Allah Akbar’ roepen, en verzen uit de Koran citeren, over wat er met joden moet gebeuren. Een van de buren had het geluid opgenomen met zijn of haar telefoon. Tientallen buren zagen of hoorden het gebeuren, niemand deed iets, behalve met smartphones in de weer gaan
  ….
  Wist u trouwens dat ik door dit soort teksten op te schrijven al een rechtszaak riskeer in Frankrijk? Wegens ‘aanzetten tot haat’, een strafbaar feit in dit land. Als ik een miljoen lezers zou hebben, zou er een belletje kunnen gaan bij de Franse justitie, en -eerder nog- bij allerlei gesubsidieerde organisaties tegen islamofobie en/of racisme. Die zouden me binnen de kortste keren voor het gerecht laten slepen.

  Georges Bensoussan, een bekende historicus in Frankrijk van Marokkaanse afkomst, ondervond dit aan den lijve. Hij zei in een praatprogramma op tv dat islamieten de haat voor joden met de moedermelk ingegoten krijgen.
  …..
  http://politiek.tpo.nl/2017/05/31/bericht-frankrijk-islamitische-jodenhaat-roze-olifant-europa/

  Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   De hele Europese overheid moet toch wel dóór en dóór corrupt zijn , als je nergens meer gewoon de waarheid mag zeggen ?
   Gecorrumpeerd door de islam !
   En waarvoor , vraag je je af .
   Is het voor geld , bloedgeld ?
   Is het vanwege lafheid , dat de defaitistische klootzakken zich alvast overgegeven hebben ?
   Of zijn we al zo ver geïslamiseerd dat we eigenlijk al verloren zijn ?
   En dat er af en toe nog een moslim ergens voor veroordeeld wordt – en standaard een veel te lage straf krijgt – gewoon voor de bühne ?
   Pappen en nathouden , zeg maar .
   En de islamitische stoomwals dondert gewoon door , dag na dag .

   Waarom bombarderen we die Soros , Rothschild , en andere NWO adepten niet gewoon de hel in ?
   Ruim al die foute obstakels gewoon uit de weg !

   Al een koran op je nachtkastje , Rutte ?
   Net zoals die islamitische zwarte aap die tot voor kort het witte huis bevuilde ?

   Like

 6. Beschouwer zegt:

  Onder links is er nogal wat antisemitisme. Ook bij moslims is er veel antisemitisme. Het flauwe van links is dat ze hun drammerij (over klimaat, meer massa-immigratie en zo) krijgen ingegeven door Soros. En Soros is/was Joods. Echter onder Joden zijn er ook echte antisemieten en verraders van hun volk en religie en Israel. Er zijn linkse en rechtse Joden en gelovige en niet-gelovige Joden. Joden die voor Israel en zijn ook Joden die tegen Israel zijn. En dit kon allemaal zwaar discusierend in vrede met elkaar leven. Op dit moment is het anders want vele Joodse instellingen moeten bewaakt worden en onder met name moslims is er veel haat tegen joden. Waarom ? Ook in moslimlanden waren er vele joodse gemeenschappen die in vrede leefden tussen de moslims. De joden woonden overal en hadden alle kleuren. Zwarte Joden uit Ethiopie, Arabische Joden in Jemen en Chinese Joden uit China. Nu door het toenemende antisemitisme vertrekken er vele naar Israel.

  Like

 7. Als ik door de buurt bedreigd wordt vanwege het dragen van een keppeltje en de keus moet maken om met de kids te verhuizen naar een land waar je nog erger bedreigd wordt zodat ze d’r prikkeldraad omheen moesten zetten en er dag en nacht miljarden kampbeulen op je kinderen loeren om ze aan flarden te schieten of te bomvesten dan trok ik echt naar Zuid-Amerika of zo. Dan maar zonder een paar beloofde zandkorrels.

  Like

 8. MArio Schettini zegt:

  De heer Gerstenfeld schrijft over het ‘structurele onbehagen der Franse Joden’. Gaarne wil ik daaraan toevoegen: ‘het structurele onbehagen der Nederlandse Joden’. Irrelevant acht ik debuitspraken over Joden door de een of andere ‘hotemetoot’. Vandaag spreekt men over de Joods/Chrstelijke wortels van de samenleving (die niet bestaan, integendeel) en morgen spreekt men over devgrote inbreng van de islam op onze cultuur (die eveneens niet bestaat). Als Joden vertrekken en dat zijn er meer dan wij veronderstellen, dan is er iets binnen onze maatschappij, goed mis. Daarbij gaan mijn herinneringen terug naar Messina (Sicilië). In de 17e eeuw wasdeze stad, mede door de aanwezigheid van zeer veel Joden, ook zeer welvarend. De heerser was een pro Joodse graaf die dolgraag kinderen wilde. Het lukte niet. De pastoor wist raad: alle Joden verbannen, want dan zou de Heer hen mer kroost zegenen’. Metbpijn in het hart voldeed e graaf aan het verzoek van de kerk. Het gevolg: Messina verviel, de welvaart verdween met de Joden en de graaf is zijn lenzen lang kinderloos gebleven. De moraal.van dit verhaal: verdrijf de Joden en daardoor stort je jezelf in het verderf…

  Like

  • Asgard zegt:

   Nee,..de Joden zijn lieve jongentjes??? Ook met Joden flikkert de boel in elkaar, wat een slap gelul zeg, dat met Joden alles overeind blijft staan,..wel realistisch blijven graag!

