Grote BPE- inzamelingsoproep: Michael Mannheimer heeft uw hulp nodig

Screenshot_72

Michael Mannheimer was de eerste islam- en systeemcriticus die tot de opstand van het Duitse volk volgens Art. 20 in de Grondwet heeft opgeroepen. Hij is één de bekendste en langst actieve Duitstalige islam- en systeemcritici.

(Door: Peter Helmes – Vertaling: Theresa Geissler)

Terreur tegen islam- en systeemcriticus in Duitsland:

Michael Mannheimer als doelwit der politieke vervolging: Meerdere strafbevelen, talloze aangiftes, talloze gerechtelijke onderzoeken tegen de bekende islam- en systeemcriticus Helpt U mee! Geef uw steun aan Michael Mannheimer (MM) in deze inzamelingsactie met uw geheel persoonlijke bijdrage. Iedere bijdrage, hoe klein ook, is welkom.

Direct op de bijdrage-rekening hier:

https://michael-mannheimer.net/2016/07/03/spenden-fuer-michael-mannheimer/

In de voorste gelederen in de strijd tegen de islamisering van Europa

Beste lezers, beste vrienden van de B(urgerbeweging) P(ax) E(uropa)

Het is volkomen onbelangrijk op welke historische Grote Geesten die de islam eveneens, net zoals wij, analyseren (bijv. Goethe, Voltaire) wij, islamcritici en Verlichters, ons beroepen: In Duitsland moet intussen iedere islamcriticus rekening houden met staatsrechtelijke vervolging. Want Art. 5 GG – het grondrecht op Vrijheid van Meningsuiting – werd door het links-politieke establishment (waartoe ook de gevestigde partijen reeds lang behoren) de facto geannuleerd.Het is nauwelijks nog het papier waard waarop het geschreven werd (trefwoord Maas/Kahane).

Sinds lange tijd – vooral gedurende de laatste twee jaar – wordt Michael Mannheimer (MM) juridisch en links-publicistisch intensief vervolgd. Binnen enkele weken zijn er talloze aanklachten tegen hem ingediend, en meerdere strafrechtelijke processen tegen hem zijn aanhangig gemaakt. Dat achter deze aangiften een aangestuurde campagne schuilt, is meer dan waarschijnlijk. MM kan zeer vele desbetreffende voorbeelden overleggen. De teneur is meestentijds, dat men “met MM moet afrekenen.”

Hoe anders is dat bij ons, islamcritici van de BPE (Mannheimer is de aanvoerder): De voortdurende “vernietigende kritiek” door de MSM, door vele politici en door Justitie, alsmede de daarmee samenhangende dagelijkse strijd voor ons economisch bestaan, hebben ons aaneengesmeed, omdat wij weten dat wij alleen dan succes hebben, als wij in eigen kamp niet “verdeeld raken”. Michael Mannheimer is een groot medestrijder!

MM – die 58 jaar lang niets met Justitie te maken had, incasseerde vanaf het begin van zijn taak als verantwoordelijk uitgever van zijn blog http://michael-mannheimer.net/ en als auteur van ruim 4.000 artikelen reeds meerdere strafbevelen en talloze aangiften wegens vermeend “in gevaar brengen van jongeren”, “belediging”, “bekladding van het belijden van een geloof” en/of “volksophitsing.”

De strategie van diverse linkse organisaties hoe men één van hun meest prominente tegenstanders kan uitschakelen, is duidelijk te herkennen: daar zij qua argumentatie niets tegen MM’s onthullingen over de collaboratie van Links met de islam, over de NWO en vooral over het publieke gevaar van de islam kunnen inbrengen, hebben ze de stap gezet die in het Engelse spraakgebruik Lawfare wordt genoemd:

Lawfare betekent: Het bombarderen van de politieke tegenstander met talloze aangiften door zowel particulieren alsmede openbare instellingen uit linkse kring

Veel van onze collega’s (ikzelf ook) maken dit nagenoeg dagelijks mee. Tegen Michael Mannheimer is evenwel een regelrechte, genadeloze vernietigingsstrijd aangespannen van de zijde van Links en de tot hen behorende “politiek correcten”, ook binnen Justitie.

Sinds begin vorig jaar is de aangiftestroom tegen MM dramatisch toegenomen. Nagenoeg iedere week incasseerde hij een aangifte wegens zijn artikelen en toespraken. Ten gevolge van een ZDF-bijdrage tegen MM belandden sinds februari 2016 het ongelofelijke aantal van 60 aanklachten op MM’s bureau.

