Wien Neêrlands bloed…

Screenshot_142

(Door: Ton Nijhof)

De termen ‘rechts’ en ‘populisme’ staan eigenlijk ver af van wat de globalisten het ‘Fortuynisme’ plegen te noemen. Het is eigenlijk een gemakzuchtige term die in vervlogen tijden refereerde aan de fysieke positie van liberalen, conservatieven en socialisten in het parlement.

‘Populisme’ klopt ook al niet. Populisten immers menen uit naam van ‘het volk’ te spreken, maar specificeren dat verder niet in hun populistische vertoon: juist het gebral moet overtuigen en daden zijn bijzaak of komen niet overeen. Zo beschouwd kun je kasteelheer Marcel van Dam of ‘1.000 euro’ Mark Rutte veel betere populisten noemen. De  erfgenamen van de zogenoemde Fortuynisten kijken verder dan slechts één regeerperiode, met een meer praktische nuchterheid, en staan bovendien een beter gefaciliteerde democratie voor dan die burgers slechts toestaat om eenmaal per vier jaar een hokje rood te kleuren.

Onze westerse cultuur is vooralsnog echter nog steeds superieur in ieder opzicht en heeft een ongekende vooruitgang op sociale en maatschappelijke terreinen teweeggebracht. Wat we nu om ons heen in toenemende mate zien is het verwateren ervan, omdat ‘politieke elites’ nadrukkelijk vermijden die eigen cultuur voorop te stellen. Sterker: wie de eigen cultuur voorop stelt, wordt door die elites of hun lakeien veelal gelabeld als ‘nationalistisch’, ‘neonazistisch’, ‘bruin’, etc. Thomas van der Dunk bijvoorbeeld stelt in een column in de Volkskrant op 19 september 2011 over de ‘westerse cultuur’:

“Ik laat dan nog even twee wereldoorlogen, de Holocaust en het koloniale verleden – ook allemaal voortbrengselen van de westerse cultuur – buiten beschouwing”.

Dat zijn bepaald geen beste argumenten tegen specifiek de westerse cultuur, omdat het ontstaan van dergelijke misstanden in alle culturen voorkwam en nog voorkomt (Egyptenaren, Romeinen, Ottomanen, Arabisch schiereiland, Afrika). De westerse cultuur kenmerkt zich niet doordat ze oorlogen voortbrengt, maar is ontstaan ondanks bittere oorlogen. Juist het zelfstandig beëindigen van dergelijke misstanden (bijv. beide wereldoorlogen en de uitmonding in het proces van Neurenberg) kenmerkt de westerse culturele superioriteit. Andere culturen, met name de islamitische en de socialistische, slagen daar vooralsnog niet in, of het moet gepaard gaan met de forse onderdrukking van meningsvrijheid. In andere gevallen is het hommeles:

Vanaf het moment dat de Ottomanen de door hen gevestigde dictatuur in de islamitische wereld op moesten geven bij de wapenstilstand van Mudros in 1918 zijn de verweesde islamitische culturen erin geslaagd onlusten op te laten laaien. Vooralsnog zijn die -premoderne – culturen niet in staat de conflicten te beheersen, laat staan op te lossen. Met name de heersende religieuze component speelt daarin een bedenkelijke rol.

De heersende gedachte in de islamitisch gedomineerde culturen is dat de staatsinrichting, de economie, het recht en de sociale verhoudingen gedefinieerd moeten worden door de religie. Dat stelt de islam voor een groot probleem, want hij kent maar liefst 7 stromingen (Sjiïsme, Kharidjisme, Soennisme, Koranisme, Soefisme, Ahmadiyya, Volksislam) die elk weer vertakkingen kennen. De islamitische leidsmannen (imams) hebben daardoor een grote macht op zowel het religieuze als het wereldse leven. Om die macht te kunnen behouden en uit te breiden, is een vijandige houding jegens andere stromingen vaak onontbeerlijk. Ook komt het voor dat heimelijke samenspanning plaatsvindt tussen religieuze componenten en hun evenknieën in het staatsapparaat, bijvoorbeeld burgemeesters. Een fraai voorbeeld daarvan is te zien in de film ‘The stoning of Soraya M.’ uit 2008.