   Like

 9. Dacht dat ik hier een reactie onder nummer 622268 had geplaatst waarin ik vertelde dat ik als bedreigde vanwege mijn keppeltje, en dan ook nog samen met mijn kinderen, niet echt zou kiezen voor een land dat door miljarden hongerige kampbeulachtigen wordt omgeven en waar de kids dag en nacht de kans lopen om opgeblazen te worden. Dan liever naar Zuid-Amerika. Trouwens, achteraf bedenk ik dat de gojim hier in Europa nog meer kans maken om uit elkaar te spatten dan die jongens in Israel.

  Like

  • MArio Schettini zegt:

   Ik ben het helemaal met u eens. De Europeanen zullen de dag vervloeken dat zij de moslims hebben toegestaan hier in zulke grote getale te komen, zodat de – in dit geval – Nederlander straks geen kant meer uit kan. Men zegt niet voor niets: joden zijn de kanariepietjes in de kolenmijn.

   Like

 10. Dacht dat ik hier een reactie onder nummer 622268 had geplaatst waarin ik vertelde dat ik als bedreigde vanwege mijn keppeltje, en dan ook nog samen met mijn kinderen, niet echt zou kiezen voor een land dat door miljarden hongerige kampbeulachtigen wordt omgeven en waar de kids dag en nacht de kans lopen om opgeblazen te worden. Dan liever naar Zuid-Amerika. Trouwens, achteraf bedenk ik dat de gojim hier in Europa nog meer kans maken om uit elkaar te spatten dan die jongens in Israel.

  Like

 11. Denk dat de spam vol zit er komt geen enkel bericht van mij meer door.

  Like

 12. fleckie zegt:

  ‘FRANKRIJK DE ZIEKE MAN VAN EUROPA’, …: als men miljoenen ..BINNENDRINGERS..Europa laat ..binnenstromen..is HEEL EUROPA binnen een bepaalde tijd…DOOD- en DOODZIEK( met dank aan MUTTI MERKEL, en haar AANHANG)

  Like

  • fleckie zegt:

   ……….NIETSNUTTEN……….commentary,ESther Voet ,hoofdredacteur NW.ISR.WEEKBLAD 2.6.2017………………..’wie door Egyptenaren resist en met een officiele staatsgids het Suezkanaal oversteekt ,zeal steevast een lofzang Horne op het heroische Egyptische leger dat in..1967.. en..1973.. de oorlog tegen ISRAEL won. Nog zo’n fabeltje is :Israeli’s zouden schepen in het Suezkanaal tot zinken hebben gebracht met als doel het onbevaarbaar te maken.In werkelijkheid was het..NASSER..zelf ,in 1956, die een aantal schepen tot zinken bracht……de Egyptische man in de straat west nog altij niet hoe groot dat pak voor de broek was waar mee zijn leger bij herhaling werd gestraft.Tot op de dag van vandaag werkt die propaganda machine onverminderd door…..
   …..De Egyptenaren is trots;noemt zichzelf veel lever Egyptenaren dan ARABISCh,Egypte is ..corrupt en de werkloosheid is schrikbarend.Dat wordt verbloemd doordat de regering zich tot doel heeft gesteld iedere soldaat die zijn dienstplicht afmaakt van een baan voorzien.Maar ja,waar laat me all die jongens? Wel,ze staan bijvoorbeel het verweer te ‘regelen’ in de chaotische strategy van Cairo of zien dag in dag uit,op een paar meter afstand van elkaar ,als bewakers van het Suezkanaal ,de Schepen en het leven aan zich voorbijtrekken.Je kunt niet anders dan meelij hebben met die jonge mannen die de bloei van hun leven verdoen met nietsnutten………..Het..GEBOORTECIJFER in het land is NOG ALTIJD SCHRIKBAREND HOOG…IEDER JAAR komt er EEN MILJOEN EGYPTENAREN bij en de regering staat onder enorne druk om al die monden te voeden met de relatief BEPERKTE LANDBOUWGRONDEN langs de NIJL en de rivierdelta. Een overschot aan jonge mannen zonder doel en een steeds nijpender wordend voedselprobleem zou…OOK…een GROTE ..ZORG.moeten zijn VOOR EUROPA…want als vanuit EGYPTE
   een aan een…VLUCHTELINGENSTROOM op gang komt,zal daar de Syrische import ..
   bij verbleken. ……………Gelukkig staan de Egyptische en Israelische regering nu op heel wat betere voet met elkaar dan onder Morsi en zelfs Moebarak Het geval was….Het feit dat in Tel Aviv de Egyptische vlag op het stadhuis werd geprojecteerd na de IS- aanslag op een bus vol Kopten,geeft daar blijk van. Laten we hopen dat de landen naast hun militaire samenwerking in de Sinai ook op wetenschappelijk vlak gaan samenwerken,om in ieder geval het in EGYPTE DREIGENDE VOEDSEL-..EN..WATERPROBLEEM( lees ook Silicon Wadi) het hoofd te bieden.Niet alleen voor de Egyptenaren ,maar ook voor ONS EUROPEANEN.<<<<<<<<<<E.VOET Hoofdredacteur.TWITTER:@ Esther_Voet<<

   Like

   • fleckie zegt:

