MUST READ!: Europa heeft een politieke ommekeer nodig!

Screenshot_11

(Door: Václav Klaus – Vertaling: E.J. Bron)

Zeer geëerde dames en heren,

Hartelijk dank voor uw uitnodiging en voor de gelegenheid uw stad weer eens te kunnen bezoeken. Hier in Frankfurt heb ik al meerdere keren gesproken. Drie jaar geleden had ik hier mijn eerste bijeenkomst met de AfD.

Destijds was het nog de oude AfD. Het belangrijkste thema van de bijeenkomst was de euro. Iedereen was zeer hoopvol gestemd. Het jaar daarna heb ik angstig de splitsing van uw partij gevolgd. Vorig jaar kwam het nieuwe hoogtepunt van de AfD (met zeer goede resultaten in meerdere deelstaatverkiezingen), maar dit jaar ziet het er niet zo goed uit met de verkiezingen. Men moet ook de – voor haar kiezers vast en zeker verontrustende – veranderingen in de top van de AfD noemen. De AfD heeft vooral op dit moment eenheid nodig – alleen zo kan zij de toenemende druk van het Duitse politieke establishment weerstaan.

De afgelopen tijd werd ik relatief vaak naar Duitsland uitgenodigd om te spreken over de AfD, over de massa-immigratie, over de wel degelijk negatieve ervaringen van Europa met de euro en met Schengen, over de valse “Europeanisering” van Europa, over de de-democratisering en de-nationalisering van ons continent, over de ontwikkelingen die ons steeds verder terugvoeren naar het verleden. Dat moet ik nader uitleggen. Als ik het over het verleden heb, dan bedoel ik het verleden dat ik in de communistische tijd heb meegemaakt. Met deze ervaring en met de daaraan verbonden overgevoeligheid kijk ik nu om me heen. De huidige realiteit in mijn land, in Duitsland en in Europa zie ik als een belangrijke waarschuwing.

Ik weet dat hier in Duitsland belangrijke verkiezingen gaan plaatsvinden. Bij ons in de Tsjechische Republiek ook. Lange tijd had ik het gevoel (en de optimistische hoop) dat de verkiezingen dit jaar in Duitsland voor het eerst in decennia eindelijk echte verkiezingen zullen zijn. Dat de verkiezingen een strijd over de belangrijkste thema´s van de huidige Duitse en Europese samenleving, een strijd tussen het arrogante politieke establishment en de gewone mensen mogelijk zouden maken. Ik heb gehoopt op verkiezingen die een ommekeer en een uitgang uit de doodlopende weg zullen beloven waarin wij ons sinds lange tijd bevinden. Dat is helaas mijn verkeerde, te optimistische hoop geweest.

Afgelopen jaar – in het jaar van de Brexit en de overwinning van Trump – waren enkelen van ons te euforisch. Op dit moment, na verkiezingen en referenda in veel Europese landen, ben ik niet zo optimistisch. De nederlagen in Oostenrijk, Nederland en Frankrijk zouden een waarschuwing voor ons moeten zijn. Vooral Frankrijk volg ik met grote zorg. De nieuwe Franse president Macron is een onbeschreven blad, een tabula rasa, dat men met alle mogelijke inhoud kan vullen. Dat vind ik erger dan een goed bekend kwaad. Hij is niet moe, hij is niet opgebrand en ook nog niet lui. Hij verbreidt oude ideeën – maar met elan en behendigheid. Dat is gevaarlijk. Fenomeen Macron past perfect in het huidige Westen. Hij is een product van de Franse politieke scene. Als er geen sterke en stevige ideeën voorhanden zijn, bestaat alleen maar de gevaarlijke oppervlakkigheid. Hij brengt niets nieuws, alleen de Eiffeltoren op de achtergrond.

