EEN VERWARDE MAN . . .

Screenshot_68

(Door: “Driek”)

Als moslims inderdaad dezelfde god aanbidden volgens de Paus, dan rijst den zeer brandende vraag waarom er dan al veertienhonderd jaar in zoveel landen een islamitische uitroeiingsoorlog tegen het Joden – en christendom gaande is. Dorpen en kerken in Pakistan, Nigeria en Syrië worden platgebrand en christenen worden bijna overal waar moslims het voor het zeggen hebben vervolgd en afgeslacht. In Irak daalde het aantal Chaldeese kerken hierdoor van 300 in 2003 tot slechts 57 nu. En ook die overgebleven kerken zijn constant het doelwit van de volgelingen van Mohammed. Over dien Joodsche bevolkingsgroepen in islamitische landen zal ik het maar niet hebben. 

Welnu, ik zeg het hier maar ronduit, spitse lezer van “E.J. Bron”, dien man in vrouwskledij leest zelden of nooit een boek, laat staan de koran. De paus heeft geen idee hoe het er in de echte wereld aan toegaat. Het is een verwarde man. Vooral een man met domme uitspraken. Want, lezer, het gebod ‘Gij zult niet doden’ en het ‘Heb uw naasten lief’ zullen wij in den koran niet tegenkomen.

Het christendom is een godsdienst van liefde, die zijn leden de hoogste morele principes leert van goed gedrag. Bemin uw naaste. Streef naar vrede. Help de behoeftige. Leef mee met en verhef de onderdrukten. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden.  Met deze tekst begint het zeer interessante boek Een morele afrekening’ van Daniel Jonah Goldhagen. Geen boek voor bij het haardvuur. Neen, het is een sinister boek en lange tijd een verboden boek. Doch zeer interessant en lezenswaardig.

Het christendom is een godsdienst die de haat tegen één groep mensen, de joden, vanuit de kern was toegewijd, en die deze door de geschiedenis heen in zijn hele territorium heeft verspreid. Het beschouwde en belasterde hen, soms in zijn heilige geschriften en doctrine, als zijnde de moordenaars van Christus, als kinderen van de duivel, als schenders en bevlekkers van al het goede, verantwoordelijk voor een enorme reeks rampen en menselijk lijden.

Deze haat – dit verloochenen door het christendom van de eigen wezenlijke en goede morele principes – heeft ertoe geleid dat christenen in de loop van bijna tweeduizend jaar vele ernstige misdaden tegen de joden hebben begaan en hen op andere manieren leed hebben berokkend, onder andere door massamoorden. De bekendste en omvangrijkste van deze massamoorden is de Holocaust.

De vraag voor christenen, vooral voor de rooms-katholieke kerk, is: wat moet een godsdienst van liefde en goedheid doen om haar geschiedenis van haat en onrecht onder ogen te zien, om haar slachtoffers schadeloos te stellen en zichzelf zodanig te rehabiliteren dat ze niet langer de bron is van haat en het onrecht die ze, ongeacht haar verleden, nu niet meer zou tolereren? Dat is de vraag die dit boek stelt.

Screenshot_69
Een verwarde man bij de Klaagmuur

Daniel Jonah Goldhagen snijdt zich een weg door de historische en morele nevelen, om zo de betrokkenheid van de katholieke kerk bij de Holocaust volledig bloot te leggen. Hij verbreedt de discussie die zich concentreerde rond paus Pius XII tot een onderzoek naar de kerk in heel Europa. Hij toont aan dat de betrokkenheid van de kerk en de paus bij de vervolging van joden veel verder gaan dan tot nu toe werd aangenomen. De kerkleiders waren volledig op de hoogte van de vervolgingen. Maar zij spraken zich er niet tegen uit en deden ook niets om het verzet ertegen aan te moedigen. In plaats daarvan ondersteunden ze vele elementen ervan. Sommige geestelijken namen zelfs actief deel aan de massamoord.

Screenshot_70
Adolf Hitler begroet hoogwaardigheidsbekleders uit Rome

Maar Goldhagen gaat verder in zijn onderzoek. Hij ontwikkelt een exacte manier om de mate van schuld van de Kerk en haar geestelijkheid te bepalen, en die was veel omvattender dan tot nu toe werd verondersteld. Hij toont aan dat de Kerk, volgens haar eigen leer zelfs, een tot nu toe niet erkende plicht tot genoegdoening heeft. Hij verkent die plicht, analyseert de strategieën van de Kerk om daar onderuit te komen, en schetst wat de Kerk te doen staat om de schade die zij de joden heeft berokkend, ongedaan te maken en zichzelf te helen.

