De wet op de privacy en vrijheidsbeperking?

Screenshot_98

(Door: Drs. E.N. Schilder)

Gelijkwaardigheid en respect. Als atheïst streef ik gelijkheid na. Leven en laten leven is mijn devies, met respect voor iedereen, ongeacht de etnische afkomst, huidskleur, ras, religie, uiterlijk of opleidingsniveau. Het wordt echter anders als mensen u en míj uit naam van hùn geloof hùn wil proberen op te leggen.

Verheven boven alles

Ik trap een open deur in als ik zeg dat het geloof tot op de dag van vandaag nog altijd één van de belangrijkste aanleidingen is geweest voor discriminatie van anders/niet gelovigen, alles vernietigende oorlogen en werkelijk afschuwwekkende genociden. Met name twee al eeuwen heftig botsende geloven voeren de lijst met verve aan. Beangstigend genoeg zijn juist deze twee religies van mening dat hùn ideologie het ware antwoord is op het andere geloof…

Streng gelovigen lezen u, naar aanleiding van wat er bij hen, van kind af aan met veel ‘liefde’ is ingestampt, dan ook graag de les op welke wijze ú naar hùn idee zou moeten leven. Ú bent daarbij van volledig ondergeschikt belang. Alleen wat zíj willen en eisen is leidend. Tevens praten zij hun verderfelijke, uitsluitend op macht beluste, overheersende gedrag en aanverwante massaslachtingen goed als zijnde vrome daden uit naam van “god’.

Ook heden ten dage stellen christenen zichzelf nog altijd een beetje boven joden en moslims, stellen joden zichzelf een beetje boven christenen en moslims, en stellen moslims zichzelf vèr boven alles en iedereen. Hoe kunt u in vrede en verdraagzaamheid samenleven als u elkaar niet respecteert en uzelf boven anderen stelt en u iedereen uit naam van uw ‘god’ in een vrijheid berovende dwangbuis wilt vastsnoeren!?

Zelfs dieren (ik neem katten als bijvoorbeeld) worden veelal niet gezien als schepselen Gods waarmee zij het Bijbelse verhaal over de ark van Noach, vreemd genoeg, volledig ontkennen. Nu zijn kattenhaters in de basis al in en in slechte mensen, maar als gelóvigen zo met door hun ‘god’ geschapen dieren omgaan, is dat veelzeggend over hun hypocriete geloofsbelijdenis. Zelfs het bestaan van de prehistorische dieren zoals dinosaurussen (toch wetenschappelijk bewezen) werd door gereformeerde christenen ontkend, omdat zij niet op de betreffende ark zouden zijn meegedreven. Nu hebben zij ineens wèl bestaan, maar hebben zij in een ander tijdsbestek geleefd… Zo ziet u maar dat de zogenaamd ‘heilige waarheid’ naar gelieve wordt ingevuld en aangepast. Het is maar net hoe het ze uitkomt. En zo ging het in de Tweede Wereldoorlog bij de nazi’s en heden ten dage bij de islam idem. Alles wordt veranderd en aangepast om de waarheid te verdraaien dan wel te ontkennen teneinde hun ziekelijke daden te kunnen vergoelijken.

Uit veiligheid

Zoals gezegd ben ik persoonlijk een groot voorstander van absolute gelijkheid. Niet om u als gelovige te beperken. Dat doen uw geloof en uw geloofsgemeenschap al voor u. Op de Engelse scholen (ik reken daar de in de basis Engels georiënteerde Australische en Nieuw-Zeelandse scholen ook bij) draagt elke leerling hetzelfde schooltenue. Daar is op school iedereen uiterlijk gelijk. In directe vergelijking daarmee zou ik, met de huidige wereldwijde dreigende ontwikkelingen vanuit de islam, willen pleiten voor een verbod op openlijk uitdragen van ongeacht welk geloof. Dat is dus niet om ú in uw geloof te beperken, maar om een meer gelijkwaardige en veiligere omgeving voor iedereen in Nederland (en de westerse wereld) na te streven en onderlinge verschillen en/of opdringerige overheersing te voorkomen. Geloven doet u dus maar thuis! Met namen gereformeerde christenen en moslims zullen het er absoluut niet mee eens zijn, maar dat is omdat zij graag willen vasthouden aan hun vergane glorie c.q. opmars van totale wereldoverheersing. Daarom is het christendom ook met nadruk NIET het antwoord op de islam. Daar komt ‘in Gods naam’ alleen maar méér ellende van, omdat het de islam zogenaamd beledigt. Daarvoor hoeft u maar naar het Midden-Oosten en grote delen van Afrika te kijken. Daar waar ze wegvluchten voor het geweld en de wurgende greep van de islam, om daarna hier hetzelfde aan te richten en/of op te eisen. Bijkomend voordeel is dat veel moslims zich hier niet meer thuis zullen voelen als zij hun ‘trotse’ geloof niet meer openbaar mogen uitdragen en uiteindelijk zelf zullen wegtrekken. Of aanpassen aan de hier gewoon zijnde vrijheden, of wegwezen dus. Een sterk in vrijheid beperkende – en zelfs nog steeds sterk groeiende – ‘religie’ als de islam binnen onze grenzen is de grootste belediging voor de vrije westerse cultuur. Graag met spoed opheffen van de ‘vrijheid van geloof’ in Nederland dus, met een dubbele onderstreping in de wet voot wat betreft het hoofdstuk ‘scheiding van kerk en staat’.

Ik blijf erbij; èchte vluchtelingen komen hier omdat ze ècht voor hun leven moesten vluchten en hier in vrede willen leven. Zij doen er alles aan om zich de taal en de gebruiken zo snel mogelijk eigen te maken en willen Nederlander zíjn en zich ook Nederlander vóelen. (Het Syrische vierdaagse meisje en haar ouders zijn er een schoolvoorbeeld van, en zeer welkom als ik dat zeggen mag). De rest komt hier met geheel andere motieven.