    ……….’ SILICON..WADI’…………..door Jan Franke, …..NW.ISR.WEEKBLAD 2.6.2017…….
    …..WATER,OVERAL WATER……….Lange tijd leek ONTZILTING te kostbaar en inefficient om op grote schaal toe te passen………..Bijna overall in het Midden-Oosten en Noord-Africa is het crisis.Regimes vallen om,economien shorten in en vele honderden milities snijden elkaar de kop af,in landen als SYRIE en Iraq worden de burger- slachtoffers al nauwelijks meer geteld.Westerse experts wijzen verschillende oorzaken aan.De Amerikaanse invasive van Irak in 2003 ,de opkomst van de RADICALE ISLAM,GEBREKKIG HOGER ONDERWIJS, de CORRUPTIE van diverse LANG ZITTENDE DICTATORS.Al deze verschijnselen spelen een rol,maar aan een van de belangrijkste oorzaken wordt vaak voorbijgegaan: de CHRONISCHE DROOGTE die de regio al jaren in zijn greep houdt…………….Laat ik de SYRISCH-ARABISCHE Republiek,of wat daar nog van over is,als voorbeeld nemen.De droogte in NOORD-AFRIKA en de LEVANT werd echt voelbaar rond 1998. Honderdduizenden arme Syrische boeren moesten steeds dieper graven naar waterbronnen.Tien jaar later ging het mis.De bronnen droogden op en aanhoudende zandstormen vernietigden de boerenbedrijven.De geruineerde boeren trokken in groten getale naar Aleppo,Homs of Damascus,waar ze zich vestigden in gigantische sloppenwijken aan de rand van de stad,..diepreligieus, arm en gefrustreerd over de zelfverrijking en terreur van een ..kleine elite,..zou deze gigantische groep mensen door de hele regio de wapens opnemen. Het einde van dit drama in SYRIE is NOG LANG NIET IN ZICHT……………………DIEPTEPUNT ………………..
    In Israel ging het anders. Israelische boeren werden,net als hun Syrische buren op de GOLAN, OOK GETROFFEN door de DROOGTE.In 2008 daalde het water in het meer van Galilea tot een dramatisch dieptepunt.Opdroging leek een realistisch scenario.De regering nam strenge maatregelen om het water verbruik te beperken en dat jaar ging de oogst van veel boeren verloren. Tegelijkertijd werd fors
    geinvesteerd in structurele oplossingen voor het watertekort want de droogte houdt nog altijd aan…Er kwam een omvangrijk zuiverings- en opslagsysteem voor het hergebruik
    van water in de landbouw. Dat werkt.In 2016 werd 86% van het Israelische water her gebruikt voor irrigatie,het hoogtste percentage ter wereld. ..Nummer 2,..SPANJE,volgt op grote afstand. ………..Met wetenschappelijk onderzoek en technologische ontwikkelingen werd de dreigende ramp afgewend en zelfs OMGEBOGEN naar ISRAELS huidige comfortabele overschot van zoet water.Lange tijd leek ontzilting te kostbaar en inefficient om op grote schaal toe te passen.Maar aan het ZUCKERBERG INSTITUUT voor water onderzoek in de NEGEV-WOESTIJN zijn grote vorderingen gemaakt met ontziltingstechnieken VOOR ZEEWATER.Inmiddels heeft Israel drie grote,futuristisch aandoende ontziltingsfaciliteiten die SAMENWERKING HONDERDEN MILJOEN KUBIEKE LITERS WATER uit de MIDDELLANDSE ZEE..ZUIVEREN, TEGEN ACCEPTABELE KOSTEN…………….De ISRAELISCHE TECHNOLOGIE trekt delegaties van wetenschappers en politici uit de hele wereld,zoals de druppelirrigatiesystemen dat EERDER..al deden.Vooral INDIA,CHINA,en landen ten zuiden van de SAHARA lopen de deur plat.Een Israelische vriendin die werkt bij een organisatie die deze delegaties begeleidt ,vertelde me dat het bijna onmogelijk is om voldoende tolken te werven. …..
    Israelische waterwetenschappers vliegen op hun beurt naar zuidelijk Afrika om dorpen in nood te helpen. De regering ziet dit succes natuurlijk als een interressante troef.Veel laanden waar Israel geen diplomatieke banden mee onderhoudt worstelen met zoetwatertekorten en droogte. Een ontziltingsfaciliteit of twee in ruil voor,al dan niet koude,vrede met het verscheurde SYRIE.Dat zou toch wat zijn..<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 13. fleckie zegt:

