“Hard maar eerlijk”: Aan dergelijke slapjanussen gaat Duitsland te gronde

Screenshot_124

“Hard maar eerlijk”- onderwerp: “Hoe kan de politiek de mensen beschermen?” Eerder had de vraag moeten luiden: Hoe kan men de Duitsers beschermen tegen de politiek? 10.000ste TV-theatervoorstelling.

(Door: Michael Mannheimer – Vertaling: Theresa Geissler)

“Hard maar eerlijk”: Een mediale theatervoorstelling ter geruststelling van de burger

Aan zulke programma’s als “Hard, maar eerlijk” heeft geen mens iets. Ze dienen niet het achterhalen van de waarheid, maar alleen om de mensen het (verkeerde) gevoel te geven dat de staat alles voor ze doet. Er wordt echter “vergeten” te vermelden dat alle problemen die – in verband met de terreur van de islam – ter discussie staan er zonder de politiek van de gevestigde partijen (en daarmee van de staat) nooit geweest zouden zijn. In dergelijke programma’s mogen, om het maar eens recht voor z’n raap te zeggen, de brandstichters optreden als brandweermannen.

Michael Mannheimer Blog

TV-programma “Hard, maar eerlijk”: Hoe kan de politiek de mensen beschermen?

Wát een programma! En wat een gasten! In “Hard maar eerlijk” van 19 juni 2017 mochten uitgenodigde gasten zoals de CDU-minister van Binnenlandse Zaken Thomas Stropp (die familie is van de Cyprus-vernietiger Schäuble – en in Baden-Württemberg een coalitie vormt met de Duitsland-vernietigers-partij De Groenen ), die voor 100 procent achter Duitsland´s Engel des Doods “Angela” Merkel staat, zich uitlaten over de vraag “hoe de politiek de mensen kan beschermen.” De werkelijke vraag had echter moeten luiden:

Hoe kan men de Duitsers tegen de politici beschermen?

Want was het niet de politiek die met haar bijna criminele massa-immigratie miljoenen moslims binnenhaalde, waaronder zich een nochtans onbekende, maar in de tienduizenden lopende hoeveelheid “gevaarlijken” – zeg jihadisten, genadeloze moordenaars in naam van Allah – en zich verder ook honderdduizenden andere islamitische misdadigers zoals verkrachters, paspoort-fraudeurs, kinder-aanranders, Duitser- en Jodenhaters bevinden?

De islam zet in toenemende mate kinderen in voor het terrorisme Strobl: “Niet alles overdrijven”

De rechtspsycholoog Dietmar Heubrock, die zich al sinds jaren met het terrorisme bezighoudt, kwam daarbij meteen ter zake met verontrustende prognoses. Hij denkt namelijk dat terroristen spoedig doelgericht vrouwen en kinderen gaan inzetten om aanslagen te plegen.

Wat hij “denkt”, is allang realiteit. Palestijnen smokkelen al decennialang doelgericht vrouwen en kinderen naar Israël – als levende bommen. En ook in Afghanistan of in de door de islam nog niet volledig veroverde Afrikaanse landen als Kenia of Nigeria worden vrouwen en kinderen misbruikt als levende bommen. Om maar te zwijgen van Tsjetsjenië, waar de vrouwen van gedode jihadisten (mediaspraak: “terroristen”) als dodelijke zwarte weduwen gedwongen naar centrale plaatsen in Rusland worden overgebracht, waar ze dan de bommen moeten ontsteken, die men op hun (als zwanger vermomde) lichaam heeft aangebracht. Als ze dit niet doen, worden ze bedreigd met het wreedaardig vermoorden van hun kinderen.

Heubrock verklaart echter ook dat experimenten zouden hebben aangetoond dat veiligheidskrachten op deze nieuwe manier van terrorisme niet zijn voorbereid. Vrouwen zijn bij testen met een nagemaakte bom en gedeeltelijk echte springstof gemakkelijk door veiligheidscontroles gekomen, berichtte Heubrock:

“Op het internationale vlak hebben wij ook al gehad dat gehandicapte mensen of kinderen er doorheen werden gesluisd, waarbij zelfs pasgeborenen werden gebruikt. De veiligheidskrachten moeten zich daarop voorbereiden!” Dat alles klinkt huiveringwekkend, meent hij, en: “Dat is het ook.”

Bron: -www.epochtimes.de

Hierop verklaarde Strobl dat hij wist dat de islam in toenemende mate kinderen inzet ten bate van zijn terrorisme – maar pleitte hij tegelijkertijd “op z’n Staatsmans” “voor bezonnenheid en tegen paniek” en was hij van mening dat het allemaal niet overdreven moest worden.

Inderdaad. Door zijn CDU wordt dienaangaande überhaupt niets overdreven:

Ook niet dat dat ze er aan meewerkt om met de meest onheilzame politieke coalitie sinds de tijden van de SED (SED = coalitie van SPD+KPD) Duitsland met hulp van wederom de SPD in een hernieuwde, socialistische dictatuur te storten.

