De Atheïstische “Vrijheid”

Screenshot_192

(Door: “egregs”)

“De islam moet verbannen worden uit Nederland – dat is helder. Maar als we dan toch bezig zijn, laten we dan ook maar gelijk met het christendom afrekenen.” In het kielzog van anti-islamisme bevindt zich een bepaalde verraderlijke onderstroom die sommigen van ons misschien nog zou verbazen. We meenden ons aan de zijde van de ‘vrijheidsstrijders’ te bevinden, maar komen er allengs achter dat menig zogenaamde medestander de pijlen in werkelijkheid gericht houdt op ons geloof.

De redenering gaat een beetje als volgt: godsdienstige overtuigingen zijn onbewezen aannames en zouden derhalve, immers hooguit een wankele en in ieder geval geen wetenschappelijke grondslag bezittende, geweerd dienen te worden uit het politieke bedrijf en wellicht zelfs bredere uit het maatschappelijke discours. De inrichting van onze samenleving is immers een veel te gewichtige kwestie om zomaar doodgemoedereerd over te laten aan de dubieuze geldingskracht van allerlei mythes, fabeltjes en anders soortige fantasievolle verzinsels.

Maar laten we deze argumentatie eventjes wat nader bekijken. In de jaren-50 stond het moordcijfer van geheel Nederland gelijk aan dat van een middelgrote stad nu. En ja, ik begrijp dat er meerdere factoren in het spel zijn dan slechts de godsdienstzin van de populatie toen en nu. Als het waar is dat ‘vervreemding tot anomie leidt’, dan zal bijvoorbeeld de massa-immigratie zeker een bijdragende factor zijn geweest (al verdient het aanbeveling om op te merken dat een echt-christelijke staat en een echt-christelijke bevolking nooit de islamisering zouden hebben geduld die we ons in het ‘geseculariseerde’ Nederland wel hebben laten aansmeren).

John Adams, de tweede president van de Verenigde Staten, hield er ten aanzien van de ‘scheiding tussen kerk en staat’ een controversiële mening op na (in onze huidige vertroebelde beleving althans). Hij verklaarde het volgende: “Onze grondwet is slechts opgesteld met het oog op een morele en godsdienstige bevolking. Tot het regeren over enig ander soort is zij ten ene male onbekwaam.” Wat hij bedoelde was natuurlijk dat de parafernalia van de politiestaat veilig opgeborgen kunnen blijven indien de bevolking – door een innerlijke breidel daartoe aangespoord – uit zichzelf reeds zekere minimaal vereiste normen van burgerschapszin in acht neemt.

En eigenlijk zou dit niet hoeven te worden uitgelegd, want hoe verblind moet je wel niet zijn om het op te vatten als een geweldige weldaad om te leven in een land dat ‘van God los is’ en waarin een ieder ‘zichzelf tot wet is’? Welke hondsdolle krankzinnigheid is het die mensen ertoe aanzet om te geloven dat eeuwenoude Bijbelse verbodsbepalingen straffeloos bij het grofvuil kunnen worden gezet? Dat de taboes op moord, diefstal en meineed (om slechts enkele te noemen) een soort inwendig momentum tot oneindige voortzetting bezitten en derhalve volstrekt veilig zijn los te snijden van hun gewijde oorsprong. In feite is het alsmaar onleefbaar wordende Nederland de afschrikwekkende aanschouwingsles die zich als een sombere waarschuwing aanbiedt aan ieder en elk ander volk dat wellicht met de gedachte speelt in onze voetstappen te treden. Het alarm heeft in Polen en Roemenië reeds geklonken – ze zijn gewaarschuwd en kunnen maar beter heel goed oppassen.

Ondertussen zal het atheïstische streven om christenen de kast in te jagen vermoedelijk – en helaas – onder de brede massa’s kunnen rekenen op de nodige bijval. Vanaf de prilste jeugd immers al grondig geïndoctrineerd in het nieuwe gebod dat ‘non-discriminatie’ heet, en al even systematisch gehersenspoeld met de notie dat het ‘oude Hollandse geloof’ minstens even kwalijk is als de ‘religie van de vrede’, zal het gemakkelijk zijn deze het zelfstandig nadenken rigoureus afgeleerde ‘weldenkenden’ te brengen op de volgende gedachte: als we de islam gaan verbieden, dan moeten we ook de kerken, de Bijbel, de christelijke scholen, de christelijke kiosken en de christelijke partijen verbieden.

Maar ik zou de haters van traditie en recht dit willen vragen: als het heikele punt bestaat in het ‘onbewezen zijn van aannames’, waarom richten jullie alle ijver dan altijd zo exclusief op de godsdienst? Meent u werkelijk dat de enige ‘twijfelachtige hypotheses’ waar we mee te maken hebben in dat land díe zijn, welke voortkomen uit de godsdienst? For Pete’s sake!, de nieuwste leerstelling om uit de overheidsburelen te komen neerdalen, behelst het bizarre dogma dat vrouwen mannen kunnen worden en mannen vrouwen. En hoewel in de verfoeilijke era van de spruitjeslucht het de non-conformisten nog volkomen vrij stond om tegen de ‘gevoeligheden’ van díe tijd aan te trappen, worden – nodeloos te zeggen – de ‘ketters’ van vandaag de dag bepaald wat strakker aangelijnd.

En het is ook allerminst zo dat de LBGT-ideologie de enige nieuwe openbaring is die ons de voorbije decennia werd toe gechanneld. In ongeloofwaardigheid en onwaarschijnlijkheid wedijverend met het in gestraalde water van Jomanda, maar profiterend van eenzelfde soort van mentale en filosofische luchtledigheid zijn bijvoorbeeld ook nog te noemen: feminisme, rassen-gelijkheidstheorieën, socialisme, multiculturalisme, Keynesianisme en het geloof in klimaatverandering. Wat zijn al deze zaken ánders dan uitingen van een geloof? U zegt dat het onwaarschijnlijk is dat de aarde in zes dagen is geschapen? Ik zeg dat het voor 100% valt uit te sluiten dat het enige verschil tussen het blanke en het zwarte ras een discrepantie in het aantal pigmentcellen is.

Als dit dan nog slechts onschuldige bedenksels zouden betreffen die verder geen vlieg kwaad deden, dan was het wellicht nog tot daar aan toe geweest. Dan was de atheïstische onevenwichtigheid weliswaar inconsequent te noemen, maar nog enigszins te billijken. Helaas echter zijn al deze zaken verre van onschuldig. Dit zou op deze site geen nader betoog behoeven. En als het naast het verwijt van ‘niet bewezen attributen’ secundair ook gaat om de kwestie van ‘vrijheid’, wel, dan is de timide non-respons zó verdacht dat kwade opzet welhaast in het spel moet zijn. Want het is al even vanzelfsprekend dat we in het post-christelijke Nederland – met zijn politiek-correcte spreekwetten, zijn discriminatiebureaus en zijn verplichte sensitiviteitstrainingen – onvrijer zijn dan ooit.

Door:
“egregs”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in atheïsme, Christendom. Bookmark de permalink .

92 reacties op De Atheïstische “Vrijheid”

 1. tippelaar zegt:

  egregs. Mooi betoog van u waarin u veel dingen noemt waarin ik mij kan vinden. Toch ben ik van mening dat kerk en staat strikt gescheiden dienen te blijven. Ook ben ik van mening dat ook het christelijk geloof enkel steunt op aannames en niet op feiten. Dat door de eeuwen heen zich een christelijke mores heeft ontwikkeld op basis van de bijbelse 10 geboden staat vast. Dat die mores ons allen tot voordeel strekt, is buiten kijf. Maar die mores is ook ontstaan mede onder invloed van atheïsten en niet alleen van christenen.

  Geliked door 2 people

 2. Henk der Niederlànder zegt:

  Geweldig betoog Chapeau!!!!