Het geloof van de liefde

Jehova’s getuigen omschrijven hun geloof zelf als ‘het geloof van de liefde’. De meeste mensen kennen hen als de in paartjes opgedeelde mensen die ‘god’ op zaterdagochtend vanuit een aktetas en de Wachttoren in de hand bij u aan de deur komen brengen. Zij lijken qua opvattingen en geloof mijns inziens sterk op het christendom. Zij respecteren de laatste jaren overigens de waarde van een stickertje bij de deurbel met ‘geen geloofsovertuigers’ en slaan u dan over. Dat is al een stuk minder opdringerig dan pakweg 40 jaar geleden. Echter, bent u eenmaal door hen ‘geïnspireerd’, ‘overtuigd’ en bij de gemeenschap aangesloten, dan kunt u de nodige vraagtekens zetten bij ‘Gods’ idee over ware liefde… aansluiting hebben betekent aansluiting voor het gehele gezin en ondanks dat u er als buitenstaander verder weinig last van ondervindt, is het een zeer zelfregulerende cultuur die elkaar zeer scherp in de gaten houdt. NSB-achtige taferelen zijn er niet ondenkbaar. Sterker nog, het is zelfs uw taak om anderen, die misschien een beetje afwijken van de leer van Jehova, aan te geven bij de geloofsgemeenschap en reken maar dat er dan een stevig onderhoud volgt. Zo is voorgeschreven dat u als Jehova getuige geen enkel contact meer mag hebben met ‘afvalligen’ van de gemeenschap. Een daarmee gepaard gaande scheiding van andere voormalige Jehova-leden maakt wat dat betreft niet zo veel uit, maar als u verraden wordt omdat u een liefdevol contact onderhoudt met uw eigen, inmiddels wèl uit de Jehova-gemeenschap gestapte kind(eren), krijgt het begrip ‘geloof van de liefde’ toch een heel vreemde nasmaak…

Religieuze wurging

De islam is in alles uitermate achtergebleven en extreem en doet daar qua drang, dwang en agressie nog eens een gewelddadig schepje bovenop. Een kind mag bijvoorbeeld al vanaf zijn/haar 10e jaar geslagen worden als het weigert in Allah te geloven… De wurgende greep vanuit de moslimgemeenschap onderling en het hoge verradersgehalte en lijfstraffen bij deze ‘religie’ zijn ronduit weerzinwekkend. Het meisje dat zich in korte rok liet filmen in Saoedi-Arabië en de straffen die daarvoor staan, zijn daar het zoveelste afschuwwekkend voorbeeld van. Ook hier wordt de islam steeds extremer en zijn dergelijke wandaden aan de orde van dag, maar worden deze zorgvuldig buiten beeld gehouden en/of ontkend. Overigens niet in de laatste plaats door de Haagse struisen…

Vreemde, maar ware vergelijking

In o.a. de gezondheidszorg zijn vrijheidsbeperkende maatregelen en privacy een zwaar en heikel punt en moet u hemel en aarde bewegen om uw oude vader of moeder met cameratoezicht of een scanner op de gangen of in zijn/haar kamertje in de gaten te kunnen laten houden ten behoeve van hun eigen veiligheid. Gezien de totale uitkleding van de verpleegtehuizen en de daarmee zwaar ondermaatse personeelsbezetting in deze instellingen zou het slechts een versterkend hulpmiddel kunnen zijn als uw vader of moeder onder cameratoezicht verblijft en dus niet urenlang in een kamertje hoeft te liggen als hij of zij gevallen is. Ook is het een prima oplossing om gewelddadig gedrag tussen bejaarden te registreren en daar snel en daadkrachtig op te kunnen ageren. (En dat komt bij dementerenden die elkaar niet (meer) begrijpen vaker voor dan u zou vermoeden).

In tegenstelling tot deze, op dit punt, zwaar overdreven wettelijke ‘overheidsbescherming’ op de privacy, is het uitermate discutabel dat een geloof, maar met name de islam, op dit vlak gewoon z’n  gang kan gaan. Hij druist met alles tegen de wet op de privacy en vrijheidsbeperkende maatregelen in, maar hij kan hier gewoon zijn veertienhonderd jaar achtergebleven gang blijven gaan. Niks mensenrechten en hoezo wet op de privacy en vrijheidsbeperkende maatregelen? De islam, en met name de ook hier groeiende Salafistische/nazistische tak van de islam, zal niet rusten totdat ú ‘bekeerd’ bent tot zijn wurgende idealisme. Sterker nog, terugkerende ‘vrijheidsstrijders’ van ISIS worden momenteel respectvol ontvangen en eervol behandeld bij terugkeer in de moslimgemeenschap. Zij worden zelfs aangesteld tot de rechtshandhavers van deze ‘religie’ in Europa, waarmee deze gemeenschap wederom bewijst zich niets van een andere dan de islamitische wetgeving aan te trekken.

Door:
Drs. E.N. Schilder
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Religie. Bookmark de permalink .

50 reacties op De wet op de privacy en vrijheidsbeperking?

 1. Harry zegt:

  Oh , oh , de toorn des godsvolgers zal hier weer vreselijk zijn !
  Wie niet christelijk is , is een vreselijke marxist . of een onnozelaar die ongemerkt door het marxisme tot non believer is gemaakt , terwijl hij dat helemaal niet dóór had .
  Net als een balk die door houtworm opgevreten wordt . Die heeft het óók niet door .
  Ik ben ook zo’n brok onbenul , ontstaan uit ouders die ooit gelovig waren , maar die vrome troep bijtijds begonnen te wantrouwen .
  En door een geniepige hersenspoeling totaal van iedere god losgezongen door de heer Marx .

