Neurenberg-tribunalen voor Jihadisten

Screenshot_39

(Door: Ton Nijhof)

Alle mensen maken fouten en vooral de jeugd is daarvoor gevoelig. Een fatsoenlijke rechtsorde is in principe bereid om jeugdzonden te vergeven. Deze jeugdzonden komen in verschillende soorten voor: een lichte wetsovertreding, een ‘morele’ fout of een maatschappelijk-ideologische fout. Een moderne en beschaafde maatschappij die niet het vermogen heeft om te vergeven, is onmenselijk. Elke burger, jonger of ouder, heeft recht op een nieuwe kans.

De procedure is eenvoudig. Wanneer een misdrijf is gepleegd en de dader meldt zich niet spontaan, dan zal de politie onderzoek moeten doen om de dader te achterhalen. Is dat eenmaal met succes afgerond, dan volgt de beoordeling van de (mis-)daad door een als onafhankelijk te beschouwen rechter. De rechter oordeelt tegen de achtergrond van de feiten en omstandigheden, maar ook in het licht van het vermogen van een moderne en beschaafde staat om te vergeven; om zo mogelijk een nieuwe kans te verstrekken. De rechter oordeelt ‘in de geest van de wet’. Tot zover is er in beginsel geen probleem met het beoordelen (en zo nodig veroordelen) van een criminele daad. Maar wat is ‘crimineel’? Wanneer we als voorbeeld de overdenkingen van bijv. professor dr. Paul Cliteur nemen in zijn boek ‘Bardot, Fallaci, Houellebecq en Wilders’ (Hoofdstuk 6, pag. 183 en verder), dan zien we toch nog wat problemen opdoemen. Cliteur haalt daarin het boek ‘De Aanslag’ van Harry Mulisch aan.

“Het gaat daarin over een tragische gebeurtenis aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. In de straat waar het gezin Steenwijk woont wordt Fake Ploeg, hoofdinspecteur van politie (“de grootste moordenaar en verrader van Haarlem en omstreken”),  doodgeschoten door twee leden van het verzet. Het lijk van Ploeg valt bij de buren van de Steenwijks voor de deur, maar die buren slepen het lijk weg voor hun huis, omdat zij vrezen dat represaillemaatregelen worden genomen jegens de bewoners van het huis waar het lichaam van Ploeg zou worden aangetroffen. Zij verslepen het lijk dus, en zo komt het bij de Steenwijks voor het huis te liggen.

Een van de kinderen Steenwijk, Peter Steenwijk, de broer van de hoofdpersoon Anton Steenwijk, realiseert zich onmiddellijk het gevaar. Hij onderneemt een poging om het lijk terug te slepen naar de plaats, waar het voor het eerst was neergevallen, maar tevergeefs. Hij is te laat. De Duitsers zijn gealarmeerd en Peter wordt ter plekke doodgeschoten. Verder wordt als represaillemaatregel het huis van de familie Steenwijk in de as gelegd en ook de ouders van Anton worden ter plekke doodgeschoten”.

Vanuit het perspectief van de Duitsers is er duidelijk sprake van een ‘terroristische daad’ ofwel een helder misdrijf. Wanneer die daad niet verricht zou zijn, was er voor hen geen enkele noodzaak het huis van de familie in de brand te steken en uit te moorden. Vanuit het perspectief van de moordenaars van Fake Ploeg echter is er sprake van legitiem verzet. Voor dat laatste is wel wat te zeggen natuurlijk: de Duitsers beoordeelden dergelijke kwesties ter plekke, zonder tussenkomst van een onafhankelijke rechter. Er is dus, in termen van het ‘verzet’, geen sprake van een rechtsstaat en bovendien kán een vreemde mogendheid die zich zonder legitimatie van het betreffende volk meester maakt van het grondgebied zich onmogelijk als legitieme overheid presenteren.

Islamitische Staat

Dat laatste brengt ons bij de huidige strijd in het Midden-Oosten tussen ‘Islamitische Staat’ en ‘de rest’ van de wereld. De oorsprong van het geweld ontstaat nadat de Syrische dictator Assad de burgers onderdrukt en zon odig laat vermoorden op steeds grotere schaal. Daar komt een zeker moment ‘het verzet’ tegenin, zeker nadat het regime van Assad gifgassen gebruikt. De tegenstanders van Assad beroepen zich op precies dezelfde gronden als het Nederlandse verzet destijds op het gebrek aan democratische legitimiteit van Assad en zijn kliek, waarmee hun eigen verzet daartegen ‘legitiem’ wordt. Zonder noemenswaardig overleg of stemming (legitimatie) maakt een groep extreem ‘religieuze’ moslims zich meester van troepen en wapens, waarna de ‘Islamitische Staat’ wordt uitgeroepen. Deze ‘grondtroepen van Allah’ echter wijken in hun moorddadige methoden en technieken weinig af van het regime van Assad. Niet alleen wordt er geschoten op regeringsgetrouwe troepen van Assad, maar ook de burgers in het door IS bezette en bestuurde gebiedsdeel betalen een hoge prijs voor de praktische invoering van de ‘ware islam’. Toch heeft IS een grote aantrekkingskracht op duizenden islamitische jongeren die veelal zijn geboren en opgegroeid in het ‘seculiere’ Westen. Zij sluiten zich aan bij IS en inmiddels blijkt dat zij hebben meegewerkt aan een even weerzinwekkende als misdadige exercitie tegen de menselijkheid.