  Like

 3. Henk der Niederlànder zegt:

  Trouwens, zoals enkele mensen hier goed gezien hebben ben Ik lange tijd onregelmatig hier geweest.
  Het kon niet anders.
  Maar wat me zeer sterk opvalt is dat de kwaliteit van de artikelen heel veel beter is geworden.
  Mijn persoonlijke mening dus.
  Dus wat mij betrefd mensen heel erg proficiat.
  En de dames op de grasmat vanavond ook proficiat natuurlijk

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Zo, aan eigendunk geen gebrek.
   Ik zie dat er ’n hoofdletter I gebruikt wordt als U “Ik” schrijft.
   En wij worden gefeliciteerd met u terugkeer…
   Alléén die d.
   Daar blijf je mee zitten.
   Maar dat heb ik ook vaak hoor.

   Ik mag dat wel…

   Like

  • BertG. zegt:

   Dat kon ook niet anders, wat zal jij hebben zitten ergeren over de kwaliteit hier.
   Niet dat ik er iemand over gehoord verder.
   Maar gelukkig zijn ze er op vooruit gegaan hier, niet dat dat mij opgevallen was, maar goed.
   Maar nou ben je er weer.
   En nou verder……….wat zijn de plannen.

   Like

  • BertG. zegt:

   Maar Henk, als je nou weer denkt dat hier weer hard achter uit gaat met de kwaliteit, geef even een hint.
   Daar zit Bert vast op te wachten, iemand moet het tenslotte doen.
   Dan kan Bert er even na kijken, anders ben je weer pleite.

   Like

 4. M.A.L. Sion zegt:

  Met name de tweede stelling van Kierkegaard is van groot belang. Lees voor ‘in de maling genomen worden’ het uiteindelijk in het hiernamaals verkeerd terecht komen. In de hel, zo gezegd.
  Dit argument wordt – weliswaar wat anders aangekleed – vanuit de kerken gebruikt om mensen naar de kerk te krijgen. Het veelvuldig met dit argument geconfronteerd worden werkt ook in op de psyche van de mens. Het kan zo sterk in de geest van de mens gaan leven dat die ‘mens’ meent tot bekering te komen door heel overtuigd ‘te geloven’.
  Deze stelling heeft betrekking op de wijze waarop de mens zich opstelt ten opzichte van de hem/haar opgedrongen noodzaak om te geloven. Vanuit geloofskringen is het een doodzonde om atheïstisch te denken, dat wil zeggen niet te geloven in het bestaan van een god.
  Velen leven in angstige onzekerheid want stel je nu eens voor…… Deze angstgevoelens worden nog versterkt door het op gedragen toon verkondigen: ‘voor eeuwig verloren’ als waarschuwing om toch maar bij het geloof te blijven.
  Veel belangrijker acht ik het doorprikken van de twijfelballon van de waarschijnlijkheid. Als je de angstgevoelens voorbij bent, wat na jarenlange indoctrinatie gedurende de jeugd, niet zo eenvoudig is, kan men vrij gaan denken. Dan durf je jezelf de vraag stellen of het geloofwaardig is dat een god de aarde schept met mensen naar zijn evenbeeld en ze vervolgens duizenden jaren aan hun lot over te laten. Ze te laten lijden onder ziektes, onderdrukking, slavernij, verkrachting, moord enz.enz. Ik geef volmondig toe dat uit de ‘christelijke’ gedachten veel goeds is voortgekomen qua goede levenswijze. Ik houd echter ook vol dat bij een gezond, humanistisch (medemenslievend) denken ook die goede levenswijze kan voortkomen.
  Daar hoeft geen Jehova of Allah aan te pas te komen.

  Geliked door 3 people

  • J.C. zegt:

   Beste Malsion, in principe is deze planeet het domein van de satan, de duivel die uit de hemel geworpen is naar de aarde. Dit kun je terug vinden in de bijbel waar de satan Jezus meeneemt naar een hoge berg en hem zegt dat dit alles van hem zou kunnen worden als hij knielt voor de satan. Vandaar dat je God niet de schuld kan geven van alle ellende in deze wereld. Deze wereld wordt geregeerd door NWO-satanisten, zoals de deep state, de rothshields en vele andere bankiers, de jezuieten en velen oudere geslachten zoals het engelse koningshuis. En natuurlijk leven de kerken van het bang maken van de mensen daar heb je helemaal gelijk in, maar laat dat je niet weerhouden om HEM te zoeken in dit leven en let daarbij dan ff niet op het grondpersoneel aub.

   Like

   • Harry zegt:

    Daar hebben we het volgende duveltje uit het doosje al weer !
    Wat is godsdienstwaanzin toch een hardnekkig iets , je kunt gemakkelijker van een houten poot afkomen of een gebroken rug , dan daarvan !
    En maar blijven proberen en maar blijven proberen en maar blijven proberen .
    Net als een hele stomme hond , die met een grote stok dwars in zijn bek door een smal poortje wil .
    Erger nog , die hond vindt altijd na verloop van tijd een oplossing …………………..

    Snap je nou niet dat een heel groot deel van de mensheid helemaal niet zit te wachten op die religieuze onzin ?
    Ben blij dat ik me aan die onzin totaal ontworsteld heb en dan blijven jullie maar zeiken en drammen !
    Bij sommigen is het hele leven er mee doorspekt , net als bij de islam .
    En die worden daar stuk voor stuk stapelgek van .
    U bent gewaarschuwd !

    Geliked door 2 people

   • Wolf zegt:

    Mooi verwoord , maar het stuit mij erg tegen de borst dat u Onze Schepper GOD , er IS maar 1 God!, in 1 adem noemt met “Jezus” die GOD NIET IS! Hij was een mensen zoon.

    Like

 5. Charles Martel zegt:

  @ “het bizarre dogma dat vrouwen mannen kunnen worden en mannen vrouwen”. Dit verschijnsel was 5000 jaar geleden ook gekend in Babylon en het oude nabije oosten: roestige mannen lieten zich castreren ter ere van godin Astarte en liepen dan in vrouwenkleren rond. Nu gebeurt het wat gesofistikeerder. Regressie naar de steentijd.

  Geliked door 1 persoon

 6. Bob Fleumer zegt:

  Het christendom heeft zijn gezag verworven door een aantal algemene menselijke deugden als christelijk te verklaren, een van de grootste is dan wel de deugd ” behandel anderen zoals gij behandelt wilt worden” deze deugd echter is al beschreven door Lao Tze in zijn boek Tao the King en dat dateert van ca 500 voor christus. Als je de algemeen menselijke deugden uit het christendom haalt blijft er niet meer over dan de Donald Duck.

  Geliked door 4 people

 7. Theresa Geissler zegt:

  En wat wilt U hiermee nu precies zeggen, eg regs? Dat we alle ellende van het moment aan onszelf te wijten hebben door de ontkerkelijking of zo?
  Ik zal U nog iets anders vertellen:
  Een hele tijd geleden alweer reageerde hier nog eens een blauwe maandag de één of andere ‘borderliner,’die zichzelf als vurig christelijk beschouwde.
  Het soort taal, dat ze af en toe uitsloeg was nu niet direct, wat je van een christelijk iemand verwacht, maar goed, mocht de pret niet drukken; z i j vond zichzelf een overtuigde christen.
  Waar ze mij vervolgens het bloed mee onder de nagels vandaan wist te halen, was een rechtstreekse aanval op mij, die als volgt luidde: “Moslims juichen als je geen christen bent; het is een voordeel voor ze!”
  Met andere woorden: Een atheïst, agnosticus of humanist kán geen overtuigde, gedreven patriot zijn: Dat zou je alleen kunnen zijn met een ‘christelijk’ uitgangspunt.
  Ik ben het zelf echter vanwege m i j n Uitgangspunt, dat luidt: “Ik heb de R. K. kerk niet verlaten om er een andere tirannie voor terug te krijgen” en tot op heden houd ik die drijfveer voor volkomen volwaardig.
  Ik hoop aldus bepaald niet, dat U de aanmatigende, in mijn ogen farizeïstische stelling van dat verwarde, pseudo-christelijke type op de één of andere manier onderschrijft, want dat is niet meer of minder dan je reinste bigotterie!