  …..ISRAEL….. ‘ZES DAGEN OORLOG: de strijd ‘ . NIEUW ISR.WEEKBLAD 2.6.2017. ..door….BART SCHUT…… De Zesdaagse OORLOG , precies 50 jaar geleden,was een ISTAELISCHE over winning van mythische properties die de verhoudingen in het Mi-Oosten tot op de dag van vandaag bepaalt.Deze week de tweede van drie afleveringen: de strijd …………….
  De Israelische piloten die in de vroege ochtend van 5 juni 1967 in hun Franse Mirage-jets opstegen voor hun aanvalm op Egypt wisten precies wat zij deden. Tijdens de jarenlange planning voor operatie MOKED (‘focus’) was niets aan het toeval overgelaten.Dat was niet voor niets,de Egyptische luchtmacht -doelwit van MOKED-was meer dan twee meer zo grootste als de Israelische:450 tegen 200 gevechtsvliegtuigen.Met zulke verhoudingen kon de kleinste fout ,de minste hapering aan de kant v.d.Israeli’sfatale gevolgen hebben…………..De eerste golf had als doel het vernietigen van militaire vliegvelden opdat de Egyptische luchtmacht vleugellam zou raken.Daarvoor gebruikten de Israeli’s voor het eerst speciaal ( samenwerking met de Fransen)ontwikkelingen bommen,die nauwelijks te repareren waren kraters achterlieten op de startbanen die zij raakten. Hoog in de lucht boven de SINAI vlogen Israelische Vauteur- straaljagers die de radarsystemen van de Egyptenaren stoorden. In perfect contrast. hiermee vlogen de jachtbommenwerpers zelf juist zo laag mogelijk om onder de radar te blijven.Daarvoor waren aanvliegroutes over de Middellandse en Rode Zee gekozen. De mirages scheerden slechts enkele tientallen meters over het water,onzichtbaar voor de door de Sovjetunie aan Egypte geleverde radar en SA-2 luchtdoelraketten…………….VERNIETIGEND……………De eerste klap was overweldigend.De eerste golf vernielde 12 Egyptische vliegvelden en vernietigde honderden toestellen op de GROND.De Egyptenaren hadden geen speciale bunkers- hun vliegtuigen stonden keurig in rijen opgesteld naast de start-en landingsbanen.De IAF-piloten keerden terug en warden razendsnel -in 7.30 minutes herbewapend en van brandstof voorzien.De tweede golf was al even vernietigend als de eerste.Een derde was nauwelijks nodig,de Egyptische luchtmacht had de facto opgehouden te bestaan.Operatie MOKED overthrow alle verwachtingen en de verliezen waren aanvaardbaar,slechts 19 Israelische toestellen waren verloren gegaan.Generaal Ezer Weizmann belle vanuit zijn commandobunker naar zijn vrouw Reuma: ” We hebben gewonnen”. “Ben je gek geworden?” antwoordde zij,” Het is 10 uur in de ochtend en jij hebt de oorlog beeindigd?”……….Reuma Weizmann had gelijk ,zo er was Het nog niet.Terwijl de IAF zich nu op de Jordaanoever en Syrische ( en zelfs de Iraakse luchtmacht rictte om het success van Operatie MOKED te herhalen,was de strijd op de GROND nog maar net begonnen. Het Israelische aan als plan was simpel,maar allesbehalve eenvoudig uit te voeren. De bedoeling was de hoofdmacht van het 100.000 man sterile Egyptische leger in de SINAI te omsingelen en te isoleren door na een omtrekkende beweging. de in het achterland liggende passenger in te noemen en af te sluiten.Daarna zou de IAF -inmiddels met de handen vrij- vanuit de lucht de duizend Egyptische tanks vernietigen.Maar Daarvoor moeten de Israeli’s wel enkele lastige obstakels nemen. ………..In het noorden v.d.Sinai viel de divisive van generaal Israel Tal Khan Younis, Rafa en Arish,Het administrative centrum van de Sinai,aan.Ondanks soms hevig verzet an de goed ingegraven Egyptenaren,vielen de drie steden al op 6 juni in handen v.d.IAF?Op 7 juni lag de weg naar het Suezkanaal open voor de Israelische tankkolonnes.Generaal-major Ariel’Arik’Sharon,de held van ’56, had op papier een zwaardere Kluif: het netwerk van fortificaties van Abu Agheila,zo’n 50 kilometer ten zuiden van Rafa,p.Sharon had besloten tot een nachtelijke aanval om verwarring te zaaien onder de Egyptenaren en zo hun numeric keypad superioriteit ongedaan te maken. Dit betekende wel dat zijn troepen niet konden rekenen op steun uit de lucht,maar veel Israelische soldaten waren daar niet rouwig om ,Belen Maarten zich meer zorgen over ..FRIENDLY FIRE v.d.IAF dan om het verzet van het Egyptische leger.Op 5 juni liepen Sharons-infanteristen door het rulle woestijnzand om een omtrekkende beweging te maken en de Egyptische overmacht in de flank aan te vallen.Tegelijkertijd landden commandotroepen met helicopters achter de Egyptische linies en vielen deze in de rug aan………..VLUCHT…………………
  De operatie verliep als in een droom,aan het einde van de dag op 6 juni ,viel Abu Agheila.Tegelijkertijd was een speerpunt onder brigade-generaal Avraham Yoffe door het tussen de divisies van Tal en Sharon gelegen gebied geglipt,het terrain was er zo onbegaanbaar dat de Egyptenaren het vrijwel onverdedigd hadden achtergelaten. Na een dertien uur durend gevecht met de verraste Egyptische troepen nam Yoffe de vesting op Jebel Libni in. Toen Sharons,Tals en Yoffes tanks de Mitla-en Gidi-pas dreigden te bereiken,raakte de Egyptische legerleiding in paniek.President Gamal Abdul Nasser en legerleider Abdel Hakim Amer besloten al hun troepen zo Snelling mogelijk uit de Sinai terug te trekken.Wat een ordelijke aftocht had moeten woorden,ontaardde in een chaotische vlucht.De eindeloze colonnes Egyptische tanks en vrachtwagens – gemakkelijke doelen vanuit de lucht – werden onophoudelijk bestookt door Israelische bommenwerpers,ook met napalm.De soldaten lieten hun wapens en voertuigen achter,velen liepen meer dan 100 kilometer door de woestijn naar het Suezkanaal.Tienduizenden gaven er de voorkeur aan zich over te geven,maar de Israeli’s hadden niet gerekend op zoveel gevangenen,dus zagen zij zich gedwongen alleen de officieren vast te houden en de rest te voet naar het westen te sturen,Tallozen kwamen om van honger en dorst. >>>>>>>>>>>>>>>>>>>.