Vrijheid van meningsuiting en een ruimhartige democratie zijn onontbeerlijk voor een moderne en succesvolle maatschappij. Degenen die verdedigers van een dergelijk standpunt tot de ‘bruinhemden’ rekenen, maken een majeure denkfout van dezelfde orde als die Thomas von der Dunk poneerde. Het falen van premoderne culturen, resulterend in armoede, moord en doodslag, is niet een gebrek van het Westen. Het is een gebrek van met name die culturen zelf. Het ongebreideld binnenlaten van dergelijke islamitisch gevormde mensen, zoals bijvoorbeeld D66, GroenLinks en de PvdA willen, is onverantwoord. De eerste twee generaties zullen per definitie economisch niet kunnen concurreren met de lokale autochtone bevolking, zoals de wiskundige en antropoloog Jan van de Beek aantoonde. Wat dit voor die mensen zelf betekent, kan iedereen moeiteloos invullen. Maar ook nu al levert het ‘importbeleid’ de oorspronkelijke bewoners van dit land grijze haren op. Het beslag dat de nieuwkomers leggen op de woningvoorraad, de budgetten voor zorg en sociale bijstand rijst nu al de pan uit. Daar staan vaak geen bijdragen aan de Nederlandse economie tegenover. Integendeel zelfs, zoals de jongste affaire in Amsterdam ons nog eens inpepert.

Wie tegen dergelijke misstanden is en de eigen cultuur voorop blijft stellen, is geen ‘rechtse populist’, maar veel eerder een ‘cultureel patriot’. Daarbij verwijst die samenvoeging van termen niet naar het nationalistische karakter dat in het woord ‘patriot’ is vervat, maar naar onze superieure cultuur. Het zou aardig zijn wanneer de nieuwkomers binnen een jaar uit volle borst en overtuiging ons voormalige volkslied zouden kunnen meezingen: ‘Wien Neêrlands bloed’. Want je hoeft natuurlijk niet een Germaans uiterlijk te hebben om hartstochtelijk Nederlander te zijn.

Ik denk dat het er niet van komt voorlopig, tenzij…

Door:
Ton Nijhof
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen, Nederland. Bookmark de permalink .

31 reacties op Wien Neêrlands bloed…

 1. H J zegt:

  Enne…Tom Nijhof…wat ga je nu doen dan?

  Like

  • H J zegt:

   Oohh, je blijft schrijven, nietwaar?

   Like

  • E.J. Bron zegt:

   @ H J

   Ik heb je comments nu enige tijd gevolgd. Je zuigt. Tot ziens!

   Webmaster

   Like

   • H J zegt:

    Ben ik niet met u eens. Je kunt een platform bieden of een arikel schrijven. Probleem is dat erover schrijven/lullen geen soelaas biedt. Praatjes vullen geen gaatjes. Wordt tijd voor echte actie. Ik begrijp niet wat mijn aanmoedigingen met zuigen te maken hebben. Zovele reacties hier dat ik denk dat het wel wat minder kan, maar EJ Bron laat veel door en dat vind ik ook wel weer prima.
    Ik probeer slechts de schrijvers uit hun luie stoel te lokken. Dat heb ik vandaag twee keer gedaan en dan ben ik ineens een zuiger. Kom op zeg!

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Ik gun u n.a.v. dit comment een herkansing. zou leuk zijn wanneer u i.p.v. alleen een vraag te stellen zelf met de nodige oplossingen komt.
    Dit hoeft niet in een comment, maar kan via ondergetekende rechtstreeks met diegene op wie u commentaar heeft.

    Webmaster

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ H J 22 juli 2017 om 17:14

    Alsof iedereen hier die geen harde actie onderneemt, de hele dag op ‘zijn luie stoel’ zit!
    Kom nou toch! Er zijn mensen die fysiek tot niets meer in staat zijn en ik vind dat u niet klakkeloos aan iemand kunt vragen wat hij/zij gaat doen.

    Like

   • H J zegt:

    Bedankt voor de herkansing EJ Bron.

    Ik wilde feitelijk niet alleen de OP kietelen maar feitelijk iedereen die schrijft dat hij/zij het onderhand wel zat is, maar wat gaat men doen.

    Als men mij gevolgd heeft dan weet men hier dat ik niet meer in Nederland woon en na meerdere jaren feitelijk al een paria begin te worden voor mijn eigen land. Eigen schuld dukke bult.

    Waar ik nu woon is in dit forum ook bekend en daar kan ik mijn nek ook niet teveel uitsteken, maar ik probeer waar mogelijk de discussie aan te gaan alhoewel ik al eerder schreef dat hier het gehalte sheeple ook stompzinnig hoog is.