(Uit: Daniel Jonah Goldhagen. ‘Een Morele afrekening’. De rol van de katholieke kerk in de Holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel. Uitgave Manteau – De Bezige Bij)

Door:
“Driek”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in antisemitisme, Barbarisme, Christendom, demoniseren, Dhimmitude, Historie, Holocaust, Hypocrisie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, Islamofilie, Jodenhaat, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, nationaalsocialisme, nieuw fascisme, Paus Franciscus, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, verloedering, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

70 reacties op EEN VERWARDE MAN . . .

 1. Marlies zegt:

  Heel goed om dit wederom onder de aandacht te brengen, Driek. Top!

  Geliked door 2 people

 2. Jan zegt:

  Zegt genoeg over de volks-, land- en civilisatieverrader

  Geliked door 4 people

 3. kampersrene zegt:

  Dat kan niet , dat bestaat niet , hoe is dat mogelijk ! Is die foto niet gefotoshopt ? Onze heilige vader met een van zijn Chistenvervolgers , of is die foto , waarheid ? dan is het de hoogste tijd dat Popie Jopie een afspraak maakt met een psychiater . Ik heb het reeds geschreven de Paus is ook maar een mensch die vatbaar is voor ziekte , ook die van de geest , zoals dementie , verwardheid en dergelijke , waardoor het onderscheid tussen de leer van Mommamed en deze van Christus , vaag wordt .Dan is er nog het probleem “dezelfde hemel” , plezant weer die moslims naast de Jezusaanbidders , dan is het heden een weerspiegeling van het eeuwige . Ik denk dat ik mij gaan laten dopen in een Voo-Doo tempel

  Geliked door 1 persoon

 4. ildiko zegt:

  Paus staat en stond ook altijd aan de verkeerde kant.

  Geliked door 2 people

 5. dirkroelofs zegt:

  Argentinie? Paus en andere van zijn landgenoten. Waarom denk ik aan uitroeien van tegenstanders. Waarom denk ik aan angst aanjagen.Waarom denk ik ook telkens aan smeerlapperij verbergen?

  Geliked door 2 people

 6. ildiko zegt:

  benieuwd als de VATICAAN valt wat gaat hij dan zeggen???

  Geliked door 1 persoon

 7. koddebeier zegt:

  Vreemd he, dat er met de vele import parasieten, ineens zoveel verwarde mannen rondlopen !

  Like

 8. Die idioot leeft totaal buiten de werkelijkheid.

  Geliked door 1 persoon

 9. Gert zegt:

  U heeft gelijk de paus hoort fel te ageren tegen het islamfascisme. Geen zelfde god. Kan ook niet. De islam gaat over haat geweld liefdeloosheid onderwerping dood. Hun oorlorzuchtig boek wat rammelt samengesteld uit 6 sektarische groeperingen waar verzen zijn weggelaten toegevoegd veranderd. Niets Goddelijks aan.Terwijl Jezus oproept tot hrt streven van vrede en liefde in het hart.te ontdoen van wat je bezwaard. U gaat voorbij aan de vele geestelijken christenen die hielpen met onderduiken van Joden. Paus Pius XII is gerehabiliteerd hij heeft zeer veel Joden geholpen en verborgen gehouden voor de Duitsers. Laatst op National Geographic een documentaire geweest. Zeker er waren ook die fout waren. Maar nu is een kerk die verzoening wil en een mea culpa t.a.v. de Joden. Of blijft u liever zwijmelen in wrok wat u niet verder brengt dan alleen u hart te vernietigen?

  Like

 10. ReaGluurder zegt:

  10.000en komen er vroeg voor uit hun bed om de Heilige Vader te kunnen aanschouwen. Geen wonder dat het zo’n Zooitje is, overal. Poppenkast alom!

  Geliked door 1 persoon

 11. Cathja zegt:

  Goed om dit aandacht te geven, @Driek! Deze feiten zijn lang niet bij iedereen bekend.

