LONGREAD: Kunstenaars van de ontwrichting

Screenshot_102

(Door: Petra de Geus)

Veel mensen vinden dat het niet goed gaat met onze samenleving: de massa-immigratie, politieke correctheid, aso AZC’s, propaganda en censuur, waarom staan we dit toe? Waar komt de zelfhaat vandaan? Wie proberen ons te ondermijnen en wat staat hen voor ogen? Wat zullen de gevolgen zijn voor onze samenleving? In dit artikel wil ik ingaan op de oorsprong van de zelfhaat die ons door de kunstenaars van de ontwrichting, namelijk de islam, links en het Grootkapitaal, stelselmatig wordt aangepraat. Daarna wil ik ingaan op de allianties van deze drie ontwrichtingspartners en voor zover dat kan een blik op de toekomst werpen.

Oikofobie

De voorstanders van onze vernietiging beschuldigen ons, het Westen met verve van imperialisme, kolonialisme, fascisme, racisme en superioriteitsgevoelens. Het Westen is de grote boeman, de onderdrukker. Veel mensen uit het Westen, met name de links georiënteerden, nemen deze beschuldigingen maar al te graag over, zodat zij zich in hun schuldgevoel kunnen wentelen en zich daarmee van hun Gutmenschelijke kant kunnen laten zien. Ik wil hier nadrukkelijk aantekenen dat dit een kwestie is van selectieve blindheid. Ten eerste is het een eenzijdig verhaal over het Westen en ten tweede mis ik hier de beschuldigingen aan andere partijen, medestanders in het beschuldigen, die toch precies hetzelfde, zo niet erger, gedaan hebben.

Om met het eerste te beginnen; ja, je kunt het Westen moeiteloos van dit alles beschuldigen. Maar de koloniale en de imperialistische perioden waren van voorbijgaande aard. En er staat ook wat tegenover. Het Westen heeft uit eigen beweging de slavernij afgeschaft. Ook het fascisme, diep verwerpelijk, was een tijdelijke eruptie. En Duitsland had destijds de nodige redenen zich niet bij het eenzijdige Verdrag van Versailles neer te willen leggen. Daarbij ken ik geen ander land dat zo voorbeeldig aan oorlogsverwerking heeft gedaan. En voor wat betreft de superioriteitsgevoelens; is dat niet iets menselijks, dat men zijn eigen cultuur beter acht? Ik zie genoeg zwakke plekken in mijn cultuur en geschiedenis en die wil ik best ter discussie stellen, maar in een open dialoog en juist daar is nu geen sprake van. Er is een eenzijdige dialoog, waarbij het Westen stelselmatig op zijn meest verwerpelijke aspecten wordt gewezen en de andere culturen zelf blijkbaar nooit een vlieg kwaad hebben gedaan. Dat vreemde culturen dat proberen, is één ding, maar dat westerlingen er zelf aan meedoen is een kwestie van zelfhaat of oikofobie.

Laten we eens naar het tweede punt kijken; hoe zit het met het imperialisme, kolonialisme, fascisme, racisme en de superioriteitsgevoelens in de islam? Vanaf de acties van Mohammed in de 7e eeuw is er sprake van veroveringsoorlogen, ofwel kolonialisme en imperialisme. Dit duurt tot op de dag van vandaag en is dus al meer dan 1400 jaar bezig, vele malen langer dan welke westerse mogendheid en met veel meer slachtoffers ook. Hoe zit het met het racisme in de islam? Nou, over negers wordt denigrerend gesproken en er zijn veel passages in de Koran, de Sunna en Hadith waarin letterlijk wordt gezegd dat Joden, christenen en afgodenaanbidders tegengewerkt, gemarteld en vermoord moeten worden. De Koran is uiterst agressief tegenover niet-moslims. Over racisme kunnen we dus kort zijn; de islam is vele malen racistischer en kent zichzelf veel meer superioriteit toe dan welke westerse mogendheid ooit heeft gedaan. En waar de westerse landen de slavernij hebben afgeschaft, blijft zij in de islam als goddelijke opdracht bestaan.