Zoals ik al zei, ziet de positie van de AfD er niet zo goed uit als een jaar geleden. De ongelooflijke en totaal onverantwoordelijke demonisering van uw partij is zonder twijfel het fundamentele deel van het probleem. Maar slechts een deel. Een ander deel is de AfD zelf. U moet alle fouten mijden en de interne consistentie van uw partij bewaren. Als oprichter en langjarige voorzitter van een gelijksoortige partij zou ik jullie enkele adviezen kunnen geven, maar dat mag ik me niet aanmatigen. Ik ben geen insider, ik bekijk de situatie in Duitsland alleen maar vanuit het buitenland, ik volg haar niet dagelijks.

Ik ben er zeer gefrustreerd over dat het de Duitse politieke elites – met hulp van de zwakte van de Duitse oppositie – gelukt is om de verkiezingen dit jaar als een quasi strijd tussen mevrouw Merkel en de heer Schulz te ensceneren, als een fictieve strijd die de huidige situatie in Duitsland voor de komende jaren helaas zal veilig stellen.

Thuis werd mij in de media steeds opnieuw gevraagd waarom ik de laatste tijd zo vaak spreek in Duitsland. Mijn antwoord is relatief simpel: Duitsland is – vanuit mijn optiek – het actuele slagveld van Europa. Het is hier in Duitsland, en niet in de andere landen van Europa, waar het huidige Europese dilemma, het huidige conflict over de toekomst van Europa wordt opgelost – of ook niet. Ik ben er alleen niet helemaal zeker van of de Duitsers hun actuele rol en verantwoordelijkheid in alle breedte, diepte en belangrijkheid inzien en of ze zich daarmee met volle aandacht bezighouden. Of ze in staat zijn om de enorme manipulatie en indoctrinatie, die de huidige Europese politieke elites voor onze ogen realiseren, te doorzien.

Je kunt zonder overdrijven spreken van een oorlog in Europa. De slagordes, die aan beide kanten optreden, kennen we allemaal: aan de ene kant, en dat is mijn kant, staan vrijheid, democratie, traditionele familie en het gewone, in de geschiedenis bewezen, menselijk gedrag, soevereiniteit van de Europese natiestaten, patriottisme, buitenlandse reizen en verblijf in het buitenland in plaats van migratie. Deze kant is relatief stil, vreedzaam, hoffelijk en tot discussie bereid.

Aan de andere kant staan politieke correctheid, multiculturalisme en humanrightisme, feminisme, genderisme en de agressiviteit van het homseksualisme, massa-immigratie, mevrouw Merkel, de heren Juncker en Schulz, niet vrijwillige en niet spontane eenvormigheid, centralisering, harmonisering en standaardisering van Europa, continentalisme en het cultureel marxisme van de Frankfurter Schule. Deze kant is arrogant, agressief en monologisch. Helaas heeft zij luidere spreekbuizen en zwaardere artillerie ter beschikking.

Deze stilistische omschrijving is geen opzettelijke karikatuur of vervlakking van de huidige Europese situatie van mijn kant. Zo overzichtelijk zijn de kaarten in Europa op dit moment verdeeld. We zouden niet moeten toestaan dat deze helderheid en overzichtelijkheid verneveld worden.

Voor ons, voor de Tsjechische en Duitse democraten, resten alleen maar de argumenten. Die zijn echter op dit moment niet eenvoudig te presenteren. Het vrije denken wordt steeds meer onderdrukt. Het debat dat in de media en in de politiek plaatsvindt, is niet representatief. De propaganda regeert. Ik ben het volledig eens met de titel van een onlangs gepubliceerd artikel in de “Neue Zürcher Zeitung”: “Denkverboden in plaats van debat”. De auteur van dit artikel spreekt zelfs van “kerkhofrust” en van het dominerende “moraliseren en tot taboe verklaren”. In mijn levensgeschiedenis heb ik dat al een keer meegemaakt. Het was in de communistische tijden.