  Like

 12. Anna zegt:

  Driek u hebt helemaal gelijk.
  De vroege kerk, heeft de oorsprong van de kerk ( wat toch de joden waren ) volledig buitenspel gezet.
  Augustinus is zelfs begonnen met te zeggen dat de kerk in de plaats van Israël is gekomen……hoe arrogant….. en hoe fout…..walgelijk….met grote wereld wijde gevolgen tot vandaag de dag….. We zien nu gelukkig dat Augustinus ongelijk had, want God zelf bemoeid zich weer met Israël…..
  Deze ” vervangingsleer” is de grootste kerkelijke dwaling ooit geweest…… met VELE MILJOENEN JOODSE DODEN TOT GEVOLG. En vervolgingen tot vandaag de dag….
  U hebt met dit artikel helemaal gelijk de kerk heeft boter op haar hoofd….. veel boter….

  Zolang de kerk deze schuld niet beleid en deze dwaalleer blijft toegedaan… en niet afzweert, zal de kerk steeds verder in de marge verdwijnen….en misschien wel helemaal verdwijnen….

  En met de kerk bedoel ik niet alleen de RK kerk maar alle denominaties die je maar bedenken kunt…… er zijn maar enkele vaak ” losse ” kerkleden die deze grote dwaling zien.

  Geliked door 2 people

  • Cathja zegt:

   @ Anna

   Deze zogenaamde ‘vervangingstheorie’ is ook onderwerp van gesprek binnen de kring van orthodoxe protestanten. Men gaat inzien dat ze verkeerd zaten/zitten met hun overtuiging dat ‘de kerk’ de plaats heeft ingenomen van Israël.
   Het is goed dat men dit erkent. Dwalingen moeten uit de weg geruimd worden. Er is al veel teveel narigheid geschied.

   Like

   • Anna zegt:

    Dat schrijf ik ook. Vervangingsleer de grootste kerkelijke dwaling aller tijden… voor tijdens en na de reformatie. Met kerk bedoel ik niet alleen RK maar alle denominaties….. !!!!
    En in vrijwel alle kerkelijke stromingen vind je anno 2017 nog fervente aanhangers van de vervangings leer. U schrijft ” men gaat inzien ” dat is juist, maar dat is nog maar zeer sporadisch……..Tot grote schande van de kerk…..

    Geliked door 1 persoon

 13. caligula jr. zegt:

  Aan die foto met hitler klopt iets niet met al die armen en handjes schudden !!

  Geliked door 1 persoon

 14. N.E. Derlander zegt:

  Ik ben benieuwd, als deze paus bidt, tot welke God hij dan bidt: de God van Israël of tot allah?

  Het joden- en christendom komen voort uit de God van Israël, en het christendom heeft als bijzonder kenmerk, dat zij de drie-eenheid (Vader, Zoon en heilige Geest relatie) als anker hebben. Als de paus denkt dat God van Israël en allah een en dezelfde entiteit zijn, dan verwerpt hij het kenmerkende anker van het christendom.

  Naast de door Driek weer uitstekend verwoorde verschillen tussen het christendom en de islam, en de door hem geciteerde “schuld” van vooral de Rooms-Katholieke Kerk t.o.v. de Joodse gemeenschap, wil ik als Rooms Katholiek nog wijzen op de beleving van het individu. Mijn bezwaar tegen “het gedrag” van het instituut en haar aanhangers was in de afgelopen 50 jaar steeds dat als ik zei, dat ik de roep om hulp van Christus miste (ik vond de dienst een plichtmatige invulinstructie), ik dan door de rest van de toen aanwezige Rooms Katholieken werd weggezet als Tokkie. Grappig en triest tegelijk is dat veel van die vrome geloofsgenoten van toen, die mij als Tokkie meende te kunnen wegzetten nu zelfs niet meer in het bestaan van God geloven (terwijl ik daar nog steeds van overtuigd ben). Dezelfde mensen behandelen mij nu weer als Tokkie, als ik zeg dat ik PVV stem.

  Wat voor de Paus opgaat, gaat volgens mij ook voor de 3 christelijke politieke partijen in Nederland op!

  Geliked door 1 persoon

  • Beschouwer zegt:

   ” Ik ben benieuwd, als deze paus bidt, tot welke God hij dan bidt: de God van Israël of tot allah? “”

   Satan waarschijnlijk net als de moslims satan in vermomming aanbidden.