Het is dan ook een majeure farce als iemand als Sylvana Simons zich vanwege het Nederlandse slavernijverleden aansluit bij de islamitische partij DENK, die bovendien de Armeense genocide ontkent. Ook werden slaven in de islam vele malen slechter behandeld dan in het Westen, denk maar aan de pijnlijke eunuch (castratie) operaties waardoor ca. 80% van de slachtoffers een pijnlijke dood stierf. Dan blijft van het rijtje het fascisme nog over. Ook daarover kan ik kort over zijn. In 1935 ontving Hitler talloze gelukstelegrammen uit de islamitische wereld na het invoeren van de Neurenberger rassenwetten. Het wordt ook gezegd dat de Jodenvernietiging was ingegeven door Amin al-Hoesseini, de moefti van Jeruzalem. Dus het is evenzeer een farce om het Westen eenzijdig van fascisme en Jodenhaat te beschuldigen. De islam doet het vele malen erger.

Vervolgens zou je kunnen vragen, apart van alle negatieve aspecten; wat staat er tegenover? De westerse wereld heeft een hele impuls van wetenschappelijke, artistieke en humanitaire vooruitgang gebracht. Wat heeft de islam dan gebracht, behalve ellende? Als de Nobelprijzen een indicatie zijn, dan is het niet veel. En als je naar de feitelijke situatie in de westerse en islamitische wereld kijkt, dan zijn de verschillen zo groot. Het vrije Westen met zijn open cultuur, zijn vooruitgang op het gebied van welvaart en gezondheid contrasteert in alle opzichten met de achterlijke, gewelddadige en chaotische situatie in de meeste islamitische landen. Er zijn veel immigranten uit moslimlanden naar de westerse wereld. Zijn er ook westerse migranten naar de islamitische wereld? Het is toch wel een duidelijk signaal als de migratie maar één kant op gaat?

Ik zou samenvattend willen stellen dat de westerse cultuur zekere niet perfect is, als insider weet ik de zwakke plekken zelf het beste te vinden. Maar de veel geuite beschuldigingen van imperialisme, kolonialisme, fascisme, racisme en superioriteitsgevoelens zijn eenzijdig en vallen in het niet bij het islamitisch imperialisme, kolonialisme, fascisme, racisme en hun superioriteitsgevoelens. Daarnaast heeft het Westen veel positiefs voortgebracht, terwijl de islam enkel ellende en achterlijkheid voortbrengt. Het is daarom duidelijk dat westerlingen die in het linkse schuldverhaal participeren selectief of stekeblind zijn. Niet alleen is dat dom en gevaarlijk, het is ook grof tegenover de slachtoffers van de islam. Homorechten in de islam? Vrouwenrechten? Democratie? Andere linkse hobby’s? Laat me niet lachen.

En helaas, de leugens van de politieke correctheid gaan nog veel verder. Het fabeltje van de islam als “de religie van de vrede”. Lees de Koran dan eens! Wie durft te beweren dat de islam de religie van de vrede is, heeft bloed aan zijn handen. En dan het tweede fabeltje, voor ISIS en voor bij aanslagen: het heeft niets met de islam te maken! Ook hier is er een simpel antwoord: lees de Koran. Het derde fabeltje voor bij aanslagen: het komt door discriminatie en sociale achterstelling, men heeft niets met de islam te maken. En dan het vierde fabeltje: de immigranten zijn hoogopgeleide kenniswerkers die een verrijking zijn voor ons land en onze pensioenen gaan betalen, de mythe van de apothekers uit Aleppo. Ook weer een grove leugen. Nu, twee jaar verder, jaren waarin de feiten allemaal zo veel mogelijk onder de pet werden gehouden, valt het sprookje definitief uit elkaar. De immigranten blijken analfabeten die niet willen werken en van wie 1 op de 6 crimineel is.

En waar blijft links bij deze feiten? Links is niet thuis. Freek de Jonge, na al zijn propaganda voor het ANC, horen we niet meer nu de blanke in Zuid-Afrika het zwaar te verduren heeft. Pro- immigratie George Clooney gaat naar Los Angeles verhuizen, omdat hij Engeland vanwege de aanslagen niet meer veilig genoeg vindt voor zijn kinderen. Kortom, als de idealen zijn versleten dan horen we links niet meer, het houdt zijn mond en zoekt een veilig heenkomen. Links is laf en  wil zijn fouten niet erkennen. Het claimt zijn protestactiviteiten voor zichzelf, maar o wee, als iemand tegen hem protesteert, dat is dan gelijk een onmenselijke nazi. En ondertussen werkt links door aan zijn andere desastreuze hobby: diversiteit. Om de eigentijdse problemen het hoofd te bieden, moet de politie aan de hoofddoek. Een slechter en meer doorzichtig advies heb ik zelden gehoord; diversiteit als de kortste route richting sharia. Deze politiecommandant moet zo snel mogelijk uit zijn functie ontheven worden, want het is wel duidelijk dat hij er niet geschikt voor is.

