Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit… Van Vreemde Smetten Vrij

Screenshot_148

(Door: “egregs”)

Ongeacht hoe smakeloos en onkies we de hierboven aangehaalde woorden ook maar zouden opvatten, ze zijn niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Ontegenzeggelijk gaat het over etnische homogeniteit. En wellicht dat de zaken op de Seychellen of in Somalië anders liggen, maar in Nederland staat een ‘pure afkomst’ natuurlijk ook per definitie gelijk aan raszuiverheid – dit is zo klaar als een klontje. Dat een dergelijk naar, hatelijk en racistisch stukje tekst nog steeds in menig antiquariaat vrijelijk uitgestald wordt – denk: Kun je zingen,zing dan mee – zal voor onze grondig geïndoctrineerde populatie reeds een ondraaglijke gedachte zijn. Dat het tot 1933 zelfs ons nationale Volkslied was, zal let-ter-lijk niet te bevatten zijn. Maar net zoals met zo veel andere dingen kunnen we onszelf één simpele vraag stellen: waren onze voorouders nou zo ‘fout’, of zijn wij het wellicht die zo ontzettend gehersenspoeld zijn?

Als vroeger een wildvreemde man gesprekjes over homoseks had proberen aan te knopen met minderjarige kinderen, dan was het waarschijnlijk niet zo best met de betreffende persoon afgelopen. Spoel echter een paar decennia vooruit en zie hoe alles is veranderd. Dergelijke ‘gesprekjes’ zijn inmiddels niet alleen ‘genormaliseerd’, maar ze vormen zelfs een verplicht onderdeel van het schoolcurriculum. En maak als ouder vooral ook maar niet de fout om al te opzichtig bezwaar aan te tekenen tegen deze communistisch aandoende heropvoeding. Want mocht je enkele voorzichtige bedenkingen plaatsen bij de wettelijk verordonneerde ‘lespakketten’, bij de COC-voorlichters die nu voor de klas staan of bij de onder schooltijd uitgedeelde roze armbandjes, dan zul jij diegene zijn die zich ‘buiten de orde’ geplaatst ziet, die zich aan de ‘verkeerde kant’ van de wet zal bevinden.

Vele landen bezitten een zogenaamde ‘Gouden Eeuw’, maar de Nederlandse variant is tamelijk uniek te noemen. In de woorden van de Protestantse historicus Groen van Prinsterer: “Geen hoogmoed dit te beweren; grove ondankbaarheid dit te ontkennen.” Feit is dat onze ‘Gouden Eeuw’ niet slechts enkele luttele jaren bestreek, maar zo goed als een volle eeuw aanhield. Natuurlijk hebben vele volkeren en landen periodes gekend van hetzij economische, hetzij militaire, hetzij culturele, hetzij wetenschappelijke bloei, maar het bijzondere aan de Nederlandse geschiedenis is niet alleen de tijdsduur en de mate, maar zeker ook het alomvattende karakter van het geheel.

In 1966 nog werd een tunnel bij Amsterdam vernoemd naar de VOC-held Jan-Pieterszoon Coen. Maar waar is dan toch deze plotselinge omslag vandaan gekomen?Dat wij niet langer trots zijn op – en inderdaad ‘dankbaar’ voor – onze geschiedenis, maar integendeel onze helden letterlijk van hun voetstuk takelen en ons in het stof werpen om ons ‘wit privilege’, onze ‘koloniale schuld’ en onze ‘racistische erf-last’?

En om terug te keren tot de kwestie van raszuiverheid. Het Nordische ras is niet alleen het meest intelligente ras, het is ook het esthetisch meest schone ras. Wat dit laatste betreft: indien u mij niet gelooft en wellicht denkt dat ik bevooroordeeld ben, stelt u zich dan gerust op de hoogte van de schoonheidsidealen die de niet-blanken er zélf op na houden. Maar door welke waanzin zijn we dan bevangen dat we ons niet alleen schamen voor onze blankheid, maar deze onberekenbare en onverdiende zegening ook nog zo veel mogelijk trachten te verloochenen en te saboteren? Welke idiotie is het die zo veel blanken aanzet tot ‘vluchtelingenvriendelijkheid’ en rassenvermenging? Tot het krankzinnige idee dat het uitgerekend de blanken zijn (dit soort noties vinden namelijk totaal geen weerklank in Afrika of Azië) die er dringend behoefte aan hebben ‘verrijkt’ te worden?

Atheïsten beweren hoogmoedig dat zij geen ‘sprookjesboek’ nodig hebben om het leven op een ethisch verantwoorde wijze in te richten. Wel, ik neem kennis van deze protesten, maar stel tegelijkertijd vast dat hun stellingname op geen enkele wijze staat kan maken op welke empirisch bewezen, universele wetmatigheid dan ook. Veel aannemelijker is het dat mensen die nergens meer in geloven zich metterdaad (en dientengevolge) alles zullen laten wijsmaken. De hoogst actuele kwestie van ‘mannen die vrouw worden’ (en vice versa), heb ik kortheidshalve zelfs maar overgeslagen.

Door:
“egregs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

53 reacties op Wien Neêrlandsch bloed door d’aderen vloeit… Van Vreemde Smetten Vrij

 1. J. C. Th. Köhler zegt:

  “Veel aannemelijker is het dat mensen die nergens meer in geloven zich metterdaad (en dientengevolge) alles zullen laten wijsmaken.”

  Het zou goed zijn als je dit inderdaad aannemelijk zou maken. Alleen het beweren maakt het nog niet waar. Het principe van de bewijslast: Wie iets beweert, moet iets bewijzen.
  Mij lijkt juist aannemelijk dat ik geen sprookjesboek nodig heb, OMDAT ik me niet alles laat wijsmaken. Ik laat me niet alles wijsmaken, ook geen sprookjes.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Geliked door 2 people

  • Sabeltant zegt:

   Een mooi voorbeeld van “alles zullen laten wijsmaken” zijn de millennials, en de globalisten.
   Ze zijn zo overtuigt van hun (onbewezen) gelijk dat het meer te maken heeft met religie.