  En die rottige regeringen die NIET-CHRISTELIJK zijn , verzaken hun plicht omdat ze de “leer van de heer” niet volgen .
  Ergo , atheïsten zijn niet in staat hun burgers te beschermen .
  Zie hier het denkpatroon van de gelovige .
  Nét of er ergens 25% van hun hersenen uitgeschakeld is .

  Kunnen we niet eens een paar dagen zonder godsdienstwaanzin doorbrengen ?
  Gewoon leuk , omdat het vakantie is of zo ?

  Hee broeders , nog gelezen van dat gemeenteraadslid in BLESKENSGRAAF , die met een meisje van zestien lag te n**ken ???
  Niet over hebben , hoor !
  Doodzwijgen !
  Geen paniek , het gaat vanzelf weer over .
  Aandacht afleiden en anderen verguizen , dát is het recept !

  Geliked door 2 people

 2. Bob Fleumer zegt:

  U Schildert hier een hele waarheid, dank daarvoor, dit moet aan de binnenkant van Rutte’s voorhoofd worden geplakt zodat hij niet vergeet!

  Geliked door 1 persoon

 3. Harry zegt:

  Ik lees :” zo ziet u maar , dat de zogenaamde ‘heilige waarheid’ naar believen wordt ingevuld en aangepast .
  Het is maar net hoe het ze uitkomt “.

  Ik heb er ook een in dienst , die nogal erg gelovig is .
  Geschikte nette beleefde jonge vent , maar heel erg gelovig .
  In een ( beschaafde) discussie over het geloof en de evolutie , maakte hij me duidelijk dat alles door god geschapen is .
  “Ja maar volgens de evolutie ………………” ,
  nou , de evolutie is nu ook door god geschapen .
  Zo lullen ze zich overal uit .
  Heel verwarrend allemaal !

  Weet je wie daar ook heel goed in zijn ?
  De mo…………

  Prima verhaal overigens weer , heer Schilder .

  Geliked door 1 persoon

  • Tom zegt:

   Beste Harry,

   Ik kan het niet laten.

   Jij schreef: “Volgens de evolutie…”
   Wat was je volledige vraag of opmerking? Ik ben benieuwd.
   Er is geen evolutie. Organismen passen zich aan waarbij er informatie verloren gaat. Een aantal jaren geleden ging men uit van een opwaartse spiraal in de evolutie. Het enige wat men kan zien is juist een neerwaartse spiraal. Er vindt dus juist degeneratie plaats.
   Binnen de evolutietheorie heeft men nu maar verzonnen dat evolutie zowel opgaand als neergaand kan plaatsvinden. Ze kletsen er zich steeds maar weer uit…

   Ga nou zelf eens op onderzoek uit en stel jezelf kritische vragen bij elk gegeven. Begin bij het begin: begin bij de Big Bang. Je loopt direct klem …
   Al die mooie geanimeerde filmpjes op tv over de Big Bang zijn geanimeerd dus niet echt.

   Gebruik die extra 25% hersencapaciteit die jij meent te hebben boven je gelovige medemens nou eens.

   Like

 4. delamontagne zegt:

  Deze imam weet wel hoe hij de eigenzinnige, eigenwijze, opstandige muslima’s tot het ware geleuf moet terugbrengen.
  Hij gebruikt een “Karcher”- Hogedrukspuit.
  Zo heeft elk geloof zo zijn eigenaardigheden………….

  https://tvs24.ru/cumulus/cc-content/uploads/h264/V0BYV06Jb5ohIjaIrtzN.mp4?_=2

  Geliked door 1 persoon

  • boorzalf zegt:

   Hij doopt ze in de naam van alli de maangod, heeft hij gezien van de katholieken. maar ja, zwaaien met een pleeborstel werd meneer en beetje moe van.

   Like

 5. Petra DeBoer zegt:

  Met stip op 1: de Islam heeft al minstens 250 miljoen doden op het geweten en bestaat veel korter dan het christen-, joden- en heidendom.
  Op 2: de atheïsten van het communisme, marxisme, maoïsme, stalinisme, leninisme, trotskisme, nationaal socialisme e.d. Alleen Mao heeft 70 -75 miljoen doden op zijn geweten. Stalin 65 miljoen, Lenin 4 miljoen, Pol Pot 1,7 miljoen, Kim Il-sung 1,6 miljoen, Hitler 10 miljoen enz…..
  Op 3: De christenen en dan met name de Rooms Katholieke kerk. De kruistochten, de inquisitie en de heksenvervolgingen hebben misschien 200.000 mensen het leven gekost. In vijf eeuwen.
  Verder zijn er doden gevallen in Ierland en Spanje (Franco) door christenen maar dat haalt de aantallen van de moslims en atheïsten bij lange na niet.

  De gelovige atheïsten van de linkse kerk kunnen in dit boek alles nalezen.

  Geliked door 1 persoon

 6. Tom zegt:

  Haha! Gaan we weer… 😉

  Grootste massamoorden zijn gepleegd door niet gelovigen.

  Quote van de heer Schilder: “Bestaan van prehistorische dieren als de dinosaurussen zijn wetenschappelijk bewezen.”

  Haha! Wat is de prehistorie? Antw: “Prehistorie, voorgeschiedenis of oertijd is een periode in de menselijke geschiedenis.”