De redenen zijn steeds dezelfde: Zgn. “Jeugdbeschermingsorganisaties” (allemaal links) klaagden hem aan, omdat zijn teksten over de islam “een gevaar voor de jeugd” zouden zijn, aangezien het voor jongeren na het lezen van zijn teksten niet langer mogelijk zou zijn als verantwoordelijk individu met de maatschappij te vergroeien. Ja, U heeft het goed gelezen. Talloze aangiften beriepen zich op paragraaf 1666 STGB: “Bekladding van belijdenissen, religieuze samenlevingen en wereldbeschouwelijke verenigingen.”

Mannheimer´s “misdaden”: Hij heeft er in toespraken en artikelen meerdere malen op gewezen dat Mohammed krijgsgevangenen, maar ook critici van de islam, met eigen handen heeft gedood- en eveneens gevangenen eigenhandig heeft gefolterd tot de dood er op volgde. Wat een feit is, dat door islamgeleerden in het geheel niet wordt bestreden, maar integendeel gepresenteerd als het zoveelste navolgenswaardige optreden van de profeet.

MM’s vervolgers doorzochten openlijk het hele blog en klagen hem aan wegens artikelen die al dateren van jaren terug

Ver.di Neurenberg deed zelfs het voorstel zijn hele blog te verbieden, omdat hij “haat tegen moslims” zou zaaien.

Het landelijk recherchebureau Noordrijn-Westfalen – in het Bondsland van de onbeschrijfelijke minister van Binnenlandse Zaken Jäger, onder wie salafisten meer rechten hebben dan sommige Duitsers en een plaag voor heel Duitsland geworden zijn – klaagde MM aan wegens schending van paragraaf 131 STGB (opvoering van geweld), omdat hij bovenaan een artikel een foto heeft gezet die een ISIS-terrorist toonde met het hoofd van een Koerdische verzetsstrijdster, dat hij van tevoren persoonlijk had afgesneden en nu grijnzend voor de camera hield.

Het is volkomen duidelijk dat Links een soortement werkgemeenschap in het leven heeft geroepen ter uitschakeling van Michael Mannheimer

Daartoe behoort ook het leugenbericht (ZDF) dat MM veroordeeld zou zijn wegens “volksophitsing”en als “islamhater.”

Ook dat is je reinste leugen! MM is nooit veroordeeld wegens volksophitsing, noch stond hij ooit vanwege dit delict voor een gerecht. Zijn aanklacht tegen ZDF had succes: In een vonnis van het opperste Gerechtshof in Mainz werd het ZDF er toe veroordeeld dit bericht niet te herhalen op straffe van een boete van één miljoen Euro of een celstraf van één jaar voor de ZDF-intendant.

Mannheimer´s eigenlijke wens van een openbare bekendmaking van dit valse bericht door Claus Kleber op hetzelfde tijdstip van de uitzending werd echter verworpen. Zo komt het dat media nog steeds over MM berichten dat hij wegens volksophitsing veroordeeld zou zijn. Daarmee ging de strategie van het ZDF voor 100% op.

Islam-critici staan onder een de-facto beroepsverbod

De politieke tegenstander doet er alles aan om ons monddood te maken. Persoonlijke bedreigingen, bedreigingen met moord en belasteringen in de linkse media zijn standaard en hebben slechts één doel: Onze, hen onwelgevallige, critici van de islam en van de moraalterreur van Links tot zwijgen te brengen. Slechts weinigen houden stand tegen deze dagelijkse terreur. Vele islamcritici gooien dientengevolge de handdoek in de ring en geven stil en geruisloos op.

Als iemand die door de media van “rechts-extremisme,” van “islamhaat”, van “vreemdelingenhaat” en dergelijke wordt beschuldigd, krijgen Mannheimer en collega’s van media en uitgeverijen geen opdrachten meer; ze zijn de facto opgezadeld met een beroepsverbod. Alle tegen Mannheimer ingebrachte beschuldigingen zijn onwaar, vooral omdat zijn persoonlijke politieke houding door en door liberaal is. Als langjarige reizende verslaggever heeft MM bijv. meer buitenlandervaring en meer buitenlandse vrienden dan de meesten van zijn critici. Daarenboven heeft kritiek op de islam niets te maken met haat, maar met het fundamentele recht op vrijheid van meningsuiting. Tenslotte betitelen dezelfde media die ons, islamcritici, wegzetten als “islamhaters”, critici van kerken toch ook niet als “christenhaters.”

Kosten-intensieve processen kunnen door MM niet langer alleen worden opgebracht

MM heeft tot nu toe alle processen die hij tegen verklikkers en lasteraars (zoals het ZDF of de uitgeverij DuMont) voerde, gewonnen. Ook het proces dat een Düsseldorfse imam wegens MM’s heldere islamkritiek tegen hem aanspande ( beschuldiging van “volksophitsing”) is kort geleden stopgezet. Verloren heeft MM alleen het proces dat de Rottenburgse politicus Bodenmiller tegen hem aanspande wegens belediging.