  Geliked door 1 persoon

  • eg regs zegt:

   @ Theresa Geissler
   Wat ik wilde zeggen,maar kennelijk niet al te best in ben geslaagd,is dat we het ene geloof en de ene ‘tirannie’ hebben ingeruild voor een hele set aan ‘leefregels’ die minstens even onwaarschijnlijk en onnoemelijk meer schadelijk zijn.En op wier naleving overigens bepaald wat totalitairistischer wordt toegezien.Ik noem:genderism,multiculturalisme,’verrijking door verkleuring’ enz.U kon de RK-kerk verlaten vertelt u,en voor alle praktische doeleinden (dat veronderstel ik althans) bent u daar dus nu helemaal vrij van.Helaas is het heel wat moeilijker om onder het plak van de linkse kerk uit te komen.In dit land is dit onmogelijk.

   Maar misschien dat ik u ook een persoonlijke anekdote mag vertellen.Gelukkig niet al te vaak,maar soms gebeurt het dat mijn zondagsrust wreed verstoord wordt door zekere sabbatschenders die zonodig in alle vroegte in de weer moeten zijn met de betonboor,de schuurmachine,de cirkelzaag -u kent het wel.Weet u wat ik op soortgelijke momenten dan denk?Dan denk ik:woonde ik maar op de Veluwe.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik kèn het wel. Maar tot op zekere hoogte heb je dat als individu te nemen: “Sabbat” is daarvoor in deze tijd geen criterium als je de scheiding van kerk en staat wenst te handhaven.
    Kwestie van prioriteiten: Wie weet, wat er voor dringende reden is voor iemand om in alle vroegte met die betonboor, cirkelzaag e.d. aan de gang te gaan.
    Zolang het incidenteel blijft, néém je dat dus gewoon.

    Like

   • Republikein zegt:

    U bedoelt op de heide is mijn veronderstelling en niet op de Veluwe in een door God vergeven biblebelt en grappig te lezen van iemand die bij een moskeet woont in een stad met universiteit welke ook geloofswetenschappen uitdraagt.
    Of vergis ik mij, ik ken nml wel meer mensen die naast een moskeet wonen.

    Like

 8. H J zegt:

  Moet even de slaap uit mijn ogen wrijven. Islam moet uit Nederland verdreven worden? Dat is toch nooit de bedoeling geweest. Zelfs niet van Geert. Het gaat over de Islamieten die Europa willen/moeten innemen en dat met HET boek in de hand of van de NWO menen te mogen doen.
  Als alle religies gewoon naast elkaar kunnen bestaan wat zelfs in de oudheid lukte in het Midden-Oosten dan is er geen centje pijn.
  Sorry, maar ik kom er weer op terug. Sinds er een RK geloof bestaat is er niets anders dan ellende geweest. Reacties welkom.
  Vond het artikel wel hoogstandje taalgebruik. NOT.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Nou, heel even niet over het R.K. geloof (klopt wèl; kom ik misschien later nog op terug) maar over die zin precies daarboven: “als alle religies gewoon naast elkaar kunnen bestaan, wat zelfs in de Oudheid lukte in het Midden-Oosten dan is er geen centje pijn.”
   Ook dát klopt als een bus, want IN DE OUDHEID BESTOND ER GEEN ISLAM.
   Ziedaar de noodzaak om dat hoofdstuk-apart – de islam – tóch zoveel mogelijk uit Nederland/Europa te verdringen en waar dat niet mogelijk is die islam aan speciale restricties te onderwerpen opdat haar zéér aparte karakter zich niet tastbaar kan manifesteren.
   Moet helaas, anders gaat het onherroepelijk fout.

   Geliked door 1 persoon

   • Wolf zegt:

    De islam moet tot de kleinste wortel aan toe verwijderd worden. Het liefst niet alleen uit Nederland en Europa maar in de ganse wereld.

    Geliked door 1 persoon

   • H J zegt:

    Bedankt voor je reactie. Klop wat je zegt over de oudheid, daar had ik wat preciezer moeten zijn. Iets dichter bij dan; ook Arabieren en Christenen hebben nog redelijk vredig naast elkaar geleefd, totdat er de klad in kwam door Mohammed.
    Jouw laatste alinea….toch maar beter van wel heh?

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    @HJ, 11.38u.: TUURLIJK!

    Like

   • paulzwueste zegt:

    HJ.
    De islam MOET totaal Nederland uit.
    Europa uit.
    En als het kan voorgoed de HELE wereld uit!
    Daar waar maar ’n spoor islam blijft zal het voortwoekeren, zichzelf uitbreiden ten koste van anderen.
    Daar waar de islam voorkomt zien wij 4 kankergezwellen ontstaan die groter en groter worden.
    Deze zijn: Armoede, onderontwikkeling ziekte en agressie.
    Als u dit rijtje van buiten zou leren zou dat u helpen in uw beoordeling over pakweg “Alle Godsdiensten”.

    Ik stel voor het verder niet ingewikkelder te maken dan het is.

    Like

  • Mirjam zegt:

   Sorry HJ, maar dat heb je verkeerd begrepen. Geert Wilders is TEGEN de islam, maar niet tegen de moslims als zijnde mensen. Dit klinkt verwarrend, omdat de moslims maar één religie hebben en dat is de islam, maar de islam is in zijn ogen, en daar heeft Geert 100% gelijk in, vind ik, geen religie, maar een totalitaire ideologie die tot kwaad oproept en zich richt tegen de mensheid die niet gelooft in dit ‘systeem’ van het kwaad en opdracht geeft tot het uitmoorden van die groep. Vandaar dat je beter kunt spreken van een kwaadwillende, moordende oorlogstactiek/strategie, dan van een religie.

   De vrijheid om te kunnen geloven in wat ieder mens zelf wil, ook in de islam, wordt door deze indoctrinatie – de islam – ongedaan gemaakt en de mensheid ontnomen en kan überhaupt niet ernaast bestaan. Dat laten de ‘beesten’ die dit ‘geloof’ volgen, niet toe, dat laat de de islam niet toe en de via de koran, hun ‘heilige’ boek worden de aanhangers en volgers van deze indoctrine, opgedragen om te moorden, te verwerpen en te onderwerpen. De gedeeltelijk als ‘goed’ en ‘vreedzaam’ overkomende passages uit deze zogenaamde religie, zijn totaal gekopieerd uit de bijbel, het Christelijke heilige boek, compleet met naam en toenaam. Een religie die honderden jaren eerder ontstond.

   De ‘gematigde’ moslims bestaan niet, want islam is islam, ook voor gematigde moslims. Maar, waar Geert op doelde, waren diegenen onder hen die zich gewoon gedragen zoals ieder ander ‘mens’ en zich niet door hun haatreligie laten leiden, maar gewoon leven in onze wereld als menswaardige mensen.

   Geliked door 2 people

   • H J zegt:

    Volkomen juist en zo zie ik het trouwens ook. “Geert Wilders is TEGEN de islam, maar niet tegen de moslims als zijnde mensen”

    Like

  • Wolf zegt:

   islam is en blijft niks meer of minder gewoon een ideologie op politieke gronden. Uit de Duivel.

   Geliked door 1 persoon

  • Wolf zegt:

   Een prachtig boek geschreven door onze wijlen Ds. Den Admirant te Hoogeveen en Hollandsche Veld e.o. “Schoon Schip in Kerk en Staat “, waarin staat geschreven dat de Roomsen VERDOEMD zijn en Gereformeerden VERVLOEKT. ” Een aanrader deze boeken .

   Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   “Islam moet uit Nederland verdreven worden? Dat is toch nooit de bedoeling geweest. Zelfs niet van Geert. Het gaat over de Islamieten die Europa willen/moeten innemen…”

   Dan heb je er kennelijk niets van begrepen. Geert Wilders wil juist de islamieten niets in de weg leggen, maar de islam, als grootste bedreiging van onze cultuur, onze vrijheid en onze veiligheid, uit Nederland verbannen, verdrijven, verwijderen.

   De islam is onverenigbaar met democratie, vrijheid van religie, vrijheid van meningsuiting. Als islamieten zich aan de Grondwet houden, in plaats van aan de koran en de sharia, heeft Geert Wilders geen probleem met ze. De islam is het gif, dát moet ons land uit.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

 9. Harry zegt:

  Ik lees in dit betoog toch wat vreemde trekjes , hoor !
  Ik lees : ” in het kielzog van anti-islamisme bevindt zich een bepaalde VERRADERLIJKE onderstroom , etc ” ……………. ,
  dus degenen die geen last hebben van godsdienstdrift ( om het maar even heel voorzichtig te zeggen ) vormen dus een ” verraderlijke onderstroom ” ?