Gutmenschtheorie

Bij mij blijft de vraag dan hangen: wat krijgt de Gutmensch voor de trouw aan zijn idealen? Het is toch inmiddels wel duidelijk dat de linkse idealen zijn versleten? Het presentje dat links krijgt, is de genderwaan, de LBGT-politiek, homostudies, homohuwelijk, adoptierecht, geslachtsoperaties en gender-neutrale wc’s. Alsof dat ons van de ondergang gaat redden. Ik heb niks tegen homo’s, maar ik vind de genderproblematiek in geen verhouding staan tot de immigratieproblematiek. Als Marcuse ergens gelijk had met zijn begrip repressieve tolerantie, dan is het wel hier, in de eigen gelederen. De gendervrijheid als doekje voor het bloeden voor de massa-immigratie. Verder vind ik de alliantie van links met de islam om daarmee een genderpolitiek te bevechten ronduit ridicuul, want deze ideeën gaan lijnrecht in tegen de Koran. Een links-islamitische alliantie is een gelegenheidshuwelijk, waarbij links vroeg of laat het loodje gaat leggen. Links is laf en dom, maar geen nood, als de islam aan de macht komt, is het snel met hem gedaan.

Invasie van onze voorzieningen

Het probleem van de huidige volksverhuizing/immigratietsunami is niet alleen de immigratie zelf en zelfs niet dat het voornamelijk moslims zijn. Het probleem is dat de politiek dit toestaat, dat onze catastrofale leiders hierin geen actie ondernemen. Als we als burgers niet op de politiek, de media, de politie en het rechtssysteem kunnen vertrouwen, dan is er sprake van een enorme vertrouwenscrisis en heeft ons bestuur de facto geen legitimiteit meer.

Ons land is inmiddels afgezakt naar een niveau om te huilen: onderbezette en overwerkte politie die informatie voor de burgers onder de pet houdt, een aanslag verzwijgt (Amsterdam) en onder het mom van diversiteit met hoofddoekjes wil gaan lopen, geen geld voor thuiszorg, het onderwijsniveau holt achteruit, ongeloofwaardige propaganda en censuur  in de media en catastrofale “leiders”, misleiders eigenlijk. En terwijl de jeugd nog een spelletje Risk of Kolonisten van Catan speelt, worden de West-Europese landen overspoeld door een echte en massale invasie van nieuwe bijstand-kolonisten. Ondanks alle maatschappelijke problemen wordt er ruim geld uitgedeeld aan deze “vluchtelingen”/”economische migranten”/ bijstandsmigranten, of laten we maar gewoon zeggen: parasieten. Waarom? Wat hebben zij dan voor ons gedaan? Welke band hebben wij met hen? Het zijn profiteurs en ze verachten ons, ze hebben geen legale papieren, waarom laten we ze toe? Waarom laten we ze blijven? Waarom staan we toe dat ze hun criminaliteit op ons botvieren? Waarom staan we toe dat ze onze sociale voorzieningen uithollen en ons land verarmen? Want het zijn geen vluchtelingen en het zijn ook geen economische migranten. Het zijn kolonisten van onze welzijnsvoorzieningen. Het zijn gratis geld migranten. Het is de omgekeerde slavernij; in plaats van gedwongen te werk worden gesteld zonder loon te krijgen, komen ze nu vrijwillig om niet te werken en toch geld te krijgen. Het is als de sprinkhanenplaag uit de Plagen van Egypte: alles zal kaal worden gevreten.