   Like

   • Jade zegt:

    De paus aanbidt Lucifer, net als de elite.
    En de hoge heren in Nederland schuiven
    gezellig aan om er maar bij te horen.
    Weet u, ik heb het nu te vaak gehoord.
    U zou dit interview eens kunnen bekijken:

    Geliked door 2 people

   • Beschouwer zegt:

    @ Jade: bedankt voor het zenden van deze link. Ik ben op de hoogte van de satanische pedonetwerken die er binnen een deel van de elite zijn. Ik hoop dat de regering Trump gaat bijdragen om dit vuile gore moeras te dempen. Hier zou de valse regering ook zoiets moeten doen.

    Like

  • Petra DeBoer zegt:

   Voor de SGP geld het niet want zij verwerpen de islam en staan achter de Joden, het Jodendom en Israël. Ik heb altijd meegekregen dat je als christen achter de Joden, het Jodendom en Israël dient te staan en het Joodse volk Gods volk is. Ik ben dus niet RK maar een protestant. Voor protestanten is Israël een essentieel onderdeel en toen ik nog lid was van een kerk kreeg ik elke drie maanden het blad Kerk & Israël, wat ik altijd las. Verder ken ik verschillende mensen die in de 70-er jaren voor een jaar in een Kibboets in Israël gingen werken om het land mede mee op te bouwen. Mede dank zij deze protestanten is Israël van een woestijn veranderd in een vruchtbaar land.

   Meer info over de protestantse kerk en Israël
   https://www.protestantsekerk.nl/themas/kerk-en-israel/kerk-en-israel

   Het zou fijn zijn om niet alle kerken over één kam te scheren want de protestantse kerk is totaal niet te vergelijken met de Rooms katholieke kerk.

   Like

   • BertG. zegt:

    Jij leek mij nou echt zo’n refo vrouwtje die met zo’n ouderwets hoedje op zondag naar de kerk gaat, gezien sommige reacties.
    Maar zo gek veel scheelt het niet refo of protestants.

    Like

   • Cathja zegt:

    @ BertG. op 13/7 om 21:13

    Refo’s zijn ook protestants.

    Je bent protestants of je bent Rooms-Katholiek.
    Maar Refo’s kun je qua levensstijl niet vergelijken met mensen die bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een PKN-gemeente, of bij een Evangelische beweging.

    Lastig?

    Like

 15. vanhetgoor zegt:

  Het Christendom heeft niet veel op met antisemitisme, echter het Katholicisme heeft hele nare trekjes tegen joden. Dat is een klein detail. Het is wel belangrijk. Er is mij niet veel bekend over pogroms door de Kopten in Egypte, nooit gehoord dat Grieks of Syrisch Orthodoxen alle joden van de stad hebben samengedreven op het marktplein van de stad. Overal waren het de Paapsen / de Roomsen, in Polen zijn nog pogroms gehouden ná de tweede wereldoorlog, ze gaven de joden de schuld voor de tweede wereldoorlog.

  In tegenstelling tot het Christendom in het algemeen was de Rooms Katholieke kerk meer bezig met politiek en met het verkrijgen van macht, kunst, invloed en geld. De RK-kerk is business, big business, show business! De RK-kerk ziet ook in het jodendom een bedreiging omdat de joden de heilige plaatsen in bezit hebben, er moet dus geld worden afgestaan als men daar wil bidden. Waarom men daar wil bidden is mij een volkomen raadsel, want tenslotte zei de Heer zelf dan men zich in zijn eigen binnenkamer moet opsluiten om te bidden en niet op de hoeken van straten. Als Jezus Christus nog geleefd had dan zou hij persoonlijk al die moslims die op straat bidden van de straat af getrapt hebben, maar dit terzijde. De RK-kerk ziet in het jodendom een concurrent, omdat Jezus nooit zich heeft uitgesproken tegen het Judaïsme en Jezus zelf altijd een jood is gebleven ook.

  De RK-kerk is een concurrent van het jodendom èn van het Christendom, omdat er in Openbaringen is geschreven (vers 22:17) “En de Geest en de bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft, kome; en die wil, neme het water des levens om niet.” En het gaat om dat Om Niet. Het water des levens kost geen geld, het is gratis. Jezus heeft de geldwisselaars de tempel uitgesodemieterd, en als Jezus terugkomt dan is uiteraard het eerste wat hij vernietigd de RK-kerk. Zoveel geld en zoveel honger op de wereld.