   Religie ontstaat overigens door een manco in onze DNA.
   Wij zijn NIET in staat om te gaan met dingen die we niet begrijpen en blijven maar zoeken om die (onbegrijpelijke) dingen te bewijzen. Omdat een groot deel niet bij machte, of te lui is om het uit te zoeken hangen ze het op aan een verzonnen verklaring.

   In de regel geldt voor de échte gelovigen, hoe dommer hoe geloviger en de intellectuelen die “geloven” gebruiken dit geloof om er zelf (makkelijk)beter van te worden.

   Like

  • eg regs zegt:

   Ik ben heel voorzichtig.Ik praat niet van bewijs;ik heb het over ‘aannemelijkheid’.In Polen bestaat een rasbewustheid,een EU-scepsis en een argwaan jegens de ‘homo-trots’ die voor ons Nederlanders wezensvreemd is.In Romenië spreekt men van ‘Român șădea’ dit betekent bloedzuiverheid…een puur-Roemeense afkomst.Dit soort landen heten weliswaar ‘achterlijk’ te zijn,minder ruimdenkend,minder ‘openminded’,maar wat ik vermoed is dat zij een filter bezitten dat hen minder vatbaar heeft gemaakt voor de massa-conditionering die ons zo overduidelijk wél ‘veranderd’ heeft.En dit filter lijkt mij hun godsdienstig besef te zijn.

   Geliked door 2 people

   • J. C. Th. Köhler zegt:

    Je had het over “aannemelijk” dat mensen die nergens in geloven zich van alles wijs laten maken. Daar heb ik op gereageerd en daar geef je nu geen antwoord op.

    j.c.th.kohler@ziggo.nl

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Ik wil daar graag iets over zeggen.
    Nederlanders zijn “Calvinistisch”.
    Ook al zijn ze Katholiek toch zijn het Calvinisten.
    Juist de volksaard bepaalde dat men zich aangetrokken voelde tot het Calvinistisch geloof en men bekeerde zich daardoor op grote schaal.
    Wij zijn dus geen Calvinisten geworden door het geloof.
    Wat betreft die Roemenen en andere Balkan-volkeren.
    In den beginne vereerde men andere Goden, later heeft men zich bekeerd tot het
    Katholicisme.
    Het geloof heeft niet als filter gewerkt.
    Het volkskarakter bepaalde het geloof.
    Het werkt dus allemaal nèt andersom.
    Uw theorie klinkt wel interessant maar is niet bewezen.

    Like

 2. Theo Prinse zegt:

  Racisme is door prof. Paul Cliteur recent in een artikel in ThePostOnline ontmaskert als links racificatie en links racisme proliferatie.
  De essentie van het bedenksel racisme is op basis van een uiterlijk kenmerk zoals huidskleur een aanmatigende uitspraak te doen over iemands innerlijke intellectuele capaciteit en intelligentie

  Like

  • Thom zegt:

   Goh zeg Theo is hier!!!! Lang geleden. Waar was dat ouwe Zeeuw? In Artikel 7 was Obama toch je beste vriend?

   Geliked door 1 persoon

  • BM Fidel zegt:

   O-Aziaten zijn gemiddeld 10 IQ-punten slimmer dan Europeanen, negers zijn 10 à15 punten dommer dan Europeanen, Somaliërs zelfs 20 punten. Dat is een feit, geen aanmatigende uitspraak, en heeft niets met racisme te maken.

   Like

  • paulzwueste zegt:

   De woorden “racist, racisme” worden dus oneigenlijk gebruikt.
   Links doet dit om haar eigenlijke doel te bereiken, dat is “vernietiging van de Europese hegemonie.”
   De leugen: “Wij zijn allemaal gelijk” is de strijdleus van links.
   Links valt of staat met deze leugen.
   Waarom.
   Juist omdat wij niet gelijk zijn.
   Juist omdat we niet gelijk zijn aan de armoede en onderontwikkeling van primitieve volkeren.
   Daardoor is Europa juist zo succesvol.
   Om dat succes van Europa te vernietigen moeten wij ons vermengen met andere volkeren waarmee wij niet gelijk zijn.
   En dat moet onder de leugen dat wij allemaal gelijk zouden zijn.

   Diegene die de werkelijkheid ziet en daardoor geen gehoor wil geven aan die leugen
   moet dus zogenaamd wel een racist zijn…!!!

   Like

 3. tippelaar zegt:

  egregs, empirisch is bewezen dat er geen christelijke god bestaat en ook geen islamitische. Het kan wel zijn dat athisten de normen en waarden van de christelijke samenleving waarin zij zijn opgevoed, zich hebben eigen gemaakt echter zonder in enige vorm van god te geloven. Als u dat bedoelt heeft u gelijk. Echter, als u er via een achterdeur toch uw god het kenmerk van echtheid probeert te geven dan kan u daarin niet volgen.