Kunstenaars van de ontwrichting

Onlangs stond er op deze site van E.J. Bron een interessant artikel van Henk V., een commentaar op “Komt de eindstrijd naderbij?” naar aanleiding van een gelijknamig eerder verschenen artikel van de bekende historicus Emmet Scott. Zowel het originele artikel van Scott als het commentaar van Henk V. zijn zeer lezenswaardig. De kern van hun betoog is dat er drie krachten uit zijn op de vernietiging van onze Joods-christelijk-humanistische samenlevingen, namelijk de wereld van het grote geld, de islam en de politiek-correcte stroming. De auteurs stellen dat deze drie partijen onderling sterk verschillen en allen een eigen agenda voeren, maar elkaar gevonden hebben in een samenwerkingsverband. Ik deel deze analyse van het bondgenootschap van deze drie ogenschijnlijk onverenigbare partijen en wil haar hier verder uitwerken om niet alleen te kijken waarin zij elkaar vinden, maar ook waarin zij zich van elkaar onderscheiden.

De grootste gemene delers en de verschillen die tot relatiebreuk zullen leiden

Om de diabolische en anti-maatschappelijke gelegenheidshuwelijken van de drie grootmachten links, islam en het grootkapitaal in kaart te brengen, is er een aantal aspecten waar we op zullen moeten letten. In de eerste plaats is er de gerichtheid van deze grootmachten: religieus en (inter)nationaal. Vervolgens kunnen we kijken hoe hun positie eruit ziet in termen van doelen, strategie en machtsmiddelen. Op basis van deze informatie valt te analyseren hoe de allianties tussen deze drie partijen eruit zien en zich zullen ontwikkelen.

Met betrekking tot de religieuze gerichtheid kunnen we zien dat de islam en links een aantal gezamenlijke oriëntaties hebben. De islam is tegen alle andere godsdiensten en links is tegen religie in het algemeen. Ze kunnen elkaar vinden in hun gezamenlijke aversie tegen christenen en Joden. Van het grootkapitaal heb ik niet direct een religieuze gerichtheid vast kunnen stellen. (Ik denk dat ik wel weet welke deze is, maar dat valt buiten het kader van dit betoog). In zijn algemeenheid stelt het grootkapitaal zich naar buiten toe niet religieus op.

Voor wat betreft de maatschappelijke gerichtheid streeft de islam naar  wereldheerschappij en is hij om te beginnen fel gekeerd tegen alles wat daarmee volgens hem  in strijd is en dat zijn zeker alle democratieën. Links is in zijn algemeenheid tegen onderdrukking en het ziet de westerse samenlevingen als de grote onderdrukkers vanwege het imperialisme, kolonialisme, racisme, fascisme en hun gevoelens van superioriteit. Was het voorheen het kapitaal, bij gebrek aan geproletariseerde arbeiders heeft zij haar strijdterrein verlegd naar alle onderdrukten, de victim groups, of dat nu vrouwen, gehandicapten,  zwarten of moslims zijn. Het grootkapitaal is tegen natiestaten en tegen identiteit, omdat dat haar in de weg staat naar de overdracht van soevereiniteit van macht van natiestaten naar haar gedroomde nieuwe wereldorde. De islam en links vinden elkaar dus in hun haat tegen de Joods-christelijke humanitaire democratieën. Voor de islam is links de gemakkelijkste ingang in de westerse samenlevingen. Voor links is de islam als “onderdrukte groep” een slachtoffer van het onderdrukkende Westen en daarom een natuurlijke bondgenoot. Voor het grootkapitaal zijn beide partijen geschikt om de strijd tegen de natiestaten en hun identiteiten te voeren. Het Grootkapitaal is al sinds de 18e eeuw bezig met haar veroveringstocht. De allianties die zij smeedt, zijn niet van gisteren, maar inwisselbaar als het er op aankomt, aangezien zij altijd beide kanten steunt.

Voor wat betreft de doelen lopen de gelegenheidspartners wat meer uit elkaar. De islam heeft een islamitische wereldheerschappij voor ogen. Links heeft een internationale orde voor ogen waar onderdrukking is uitgebannen, kortom een egalitaire, politiek-correcte, multiculturele, “diverse” samenleving. Het grootkapitaal heeft een nieuwe wereldorde voor ogen waarvan we naar de invulling mogen raden. In elk geval zal het een globalistische orde zijn, een wereldregering, met een sterk hiërarchische, piramidale machtsstructuur.