Het is ook niet overdreven dat de CDU Merkel volmacht gaf om samen met de eeuwige coalitiepartner SPD een de facto SED 2.0 te vormen en daarmee de bodem onttrok aan het Duitse conservatisme, dat voor decennialange stabiliteit na de Tweede Wereldoorlog had gezorgd.

Het is ook niet overdreven dat zich op Duitse bodem reeds een leger van 30 tot 50.000 IS-strijders bevindt (bron: Britse Geheime Dienst), die Merkel hier hielp binnen te loodsen en die slechts op het juiste tijdstip wachten om toe te slaan.

Het is ook niet overdreven dat Duitsers massaal vermoord worden door de islamitische immigranten, die zij, de CDU, hier naartoe gehaald heeft.

En het is ook niet overdreven dat Merkel, de ergste kanselier sinds Hitler, dag in dag uit wet en grondwet breekt – een feit dat meerdere keren door vooraanstaande Duitse staatsrechtsgeleerden is aangetoond waardoor zij ook meerdere honderden verzamelde aangiften van Duitse topjuristen ontving – die allemaal werden stopgezet.

Het is ook niet overdreven dat de islam zich opmaakt om niet alleen in Nederland, Engeland, Zweden, Frankrijk of België, maar vooral ook in de Europese toonaangevende staat Duitsland de macht over te nemen.

Het is niet overdreven dat in moskeeën openlijk wordt opgeroepen tot het doden van ons, “ongelovigen” (of wat denkt een Thomas Strobl & Co eigenlijk dat er in moskeeën wordt gepreekt?): er wordt uit de koran gelezen, waarin meer dan 200 moordbevelen tegen ons, “ongelovigen”, te vinden zijn. Denkt Strobl dat de imams in Duitsland deze passages in de koran overslaan?

Het is niet overdreven dat moslims openlijk over het vergassen van Joden mochten scanderen – zonder dat er ook maar één voor werd vervolgd. Dat echter tegelijkertijd Duitse oma’s, wier minimale pensioen niet genoeg is om te overleven, in de gevangenis worden gestopt wegens zwartrijden.

“Hard maar eerlijk”: De gebruikelijke theatervoorstelling om het volk dom te houden

Deze “hard maar eerlijk”- uitzending was zoals altijd: hard aan de feiten voorbij, eerlijk alleen tegenover het politieke establishment. Een pseudodemocratische theatervoorstelling, waarin een beetje stoom mocht worden afgeblazen, opdat de ketel niet ontploft. En waarin beslissende vragen weer eens niet werden gesteld:

Waarom kan een kanselier, die aan het parlement voorbij regeert en die al 1000 maal haar eed heeft gebroken, politiek overeind blijven?

Waarom is er niet allang een constructieve motie van wantrouwen tegen deze wettenbreekster?

Waarom is er de facto geen parlementaire oppositie meer?

Waarom is er de facto geen buitenparlementaire oppositie van de kant van de media?

Waarom wordt de islam nog steeds voorgesteld als een religie van vrede – hoewel hij te herkennen is als een vreselijke oorlogs- en veroveringscultus, die sinds zijn ontstaan 300 miljoen mensenlevens op zijn geweten heeft?

Waarom zijn het bijna alleen islamitische immigranten die moeilijkheden maken en niet integreren? (zie Soera 5:51)

Waarom is dat niet alleen bij ons zo, maar in alle westerse en niet-islamitische staten?

En vooral: Waarom wordt er nooit gediscussieerd over de vraag of de verwerving van de wereldheerschappij het voornaamste en belangrijkste doel van de islam is?

“Hard maar eerlijk”: Een mediale theatervoorstelling ter kalmering van de burger

Aan zulke programma’s als “Hard maar eerlijk” heeft geen mens iets. Ze dienen niet het achterhalen van de waarheid, maar slechts om de mensen het (verkeerde) gevoel te bezorgen dat de staat alles voor ze doet. Vergeten wordt echter, dat alle problemen die ter discussie stonden zonder de politiek van de gevestigde partijen (en daarmee van de staat) nooit bestaan zouden hebben.

In zulke programma’s mogen, om het maar eens recht voor z’n raap te zeggen, de brandstichters optreden als brandweerlieden

Slechts weinig Duitsers doorzien dit waarschijnlijk. Niet, omdat de rest daar te stom voor zou zijn. Maar omdat de meerderheid der Duitsers (en overige Europeanen) de wereld in het dicht gesponnen net der mediale valse berichtgevingen niet meer anders kunnen zien dan zoals politiek en media het willen.

Alle vreedzame wegen van het verzet zijn uitgeput – en hebben bewezen zonder succes te zijn

Wie denkt dat er nog een democratisch vreedzame weg zou zijn om Duitsland van de ondergang te redden, die gelooft ook in Sinterklaas. Alle middelen van het democratische verzet zijn allang uitgeput: Honderdduizenden onweerlegbare ophelderende artikelen in de alternatieve media hebben maximaal 5 tot 10 procent van de Duitsers bereikt.

Terwijl de systeemmedia de waarheid over de islam en de doelgerichte afschaffing van Duitsland systematisch verzwijgen – en vooral: terwijl ze met de politiek gemene zaak hebben gemaakt.