  Geliked door 2 people

 4. fleckie zegt:

  Wat. bedoelt men eigenlijk met..’ vreemde smetten vrij’?…… ( NOGMAALS, in de hoop dat het niet zomaar weer verdwijnt in het grote..NIETS:…..betr. ‘naaste graad van bloedverwantschap tusschen H.K.H.Prinses Juliana en Z.D.Prins Bernhard-Leopold van Lippe-Biesterfeld……………….
  “De Nederlandsche Leeuw “, het maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht -en Wapenkunde, onder hoofdredactie van dr.Th.R.Valck Lucassen , publiceert in het October-nummer de hierbij afgedrukte STAMREEKSEN ,die de ..viervoudige afstamming ..van..Prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld uit Prins Willem l van Oranje aanwijzen, evenals den naasten graad van bloedverwantschap tusschen H.K.H. Prinses Juliana ..en..Z.D.Prins Bernhard Leopold van Lippe-Biesterfeld. De vorstelijke..verloofden..zijn..n.l. BEIDEN afstammelingen van den graaf van Reuss-Kostritz, HENDRIK XXlV. …..Het feit dat de aanstaande Gemaal van onze Prinses ook een afstammeling is van den ..Vader des Vaderlands,zij het dan in de vrouwelijke lijn,is wel bijzondere interessant. Twee dochters uit het huwelijk van Prins Willem l met Charlotte van Bourbon,..de prinsessen Louise Juliana en Catharina Belgica, trouwen resp. In 1593 en 1596 met Frederik lV, keurvorst van de Paltz..en..Lodewijk ll graaf van ..Hanau-Munzenberg. Uit ieder van deze verbintenissen zijn weer twee dochters gesproten..wier ..nakomelingen ..later ..met elkaar in het huwelijk traden………..( Hendrix XXlV Graaf van Reuss-Kostritz…X1704, met Marie Eleonore Emilie Gravin Von Promnitz -Dittersbach.<<<<<<<<<<

  Like

 5. Frans Brassens zegt:

  Een op zich aardig stukje van egregs, maar waar ook anderen over vielen, doe ik dat ook.
  Een zin als “Veel aannemelijker is het dat mensen die nergens meer in geloven zich metterdaad (en dientengevolge) alles zullen laten wijsmaken.” acht ik niet alléén maar ‘kwalijk’.
  Hij wijst ook op een totaal gebrek aan kennis betreffende echt en op gegronde redenen stoelend atheïsme waarvan de vertegenwoordigers zich zéker niets zullen laten ‘wijsmaken’.
  Die (on)zin vind ik zonder meer beledigend en getuigend van een door mij niet verwachte domheid.

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Frans Brassens.
   Ik vind dat u hier veel te ver gaat.
   Je kunt het met iemands redenering niet eens zijn.
   Maar om in dit verband de woorden “beledigend en domheid” te gebruiken, vind ik niet op zijn plaats.
   Ik vind het interessant om na te kunnen denken over de stelling dat iemand die nergens in gelooft open zou staan voor verzinsels.

   Ik zal het u duidelijk maken.
   Iemand die geloofd staat open voor ’n verzinsel dat nimmer bewezen is.
   En iemand die niet geloofd zou open staan voor verzinsels.
   Als je dit onder elkaar zet zie je pas de echte tegenstrijdigheid.
   Deze tegenstrijdigheid mede te delen aan de auteur is uw goed recht, maar hou dan de woorden domheid en beledigend achter wege.

   Like

   • paulzwueste zegt:

    Geloofd is en blijft geloofd en niet gelooft.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Waarom zou ik het nalaten om die woorden te gebruiken? Ik vínd het beledigend en uiteindelijk dus dom. Het stuk van egregs beoordeelde ik positief. De door mij gewraakte uiting niet.
    Echte Rotterdammers, Paul, zijn vertegenwoordigers van de firma ‘Recht voor zijn raap’. Wie daar niet tegen kan, jammer dan.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Frans toch.
    Je haalt ’n paar dingen door elkaar.
    ik ben ook geboren Rotterdammer, dus ik zeg je mijn mening ook recht voor je raap.
    Waarom mensen beledigen als het niet hoeft?
    Probeer het eens op ’n puur verstandelijke manier.
    Het valt best mee, geloof me.

    Like

   • Frans Brassens zegt:

    Beter denkwerk leveren Paul. Dit lijkt nergens op.
    De belediging kwam namelijk niet van mij.
    Ik constateerde die. En maakte daar met enige verontwaardiging melding van.
    Enne, ben jij zo’n fatsoensriddertje dan?
    Dan kunnen we je géén echte Rotterdammer noemen hoor.

    Ik denk dus dat je een paar dingen door elkaar haalt.
    Misschien je verstand er eens op los laten?

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Frans.
    Nou begin je de Rotterdammers ook al te beledigen met je verdachtmakingen inzake afkomst.
    Tamelijk “racistisch” hoor…
    Nou Frans, ik hou je voor gezien.
    Verwacht van mij geen enkel verstandig woord meer.
    Kennelijk zijn er Rotterdammers in alle soorten en maten.

    En zoiets noemt zich Rotterdammer…

    Like

 6. Rapunzel zegt:

  De Polen en Roemenen hebben fijn van dichtbij islamitische/Ottomaanse overheersing meegemaakt en dat zit nog in het collectief geheugen. Wie het interesseert, lees maar wat over Vlad Tepes (dracula) of de Janitsaren. Jarenlang hebben de Ottomanen kinderen gestolen/ontvoerd van de Balkan als een soort “belasting”.

  Overigens vind ik hun landen en bevolking niet achterlijk maar Nederland en een groot deel van onze bevolking is gehersenspoeld tot en met.

  Met blank zijn is natuurlijk ook niks mis! Kom nou toch, paar dagen uit in een grote stad en je ziet allemaal moddervette moslima’s met een snor en unibrow voorbij schommelen, de inteelt druipt er vanaf. Moeten we daar een voorbeeld aan nemen? Dankjewel maar nee laat maar.