  Ik denk dat op de jongste dag en daarna er heel veel Rooms Katholieken voor eeuwig opgezadeld zullen zitten met 1,6 miljard moslims in de hel. En dat lijkt me geen pretje om voor altijd en eeuwig een turk in je nek te hebben hijgen. Het is maar een mening en als iemand er anders over denkt dan mag men dat laten weten.

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   @vanhetgoor

   Ik ben het met u eens als u het minder algemeen zou stellen.

   Waar ik hiervoor om 10:34 uur schreef: “dat ik de roep om hulp van Christus miste” bedoel ik natuurlijk, dat het “instituut Rooms Katholieke Kerk” (dus lang niet alle individuele Rooms Katholieken) mij teveel denkt, dat zij het allemaal zelf wel kunnen regelen en Jezus niet nodig lijken te hebben. Dat is wat de joden in het Oude Testament (Bijbel) ook steeds fout deden, denken dat zij de God van Israël niet nodig hadden. Hetzelfde (satanische) denken zie je nu ook bijvoorbeeld binnen de EU, de klimaatclubjes, de wetenschap en noem maar op. Dat lijkt goed te gaan tot God het genoeg vindt (als alle mensen hun keuze hebben gemaakt), dan komt Jezus terug (zie de Openbaringen, waar u terecht ook naar verwijst). Wat het belangrijkste is bij de geloofskwesties is dit: de mens heeft een eigen wil meegekregen. Die eigen wil kan hij ten kwade en ten goede gebruiken. Bijvoorbeeld: is het helpen van vluchtelingen nou goed of kwaad? Zien en gedragen de vluchtelingen, die ons opgedrongen worden door de EU, eruit als de arme man, die geholpen wordt door de barmhartige Samaritaan (Bijbel)? Kortom: het zijn geen vluchtelingen, dus is het zogenaamde humane, wat er door de EU bijgesleept wordt geen naastenliefde, maar een machts- en geldspelletje. Het kwade is uiteindelijke wel dat de echte vluchtelingen nu niet meer geholpen kunnen worden omdat hun plaats is vergeven aan door de EU misleide gelukszoekers. En de EU inwoners zijn ook misleid met de leuze: Wir schaffen das (zonder daarbij de toevoeging te vermelden: van uw geld, uw vrijheid en uw sociale zekerheid). Wij hebben een eigen wil meegekregen, maar wij mogen bij het bepalen van onze keuzes ook aan God (voor christenen via Christus) vragen ons te helpen.

   Like

  • Wim zegt:

   Nou, antisemitisme is aan het protestantisme ook niet vreemd, denk alleen maar al aan de beruchte antisemitische uitspraken van Luther. Maar ook iemand als Abraham Kuyper kon nogal antisemitisch uit de hoek komen. In Duitsland, waar de Lutheranen naast de katholieken de grootste christelijke groepering vormen en vormden, hadden de nazi’s een grotere aanhang onder de protestanten dan onder de katholieken. Anderzijds pleegden katholieken als o.a. kardinaal de Jong en pater Titus Brandsma in de oorlog moedig verzet tegen de nazi’s, wat de laatste met de dood moest bekopen. Ik wil maar zeggen: je kunt niet iedereen over één kam scheren, een beetje nuancering kan geen kwaad.

   Like

 16. Harry zegt:

  Leuk om je aan het nieuwe testament vast te klampen , met : “gij zult niet doden” , maar ze hebben verdomme net de inquisitie achter de rug .
  ( Net als bij nieuwe verkeersregels , die oude zijn dan meteen vergeten , lekker makkelijk ) .
  Daar zal ie zich toch ook wel wat ongemakkelijk bij voelen .
  Hoewel …………. , misschien is het net als bij moslims en vinden ze dat het het goede doel gediend heeft .
  Rare jongens hoor , die vromen .
  OF je gelooft wat IK geloof , of je kop gaat er af .
  Hoe leg je dat uit ?
  Aan jezelf , dan ?

  Geliked door 2 people

  • Cognitieve-Dissonant zegt:

   @Harry,
   Weet je, de CHEF boven is helemaal o.k., alleen het grondpersoneel hier beneden op deze vreemde planeet is zoooo swaar kudt en kan niet van liefde getuigen, zijn helemaal verblindt door hun voorvaderen. Maar uiteindelijk gaat het niet om het grondpersoneel (buren en buurt/plaatsgenoten) maar om jou, wanneer laat jij hem toe in je leven???