  Mag ik er wellicht op wijzen , dat zodra wij hier op die verdomde islam beginnen in te hakken er meteen een stel religieus aangetasten acuut als zendeling op gaan treden om ons met allerlei religieuze slogans te trachten tot hún kamp te bewegen ?
  Als een soort verraderlijke opportunistische ronselclub !

  Is het christendom een gevaar voor niet-christenen ?
  Nee , tenminste niet meer zo erg , sinds de inquisitie .
  Hoewel de geest van een milde vorm van terreur naar niet-gelovigen bij de zware broeders en refo’s er nog steeds hangt en te proeven is .
  Ik woon zelf tussen zo’n zwerm van die zwarte kousen ellendelingen .
  Je moet hier je auto eens wassen op zondag , of de heg knippen , een deur schilderen , ze kijken je GVD aan alsof je een vreselijke pedofiel bent .
  Nou nee , erger nog , een soort moordenaar , want pedofilie is hen niet vreemd , dat zou waarschijnlijk nog een soort verwantschap scheppen .

  “We meenden ons aan de zijde van de “vrijheidsstrijders” te bevinden , maar komen er allengs achter dat menig zogenaamde medestander de pijlen in werkelijkheid gericht houdt
  op ONS geloof ” ……………. , dit is bizarre onzin !
  Iedereen hier heeft de pest aan de islam !
  Niemand hier heeft ook maar enige heimelijke sympathie voor die ellendige ideologie .
  Als niemand hier zijn godsdienstwaanzin over ons uit zou storten , zou je geen negatief commentaar over het christendom horen .
  Net als bij homoseksualiteit , hou het achter de voordeur !
  Maar wat doen christenen tegen de islamisering ?
  Op een kilometer van mijn huis staat een zwaar gereformeerde kerk .
  Ik spreek sommigen van hen regelmatig .
  Als ik vraag wat de kerk nou doet tegen de islamisering , wordt daar wel eens over gesproken in de kerk , dan is het antwoord : “NEE , NEE , EIGENLIJK NIET , NEE ” .
  Hélemaal niet ?
  “NEE , NEE , NIET ……………..”.

  Wat is dat voor een flapdrollenclub , dan ?
  Weet je wat die refo’s mij – die smerige atheïst _ wel eens toegesnauwd hebben ,
  over moslims ?
  “Die mensen geloven tenminste nog érgens in ” !
  Met andere woorden , JIJ BENT EEN ONGELOVIGE HOND !

  En dit ging alleen nog maar over het vetgedrukte eerste stukje van je betoog .

  Weet je wat ook zo’n enorm gevaar is ?
  Dat christenen gewoon af gaan zitten wachten tot hun god ze komt helpen .
  Dat is haast net zo erg als collaboreren met de islam ,
  de tijd verstrijkt en je doet er niks tegen .
  En god komt niet , NEE NOOIT !
  Ondertussen woekert het gezwel verder .

  Mohamed Rasoel zei het al : ” Nederland , land der naïve dwazen ” .
  Daar horen de christenen wel héél erg bij .

  Geliked door 4 people

  • BertG. zegt:

   Dwazen zijn het zeker, het is dat ze niet zo agressief zijn, maar anders……..
   Maar wat betreft vervelend worden, ontlopen ze mekaar niet zo gek veel met mossels.
   Beide zijn opdringerig en drammerig.
   We zullen het moeten weten, of je het nou wil of niet.

   Geliked door 1 persoon

  • H J zegt:

   Zulke reacties mag ik graag lezen Harry.
   Echter, ben je het met mij eens dat de inquisitie door Rome werd gepleegd en niet door de Christenen?

   Geliked door 1 persoon

   • Rome had wel van alles willen en zullen maar zonder de actieve ondersteuning van de toenmalige nuttige idioten was er echt geen heks de fik in gegaan.

    Like

   • H J zegt:

    De nuttige idioten die voor het grootste deel katholiek waren en dus heulden met de vijand.
    Velen werden aangegeven bij de inquisitie waardoor de verraders mooi weer speelden bij de inquisitie. Daar kunnen inderdaad de nodige Christenen tussen hebben gezeten.

    Like

   • leefbarbaar zegt:

    Dit klinkt precies alsof moslims geen geweld plegen, want dat zijn geen echte moslims.
    Pedofilie onder katholieken wordt zeker ook niet gepleegd door christelijken?
    Geloof zou een privédingetje moeten zijn.

    Geliked door 1 persoon

   • H J zegt:

    Het ging hierbij om een geschiedenis feit. Ik doe niet aan religie.

    Like

  • Luchtpint zegt:

   Harry, lees dit eens.

   https://ejbron.wordpress.com/2017/06/28/christenen-wat-bezielt-u/

   Luchtpint zegt:
   29 juni 2017 om 21:15
   Niet alle christenen behoren tot hetzelfde soort christenen. Alles hangt af van de prioriteiten die ze stellen. En beweren dat sommigen door een PC links virus worden geïnfecteerd gaat veelal niet op !

   Je hebt namelijk christenen – vaak neoconservatief – die zeggen dat je maar beter een godsdienst kan hebben dan helemaal geen. Hun prioriteit ligt gewoonlijk bij het verketteren en als amoreel aanmerken van seculieren / atheïsten. Ruim opgevat kan voor hen elke godsdienst als een “geldig geloof” worden aangemerkt. Verder dan dat gaan hun bedenkingen niet. Zolang het voor hen maar een echt “geloof” is met een “sacraal” karakter en geen geseculariseerde opvatting.

   Daarnaast heb je christenen – vaak neoconservatief – die zeggen dat je maar beter een godsdienst kan hebben, maar dat moet dan bij voorkeur een monotheïstische religie zijn. De spoeling hier is dus vrij dun. Religies die in het verleden liggen of nieuwe religies (d.w.z. die religies die volgen op Jodendom – christendom – islam) zijn voor hen gewoonlijk bullshit religies zonder waarde en ook atheïsme / secularisme kan in hun ogen geen genade hebben. Monotheïstische religies zijn voor hen sacraal, daar valt niet aan te tornen door bv. het bestaan van polytheïstische religies als bv. Hindoeisme, Boeddhisme of syncretische religies van latere datum.

   In die zin is het voor de voorgenoemde categorieën bijna “de logica zelve” dat die christenen graag multicul bruggetjes bouwen naar de Islam, omdat de nadruk voor hen onmogelijk kan liggen bij het gelijkschakelen van alle levensbeschouwingen, dat gaat namelijk tegen dat kernidee in !

   Dat heeft niets te maken met zgn infiltratie van links gedachtegoed in het christendom. Wie dat echt gelooft, maakt zichzelf onzin wijs !

   Luchtpint zegt:
   29 juni 2017 om 21:44
   Vervolgens heb je ook nog christenen die vinden dat ze sowieso meer gemeen hebben met hun monotheïstische “broederreligie” de islam dan met de Joden, bv. omdat ze vinden dat het jodendom te “particularistisch” is (te exclusief joods, dus, en te weinig universalistisch). Een belangrijk bijkomend element voor hen (zeg maar prioriteit) hier is, dat ze er impliciet van uit gaan dat de joden zouden hebben geassisteerd bij het doden van Christus. In israël krioelt het namelijk van de Arabische christenen die op grond van die twee bedenkingen samen geen hoge pet ophebben van de Joden (bedroevend dat zoiets vandaag nog kan bestaan + redelijk middeleeuws), en ze voelen zich meer verwant aan Arabische moslims dan aan de joden of zelfs de staat Israël. Veel van die Arabische christen-ouders willen niet weten dat hun zonen / dochters mee zouden helpen aan de verdediging van de staat Israël, net omwille van die bedenkingen. Slechts een kleine minderheid van christenen zien daar geen graten in.