  Meneer Schilder heeft het nu volledig bij het rechte eind… 😉

  Maar het is ook zo dat veel reptielen blijven groeien. Ze blijven hun hele leven groeien en groeien en groeien… Het is een kwestie van ouderdom om er achter te komen hoe groot ze uiteindelijk kunnen worden.
  Mens en dier leefden veeeeeeel langer voor de Zondvloed.
  Na de zondvloed werd er over nagenoeg de gehele wereld nog melding gedaan van het bestaan van draken (het woord dinosaurus bestond nog niet).

  De heer Schilder stelt: “Christenen stellen zich boven Joden en moslims etc.”
  Dat is inderdaad een menselijke eigenschap. Atheïsten stellen zich ook boven gelovigen en omgekeerd. Dat gegeven is een Bijbels inzicht dus de heer Schilder heeft het licht gezien… 😉

  E.N. Schilder streeft absolute gelijkheid na… Dat vind ik een boute uitspraak. Zelf ga ik uit van het gegeven dat ieder mens uniek is.
  Maar misschien heeft de heer Schilder kinderen en streeft hij zijn absolute gelijkheid dusdanig ver na dat hij er geen probleem mee heeft wanneer er pedofielen (zoek zelf de definitie op) bij hem in de straat komen wonen. Of gaat die gelijkheid dan niet meer op?

  Juist deze drang tot absolute gelijkheid ligt aan de basis dat onze samenleving ten onder dreigt te gaan.
  Geloof achter de voordeur? Okee, maar schrap dan ook de Big Bang- en Evolutie onzin uit de lesboekjes en stop met het brainwashen van het klootjesvolk via de diverse media met deze onzin. Onzin die als waarheid wordt gebracht…

  Like

  • Petra DeBoer zegt:

   Meneer Schilder wil dat we allemaal in zo’n Mao pakje lopen.

   Like

  • Tistochwat zegt:

   @ Tom 20 juli 2017 om 20:24

   Geloof achter de voordeur? Okee, maar schrap dan ook de Big Bang- en Evolutie onzin uit de lesboekjes

   Daar heeft u een heel goed punt.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Degenen die hier voortdurend ‘geloof achter de voordeur’ roepen, zijn wel degenen die hun ‘geloof’ [niet-geloven is ook een geloof, vooral als je andersdenkenden daar steeds maar weer van probeert te overtuigen] bepaald niet achter de voordeur houden.

    Ik zou zeggen: pas in de praktijk toe wat je anderen probeert op te leggen..

    Geliked door 1 persoon

   • Cathja zegt:

    Mee eens, @ Tistochwat!

    Like

  • boorzalf zegt:

   “Bestaan van prehistorische dieren als de dinosaurussen zijn wetenschappelijk bewezen.”
   Wordt al vermeld in het oude testament.

   Like

  • Harry zegt:

   ” De grootste massamoorden zijn gepleegd door niet gelovigen ” ,………..

   Wie weet , maar het zijn van atheïst is voor NIEMAND een REDEN om te moorden !
   Dat is voor vele gelovigen wel anders !
   Dat soort moordpartijen wordt gevoed door een ideologie : marxisme , socialisme , islam , christendom .
   En dat allemaal onder een valse dekmantel van liefde , éénheid of solidariteit .

   Wat ik ook altijd bespeur bij dat soort groepen is een vileine manier van discussiëren , moslims zijn daar heel sterk in , maar zo ook hier weer .

   ” Ha ha , wat is prehistorie ” ?

   Dit als argument om het bestaan van vroegere diersoorten te ontkennen .
   Dat soort opmerkingen , bedoel ik .
   Discussie verwarringstechnieken .
   Één detail ergens uit pikken en daarop doorborduren om andere beweringen uit de weg te gaan .
   Dino’s ?
   Zeker een atheïstisch verzinsel , joh !
   De prehistorie kan niet bestaan want anders had de bijbel dat wel vermeld .
   Die saurusbotten zijn allemaal van plastic en worden kunstmatig ouder gemaakt en ergens neergelegd .
   En die stomme ongelovigen trappen er allemaal in !

   Nee dat verhaal , dat er ineens twee mensen op aarde waren , Adam en hoe heette die bijbehorende muts ook weer , met dat gezwam over een gejatte appel , dát is pas geloofwaardig !
   Als de hele wereldbevolking ontstaan is uit twee mensen , dan zijn we wel een vreselijk ingeteelde rotbende hier op aarde . En behoorlijk uit elkaar gegroeid !

   In mijn omgeving trouwen vrome neven en nichten ook nog met elkaar , ” want dan weet je tenminste dat ze uit een goed nest komen ” , is de goedprater .
   Nóg meer inteelt !
   En dat begint zich aardig te wreken .
   Nou zit er toevallig ook een grote instelling voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten in mijn dorp , nogal goed gevuld met de resultaten van die inteelt !
   Misvormde stakkers die niks kunnen zeggen .
   Er zijn er bij die nog harder kwijlen dan een rottweiler die een leverworst ziet liggen .
   Ach , het zijn allemaal schepseltjes van onze lieve heer , toch ?
   En zo intelen we maar voort !

   Geliked door 2 people

   • Tom zegt:

    Beste Harry,

    Ik ga nog één poging doen om je tot denken aan te zetten…

    Jij schrijft: “Die saurusbotten zijn allemaal van plastic en worden kunstmatig ouder gemaakt en ergens neergelegd .”

    Ga nu eens voor jezelf uitzoeken hoe men de leeftijd van deze botten bepaald. Met welke techniek? Hoe werkt deze techniek? Tot hoe ver kan men deze techniek toepassen? Waar is deze techniek op gebaseerd?

    Doe het nou toch aub…

    Like

   • Petra DeBoer zegt:

    @Harry, walgelijk hoe u spreekt over geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Alsof elk kind wat geestelijk en/of lichamelijk gehandicapt is geboren, door inteelt is gekomen. U beweert allemaal onzin om uw haat ten opzichte van christenen maar te kunnen botvieren. Alsof er geen atheïstische kinderen met geestelijke en lichamelijke handicaps worden geboren.

