Open brief aan AD-lezeres Sarah Alsalhawi, schrijfster van de open lezersbrief aan columniste Hanina Ajarai

Screenshot_64

Sarah Alsalhawi

(Door: Theresa Geissler)

Mevrouw Alsalhawi!

Beiden reageerden wij deze dagen op de column Nouri vs. MH17 van Hanina Ajarai. U nog wat eerder dan ik, omdat U permanent AD-lezeres bent, iets wat ik niet ben en ook niet van plan ben te worden. In ons beider geval was er geen sprake van bijval, maar van hevige verontwaardiging, vergezeld van diepgaande kritiek op de inhoud van deze column. Betekent dit nu, zoals menig buitenstaander bij het lezen van deze constatering zou kunnen gaan denken, dat wij elkaar in deze kwestie kunnen beschouwen als ‘soul sisters’ die het roerend met elkaar eens zijn? Neen, op geen enkele manier! En ik hecht er belang aan dit niet alleen te benadrukken, maar tevens toe te lichten:

Daar ligt om te beginnen het feit dat onze respectievelijke epistels door het AD met 100% zekerheid verschillend zullen worden beoordeeld: het uwe zág men er als het ware door de redactie glunderend uitgepikt worden en triomfantelijk geplaatst als “Open Lezersbrief”, uiteraard nu niet direct omdat het één van hun columnisten om de oren slaat, maar omdat het dat precies op de manier doet die men in dit geval graag ziet met betrekking tot de doelstellingen van de MSM. Terwijl het mijne vrijwel zeker doodgezwegen zal worden, omdat het hetzelfde doet op een tegengestelde, de MSM onwelgevallige, manier. Niet alleen berust ik hierin, ik heb er zelfs vréde mee, omdat geheel andere doelstellingen – die van de Nederlandse Realisten – de mijne zijn. Wat ik bij deze nader uiteen zal zetten, teneinde hierover geen enkel misverstand te laten bestaan:

Uw verontwaardiging is een verontwaardiging vanuit het perspectief van de moslim, dat is meteen al duidelijk. U begint in de tweede alinea van uw brief uw welgevallen tot uiting te brengen: “Je bent een columnist met een hoofddoek. Trots voel ik me dan. Jij laat zien dat je met een hoofddoek gewoon kunt doen wat je leuk vindt om te doen.” Meteen daarop verandert dan echter de goedkeurende tendens in een vermanende, door de manier waarop U Ajarai op haar verantwoordelijkheid wijst: “Naast een columnist ben je ook een vertegenwoordiger van de islam. Je draagt namelijk een hoofddoek. Alles wat jij zegt, wordt geassocieerd met je hoofddoek.”

Arajai heeft op het gebied van die verantwoordelijkheid een steek laten vallen – wèlke bekijken we nog nader – en U maakt haar dat op niet mis te verstane manier duidelijk, ons hier en passant een blik gunnend op het typisch collectieve denkpatroon van uw ‘groepscultuur´: “Je hebt mij voor schut gezet. Plaatsvervangende schaamte. Ik heb namelijk wèl veel pijn, elke aanslag is een aanslag op mijn hart. Ik heb heel veel verdriet gehad om….enz.” Het doet warempel aan, mevrouw Alsalhawi, alsof er volgens U door de misstap van één persoon meteen een smet is geworpen op U en iedereen binnen uw gemeenschap! Als U dat kennelijk zelf al zo ziet, kunt U het ons, Nederlanders, bepaald niet kwalijk nemen als wij op onze beurt de neiging gaan vertonen om “U allemaal over één kam te scheren”, zoals regelmatig de klacht luidt. Maar goed, om even verder kennis te nemen van uw grieven:

“Jij weet dondersgoed hoe negatief ons geloof de afgelopen maanden in het nieuws is geweest. De terroristische aanslagen hebben de naam van ons mooie geloof beschadigd en jij hebt het…..enz.” “Als jij met issues zit, moet je maar met een psycholoog gaan praten, val de mensen niet lastig…..”