   Daarnaast heb je christenen die de prioriteit nog ergens anders leggen. Voor hen kan je alleen maar een goede christen zijn, en geen enkele andere levensbeschouwing aankleven. Dus GEEN moslim, GEEN jood, GEEN Hindoe, GEEN Boeddhist,…enz. De VSA zijn zo’n beetje vergeven van dat soort christenen, die bovendien ook nog eens mekaar bekampen en zelfs anderen massaal in het buitenland georganiseerd proberen te bekeren. (ongeacht tot welke strekking ze behoren: Pentacostals, Seventh Day Adventists, Evangelicals, Presbyterians,…enz.) Hun prioriteit ligt gewoonlijk bij bekeringsijver, (vooral in Afrika en zelfs Zuid-Amerika) en zelden of nooit bij gefundeerde islam-kritiek. Wat ze wel hebben is dat ze op tijd en stond de islam wel eens voor de vorm in één adem “Satanisch” noemen, maar daar blijft het bij, want in wezen wordt dat epitheton ornans door hen op zo’n beetje elke andere levensbeschouwing toegepast die niet christelijk is of zelfs elke stroming in het christendom die niet tot hun kamp behoort en die hun bekeringsplannen doorkruist !

   Je hebt dus christenen die in de 21e eeuw virtueel in de zestiende eeuw of de middeleeuwen leven. Vandaar ” in het kielzog van anti-islamisme bevindt zich een bepaalde VERRADERLIJKE onderstroom , etc ”

   Geliked door 2 people

   • H J zegt:

    Zeer interessant. Voor mij dan….

    Like

   • Asgard zegt:

    Dus dit zijn de Christenen die er zijn, ik ben het aan het lezen, maar ik kan mijzelf er niet bij vinden, eerlijk gezegd,…, ik ben een christen die zeker geloof stelt in mn vriend Jezus, maar daarnaast is het niet zo dat ik de evolutietheorie uitsluit, omdat ik zelf denk dat er ingegrepen is in onze evolutie, hoe zie jij dit dan?

    Like

   • Luchtpint zegt:

    @ Asgard

    Dat zijn de christenen die er zijn, ik zou zeggen onder andere Ik kan best wel waarderen dat niet alle christenen hetzelfde zijn en dat je daar ook redelijke mensen hebt, de categorieën die ik boven geschetst heb, zijn uitgerekend die christenen die zich continu verschuilen achter dikke, onneembare burchtomwallingen van onredelijk-fanatieke doch compleet voorgekauwde retorische bouwstenen om hun ingebeelde morele superioriteit mee te bewaren.

    Je kent het verhaal waarschijnlijk wel: die christenen die volautomatisch beginnen te schuimbekken als je als atheïst of criticus op het juiste knopje van hun (over)gevoeligheden drukt.

    Dat je je daar niet in kan vinden, lijkt me alleen maar een goed teken te zijn.

    Like

 10. leefbarbaar zegt:

  Nederland is niet seculier. Nooit geweest. CDA en CU zitten nu Rutte III te smeden en geen partij zo volstrekt schuldig aan het Vierde Rijk en de massa-immigratie van moslims als het CDA.
  Geloof moet terug achter de voordeur en uit ons bestuur.

  Geliked door 3 people

 11. BertG. zegt:

  Ik moet toch maar eens mijn reactie gaan opslaan in een map of zo.
  Je kan hier bijna dagelijks dezelfde reacties ergens bij plakken.
  Kan wel weer opnieuw mijn sinterklaas verhaaltje gaan houden t.o.v. een fantasie figuurtje.
  Maar op 1 of andere reden wil het maar niet doordringen in die afgestompte koppies, waar geen enkele ruimte meer is om nog iets nieuws te bevatten.

  Geliked door 2 people

  • Heeft met de begrensde capaciteit van ons korte geheugen te maken Bert_G net als bij de muggen heeft de gemiddelde mens een live van het korte geheugen van 0,3 seconden. Sommige mensen hebben wat extra geheugenopslag aangeleerd. Firefox heeft nu zo’n nieuwe plugin voor in de zijbalk, Notes of zoiets. Kun je de standaard tekst 1 keer in zetten en constant weer hergebruiken. Het lange geheugen is trouwens bij veel mensen door gemis van 1 gen maar eenmalig te gebruiken. Wat er eenmaal in zit gaat er nooit meer uit en kan ook niet vervangen worden.

   Like

  • Luchtpint zegt:

   Moet je dit eens proberen, BertG.

   1) hou alle reacties op een topic in het oog en wacht tot er geen nieuwe meer bijkomen.
   2) laat de discussie in je tabblad open staan en ga in je browser naar bestand > opslaan als
   3) kies (indien de optie ervoor bestaat) “opslaan als webpagina, enkel bestand” (d.w.z. MHT / MHTML bestand) en de webpagina wordt als één enkel bestand op je PC gesaved. De titel van het bestand is gewoonlijk de titel van de topic.
   4) indien je een reactie wil herhalen op een andere topic, dan open je dat bestand gewoonlijk terug in je browser en dan ga je gewoonlijk copy / paste geselecteerde text doen en wat je gekopieerd hebt, plak je dan terug in een reactie op een andere topic.

   Ik doe het altijd zo. Op die manier kan je een archief van al je reacties bijhouden en de topics waar je op hebt gereageerd. Plus, MHT is een webarchief dat minder ruimte in beslag neemt dan wanneer je opslaan als > volledige webpagina selecteert.

   Als de optie niet beschikbaar is in standaard opslaan als, dan kan je ook per browser wel ergens een extensie vinden waarmee je het wel gedaan krijgt.

   Like

   • BertG. zegt:

    Misschien toch maar eens mee beginnen.
    Ik heb nou al dat wanneer ik mijn naam zie verschijnen, dat ik denk, wat heb ik nou weer allemaal opgeschreven.
    Maar steeds iets blijven herhalen wordt ook vervelend

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Het interessante is dat je het ook niet noodzakelijk letterlijk hetzelfde moet over kopiëren. Soms kan het nuttig zijn om het te kopiëren als leidraad om het te herformuleren in je reactie, terwijl de essentie van wat je wil zeggen behouden blijft. zeg maar: variatie op een thema.

    Voor mij werkt die aanpak op meer dan één manier. Als ik alle topics op die manier bijhoudt waarop ik heb gereageerd, dan krijg ik een grotere consistentie te zien in mijn manier van denken over relevante topics: door de puzzelstukjes van je reacties in mekaar te passen, kan je de interne logica van je standpunt vergroten. (de gaten in de vorige reacties opvullen, de dingen die je bent vergeten te zeggen bij vorige gelegenheid)

    Op die manier kan je vaak een beter antwoord formuleren op het voorgekauwd gelul van halvezolen. Zo maak je je eigen redeneringen immuun voor de idiotie van anderen.

    Geliked door 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Goh wat eigenaardig.
    Ik probeer alles wat ik schrijf zo snel mogelijk te vergeten.
    Blijft je harde schijf altijd héél snel werken.

    Like

 12. edwin vissers zegt:

  alleen een dwaas zegt dat God niet bestaat

  Like

  • BertG. zegt:

   alleen een dwaas zegt dat sinterklaas niet bestaat.

   Like

   • leefbarbaar zegt:

    Zwarte Piet bestaat ook niet, maar die moet wel verboden worden.
    (tegenwoordig legt hij geschenken onder de kerstboom, dus de kerstman bestaat ook)

    Like

  • A.J. de Koning zegt:

   Erwin Vissers, alleen een dwaas zegt dat God bestaat want tot nu toe is er nog nooit enig bewijs voor geleverd dus je kunt nooit met stelligheid beweren dat God bestaat en daarom heet het ook geloof.

   Like

   • Wolf zegt:

    Het bewijs ligt al bij uzelf dat u mag bestaan dankzij uw voorouders die door God voortleefden tot uzelf aan toe.

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    @Wolf

    U mag uw bekeringsdrang wat mij betreft temperen!

    Webmaster

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Het is ook elke keer hetzelfde hier.
    Ze ontdekken deze site, plaatsen wat reacties, lullen wat mee, enz, enz…….
    En dan plots, vanuit het niets, beginnen ze een extreme evangelisatie drang te vertonen, die telkens ietsje heftiger wordt.
    Meestal houden ze dan ook niet meer op, tot dat ze er weer af geflikkerd worden omdat het wel zo verschrikkelijk uit de klauw gaat lopen.
    Ik snap dat niet.
    Ze weten dat het totaal nutteloos is, maar toch telkens even proberen.