    Like

 7. Tistochwat zegt:

  Kom, kom, er zijn ook christenen die niemand lastigvallen en die zeker niet dom zijn.
  Ik ken er diverse op deze site. Het zijn mensen die heel zinvolle en verstandige commentaren schrijven.

  Like

  • Harry zegt:

   Inderdaad Tistochwat , die zijn er gelukkig ook .
   Maar daar hoor je weinig meer van , lijkt het wel .
   Wat overblijft is een fanatiek concentraat die niet onder doen voor een furieuze ayatollah .

   Like

 8. delamontagne zegt:

  UIT; ISLAM VRAGEN EN ANTWOORDEN..

  Ook moslim vluchtelingen hebben hun problemen als ze “goet” muslim willen zijn.
  Een probleem uit Zweden voorgelegt door een Syriër aan zijn Imam.
  *************
  Vraag aan de imam:
  Wij kunnen een woning betrekken vlak naast een Christelijke Kerk.
  Er zijn zalen bij de kerk en de woning heeft een gezamenlijke doorgang, maar wel aparte ingang naar de woning.
  Mogen wij deze woning betrekken ?
  ( er zijn geen zichtbare tekenen in de woning van Christendom, beelden of afbeeldingen……)

  Antw Imam, Abdourrahan al-Barak
  ( Moge Allah hem beschermen ) ;
  U mag deze woning betrekken zelf als er Christelijke afbeeldingen in bevinden.
  U kunt deze n.l. afdekken of verwijderen.

  Allah le sait mieux.
  Allah weet alles beter……………

  Cheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

  Like

 9. Nachtkaarsje zegt:

  Die geloven toch. Vanaf de dageraad der mensheid is er al geloof. Als eerste 1 geloof in de almachtige God. Dan de vloed. De langzame groei van de mensheid en het versplinteren van het geloof waarbij de schrijver terecht opmerkte dat er drie grote pilaren overgebeleven zijn die regelmatig ook nog door de geschiedenis heen in het middelpunt staan. De Israelieten, de moslims en de christenen.
  Gevoegelijk in een eventuele rant tegen om het even welk geloof dan ook, zoals altijd, wordt het boek wat het allereerste over God en zijn bedoelingen, plus geschiedenis van de mensheid, verhaalt, ter zijde geschoven als een sprookjesboek.
  Dat kan je allemaal doen als atheist. Er zijn voor atheisten geen grenzen. Men roept wel dat zijzelf moraal hebben, maar als puntje bij paaltje komt zijn ze net zo erg als mensen die zichzelf gelovig noemen en ook opportunistisch door hun leven stappen.
  In een periode van 1500 jaar werd de bijbel geschreven door verschillende schrijvers onder Goddelijke inspiratie. Dat kan je onzin vinden, maar de vele, heel veel, toekomstvoorspellingen zijn uitgekomen en komen nog steeds uit.
  Israel zou bijvoorbeeld heel lang woest en ledig liggen. Vertreden worden door vele volkeren en dan zou ze hersteld worden. We zien het gebeuren!!!
  Het snelst groeiende geloof ter wereld is de islam. Het is voorspeld dat alle landen. (laat dat even inzinken (ALLE landen) op de wereld op zouden trekken tegen Israel met de bedoeling het te vernietigen. Welk geloof haat de joden en christenen het meest?
  Wat er om ons heen gebeurt in de wereld is niks anders als het in vervulling gaan van Gods woord. We zijn er nog niet, maar als de moslims genoeg macht en kracht hebben op een groot gedeelte van de aarde zal geen land ter wereld zich daar tegen kunnen verzetten. Wat wil het westen doen? Atoombommen gooien? Oorlog voeren tegen een ideologie die hand over hand terrein wint?
  In de toekomst zullen alle landen optrekken tegen Israel. Voor de atheist en ongelovie is geen hoop, maar dan komt het einde en grijpt God in. Dan is het echt afgelopen met alle ellende in de wereld. Ik kan me geen mooiere toekomst voor stellen. Er worden zoveel mooie beloftes gedaan in de bijbel dat mocht het niet waar zijn. dan zijn Christenen en mensen die vertrouwen hebben in Jezus Christus de meest beklagenswaardige mensen in de wereld.
  Ik ben een Christen. Of beter zeg ik, Ik poog een Christen te zijn.
  Ik zie het commentaar op Christenen en ik zie dat de commentator nauwelijks weet heeft van wat het betekent om een Christen te zijn, want 1800 jaar aan valse informatie over Christenen, van onder andere de Katholieke kerk, is commentaar hebben op mensen die zich christen noemen maar ook niet weten wat het precies inhoudt. Pot, ketel, zwart…
  En zo verheft de Chrsiten zich boven de Joden en de Joden boven allemaal, en de moslims voelen zich het verst verheven. Echter daarbovenuit torent de atheist!!! Hehehe
  Ga de bijbel bestuderen, voordat je commentaar gaat leveren. Zorg dat je goed geinformeerd bent.
  Er komt een eind aan alle ellende, maar niet door mensenhanden.
  Een Christen.

  Like

  • Cathja zegt:

   @ Nachtkaarsje op 20/7 om 22:43

   Een reactie om over na te denken….

   Geliked door 1 persoon

  • Tistochwat zegt:

   In een periode van 1500 jaar werd de bijbel geschreven door verschillende schrijvers onder Goddelijke inspiratie. Dat kan je onzin vinden, maar de vele, heel veel, toekomstvoorspellingen zijn uitgekomen en komen nog steeds uit.
   Israel zou bijvoorbeeld heel lang woest en ledig liggen. Vertreden worden door vele volkeren en dan zou ze hersteld worden. We zien het gebeuren!!!

