VERBIJSTERING EN WOEDE

Screenshot_30

(Door: Petra de Geus)

Ligt het aan mij of lijken de islamitische aanslagen in Europa elkaar sneller op te volgen? Ik was nog aan het bijkomen van Manchester en dan heb je Londen alweer. Zelfs voor de tweede keer dit jaar (meer over aanslagen kun je hier vinden). Nu weer Parijs. Alweer de achtste aanslag in Frankrijk dit jaar! En het is al zo erg dat je het in de krant niet meer tegenkomt. Over het “bloedsuikerincident” en de aanslag met een mes in de metro, beide in Amsterdam, horen we ook niks meer.

De islamitische burgemeester van Londen vindt dit “bij het leven in de grote stad horen”. Het zijn niet alleen de aanslagen zelf en hun frequentie die verontrusten, het is ook de laffe wreedheid om onschuldige burgers en kinderen te vermoorden. Daarbij komt de onbegrijpelijke reactie dat de moslims zich vervolgens de slachtofferrol aanmeten. Ik kan niet anders zeggen: ik ben verbijsterd. Welke andere natie of religie doet er zoiets?

Wat ik alle moslims in Nederland vraag is dit: je komt naar een land en je gedraagt je zo? Waar haal je de brutaliteit vandaan? Je maakt misbruik van sociale voorzieningen, je bent crimineel, je stelt continu eisen, het is nooit goed en dan daar bovenop kom je met gewelddadig terrorisme? Dat doet geen enkele andere religieuze groep en dat zou verder ook geen land durven. Het is ronduit schandalig! En ik heb er schoon genoeg van!

Stel dat een Pool een aanslag zoals in Londen, Manchester of Parijs zou plegen, wat zou dan de reactie zijn? Nederlanders, Engelsen en Fransen zouden furieus worden op Polen en terecht. En de Polen in Nederland, maar ook de Poolse regering, zouden zich snel verontschuldigen voor de wandaad. Bij moslims niks van dit alles. Integendeel, ze beginnen onmiddellijk te roeptoeteren dat het niks met de islam te maken heeft en dat ze nu niet gediscrimineerd moeten worden. Tot overmaat van ramp helpen onze overheden hen daarbij, want in plaats van onschuldige burgers te beschermen gaan ze moskeeën bewaken. Blame the victim en help de dader, dat lijkt het devies van onze slappe hap politici.

Ja, als je ergens te gast bent en je zegt: ik kom hier, ik wil je land afpakken, je man de keel doorsnijden, je vrouw en dochter verkrachten en je zoon als slaaf verkopen, zou je dan worden toegelaten? Ik dacht het niet. Dus je zegt dat je vroom bent en dat je een vreedzame religie hebt. En de overheden helpen je daar bij: het zijn apothekers, ze komen onze pensioenen betalen. Wat een grove leugens!

Tegen degenen die zeggen dat het wel mee valt en dat Nederland nog nooit is getroffen door een aanslag wil ik toch een paar opmerkingen maken. Er stond onlangs op deze site een lezenswaardig artikel van “Taljaard” die dezelfde vraag stelde. Gelukkig rekent hij zelf af met twee verklaringen, namelijk dat Nederland als doelwit te onbeduidend zou zijn (wat zeker niet zo is) en de grote competentie van de Nederlandse inlichtingendiensten (competenter dan de Engelsen, Fransen, Duitsers en Amerikanen?). “Taljaard” stelt dat Jihadisten tot nu toe misschien te bevreesd waren voor repercussies van de Nederlandse autochtone bevolking om tot terreuraanslagen op Nederlandse bodem over te gaan. Ik zou willen dat het waar was, maar ik geloof het niet. In Engeland en Duitsland is er denk ik meer reden om daar bevreesd voor te zijn en het helpt niets. Ik hoorde nog wel eens een andere verklaring, namelijk dat de integratie in Nederland beter zou zijn, dankzij het sociale beleid. Ook hier geloof ik niets van, want wie tegen de democratie is, heeft daar niets mee. Een andere reden die ik een keer hoorde, en die me eerlijk gezegd waarschijnlijker lijkt, is dat men Nederland rustig wil houden omdat het zo een fijne uitvalbasis is. Er is een goede infrastructuur en je kunt hier prima een tijdje onderduiken, de autoriteiten zoeken toch niet. Dat de aanslagpleger van Berlijn zelfs gewapend moeiteloos door Nederland kon reizen, spreekt boekdelen. Destijds wilde Hitler ook rust in Nederland, omdat hij van hieruit Engeland wilde aanvallen. Nee, behalve de open brief van de patriotten heb ik niets van dapperheid gemerkt.