Als machtsmiddelen heeft de islam de olierijkdom, de massa-immigratie en internationale organisaties zoals de OIC en de VN. Via zijn financiële connecties heeft hij ook invloed op de media, universiteiten en een web van talloze NWO’s. En er zijn veel islamitische militante groeperingen, variërend van Al Qaida tot Sharia for Belgium. Links heeft als machtsmiddelen de invloed op talloze organisaties, variërend van politieke partijen, de media, politie, het onderwijs en het OM. Dat heeft zij in de meeste westerse maatschappijen. Het grootkapitaal heeft als machtsmiddelen de banken, waaronder de FED, de Wereldbank en het IMF, de oliemaatschappijen en het militair-industrieel complex.

Als we naar de strategieën kijken, dan zien we bij de islam een hele verscheidenheid: van de beledigde moslim tot gewelddadige aanslagen op onschuldigen, guerrilla en het uitroepen van een nieuw kalifaat. Alles is geoorloofd. Links hanteert als strategieën met name de politieke correctheid en de propaganda en censuur via de media. Verder zijn er de “verbindende” strategieën zoals een kopje thee drinken, bruggen bouwen en diversiteitsprogramma’s. Maar ook rechtszaken en actie tegen wat zij extreemrechts noemt, en dat is iedereen die het niet met haar eens is. Daarnaast is er de indoctrinatie via het onderwijs en sabotage van beleid als bepaalde zaken haar niet zinnen. Het grootkapitaal hanteert eveneens een scala aan strategieën, van economische druk en financiële crises tot internationale diplomatie, aanslagen en oorlogen.

Voor de overzichtelijkheid heb ik de informatie in een tabel gezet:

Screenshot_103

Hierboven heb ik de raakvlakken van de drie duivelse partners aangegeven. Nu wil ik ingaan op de verschillen. Het is duidelijk dat de idealen van de islam ruimschoots verschillen van links en van het grootkapitaal. Links mag voor de islam een handige partner zijn, uiteindelijk zijn de verschillen erg groot. Zodra de gezamenlijke vijanden als machtsfactor hebben ingeboet, zal de strijd tussen de islam en links oplaaien. Het is duidelijk dat de islam over meer machtsmiddelen en strategieën beschikt, dus hij zal deze strijd eenvoudig winnen. Misschien is het interessant om hier een voorbeeld aan te halen; Toen het Iraanse volk zich had bevrijd van het juk van de Sjah, grepen al snel militante islamitische groepen de macht. Binnen korte tijd stonden de Iraniërs naar ayatollah Khomeini te luisteren en de communisten, trouwe partners in het verdrijven van de Sjah, werden opgesloten als zij voor ze de gevangenis bereikten nog niet waren doodgeschoten of gekeeld.

Ook voor het grootkapitaal is links nauwelijks partij. De invloed op de media kan door het grootkapitaal simpel overruled worden en daarmee verliest links haar grootste machtsbasis. Het grootkapitaal heeft veel meer middelen ter beschikking dan links en ook haar strategieën zijn veel invloedrijker. Dan blijft over de strijd tussen de islam en het grootkapitaal. Op dit moment valt vast te stellen dat zij via de oliehandel gezamenlijke belangen hebben. Dus misschien komt het voorlopig helemaal niet tot een strijd tussen die twee. En zolang die strijd niet losbarst, is links misschien ook veilig. Mocht het tot een strijd komen, dan is het duidelijk dat het grootkapitaal veruit de meeste macht heeft. De islam daarentegen heeft de macht van het getal en het fanatisme van zijn ideologie.

Tot slot zou ik willen zeggen dat deze analyse vrij algemeen is en dat er grote verschillen per land kunnen bestaan. Ook is er niet zoiets als “de islam”, deze is evenzeer een lappendeken van religieuze en etnische verschillen en belangen. Bovendien betreft de bovenstaande analyse een abstract tijdspad. Daarom zou ik in het onderstaande wat meer specifiek naar de toekomst willen kijken en dat wil ik doen via de Oostenrijkse politicoloog Michael Ley en via Peter Hammond.