  Geliked door 1 persoon

 7. Rapunzel zegt:

  Ken zelf homo’s die een teiltje nodig hebben bij idioterie als de “gay pride” waar volwassen?! mannen met een roze stoeipakje staan te hossen in hun blote reet.
  Maar als je diep in je zwartgeblakerde hartje Poetin gelijk geeft als hij geen homo-propaganda op basisscholen wil ben je meteen een homofoob, racist, complotgekkie, provinciaal en intolerant.
  Om daar allemaal voor uit gemaakt te durven worden moet je een beetje lef hebben en schijt aan de wereld.
  Egregs heeft dat lef waarvoor kudo’s.

  Geliked door 3 people

   • paulzwueste zegt:

    Ik heb echt geprobeerd om achter de wortels van de Nederlandse homosexuelen te komen door de link te lezen maar als je zo veel woorden nodig hebt om iets te vertellen denk ik altijd direct aan zelfverheerlijking.
    Dus ben ik er mee opgehouden, en nu weet ik het nog niet.
    Wie kan het mij vertellen.
    Ik kom niet verder als het beroemde lied:
    “Wij zijn de homosexelen…
    Wij hebben str… (etcetera)

    Geliked door 1 persoon

   • Gerrit Komrij was niet voor niks Boekenschrijvert dus als die de pen pakte was je meteen al 300.000 lettertekens verder. Gerrit omschrijft in geuren en kleuren het eenvoudige leven van de gewone huis-, tuin- en keukenhomo die geliefd was in de buurt omdat je hem om adviezen voor kleding en wasmiddelen kon vragen en of je haar goed zat.

    Dan beschrijft Gerrit hoe de politiek en Hilversum er mee op de loop gingen waardoor je nu alleen nog maar circushomo’s hebt. Een rasechte poot, zegt Gerrit, wil niks te maken hebben met de gecultiveerde en hybride [jouw woorden, BB] soorten poten die zich zelfs in een echte poten= en pottenreligie hebben verzameld. [heeft Gerit nooit gezegd, BB]

    Kortom, Gerrit werd weer even aan het woord gelaten en dan weet je het. Er komt geen eind aan. Hij zit nu al een tijdje naast opoe aan de rechterhand van De Baas, die inmiddels oordopjes heeft op laten sturen en overweegt om ‘m toch maar voor een paar eeuwen naast Henk Elsink te zetten. https://youtu.be/qpDBhRf9ul4

    Geliked door 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Gerrit Komrij is een van mijn meest geliefde schrijvers dus geen kwaad woord over Gerrit maar in dit verhaal miste ik elke fleur en het bijzondere sarcasme wat ik van ‘m gewoon ben.
    Ik wist niet eens dat het van Gerrit was.
    Heb ik niet naar gezocht ook.
    Ik las het gewoon en dacht ja doehoeg, ik weet het nu wel.
    Wat is er eigenlijk voor bijzonders aan homo’s, dan dat ik ze nu, als bijzonder aantrekkelijke man dan, goed in de gaten moet houden…
    Als meisje had ik nooit last van ze tot dat ik dacht, weet je wat ik word aantrekkelijke man.
    Gelijk belde Gerrit op.
    Hij vroeg of ik mee wilde naar Portugal.
    Ik verstond Portugaal en zei maar ik woon al in Rotterdam.
    Toen legde hij neer.
    Dat was even voordat hij stierf.

    Zijn boeken over Portugal heb ik allemaal gelezen
    Zodoende ben ik er, in de geest, ook geweest..

    Geliked door 1 persoon

   • @paulzwueste
    Dat is treffend dat jij nu ook al op Gerrit bent, ik heb ‘m verslonden, zijn boeken dan. Of eigenlijk meer de achterflap. Mijn schrijvert is meer Jan Cremer, die op 400 pagina’s even aan Magic Nana belooft wat ie wel niet allemaal met d’r zal doen met het oogmerk haar loeiend en krijsend met diepe voren trekkende nagels in hogere sferen te krijgen. Als je 400 bladzijden gelul paraat hebt om wijven je nest in te lullen, dan kun je wat.

    Dat van jouw aantrekkelijkheid herken ik ook wel een beetje. tot voor kort moest ik lekkere meiden en homo’s en de laatste tijd ook LGHTBQIOLFTHBM’s van me afslaan, die telkens zo giegelend aan me zaten te plukken. Zo van, zijn al die spieren echt en is dat echt 32 centimeter, goh. Je zou er bijna van naast je schoenen gaan lopen. Maar gelukkig heeft de tijd mij ingehaald.

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Geweldig geschreven Breinbrouwsels.
    Ik kom er nog op terug.

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Dat van die 32 cm. slaat alles.
    Dat wilde ik nog even zeggen.
    Verder herken ik heel veel in de sfeertekening die je schetst waarbij de code die je meegeeft voor diegenen die niet van ophouden weten, de spanning er tot de laatste bladzijde in houdt.
    Bovendien is het als bewijsvoering uit de coulissen halen van Jan Cremer eenvoudigweg een meesterzet.
    Uit zijn boek: “Ik Jan Cremer” herinner ik me nog zijn truck met het afbinden van zijn edele delen met een schoenveter om de ejaculatie onder controle te houden, als het krampachtig denken aan oude vrouwen met snorren niet langer hielp.
    Wijlen Cassanova had ook van die trucks maar die gebruikte Spinet-snaren omdat men in die tijd nog geen schoenveters kende.

    Like

   • Goh, ik dacht altijd dat die schoenveterts en pianosnaren alleen maar gebruikt werden voor het wurgen of onthoofden van onwelgevallige tiepjes die hier wel eens worden beschreven. Dus je kunt er ook je voortijdige knaller mee voorkomen zodat bromfietsers rustig door kunnen rijden zonder plotseling van hun rijtuig af gespoten te worden. Maar kennelijk is er nog niet genoeg reclame voor gemaakt want laatst zag ik ter plaatse van het AZC te heumensoord 14 bromfietsmensen en de daarachter rijdende kolonne rolscootertuig van een vrouw of 30 van het fietspad afgestraald worden. Daar lagen ze dan met hun Welkomstborden te likkebaarden. Geef die jongens bij binnenkomst meteen zo’n veter en een pianosnaar en het advies ‘flink aantrekken’.

