Iraanse toestanden in Zweden

Screenshot_109

Als je gaat winkelen in Zweden, vergeet dan je hoofddoek niet . . .

(Door: Marilla Slominski – Vertaling: E.J. Bron)

De Iraanse vrouwenrechten-activiste Soheila Fors mocht in een Somalische kledingwinkel in Zweden geen kleren kopen, omdat ze geen hoofddoek droeg.

journalistenwatchBreitbart

Soheila Fors was aan het shoppen, toen ze merkte hoe de Somalische eigenaar met zijn winkelbediende over haar en de ontbrekende hoofdbedekking stond te praten.

“De vrouw draaide zich naar me om en zei: Helaas kunt u hier niets kopen. Ik dacht da tik wee rin Iran was”, schrijft Soheila Fors in een artikel op “Nyheter24”.

De Iraanse verliet haar vaderland in 1993, Ze was daar lid van een beweging tegen de Iraanse regering.

Ze laat zich steeds opnieuw kritisch uit over de islam en de rol van de vrouw in hem. Daarom worden zij en haar familie met de dood bedreigd door aanhangers van ISIS.

“Stelt u zich eens voor dat u een supermarkt binnengaat en daar geen melk en eten krijgt. Zweden is een democratie. Ja, ja, een democratie. Hier ga ik met of zonder hoofddoek inkopen doen”, aldus Soheila Fors.

Veel mensen op de sociale media zouden haar hebben aangeraden om aangifte te doen wegens discriminatie. Ze besloot dit echter niet te doen, omdat ze geen etnisch conflict tussen de Iraanse en Somalische gemeenschap zou willen veroorzaken.

Ze heeft de Zweden er daarom toe opgeroepen om winkels die zulke regels opstellen, te boycotten.

Bron:
www.journalistenwatch.com
Door: Marilla Slominski

Bron oorspronkelijk artikel:
www.breitbart.com
Door: Chris Tomlinson

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, cultuurrelativisme, Derde Wereld, discriminatie, Eurabië, Immigratie, Iran, Islam, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, meningsdictatuur, Moslims, Multiculti, nieuw fascisme, Rotzakken, Somalië, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zweden. Bookmark de permalink .

25 reacties op Iraanse toestanden in Zweden

 1. Thoth zegt:

  Dat is ong. hetzelfde als je in Jemen, Saoedië-Arabië, Pakistan, etc. bikini wil kopen… “Helaas, die hebben wij niet”, zei de bediende.

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Ja hoor, met zo’n opstelling vraagt ze er zelf óók om:
  Wat een vage kutsmoes! Sorry hoor…..
  Al zijn ze honderd maal dissidente en voorvechtster, die terughoudende opstelling krijg je er bij die Oosterlingen niet snel uit, vrees ik:
  Wezensvreemdheid zit ze blijkbaar in de genen.

  Like

 3. Teun zegt:

  Sluiten die winkel.

  Like

 4. Sjaak zegt:

  Een heel normaler dag in Frankrijk !
  Spoedig ook in uw Nederig-Land !

  Like

 5. fleckie zegt:

  hondsbrutaal………..( WAT..zou er gebeuren als er…’per ongeluk’ door een kind een…’voetzoeker’..zou afgaan’ ( of een ‘andere’ of , tijdens nieuwjaarsviering..’vergeten’ te gebruiken?)

  Like

 6. Schijtlijster zegt:

  Waarom stapt ze niet gewoon naar de rechter?

  Like

 7. Isidor zegt:

  Geef me het juiste gereedschap.

  Like

 8. Anna zegt:

  Zweden een democratie……? Nu dus ook met Sharia rouwrandjes…..

  Like

 9. fleckie zegt:

  Ondanks ‘sorry,this comment could not be posted’ ,en mijn mededeling hierover , ( ook weer ‘VERDWENEN) Breng ik toch nog eens vanaf pag 48 , .’ HET VEROVEREN VAN TERREIN VOOR DE ISLAM IN EUROPA’, uit het boek: ‘DE WRAKE GODS’,CHRISTELIJKE! JOODS EN ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME’ van GILLES KEPEL. …uitg. AMBO/ BAARN, isbn.90.263..11672. ……….oorspronkelijke titel’La revanche de Dieu, uitg.Editions du Seuil,Paris, …..verspreiding voor Belgie: uitg. Westland nv.Schoten,6.92.1048…………….( fleckie: dit hoofdstuk ,’ het veroveren van TERREIN voor de Islam in EUROPA! …is MEER dan de moeite waard, om te lezen:’ de Rushdie- affaire ontstond in het Engeland van Thatcher,waar de..grotendeels v.h.Indiase subcontinent afkomstige …ISLAMITISCHE BEVOLKINGSGROEPEN GEORGANISEERD ZIJN in ..RELIGIEUS GEAARDE GEMEENSCHAPPEN die veel hechter zijn dan vergelijkbare gemeenschappen in Frankrijk of Duitsland.Het Europese congruent v.d.Tablight is gevestigd in Dewsbury,in de Burt van Bradford, de vervallen industriestad waar de imams openbare verbrandingen van. DE DUIVELSVERZEN organiseerden. Er be staat een..GIGANTISCH netwerk van ISLAMITISCHE genootschappen van verschillende gezindten in de Britse volkse buitenwijken en de bouwvallige stadscentra waar de immigranten wonen. ……………De vorming van islamitische..gemeenschappen werd in Gr.Brittannie bevorderd door het traditionele Britse beleid,dat zich right op collectieve integratie van groepen immigranten in tegen STELLING tot bijvoorbeeld Frankrijk ,waar individuele integratie wordt nnagestreefd. Beside zijn overigens de voortzetting van een historisch gegroeide aanpak,die tegenwoordig wordt toegepast op vreemdelingen,maar indertijd op de verschillende bevolkingsgroepen die het grondgebied bewoonden waarover deze STATEN heersten.In Frankrijk hebben eerst de absolute monarchies en later de Jacobijnse Republiek–EEN en ONDEELBAAR– regionals,taalkundige en godsdienstige kenmerken weggevaagd.Wat het laatste bereft,be staat daardoor een uniek laicisme,dat zijn voltooiing vindt in de wet op de scheiding tussen Kerk en staat,de neighing om de geloofsbeweging beperkt te houden tot het prive-domein. Het VERENIGDKoninkrijk is daarentegen,zo als de naam ook aan heeft,een federative van verschillende NATIES die alle hun politieke identiteit hebben be houden-Engeland,Wales, Schotland en Nordic-Ierland,om de voornaamste te noemen.Zo is het ook niet alleen een prive-aangelegenheid wel geloof men belijdt: het anglicanisme is de godsdienstige v.d.vorst en een door een anglicaans geestelijkev besloten huwelijk is wettig zonder dat nog een burgerlijke plechtigheid nodig is( waar toe laden van andere kerken wel verplich zijn). Voor de Frase term LAICITE..( scheiding tussen Kerk en Staat) be staat dan ook geen goede Engelse vertaling. …………….Bij deze Britse traditie kwam nog eens het extreme liberale beleid van meer.Thatcher,dat berichten was op een beperking v.d.staatsuitgaven voor de sociale voorzieningen,die door tientallen jaren Labour -beleid een behoorlijke last waren gaan vormen.Er werd fors in het budget gesneden,waardoor kansarme bevolkingsgroepen worden geraskt,met name ..immigranten..en dus ook- wat voor ons van belangstelling is- moslims.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg op …wat voor ons van belangstelling is-moslims…..’ het gevolg was een zeer hespannen situatie ,waarvan de rassenrellen van Brixton het meest sprekende voorbeeld zijn. ……in de context van afbraak van de sociale zekerheden hebben de Britse traditie van integratie van immigranten gemeenschappen en de door. De islamitische bevolkingsgroepen gevoelde noodzaak om zich te organiseren in vanuit de moskeeen geleide saamhorigheid snetwerken samenwerking een zeer ginstige voedingsbodem geschapen voor de herislamisering ‘ van ..onderaf’.De break met de Britse djahilija sloeg aan in wijken die bezig waren zich te ontwikkelen tot een soort getto’s waar het leven zich onder toezicht van een imam afspeelde rond de moskee. De imams zagen er nauwlettend opmtoe dat’de gezonde moslimjeugd niet werd besmet met de verdorven zeden van het verworden Westen’, en probeerden tegelijkertijd uit alle macht de door de werkloosheid veroorzaakte maatschappelijke kwalen ,zo als afwijkend gedrag en drugsverslaving in te dammen. ……….Bij de verkiezingen van juni 1987 probeerden de herislamiseringsbewegingen politieke munt te slaan uit hun inzet voor de sociale controle van de gemeenschap. Door middle van een pamphlet met de titel’Het kiesgedrag van de moslim ‘ riepen ze hun geloofsgenoten op,uitsluitend te stemmen op kandidaten die beloofden’ een handvest met moslim-eisen’ te zullen tekenen om te bereiken dat de ‘elementaire rechten van de ongeveer 2 miljoen in het VERENIGD Koninkrijk wonende moslims door de volgende regering worden erkend en gehandhaafd’. Dit handvest bevatte verschillende voor stellen die de gemeenschappen verder van de rest van de samenleving zouden isoleren en de greep van de herislamiseringsbewegingen op de van oorsprong islamitische bevolkingsgroepen zou vergroten. Een van de eisen was toen al dat bookend die een ‘niet authentiek’ beheld van de Islam gaven, zouden worden verboden…………….Toen eind 1988 de RUSHDIE-affaire losbarstte,was het TERREIN al grotendeels geef fend. De imams uit Bradford die de eerste boekverbrandingen organiseerden, behoorden tot de intellectuele stromingn van een PAKISTAANS- islamitische groepering., de DJAMA ‘at-I- Islami ,gesticht door A.A.Mawdudi( gestorven in 1979) ,een ideoloog winds ideeen dicht bij die van Quebec lager. Voor hen belichaamde Rushdie ,die werd beschuldigd van gebruik aan respect voor de Protest,vooral de person met een moslim-achtergrond die de door hen aan de gemeenschap opgelegd verboden overtrad. Dat was een ernstige verzoeking voor de Indiaas-Pakistaanse jeugd in het Ver.Koninkrijk die,wanneer ze zijn voorbeeld zou na vlogen, zou kunnen verwestersen en zich via ‘godslastering’ en ‘geloofsverzaking’ onttrekken aan de sociale controle in de netwerk England v. Herislamisering’van onderaf’. Zo Lang de affaire binnen de grenzen v.h. Ver.Koninkrijk bleed,was ze voor de imams inkwestie een test waar uit zou blijven of zij de Britse staat tot politieke concessies konden dwingen; om een einde te maken aan de onrust in de getto’s eisen zij dat het boek verboten zou worden.Zij hadden zich een duidelijk doel gesteld,waar mee zij hun positive van bemiddelaars die de rust konden doen weerkeren zouden versterken,in ruim voor de inwilliging van..eisen..die het communautarisme zouden bevorderen. ……….Toen KHOMENI de zaak overnam en opdracht Graf om de schrijver ter door te brengen,kwam de affaire weer in het tegen van de islamitische resolutie van het voorgaande decennium te staan. KHOMENI handelde overeenkomstig het IRAANSE beleid,,in een tijd dat Teheran. trachtte Het ideologisch leiderschap over de islamitische wereld te herwinnen en de Nederland in de oorlog tegen IRAK te boven te komen. Maar zijn inzet was zo hoog dat onderhandelingen met de Britse staat uitgesloten waren; het Ver.Koninkrijk kon een doodconnis van zijn staatsburgers niet accepteren. De spectaculars inmenging van de imam leiderschap tot een paradox: deze gebeurtenis,die in frites een nieuwe false inluidde voor het herislamiseringsproces,dat vanaf dat moment ‘van onderaf’ en niet meer ‘van boven ad’ verliep, werd daardoor in een reeks voor ice historische gebeurtenissen geplaatst. ……………De zogehen ‘HOOFDDOEKAFFAIRE’ die innhet najaar van 1989 onmiddellijk na de affaire Rushdie in FRANKRIJK losbarstte,kwam voort uit een zelfde denkwijze. Nu bleak dat de netwerken van de herislamisering van onderaf zich in FRANKRIJK ver hadden uitgebreid en dat sommige van hun Leiden aanstuurden op een…KRACHTMETING MET DE FRANSE STAAT op het gecoelige TERREIN v.h.laicisme.Zij hoop gen een vorm. van ‘positieve discriminatie’ te ver krijgen voor islamitische meisjes die op een FRANSE STAATSSCHOOL zagen, dezen moesten een slugger kunnen dragon en vrijstelling kunnen krijgen van lichamelijke opvoeding en Muziek– wat een verwezenlijking van de break met de DJAHILIJA in de Franse dagelijks omgecing zou betekenen. ……………De omstandigheden in ENGELAND en FRANKRIJK waren aanvankelijk volle dig tegengesteld.In Engeland was de aanleiding tot de affaire een person van islamitische afkomst die de communautaire verboden had overtreden: in FRANKRIJK ging het om uitbreiding van het communautarisme naar het openbare–TERREIN ..van..het..onder wins.Hiewel een van de betrokken families sterk onder invloed van de TABLIGH stond,werd het offensief beleid door islamitische..stidentengroeperingen van…NOORDAFRIKAANSE afkomst, uit weir betrokkenheid bij de HOOFDDOEKENAFFAIRE een verandering van tackier blijkt die aangeeft dat zij zich Het denkpatroon van de herislamisering ‘van onderaf’ eigen hadden gemaakt. ……………In FRANKRIJK waren de ‘van boven af’ opererende herislamiseringsbewegingen helemaal aan het begin v.d.jaren tachtig opgeslokt door het pro-IRAANSE activisme,dat tot geweldadige acties verviel,zonder dat het overigens buiten de beperkte kring van studenten enige invloed van belang had weten op te bouwen. De politieke had dan ook geen enkele moeite gehandhaafd om hun netwerken te ontmantelen. De militants islamitische vereniging een die hen opvolgden , bestonden uit NOORDAFRIKAANSE aanhangers van SAYYID QUTB die, zich bewust van hun zwakheden, zich vooral richtten op het werven van sympathisanten ..en geen confrontatie met de FRANSE AUTORITEITEN zo then. Soms drongen de imams er bij de gelovigen zelfs erop aan in de fabrieken waar ze werkten niet te stakes,om geen repressieve maatregelen en mogelijkheid uitzetting uit te lokken ,daar dat de strijdkrachten zou verzwakken. ……………Bij de…HOOFDDOEKENAFFAIRE garden deze activisten op de voor grond en leidden zij de onderhandelingen met de directeurvan de betrokken middelbare school,waarbij zij de steun kregen van BEPAALDE KATHOLIEKEN! die hen zagen als bondgenoten in hun strijd voor een nieuw laicisme’,waar in het geloof weer zijn intrede zou doen in het openbare leven. Zij gaven een communique uit waar in zij de Franse premier verantwoordelijk stellen voor de affaire.- iets wat zij een paard jaar eerder niet zouden hebben gedirfd. Hoewel de islamitische scholieren uit CREIL uiteindelijk. verplicht worden hun HOOFDDOEKENAFFAIRE af te doen als ze op school willen blijven,…toonde deze affaire aan welk groot POTENTIEEL de herislamisering ‘ van onderaf’ in FRANKRIJK bezat……………Door zich op te werpen als woordvoerders van:’ de islam’ en ‘positive discriminatie’ te bepleiten voor praktizerende moslims, zodat dozen zich op sommige TERREIN een zouden kunnen ONTTREKKEN aan de FRANSE WETGEVING om de …SJARI’A te volgen .lukte het de islamitische activisten voor het eerst een eis die direct te maken had met het dagelijks eleven tot de ..POLITIEK TE LATEN DOORDRINGEN. In TEGENSTELLING tot de vroegere revolutionaire strategie, die een algehele confrontation met de staat nastreefde. leerden zij te onderhandelen over kleinere …EISENPAKETTEN en vonden zij belangrijke bondgenoten in de KATHOLIEKE BISSCHOPPELIJKE HIERARCHIE en het OPPERRABBINAAT . Want onder ..herkerstenings-en herjudaiseringsbewegingen leegden niet minder grote we seen ten aanzien van het laicisme, zo als we verder in dit boek zullen ZIEN <<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 10. fleckie zegt:

  Vervolg op zo als we verderop in dit boek zullen zien’ uit ‘de WRAKE GODS’.. INTIFADA..en…HERISLAMISERING..Het verschijnsel van HERISLAMISERING ‘van onderaf’ heeft zich in de tweede helft v.d.jaren tachtig ook in de islamitische wereld zelf pntwikkeld. .In PALESTINA valt een deel v.d.INTIFADA onder die noemer. In ALGERIJE steunen de successen van het..FIS.. op …ISLAMITISCHE NETWERKEN die de sociale problemen van alle dag aanpakken en uiteindelijk toegang krijgen tot de ..POLITIEK. De achtergrond en reikwijdte van deze twee verschijnselen verschillen van die van RUSHDIE-of de ‘hoofddoekenaffaire’, maar ze behoren ..HISTORISCH GEZIEN ..wel tot diezelfde reeks gebeurtenissen. ……………Anno 1990 is de Palestijnse opstand 3 jaar oud. In tegenstelling tot eerdere opstanden van meer tijdelijke aard tegen de Israelische bezetting is dit een brede beweging, die zich NIET beperkt tot de universiteiten of tot elites,maar de hele samenleving aanspreekt.Tot het uitbreken v.d…INTIFADA..richtten de Verbannen PLO-leiders zich vooral op de …BINNENLANDSE Palestijnse bevolking. Hoewel een aantal leiders van..AL-FATAH , onder wie..JASIR-ARAFAT zelf,in hun jeugd bij de …..MOSLIMBROEDERS…..was geweest,was de Palestijnse zaak tot het midden v.d.jaren tachtig de laatste nog bestaande uiting van ARABISCH
  NATIONA?OSME WAARIN het taalgebruik v.d.islamitische beweging slechts een bescheiden rol speelde………Afgezien nog van het aanzienlijk AANTAL ..CHRISTENEN ..in..de …LEIDING v.d.PLO…, met name in het..PFLP… en het…PDFLP…..,was het in het voordeel v.d.verzetsbeweging dat ze het ideaal van nationale onafhankelijkheid bleef nastreven, in tegenstel-ling tot de ..ARABISCHE..STAATSHOOFDEN .. in het Midden-OOSTEN, wier charisma onherstelbare schade had opgelopen na de militaire nederlaag van 1967. De PLO-leiders hadden tijdens het decennium v.d. Islamitische revoluties geen radicale kritiek te verwerken gehad, ook al was er tijdens die periode een zekere verkoeling ten opzichte van het, te ‘laicistische’ ,Palestijnse verzet merkbaar in HERISLAMISERINGSKRINGEN , die in de …AFGHAANSE..djihad tegen het SOVJET- RUSSISCHE atheisme hun voornaamste strijd punt zullen vinden. ……………Op de Palestijnse universiteiten ontstonden -voor zo er ze tenminste niet waren geslotendoor de Israelische militaire autoriteiten–militante islamitische groeperingen ,die zelfs successen behaalden bij de studentenverkiezingen ,maar de autoriteit v.d.PLO niet echt konden aanvechten.. Bovendien was ieder kritiek,ook al werd die geformuleerd in ter men uit de ..KORAN.. koren op de molen van Israel, ,dat de islamitische activisten met een zekere mildheid bejegende, wat weer tot gevolg had dat zij door de PALESTIJNSE ..BEVOLKING in bredere zin enigszins werden gewantrouwd. ……………MET de INTIFADA ontstaan een groot aantal volkscomitees,die de opstand in het dagelijkse leven
  organiseren en een sociaal netwerk opbouwen dat de publieke opinie TEGEN ISRAEL MOBILISEERT.Stakingen en boycotts van ISRAELISCHE PRODUKTEN en DIENSTEN op ALLERLEI GEBIED( van levensmiddelen en autoverkeer tot het…OVERHEIDSAPPARAAT en de OPENBARE ORDE) helpen mee bij de opbouw van een nieuw maatschappelijk verband ,gebaseerd op onderlinge saamhorigheid en liefdadigheidsnetwerken . In dit proces spelen de moskeeen een…BELANGRIJKE ROL. Aan de andere kant zijn er de jonge islamitische activisten die vanaf het begin deelnemen aan de opstand en zich onder verschillende afkortingen aan de buiten wereld bekend maken., zo als..’HAMAS’ …een acroniem van ‘BEWEGING van het ISLAMITISCH VERZET’ dat…’ENTHOUSIASME’ betekent. ……………Deze jonge activisten be horen tot de ‘3e GENERATIE” van het verzet,: ze komen na de eerbiedwaardige zestigers die banden hebben met …JORDANIE…, en na de intellectuele veertigers die de PLO vertegenwoordigen.In tegen STELLING tot deze. laatste behoren ze niet tot de rijkse intellectuele elites uit Jerusalem,maar zijn ze afkomstig uit de vluchtelingenkampen.de Gazastrook en de landelijke gebieden. Van de Westelijke Jordaanoever,arme streken waar zelden militante bewegingen ontstonden. Overigens beroepen de strijdkrachten die ondergebracht zijn in het …UNIFIED NATIONAL COMMAND( UNC) zich op de PLO en niet alleen op de ISLAM. Maar de stagnate die zich na drie jaar opstand voordoet en het uit blijven van concrete over winningen moet wel leiden tot een verzwakking van de positie v.h…UNC..op langer termijn en een versterking van de…herislamiseringsbewegingen ,die aan de basis en in de woonwijken de leiding over de gemeenschappen en de rond de moskeeen opgebpuwde netwerken van onderlinge hulp.
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

  • fleckie zegt:

   Vervolg op netwerken van onderlinge hulp ……….’ In Algerije is de strategie van HERISLAMISERING ‘van onderaf’ ,vanuit het sociale netwerk ,opmerkelojk succesvol geweest: het FIS haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van juni 1990 een over winning,waar mee het doordrong tot de politiek. Dit was de eerste keer dat een herislamiseringsbeweging de meerderheid van stemmen haalde in een islamitisch land waar vrije verkiezingen worden gehouden. Om de oorzaken van deze overwinning te kunnen begrijpen, moeten we terug gaan naar het ontstaan van het verschijnsel in ALGERIJE. Deze ontstaansgeschiedenis was bij zeer weinigen bekend,,tot het verschijnen van het onderzoek van Ahmed Rouadjia,docent aan de Universiteit van Constantine. ……………Aan het begin v.d. Jaren zeventig raakte het regime van BOUMEDIENNE ,na eerst de Franssprekende,naar het Marxism neigende studenten te hebben aangezet tot het prpageren v.d.landbouwhervormingen ,verontrust door hun activism een verleent daarom steun aan de in het Mi- OOSTEN opgeleide en door de MOSLIMBROEDERS beinvoede studenten in de ARABISCHE taal. en cultuur.Dit Algerijnse overheidsbeleid is vergelijkbaar met dat in de andere ARABISCHE hoofdsteden in diezelfde periode. Gedurende heel dit ‘decennium van de islamitische revoluties ‘ vinden er op de Algerijnse universiteiten botsingen plaats tussen islamitische activisten en linkse studenten, waarbij de laatste het– zo als overal elders — moeten afleggen tegen de eersten. ……………Toch kunnen ..de..’van bovenaf’ ..opererende herislamiseringsbewegingen in dit land ,waar de door het FLN uitgeoefende sociale controle bijzondere strikt is,maar nauwelijks ontsnappen aan repressieve maatregelen. De Gewapende Algerinse Islamitische Beweging ( MOUVEMENT Algerien Islamique Arme) ,een groepering die in 1982 werd opgericht en beter bekend is als de’bende van Bouali'( naar de oprichter ),legt zich toe op gewapende overvallen en geweldpleging en voert het verzet aan ,tot in 1987 de leider door de polititie wordt vermoord. Het lijkt erop dat deze beweging de enige in haar soort was.,in tegenstelling
   tot wat men bijvoorbeeld zag in EGYPTE,waar sinds het midden v.d.jaren 70 een wolk van islamitische revolutionaire groeperinkjes bestond……Sinds die tijd beginnen zich op de universiteiten
   en later ook in de woonwijken islamitische netwerken te vormen rond een zeer snel groeiende beweging, die de bouw van ‘WILDE MOSKEEEN’ nastreeft…Anders dan door de staat gebouwde godshuizen worden DEZE MOSKEEEN NEERGEZET DOOR BUURTCOMITEES, MIDDEN IN DE SOCIALE WOONWIJKEN! EN DE SLOPPEN die zich rond de Algeriijnse steden OPHOPEN in HETZELFDE tempo als WAARIN de BEVOLKINGSGROEPEN AANGROEIT. Ze worden GEBOUWD OP ALLERLEI VRIJE PLEKKEN ZOALS GROENSTROKEN,TERREIN DAT VOOR DE AANLEG VAN WEGEN IS BESTEMD!enz. …..VAN UITEENLOPENDE materialen ,MAAR VOORAL..VAN…PLAATSTAAL…, en VERANDEREN IN…’VASTE’..MOSKEEEN….ZODRA DE WEERSTAND VAN DE PLAATSELIJKE AUTORITEITEN GEBROKEN IS!…………….In een land waar de maatschappelijke infrastructuur voortdurend met schaarste te kampen heeft ,maar de instanties van het FLN overal aanwezig zijn om hun IDEOLOGIE te bewaken ,vormen de nieuwe moskeeen zowel een tijdelijke noodoplossing voor onderlinge hulp en liefdadigheid als een middel waardoor het volk zelf ‘aan de. basis’ het heft in handen kan nemen tegenover het partijapparaat. Vooral dit laatste was belangrijk in Algerye ,waar tot de rellen van na jaar 1988 een totalitair systeem heerste: in landen als MAROKKO, !TUNESIE, en EGYPTE was het gezag minder streng,omdat er een zekere vrijheid van meningsuiting en van drukpers bestond. …..Onder deze omstandigheden zou de WIJKMOSKEE een van de weinige plaatsen worden waar de alomtegenwoordige censuur en repressie konden worden ontdoken. De’breuk’ met de omringende DJAHILIJA neemt de gebruikelijke vormen aan – islamitisch ‘ samenlevingsverband,het respecteren van de’goede zeden’,.liefdadige activiteiten enz.en ontwikkelt zich zelfs tot een strikte controle v.d.gemeenschap ,waarbij bijvoorbeeld de verkoop van alcohol in de geherislamiseerde wijken wordt verboden. ……………Daarnaast gaat de herislamisering’van onderaf’ overal hand in hand met de strijd tegen het gebruik van het Frans. De herislamiseringsbewegingen in Algerije zijn de enige die deze hardnekkige taalstrijd voeren. ..Achter de uitgesproken voorkeur voor de ‘TAAL VAN..DE..KORAN’ en de vijandigheid ten opzichte van de ‘taal van de kolonisator'( die de Algerijnse activisten v
   graag zouden ruilen voor het ..ENGELS als ‘echte moderne taal’) tekent zich echter een conflict af dat ondanks zijn ideologisch karakter ook een maatschappelijke strekking heeft. …..De sinds het midden v.d.jaren 70 grootste aangepakte politieke van VOLLEDIGE ARABISERING..van..het..ONDERWIJS heeft de wanverhoudingen op de arbeidsmarkt extra verscherpt:tegen over een grote vraag naar vakbekwame mensen die over kennis van het FRANS beschikken, staat een massaal aanbod van afgestudeerde ARABISANTS..die een onzekere toekomst tegemoet gaan. Voor hen is de strijd tegen het Frans minsters evenzeer een kwestie van afzetmarkt en werkgelegenheid als een theologische kwestie. Dat de herislamiseringsbewegingen dit onderwerp tot een v.d.belangrijkste punten van hun propaganda hebben gemaakt,bewijst hoe handig ze een maatschappelijk probleem in ..godsdienstige termen weten te verwoorden. ……………De Algerijnse islamitische activisten vonden in bepaalde regeringskringen medestanders voor hun heilige oorlog tegen het Frans. Binnen Het FLN leidden de conflicten tussen de harde voorstanders van een monopoliepostie van de’ nationals taal( het literaire Arabisch) en degenen die ook Frans of BERBERS spraken,er al spoedig toe dat de eerste steun zochten bij de…’BAARDDRAGERS’ In die kringen ,met Algerijnse humor BARBEFELENE ( halfgare baarden) genoemd, bevond zich het grootste deel v.d.-weinige en slecht georganiseerde – OELAMA.In tegenstelling tot wat men in EGYPTE zag, bestonden er tussen de OELAMA en de activistisch- islamitische stroming geen heftier tegenstellinen . Als noodoplossing voor het plaatselijk gebrek aan schriftgeleerden ‘importeerde’ het Algerijnse regime uit EGYPTE een door de ideologie v.d.MOSLIMBROEDERS GEVORMDE IMAM., Mohammed al-Ghazali,die tot hoofd v.d.Grote Moskee in Constantine werd benoemd . Hij was een v.d.belangrijkste tussenpersonen tussen de oelama en de activisten v.d.herislamiseringsbewegingen. ..Bij het uitbreken v.d.rellen van November 1988 sloten deze laatsten zich slechts aan bij een strijd die zij niet zelf waren begonnen. Maar dank zij het openbreken v.h.politieke systeem kon het ISLAMITISCH Reddingsfront FIS worden opgericht.Het FIS genoot de steun van ‘ARABISCHE-Islamitische’ stroming binnen het FLN ,dat het de toegang tot de hoogste politieke kringen ..vergemakkelijkte.,en bleek
   ook zeer Snel , in staat de talrijke strijdkrachten te bundelen die uit de in de woonwijken gevestigde netwerken van HERISLAMISERING ‘van onderaf’ waren voortgekomen. En het feit dat de verkiezingen van juni 1990″ gemeenteraadsverkiezingen waren, kwam het FIS in zijn opmars naar de macht buitengewoon goed uit, –het kon zo zijn. greep op de plaatselijke bevolking nog vergroten.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