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg: namtallozen kwamen om van honger en dorst, …..In 48 uur hadden 70.000 Israeli’s met 700 tanks 100.000( met 1000 tanks ) verslagen. De overwinning was totaal ,vergelijkbaar met het success van de Duitsers tegen het reusachtige Sovjetleger aan het begin van OPERATIE BARBAROSSA in 1941.Opvallend genoeg was de Israelische tactiek( een verrassingsaanval) vanuit de lucht,omtrekkende bewegingen tegen status he verdedigingswerken,offensieve concentrate van tankeenhedendat ook. De Israeli’s rukten op naar het kanaal ,Gaza was al op 6 juni ingenomen,en een dag later veroverden de Israeli’s het in alle naast door de Egyptenaren verlaten Sharm el- Sheikh.De blockade van de strait van Tiran,door Belen gezien als Israels CASUs BELLI was voorbij.Minister van Defensie Moshe Dayan verklaarde om 12.15 uur dat de Straat een internationale water weg was,vrij voor alle scheepvaart.Een groter contrast met Nassers sluiting van zijn ‘territoriale wateren’, nog geen twee weken eerder,is nauwelijks denkbaar.Het eerste Israelische vrachtschip DOLPHIN voer dezelfde dag nog langs Sharm el-Sheikh naar Eilat……Een aspect van de verovering van Sharm el-Sheikh bleek cruciaal voor het verloop van de hele Zesdaagse Oorlog,met name ook op de twee andere fronten : die met SYRIE en- vooral-met JORDANIE?Een Egyptische officieren in de stad,Mahmoud Abd al-Hafiz ,spark na afloop v.d. strijd zijn absolute verbazing uit over de order zich terug te trekken:” We waren geschokt. De radio draaide overwinningsliederen en berichtte over de vernietiging van de Israelische luchtmacht en dat onze troepen voor de poorten van Tel-Aviv stonden”. Zijn verbijstering was begrijpelijk .De Egyptische legerleiding had al op. De ochtend van 5 juni ,direct na de vernietiging van haar luchtmacht ,besloten de buiten wereld,het Egyptische Volk en zelfs de eigen soldaten een rad voor ogen te draaien .Erger nog,ook Nasser werd niet direct op de hoogte gebracht v.d.enorme omvang v.d.militaire ramp.Het eerste op feite gebaseerde berichten van het strijd relook ontving de president pas om vier uur ‘middags toen een stafofficier hem meedeelde :” U heeft geen luchtmacht meer”. Voor de Buitenlandse bondgenoten v.d.Egyptenaren- de Syriers en vooral de Jordaniers – had de Egyptische disinformation fatale gevolgen. ………..GOLAN……….De Syrische regering en legerleiding ( na een series militaire staatsgrepen overlapten deze twee organon elkaar grotendeels) in Damascus slikten de Egyptische leugens over het strijdverloop voor Zoete koek.De Israeli’s lieten hen graag in die waan ,de IDF- leading gaf geen communiques uit over het strijd relook.Maar in plaats van een potentieel succesvolle aanval op noordelijk Israel van af de Golanhoogte,besloten de Syriers hun strategies he positive niet uit te buiten,maar af te wachten en zich te beperken tot artilleriebeschietingen van kiboetsiem in de laagvlakte.Al in de middag van 5 juni bleekdat de IAF allesbehalve vernietigd was,toen Israelische bommenwerpers de Syrische luchtmacht op hetzelfde recept trakteerden als de Egyptische enkele uren eerder.Nog steeds durfden de Syriers niet tot de aanval over te gaan en bleven zij vanuit hun fortificaties op de Golan geschokt toekijken hoe hun Mig- gevechtsvliegtuigen op de GROND en in de lucht vernietigen werden.Als een hert gevangen in de koplampen van een naderbij razende vrachtwagen maakte zij zich op voor de nu onvermijdelijke Israelische grlondaanval……Die kwam,,al had Minister van Defensie Moshe Dayan tot het laatste moment zijn twijfels,bevreesd als hij was voor de reactie van de Sovjets,Damascus ‘machtige bondgenoot.De israelische regering besloten echter in haar overwinningsroes dat het tijd was de Syriers een Lester te leren.De meeste grensschermutselingen van de afgelopen jaren hadden aan de voet van de Golan plaatsgevonden en de inwoners van Galilea zouden geen rust vinden zolang de hoog vlakte niet in handen v.d.IDF was.Om de