   Like

   • Harry zegt:

    Niet , dus , C.D !
    Ik laat hem niet toe .
    Totaal niet !

    Die volgelingen , daar heb ik mijn buik ook helemaal vól van .
    Zoals bij die link die @ Petra DeBoer plaatste , daar word je toch compleet geschuffeld van ?
    Over de statenvertaling , ik lees een verhaal over hoererij .
    Ik heb persoonlijk de pest aan hoeren , zal er ook nooit komen .
    Is ook niet nodig , ik krijg het nog steeds gratis .
    En zo niet , dan maar niét .
    Een goede vriendin is toch prima ?
    Is dat ook hoererij , dan ?
    Zo lees ik in Korinthiërs 5 , hier aangedragen , : ” En zijt gij nog opgeblazen , etc ……..” .
    Waar slaat dat GVD op ?
    Denken ze dat als je het met een opblaaspop zou doen , dat je die betaalt en die pop daarmee tot hoer zou maken ? En als je haar leeg zou laten lopen , dan ?
    Is het dan minder erg ?
    “Zijt gij nog steeds opgeblazen , pop ” ?
    Om een opblaaspop nou aan te spreken op haar gedrag …………..
    Persoonlijk vind ik dergelijke happenings totaal ziek !

    Ik heb altijd moeite met de denktrant van christenen .
    Als je dergelijke teksten leest zoals hier aangevoerd door Petra , daar zou ook een normaal iemand nog gek van worden !
    Daarom moet je daar verre van blijven .
    Eerst gaat het verhaal over hoererij , dan evolueert het tot het zuurdesem , vervolgens moet je jezelf van kant maken als je met gierigaards , afgodendienaars , rovers of lasteraars , dronkaards of hoereerders omgaat .
    Wat een debiele religie !
    Nou zal men mij hooguit van drankmisbruik kunnen beschuldigen , maar het zit me allemaal niet lekker !
    Prehistorisch gezwam dat men in de huidige maatschappij probeert te implementeren .
    Vind je het gek dat ik af en toe op mijn k*t sta , ( bij wijze van spreken ) ?

    En die onverbeterlijke hardnekkigheid , daar word je toch totaal moedeloos van ?
    Wát je ook doet , wát je ook zegt , niks kan hen tot nadenken bewegen .

    Like

   • Harry zegt:

    Ben nét terug van de honden uitlaten .
    Lekker rustig buiten , geen mens te zien .
    Overal donker , de mensen slapen al .
    In één huis brandde nog licht , in de woning van heel erge refo’s , zondags lopen ze met hun hoedje in de hand naar de kerk , als het regent doen ze hem in een plastic boodschappentas , anders wordt ie nat .
    In de kerk zetten ze hem kennelijk op .
    Alleen de vrouw des huizes was nog op , zij zat achter de computer , met haar rug naar me toe .
    Zodoende kon ik op het scherm meekijken wat ze aan het bestuderen was .
    Wat denk je ?
    BLOTE MANNEN !
    En ze kon bepaalde zaken uitvergroten om die beter te aanschouwen .
    Dat deed ze dan ook uitgebreid .
    MEGAPLASSERS !
    Gelukkig hadden de honden zat te snuffelen , zodat ik straffeloos een tijdje kon blijven staan .
    Wat ik me afvraag : is dat nou ook hoererij ???
    Of is daar een liefdevolle uitdrukking voor , in de trant van “het vlees is zwak” , of “de muts is nat “?

    Geliked door 1 persoon

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    Geloof is bijgeloof.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

 17. Sophie zegt:

  Bedankt beste Driek. Heb het boek meteen besteld.

  Like

 18. edwin vissers zegt:

  “Rome zal het geloof verliezen en de zetel worden van de Antichrist” – de H. Maagd in La Salette, 1846

  Like

 19. tjonge zegt:

  ” Bemin uw naaste. Streef naar vrede. Help de behoeftige. Leef mee met en verhef de onderdrukten. Behandel anderen zoals jezelf behandeld wilt worden.”
  .
  op zich een nobel streven maar is die mentaliteit in deze gequoteerde zin nou niet de oorzaak van de ellende waar we nu en afgelopen 30 jaar mee zitten ?
  ik ben best bereid om mensen in nood te helpen maar als die mensen -ondanks hulp- ons nou vijandig gezind zijn dan hou het bij mij toch wel op…sterker nog, dan krijg ik (misschien) lichtelijke moordneigingen….
  .
  .
  btw, die foto met hitler en die geestelijken klopt niet, lijkt geshopt, maar kan het fout hebben….