   Like

   • fleckie zegt:

    vervolg op ‘ het kon zo zijn greep op de plaatselijke bevolking nog vergroten…… ……***
    Sinds de herislamiseringsbewegingen halverwege de jaren 70 in de islamitische wereld op het politieke toneel verschenen ,hebben zich twee grote reeksen van historische gebeurtenissen voltrokken. Na….een…decennium …waarin ..een machtsgreep binnen handbereik scheen te liggen en de…IRAANSE…REVOLUTIE…het grote voorbeeld leek te zijn ,brak er eind jaren 80 een nieuwe fase aan, waarin het zwaartepunt van de islamisering verschoof van..de..staat..naar..het ..individu. Beide processen hebben hetzelfde doel:.. HERISLAMISERING van de samenleving in de islamitische landen EN VERBREIDING VAN…DE …ISLAM …OVER DE …HELE…WERELD.,zodat uiteindelijk de gehele mensheid…EEN…GROTE…OEMMA..zal worden. Maar de islamitische activisten en de PIETISTEN verschillen van mening over de wijze waarop met de ..’GODDELOZE’ omgeving moet worden gebroken. ……………De activisten kregen door hun nadruk op de politiek te maken met repressieve maatregelen van de diverse regimes; alleen in ..IRAN.. slaagden zij erin de burgermaatschappij te veroveren. De pietisten konden zich,doordat hun activiteiten gericht waren op hun dagelijkse omgeving ,onttrekken aan het waakzame oog van de DJAHILIJA ,vooral ook omdat ze garant stonden voor rust in de samenleving. Zij zetten gemeenschapsstructuren op die het individu bescherming boden tegen de grote veranderingen van de moderne tijd, die vaak zo hard is voor de ‘misdeelden’.Maar ondanks hun neiging om de politiek uit de weg te gaan ,kregen de ‘van onderaf’ opererende herislamiseringsbewegingen soms plot seling de overhand in de burgermaatschappij.Dat was met name het geval in ALGERIJE ,waar een totalitair regime na zo’n dertig jaar dictatuur volledig instortte. De herislamiseringsbewegingen veroverden daar van ONDERAF het politieke toneel en veranderden ongemerkt ,..tot ze zich..plotseling ..in..een..machtspositie bevonden — en dit alles …ZONDER…REVOLUTIE. ……….Eind 1990 is deze nieuwe fase nog maar net aangebroken . Maar wat er in de toekomst ook zal gebeuren ,men moet zich bedenken dat de herislamisering ‘van onderaf’ zich dan wel niet wil bezighouden met de organisatie van de seculiere ,democratische samenleving,Maar dat ze NIET minder radicaal is dan de HIZBALLAH -aanhangers en andere strijders in de DJIHAD die in 1985 in het nieuws kwamen.Of ze als Ali Belhaj, de sterprediker van het FIS, regelmatig herhaalt: democratie is niets anders dan een vorm van…DJAHILIJA, die God van Zijn macht berooft om die aan Zijn schepselen te geven. En de imams v.d. Tabligh,die hun ‘gezonde moslimjeugd ‘ met hun communautarisme beschermen tegen de verleidingen van het…GODDELOZE..WESTEN, denken er net zo over. ……………Maar zoals we nu zullen gaan zien, is de breuk met de geest van de secularisatie vanaf het midden van de jaren zeventig ook in andere geloofsomgevingen te vinden. Ook in de christelijke en de Joodse wereld zijn zijn strategien ‘van bovenaf’ en ‘van onderaf’ werkzaam, met resultaten die te vergelijken zijn met de reeds beschreven gebeurtenissen in de islamitische wereld. <<<<<<<<<<<<<<<<<<

    Like

 11. fleckie zegt:

  Fleckie:We kennen inmiddels het woord…’NEW WORLD..ORDER’, ( de inhoud, en WIE dit ontworpen hebben: … de naam JEZUIETEN was door velen …NIET bekend? Ze zijn wel de HOOGST intelligentsia v.d.r.k.kerk, EN de huidige paus hoort bij deze orde,, DUS…..’ een ‘gewone ‘ jongen’ is hij BESLIST..NIET!……….Maar ja, zelf zijn we ook wel op een ‘hoger peil beland’?!m.i.). vandaar…. …..’EUROPA…ALS…MISSIEGEBIED’ pag 60, uit boek ‘DE WRAKE GODS’ van Gilles KEPEL,: CHRISTELIJK, ! JOODS en ISLAMITISCH FUNDAMENTALISME. ………..uitg.Ambo/ Baarn. Isbn 90.263.11672…………………………’ In katholiek EUROPA doet zich aan het begin van het laatste kwart van deze eeuw een paradox voor: nooit eerder lijkt de maatschappij zo verregaand geseculariseerd en ONTKERSTEND te zijn geweest, en tegelijk ontstaan er praktisch overal herkersteningsbewegingen . Zo zijn er charismatische gemeenschappen waarin afgestudeerden de bezieling v.d.heilige Geest ervaren,en andere waar in de ene wonderbare genezing na de andere plaatsvindt.En er zijn ORGANISATIES zo als Comunione e Liberazione, die na het ‘fiasco van het laicisme’ de wederopbouw van een christelijke samenleving beogen en honderdduizenden jonge Italianen mobiliseren,terwijl zich in het gedesovjettiseerde…OOST-EUROPA …na 40 jaar ..officieel atheisme sociale bewegingen en partijen vormen die de bevestiging van hun katholieke geloof tot criterium voor hun politieke identiteit maken…………………Terwijl de Kerk ..na..Het..Tweede..Varicaans..Concilie..(1962-1965) geen verder ambities leek te hebben dan de aanwezigheid van God te verduidelijken in een wereld waar in men deze niet meer kon herkennen,wordt de ambtsperiode van Johannes Paulus ll,die in 1978 een aanvang neemt,gekenmerkt door nieuwe aandacht voor de katholieke waarden en identiteit. Deze komen vanaf dat moment in het teken van een’beginnende breuk ‘ met de principes v.d.laicistische samenleving te staan en moeten de ‘postmoderne’ wereld de zin, het zedenbesef en de orde teruggeven die samen met de zekerheden verloren waren gegaan. ……..Het Westen wordt door de oliecrisis van oktober 1973 gedwongen zijn economie te herstructueren,waarbij veel voor het industriele tijdperk typerende solidariteitsverbanden,zo als de vakbonden ,ter discussie komen te staan,terwijl er ook ernstige zorgen rijzen over de nabije toekomst van de aarde,die bedreigd wordt door ..vervuiling ..en..overbewapening. Tegelijkertijd worden de huiskamers overspoeld door een enorme hoeveelheid beelden en informatie als gevolg van de electronische revolutie ,die een ongekende…NORMVERVAGING met zich mee brengt. . Hierdoor treedt een plotselinge verandering op in de overdracht van kennis en waarden ..en .in.de beslotenheid van het gezin en zijn contacten met de buiten wereld, zonder dat de mensen naar hun gevoel greep hebben op dit proces…………….In het OOSTEN komt na de ineenstorting van het communisme, difinitief bezegeld met de val van de Berlijnse muur in November 1989, een..enorme..ideologisch..ruimte..vrije die..voordien ..strikt ..werd..beheerst..door..Het..Marxisme. Dat de voornaamste leiders van…SOLIDARNOSC, het symbool van duurzaam verzet van een burgermaatschappij tegen sovjetisering duidelijk uitkwamen voor hun katholieke geloof en dat in 1989 een katholieke premier in het POOLSE kabinet werd benoemd,dit allies leek erop te wijzen dat de afbraak van het communisme onvermijdelijk leidden tot de ‘ terugkeer van het geloof’ op het politieke toneel .Polen leek zelfs als voorbeeld of inspiratiebron te dienen voor de ‘tweede evangelisatie van EUROPA’ – een van de belangrijkste doelstellingen van het pontificaat van Johannes Paulus ll. ……………Binnen de Kerk bestaan er stromingen die in deze gebeurtenissen het einde zien van de historische cyclus van de moderne tijd, die werd ingeluid door de Verlichting in de achttiende eeuw en zich kenmerken door de emancipatie van een al te zelfverzekerde rede t.o.v. het geloof. In tegenstelling tot bepaalde formuleringen van het Tweede Vaticaans Concilie, die het stempel droegen van het maatschappelijk optismisme van de jaren zestig en probeerden de in het kader van de seculiere ideologie uitgewerkt ‘vooruitgangsethiek’ in christelijke context te plaatsen,stel de herkersteningsbeweging die in het kwart van deze eeuw tot ontplooiing komt, tegenover een’op drift geraakte’wereld een katholiek waardenpatroon als enige toekomstmogelijkheid.’Wij staan aan het begin van het christelijke tijdperk,’ schrijft kardinaal ..LUSTIGER.’ Heden ten dage is het Westen ( en ongetwijfeld ook de rest v.d.wereld ) zo onbegrijpelijk voor zichzelf geworden ,wordt het met zulke ongehoorde kwesties geconfronteerd en dermate op de proef gesteld,dat het de mogelijkheid onder ogen moet zien dat alleen de komst van Christus het inzicht en de kracht biedt ,nodig om zijn lot te aanvaarden. Om de herkerstening die sinds een vijftiental jaren in verschillende vormen gaande is te analyse-ren , moeten we allereerst weten onder welke intellectuele en sociale omstandigheden dit proces is ontstaan. Daarvoor moeten we de nieuwe INTERPRETATIES van het …TWEEDE..VATICAANSE…CONCILIE …afzetten tegen de progressieve of naar het …Marxisme neigende interpretaties van stromingen ..als..’katholiek links’ en ..de…BEVRIJDINGSTHEOLOGIE.Tevens dienen we na te gaan hoe de veranderingen die zich sinds 1970 in de maatschappij hebben voltrokken ,geinterpreteerd zijn in een christelijk eschatologisch perspectief ,en tenslotte moeten we bekijken hoe die herkerstening in het veld in gang gezet werd. ……………De herkerstening uit zich in de opkomst van katholieke bewegingen die er naar streven druk uit te oefenen op,de politiek of daar zelf in te stappen,om zo de ORGANISATIE van de maatschappij ‘van bovenaf’ te veranderen volgens hun opvatting van het leergezag van de Kerk en het ‘laicisme’ te bestrijden. Maar ze leidt ook tot een opbloei van charismatische groeperingen,waarvan de leden in het kader van een gemeenschap en geinspireerd door de Heilige Geest in hun dagelijkse leven een nieuwe invulling willen geven aan een ‘christelijk’ bestaan,dat hen vrijwaart van de zeden en denkpatronen van hun omgeving. …………….In tegenstelling tot..de…HERISLAMISERING,…die opkwam in landen waar slechts een gedeelte van de verwestersde elite geen religieuze bindingen meer had,ontstaan de herkersteningsbewegingen voornamelijk in samenlevingen die al sinds meer dan een eeuw ..een ..verregaande ..secularisatie..kennen. Deze was duidelijk zichtbaar in de staatsinstellingen en de rechtspraak,Maar kwam nog het sterkst tot uiting in een ongekende onverschilligheid t.a.v.het geloof , met name bij de jongere generaties,en een aanzienlijke daling in het aantal priesterroepingen in het Westen, met name na de gebeurtenissen van 1968. Zo moeten de herkersteningsbewegingen de begrippen uit het evangelie die zij gebruiken, eerst opnieuw uitleg gen aan de voor het grootste deel onkerkelijke jongeren, dit in tegenstelling tot de islamitische of peitistische bewegingen die, ..wanneer ze termen uit de Koran hanteren, zonder moeite worden begrepen door de moslimbevolking,daar bij hen de religieuze verwijzingen altijd levend zijn gebleven…………..Het feit dat de Europese jeugd op zo’n grote schaal haar binding met het christelijke geloof had verloren,met uitzondering van enkele’bolwerken’ zoals POLEN en SLOWAKIJE, is een van de redenen waarom de godsdienstige bewegingen op de katholieke bevolking van Europa minder invloed hebben dan dergelijke bewegingen in de islamitische wereld. Zoals we nog zullen zien,hechten de herkersteningsbewegingen veel belang aan de-in islamitische gebieden nauwelijks aanwezige democratische waarden ,die een politieke ruimte openleggen waarbinnen het religieuze element echter, zelfs na 40 jaar communistische dictatuur ,geen meerderheid weer te behalen……Ondanks alle huidige verschillen tussen samenlevingen met een islamitische cultuur en samenlevingen met een katholieke cultuur is het opmerkelijk dat zich in beide vanaf het midden van de jaren zeventig dezelfde verschijnselen voordeden . Om te beginnen ontwikkelde zich een conflict tussen de seculiere utopieen ( waar aan een aantal THEOLOGEN en GELOVIGEN. zich had aangepast) ..en..de..herontdekte..GODSDIENSTIGE…DOCTRINES…De aanhangers van deze laatste nemen het hogere als ijkpunt voor de waarde van het sociale systeem en komen tot de conclusie dat een ‘breuk’ met de seculiere waarden noodzakelijk,is,dat men afstand moet nemen van de wereld. Vervolgens ontwikkelen zich bewegingen die op termijn de samenleving’van bovenaf’ en ‘van onderaf’ willen herkerstenen,die het ‘begin van het christelijk tijdperk ‘ ..opnieuw beleven,min of meer zo als anderen uit de navolging van..’de generatie van de koran’– de generatie van de profeet Mohammed — alle inspiratie voor hun reislamiserigsmissie putten.<<<<<<<<<<<<<<<<<

  Like

 12. fleckie zegt:

  Voor de tweede keer info.
  .over het boek…’ ZENDELINGEN, van Norman LEWIS, uitg De Arbeiderspers,A’dam. isbn90.295.2880 x ………..’Norman Lewis(1918) ,gedreven door een intense liefde voor de Indiaanse cultures reisde en verbleef frequent in de binnenlanden van Zuid- AMERIKA en Azie. Van nabij maakte hij mee hoe de Indianen ..ten prooi vielen aan de niets en niemand ontziende …BEKERINGSDRIFT van met name…AMERIKAANS- FUNDAMENTALISTISCHE …organisaties ….ZENDELINGEN ..is het prachtig geschreven en ..onthutsende ooggetuigenverslag van deze culturele en …LIJFELIJKE GENOCIDE……………..Lewis’beschrijving van zijn diverse reizen groeit uit tot een ..ondergangsverhaal vol wreedheden: deportatie,gevangenschap,slavernij,gedwongen prostitutie , de uitreiking aan de Indianen van doelbewust vergiftigde voedingspakketten, van met een pokkenvirus geinfecteerde kleren,etc. Stijlvol ,waar nodig met de gesel van zijn sarcasme ,hekelt Lewis de HYPOCRISIE van de ZENDELINGEN,hun geloof in eigen voortreffelijkheid,, de GEWETENLOOSHEID van HUN commerciele en POLITIEKE BIJMOTIEVEN. …De neerslag van dit allies heeft een — ook binnen Lewis ‘ eigen omvangrijke oeuvre– uniek boek opgelecerd: een weemoedige ode,felle aanklacht en adembenemend reisboek tegelijk. * Leiws’portretten v.d.binnenlanden van Zuid-AMERIKA,waar het fantastische en reele voortdurend met elkaar wedijveren, herinnert aan Gabriel Garcia Marquez op zijn best. Net als bij Garcia Marquez weet je vaak niet of je moet lachen of huilen .– TIMES LITERARY SUPPLEMENT* Als Lewis verslag doet van zijn geladen ontmoetingen met deze …ONVERANDERLIJK ZELFINGENOMEN COMMERCIELE UITBATERS […] schittert zijn aanklacht door een felheid en ironie waarop,het zij zonder overdrijving gezegd, een Voltaire of een Swift trots had kunnen zijn. -The SUNDAY TIMES.<<<<<<<<<<<<<<< fleckie: dit soort christelijke barbaren zijn OOK niet bij de …GROTE MASSA bekend,( zeker niet in de Ver,STATEN, waar vooral …jongere televisiedominees? ( voorgangers? hun bedrog met zoetgevooisde woorden, mimiek, en toneelgebaren -spel hun verhaal brengen<<<<<

  Like

 13. fleckie zegt:

  ‘HET TELEVANGELISME als maatschappelijk verschijnsel’ uit boek ‘De WRAKE GODS’ van Gilles KEPEL, uitg.Ambo/Baarn, isbn 90.263.1167.2 , ..Nederland, …6.92.1048 voor Belgie………..
  ‘ in September 1977 bevindt zich tussen de veel steunbetuigingen aan PTL die op de lezerspagina v.d.CHARLOTTE OBSERVER verschijnen, ook de brief van een zestigjarige werkloze,die naar eigen zeggen als enige inkomen een uitkering van 162 dollar( ongeveer 300 gulden) per 2 weken ontvangt en die de pen heeft opgenomen om Jim en Tammy te verdedigen. tegen hen die hen bespotten..Hij bezit geen cent ,zit tot aan zijn nek in de schulden ,heeft geen familie en,zegt hij er bij,zijn tanden zijn verrot, Maar toch stuurt hij elke maand 7,77 dollar – een magisch getal – aan…PTL.Dit bedrag, een kleinigheid voor iemand met een gemiddeld Amerikaans inkomen,is voor hem een hele opoffering ; Maar hij spoort al zijn broeders en zusters in Christus aan zijn voorbeeld te volgen en deze dienaar van God te Steunen ,die in zijn ogen de enige is die zich intersseert voor hem in zijn wanhoop en hem als een menselijk wezen beschouwt, ……………Maar zeker niet alle aanhangers van PTL behoorden tot de ..VIERDE WERELD,ook al blijkt bij lezen van de ingezonden brieven in de CHARLOTTE OBSERVER dat mensen die door de welvaartsstaat aan hun lot zijn overgelaten onder de …donateurs…rijk…vertegenwoordigd zijn. Buiten een eindeloze stroom kleine postwissels ontving PTI ook meer substantiele bedragen uit de Amerikaanse midden klasse -zo als die Cheque van 6.000 dollar( ongeveer 11.000 gulden.) ,afkomstig van een huisvrouw die ongelukkig was in haar huwelijk, dik en depressief , en die in ruil voor haar schenking een wonder verwacht te. Dat bleef uit en de vrouw ,die inmiddels in het ziekenhuis was opgenomen ,eiste dat Jim BAKKER het geld zou terugstorten zodat zij haar behandelkosten kon betalen -…maar tevergeefs. ……………….
  Dit netwerk van miljoenen trouwe donateurs -met telkens dezelfde verhalen,zo als blijkt uit reportages en ingezonden brieven-vormden voor PTI een ZOWELCOMMERCIELE als ideologisch markt,waar allerlei ondernemers in het AMERIKA van het laatste kwart van deze eeuw niet omheen konden,: de een na de ander waren ze te gast in de talkshow van de Bakkers. De hele kliek van de evangelische beweging was er te zien: van de eenvoudigste dominees tot personen met talrijke politieke relaties zo
  als de zuster van president CARTER, die zelf gespecialiseerd was in WONDERBARE GENEZINGEN,het redden van beroemde zondaars en het dopen van groepen volwassenen. De een na de andere inmiddels bekeerde underground-ideoloog uit de jaren 60 kwam in het programma zijn vroegere dwalingen bekennen en de Heer loven.Paul Stookey ,het prototype van de PROTEST SINGER van het afgelopen decennium en lid v.h.trio Peter,Paul en Mary, verklaarde op PTL : ‘ Eind jaren zestig waren wij op zoek naar leiders die ons een nieuwe weg konden wijzen. De huidige beweging heeft een …onzichtbare…leider…Het is in zekere zin de vervulling van onze vurige queeste van toen. …Eldridge Cleaver,de voormalige leider van de…BLACK..PANTERS ..en het brein achter de gewapende strijd van de zwarte getto’s tegen de blanket Amerikaanse..orde…,vertelde op. PTI ..hoe hij God had ontdekt terwijl hij als politieke banneling aan de…COTE d’AZUR verbleef: toen hij vanaf zijn balcon naar de maan boven de Middellandse Zee keek , zag hij hoe zich op het glimmered oppervlak van het hemellichaam EEN voor EEN de profielen van Malcolm x, Castro,Mao,Che ..Guevara en tenslotte ..Jezus aftekenden. .Hij begreep dat dit de weg was die hij moest in slaan: Tien jaar jaar geleden dacht ik net als Marx dat godsdienst opium voor het volk was…maar Ik heb ontdekt dat Jesus Christus precise was wat ik in mijn leven nodig had. ……….Verder waren er nog industrielen,beroemdheden uit de sport of de media en conservatieve politici . Soms ging Bakker tot de grens van het toe laatbare bijvoorbeeldb toen hij Larry F.int uitnodigde,de Koning van de pornopers ,wiens bekering en berouw het werk waren van de zuster van JIMMY CARTER en zelfs de meets verstokte gelovigen met scepsis Vervulden. …..Maar gewoonlijk waren de personen die op PTI een gewillig publiek vonden, figures zo als senator Jesse Helms, die NAUWE BANDEN ONDERHIELD met de fundamentalistische bewegingen van christelijk nieuw..rechts’ en er campagne voerde tegen de belasting op het bijzondere onderwijs,voor het gebed op school,tegen TERUGTREKKING v.d.AMERIKAANSE TROEPEN UIT Zuid-KOREA en andere vertrouwde onderwerpen uit deze hoek.. Dit soort zaken deed een trouwe kijkster uit Texas sxhrijven:’ Woorden schieten me tekort om te zeggen hoe goed het me doen iedere dag in mijn huiskamer te zien hoe de bloem van de christelijke gemeenschap haar tijd en haar talent heeft en haar gedachten ,hoop en geloof met mij Deleon-en dat allies natuurlijk met als uit gangspunt de bijbel!’!………….. ……….Van het verschijnsel Bakker bleef achteraf niet veel meer over dan een grote zwendelarij ,een oordeel dat nog eens bevestigd wordt door de uitspraak v.d.rechtbanken die de zaak behandelden. Maar ondanks de malversaties en de belachelijke of scrabeuze kanten v.d.zaak blijft het een feit dat er vanaf het midden v.d.jaren 70 miljoenen amerikanen waren,die behoefte hadden zich aan te sluiten bij de vormen van godsdienstige beleving die Jim,Tammy en hun soort genoten hun boden. . Want zij waren niet de enige televangelisten: hun collega’s en concurrenten..Jim ROBINSON,Jerry Falwell, Oral Roberts,Pat Robertson,Jimmie Swaggert ,Robert Schuller en andere,minder bekende predikanten hebben alle in de ether op hun eigen wij ze een steentje bijgedragen aan de culturele verandering die zich in het laatste kwart van deze eeuw voltrok met de massage verschijning van evangelische programma’s op de buis.>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