De eenheid van politiek en media is echter een klassiek kenmerk van een dictatuur. In zoiets bevinden wij ons.

Het minuscule restje verzet zoals Pegida of de AfD wordt in een geconcentreerde actie van gevestigde partijen, media en met behulp van hun terreurorganisatie Antifa systematisch bestreden en gedialogiseerd. Met miljoenen aan (illegaal besteed) belastinggeld, dat aan deze staatsorganisaties praktisch oneindige macht verleent.

Merkel zal ook de volgende kanselier zijn – en gedurende de komende 4 jaar de afschaffing van Duitsland afwikkelen. Zij, haar regering, de Duitse parlementen, de kerken, de vakbonden en de media zijn allang bezig het vrije democratische bestuur volledig op te heffen.

Voor een belangrijk deel is hen dat al gelukt. Het beetje verzet, dat in Duitsland nog de kop opsteekt, kunnen ze rustig negeren. De media zullen tot aan de volgende verkiezingen ook de rest aan twijfel of de AfD een democratische partij is (wat ze beslist is), door middel van hun aan Goebbels herinnerende methodes zó absoluut vernietigen dat de AfD in september vermoedelijk niet eens de benodigde 10% zal overschrijden.

Blijft nog slechts het gewapende verzet volgens Art.20 paragraaf 4 van de grondwet

Aldus blijft er slechts het volledige, gewapende verzet over, zoals het door art. 20 par.4 van de grondwet is gelegitimeerd. Maar nergens in Duitsland en Europa zijn ook maar aanzetten tot een dergelijk verzet te bespeuren. Duitsers willen niet vechten voor hun vrijheid en hun land. Ze willen liever ten onder gaan in fatsoen en vredelievendheid. Duitsland zal niet het eerste land, niet de eerste cultuur zijn die ten onder gegaan is aan haar eigen decadentie en aan het ontbreken van iedere reflex tot zelfbehoud.

De islam heeft met zijn verovering van Byzantium het toenmalige Oost-Romeinse Rijk overwonnen – en daarmee een meer dan 2000 jaar heersend Romeins imperium begraven. 600 jaar later zal hij ook het laatste restant van het Romeinse Rijk, Europa, hebben vernietigd.

Ook in het toenmalige Byzantium waren er genoeg waarschuwende stemmen tegen de islam. Net zoals tegenwoordig werden zij toen genegeerd. De laatste woorden van Keizer Constantijn XI schijnen geweest te zijn: “Hadden wij maar genoeg geloof geschonken aan de waarschuwende stemmen tegen de islam.”

Hij heeft echter, zoals alle ten onder gegane volkeren, de bittere ervaring moeten beleven, dat de realiteit niet plaatsvindt in het conjunctief. Maar dat ze toebehoort aan de brute wetten van macht en geweld.

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Antifascisten", "diversiteit", "goedmenschen", "Integratie", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, christendemocraten, Communisme, cultuurrelativisme, demoniseren, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Groenen, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Merkel, Moslims, Multiculti, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, publieke omroep, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

6 reacties op “Hard maar eerlijk”: Aan dergelijke slapjanussen gaat Duitsland te gronde

 1. hendrikush zegt:

  Sie haben es gewusst.

  Like

 2. tippelaar zegt:

  Lees het boek : “nederland schaft zich af”. Het gaat in NL net zoals in duitsland. Rutte begint steeds openlijker te liegen en te bedriegen.

  Like

 3. kampersrene zegt:

  Er was in Merkelland een meningsverschil over verschillende spreuken en gezegdes
  WIE GOED DOET GOED ONTMOET …daarover is twijfel ontstaan !
  ZOALS HET KLOKJE THUIS TIKT,TIKT HET NERGENS… …….. of OOST WEST THUIS BEST, dat gaan ze vertalen in het Arabisch
  NIET ALLE MOSLIMS ZIJN TERRORISTEN , MAAR ALLE TERRORISTEN ZIJN WEL MOSLIMS
  daarover is iedereen het roerend eens
  vervolgens kwam de oppositie aan het woord die stelde
  BETER TIEN ISSLAMIETEN IN DE LUCHT DAN EEN IN HET LAND…. het gevolg
  waren verwijten zoals racisme en onverdraagzamen men overweegt zelfs die partij te verbieden

  Like

 4. BigLJohn zegt:

  Duitsland gaat niet ten gronde, maar het IS al te gronde gegaan. En dat kan ook gezegd worden over Engeland, Frankrijk en Zweden. Het lijstje word steeds langer. Zelfs in de Benelux is het al zover dat er geen weg meer terug is. Vluchten kan niet meer, ik zal niet weten hoe volgens het bekende liedje. Voor dat onze buurman op 73 jarige leeftijd overleed aan die vreselijke ziekte, sprak hij deze woorden nog tegen zijn vrouw Greetje. Zijn lot was onvermijdelijk. Maar geldt dat, in een ander opzicht, eigenlijk niet voor ons allemaal ?

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s