Tot mijn spijt zien veel Europeanen de noodlottigheid en de urgentie van het huidige historische moment niet. Ze interpreteren de situatie in Europa anders dan de mensen die vanavond hier zijn en die de gevaarlijke naam Václav Klaus niet afschrikt. Ik ben geen vijand van Europa, ik ben alleen de vijand van de mensen die de Europese Unie, de Europese integratie in de huidige vorm vormgeven, verdedigen en verder de-democratiseren.

Je kunt het Europese thema vanuit vele hoeken aansnijden. Als econoom heb ik lange tijd meestal over de economische thema´s gesproken. Dat is niet meer zo. De economische problemen zijn weliswaar groter geworden, desondanks is het traditionele sociaaleconomische debat in Europa passé. De socialisten, die nu in alle partijen verspreid en oververtegenwoordigd zijn, hebben het debat gewonnen. De economie is steeds meer onderdrukt. Ook de strijd over de globale opwarming behoort in Europa tot het verleden. Ondanks de “klimaatpauze” (er vond 18 jaar geen verhoging van de globale temperatuur plaats) hebben de klimaat-alarmisten deze strijd definitief gewonnen – met alle welbekende negatieve gevolgen voor de vrijheid en voorspoed. De moedige beslissing van Donald Trump enkele weken geleden zouden de Europese democraten als een belangrijke aanmoediging moeten zien.

In de afgelopen jaren is er in Europa helaas een nieuw en veel belangrijker thema opgedoken: we zijn getuige van de ingrijpende reorganisatie van de Europese samenleving, misschien beter gezegd van de langzame liquidatie van de Europese cultuur, de Europese tradities en waarden en de daarvoor als middel gebruikte massa-immigratie. Enkele weken geleden heb ik een 27 jaar oud essay van Umberto Eco gelezen. Hij waarschuwde al in het jaar 1990 dat “de migratie de etnische reorganisatie van de Europese landen, de onvoorstelbare verandering van de zeden en het gedrag, een onophoudelijke hybridisering van de mensen tot gevolg zal hebben”. Dat waren waarschuwende woorden, die destijds niemand wilde horen.

Over dit thema heb ik niet alleen toespraken gehouden of opstellen geschreven. Samen met mijn langjarige collega Jiří Weigl hebben wij over de huidige migratiecrisis in Europa een klein boek geschreven met de titel “Völkerwanderung” (“Volksverhuizing”). Dit boek staat in de actuele ideeënstrijd volledig aan de kant van de vrijheid en niet aan de kant van het moralisme, het multiculturalisme en de linkse onderdrukking.

De belangrijkste boodschap van het boek is helder en duidelijk: de huidige massa-immigratie, en haar verstrekkende negatieve consequenties voor de toekomst van de Europese samenleving, werd niet door de migranten, maar door de Europese politici – met aan hun hoofd Duitse politici – veroorzaakt. Juist dat moet men, vooral hier in Duitsland, hardop zeggen.

Ik weet dat deze bewering een politiek zeer incorrect statement vormt. In uw land is ze incorrecter dan in het mijne. Bij ons zijn zulke opvattingen niet zo ver verwijderd van de politieke en mediale mainstream als bij u.

Velen van ons weten dat het probleem van de huidige tijd niet het medelijden, de barmhartigheid en solidariteit, de onverschilligheid, het egoïsme en de oeroude kleinburgerlijkheid is. Het huidige thema is onze toekomst.  

De meerderheid van de Europese en vooral Duitse toppolitici wil het niet toegeven. Met hun geloof in de wel degelijk aangenaam voelende effecten van de onbegrensde diversiteit van de mens voor een samenlevende volksgemeenschap en met hun geloof in de volkomen positieve en verrijkende invloeden van de migranten, hun ideeën, hun religie, hun gedragspatroon, hebben de Europese politici de migranten al sinds lange tijd impliciet, maar in de afgelopen tijd ook expliciet uitgenodigd. Alleen daarom zijn de migranten hier.  