 14. fleckie zegt:

  Vervolg ‘massale verschijning van ..evangelische programma’s op de buis’………………’Het verschijnsel beperkt zich trouwens niet tot de televisie : dat is slechts het meest zichtbare deel van ..een..brede ..beweging, die bepaalde lagen van de AMERIKAANSE BEVOLKING er toe bracht de in hun open overheersende en ‘seculaire waarden ‘ af te wijzen en te streven naar een diepgaande verandering v.d.maatschappelijke normen, dit alles gefomuleerd in aan het evangelische of fundamentalistische taalgebruik ontleende termen. ……….Sinds het midden v.d.jaren zeventig is aan de hand van talloze opiniepeilingen geprobeerd beschrijvingen en schattingen te maken van..’fundamentalistisch ‘ of ..’evangelisch ‘ AMERIKA– zonder dat deze ter men altijd exact gedefinieerd worden door onderzoekers en ondervraagden: volgens een in 1978 voor het blad CHRISTIANITY TODAY gehouden opiniepeiling zegt 22% v.d.Amerikanen ‘evangelisch’ te zijn,tegen 35% ‘liberaal -protestant’,30% ”katholiek’, 4% ‘niet christelijk’ en 9% ‘buitenkerkelijk’….In 1986 wijst een opiniepeiling van Gallup uit dat 33% v.d.volwassenen zich zelf beschouwen als ”evangelisch” ,wat zou neerkomen op zo’n 58 miljoen personen. ………..Dergelijke cijfers ,die aantonen dat het hier een wijdverbreid verschijnsel betreft,,zonder dat overigens..duidelijk wordt wat dat precise betekent, zijn voor iemand als Jerry Falwell ,de meest politiek gerichte van de televangelisten en oprichter v.d.Moral Majority..en..de..Liberty University ,het uitgangspunt voor zijn kruistocht om AMERIKA te…HERKERSTENEN. In het voor woord van zijn in 1980 uitgekomen boek ..Listen , AMERICA!, schrijft hij: ” Volgens recente opiniepeilingen …zijn er vandaag de dag meer dan 60 miljoen personen in AMERIKA die zichzelf beschouwen als …..born..again( wedergeboren) Christensen, 60 miljoen anderen zeggen welwillend tegenover godsdienstige normen te staan en nog eens 50 miljoen hebben een ethisch ideaal ..en..willen dat hun kinderen opgroeien in een ethische samenleving ….84% van het Amerikaanse volk gelooft dat de Tien Geboden vandaag de dag nog altijd opgaan. En toch moeten wij,met deze statistieken voor ogen ,erkennen dat wij, ..het Amerikaanse volk,hebben toegelaten dat een luidruchtige minderheid van mannen en vrouwen die geen God kennen ,AMERIKA naar de rand van de afgrond heeft gevoerd. …Het wordt tijd dat de ethische AMERIKANEN hun krachten bundelen om onze geliefde NATIE te redden!. …………….
  De door Jerry Falwell in .1979 ..in het leven geroepen ..politiek- religieuze beweging Moral Majority ( Ethische meerderheid ) ,vormde gedurende de gehele jaren tachtig de concrete vertaling ..van dit streven en bracht allerlei strijd- en mobilisatiepunten ter tafel op het raakvlak tussen gezin en burger- maatschappij-zo als abortus of het gebed op school–, op grond waarvan..het ..staatsbeleid..’zonder God’..ter discussie werd gesteld. Deze beweging, maar ook andere die gedeeltelijk dezelfde doelen nastreefden, maakte tussen..het ..midden van de jaren 70 en het eind v.d.jaren 80.. een buitengewoon snelle ontwikkeling door, binnen het grotere kader van wat in de Ver.Staten FUNDAMENTALISME,evangelisme of christelijk nieuw rechts wordt genoemd. ………Dit verschijnsel is, even als de charismatische vernieuwing of de op de pinksterbeweging geinspireerde vernieuwingen die in die tijd een grote vlucht namen de erfgenaam van een typisch Amerikaanse traditie, die ..bijzonder ..krachtige antwoorden heeft uitgewerkt op de problemen van een samenleving welke door haar algehele secularisatie in het laatste kwart van deze eeuw de godsdienst onverbiddelijk naar de ..privesfeer leek te moeten verbannen. Om de nieuwe betekenis te kunnen bepalen die deze beweging heden ten dage heeft gekregen ,om te kunnen analyseren waarom deze zich jurist nu , te midden van de postindustriele cultuur in de VS, een plaats , heeft kunnen veroveren moeten wij er allereerst de historische ontwikkelingsgang van na gaan.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

 15. fleckie zegt:

  Van landelijk AMERIKA naar HI-TECH, uit boek,’de wrake Gods, pag.120’van Gilles Kepel………
  ‘Over het algemeen gaat men ervan uit dat de term ‘FUNDAMENTALISME’ voor het eerst in het openbaar werd gebruik in de jaren twintig.Voorafgaand daaraan was er in de Ver.Staten vanaf 1910 een twaalfdelige serie boeken verschenen onder de titel THE FUNDAMENTALS ,bestaande uit 90 artikelen van de hand van diverse Protestantse …theologen die ieder compromise met het modernisme om hen heen..afwezen………..THE FUNDEMENTALS worden gefinancierd door twee broers ,beide zakenman, en in meer dan 3 miljoen exemplaren gratis verspreid.Maar het was vooral door de ‘Scopes-affaire’ dat de term FUNDAMENTALISME in het dagelijkse Amerikaanse spraakgebruik ingeburgerd raakte,waar hij meteen een controversiele betekenis kreeg. John T.Scopes was een Jong biologieleraar op een middelbare school in de staat Tennessee ,die in zijn lessen een boek gebruikte dat uitging van de evolutieleer. …Dat was in strijd met de wet,want in de staat Tennessee gold een verboden op het onderricht , in ‘elke theorie die het verhaal van de goddelijke schepping van de men’s ontkent”. Hij werd dus in 1925
  voor het gerecht gedaagd,Maar in feite stond in zijn plaats de Amerikaanse fundamentalistische
  subcultuur terecht; deze zpu volle dig belachelijk worden gemaakt door de persverslagen van de argumentatie van Scopes’tegenstanders.Daarentegen waren er vooraanstaande leden van de intellectuele en wetenschappelijke elite uit die tijd die tengunste van Scopes getuigden ………..Het FUNDAMENTALISME dat zich in die tijd uitsprak tegen het ‘modernisme’ of ‘liberalisme’ van het protestantse establishment , kenmerkte zich in de eerste plaats door zijn geloof in de ..absolute ONFEILBAARHEID van de bijbel..De heilige tekst van zowel het OUDE TESTAMENT als het NIEUWE TESTAMENT werd opgevat als de letter.ijke verwoording van de goddelijke Waarheid.- met name waar het de geboden op zedelijk,ethisch en politiek-maatschappelijk gebied betreft. Ten tweede geloven de fundamentalisten in de Godheid van Christus en in de verlossing van de ziel door het heilswerk van Christus’ leven en dood en opstanding. En zij hebben de plicht dit geloof energiek te verbreiden onder al degene die nog niet achter dit credo staan. Afgezien van de theologische twistpunten vallen de twee kampen uit een in in twee tegengestelde Amerika’s,die het interbellum kleuren met hun confrontaties: het geindustrialiseerde ,moderne,expansieve Noorden tegenover een agrarisch Zuiden ,met een verouderde sociale opbouw,dat na zijn mederlaag in de Burgeroorlog in een onherroepelijke neerwaartse spiraal lijkt tezijn geraakt………..Het Zuiden levert het grote leger voor het FUNDAMENTALISME uit die tijd: het krijgt de bij naam..Bible Belt ( bijbelgordel), de meest zuidelijke van de BELTS ( van veeteelt,mais- en katoenbouw) die elkaar op de kaart van AMERIKA opvolgen. Het is de streek bij uitstek van het slag predikanten dat met zijn gebrek aan beschaving ,zijn fanatisme, zijn hypocrisie en gewetenloosheid onder de pen van schrijvers uit de intellectuele elite van de Oostkust uitgroeit tot een literair type. Het schoolvoorbeeld hiervan is Elmer Gantry, een personage dat in 1927 door Nobelprijswinnaar voor literatuur SINCLAIR LEWIS in het leven geroepen werd. De predikant Gantry is een volledig immoreel individu,,hij pleegt meineed, is een oplichter,onverbeterlijk hoereerder en alcoholist,Lewis ontleende zijn karaktertrekken aan bepaalde figuren die hij had geobserveerd en gekend,Maar Gantry werd al snel de verpersoonlijking van de wereld der fundamentalisten,zo als door intellectuele ogen gezien. Van Gantry tot Bakker is er in het beeld van de fundamentalistische charlatan nauwelijks iets veranderd; het bevatte..ontegenzeglijk..elementen ..van..waarheid,..Maar zorgde ook dat het maatschappelijk verschijnsel waaraan dergelijke predikanten ..zo’ grote..macht..ontleenden ,verborgen kon blijven. ……………Zelfs na de uitkomst van het proces tegen Scopes kan men deze extreme vorm van..godsdienst in AMERIKA niet afdoen als een marginale en ten dode opgeschreven cultuur. De drooglegging die in 1919 wordt ingesteld ..en..zal..voortduren tot 1933 , bewijst hoezeer CONSERVATIEVE ,STARRE protestantse normen overheersen in het Amerikaanse maatschappelijk systeem, dat daarop in tijden van verwarring telkens weer teruggrijpt,in aansluiting op de reeks Grote Reveils die zich sinds de Puriteinen er aankwamen om..het..NIEUWE..JERUSALEM.. te stichten die zich op dit continent hebben voorgedaan. De economische crisis van 1929 doet het geloof in de moderne tijd en de door de industriele samenleving van het Noorden bewerkstelligde vooruitgang sterk wankelen. En in het licht van het fundamentalistisch het geloof in een..duizendjarig ..Godsrijk was ‘de grote depressie een teken van de wrekende arm Gods voor de geloofsverzaking van AMERIKA,en de aankondiging v.d. …naderende …wederkomst..van..Christus’. Door de gebeurtenissen in de wereld te zien als een reeks van causaliteiten die gehoorzamen aan aan goddelijk plan dat..alleen..zij kennel., kunnen zij de veel verschillende crises die de Amerikaanse samenleving tot in onze dagen heeft doorgemaakt aangrijpen om hun diagnose te stellen..en..een..behandeling voor haar kwalen voor te schrijven…in..de..vorm..van…verlossing.>>>>>>>>>>>>>>>