    Geliked door 1 persoon

  • Harry zegt:

   Bedankt voor het compliment , ik weet er zo ook nog wel een heleboel .

   Like

  • J. C. Th. Köhler zegt:

   Inderdaad, Edwin, het beweren dat god niet bestaat is net zo raar als het beweren dat god wel bestaat. Beide beweringen zijn namelijk niet te bewijzen. Ik verkondig dus het enig verstandige dat hierover te zeggen is, namelijk: IK WEET HET NIET. Iedereen die zegt dat hij het wel weet, lult uit z’n nek.

   j.c.th.kohler@ziggo.nl

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Ik schrijf het hierbij op.
   Is dat ook goed?

   Like

 13. BertG. zegt:

  Waar ze ook goed in zijn, is om eerst een pleidooi te houden voor een fantasie figuurtje, om daarna af te sluiten met, laten we het neutraal houden.
  Dan heb je het echt niet goed begrepen.

  Geliked door 1 persoon

 14. tippelaar zegt:

  Een gelovige wil/kan niet geloven dat zijn/haar god niet bestaat. Het zij zo

  Like

  • Harry zegt:

   Als dat zo is zou je dan niet kunnen stellen dat ze een ernstige tekortkoming hebben ?
   Of een heel aantal ?

   Ik heb al aardig wat medewerkers gehad .
   Tegen de een hoef je maar een half woord te zeggen en hij snapt het .
   Soms hoefde je ze alleen aan te kijken en dan wisten ze genoeg .
   Bij de ander moet je soms haast een bom laten ploffen willen ze hun hersenen op een kier zetten .
   Dat zijn de echte hardleerse klootzakken !

   Geliked door 2 people

 15. Teun zegt:

  Van de oorspronkelijke boodschap is een religie gemaakt, wat nooit de bedoeling is geweest. Kom nu niet met wetenschap aan draven. Dat is ook een geloof met aannames die niet bewezen zijn. Mensen hebben religie ingeruild voor de wetenschap. De goed gelovigheid viert onverminderd hoogtij. Het leven is niet meetbaar en dus ook niet wetenschappelijk.

  Geliked door 1 persoon

  • Luchtpint zegt:

   Wetenschap heeft vliegtuigen in de lucht gestuurd en je reisroute bekort, het heeft containerschepen doen varen, heeft je telefoon draadloos gemaakt, heeft raketten en satellieten de ruimte in gestuurd, tv gedigitaliseerd, en -tig bacterie-en virusziekten uitgeroeid, enz.

   wat bewezen is = wat werkt in de praktijk voor de mens

   Aannames, veronderstellingen, wat niet bewezen is, en aldus compleet zinloos voor de mens, dat vormt allemaal het terrein van godsdienst. Gezwam over predestinatie, liturgische nummertjes opvoeren, je ziel afkopen voor het hiernamaals door aflaten, onderling ruziën over wat God bedoeld heeft = compleet zinloos, van nul en generlei waarde, de antithese van elke vooruitgang, de smeerpoel van gestagneerd archaïsch denken, dat af en toe dikke bellen opspattende blubber produceert.

   Als je bezwaar maakt tegen de wetenschap, dan kan je beter in een grot gaan wonen als een heremiet..

   Geliked door 1 persoon

   • H J zegt:

    Waarom zou je de wetenschap klakkeloos moeten accepteren? Copernicus, Newton, Tesla en Einstein hebben de zaak mooi vernaggeld. Tesla heeft dat zelfs toegegeven in zijn uitspraken en daarbij heeft hij zichzelf niet gespaard.

    Like

   • Luchtpint zegt:

    Het menselijk denken is een continuüm. Al wat men ooit dacht en kon bedenken om de mens vooruit te helpen, was in stadia voor geleidelijke verbetering door andere denkers vatbaar. M.a.w. elke basis die gelegd wordt is aan verbetering onderhevig, en die verbeteringen zijn op hun beurt aan verbeteringen onderhevig, enz. Het doet dus niets ter zake hoe fout men kan zijn of hoe basaal het wetenschappelijk denken ooit geweest is, want de mens heeft steeds dingen toegevoegd. Zonder wetenschappelijk denken, of het nu dateert uit de Middeleeuwen, de 19e eeuw of zelfs de 16e eeuw is een onmisbaar onderdeel, een schakel geweest in de evolutie van het continue denken van de mens om de onvolmaaktheid van het denken vroeger zelf stelselmatig te blijven verbeteren, tot het NUTTIGE resultaten oplevert, die bovendien ook aangepast zijn aan de noden van een samenleving die steeds complexer wordt.

    Godsdienst draagt daar hoegenaamd NIETS toe bij. Al wat ooit bedacht is geweest door kritische geesten die aan wetenschap deden heeft de aanzet gegeven tot wat we vandaag werkbaar kunnen maken. Je kan onmogelijk het wetenschappelijk denken zelf invalideren als de kennis van de mens van vandaag gebaseerd is op de onvolmaakte kennis van vroegere perioden. Wetenschap overstijgt godsdienst met een kritische geest die de dingen gedaan krijgt.

    Godsdienst vormt het tegendeel daarvan: stagnatie van het denken, het uitschakelen van de kritische geest, het veroordelen van mensen tot zielloze conformiteit die geen enkel praktisch nut dienen.

    Godsdienst kan geen waarde hebben in de 21e eeuw zoals de wetenschap heeft. De Islam bewijst het o.a. en alle anderen die met hun starre kop in het verleden leven, terwijl ze toch de vruchten dragen van het menselijk vernuft , ook. Wij hebben vandaag en in het verleden, alles te danken aan de vindingrijkheid van menselijk denken in wetenschappelijke termen, los van bodemloze put van religie.

    Godsdienst is van nul en generlei waarde.

    Like

 16. Wolf zegt:

  Ik zou gewoon maar eens het Oude Testament maar eens gaan lezen. Daar staat ALLES in wat men moet weten!

  Like

 17. duinsnip zegt:

  Alleen een dwaas sluit zijn ogen voor de massamoorden van de atheïsten Stalin, Hitler, Mao en Kim. En ja, ook van het Pausdom en de Islam. Christus hield ons wat anders voor. Heb elkander lief, zelfs je vijanden. Daar kan een atheïst niets mee. En vervolgens beloofd de Heer Jezus:
  “Wie in Mij geloofd heeft eeuwig leven, wie niet in Mij geloofd heeft HET leven niet. Dit is een uitspraak waar veel “christelijken ” nog wat van kunnen leren. Dit leven is aan de vergankelijkheid onderworpen, we hebben niets minder nodig dan een nieuwe schepping. Bij God verkrijgbaar.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik word hier toch wel zo ontzettend moe van……………………….
   Gaan we weer.
   Blijf jij maar lekker je vijanden lief hebben, dan merk je vanzelf wel of ze dat waarderen.

   Geliked door 1 persoon

   • Wolf zegt:

    Het nieuwe Testament is een klein aanhangsel van het enorme en Oude Testament .Ik geloof met 100 duizenden met mij bij ons in Oog om oog ,Tand om tand ,Bloed om bloed ,Zwaard om zwaard ,kind om kind . Er is en blijft maar 1 God ,de God van Abraham. Jezus is een mensenzoon en GEEN GOD. Houdt eens op om onze Schepper in 1 adem durven te benoemen met de mensen zoon Jezus. In mijn ogen was dat een slappe linksige hippie .

    Like

   • Harry zegt:

    Bij mij borrelt het begrip : ” niet toerekeningsvatbaar ” op .
    Het maakt niet uit wat je zegt of doet , ze blijven komen !
    En gewoon weer kop-voor er tegenin !
    Iedere keer weer een nieuwe , net als moslims die uit een ondergrondse tunnel blijven kruipen .
    Wat is het verschil nog met terreur ?
    Kun je nou als niet-gelovige nergens meer terecht zonder gezeik ?
    Ik wil verdomme helemaal niet bekeerd worden !

    Geliked door 3 people

  • BertG. zegt:

   Hey duin, maar als ik het goed begrijp dan maakt het jou weinig uit wanneer ik jou regelmatig een dreun verkoop, je auto in de fik steek en je familie ga terroriseren.
   Je blijft mij dan, ondanks alles, toch lief vinden.