   In de toekomst zullen alle landen optrekken tegen Israel. Voor de atheist en ongelovie is geen hoop, maar dan komt het einde en grijpt God in. Dan is het echt afgelopen met alle ellende in de wereld. Ik kan me geen mooiere toekomst voor stellen.

   Er komt een eind aan alle ellende, maar niet door mensenhanden.

   Ik hoop als geen ander dat dit allemaal waar is. Het kan me niet snel genoeg gebeuren en dat meen in oprecht. Ik geloof ook al heel lang niet meer in een oplossing door mensen. Hoe zou dat in vredesnaam moeten/kunnen? We zitten tussen een onvoorstelbaar grote puinhoop in een ‘kromme’ wereld vol smeerlapperij.

   En wie is een meester in het verdraaien van feiten? Degene die in de BIjbel ‘de vader van de leugen’ wordt genoemd? (LEES JE MEE, RUTTE?!)

   Ik weet niet of dit zijn meest recente pasfoto is, maar hij geeft wél zijn karakter weer:

   Pure kwaadaardigheid.

   Like

  • ed zegt:

   Hoort op de plank van de fabeltjes.DOOR MENSEN GESCHREVEN VOOR MENSEN,gaat alleen om macht 0,o bewijzen voor welk verhaal dan ook.

   Like

   • ed zegt:

    Verhaaltje van heilige maagd rammelt aan alle kanten en74 maagden zijn ook wel op denk ik zo zolangzamerhand.

    Like

 10. Marlies zegt:

  Duidelijk artikel, Drs. Schilder. Volledig mee eens.

  Like

 11. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Doe mij maar 1 Geloof, dat maakt zo sterk
  daarmee kan ik dan fijn tiranniseren…
  elk Volk de dodelijke overtuiging leren
  van ’t onbereikbaar doel: een Wereld-Kerk !
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 1 persoon

 12. Thoth zegt:

  Ik vind het abnormaal dat nu, in de 21e eeuw, mensen nog steeds over een ´god’ denken en hun geloof er aan vast binden. Dat de mensen, soms verachtelijk, alles wat in het ‘boek’ staan als leidraad gebruiken, soms als vreedzame, soms als gedrochten die iedereen wil overwinnen. Nu ook, nog steeds… Ze zijn er totaal niet van bewust dat wij slechts in een speldenprik leven, de Melkweg en dat ons heelal vele malen groter is, dat er veel meer beschavingen zijn buiten degene die wij nu hebben opgebouwd. Dat wij slecht een deel van alle levende organismes op de Aarde. Dat de evolutie in de mens een grote rol gespeeld hebben. En dat wij doodgaan en dat er geen paradijs is. Dat over 4 miljard jaar de Aarde is verdwenen doordat de zon opzwelgt en veranderd in een rode dwerg. Verdomme, ik wou nu eens eindelijk dat ze dit begrepen hadden…

  Maar het lukt mij niet.

  Like

 13. Drs.E.N.Schilder zegt:

  Christen(en), Misschien had ik er even een verwijzing bij moeten zetten maar de link naar het ontkennen van prehistorische dieren (het verbaasde mij overigens ten zeerste) kwam van de streng geformeerde dhr. Knevel zelf in het programma Jinek van afgelopen maandag en is eveneens in zijn documentaire verwerkt. Het is dus niet iets wat IK verzin maar wat u blijkbaar zelf gemiste heeft. Ik verzin overigens niets maar schrijf uitsluitend over realistische zaken. De bijbel gaan bestuderen is voor mij hetzelfde als het lezen van de Donald Duck dus nee, dankuwel. Ik ben een volwassen man en geloof niet meer in sprookjes. De bijbel is naar mijn idee slechts een geschrift waarin voorbeelden staan van hoe met elkaar om te gaan. Iets met vergeving en goed zijn voor anderen enzo… gezien sommige reacties van enkele ‘christenen’ hierboven, begrijpen zij hun eigen ‘heilige’ geschrift niet. De bijbel letterlijk nemen is dan ook van geen enkele toegevoegde waarde. Het spreekt zichzelf steeds weer tegen, net als haar volgers. Als Atheïst verhef ik mij niet boven anderen, maar streef ik, maar ook dit heeft u blijkbaar niet gelezen en dus ook gemist, naar gelijkheid voor iedereen. Blijkbaar ziet u alleen wat u WILT zien. Vreemde conclusie uwerzijds dus waarmee ik uw opmerking reflecteer: zorg dat u goed geinformeerd bent.

  Geliked door 1 persoon

  • Nachtkaarsje zegt:

   Ik zie dat u niet vies bent van een nietus wellus spelletje, waarbij u de argumenten van de andere partij afdoet als gelijkstaand met de Donald Duck.
   Dat is niet echt bevordelijk voor een tot elkander nader komen.
   Ik gun u uw vrijheid om niet te geloven. Maar in u verblindheid gooit u alles wat ook maar enigzins riekt naar vertrouwen op een hogere macht maar op de vuilnishoop op een manier dat u denkt ervan verschoont te kunnen blijven.
   Ik ben het met u eens dat veel zichzelf christen noemende mensen geen flauw idee hebben wat er nu eigenlijk in de bijbel staat. Ook de machtspelletjes van de zichzelf noemende christelijke geloven zijn niet bevordelijk om het woord van Jezus uit te dragen.
   Alles in deze wereld hangt nu eenmaal van de leugens en halve waarheden aan elkaar.
   Logisch want de gehele wereld is in de macht van de goddeloze. En die goddeloze kan gerust een zichzelf noemende christen zijn die denkt het goede te doen door zijn broeder te onderdrukken.
   Het is niet anders.
   God verwacht niks anders dan dat mensen zelf gaan onderzoeken en toetsen. En je medemens zware lasten opleggen is wat anders als proberen datgene te doen wat Jezus ons aanraadde.
   Goeie raad vind je in de Donald Duck niet.
   En voor de rest drijft u maar mee op de golven van wat er in de wereld gebeurt en maakt u zich er vooral druk om.
   Veranderen zal er echter niks. Er gaat gebeuren wat moet gebeuren en wat 2000 jaar geleden is opgetekent.
   Ik wens u het beste.