  Like

 16. fleckie zegt:

  …POLITIEKE FUNDEMENTALISTEN ..en.. SOCIAAL BEWOGEN EVANGELISCHE ..CHRISTENEN”‘ uit boek ..de WRAKE GODS’ pag. 123, auteur GILLES..KEPEL…………………………..
  ‘DIect na de ..TWEEDE..WERELDOORLOG is het FUNDAMENTALISME verbonden met de meest…’REACTIONAIRE’ … STROMINGEN ..in..de..politiek, met de felste …anticommunisten uit de …KOUDE..OORLOG,met de heksenjagers. In deze contex blies een aantal theologen die het geloof in de onfeilbaarheid van de bijbel deelde,masr bij wie de band tussen FUNDAMENTALISME en…EXTREEM-RECHTS ONBEHAGEN ,wekte, de term ‘EVANGELISCHE CHRISTENEN,( evangelicals) weer nieuw leven in …De evangelische boodschap, had in het begin vooral een godsdienstige ..en..sociale inhoud,en zou pas veel later, toen de beweging in het midden van de jaren..zeventig groot was geworden,ook politieke betekenis krijgen. In het Amerikaanse Protestantisme zetten de evangelische Christensen zich toen in eerste instantie af tegen alle zogeheten ‘liberale’ ,d.w.z.progressieve gezindten door een verdieping van de persoonlijke vroomheid en van letterlijk uit de Schrift geputte Thema’s van ethische of zedelijke aard-terwijl hun tegenstanders meer naar……. ‘aanwezigheid in de wereld’ streven’………….De ontwikkeling van het ‘liberale’ Protestantisme is in de ..naoorlogse jaren een afspiegeling v.d.veranderingen in de ‘verlichte’ Amerikaanse publieke opinie. Tijdens de jaren 50 lijkt het in veel opzichten op een godsdienst van de rijken, een rechtvaardiging van hen die van de welvaart genieten. Het aantal AMERIKANEN dat lid is van een kerkgenootschap groeit van 43% in 1920 naar 62% in 1956; volgens socioloog Martin Marty zochten deze veel nieuwe gelovigen ‘een middel om hun zelfingenomenheid te rechtvaardigen,om hun angsten te beteugelen ,om zegen over hun levenswijze te ontvangen ..en..structuur aan te brengen in de wereld waar in zij leefden. …..MILJOENEN..mensen wendden zich tot het geloof,en het Protestantisme profiteerde daarvan…………….Vanaf de jaren 60 ..vindt..er..in..het.. ‘liberale Protestantisme ..een..verschuiving..plaats..van..zelfvoldaanheid..naar aandacht voor het’andere
  Amerika’ – het AMERIKA van de armen, de ghetto’s en de minderheden–, een ontwikkeling die parallel liep aan de grote sociale programma’s waar mee de regeringen van KENNEDY ..en JOHNSON ‘ de oorlog aan de armoede’ verklaarden en probeerden de AMERIKANEN die aan de kant waren geschoven ,op te nemen in de algehele welvaart. Dit streven van de..Kerken om in de’wereld’ te staan en daar van Christus te getuigen door aandacht te vragen voor sociale gerechtigheid ,komt op hetzelfde ogenblik als de pogingen tot AGGIONAMENTO ..en..aanwezigheid ..in..de..’wereld’ ..van het …..TWEEDE..VATICAANS..CONCILIE…..in..katho-
  lieke kring……………..In het ene zowel als in het andere geval roept dit verschijnsel ..tegenstellingen op : in de Ver.Staten nemen de evangelische stromingen een nogal ..wantrowige ..houding aan ten opzichte van de sociale bewogenheid van de liberale Protestanten ,die bij sommigen zover gaat dat zij het kapitalisme ter discussie stellen ,en die het zoeken naar verlossing en naar de andere wereld in de weg zou staan.Zo waarschuwt j.Howard Pew,een vooraanstaand evangelist christen en directeur van een oliemaatschappij, in een overbekend artikel in…READERS ..DIGEST… de lezers in ..mei..1966 tegen elke politieke activiteit,door het voorbeeld van Christus aan te halen,die ‘ ervoor waakte dat hij of zij zijn discipelen verstrikt raakten in de politieke,economische of..maatschappelijke problemen van zijn tijd– die ongetwijfeld even ernstige waren als die waarmee wij nu te kampen hebben. Hij heeft duidelijk gezegd dat wij eerst op zoek moeten gaan naar’het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid’,en heel mauwkeurig aangegeven dat’dit Koninkrijk te vinden is in ons zelf’……………
  Veel waarnemers zijn van mening dat er gedurende de hele jaren zestig op het vlak van sociaal en politieke engagement een scherpe tegenstelling bestaat tussen liberale en evangelisxhe Christensen en enkelen van hen zien achteraf in de al te sterke neiging naar het sociale de oorzaak voor de. neergang van de liberale Kerken en voor de uitbreiding v.d.evangelische beweging in het decennium daarop. ‘De gelovigen beschuldigden de ambtsdragers er van hun eerste verantwoordelijkheid te laten ligggen ,nl. voorzien in de geestelijke behoeften v.d. gelovigen,de Schrift prediken en bekeren tot Chritus. En de voorgangers laten de gelovigen de les omdat zij zich niet als Christenen om de wereld bekommerden en geen aandacht schonken aan de lijdende mensheid die aan hun deur klopte. Beide hadden voor een deel gelijk.Maar het resultaat was dat het ledental v.d.liberale Kerken (main-line) afnam,en dat velen zich tot de evangelische . Kerken wendden om daar ofwel een antwoord op hun vraag naar geestelijke leiding te vinden ofwel een toevluchtsoord …………Deze. verkoeling jegens de liberale
  protestantse Kerken komt in 1967 voor het eerst sinds twee eeuwen in de statistieken tot uitdrukking.Het gaat om 10 van de grootste ‘dominaties’, waaronder de..LUTHERANEN, de ANGLICANEN, de METHODISTEN, de PRESBYTERIANEN en de CONGREGATIONSLISTEN.
  In 1970 is de katholieke Kerk in de Ver.Staten aan de beurt om de eerste daling in ledental sinds het begin v.d.eeuw bekend te maken. Dean Kelly ,een van de eerste sociologen die dit verschijnsel opmerkten,zegt in dit verband ;” Terwijl,de liberale Kerken zich inzetten om de economische en politieke eisen van de minderheden en de misdeelden te steunen ,waren het juist de sektarische groeperingen ( zo als de evangelische ) die het meest succes boekten bij de werving ..van..nieuweleden in die delen van de samenleving. >>>>>>>>>>>>>>>

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s