En na een lofzang op de “kei-vele” autochtonen die aanwezig waren bij het ouderlijk huis van de noodlottig getroffen Nouri, die het in zich bleken te hebben “alleen naar zijn talent en zijn mooie eigenschappen te kijken,” richt U zich tot de lezers met een pathetische smeekbede, waarbij vooral déze flarden er uit springen: “Niet elke moslim of moslima denkt zo……Ik smeek jullie niet te kijken naar haar afkomst en religie……Wij moslims willen alleen vrede en liefde voor iedereen. Velen verpesten het voor ons, waaronder Hanina Ajarai. Het spijt me!

Wát spijt U? Dat zij ons, autochtone Nederlanders een bepaalde indruk gegeven zou hebben van de islam in zijn geheel? Hé, en ik maar denken dat men ons er al sinds jaar en dag van probeert te overtuigen dat de islam even divers is als het christendom en alleen al daarom geen enkel plan koestert om massaal de wereld aan zich te onderwerpen. Zo was het toch? Of…. Laten wij het kind bij de naam noemen: zo divers als de islam intern misschien mag zijn, en zozeer jullie je onderling ook verdeeld mogen voelen, dat gemeenschappelijke streven naar wereldheerschappij is er wel degelijk: dat is het overkoepelende aspect, de opdracht die iedere moslim vanaf zijn geboorte heeft meegekregen en die hij moet proberen ten uitvoer te brengen, ook al zijn de werkwijzen dan misschien nóg zo verschillend. Met dat doel emigreren jullie dan ook zo massaal naar het Westen en vestigen jullie je in onze landen: oorlogen, economische motieven, het zijn allemaal zichtbare nevenargumenten die daartoe dankbaar worden aangegrepen, maar dat éne, die allesoverkoepelende drijfveer blijft daarnaast altijd bestaan. Dat is dan ook meteen de reden waarom jullie, in verhouding tot al die andere motieven, zulke onlogisch verre bestemmingen kiezen: het Westen is het gebied dat veroverd moet worden, dus dáár gaan jullie heen.

Misschien bent U zich daar niet eens direct van bewust: iedere islamitische groepering heeft zo zijn eigen aanpak en de uwe is die van geïntegreerdheid voorwenden, teneinde met zachte hand uw doel te bereiken. U houdt dat voor een – ook voor het Westen – aanvaardbare werkwijze, maar ik kan U verzekeren dat hij dat voor ons Realisten, die hem doorzien, níet is: hoe men het ook wendt of keert, de islam is nooit beïnvloed door de Verlichting, zoals het Joods-christendom,  en is daarom al geen religie die hier thuishoort en voor ons onaanvaardbaar door dat eeuwige streven steeds maar weer nieuw terrein te veroveren, kwaadschiks of – zoals dan in uw geval – ‘goedschiks’. Dat de rest van Nederland hiervoor blind is, is voor ons geen reden om onze alertheid hierop te laten verslappen en dit streven te verhinderen waar wij kunnen.

Kortom: ik doorzie U, misschien nog voor U Uzelf doorziet: uw woede jegens Ajarai geldt in wezen minder de grove belediging die zij heel niet-islamitisch Nederland heeft aangedaan, als wel de scheur die zij heeft veroorzaakt in de zorgvuldig opgebouwde façade dat de islam alleen vrede en liefde zou willen voor iedereen, zonder veroveringsdoeleinden. Haar misstap is wat U betreft geweest dat zij haar masker voortijdig – want eerder dan uw collectieve norm voorschrijft – heeft laten vallen! Nogmaals, dat beseft U zelf misschien niet eens bewust. Reden waarom een buitenstaander – een Realist – het voor U moet waarnemen: typisch voorbeeld van het mes dat alles kan fileren, behalve zichzelf!