Deze politici geloven waarschijnlijk oprecht in de ideologie van het multiculturalisme, wat echter moeilijk te begrijpen is. Willen ze van de huidige migranten werkelijk een nieuwe Europese mens, de homo bruxelarum, creëren? Ik ben bang dat dit helaas zo is.

De huidige massamigratie, die ik – en ik denk terecht – volksverhuizing noem, heb ik al lange tijd een bedreiging van de Europese beschaving en cultuur, een bedreiging van de vrijheid en de democratie, en niet in de laatste plaats een bedreiging van de Europese bloei genoemd.

De massamigratie heb ik als een gevaarlijke beschadiging van ons leven, van onze levenskwaliteit, onze tradities en gewoonten beschouwd. Juist dat vind ik het belangrijkste en gevaarlijkste. Daarom heb ik nooit de eenvoudige en goedkope kaart van de strijd met het terrorisme gespeeld. Ik wilde daarmee zeggen dat ik het huidige probleem van Europa nooit tot dit thema heb beperkt. Ik dacht altijd – en denk dat nu nog – dat de voortzetting van de massamigratie van andere culturen en beschavingen Europa ook zonder terrorisme zal vernietigen. Nu begint het bijna voor iedereen duidelijk en evident te worden – helaas niet voor uw bondskanselier – dat de huidige terrorismegolf een onvermijdelijk bestanddeel van de massamigratie is.

De huidige terrorismegolf zal – hopelijk – ook de ogen openen van de mensen die zich niet of niet genoeg bezighouden met publieke aangelegenheden. De ongelooflijke en schrikbarende menselijke tragedies die de media ons bijna dagelijks brengen, zouden eraan moeten bijdragen dat de “zwijgende meerderheid” van de Europese bevolking eindelijk de ogen opent. Nogmaals, hopelijk. Anders zie ik geen toekomst voor ons.

De Europese elites zien het niet. Het werd in het voorjaar van dit jaar in Rome, op het moment van de 60e verjaardag van de oprichting van de Europese Economische Gemeenschap, overtuigend gedemonstreerd. De gepubliceerde declaratie, die helaas bijna niemand heeft gelezen, is niet te geloven. De vooraanstaande EU-vertegenwoordigers bevestigden daarmee opnieuw dat ze absoluut losgeslagen zijn van de realiteit. Het was een serie holle frasen, die ons herinnert aan het voormalige communistische vocabulaire. In de declaratie staat absoluut geen reflectie op de huidige serieuze problemen in de EU. Ze duidt niet eens ook maar de geringste bereidheid aan om over de noodzakelijke veranderingen te spreken. Deze tekst moet ik als een arrogante minachting van het menselijk verstand van de Europeanen beschouwen. Dat mogen we niet accepteren.

Wij weten dat we niet alleen hervormingen, maar een radicale ommekeer nodig hebben. Zoiets is voor de huidige EU-elites absoluut ondenkbaar. Voor hen komt zelfs geen “perestrojka” ter sprake. Waar zal het toe leiden? Het communisme duurde 70 jaar. Hoeveel jaar zal de EU, dat wil zeggen de huidige vorm van de Europese integratie, duren? Zoals ik al zei, we hebben een ommekeer nodig, we hebben – in de Tsjechische terminologie – een Fluwelen Revolutie nodig. Als voorstadium moet u de verkiezingen in Duitsland winnen. Veel succes.

Wat zouden de Tsjechen moeten doen? Een maand geleden, na een arrogante bekendmaking van de EU-top dat de Midden-Europese landen (of Visegrad-groep) de voorgeschreven quota van migranten moeten opnemen, heb ik officieel verkondigd: We zouden moeten beginnen met de voorbereidingen om de EU te verlaten. Dat is, denk ik, een verstandig antwoord hierop en voor vandaag mijn laatste zin.