indrukwekkende fortificaties op de Golan in te nemen,besloot de commandant v.h.noordelijk front,David Elazar ,tot een riskante operatie: een frontale aantal op de best verdedigde sector v.d.Syrische verdedigingswerken.Elazar hoopte op een snelle doorbraak:” Dit is belangrijk als je tegen Arabieren vecht”, vertelde hij later….”PSYCHOLOGISCH ZIJN ZIJ GEMAKKELIJK TE BREKEN”. De Syriers konden niet geloven dat de Israeli’s op dit moeilijkst denkbare front-beschermd door sterile hellingen- zouden aanvallen en dachten dat het om een schijnaanval ging.Maar de elitesoldaten van de Golan Brigade vochten zich dwars door de Syrische fortificaties heen. De volgende dag was de strijd alweer voor bij. en bereikten Elazars eenheden de in allerijl ontruimde stad Quneitra,aan de oostkant v.d.Golan. De oorlog tussen Israel en SYRIE duurde nog geen anderhalve dag,maar in die tijdens ver Loren de Shriners de Golan,een derde van hun tanks,de helft van hun artillerie en nagenoeg hun hele luchtmacht……Betaalden de Syriers een stevige prijs voor hun goedgelovigheid ,voor Jordanie betekende de desinformatie die de Egyptenaren verspreidden een regelrechte ramp.Hoessein sloeg het dringende advies van premier Levi Eshkol ( gegeven in de ochtend van 5 juni ) zich buiten de strijd te houden in de wind.Het was sowieso de vraag of de Koning zijn leger ,geleid door de Egyptische generaal Abd al- Munim Riad ,tegen had kunnen houden. Wel beseften de Jordaniers dat een grootscheepse aanval op Israel geen schijn van kans zou hebben,dus beperkten zij zich tot artilleriebeschietingen op Tel Aviv( de meeste granaten kwamen in zee terecht). Zorgwekkender was de positive van de bijna 200.000 Joodse bewoners van( west) JERUSALEM.Vooral de een enclave rond het Hadassa-ziekenhuis en de HEBREEUWSE UNIVERSITEIT was kwetsbaar,deze werd slechts verdedigd door 85 Israelische politieagenten…………….JERUSALEM……………De elite-eenheid v.het Jordaanse leger,het ARABISCHE Legioen,nam in de middag van 5 juni het VN-hoofdkwartier in het voormalige Britse GOVERNMENT HOUSE over,maar de Israeli’s gin gen onmiddellijk in de tegenaanval en verdreven .de Jordaande troepen.Met deze schermutseling en de artilleriebeschietingen op Tel Aviv en West- Jerusalem speelden Hoessein en Riad de havikken in de Israelische regering perfect in de kaart.De zo lang gekoesterde droom heel Jerusalem in te nemen lag binnen hand bereiken de Jordaniers zorgden met hun ondoordachte en op valse Egyptische informatie gebaseerde aanval voor de perfected aanleiding. Terwijl de tankbrigades van Uzi Narkiss ,commandant van het centrale front Jerusalem omsingelden,maakten parachutisten onder leiding van Mordechai’Motta’ Gur zich op voor hun aanval op de Oude Stad.Dayan was aanvankelijk tegen,bevreesd als hij was voor zware verliezen bij straatgevechten,maar nu waren het de politici die de verleiding de Kotel te’bevrijden’ niet konden weerstaan.Zelfs de voorzichtige Eshkol was voor,in de laatste uren van 6 juni liet hij Dayan weten:” De regering wil de Oude Stad”…… De Jordaanoever troepen leverden fel verzet en de parachutisten durfden geen lucht steun te vragen of tanks te gebruiken uit angst de heilige plaatsen te beschadigen.Het was de ochtend van 7 juni ,heel Jerusalem was inmiddels in Israelische handen,net als alle belangrijke steden op de Westelijke Jordaanoever: Ramallah,Nablus,Jenin,Hebron en Bethlehem- alleen de Oude Stad hield nog stand.Om half Negen vielen de parachutisten de LION’S GATE aan,namen haar in en rukten op door de nauwe Via Dolorosa. Jordaanse sluipschutters brachten hen verliezen toe,maar binnen minutes was de strijd voorbij:de Klaagmuur,de Tempelberg, en de Al- Aqsamoskee waren in Israelische handen.Nog voordat al het geweervuur in de Oude Stad was gestaakt,snelde Shlomo Goren,opperrabbijn v.d.IDF ,naar de Muur. Een stoot op zijn sjofar maakte aan alle twijfel een einde……NA BIJNA TWEEDUIZEND JAAR WAS JERUSALEM WEER JOODS.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Like