Michael Ley: de komende opstand

Michael Ley stelt in zijn boek “Die kommende Revolte” dat er in Europa een nieuw tijdperk van gewelddadige conflicten opdoemt. Als redenen geeft hij de onbalans tussen werknemers en ontvangers van de overheidsgeld, het ontoereikende immigratiebeleid en een steeds ongebreidelder ‘casino kapitalisme’, waarbij risicovolle speculatie het leeuwenaandeel van de wereldwijde waardeschepping vormt.  Met daarbij het risico dat hele economieën failliet gaan en hun sociale taken niet meer kunnen vervullen. Het resultaat hiervan is dat er nieuwe frontlinies komen, met name in het sterk vergrijsde centrum van Europa. Er zullen spanningen ontstaan tussen de generaties, tussen migranten onderling en tegenover de meerderheid van de samenleving, tussen sociale klassen, tussen ideologische en politieke groeperingen en tussen de beroepsbevolking en de afhankelijken, die verzorgd moeten worden. Voor degenen die de politiek maatschappelijke slagvelden van de nabije toekomst in de gaten willen houden, zet ik de door Ley genoemde spanningsfronten op een rijtje:

 • tussen de generaties
 • tussen migranten onderling
 • tussen migranten en de meerderheid van de samenleving,
 • tussen sociale klassen
 • tussen ideologische en politieke groeperingen en
 • tussen de beroepsbevolking en de afhankelijken, die verzorgd moeten worden

Tenslotte: volgens Ley is het totalitarisme nog niet uitgebannen. Hij beschuldigt de leidende 1968’ers met hun beginselen van een terugkeer naar totalitaire wereldbeelden. Gezien de huidige waarneembare sociale onrust vreest hij een terugkeer naar een totalitaire situatie. Als oplossing van de problemen stelt hij dat er twee dingen moeten gebeuren. Hij stelt allereerst een consequent immigratiebeleid voor, dat zich richt op de immigratie van goed opgeleide en migranten die bereid zijn te integreren. Daarnaast moet Europa streven naar een ‘universalistische Europese beschaving’, ‘die consequent haar waarden opeist en verdedigt’.

Peter Hammond: Europa zal branden

Hammond maakt een analyse van de correlatie tussen maatschappelijke spanningen en percentages moslims in een land. Deze aanpak leidt tot schokkende inzichten die volgens hem als een ijzeren wet de 1400 jaar oude islamitische geschiedenis hebben afgetekend. Als moslims minder dan 2% van de bevolking uitmaken, zijn ze de aardigste buren die je je kunt voorstellen. Vanaf 5% worden er eisen gesteld. Er moet halal voedsel zijn, apart worden gezwommen en men voelt zich gaandeweg door meer en meer zaken beledigd. In feite gebeuren deze zaken niet spontaan, ze zijn voorgeschreven in de regels van de jihad van de migratie. Als moslims de 10 % van de bevolking benaderen, hebben ze de neiging om chaos en wetteloosheid te verhogen om te kunnen klagen over hun levensomstandigheden.  In Parijs zien we al jaren autobranden. Elke niet-moslim actie beledigt de islam en de resultaten zijn opstanden en bedreigingen die dagelijks te zien zijn, met name in de islamitische wijken van Frankrijk, maar tegenwoordig ook steeds vaker in Zweden. Na het bereiken van 20%  kunnen naties plotse rellen verwachten, de vorming van Jihadistische milities, sporadische moorden en het in brand steken van christelijke kerken en joodse synagogen. Op 40 % ervaren naties wijdverbreide moordpartijen en chronische terroristische aanslagen. Vanaf 50% wordt het land automatisch een islamitisch land. Dit kan in eerste instantie vreedzaam gaan, maar gaandeweg zullen meer militante groepen eisen gaan stellen. Vanaf 60% ervaren naties onbelemmerde vervolging van niet-moslims uit alle andere religies, met inbegrip van de zich niet conformerende moslims, ook wel hypocrieten genoemd. Er ontstaan sporadische etnische zuiveringen (genocide), er is het gebruik van de sharia als wapen en de belasting voor niet-moslims, djizja, wordt opgelegd. In Soedan werd ook de slavernij opnieuw ingevoerd. Boven de 80 % is er dagelijkse intimidatie en gewelddadige jihad, vaak door de staat uitgevoerde etnische zuiveringen en zelfs een genocide, want deze naties verdrijven de ongelovigen, en willen een 100 % islamitische bevolking. Bij de 100% zal de vrede luiden van de ‘Dar–al-Salaam’ het islamitische ‘Huis van de Vrede’. Er hoort nu vrede te zijn, want iedereen is moslim, de madrassa’s zijn de enige scholen en de Koran is het enige woord. Maar kijk om je heen, de vrede wordt nooit bereikt, want ook in deze 100% islamitische staten intimideren en spuwen de meest radicale moslims haat en voldoen aan hun bloeddorst met het doden van minder radicale moslims, omwille van diverse redenen.