    Naar mijn idee is het tijd voor verzet en het enige dat ik vanuit hier kan doen is feitelijk meedenken en doneren.

    Dus ik wil iedereen oproepen om meer te doen dan te lezen of te schrijven hoe erg het allemaal wel is. Daar redden we het ook niet mee.

    Excuses aan de OP’s die ik eventueel geschoffeerd heb. Was niet persoonlijk bedoeld.

    Like

  • Cognitieve-Dissonant zegt:

   En wat ga jij er zelf aan doen dan HJ, je bent toch geen haar beter dan degene die je probeert uit zijn luie stoel te krijgen???????????

   Like

   • H J zegt:

    Dat heb ik al eerder uitgelegd en verderop in deze draad zeg ik er nog meer over.

    Like

   • H J zegt:

    Oeps, was al uitgelegd in de post boven die van jou en in eerdere posts van mij, dus ik ga er verder maar niet op in. Ik meen trouwens dat ik ‘luie stoel’ nergens gebruikt heb.

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Nee, maar ja, dat is hier een algemeen verschijnsel:
    Ik zeg niet, dat het een handige poging was, maar een póging heb ik het vorige jaar nog wel gedaan. En ook tóen kreeg je niemand uiteindelijk uit diezelfde luie stoel.
    Ik pieker me elke dag nog steeds suf, hoe het dan wèl lukt: Ondanks al het gekanker over en weer gaat het ons nog steeds te goed, vrees ik.

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ H J 22 juli 2017 om 19:16

    (…) Ik meen trouwens dat ik ‘luie stoel’ nergens gebruikt heb.

    H J 22 juli 2017 om 17:14

    (…) Ik probeer slechts de schrijvers uit hun luie stoel te lokken. Dat heb ik vandaag twee keer gedaan (..)

    Liked by 1 persoon

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    HJ om 17:14:

    “Ik probeer slechts de schrijvers uit hun luie stoel te lokken.”

    Dus je “meent” dat je luie stoel nergens hebt gebruikt? Hoe kort van memorie kan iemand zijn?

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Liked by 2 people

   • H J zegt:

    Als ik in Nederland zou wonen, dan zou ik bijvoorbeeld manifestaties, demonstraties en bezoeken van Geert gaan bijwonen. Er moeten gewoon veel meer mensen naar die bijeenkomsten om te laten zien dat er inderdaaf veel meer mensen zijn die het niet eens zijn met de gang van zaken. De massa immigratie, het juridische beleid in verband daarmee en de groeiende staatscensuur en MSM manipulatie.
    Dat hoeft allemaal niet veel tijd en geld te kosten. Begin eerst in je eigen provincie. Als er in Groningen iets wordt georganiseerd, dan moeten de Groningers opkomen en bijvoorbeeld niet de Limburgers. Dan nog kunnen er genoeg mensen op de been worden gebracht. EJ Bron zou mogelijk voldoende connecties hebben om een agenda te presenteren.
    Er zijn waarschijnlijk veel mensen die niet openlijk durven uitkomen dat ze voor de PVV zijn en tegen de gelukszoekers immigratie. Dat kan je je baan en vriendschappen kosten. Zover is het al. Maar daar nu profiteert ‘onze’ vijand van want zij hebben toch al de arrogantie van hun zogenaamde gelijk, maar zij zijn wél te mobiliseren en meestal nog met gebruik van geweld ook.

    Ik hoop dat je met dit antwoord kunt leven 🙂

    Like

   • BertG. zegt:

    Duidelijk dat jij niet in Nederland woont.
    Kom jij er als Nederlander er maar eens achter waar PVV bijeenkomsten zijn.
    Dat is info die maar bij een kleine geselecteerde groep bekend is.
    Dat is dan ook de reden dat er maar weinig mensen heen kunnen om die te bezoeken.
    En een agenda is al helemaal niet aanwezig.
    Een nieuwsbrief of info hierover krijg je niet, of je moet een geselecteerde kennen.
    En je zal er ook nooit iets over lezen wanneer er iets geweest is.
    Jij hebt werkelijk geen idee hoe gesloten ze daar bij de PVV zijn.