   Like

  • A.J. de Koning zegt:

   Duinsnip, het is een dwaze opvatting dat men zijn vijanden lief moet hebben, dus ik zou van alle moslims moeten houden. u moet uw verstand eens gaan gebruiken !!!

   Geliked door 2 people

 18. Thoth zegt:

  (..)ONS geloof. (..)Ondertussen zal het atheïstische streven om christenen de kast in te jagen

  Huh? Wat bedoel je daarmee? Iets meer van dan de HELFT in Nederland geeft aan niet religieus te zijn en.. dat worden elke dag steeds meer. Wetenschappelijke ontwikkeling speelt hierbij een belangrijke rol, evenals de humaniteit. Geen sprookjes-verhalen meer. En wat betreft de christenen, zij hebben dit land opgebouwd met horten en stoten. Het hoort bij Nederland. Mijn vader en moeder waren christenen. In mijn geval had ik tijdens mijn puberteit al veel gevoelens over de religies in deze wereld. Ik snapte daar geen donder van, echt niet. Daarna ging ik veel studeren, OOK filosofie. Zoals Descartes, Hume, Hegel, Popper, Habermas. etc. Tja. In dat geval, exit. En dat heeft niets te maken met de christenen. Wanneer zij iets om jezus geven, mooi, dan heb ik er geen last van. Maar ze moeten niet bij mij aan de deur komen met hun verhaal zoals Jehova’s of de islam met hun kafir’s. In de laatste moet ik zelfs uitgemoord worden…

  Geliked door 2 people

 19. Wolf zegt:

  Mijn excuses voor mijn meningen en overtuigingen in deze draad. Ik zal mij natuurlijk op menigeen verzoek onmiddellijk gaan temperen …………….

  Like

  • E.J. Bron zegt:

   U hoeft zich niet te verontschuldigen voor uw mening. Dat zal ik nooit van iemand vragen. De manier waarop u echter kond doet van uw mening plaat sik mijn vraagtekens bij.

   Webmaster

   Like

   • Wolf zegt:

    Ik ben mij daar nu terdege bewust van geworden . Ik liep veel te hard van stapel. Ik weet dat ik soms doorsla. Mijn levensovertuiging zal ik dan nooit niet weer aanhalen en benoemen, daar sla ik alles eigenlijk “dood” mee zoals dat genoemd wordt en bemerk en zeer goed snap nu, dat wil ik natuurlijk ook niet. Dat zie ik ook aan de tegen reactie’s die ik teweeg breng . Het is niet mijn bedoeling mensen te bekeren of zo. In vervolg laat ik dat en zorg ervoor dat er bij u en mede schrijvers GEEN vraag tekens meer opkomen bij mijn inzendingen . Ik ben heel verheugd en blij dat ik nog kan en mag reageren. Mijn dank daarvoor..

    Geliked door 2 people

  • Harry zegt:

   Aardige man , die Wolf . 15.00 .
   Kijken of ie zich aan zijn beloftes houdt .
   Meestal mislukt dat bij de ” nogal gemotiveerden ” .

   Like

 20. duinsnip zegt:

  Een christen wordt opgeroepen de overheden over zich gesteld te respecteren. De staat heeft niet het recht om een religie op te dringen. Zij heeft de plicht misdaden te bestraffen en wetten te handhaven die het goede nastreven. Als een religie verkondigt dat het geoorloofd is om andersdenkenden te dwingen zich te bekeren of de dood, dan moet elk zichzelf respecterend volk deze religie verbieden. Dat geldt dus niet alleen voor het militante rooms-katholicisme, maar ook voor de islam. We verboden het nazisme en het communisme vanwege de militante overheersingsdrift en terecht. De overheid die we nu hebben heeft de achterlijke gedachte dat de vrijheid van meningsuiting beledigen toestaan inhoudt en dat de vrijheid van godsdienst een militante religie moet accepteren. Hoe dom kun je zijn om te denken dat dit zonder gevolgen blijft. Geert heeft gelijk als hij beweert dat de Islam verboden moet worden, maar dat houdt in dat men duidelijker kerk en staat moet scheiden. Een religieuze partij moet verboden worden. Alleen zakelijke partijen behoren te regeren met respect voor ieders mening behalve voor militante bekeringsdrift. Maar nu besef ik dat dit langzamerhand utopisch denken wordt.

  Geliked door 1 persoon

 21. Henk.V zegt:

  Wanneer er mensen zijn die in hun denken, doen en laten worden gedreven door – zeg maar:- ‘inspirerende, sturing gevende opvattingen” die lijnrecht tegenover elkaar komen te staan , dan kan zoiets leiden tot een woordenstrijd met een hoog ‘’welles-nietes’’ gehalte .
  Wij weten waar onze gewaardeerde reageerder eg regs in godsdienstig opzicht staat (en ik kan zijn redenering gemakkelijk volgen, vanwege mijn godsdienstige achtergrond). Ik respecteer de oprechtheid van zijn goedbedoelde mening.

  Evenzo ben ik aardig op de hoogte van het atheïstische gedachtegoed , want als onderwijzer- in- opleiding verdiepte ik mij ‘’Das Kapital’’ van Karl Marx en ik kon – ondanks mijn christelijke achtergronds- destijds zeker tot de sympathisanten van links worden gerekend..
  De manco’s die in zijn linkse redenering waren geslopen vielen mij meer en meer op. Zo vond ik zijn opvatting dat de persoonlijkheid en het gedrag van de mensen bovenal door hun materiële leefomstandigheden werden gevormd vond ik nogal incompleet..

  Door mijn diep gewortelde nieuwsgierigheid die werd geactiveerd bij het kennis nemen van allerlei zakken die mijn aandacht trokken, keerde ik mij -volwassen wordend in het denken- geleidelijk van links af.
  Van huis uit was mij steeds voorgehouden dat het absoluut noodzakelijk is dat ieder mens zelfstandig leert denken.
  Die bezigheid heb ik nooit opgegeven, want wat is het nut van napraten van anderen? Ik kan niets op gezag van anderen aannemen.

  Zelfstandig denken leidt niet noodzakelijkwijs tot het komen van een opvatting die iedereen onderschrijft. Dat zien wij hier ook op de site!

  Ik wist van meet af aan dat hier mensen elkaar troffen die er zeer uiteen lopende opvattingen op na hielden.
  Het prettige van was wel dat wij allen zeiden het zelfde doel na te streven : het tegengaan van de islamisering, de bescherming van de zelfstandigheid van ons land en daarbij in begrepen de verdediging van alle onze bijzondere verworvenheden.

  Terecht wijst eg regs naar de gevolgen van het onophoudelijke linkse gewroet dat wij samenvatten onder de noemer Frankfurter Schule.

  In de jaren zestig kwam de aard van deze linkse infiltratie aan de oppervlakte.
  Hierover is uitvoerig geschreven en een ding is duidelijk : aan de linkse greep naar de macht komt geen einde en ALLE problemen die wij nu zien ontstaan, alle geestelijke ontsporingen en ideeën die rechtstreeks uit geestesziek brein zijn ontsproten komen op het conto van de linkse stokebranden te staan en er is bijna niemand die niet op de een of andere manier door de linkse bacterie aangestoken.

  De Frankfurter Schule heeft het Westen geestelijk verzwakt en decadent tot op het bot gemaakt.

  Een eertijds christelijke cultuur ( Ik zeg niet ”kerkelijke cultuur’’! ) gaat teloor en daarmee de weerstand die men nodig heeft om zich succesvol te weer te stellen tegen de verkrachters van onze identiteit.

  Wij staan tegenover een stel idioten die zich laten insirere3n door het sprookje van de multiculturele diversiteit die nodig is om te komen tot één wereld waarin wij elkaar als mensheid liefdevol doodknuffelen. Dat sprookje wordt verteld in de blanke westerse wereld, niet in China, Japan, Rusland, Zuid-Amerika, in Afrika.