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   Dit geld niet voor afgodendienaren en dus voor moslims.

   Like

   • Harry zegt:

    P DeB.

    Die moslims zijn er véél heiliger van overtuigd dat ZIJ altijd gelijk hebben , dan wélke christen dan ook .
    Ze hebben zó erg gelijk , in hun optiek , dat ze er voor willen moorden .
    Hoe ga je dat oplossen ?

    En hoe bepaal je wat een god of een afgod is ?
    Bestaat er zo iets als een checklist ?
    Of is het puur gevoelsmatig ?

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Harry, ja er bestaat een checklist oftewel regel.

    Like

 20. sjuad zegt:

  Het Vaticaan is het hoofdkantoor van de Multi Nationale ondernemingen.
  De rest is misbruik en macht.
  Religieuze qwats met valselijke beweeg redenen.
  Islam wil dit graag overnemen.

  Like

  • jantjeuitnl zegt:

   Jezus is de zoon van God. Dat is het belangrijkste dogma in de Christelijke kerk.
   Om dan te zeggen dat God en allah, die dit afwijst, gelijk zijn, is verraad.
   God en allah staan lijnrecht tegenover elkaar.
   Dit betekent maar 1 ding: allah =satan.

   Like

 21. kampersrene zegt:

  De Paus kuste zelfs de voeten van “fluchtelingen” tijdens een van zijn psychische aanvallen omdat hij vergeten was zijn medicatie te slikken . De moslim werd daarna geintervieuwd , met de vraag hoe hij zich voelde , toen het hoofd van de Christenen zijn Islamvoeten waste en kuste . Hij was heel bondig met zijn antwoord , hij dacht ” kust mijn kloten “

  Geliked door 1 persoon

 22. Beschouwer zegt:

  Samen met de islam is er de voorkeur voor pedofilie. De islam met de kindhuwelijken (Mohammed trouwde met een 6-jarug meisje) en er huizen nogal wat pedofielen in de katholieke kerk. Het cultureel marxisme heeft als doelstelling het gezin kapot te maken en de kinderen aan de staat te geven. Bij die staatsopvoeders zullen er ook veel pedofielen zijn. Er is dus een bondgenootschap tussen de islam, de katholieke kerkelite en de neomarxisten. Een zeer gevaarlijk bondgenootschap wat het gezinsleven van de middenklassers bedreigt en de welvaart van de middenklasse ondermijnt om deze welvaart voor het klimaatsprookje over te hevelen naar een kleine ultrarijke elite. En die ultrarijke elite kan gezinnen via de instanties door steeds meer hoepeltjes dwingen te springen met als dreiging het weghalen van de kinderen waardoor de pedonetwerken een continu aanvoer hebben van kinderen. Heel vies laag en satanisch.

  Geliked door 1 persoon

 23. martin de koning zegt:

  Was de islamitische wereld in het midden oosten niet het oost romeinse rijk? Was khadija niet de rijkste roomse vrouw in het midden oosten en familie van de toenmalige pausen families? Logisch dat de islam de stok is van het Vaticaan om tegen hun tegenstanders te gebruiken. De islam heeft alle joods christelijke groeperingen rond de Middellandse Zee uitgeroeid. Tripoli heette carthago en was in handen van de vandalen, en die kwamen toch echt uit Noord Europa. Wie hebben niet de ring van de paus gekust , ook de moslim geestelijken.

  Like

 24. kampersrene zegt:

  Uit niet betrouwbare bron kon ik vernemen dat er al plannen bestaan om het vaticaan te hervormen tot een grote moskee . De koepel staat er al ,nog wat kleinigheden en de Paus kan genieten van een werkloosuitkering

  Like

 25. Leo zegt:

  Ook de “kerk” van Rome ( vaticaan) is een iluminatie instituut !
  De Jezuiten zijn vergelijkbaar met de SS -ers, binnen dat instituut .