   Geliked door 1 persoon

   • ed zegt:

    Droom maar lekker door

    Like

   • BertG. zegt:

    Je wilt niet weten hoeveel reageerders er hier hun goede raad en levenslessen uit de Donald Duck halen.
    Complete overeenkomsten en vergelijkingen kom ik hier tegen met het dagelijkse leven.

    Like

   • Harry zegt:

    @ Nachtkaarsje ,

    Na een leven lang in een refo omgeving geleefd te hebben , weten sommigen wel aardig hoe die in elkaar steken .

    Als je zou vragen : ” nou hoe dan ” ? , zou ik antwoorden : rottig !
    Maar dat vraag je niet , daarom ga ik het ook niet zeggen .

    Ik zie toch zoveel overeenkomsten met de islam .
    In de tweede zin lees ik : ” dat is niet echt bevorderlijk voor een tot elkander nader komen ” .
    Dat , ” tot elkander nader komen ” is in gelovige kringen ( moslims en christenen ) een raar soort eufemisme ,waarmee bedoeld wordt dat je de religieuze zienswijze over moet nemen .
    Want anders blijf je een ketter .
    En dan verdien je niet beter dan hel en verdoemenis .
    Zo vilein steken velen in elkaar .
    Dat is net zo iets als ” islam is vrede ” , ook een schandalig valse voorstelling van zaken .
    Maar dat geldt alleen als iedereen moslim geworden is .
    Anders gaat je kop er af .

    Bij gelovigen is alles eenrichtingsverkeer.

    Maar de kern van het probleem is dat als hier een artikel gepost wordt , dat er dan een hele kudde gelovigen in het geweer komt , die meteen in de aanval gaan .
    We hebben zelfs gezien dat de heer Schilder in een speciaal tegen hem gerichte aanval door een vrome broeder verbaal aangevallen werd .

    En dan piept het vrome koor : ” laat ons toch , we zijn nu eenmaal zo , we doen toch geen mens kwaad ” , nee , maar met jullie gedram maak je wel een heleboel mensen kwaad .

    Ga verdomme de islam bestrijden en laat ons ongelovigen met rust !
    Maar dat doen jullie niet , maar ter compensatie probeer je ons ook het christendom binnen te slepen .
    Stelletje drammers !

    Jullie leven in een droomwereld , net als Donald Duck .
    Ik lees :
    ” GOD VERWACHT NIKS ANDERS ………..etc ”
    HOE WEET JE DAT DAN ?
    Hersenspinsels !

    Like

  • Jules Vismale zegt:

   @Drs.E.N.Schilder, hoewel ik de Donald Duck al tientallen jaren geleden heb gelezen en talloze albums hiervan in huis haalde (thans ben ik daar om verschillende redenen mee gestopt) ben ik erachter gekomen dat vele filosofen (?) deze menselijke eend en zijn omgeving zodanig beschrijven daar hun zondes nogal sterk overeenkomen met de Bijbel en de hedendaagse maatschappij! Als treffend voorbeeld zal ik eerst maar Dagobert Duck benoemen die een complete waslijst aan (bijbelse) zondes beging:

   Dagobert Duck zie ik feitelijk als een grootkapitalist die zijn ziel en zaligheid al jarenlang heeft verkocht aan Mammon, de afgod van het geld en daarom is hij ook zo gierig, vrekkig, hebzuchtig, egoïstisch, tiranniek en soms ook erg gemeen. Dat zijn geldpakhuis vol met massa’s geld, zijn geluksdubbeltje en sprookjesachtige schatten in de vorm van goud, zilver, edelstenen etc. Dagobert totaal niet gelukkig maken (hij kan zich hiermee nog niet eens het Paradijs inkopen daar men na de dood toch niets meer aan deze spullen heeft) bewijst dat hij constant wordt belaagd door vijanden als de Zware Jongens, Govert Goudglans, Rockerduck, Zwarte Magica, Venijn Mc Snekkie etc. die hem willen beroven, overtroeven of bedriegen en daarbij geweld, list en oplichterij niet schuwen.
   Ook Dagobert kan vaak de verleiding niet weerstaan om anderen, waaronder zelfs zijn neven Donald Duck, Guus Geluk, Kwik, Kwak, Kwek, Oma Duck, Willie Wortel e.v.a. te chanteren, bedriegen, op te lichten en te vernederen alhoewel ze dat soms ook wel andersom doen en zelfs nog onder elkaar (vaak zijn ze daar zelfs, als dat lukt, nog trots op ook!).
   Dat Dagobert helaas ook niet altijd over voldoende mensen (eenden)kennis bezit bewijzen sommige verhalen waarin hij altijd het verkeerde personeel in dienst heeft. Zo had hij ooit bewakers en veiligheidsagenten in dienst die alleen maar computerspelletjes deden of aan het luieren waren, slijmerige en vlijende reclamemakers die overal ja en amen op zeiden en gewoon nietsnutten waren, detectives die Zwarte Magica in de gaten moesten houden en zij zich alleen maar bezig hielden met tafeltennissen, eten, luieren en kranten lezen en als extreem voorbeeld laf, slap en onbetrouwbaar personeel, waaronder ook Donald Duck en Juffrouw Eugenia, die zich door twee nepovervallers (in werkelijkheid door Dagobert ingehuurde acteurs) braaf en vrijgevig lieten beroven en daarin zo blij en enthousiast te werk gingen alsof geld en bezit hen niets konden schelen!
   Nadat dit stomme rotpersoneel met hun akelige schapengezichten, en zij gewoon geestelijk meer op grote kinderen leken, zich lieten kaalplukken probeerden ze zelfs nog het geld en geluksdubbeltje van Dagobert aan de “overvallers” te plegen en gingen zij er, na een zogenaamde brand, als kippen zonder kop vandoor!
   Ik kreeg toen na Dagobert (hij gedroeg zich gewoon als de jonge schaapsherder uit een fabel die constant vals alarm sloeg als er een wolf bij de schapen opdook wat later ook gebeurde en niemand de jongen meer geloofde) een gruwelijke hekel aan dit akelige personeel en ik gooide de strip waar het in stond jaren geleden mijn huis uit!
   En nog even op Dagobert terug te komen: hij is eveneens te vergelijken met de Vrouwe van Stavoren die geld, juwelen, goud en goed meer beminde dan een schip vol graan of als de rijke vrek die een goudklomp in de aarde begroef en er zich alleen maar aan verlustigde hoewel deze vrek er niet in kon zwemmen, gaten als een mol erin groef of in de lucht gooide om het op zijn kop te laten kletteren. Zou Dagobert namelijk een klomp goud op zijn hoofd krijgen dan hield hij hiermee alleen maar grote bulten aan over en een gigantische hoofdpijn!