(Václav Klaus, Saalbau Südbahnhof, Frankfurt, 21 juli 2017)

Bron:
www.klaus.cz
Auteur: Václav Klaus

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Fake News", "goedmenschen", "Integratie", "Lügenpresse", "Nuttige idioten", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, AfD (Alternative für Deutschland), asielwaanzin, Barbarisme, Bureaucratie, Censuur, Communisme, cultuurrelativisme, democratie, Desinformatie, dictatuur, Duitsland, Elite, establishment, EU-critici, Eurofielen, Europa, Europeanisering, Europese Commissie, EUSSR, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Merkel, Multiculti, nieuw fascisme, onwetendheid, Overheid, Pacifisme, Patriottisme, political correctness, politici, praatjesmakers, propaganda, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Vrijheid, Vrijheid van meningsuiting, Zelfbeschikking. Bookmark de permalink .

13 reacties op MUST READ!: Europa heeft een politieke ommekeer nodig!

 1. zwartschakel zegt:

  Goed “stuk ! ,maar kon het niet plaatsen op Google ,”No Trolls ? Terwijl hier niks op aan te merken valt !Van “hun eenzijdige “kant bekeken !

  Like

 2. Wachteres zegt:

  http://www.knack.be/nieuws/wereld/ex-president-vaclav-klaus-wil-dat-tsjechie-uit-eu-stapt/article-normal-865709.html

  Ex-president Vaclav Klaus wil dat Tsjechië uit EU stapt

  14/06/17 om 02:00 – Bijgewerkt om 02:00

  Vaclav Klaus, tussen 2003 en 2013 president van Tsjechië, pleit voor een uittreding van zijn land uit de Europese Unie.

  Tsjechië mag niet gedwongen worden een multiculturele samenleving te vormen, aldus de ex-president. Klaus ziet maar één oplossing: “De tijd is gekomen om de uittreding van ons land uit de Europese Unie voor te bereiden”. De rechtse liberaal uitte tijdens zijn presidentschap al herhaaldelijk kritiek op het Europese project. In 2009 vergeleek hij de EU, waarvan Tsjechië in 2004 een lidstaat werd, met de voormalige Sovjetunie.

  Like

 3. Mirjam zegt:

  Helemaal mee eens!

  Like

 4. Theresa Geissler zegt:

  Ja, wat Duitsland betreft, moet om te beginnen de AfD de verkiezingen winnen. Maar dan zal inderdaad, zoals Vaclav Klaus stelt, de koers andermaal èn definitief moeten wijzigen, almede -wat het belangrijkste is- moeten stabiliseren.
  En zónder te pretenderen, daar alle inzicht in te hebben,lijkt het me tijd om wat dat betreft Björn Höcke definitief de kans te geven.
  Daarmee zou dan automatisch de negatieve inbreng teniet worden gedaan van diegenen, die eerder geprobeerd hebben, hem in een kwaad daglicht – en daarmee op een zijspoor te zetten.(Zoals de onovertroffen Michael Stürzenberger in februari van dit jaar al in zijn onthullende toespraak in Dresden constateerde. -En nee, verder zal ik in dit verband geen na(a)m(en) noemen.)
  Kwestie van de rotte appels er uit pikken, zowel binnen de partij, als daarbuiten bij de verzetsbeweging(en), dan komt alles nog wel terecht.

  Like

 5. Henk.V zegt:

  Ziehier een buitengewoon belangrijke, MONUMENTALE toespraak van een staatsman met INZICHT en GEZOND verstand, een verstand dat hem in staat stelt de toestand in de EU te overzien, te interpreteren ,om vervolgens te komen tot conclusies die ons in staat stellen om te ontkomen aan de rampzalige politiek van Merkel/de EU.
  Wie echt wil begrijpen in welke barre situatie wij zijn beland moet dit stuk lezen, nog eens lezen en de kernpunten ervan memoriseren.
  De kern van de toespraak van Václav Klaus,(geprezen zij zijn naam!) heeft onze aller EJB al in dikgedrukte letters geprint, waarvoor dank, Webmaster!