Voor veel mensen, ook in ons land, is er aanleiding om deze moordenaars (want dat zijn het) met fluwelen handschoenen aan te pakken. Edwin Bakker schreef daarover in NRC Handelsblad:

“Nederland geeft nu niet thuis, terwijl ons land zich altijd zo graag laat voorstaan op een inclusieve aanpak om met jongerenwerkers en scholen radicaliserende jongeren op het rechte pad te houden. Waarom proberen we niet onze verloren zonen terug te krijgen? Zijn we niet gevoelig meer voor dit soort christelijke reflexen? Nederland, stel je op als winnaar, regel iets voor de verliezers nu het kalifaat instort, en laat ze zich hier voor hun daden tegenover de rechter verantwoorden”.

Zoals we hebben gezien, is ‘verzet’ tegen het misdadige regime van Assad legitiem te noemen. Dat wordt natuurlijk anders wanneer de verzetsgroep zelf, net als het regime van Assad, methoden hanteert waartegen elk menselijk wezen zijn inborst nadrukkelijk instinctief hoort protesteren. Niet alleen bij de slachtoffers roept dergelijk handelen weerzin op, maar bij iedereen die er kennis van neemt. Zelfs bij Edwin Bakker.

“Een fatsoenlijke rechtsorde is in principe bereid om jeugdzonden te vergeven. Deze jeugdzonden komen in verschillende soorten voor: een lichte wetsovertreding, een ‘morele’ fout of een maatschappelijk-ideologische fout. Een moderne en beschaafde maatschappij die niet het vermogen heeft om te vergeven, is onmenselijk”.

We hebben het echter niet over ‘jeugdzonden’, we hebben het over religieus geïnspireerde moordpartijen die hun weerga niet kennen, of het moet in de tijd van hun profeet zelf zijn geweest (Khaybar). De angst dat met het veroordelen van deze jongeren eveneens de islam aan de schandpaal genageld wordt, mag niet verhinderen dat zij voor Neurenberg-achtige tribunalen worden veroordeeld. Dat daarbij de islam eveneens in de beklaagdenbank zit, is een consequentie die recht-evenredig is met destijds het nazisme.

En zeker: degenen die werkelijk een tweede kans verdienen, zullen die moeten krijgen. Maar ik heb zo mijn twijfels of zij die werkelijk verdienen. De beelden zeggen genoeg.

Door:
Ton Nijhof
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Algemeen. Bookmark de permalink .

24 reacties op Neurenberg-tribunalen voor Jihadisten

 1. Kanaloa zegt:

  “zeker nadat het regime van Assad gifgassen gebruikt”.
  Waar is deze bewering op gebaseerd? Kort na de gifgasaanval heeft een VN onderzoekster geoordeeld dat niet Assad maar de “verzetsgroepen” er voor verantwoordelijk waren. Kort na deze verklaring werd het weer door de VN en natuurlijk ook de EU ontkend.
  Stukjes schrijven en niet van de feiten op de hoogte zijn komt niet erg geloofwaardig over

  Like

  • Johan zegt:

   Inderdaad, het is gewoon kletskoek, wat hier over het bewind van Assad beweerd wordt.
   De islamisten zijn een burgeroorlog begonnen in Syrië. Zelfs is het aannemelijk te veronderstellen, dat de VS en ook Turkije, hen hierbij geholpen hebben , teneinde Assad uit het zadel te kunnen wippen.

   Like

   • Petra DeBoer zegt:

    Het waren figuren van het moslimbroederschap die met het verzet begonnen en dat waren geen Syriërs. Door vuile propaganda met beelden die we ook kennen van de zogenaamde Palestijnen werd deze vuile proxyoorlog in gang gezet met loze beschuldigingen richtig Assad maar op deze manier wilde Amerika hun “regime change” bewerkstelligen.

    Wesley Clark verteld over de geplande “Regime changes”.