   @Thoth, het is aan iedereen op deze wereld op zelf uit te maken of hij/zij wel of niet in een god te geloven en zij die het geloof misbruiken om te chanteren, oplichten, bedriegen en doden van ongelovigen (?) die hoeven wat mij betreft nog niet eens naar de Melkweg af te reizen! Maar atheïsten (die net zo goed fouten maken) hoeven evenmin te gaan proberen om op de wereld gelovigen in ongelovigen te veranderen omdat dat namelijk totaal onmogelijk is! En wij mensen zijn ook niets anders dan sterfelijke wezens die godzijdank (!) NOOIT eeuwig op de Aarde kunnen leven!

   Geliked door 1 persoon

   • Republikein zegt:

    Je beschrijft figuren van strips die hetzelfde tenue dragen en dat is precies het onderscheid van burgelijke gelijkheid, en van het ondermaanse is macht van het geld en het tenue is er voor om weelde en armoede te verbergen.
    Die schrijvers hebben een akelige schaduw.

    Like

 14. Republikein zegt:

  Ik ben het met iedereen eens, niemand naar binnen.

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  Ik vind dat christenen die oprechte bedoelingen hebben en die troost putten uit hun geloof, het volste recht hebben op respect. Ik vind het getuigen van smakeloos gedrag om deze mensen belachelijk te maken. Erg goedkoop ook. Wil de atheïst hiermee soms laten zien hoe stoer, verstandig en onafhankelijk hij is? Dat híj niemand nodig heeft omdat hij zelf alles zo goed voor elkaar en op een rijtje heeft?

  Like

  • Cathja zegt:

   @Tistochwat om 12:10

   Ik vind je reactie waardevol en oprecht. Jouw reactie is een antwoord namens christenen die niet drammerig, maar serieus en op een goede manier christen willen zijn.
   Jammer dat er zo vaak alleen maar vanuit een negatieve hoek naar ons wordt gekeken, en velen over dezelfde kam worden geschoren!

   Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Maar nooit, zonder meer, klakkeloos, het volste recht op respect hebben.
    Respect moet je nog altijd eerst verdienen.
    En daar moet je je best voor doen, en niet omdat je er een fantasie figuurtje op na houd als reden.

    Like

   • Cathja zegt:

    @ BertG. om 15:56

    Zeg eens Bert, waarom moeten christenen respect ‘verdienen’? Geldt dit niet voor elk mens, gelovig of niet gelovig?
    Vinden niet-gelovigen dat hun overtuiging dat er geen God bestaat gerespecteerd moet worden, maar christenen, die geloven dat er wél een God bestaat en daarmee willen leven, mogen gerust belasterd worden, want ze geloven tóch maar in een ‘sprookjesfiguur’?

    Misschien gek, maar toen ik dat las zag ik opeens overeenkomsten met moslimlanden waar ook christenen leven, en waar christenen een soort belasting moeten betalen. Doen ze dat, dan worden ze met rust gelaten, en zo niet, dan worden ze gemarteld, gevangen genomen en zelfs gedood…!

    Ik wil graag gerespecteerd worden als MENS, niet als CHRISTEN! Mensen kunnen alleen gestraft worden om hun daden, maar niet om wat zij geloven of niet geloven. Tenminste, in ons werelddeel. Wat denk jij (even een voorbeeld), als een gelovige en een niet gelovige beiden een moord op hun geweten hebben, wie wordt er dan zwaarder gestraft? Is dat een christen, omdát hij/zij christen is (die dus zogenaamd in Donald Duck gelooft en ‘beter zou moeten weten’), óf de niet-gelovige? Als de rechter eerlijk is, worden wij beiden even zwaar voor onze misdaad bestraft, en niet om onze levensovertuiging.

    Dus als méns moeten we respect krijgen, of verdienen. Dat heeft niet altijd met religie te maken, al denk ik opeens wel even aan Moeder Theresa, die de armen hielp in de sloppenwijken van Calcutta. Zij heeft zeer veel goeds gedaan, maar was tevens een zeer vrome en gelovige vrouw!

    Denk daar maar eens over na.

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s