En dat ik het hier bij het rechte eind heb, wordt weer bewezen door het feit dat jullie elkaar wèl weer vinden op het punt van “de hoofddoek.” U “bent trots” dat z i j die draagt (alwéér zo’n teken van collectivisme) en verheugd “dat z i j laat zien dat je mèt een hoofddoek gewoon de dingen kunt doen die je leuk vindt om te doen.” Alsof U dat, uiterst pathetisch, voorál maar duidelijk wilt maken aan de autochtone, niet-islamitische vrouw! Dat het hier om veel meer gaat dan “gewoon leuke dingen kunnen doen”, dat die hoofddoek vanuit ons gezichtspunt enerzijds staat voor “de geplante vlag” waarmee de islam pontificaal laat zien binnen de westerse maatschappij wéér de nodige ruimte veroverd te hebben, en anderzijds voor, doodgewoon, de óngelijkwaardigheid tussen man en vrouw, zoals het Westen die inmiddels afwijst, zíet u niet of wéigert U te zien. Ik breek me er niet eens het hoofd meer over of U er zelf één draagt: het is niet belangrijk.

Samengevat wens ik aldus met mijn betoog tot uitdrukking te brengen dat Uw theatrale woede jegens Ajarai op ons, Nederlandse Realisten, in tegenstelling tot het naïeve, verblinde deel van de samenleving, belichaamd door de MSM, totaal geen indruk maakt en onze mening over de islam  voor geen méter zal doen wijzigen.

De enige moslim die ons respect verdient, is een – openlijk – ‘afvallige’ moslim. Dit nuchtere feit bij deze even vastgesteld hebbende,

Een verontruste Nederlandse Realist.

Door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", gezond realisme, Hypocrisie, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, Moslims, Rotzakken, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

21 reacties op Open brief aan AD-lezeres Sarah Alsalhawi, schrijfster van de open lezersbrief aan columniste Hanina Ajarai

 1. Republikein zegt:

  Weer mooi en rake klappen van Trees.
  En nu toch opgelucht, een beetje, voor eventjes, want de indoctrinatie gaat gewoon verder,
  Enfin, je weet het.
  mvg

  Geliked door 1 persoon

 2. Claudia M. zegt:

  Wat is er toch een mega shit binnen gehaald met die islamteringzooi! Mijn vader zaliger – de beste man is alweer een kwart eeuw dood – zei al; als die klanten eens wat minder bidden en meer aan werk gingen, zou er misschien nog iets van terecht komen. Nu moeten wij werken voor deze bullshit, omdat er een stelletje gestoorden van mening zijn dat dit het geloof van de vrede is! Het is een doodcultus! Ik wil er niets mee te maken hebben!

  Geliked door 1 persoon

 3. N.E. Derlander zegt:

  @Theresa Geissler

  Haarscherp geanalyseerd, petje af! Zeer mee eens.

  Geliked door 1 persoon

 4. Bob Fleumer zegt:

  Goed verwoordt Theresa, dank je wel!

  Geliked door 1 persoon

 5. Wie zèlf bekend is met koran, hadith en soenna ziet dat Hanina Ajarai niets anders deed dan Soera 9:123 voorleven.
  O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen die in uw nabijheid zijn en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.
  Ik verzin dit niet, er staat meer ‘fraais’ in Soera 9 te lezen, oordeel zèlf: http://bit.ly/2uWQSni

  Geliked door 2 people

 6. Stef zegt:

  Prachtig geschreven.
  De hoop is dat uiteindeljk ook linkse mensen dit gaan doorzien.
  Zo niet ,dan behoren ze ook maar toe te treden tot de moordenaarsvereniging die islam heet.
  Dus:vertel het voort. En schroom vooral niet. De vrienden die je er door verliest zijn geen echte vrienden.

  Geliked door 2 people

  • tippelaar zegt:

   Linkse mensen hebben een zodanige hersenafwijking dat zij nooit meer beter worden. Hen niet proberen te overtuigen want dat is volkomen zinloos. Trek uw eigen plan zonder hen.