   • MArio Schettini zegt:

    Waarlijk een Godswonder!

    Like

   • fleckie zegt:

    Vervolg op ‘bijna 2000 jaar was JERUSALEM weer Joods’.. Rond Het mid dag uur liepen drie mannen de Lion’sGate alle drie droegen zij uniformen ,al was een van hen geen militair maar politicus.Moshe Dayan had sinds zijn benoeming een uniform en helm bij de hand gehouden voor precies zo’n moment .De andere twee waren generaals: commandant van het centrale front UZI NARKISS en de van een zenuwinzinking herstelde starched van de IDF,…YITZAK RABIN, De foto van de drie op weg naar de Kotel werd een icoon.. Bij de Muur stonden sommige parachutisten te huilen terwijl toegesnelde ultra orthodoxe Joden er dan stern. ” We hebben de stad herenigd,de hoofdstad van Israel,en zullen haar NOOIT meer delen”, spark Dayan plechtig.Rabin zei weinig,maar noemde het moment later een lang gekoesterde ,uitgekomen droom: ‘het was het hoogtepunt van mijn leven’.Toch is het niet de foto van de drie generaals bij de poort die in het collectieve geheugen van Israel en de wereld staat gegrift.Een ander plaatje,ook van drie militaire,zeker geen generaals,drukt duidelijker dan wat ook de emotie van het moment uit. Fotograaf David Rubinger ,zelf VETERAAN van de JOODSE BRIGADE tijdens de Tweede Wereldoorlog,nam de foto terwijl parachutisten Zion Karasanti ,Yitzak Vivaldi en Haim Oshri zwijgend,wat verwonderd en duidelijk onder de indruk van de gelegenheid bij de Klaagmuur stonden………..Toen de strijd gestreden was,ging de beurt over naar de diplomaten.Ook hier speelde
    de EGYPTISCHE PROPAGANDA een rol: zelfs de Sovjets hadden de verhalen van de vernietiging van de Israelische luchtmacht en de opmars naar Tel Aviv op 5 juni geloofd.Vandaar dat zij Amerikaanse plannen tot een onmiddellijk staakt het vuren te komen aanvankelijk negeerden.Toen de waarheid en de schaal van de nederlaag van hun Egyptische en Syrische bondgenoten in zijn volle omvang doordrong,ontstaken de communistische leiders in Moskou in grote woede. Het object daarvan waren uiteraard niet de leugenachtige Egyptenaren of de blunderende Shriners en Jordaniers. VN ambassadeur Nikolai Federenko schreeuwde de Veiligheidsraad in New York ..toe..dat..de..Israeli’s ‘ marcheerden in de voetstappen van Hitler’s beulen’,en premier Aleksei Kosygin dreigde de’criminele agressie’ van het ‘zionistische avontuur’ met militaire middelen te beeindigen…………………STAAKT..HET..VUREN………………………….
    Aan de andere kant was de regering v.d.Amerikaanse president Lyndon Johnson zeker niet ontevreden met het verloop van de strijd.De Israeli’s waren er in duizelingwekkende korte tijd in geslaagd met al hun vijanden af te rekenen zonder hun machtige bondgenoot in het conflict te betrekken.Washington begreep dat een staakt het vuren onvermijdelijk was,maar gunde de IDF de tijd haar werk af te maken.Waar de Russen opens haast hadden om wat restte van de Egyptische en Syrische legers te redden,trapten de Americanen op de R E M . Om de Sovjets van een mogelijk militair avontuur af te houden,kite Johnston de machtige Amerikaanse Zesde Vloot in de Middellandse Zee naar het oorlogsgebied opstomen. Moskou existed een onmiddellijke wapenstilstand waarbij al het bezet gebied diende te worden verlaten.De Americanness en-uiteraard -Israeli’s zagen er geen Neil in .Washington stelde in de midday van 6 juni een onvoorwaardelijk staakt-het-vuren voor( dus zonder teruggave van veroverd land) ,in de wetenschap dat aanname hiervan door de strijdende partijen wel een paar dagen zou duren en de IDF had haar werk af te maken. …..De Egyptenaren beseften dat de Sinai verloren was en koning Hoessein begreep dat hetzelfde gold voor Jerusalem en de Westelijke Jordaanoever.Doorvechten had geen zin meer,de Israeli’s waren militair in staat het Suezkanaal over te steken en naar Cairo op te rukken,terwijl de Jordaanse hoofdstad Amman vrijwel onverdedigd zou zijn als de Israelische generaals en politici hadden besloten datzelfde te doen bij de Jordaan.Zelfs de Syriers,traditioneel de minst rationale van de drie ARABISCHE bondgenoten,beseften dat hun hoofdstad DAMASCUS- op slechts 70 kilometer van de Golanhoogte- niet veilig was en aanvaardden op 9 juni schoorvoetend het Amerikaanse voorstel.De Israeli’s deden hetzelfde op 10 juni,na zes dagen was de strijd gestreden.Een van de verbluffendste over winningen in de militaire geschiedenis was een feit: de JOODSE STAAT had zijn grondgebied met een factor drie vergroot.Belangrijker nog,ISRAEL was naar voren getreden als de onbetwistbare sterkste militaire macht in het Mi.Oosten.En het allerbelangrijkst: JERUSALEM WAS IN ISRAELISCHE HANDEN…………Zangeres Naomi Shemer was in Arish in de Sinai om op te treden voor IDF-soldaten,toen het nieuwe binnenkwam dat de OUDE STAD was ingenomen door de parachutisten.Snel veranderde zij het laatste couplet van haar populaire lied”JEROESJALAJIM SJEL ZAHAV’.Daar ,voor de zegevierende Israelische troepen,zone zij voor het eerst de versie van’JERUSALEM VAN GOUD’ die voor zoveel van haar landgenoten de essentie van de Zesdaagse Oorlog bevatte…en nog steeds bevat…..WE ZIJN TERUGGEKEERD NAAR DE OUDE BRONNEN ,TERUG NAAR DE MARKTPLAATS. DE TROMPET SCHALT OVER DE TEMPELBERG,IN DE OUDE STAD.IN DE SPELONKEN VAN DE ROTSWAND GLINSTEREN DUIZEND ZONNEN.WIJ ZULLEN OPNIEUW NAAR DE DODE ZEE GAAN,OVER DE WEG NAAR JERICHO*.<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 14. fleckie zegt:

  …..LEGAAL MAAR ONVERSTANDIG. Door H.Knoop….NW.ISR.Weekblad 2.6.2017………………….
  Toen ik vijftig jaar geleden als correspondent in Tel Aviv de Zesdaagse Oorlog intensief meemaakte ,kon niemand bevroeden dat Israel anno 2017 nog steeds als bezetter in delen van de toen veroverde gebieden aanwezig zou zijn.De bezetting is met een halve eeuw een van de langstlopende ter wereld.Zelfs de Sovjetbezetting van de Baltische staten duurde korter…..Maar, is Israel inderdaad bezetter?Volgens nationalistisch en religieus rechts is het de bevrijder van JUDEA en SAMARIA..en is er geen sprake van bezetting.Duidelijk is dat er onder deskundigen van het internationaal recht een brede concencus bestaat over de juridische status van de Israelische aanwezigheid op de Westoever en in Oost Jerusalem.Israel is,zo oordeelt men,treedt op de Westelijke Jordaanoever als bezetter.Het heeft anders dan Oost..Jerusalem en de Golanhoogte het gebied formeel niet geannexeerd,en het Verdrag van Den Haag en deels de Vierde Geneefse Conventie van toepassing verklaard.De bezetting als zodanig baseert het op het Verdrag van Den Haag,en niet op de Vierde Geneefse Conventie.In die conventie wordt bezetting geduid als een overname van gebied van een PRIOR STATE.In het geval van de Westoever was er GEEN VOORGAANDE STAAT,omdat de annexatie van het gebied door Jordanie internationaalrechtelijk niet werd erkend………..In de Conventie van Den Haag wordt slechts gerept over ..VIJANDIG! en OMSTREDEN GRONDGEBIED.Wel heeft Israel vrijwillig de bepalingen uit de Geneefse Conventie op zich genomes die de rechten van de burgerbevolking ter plekke garandeert en beschermt………………….GAUTHIER………………..Iemand die van het bestuderen van de status van de gebieden zijn levenswerk heeft gemaakt is de Canadese jurist dr.Jacques Gauthier.Hij heeft inmiddels meer dan twintig jaar wetenschappelijke studie naar die status verricht en komt tot conclusies die haaks op de consensus staan…Volgens ..de niet Joodse Gauthier is er helemaal geen sprake van een bezetting en mogen Joden zich vrijelijk op de GEHELE WESTOEVER vestiges.Kort samengevat is hij van mening dat de verdragen van San Remo en Sevres …na de Eerste Wereldoorlog,waarin Joden het recht verweer een zich in het GEHELE MANDAATGEBIED ..PALESTINA..te VESTIGEN NOG STEEDS VAN KRACHT ZIJN.Bij de totstandkoming v.d.Ver.Naties in negentienvijfenveertig werden alle bestaande internationale verdragen integraal overgenomen en gerespecteerd.Dit nog los van het feit dat de VN ook geen verdragen te niet kon doen.Ook het verdelingsplan v.d.Algemene Vergadering in negentienzevenenveertig heeft volgens Gauthier die verdragen niet aangetast of overruled,nog afgezien van het feit dat de ARABISCHE STATEN het plan verwierpen………..Betekent de visie van Gauthier ..die door meerdere deskundigen wordt overgenomen nu dat Israel er verstandig aan doet burgers op de Westoever te vestigen? Gauthier heeft daarop geen antwoord.Hij beoordeelt slechts de juridische status van het gebied.Ik deel in dit opzicht de visie van Harvard hoogleraar Dershowitz,die de nederzettingen legal,maar onverstandig acht.Soms is het juist beleid om een recht niet uit te oefenen.Als er op het kruispunt een auto van links komt die niet van plan lijkt te stoppen,diet men er juist aan toch maar te remmen.De kerkhoven liggen vol met doden die ooit van rechts kwamen……Maar een ding is zeker,het zwalkbeleid dat Israel met betrekking tot de Westoever voert,zal niet nogmaals een halve eeuw door de wereld getolereerd worden. Het zal het gebied moeten annexeren of de bezetting beeindigen.Liefst op basis van een vredesverdrag, maar desnoods ..unilateraal.*<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

 15. fleckie zegt:

  ……………NEDERLAND STEMT ANTI-ISRAEL……………NIEUW. ISR.WEEKBLAD 2.6.2017…………
  WERELDPOLITIEK:..Engeland,Amerika,,Canada,Australie,Guatemala,Togo, en Israel stemden afgelopen vrijdag tegen de zoveelste anti-Israel resolutie bij de Van-wereldgezondheidsorganisatie,WHO…Engeland veranderde van ‘voor’ in 2016 naar ‘tegen’ in 2017.Deze resolutie maart Israel ..beter..te..zorgen..voor..de..gezondheid.. van palestijnen en bewoners v.d.Golanhoogte.Indieners waren SYRIE,Algerije,Egypte,,Koeweit,Libie,Saoedie-Arabie,Tunesie,de Palestijnse autoriteit,Tunesie ,Venezuela,Cuba,Ecuador,Pakistan en Zuid-Afrika….De resolutie werd met 98 tegen 2 stemmen en 21 onthoudingen aangenomen op de zeventigste bijeenkomst v.d.WORLD HEALTH ASSEMBLY in het ZWITSERSE GENEVE,…NEDERLAND:..STEMDE ..VOOR………De Duitse vertegenwoordiger bij de WHO sprak namens veertien Europeese landen,waar onder Nederland,wel zijn spyt uit over het politiseren en het anti-ISRAEL-VOOROORDEEL v.d.WHO.” De WHO is geen plaats voor politiek” zei hij.Hij verwelkomde de ‘constructieve houding van Israel bij het toelaten van de WHO – missie tot de Golan’ en hekelde de Syrische bemoeienis om het positieve missieverslag in de doofpot te stopped: ” En dat terwijl in SYRIE al meer dan driehonderd medische faciliteiten zijn aangevallen”. Omdat de tekst van de resolutie Volgens deze veertien Europese landen al ‘mere technisch en minder politiek ‘ en daarmee ‘ een stap in de goede righting ‘ is,stemden zij toch ..voor.*<<<<<<<<

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s