  De bovenstaande woorden van de Tsjechische staatsman zouden veelvuldig moeten woorden gedrukt en uitgedeeld aan mogelijk geïnteresseerde kennissen en vrienden.
  Ook alle leden van de Tweede Kamer behoren dit te lezen..
  Verder kan het geen kwaad medeburgers die uit hun politieke lethargie ontwaken te wijzen op het bestaan van deze site….

  Aan deze volmaakte toespraak heb ik niets toe te voegen

  Like

 6. Marc zegt:

  Ere zij Klaus. Toch twijfel ik eraan of zijn voor Europa voorgestelde ‘Fluwelen Revolutie’ afdoende zijn om het ontbreken van “reflectie op de huidige serieuze problemen in de EU” en de “geringste bereidheid om over noodzakelijke veranderingen te spreken” voldoende zou kunnen zijn om deze problemen op de kaart te zetten en te tackelen.

  Daarom zie ik hoe langer hoe meer heil in een gewapende strijd van goed opgeleide en goedgeïnformeerde democratisch-nationalisten. Het wordt tijd voor massale arrestatie van de volledige huidige nationale en Brusselse politieke elites. De situatie is te ernstig om het nog langer op zijn beloop te laten.

  Like

  • reageerbuis zegt:

   Een revolutie zal worden gekaapt. Honderd jaar geleden werd het bewind van de Russische tsaar omvergeworpen. Nog hetzelfde jaar kwam de Oktoberrevolutie waarbij de goed georganiseerde communisten de macht grepen en hun bondgenoten om zeep brachten. We zullen het echt moeten hebben van bewustwording. De mensen moeten wakker gemaakt worden.

   Like

 7. prima tekst van Klaus met een scherp zicht op de werkelijkheid en onderbouwde kritiek op de chronische/dwangneurotische immigratie keuze van de EU

  Like

 8. Tistochwat zegt:

  Deze politici geloven waarschijnlijk oprecht in de ideologie van het multiculturalisme

  Daar geloof ik niets van. “Deze politici” worden gedreven door pure kwaadaardigheid.

  Verder natuurlijk een uitstekend artikel.

  Geliked door 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Mee eens, @Tistochwat.

   Eigenbelang: Geld, olie en macht!

   Geliked door 1 persoon

  • tjonge zegt:

   100% eens ttw !
   heeft niets te maken met “goedheid/ideologie”, maar alles met het grootkapitaal !
   iedere nieuwe “binnenkomer” is poen, heeft huis, voedsel, vervoer, ziekenzorg etc nodig.
   dus welke “grote jongens” varen daar wel bij ? zorgverzekeraars, onroerend goed, unielever,banken, grote supermarkten.
   .
   en al die grote jongens hebben allemaal een belastingconstructie dat ze minimaal bijdragen aan onze maatschappij, nee, die belastingen worden bij de middenklasse, spaarders, en pensioenpotten uit de zak geklopt !
   .
   net zo lang tot ook de middenklasse straatarm is….. daarna vertrekken de grote jongens naar een 1 of ander gekocht eiland met hele hoge hekken erom heen en bekijken minachtend op tv hoe europa volledig ten onder gaat…

   Geliked door 2 people

 9. Anna zegt:

  Goed artikel. Wat hij over Macron schrijft is treffend…..
  Macron is slechts gekozen door een zeer klein percentage Fransen…. als hij straks gaat veranderen / bezuinigen economische hervormingen die mogelijk ” pijn ” zullen doen, Dan gaat ” de straat” los…. dit zal hem noooit gaan lukken…..

  De Fransen zijn helemaal losgeweekt van Politiek het kan hun niets meer schelen…..
  En dan denkt manneke Macron ze in zijn gareel te kunnen krijgen….. nee dat gaat ontploffen daar….

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s