    Geliked door 1 persoon

 8. Henk.V zegt:

  Ik vond het stuk van egregs hoogst interessant en sympathiek, omdat het in hoofdlijnen wel degelijk zinnig is.
  Het is opmerkelijk dat overal waar de -van origine beslist BLANKE- westerse beschaving zich heeft genesteld op de wereld er aanvallen worden uitgevoerd vanuit een linkse hoek.
  Er wordt niet geprobeerd de identiteit van de Aziatische volken te veranderen, of het islamitische karakter van moslimlanden te ondermijnen, of zwarte volkeren te verlossen van hun zwart=zijn.
  Het zijn de blanken die zich kennelijk moeten schamen voor hun blank-zijn, voor de cultuur waarin zij zijn opgegroeid, een cultuur die heel veel goeds heeft voortgebracht en een vrijheidsbesef die zelden is geëvenaard, een cultuur waarin een vorm van democratie tot bloei kwam die heilzaam was voor velen en als voorbeeld diende voor mensen op de wereld die op zoek waren voor vrede, veiligheid en vrijheid in hun doen en laten.

  Ik zeg het maar ronduit: ik ben zeer tevreden met mijn Nederlandse identiteit!
  Nederland is een van de oudste landen van Europa.
  De trots die egregs voelt, voel ik ook.
  Van linkse zijde wordt wel eens zwaar gegoocheld met het idee dat sinds de geboorte van ons land als zelfstandige staat in 1648 er voortdurend sprake was van demografische vermenging met andere culturen. Dat is onjuist. Er kwamen zeker wel individuen en groepjes vluchtelingen naar ons land, op zoek naar veiligheid (want ons land stond als ruimdenkend bekend) , maar raciaal bezien betrof het doorgaans merendeels blanke, goed opgeleide lieden uit andere Europese streken die vervolgd werden en zij hoopten te kunnen profiteren van de verhoudingsgewijs grote mate van vrijheid die er in ons land bestond…
  In de loop der tijden vernederlandsten deze mensen volkomen. Alleen de namen van hun nakomelingen geven aan waar hun voorouders vandaan kwamen.
  Pas sinds de jaren vijftig kwam er een instroom van inwoners uit onze voormalige kolonies.
  En ook zij accepteerden de leefgewoonten van ons land.

  Persoonlijk weiger ik dan ook om ons land als multicultureel te zien. In een harmonische maatschappij behoort er wel degelijk een leidende cultuur te bestaan. Wie naar Amerika emigreert accepteert het feit dat daar een Amerikaanse cultuur bestaat, waarin hij zich moet invoegen. Die houding gaat op voor elke vorm van migratie. Wie niet tot inpassen bereid is moet eenvoudigweg een ander gebied zoeken. Dat een mono cultureel land multiraciaal kan zijn weten wij uiteraard uit ervaring.

  Voor de atheïsten onder ons dit
  Onze westerse manier van leven kan niet worden los gezien van de enorme invloed die er van de Bijbel uitging. Het laat mij, als christen, Siberisch koud hoe men de inhoud van dat boek wil kwalificeren. Feit is dat elke sector van ons bestaan er door is beïnvloed..
  Wie de westerse samenleving van alle sporen uit dit boek wil verlossen tast de wereld aan wij hier met elkaar zeggen te verdedigen.
  Ik wijs jullie er op dat uitgesproken godloochenaars als Pat Condell en Paul Weston er zeer voor pleiten dat men het christelijke karakter van de westerse cultuur NIET moet laten verdwijnen.

  Een kenmerk van een ware christelijke mentaliteit is dat men iemand die niet (in iets) kan geloven met geweld tot andere gedachten wil brengen. Wie niet gelooft zal niet worden bedreigd, aangevallen of dwarsgezeten. Gedram over geloven of niet geloven hoort geen plaats te krijgen op deze voortreffelijke site., Hier houden we ons bezig met de verdediging van onze schitterende cultuur.

  Geliked door 1 persoon

  • Frans Brassens zegt:

   “Wie de westerse samenleving van alle sporen uit dit boek wil verlossen tast de wereld aan die jullie zelf willen verdedigen.”……….

   – Ik denk uit die zin op te kunnen maken dat jij de ware, serieuze atheïsten absoluut niet kent Henk. En ‘jullie’…?
   – Ook nog: Condell en Weston hoef je niet als ‘aanradend’ argument te noemen, maar als voorbeeld van wat elke andere beredeneerde atheïst óók stelt.
   – Besef bovendien dat het woord ‘godloochenaars’ een peoratieve betekenis heeft die geenszins van toepassing mag zijn op zuivere atheïsten.

   Je sloeg een beetje door, Henk. Dat ben ik niet van je gewend.

   Geliked door 1 persoon

   • Frans Brassens zegt:

    Correctie. Kwam even de nieuwste reacties lezen en zag tot mijn schrik dat ik de ‘j’ vergat te tikken in het woord pejoratieve. Dat krijg je er soms van als je deftige woordjes gaat gebruiken.

    Like

   • Henk.V. zegt:

    Mijn scherpe reactie komt zeker voort uit irrittatie, Frans.en ik geneer mij daarvoor niet in het minst.,Frans..
    Mij ergert het niet in het minst dat er mensen zijn die al redenerende tot de slotsom komen dat er niet zoiets als een god kan bestaan (zelf kom ik tot een andere conclusie).
    Atheïsten zitten mij niet in de weg. Ik voel mij door hun argumenten in het geheel niet persoonlijk aangesproken, omdat ik niet twijfel aan mijn eigen analytisch denkvermogen, waarvan ik al decennia gebruik maak.