    Like

   • H J zegt:

    @Bert. Ik lees in het buitenland de nationale pers en daar staat toch echt in dat de PVV ergens gaat demonstreren of dat er ergens iets loos is; verkiezingscampagne bijvoorbeeld.
    Als ik dan zie via reportages hoe akelig weinig mensen daar feitelijk acte de presence geven. Jammer, gemiste kans(en).
    De meeste demonstraties van welke kant dan ook georganiseert halen meestal vooraf wel de pers en anders verneem je er wel over via via.

    Like

  • paulzwueste zegt:

   Nijhof.
   Het zou leuk zijn als die nieuwkomers een jaar na aankomst “Wie Neerlands bloed…”
   uit volle borst zouden meezingen…?
   Hé, laat die onzin eens snel Nijhof!
   Doe niet interessant.
   We hebben die ‘nieuwkomers” hier helemaal niet nodig en we willen ze ook niet.
   Laat dat duidelijk zijn, en bovendien denk jij dat je om in wezen en inborst Nederlander te kunnen zijn, je een jaar nodig hebt…?
   Daar waar wij en onze voorouders als ECHTE BLANKE NEDELANDERS honderden jaren hebben moeten strijden voor gelijke rechten en democratie…!
   Wat ’n belachelijke onzin.

   Net ’n echte namaak-intellectueel die het beter weet.

   Liked by 2 people

 2. Marlies zegt:

  Cultureel patriot… Ja, ik voel me er helemaal thuis bij.

  Liked by 2 people

 3. een goede analyse, maar de schade door foute immigratiekeuze is onomkeerbaar

  Like

 4. Sabeltant zegt:

  Hoe “men” het noemt zal mij eigenlijk worst wezen. (en u schijnt er ook geen kant mee op te kunnen)

  Feit is dat men OPENLIJK bespreekt dat men het leugen partijkartel, de leugenpers, de NIETS uitvoerende horde importbarbaren, en vooral de moslims en islam helemaal zat zijn.

  De rest is gerommel in de (linkse) marge.

  Analfabete import én de islam zijn de grootste gevaren voor ONZE manier van leven.

  Hoe marxistische invloeden dit noemen kan mij écht geen bal schelen.

  Ik wil godverdomme mijn land terug wat mijn ouders op de nazi’s hebben heroverd.

  En ik verdom het nog langer mijn mond te houden over het landverraad van onze politiek.

  Liked by 4 people

 5. Bob Fleumer zegt:

  Het zij zo!

  Like

 6. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  wij kijken blij en schijnen vrij,
  op Neêrlands arme grond
  belazerd door EU-dwingelandij
  en laffe linkse mond…
  .
  maar eens is al die narigheid voorbij
  en gaan zij het bezuren
  fietsen wij vrij over de hei
  met geestverwante buren…
  .
  geloof maar rustig wat ‘k hier zeg
  al lijkt ’t nu hoog gegrepen
  ooit snoeien we weer elkanders heg
  na ‘t zwepen van de lepen…
  .
  dan zijn wij allemaal weer blij
  op Neêrlands dierb’re grond
  en haters zijn er niet meer bij
  want dát blijkt ongezond !
  .
  Jasterke
  .

  Like

 7. Marlies zegt:

  “Het is tijd voor ACTIE”! En dan kóm je uit je luie stoel; je stopt met reageren op artikelen; je komt in actie…Je gáát naar een Pegida meeting; je gaat de confrontatie aan met beledigende barbaren; je gaat méédenken en doneren – kortom je komt in VERZET!
  Is er eigenlijk iemand die beseft hoe ingewikkeld zo’n verzet is??? Wie is te vertrouwen (het belangrijkste aspect) , hoe communiceer je met elkaar, wie doet wat en WAARMEE? De enige kans van slagen heeft een hoog Vietcong gehalte. Zijn er ex-militairen, snipers, infiltranten? En zo ja, waar? Of wou je een oproep op het internet plaatsen? Stop met dromen en mensen een schuldgevoel aanpraten, omdat zijn “niets” doen.

  Liked by 3 people

  • Marlies zegt:

   Excuus: zijn = zij

   Like

  • H J zegt:

   Dat zijn inderdaad een aantal mogelijkheden en ik neem aan dat u er een aantal van uitvoert. Lijdzaam verzet leidt tot onderdrukking en dan zijn we helemaal de sigaar.
   Verzet hoeft niet per sé met geweld gepaard te gaan, maar zie, de linkse demonstranten gebruiken vrijwel altijd geweld. Fysiek als ook psychisch geweld en ze komen er nog iedere keer mee weg ook. De politieke elite is hun vriend, niet de onze.