  Willen wij enig succes boeken in ons verzet tegen de waanzin die op ons wordt losgelaten dan mogen wij niet verzanden in een woordenstrijd tussen geloof en ongeloof. Wie gelooft of niet gelooft doet dat voor eigen rekening. Iedereen die de geschiedenis kent weet waar ‘’godsdienst twisten ‘’ toe kunnen leiden.

  Ophouden HIER met dit soort twistgesprekken graag!

  Geliked door 2 people

  • Luchtpint zegt:

   “Zelfstandig denken leidt niet noodzakelijkwijs tot het komen van een opvatting die iedereen onderschrijft.”

   Dat somt mooi het godsdienstige “ethos” van onbedachtzaamheid, zielloze onderwerping, gelatenheid en moedwillig opgezocht anti-intellectualisme op. En dan zwijg ik nog van de idiote cliché retoriek dat “alle atheïsten / al het atheïsme inherent links van karakter is.”

   Like

 22. wouteenhoorn zegt:

  Wat te zeggen van al die geestelijken die kinderen verkrachten? Die moeten toch zeker weten dat er geen god is? Anders doe je toch zoiets niet.uit angst om in de hel te komen. En als hij wel zou bestaan mag hij van mijn zijn ambt neerleggen. of is hij door de duivel benoemd.?

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Het aanvoeren van het ( causale?) verband tussen pedofiel misbruik door geestelijken en het indirect bewijs daaruit, dat er geen god is, vind ik niet erg nuttig, Wout.
   Iedereen weet hoe verderfelijk dergelijk gedrag in de RK kerk was.
   Het spreekt vanzelf dat allen die zich daaraan hebben schuldig gemaakt eigenlijk voor het gerecht zouden moeten worden gedaagd.
   Het is beter dat wij hier in harmnie onze energie bundelen voor iets heel erg nuttigs, voor een zaak waarin wij het met elkaar eens zijn., zoals ik probeerde duidelijk te maken in mijn reactie..
   Deze site is niet bedoeld voor verbale duels tussen religieuze en atheïstische deelnemers. duels, vind ik.Die doen mijns inziens afbreuk aan onze GEZAMENLIJKE strijd.

   Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Ik heb even geprobeerd, me hier voor één keertje buiten te houden, maar nu wil ik toch wel even het mijne inbrengen:
    Wat betreft dat afbreuk aan die gezamenlijke strijd: Ja, Henk, dat wordt vaker gezegd en niemand zal ook beweren, dat dat bevorderlijk is, maar vanuit welke hoek wordt er hier telkens weer begonnen? Sta daar eerst eens bij stil:
    De beschouwelijken, die hier terecht komen, beseffen donders goed, dat ze op een neutrale site belanden, die zich in principe niet met dergelijke kwesties ophoudt. Maar dat sommigen van hen af en toe, even populair uitgedrukt, aan hun kónt roesten: ZIJ hebben een boodschap en ZIJ willen die spuien.
    Niet allemaal -Taljaard bijvoorbeeld niet- maar sómmigen.
    Daar heb jij geen last van, omdat je daar vrede mee hebt en je er in zekere zin in kunt vinden, maar zo is het niet met iedereen:
    Als anderen er niets mee te maken willen hebben en daar fel op reageren, is dat meestal omdat ze met het geloof slechte ervaringen hebben – meestal tijdens hun jeugd, soms daarna. Wat niet wil zeggen, dat ze losgeslagen of gewetenloos zijn; ze wensen gewoon van het mènselijke uit te gaan, in plaats van het Goddelijke/Bijbelse. En omdat dit in principe een NEUTRALE site is, is dat ook geen onredelijke verwachting.
    Hoe ondoenlijk is het nu eigenlijk voor die “beschouwelijken” om, als zij dan hier willen reageren, zich daar aan te houden? Doen de andersdenkenden soms, zoals zij? Zitten díe om de haverklap te verkondigen: “Ik ben agnost, ik ben agnost, ik ben agnost, God bestaat niet, God bestaat niet, God bestaat niet?” Nee. Want daar gaat het inderdaad niet om en dat zou provocatie zijn.
    Maar die andere kant -alweer: sommigen althans- kan het maar niet laten en voelt zich verheven boven de norm om de neutraliteit te handhaven. Wat voor sommige anderen minder te verdragen is, dan nu toevallig voor jou.
    En dan moet het me van het hart, dat een eenvoudigweg wijzen op de “gezamenlijke strijd” en eenvoudig verlangen dat het ruziemaken gestopt wordt, zonder er aandacht aan te geven, wie er eigenlijk begonnen is, wèl wat erg gemakkelijk is.
    Je kunt dat verlangen, natuurlijk, maar verwacht niet, dat het op den duur een oplossing is: Die onenigheid blijft gewoon, op deze manier.
    Het gaat hier om de handhaving van de neutralitéit, niet meer en niet minder. En ik zie eerlijk gezegd niet in, waarom iedereen hier die niet zou kunnen opbrengen, ook de gelovigen niet.
    Uiteraard ben ik Hr. Bron niet. Ik leg hier dan ook niets op; ik breng alleen in het midden, dat dit soort onenigheid vanzelf zou wegblijven, als iedereen dat opbracht.En dan even niet alleen naar de agnosten kijken, want die doen dat al, even recht voor z’n raap gezegd.

    Geliked door 2 people

   • wouteenhoorn zegt:

    Iedereen weet enz. Maar niet iedereen weet hoeveel van die minkukels e nog rondlopen. En ik blijf bij mijn standpunt. als je als geestelijke dat dat doet kan je toch niet in een god geloven En dat was de vraag geloven of niet.

    Like

 23. Henk.V zegt:

  Theresa, ik blijf bij wat ik boven heb geschreven.
  Terecht zeg je: ”Het gaat hier om de handhaving van de neutralitéit, niet meer en niet minder.
  En ik zie eerlijk gezegd niet in, waarom iedereen hier die niet zou kunnen opbrengen, ook de gelovigen niet.”

  Vraag blijft of IEDEREEN zich werkelijk neutraal opstelt. De neutraliteit gaat voor iedere deelnemer op.

  En daarbij is het uiteraard zonneklaar dat hier mensen zijn die helemaal niet geloven en mensen die wel geloven en wat zij geloven klinkt door in wat zij schrijven.
  In de regel vallen zij NIET mensen aan die niets met godsdienst te maken willen hebben.
  Neem goede nota van deze zin.

  Wat ik mij goed kan voorstellen is dat niet-gelovige mensen zich kunnen ergeren aan de godsdienstige elementen die doorklinken in de mening die zij verkondigen Zij hebben namelijk niet om die mening gevraagd.. De afkeuring van wat zij horen verwoorden zij in de opvatting die zij uitspreken: Je mag geloven wat je wilt ,maar hou die opmerkingen er over vóór je.( ”achter de voordeur)

  Ik haal het beeld van een verzetsgroep uit de Tweede Wereldoorlog weer eens aan en mijn vraag wordt dan::” Wat zou de relevantie van de PERSOONLIJK (geloofs)opvatting van een verzetspersoon in de groep kunnen zijn, geplaatst tegen de achtergrond van de taak waarvoor zij zich gezamenlijk zien gesteld?
  De inspiratie die de verzetspersoon tot verzetshandelingen drijft is van zeer persoonlijke aard.

  Als het gaat om de uitvoering van DEZELFDE opdracht ( en wij allen hebben immers dezelfde opdracht) behoort er geen verschil te bestaan tussen een gelovig persoon en een persoon die gelooft in een bestaan waarin geen god voor komt.

  Zo langzamerhand komt bij mij de vraag boven of wij ons daarvan allemaal bewust zijn.

  Ik heb een grote afkeer van symptomen van haarkloverij en onverdraagzaamheid ten opzicht van elkaar. Dat was een van de redenen dat ik mij terug trok uit de diverse kerk denominaties waarin ik verkeerde.en wanneer ik zich hier duels zie ontstaan die mij daar sterk aan herinneren, dan ben ik ook hier vertrokken. In minder dan geen tijd.

  Wij moeten leren onderscheiden wat ons echt samen bindt, Theresa.
  Het kunnen scheiden van hoofd- en bijzaken in tijden van groot gevaar is van essentieel belang.

  Geliked door 1 persoon

 24. H J zegt:

  Hup, en weer iemand in de sandwich genomen door ongeletterden.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s