    Wat mij wel begint te irriteren is dat er de laatste tijden vanuit de atheïstische hoek hevige kritiek wordt uitgeoefend op mensen die wel in God geloven.Daarbij worden zelfs af en toe minder vleiende kwalificaties voor gelovcige mensen gebruikt. Het lijkt er op dat atheïsten meer moeite met mensen die geloven dan dat gelovige mensen zijn die problemen hebben met niet-gelovige mensen.

    Belangrijker is echter dit : op deze site treffen mensen met zeer verschillende achtergronden elkaar.en zij hebben elkaar hier gevonden en zij houden zich samen bezig met hetzelfde probleem: hoe bewaren wij als land onze zelfstandigheid, hoe houden wij onze christelijke samenleving intact met alle goede verworvenheden die daarbij horen?

    Over dit doel kan geen verschil van mening bestaan.
    Ik vergelijk deze site met een situatie zoals die tijdens de Duitse bezetting bestond en er mensen in het verzet belandden. In de verzets-cellen bevonden zich mensen van (zwaar) christelijk huizen , communisten en socialisten. Zij veegden elkaar de mantel niet uit, maar waren druk bezig met het bundelen van hun krachten ten einde de vijand dwars te zitten of grote schade te berokkenen.

    Ik stel dit : wij moeten ons bezig houden met de zaak die ons verenigt: de strijd tegen de politiek correcte waanzin, de strijd tegen de EU en tegen de islamisering.

    In die strijd vallen wij elkaar niet lastig vanwege onze persoonlijke opvattingen.
    Wanneer de atheïstische kritiek op gelovige mensen zou blijven voort duren dan zou dat wel eens tot gevolg kunnen hebben dat veel christenen zullen zeggen: Bekijk het verder maar jullie.! Is dat de bedoeling?

    Zo langzamerhand zie ik hier op de site meer atheïstische zendelingen rondlopen dan zendelingen van christelijke huize.

    Ieder mens moet voor zich zelf besluiten welke weg van inspiratie hij of zij wil bewandelen.
    Zelf schrijf ik zelden uitvooerig over de christelijke achtergrond van waaruit ik denk, spreek en handel. De reden hiervoor heb ik boven al genoemd.
    Daar komt bij dat ik na tientallen jaren van zelfstandig denken echt meer door iemand van mijn verworven manier van denken ben af te brengen 🙂

    Ik hoop dat ik je duidelijkheid hebt verschaft, Frans 🙂

    Like

   • Tistochwat zegt:

    @ Henk.V. 5 augustus 2017 om 19:52

    Ik ben het helemaal met je eens, Henk.
    Niet elke ‘christen’ is een dom, hypocriet, volgzaam schaap met de ogen in de zak.
    Ik ken je als een beschaafde, intelligente, redelijke heer, die heel goed weet waarover hij praat en die niet tegen onrecht kan.

    Geliked door 1 persoon

   • Frans Brassens zegt:

    Realiseer je je, Henk, dat je deze zin van je niet helemaal gevolgd hebt door alle ‘atheïsten’ over één kam te scheren met bijvoorbeeld dat woordje ‘jullie’ ?
    (> – “In die strijd vallen wij elkaar niet lastig vanwege onze persoonlijke opvattingen.” )

    Om wat duidelijkheid te creëren is het misschien nuttig om bij niet-religieuzen onderscheid te maken tussen ‘ongelovigen’ (die geen argumenten van node hebben) en ‘atheïsten’ die wel degelijk over geldige argumenten beschikken.

    Een echte en gewetensvolle atheïst zal overigens nooit eigener beweging ‘zending’ bedrijven voor zijn zaak. Dat gebeurt alleen wanneer het onderwerp ‘onze lieve heer’ of een verwant iets in zijn of haar aanwezigheid ter sprake komt, of wanneer hij of zij ergens anders ‘god-propaganda’ tegenkomt die hem niet alleen irriteert maar ook verontrust.
    Iets wat hier op de Bronsite zo nu en dan wel eens voorkomt.
    ‘Zending’ kun je het dan niet eens noemen. Het betreft weerlegging van andere meningen.

    Wie iets zinnigs over ‘godsdienst’ c.q. ‘religies’ wil zeggen, zou eerst maar eens moeten nagaan hoe deze verschijnselen ontstonden, zelfs ook -historisch gezien recent- zíjn ontstaan zoals de cargo-cult, en dan nagaan hoe een en ander zich in die historie ontwikkelde. Dat kost tijd. Veel tijd. Járen.

    Wie dat gewetensvol doet komt er dan soms toe om na 9 jaar (!) debatteren op ‘catechisatie’, continu verblijf in christelijke omgevingen, het uiteindelijk doen van een uitvoerig vergelijkend godsdienstonderzoek alsmede het bestuderen van de kerkgeschiedenis -ook die van andere ‘religies’ dan die waarmee hij opgroeide-, na forse geestelijke strijd te beseffen dat niet een of andere god de mens schiep, maar dat elke god, er bestaan ongeveer 5000 ‘religies’ op de wereld, door de mens is ‘geschapen’.
    Zo iemand wordt dan ‘atheïst’.

    Bij de primitieve mens betrof het verschijnsel ‘verering’, ‘respect’ of ‘dienst’ via angst en/of verwondering, hoofdzakelijk natuurverschijnselen. Het vuur, andere beangstigende zaken, de lichtgevers en meer.
    In later tijden eigende men zich die toe Bijvoorbeeld: de Egyptische farao’s die zich, na bepaalde ontwikkelingen, uiteindelijk tot ‘zonnegod’ verklaarden.
    Waardoor ‘religie’ een machtsfactor werd.
    Een factor die door heerszuchtige maar ook door criminele elementen kon worden uitgebuit- en nog altijd wordt uitgebuit.