Een blik in de toekomst

Met de inbreng van Emmet Scott, Henk V., Michael Ley en Peter Hammond kunnen we wel enigszins een glimp van de toekomst samenstellen. De huidige ontwikkelingen kunnen niet anders dan leiden tot grote politieke spanningen. De politieke (mis)leiders die hun taken niet uitvoeren, zullen de zaak verergeren door besluiten uit te stellen, te vermijden of te saboteren. Dit zal leiden tot (gewapende) conflicten in Europa en misschien ook de Verenigde Staten. Er zullen (gewapende) No-Go-Areas zijn, gewelddadige rellen, opstanden en milities. De eens zo open en tolerante West-Europese staten zullen financieel worden leeggezogen. Dit betekent dat de staten niet meer in staat zullen zijn aan hun verplichtingen te voldoen. Staatsschulden zullen oplopen en voorzieningen zullen opbreken. De politie zal onderbemand zijn, waardoor de chaos nog verder zal toenemen. Als de overheid is geplunderd, zal de rest worden geplunderd: bedrijven, organisaties, alles wat waarde heeft zal worden geroofd. Onze cultuur zal verder worden vernield, inclusief onze cultuurhistorische schatten, zoals ook Bamyan, Palmyra en Nineveh werden vernield. De rechtsstaat zal worden uitgehold, wat een voedingsbodem is voor vergaande corruptie. Democratie en recht zullen hun betekenis verliezen en er zal grootschalig armoede zijn. Misschien zullen de staatsgrenzen van Europa verdwijnen en zullen er nieuwe centra ontstaan. De problemen zullen samensmelten tot een nieuw amalgaam van islamisering, kapitalisme en klimaat. De gezondheidszorg zal een crisis beleven, zodat er gemakkelijk nieuwe ziektes kunnen komen, zoals ebola, en oude ziektes zullen terug kunnen komen. Dit alles zal er komen in plaats van de ons aangeprezen en niet gewilde Supercultuur. Barbara Coudenhove Kalergi (ja, nicht van) schreef in januari 2015 in de Standard: “Europa bekommt ein neues Gesicht, ob es den Alteingesessenen passt oder nicht.” (Europa krijgt een nieuw gezicht, of de oorspronkelijke bewoners dit nu leuk vinden of niet).

Door:
Petra de Geus (juli 2017)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Allochtonen, Barbarisme, cultuurrelativisme, Cultuurstrijd, Demografie, Dhimmitude, dictatuur, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, Globalisering, Graaien, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, Marxisme, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, Naïviteit, New World Order, nieuw fascisme, Pacifisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Racisme, Rotzakken, sharia, Slavernij, Socialisten, soevereiniteit, Terrorisme, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

19 reacties op LONGREAD: Kunstenaars van de ontwrichting

 1. Hendrik zegt:

  Maar wanneer komen wij, de Europese burgers eindelijk eens in het geweer? Het kan toch niet zo zijn dat alles hier beschreven zomaar gebeurt.

  Like

 2. louis-portugal zegt:

  Het is allemaal zoooooooooooooooo duidelijk en toch willwn velen het niet geloven.

  Like

 3. Paardestaart zegt:

  Exactly. Petje af dat je het allemaal onder mekaar hebt gezet.
  (Wat denk jij nu van onze leiders? Zijn ze nou echt zo onnozel, of is een big bang het uiteindelijke doel van de gestage sloopmaatregelen? Waarom doen ze dit – uit sektarische verblindheid, of zijn het uitvoerders )

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Zeer indrukwekkend! Hartelijk dank, Petra de Geus.
  Toch blijkt met name uit die tabel weer eens duidelijk (al wisten we dat al langer) dat Links bij al haar doelstellingen direct al een steek laat vallen, die de ellende nóg groter maakt dan ze al is, en die uiteindelijk tot de onherroepelijke ondergang van Links-zelf zal leiden:
  Links had in haar stelling : “tegen religie” alleen maar consequent hoeven zijn en tegen zichzelf moeten zeggen: “Inclusief de islam.” Dan waren de gevolgen van alle andere aspecten meteen afgezwakt. Nu zijn, samen met de westerse samenleving, ook hún utopische idealen ten ondergang gedoemd. Dat hèb je nu eenmaal met die “bondgenoten.”
  “Because of one horse shoe nail.” Tja……

  Like

 5. Jan Flier zegt:

  Ik heb dit met genoegen gelezen. Dit inzicht ontbreekt volkomen in onze media.