    Liked by 1 persoon

  • paulzwueste zegt:

   Het gebruik van gifgassen door Assad is nooit bewezen.
   Ik vind het bijzonder kwalijk om Assad hiervan te beschuldigen.
   Verder wordt Assad kwalijk genomen dat hij onmenselijke daden heeft begaan.
   Dat is zo, maar in het Midden Oosten worden nu eenmaal andere daden en normen gehanteerd dan in het decadente luxueuze westen waar men lui achterover liggend de mond vol heeft over anderen.
   ik weet in ieder geval zeker dat de opstand tegen Assad ontsproten is aan de breinen van Obama en de CIA, dit in het kader van de zg. “Arabische Lente” die “men” gearrangeerd heeft om de bestaande regimes in de landen te vernietigen.
   De honderduizenden doden in die in Syrië hiervan het gevolg waren, kunnen we dus verantwoord op de rekening van de VS (Obama) schrijven, en niet op die van Assad!

   Ton Nijhof moet nodig eerst wat huiswerk doen alvorens dergelijke artikelen te schrijven.

   Liked by 1 persoon

 2. koddebeier zegt:

  Neurenberg-tribunalen voor Jihadisten. Mooi, Laten we er een volkstribunaal van maken en gelijk de Neurenberg2 lijst afwerken !!
  Zijn we in één keer klaar !!

  Like

 3. Kanaloa zegt:

  “De rechter oordeelt ‘in de geest van de wet” aldus de schrijver. We moeten ons zo langzamerhand eens afvragen of de Nederlandse, maar ook de Europese rechters inderdaad wel oordelen naar de geest van de wet.
  Het vertrouwen van de Nederlandse bevolking in de hedendaagse rechters is gedaald naar een zeer bedenkelijk peil. Bijvoorbeeld, een paar jongens die een fles met een brandbaar goedje tegen een moskee gooien krijgen 3 jaar gevangenisstraf. Een moslim 9in Hoorn) die een vrouw verkracht, beroofd en mishandelt komt er met 1 jaar vanaf. Zo zijn er legio voorbeelden van uitspraken van rechters die de moslims bevoordelen t.o.v. de autochtone bevolking en daar zouden we dan o0ok nog vertrouwen in moeten hebben?
  Criminelen, ongeacht welke huidskleur ze hebben, dienen gelijk berecht te worden en bovendien horen moordenaars, verkrachters, enz. niet vrij rond te lopen of een nietszeggend taakstrafje te krijgen.

  Het verhaal van een stelletje Duitse bezetters die Nederlanders vermoorden is niet te vergelijken met IS strijders in Syrië die opstaan tegen het bewind van Assad, immers, daar heerst een geloofsoorlog tussen moslims waarvan een deel van mening is dat ze de koran letterlijk moeten interpreteren en daarom aan het moorden slaan, dat is niet te vergelijken met de Duitse bezetter die nu in Merkel een waardig opvolger hebben gevonden en als we dan toch bezig zijn laten we dan niet vergeten hoe de vaderlandse politie ongestraft tegen de Joden te keer is gegaan en een groot deel van dat Nederlandse tuig is ongestraft gebleven.

  Liked by 2 people

 4. Pietersen zegt:

  ‘Een tweede kans verdienen’. Nee, zij verdienen geen enkele kans. Keihard afknallen deze IS-aanhangers want dat zijn het, al wordt het netjes verpakt in ‘jihadisten’ hetgeen ten onrechte een nobel tintje geeft aan deze moordenaars uit naam van Allah.

  Like

 5. boorzalf zegt:

  De rechter oordeelt hier in Nederland NOOIT in de geest van de wet. Zij oordeelt in opdracht van de politiek. We gaan naar het voorbeeld van de vele moorden die gepleegd worden in Nederland.
  Wat zegt de wet hier over?
  Artikel 289 http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1954
  Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  Deze wet wet wordt nooit toegepast waarom? Het kost de overheid te veel geld om mensen levenslang vast te houden. Sandra van Duijl werd vermoord op 18 jarige leeftijd. http://www.moordzaken.com/Sandra_van_Duijl De dader loopt nu weer vrij rond. Omdat de dader toen 20 jaar was en nog geen 21 was toen hij zijn daad verrichte, maar als kinderen 18 jaar zijn, zijn ze voor de wet volwassen, ze mogen een rijbewijs gaan halen, ze moeten zorgpremie gaan betalen. Dus hier meet de politiek met 2 maten.

  Like

 6. J. C. Th. Köhler zegt:

  Eerst maar eens een Neurenberg 2.0 voor Rutte, Merkel, Macron, Juncker en de rest van het gespuis.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 7. Republikein zegt:

  Een mooi artikel waarin de gekte van de mensheid juist wordt omschreven.
  De foutjes van Assad en het gifgas zij de schrijver vergeven.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s