   U schrijft “Of wou je een oproep op het internet plaatsen?”
   Goed idee om mensen op te roepen om een bezoek van Geert kracht bij te zetten bijvoorbeeld. Internet is bij uitstek het medium om mensen te mobiliseren.

   Herinner je dat feestje ergens ter lande dat gepaart ging met een uitnodiging. Allen daarheen en gek, dan kan het wel. Of een oproep om ergens te gaan rellen en gek, dan kan het wel.

   Ik zit niet te dromen, integendeel. Ik heb mijn portie research gedaan ook al ben ik daar pas na mijn pensioen mee begonnen.
   En mensen een schuldgevoel aanpraten om ze te mobiliseren; wat blijft er over als het anders niet lukt? Ik had het natuurlijk even op een ander manier kunnen brengen.

   Like

   • Marlies zegt:

    Wat er overblijft? Welnu, het verzet uiteraard. Het ECHTE verzet. U schrijft “Verzet hoeft niet per sé met geweld gepaard te gaan…” Manifestaties en demonstraties bijwonen in grote getale is ook een teken van verzet. Maar zoals BertG hierboven al aangeeft is het isolationisme van Wilders groep zodanig groot, dat massa bijeenkomsten niet aan de orde zijn.
    Wat die manifestaties en demonstraties betreft: mag ik u er op wijzen dat in 1983 meer dan 550.000 mensen op het Malieveld in Den Haag demonstreerden tegen nucleaire wapens. En het resultaat daarvan was? De wapens kwamen er toch, opgeslagen op Volkel AFB en decennia geheimhouding volgden.
    Dus…het ECHTE verzet zal absoluut NIET geweldloos moeten zijn en in eerste instantie gericht op de z.g. politieke “elite”, die onze natie heeft verraden.

    Like

  • H J zegt:

   @Marlies. Als ik je goed begrijp is het een beetje zwart-wit. Of je gaat er met geweld tegenaan of je doet niks. Tja, dan ben ik voor het eerste. Als je niks doet dat weet je wat je krijgt. Maar massa demonstraties in Oostbloklanden hebben aangetoond dat er wel degelijk succes kan worden behaald. Massa demonstraties zonder rellen is bijna onmogelijk, maar dat wordt meestal uitgelokt door tegen demonstraties.
   Je hebt gelijk dat die anti kernwapen demonstratie uiteindelijk niet het gewenste resultaat heeft gehaald. 550.000 was een geweldig aantal. De wil van het volk = democratie wordt niet gehonoreerd. Verkiezingen, referenda, onderste steen boven. En toen was de demonstratie over, de regering (Lubbers) deed wat ze moesten van de elite en er is nooit meer een dergelijke demonstratie geweest. Geen geweld werkte daar dus niet.

   Like

   • Marlies zegt:

    M.b.t. de PVV: U realiseert zich, neem ik aan, toch ook wel dat de PVV alleen resultaat zou kunnen boeken bij een meerderheid in zowel de Eerste Kamer als de Tweede Kamer. Denkt u dat nog mee te kunnen maken?
    M.b.t.geweld. Kom ik bij de kwestie van vertrouwen. Bent u bereid een plan de campagne op internet te bespreken? Gelooft u überhaupt in privacy zonder codering? Bent u bereid het ultieme offer te brengen voor uw slapende, zwetsende medemens?

    Like

 8. tippelaar zegt:

  Waarom geen deelname aan bijeenkomsten of demonstraties voor de PVV? Heel simpel omdat de meeste mensen bang zijn voor het geweld van de tegendemonstraties van links. Links is beter georganiseerd, in cellen, met eigen communicatiesystemen, ook strakker georganiseerd met aanvoerders en programma’s. Links is ook gewend om geweld tegen andersdenkenden te gebruiken. Hebben daar veel ervaring in. Weten ook hoe ze door middel van infiltranten, een vreedzame demonstratie kunnen omvormen in een geweldadige demonstratie en de politie daarna in hakt op de verkeerden. Die infiltranten zijn opgeleid in communistische agitatie en weten precies , als zij hun doel bereikt hebben, op tijd weg te komen uit het door georkestreerde tumult en chaos. Daarbij komt ook nog dat de politieleiding, tot in de hoogste regionen, links nog steeds de hand boven het hoofd houdt en dat laat zien in hun ordehandhaving bij demonstraties.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s