    ‘Godsdienst’ kán in voorkomende gevallen positief beoordeeld worden, maar mijn stelling daaromtrent zal je niet prettig in de oren klinken.
    Het positieve ligt in mijn ogen in het feit dat ‘godsdienst’ kan helpen om de mens die niet op eigen benen kan of durft te staan overeind te houden.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Henk V, hoe vaak ik hier nou al gelezen heb, ik help alleen een christen, als het een christen was dan had ik ‘m geld gegeven, anders niet.
    En dan zouden de christenen gaan denken, Bekijk het verder maar jullie.! Is dat de bedoeling?

    Wat zou een atheïst hier nou van vinden, heb je daar wel eens aan gedacht.
    Die denken dan inderdaad, zoek het dan maar lekker uit met je vriendjes als je alleen je eigen soort wil helpen.
    Wat verwachten ze dan nog van een ander?
    Regelrechte uitsluiting is waar de meeste gelovigen mee bezig zijn, dus je moet niet de boel verdraaien omdat dat jou beter uitkomt.
    En waarom? Omdat ze zich betere en als meer bijzondere mensen wanen.

    Ik heb mijn in mijn hele leven nog niet iemand anders zo iets horen beweren, het zijn telkens christenen die andere uitsluiten op basis van een fantasie vriendje.
    Waarvan jehova’s wel de kroon spannen, maar refo’s en de rest kunnen er ook wat van.
    Alles buiten hun eigen wereldje wordt nauwelijks als mens gezien.
    Kerken helpen ook alleen diegene die aangesloten zijn bij een kerk gemeenschap, en anders, dan zoek je het maar, dan besta je niet eens.

    Maar die slachtoffers rol aanmeten is toch wel wat ze gemeen hebben met mossels.
    De hele wereld is tegen ze, terwijl ze het zelf uitlokken.

    Like

  • Volledig eens maar misschien moet er nog een ‘niet’ staan in de op 1 na laatste alinea, tussen ‘geloven’ en ‘met geweld’.

   Like

  • BertG. zegt:

   De ware christen komt steeds meer naar boven bij Henk.
   Het is bijna onmogelijk voor een gelovigen om dat voor zichzelf te houden.
   Maar dat had ik allang door hoor, Henk. Gewoon goed lezen.
   Maar hoe krijg je het opgeschreven,

   “Ik wijs jullie er op dat uitgesproken godloochenaars als Pat Condel en Paul Weston er zeer voor pleiten dat men het christelijke karakter van de westerse cultuur NIET moet laten verdwijnen.”

   Dan ben je toch echt wel een beetje de weg kwijt.
   Misschien komt het door de leeftijd en hoe dichter je tegen de dood aanloopt, dat je dan weer terug gaat grijpen naar een geloof.
   Om jezelf wijs te maken dat je toch nog ergens komt als je dood bent.

   Like

   • Henk.V. zegt:

    Je opmerking over mijn gevorderde leeftijd en de daarbij horende christelijke identiteit dioe bij mij boven komt ( uit angst voor de doods?? ) vind ik echt grappig, Bert.

    Ik ben op zestienmjarige leeftijd tot een bepaalde keuze gekomen en bepaald niet uit angst! Ik werd gedreven door een onbedwingbare nieuwsgierigheid. Dat is een van mijn allergrootste drijfveren,:-)
    Ik heb altijd de essentie van het bestaan gezochten heb die inderdaad in hert geloof gevonden, lang terug al..
    De dood jaagt mij als ex-kankerpatient die de dood jaren geleden recht in het gezicht heeft gezien, niet de minste angst aan:-)

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Om heel eerlijk te zijn zie ik persoonlijk Pat Condell óók niet vurig pleiten voor behoud van het christelijk element in de westerse cultuur, Henk:
    Daar moet ik Bert gelijk in geven. Condell is een uitgesproken atheïst, máár: een consequente atheïst; niet zo’n linksmensch, die pretendeert, het door dik en dun te zijn, behalve als de islam om de hoek komt kijken.
    Ik zie hem ècht niet streven naar het behoud van dat christelijke aspect, noch kan ik me voorstellen, dat hij ooit zoiets naar voren gebracht zou hebben.
    Niet dat het er nu alles toe doet: Uiteráárd mag iedereen er zijn eigen overtuiging op nahouden.
    Hij loopt alleen iets meer kans op irritatie van de niet-gelovige, dan andersom. Dat komt simpelweg omdat de atheïst niets concreets hééft om op te dringen en de gelovige in principe wèl. Het gaat er dan om, hoe hij dat weet te hanteren in het bijzijn van andersdenkenden.
    Jij en bijvoorbeeld ook Taljaard kunnen dat heel goed. Maar als je bv. beleeft, dat een gelovige -wat hier ooit eens is gebeurd- enthousiast aankomt met: “Ik heb een wonderbaarlijke droom gehad en die móet ik hier gewoon even kwijt; ik zal er wel weer een paar niet-gelovigen mee voor het hoofd stoten, maar dat moet dan maar….blablabla,” “Maar dat moet dan maar,” Ja, sorry, maar dat wekt dan toch ook m i j n irritatie: Dat komt bij mij over als opzettelijk provoceren, als je dat kunt meevoelen.
    Dat kan ik opslag niet meer meevoelen, waarom sommigen – niet eens gelovigen- zo met die persoon weglopen: I k dan in ieder geval niet (meer). ’t Is maar een voorbeeld.

    Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Alsof iedere atheïst schijt heeft aan een paar regeltjes om het uit te houden onder mekaar, iets wat gelovigen de 10 geboden noemen.
   Over het algemeen ken ik geen atheïsten die er op los stelen, moorden, respectloos gedrag vertonen en alles wat er nog meer is.
   En kom nou niet weer aan met mao en lenin, dat weten we nou wel.
   Gelovigen zijn ook niet bepaald lieverds geweest in de loop der tijden.
   Beesten blijven er altijd bestaan onder de mensen, waar ze ook in geloven.

   Geliked door 1 persoon

   • Ik denk dat ’t geen fluit met geloven te maken heeft @ Bert_G. maar meer met onze cultuur. Al die geboden en leefregels zijn al 100.000 jaar ouder dan die hele gristelijke cultus, inclusief dat van de Joden. Om een goed mens in een geweldige samenleving te zijn heb je echt geen brandende braamstruiken nodig maar dien je de waanzin te verbranden. En, voor de duidelijkheid, ook katholieken gewoon achter je voordeur en val er niemand mee lastig.

    Geliked door 2 people

   • BertG. zegt:

    Brein, dat heeft ook helemaal niks met welk geloof te maken.
    Anders zou het betekenen dat voordat ene jezus verscheen, het de normaalste zaak van de wereld was om iedereen die jou even niet aanstaat, direct de hersens in te slaan.
    En daarna zou het dan afgelopen zijn omdat mozes wat regeltjes door krijgt gestuurd.
    Alsof ze dat zelf niet konden bedenken om het uit te houden met mekaar in een gemeenschap.
    Maar die gelovigen schermen wel graag hiermee, alsof het zonder een geloof nooit bedacht zou zijn.
    Onzin natuurlijk.

    Geliked door 1 persoon

   • @Bert_G
    Religie is een wat meer zweverige manier om het volk onder de knoet te houden. Soms wat handiger dan het zwaard met al dat bloed. En je kunt ze er ook mooi een bepaalde richting mee uit sturen. Als religie niet net zoiets als die andere mooie manier om de woede van het volk te kanaliseren, die handige democratie, was geweest, hadden ze ’t al heel lang geleden afgeschaft.

    Geliked door 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Breinbrouwsels.
    Schot in de roos.
    Het Christelijk geloof is ’n deel van onze cultuur.
    Of we het willen of niet.
    We zijn er van doordrongen, en ook geloven we helemaal niks dan toch zouden al die verdomde atheïsten volledige kerkbelasting moeten betalen, plus een geringe toeslag van ’n kleine duizend Euro per maand voor je reinste Godsverloochening.
    Zijn ze helemaal.
    Wat denken die heidenen wel?
    Het wordt wèl spannend als die Christenen alles achter de voordeur moeten doen.
    Ik denk dan gelijk aan sexorgiën met mensenoffers waarbij de aarde nog net op tijd gered wordt.

    Denk dat ik dan ook mijn lid ga inbrengen..

    Geliked door 1 persoon

 9. Vaak loop ik te schuimbekken over de Gristelijke Organisaties maar bedenk dat ongelovige honden zoals ik wél in een bad vol liefde en mededogen kunnen liggen dat door de eeuwen gevuld werd met de gedachten, de twijfel, christelijke tradities en leefregels die zelfs stukken ouder zijn dat de christelijke religie maar wel door hun aan de vergetelheid werden ontrukt en geheringevoerd werden. Daarom, altijd +1 voor de katholieken vanwege voorgaande en omdat opoe dat leuk vond, hoewel die meer van Maria, van de ongelofelijk onbevlekte ontvangerij, was. De Gristenen zijn niet in dit weerwoord bedacht omdat het nieuwkomertjes zijn, een soort van zetelrovers, de Iznogoedz van de religies, de voorgangers en oprichters van het asocialistische communisme en breek me de bek niet los.

  Like

  • delamontagne zegt:

   Dan hebben die “Franciscanen” van vroeger toch invloed gehad !

   Geliked door 2 people

   • Ja, inderdaad, waren Franciscanen, met die dikke bruine pijen met zo’n wit koord met knopen om de baldadige jeugd hun zondigheid uit den flikker te ranselen. Maar ja, die brulden ook dat de Joden het Kindeke Jesus hadden vermoord en van de Roojen gingen ze helemaal aan ’t schuimbekken. Maar toch, geef mij de Katholieken maar met gebraden hanen als je de Nachtmis uit kwam en eieren kleuren met Pasen. Zouden ze trouwens de Katholieken willen zieken met dat eierdrama? Gelukkig is ’t niet net voor de Pasen bekend geworden.

    Like

   • Republikein zegt:

    Zeg Brein, je kunt het best wel wollig verwoorden, mvg!
    Keep up the good work, en voor de rest:the dog and its housekeeping staff live here.

    Like

   • @Republikein

    Who’s the dog?

    Like

  • delamontagne zegt:

   Komt me bekend voor. Maar voor mij [ons] waren het de “capucijners”.
   Ook met zo’n bruine pij met dik, wit koord met knopen.
   Dat van “Kindeke Jesus” werd je ook op school al ingeprent.
   Maar als ik dan 60 jaar later via “Google” een beeld zie van die vroegere Kerk van ons en nauwelijks 200 meter ervoor het voormalige Parochie-huis van die R.K.-Kerk verandert in een………………MOSKEE [ met minaret ], dan vraag ik me af wat dat gaat worden in de toekomst.
   En begrijp ik ook niet al dat “gekissebis” over Cgristenen.

   Like

   • We weten het niet maar als het heden in het verleden ligt en in het nu wat komen gaat dan zou ik denken dat ze dat voorval met Kindeke Jesus nog steeds geen plaatsje hebben kunnen geven.

    Like

 10. ReaGluurder zegt:

  Kom over 400 jaar maar weer eens terug / kijken!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s