  Geliked door 1 persoon

 26. Peacepipe zegt:

  Als Moslims en Christenen de zelfde God dienen wordt het tijd dat de moslims zich bekeren tot het Christendom. Maar dat mag niet, daar staat de doodstraf op volgens de Koran. Eens Moslim ALTIJD Moslim. Dat betekent je leven lang HORIG aan de Islam.
  Maar dat is in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (UVRM)! Verenigde Naties, New York 10 december 1948: Artikel 4. NIEMAND zal in slavernij of HORIGHEID gehouden worden! Al die landen en organisaties die zich zo graag beroepen op de Rechten van de Mens hebben kennelijk artikel 4 geschrapt. Dat betekent dat zich alléén al hier in Nederland zo’n miljoen Moslims wonen die onder dat artikel vallen. Kortom de Islam zou hier verboden moeten worden. De zo vaak genoemde en geroemde vrijheid van godsdienst waar moslims zich ook graag op beroepen betekent echter dat er óók de vrijheid moet zijn de godsdienst te verlaten. Dus nog een reden om de lslam te verbieden. Bovendien mag koningin Maxima als Argentijnse, haar Argentijns staatsburgerschap NIET opgeven! Dat wordt natuurlijk te moeilijk, dus slaan we artikel 4 van de UVRM gewoon over! Dat is politiek, moeilijke zaken overslaan of zo lang mogelijk vooruitschuiven. Na ons de zondvloed!

  Like

 27. Tistochwat zegt:

  Zonder jurk is het gewoon een ouwe zak.

  Geliked door 1 persoon

 28. laura van der storm zegt:

  Die paus is krankzinnig en de mensen die hem volgen ook!!!

  Like

  • N.E. Derlander zegt:

   @BertG.

   “Religie is gewoon fictie, met een andere status”.

   Gelukkig kan “de wetenschap” ons mensen tegenwoordig wijsmaken, dat de Dinosaurus heel lang geleden hier op aarde geleefd heeft, aan de hand van een gevonden neushaar. In ieder geval is dit volgens de “geleerden” beter te bewijzen dan de goed gedocumenteerde verhalen over Jezus Christus, die slechts 2000 jaar geleden op aarde was en die God (van Israël) zij gedankt binnenkort terug zal komen om de chaos, die de ver- en misleide mensen er van gemaakt hebben op aarde, voor eens en voor altijd te herstellen.

   Geliked door 1 persoon

   • Tistochwat zegt:

    @ N.E. Derlander 14 juli 2017 om 12:48

    God (van Israël) zij gedankt binnenkort terug zal komen

    Laat het alsjeblieft waar zijn.
    Ik wou dat het vandaag nog gebeurde, kan ik eindelijk de verstikkende last van dit belachelijke bestaan onder druk van lieden die de baas over me wensen te spelen, van me afwerpen.

    Like

   • BertG. zegt:

    We gaan het dan tegen die tijd, dat ie het nou toch echt wel mooi vind geweest, ondanks wat er al eeuwen aan de gang is wat betreft uitmoorden van andere christenen, het meemaken dan.
    Ze wachten er al 2000 jaar.
    Dat wat bij jou tussen je oren zit, gaat nooit gebeuren, omdat het een fantasie figuurtje is waar jij mee groot bent gebracht.

    Like

   • Harry zegt:

    En zo gaan hele mensenlevens voorbij , al wachtend op een illusie die nooit zal komen .

    Maar je moet toch toegeven dat er regelmatig botten uit grond gegraven worden , schedels en dergelijke , die onomstotelijk bewijzen dat er andersoortige dieren hier geleefd hebben . Of je het dan dinosaurus noemt of anders , maakt niet uit .
    Mammoeten , dan ?
    DIE KLUIVEN BESTAAN GEWOON !
    En niet alleen hier , ook in Azië , in Zuid Amerika , in Noord Amerika , in Rusland , in Alaska , Afrika , etc . etc .
    Hebben ze ooit een god opgegraven ?
    Nee toch ? Weet je waarom ?
    Ze bestaan niet .
    Fictieve figuren kun je dus ook niet opgraven .

    Nu zal het verweer wel zijn dat hij nog steeds leeft .
    Stel , je hebt gelijk , dan is ie zó oud dat ie geen poot meer kan verroeren .
    Vandaar ook dat ie nooit zal komen .

    En maar wáchten , en wáchten en wáchten ……………
    Tot de dood er op volgt .
    Vergeefs gewacht !

    Like

 29. Guardiacivil zegt:

  De invloed van:
  NWO-Vaticaan-Bilderberggroep-groep Brussel………..Alle hebben het satanisme voor, een grote aanbidding en adoratie om het doel heiligt de middelen.
  Fijne avond voor iedereen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s