Aan beide processen – die, welke hij ter zelfbescherming tegen lasteraars moet voeren en die, welke tegen hèm worden gevoerd – zijn aanzienlijke kosten verbonden, die hij niet langer alleen kan opbrengen.

Helpt U alstublieft met uw bijdrage, zodat Mannheimer de strijd tegen de islamisering van Duitsland verder kan leiden!

Helpt U mee! Ondersteunt U Mannheimer in deze inzamelingsactie met uw zuiver persoonlijke bijdrage. Elk bedrag, hoe klein ook, is welkom.

Met hartelijke dankzegging, ook in naam van de BPE

Om een bijdrage over te maken hier klikken:

http://michael-mannheimer.net/2010/08/08/spenden-fur-michael-mannheimer/

PS: Desgewenst kunt U ook bijdragen d.m.v. PayPal
Zie de PayPal-button op deze website: https://michael-mannheimer.net (rechtsboven).

Dank U voor alle bijdragen – en ook dank aan allen die reeds bijgedragen hebben!

Zonder uw hulp zou het MM- informatieblog niet mogelijk zijn.

Door: Peter Helmes.

(* Peter Helmes is BPE-lid en sinds 21 jaar free-lance publicist)

Bron:
http://paxeuropa.de
Auteur: Peter Helmes

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in demoniseren, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, Islamkritiek, islamofascisme, Islamofilie, kwaadaardige opzet, Links fascisme, Vrijheid van meningsuiting. Bookmark de permalink .

16 reacties op Grote BPE- inzamelingsoproep: Michael Mannheimer heeft uw hulp nodig

 1. Harry zegt:

  Zou nou wel eens precies willen weten waarom de lui die vervolgingen instellen , dat doen .
  Hoe ziek of corrupt ben je dan dat je je eigen soort mensen te gronde wilt richten ?
  Het zou mooi zijn als daar ook nog eens een grote onthulling over kwam op wiki-leaks o.i.d.

  Dat die achterlijke ingeteelde geitenn**kers onze vrijheid nou misbruiken om ons rechtssysteem tegen ons te gebruiken , daar zijn we al mee bekend , maar autochtonen ?

  Maar je ziet hoe fanatiek en gestoord die linkse meute is , ook nu weer met die schietpartij in Amerika .

  Linksen , ” democraten ” , socialisten ; geboren moordenaars van de mensheid .
  Eigenlijk zijn ze niks anders dan de zware criminelen .
  Alleen hun eigenbelang telt en geen enkele empathie .
  En ze gaan over lijken om hun doel te bereiken .

  Geliked door 1 persoon

 2. jantjeuitnl zegt:

  Van de gekke natuurlijk dat dit noodzakelijk is. Vrijheid van meningsuiting telt tegenwoordig alleen nog maar voor links, moslims en Sylvana’s. Degenen die de vvm bedacht hebben, namelijk de blanke witte man (ook voor de blanke witte vrouw), die worden kalt gesteld.

  Like

 3. Ron zegt:

  Gedoneerd.

  Like

 4. Republikein zegt:

  Immer wieder erreichen die Stadt Mannheim Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern, die für Flüchtlinge spenden möchten. Allerdings ist die Sortierung und bedarfsgerechte Verteilung von Sachspenden sehr zeitaufwendig und benötigt Räume. Aus diesem Grund ist die Stadt auf die Unterstützung durch soziale Träger angewiesen. Es empfiehlt sich, aktuelle Bedarfe vorab abzufragen.

  In elke stad, ook hier en buitengaats.
  Soepkippen.

  Like

 5. delamontagne zegt:

  Hoe dat alemaal zo kan zijn begrijp ik niet. Maar ik begrijp zoveel niet meer in deze achterlijke wereld.
  Ik las hier net ergens dat volgens peilingen in Duitsland 64% van de Duitsers Merkel’s uitspraak:”De islam maakt deel uit van Duitsland”, VERWERPT.
  Zijn er dan niet meer Duisters die deze man willen steunen?

  Like

 6. BertG. zegt:

  De Enschedese locoburgemeester Eelco Eerenburg heeft geen zin in een demonstratie aanstaande zondag in zijn gemeente.
  Hij zet daarom een streep door bordjes- en schreeuwterreur van de groepen Fortress Europe in samenwerking met Pegida, No Nazi’s in Enschede en Enschede tegen Racisme.
  https://www.powned.tv/artikel/enschede-verbiedt-demonstraties-pegida-komt-t

  Like

 7. Henk.V zegt:

  Donatie overgemaakt!
  Succes, Michael! Wachteres en ik staan aan jouw kant 🙂

  Like

 8. Pieter zegt:

  Zo… eerst ff geregeld. Nazi praktijken hou ik niet van. MM krijgt dus gewoon ondersteuning. Zijn ze nou helemaal van de pot gerukt!!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s