   Geliked door 1 persoon

 7. ReaGluurder zegt:

  Weer een goed stuk van Therasa, maar heb die kopvoddeninteractie niet gevolgd. AllahHoerHarregat….. Ben die KopvoddenHoernalisten schijtZAT!! Vreselijk, dat daarvoor al die bomen moeten sneuvelen! Tuurlijk wordt er vanuit Den Haag aan de pers, omroep, overheid etc etc bevelen uitgedeeld om meer ploflims in dienst te nemen. We zullen steeds meer van al die opiniezooi tegenkomen. NEE, ik ben geen racist, xenofoob, nazi… Hirsi Ali, Ebru Umar, Fidan Ekiz en anderen omarm ik!!

  Geliked door 1 persoon

 8. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Wie ogen heeft de leugen te doorzien
  en de moed dit ook onomwonden te verwoorden
  laat zijn/haar puur oprechte woede niet vermoorden
  maar gaat voluit ten aanval bovendien.. !
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 2 people

 9. Ed zegt:

  Grandioos geschreven en laat de rest van Nederland maar lekker blijven slapen.Die worden toch pas wakker wanneer hun het mes op de keel gezet word.

  formuleerd

  Geliked door 1 persoon

 10. Karen zegt:

  Theresa je hebt jezelf overtroffen ik vind deze brief werkelijk nog beter dan de brief aan Ajarai.
  Mijn welgemeende complimenten, ik wilde dat ik mijn woede, frustraties en mening zo goed onder woorden kon brengen

  Geliked door 1 persoon

 11. delamontagne zegt:

  Heel goed te begrijpen dat die “Sarah Alsalhawi”

  boos is op die andere sooortgenoot in de achterlijkheid, “Hanina Ajarai”.
  Ze heeft de Taqiyyah-WET overtreden door in haar verdorven innerlijk te laten kijken.
  Schone schijn naar buiten, van binnen doordrongen van de haat voor de NIET-MOSLIM.
  Zou die “Femke Hallalsema” ondertussen weten wat TAKYJAH betekent.
  Jaren geleden probeerde ze de Heer Wilders voor gek te laten staan in de Tweede Kamer
  door te doen alsof HIJ zelf dat woord zou hebben verzonnen.
  Het hoort echter onlosmakelijk bij de islam.
  Hier in plaatjesvorm uitleg van de ISLAM voor de “analfabeten” wat islam betreft……………..

  Geliked door 1 persoon

 12. Trucker zegt:

  Hey meisje Theresa aai eens over E.J.’s schedeldak misschien kan je dan vaste collumniste worden van heer Bron’s (number one) blog in de Lage Landen.
  Zoals ik vaker schrijf ‘goede wijn behoeft geen krans’ en na het lezen van de reacties van mede reageerders stel ik vast dat alle complimenten reeds gemaakt zijn…
  Maar, ik kan het in een andere taal pennen klinkt het (hoewel hetzelfde bedoeld wordt) net iets anders :
  keep up the good work

  Geliked door 4 people

 13. Theresa Geissler zegt:

  Zeg, mensen: Dit bericht kwam ik stomtoevallig daarnet nog eens tegen op De Post Online:
  http://media.tpo.nl/2017/07/24/ajarai-gate-ad-plaatst-enge-ingezonden-brief-die-al-dagen-op-telegraaf-staat/
  Het schijnt nogal een schimmige zaak te zijn met die open lezersbrief van Alsalhawi; men laat doorschemeren, dat er mogelijk zelfs nog gemanipuleerd is met de afzender!
  (In elk geval komt de auteur van dít bericht -op de Post dus- wat betreft de inhoud van die “lezersbrief’ wel tot conclusies, die vergelijkbaar zijn met de mijne.)
  Maar wat het allemaal precies te betekenen heeft…..

  Like

 14. H Hoorn zegt:

  Helemaal met Mw Geissler eens. Heb er verder niets aan toe te voegen.

  Like

 15. Tistochwat zegt:

  Ach, ach, de ene voddenpop neemt de andere zogenaamd de maat en dat vindt de rood-groene linksmens prachtig.
  Ik hoor hen al blaten: ‘Ze zijn niet allemaal zo!’
  En fluks beginnen ze weer nieuwe ‘wees-welkom-spandoekjes in elkaar te knutselen.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s