  Like

 6. Beschouwer zegt:

  Hier komt weer duidelijk naar voren dat links vals is. VALS Vies Achterbaks Leugenachtig en Schijnheilig. Dit heeft links gemeen met de islam die taqiya (misleiding) als kunst heeft verheven.

  Like

 7. Williaan zegt:

  Uitstekend geschreven!

  Like

 8. Gert Jan Reitsma zegt:

  Knap gedaan Petra. Ik heb het nu even snel gelezen. Later nog en keer rustig. Twee aanvullingen. 1. De zelfhaat in West Europa komt mede doordat Jan-met-de-pet niet meer een reden kan aangeven waarom hij sowieso leeft.(Laten we eten en drinken want morgen sterven wij).2. Het gebrek aan kennis over hetgeen in de Bijbel staat over de komende 25 jaar. Het worden jaren waarin zaken gaan plaatsvinden, die men niet voor mogelijk had gehouden. Nogmaals complimenten voor de analyse!

  Like

 9. Piet Karbiet zegt:

  Helder betoog en niet om vrolijk van te worden. Voor het grootkapitaal kun je bij religie wellicht het Nihilisme of Satanisme invullen. En goed om te weten dat er nog een nicht van die Kalergi rondwandelt. Er lopen genoeg linke gekken rond de beweren dat die man helemaal niet heeft bestaan.

  Like

 10. tjonge zegt:

  “Waar komt de zelfhaat vandaan?”
  .
  dat is simpel beste petra de geus,
  die zelfhaat begint op de scholing van de jongeren, en dat is al minimaal 2 tot 4 decennia aan de gang !
  een voorbeeldje, er was een poosje terug een nichtje op visite, die studeert rechten.
  op een gegeven moment kwam het gesprek uit op vluchtelingen.
  ik heb nog nooit iemand zo gedreven de vluchtelingen en alles wat erbij hoort zien verdedigen.
  owee als je tegen was, ik was slecht, racist etc, etc.
  .
  en die dame wordt in de toekomst rechter….pffffffff, totaal brainwash……
  .
  hoop het niet meer mee te hoeven maken…wat een ellende…

  Like

 11. biebie zegt:

  Multiculti is een Utopie van een Oikofoob.
  DUIDELIJK toch……

  Like

 12. Piet Karbiet zegt:

  Het is hier gelukkig niet nodig om de 101 overeenkomsten tussen de Islamitische, anti-semitische, vrouwen onderdrukkende en ondemocratische veroveringsideologie van de Muzelman en het Nazisme op te sommen. Die kent men hier maar al te goed.

  Like

 13. Peacepipe zegt:

  Doorsturen naar zoveel mogelijk politici! E-mail adressen zijn te vinden op de websites, zoals b.v. van de Tweede Kamer! Hopelijk dat er dan een paar wakker worden en aan de toekomst van (klein)kinderen gaan denken!

  Like

  • Lot zegt:

   Ja die Halsema die net kinderen had, begon na haar vertrek ook te zeuren over hun cultuur en al die hoofddoeken. Niet omdat zij dat meent, maar om niet te eindigen als Borsten. Alleen meepraten en zacht weg kunnen vloeien in een anoniem leven. Als zij het meende laat het haar zelf maar vaak zeggen voor de camera rechtstreeks, en dat zij fout was, maar doet zij niet.

   Like

 14. mr.Ethos zegt:

  Verdomd goed artikel!!!Potdomme het is de waarheid!!!Ik wens u het allerbeste toe, nog vele artikelen a.u.b.

  Like

 15. reageerbuis zegt:

  Niets dan lof voor dit artikel!

  Like

 16. fleckie zegt:

  Spanningsfront tussen generaties: o.a. Het woord ‘vergrijzing’, en vanuit D66 ( Mevr.Dijkstra, vroeger verslaggeefster van de NOS- t.v.- uitzendingen)…’voltooid leven’, op 75- jarige leeftijd?…. ..maar meestal is het natuurlijk NIET de bedoeling op persoon-zelf betrekking hebbend,

  Like

 17. Pingback: E.J. Bron

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s