Maar ook deze redenering klopt niet, want we hebben één, en waarschijnlijk al twee, aanslagen gehad in Amsterdam, maar men wil het niet zien! Ik doel hier op het “bloedsuikerincident” en de “mes-aanval in de metro”.

En om de loper uit te rollen tijdens ramadan is ook een verkeerde insteek. Lees dit eens: De ramadan is de “maand van de jihad”. Dus houd alsjeblieft op met het een “religieus feest” te noemen en welwillend mee te doen. Er wordt gedetailleerd beschreven hoe de ramadan en het vasten bedoeld zijn als voorbereiding van moslims voor het slagveld en hen te doordringen van de betekenis van het vechten. En de overwinningen worden gememoreerd die tijdens deze “gezegende maand” zijn behaald. Het staat allemaal zonder enige gêne onder bovenstaand dit linkje geschreven.

Al die politieke correctheid, die gebaseerd is op een denken van “ze zijn net als wij”, “als we maar aardig doen komt alles goed” en “hoe diverser, hoe beter”, dat speelt hen enkel in de kaart. De ergste voorbeelden komen doorgaans uit Amsterdam, zoals die politiehoofddoekjes-commandant Aalbersberg en die geflipte “vluchtelingendominee”, Voorberg. Amsterdam kan inmiddels moeiteloos worden uitgeroepen tot hoofdstad van de nuttige idioten. Diversiteit is de snelste weg naar de sharia, appeasement is geen optie.

De politieke correctheid is ooit vast uit goede bedoelingen tot stand gekomen, maar het is nu een valstrik geworden, zoals goede bedoelingen wel vaker een route van hoop naar desillusie afleggen. De progressieve intellectueel György Konrád waarschuwde voor de islam en hij had goede redenen. Als Jood werd hij door de fascisten vervolgd en als bourgeois door de communisten. Nu als intellectueel staat hij op gespannen voet met de huidige Hongaarse regering, maar hij waarschuwt desalniettemin voor de islam als het derde totalitaire gevaar. En hoe wordt er dan over hem geschreven? Als een oude man met een naargeestige mening over de islam. De waarheid over de islam is zeker naargeestig, maar wat heeft zijn leeftijd daar mee te maken?

Wat kunnen we doen? Ik denk om te beginnen de strijd aanbinden met de politieke correctheid. Die strijd is moeilijk, maar er zijn nog heel wat zieltjes te winnen, namelijk iedereen die een beetje kan nadenken. Ik was eigenlijk altijd links en over immigratie maakte ik me ook niet druk. Tot de zomer van 2015, de zomer van Merkel. Haar besluit vond ik heel slecht, maar waar het balletje bij mij aan het rollen ging, waren de leugens in de media. Toen ik daar achter kwam, ben ik meer gaan lezen en ben ik snel tot de conclusie gekomen dat we belazerd worden.

Wat ik wil zeggen, is dat het afleggen van politieke correctheid een bewustwordingsproces is, dat het tijd en lef kost om van mening te veranderen. Dus wat ik nu doe als iemand jarig is, dan geef ik een Koran cadeau. Dan kan ik ze er op aanspreken. Ik probeer vriendelijk te blijven, wat soms niet eenvoudig is. Maar als je niet vriendelijk blijft, word je ogenblikkelijk als racist of geradicaliseerd weggezet. Ik stel eenvoudige vragen wat men er van vindt, van de aanslagen etc. Waarom ze denken dat het niets met de islam te maken heeft, of ze weten hoeveel mensen Mohamed heeft vermoord, of ze de Koran hebben gelezen. Ik ga er van uit dat mensen niet opeens van mening veranderen, dus ik zie het als een langzaam proces. En op een zeker moment word ik confronterend. Ik accepteer het bijvoorbeeld niet om niet geloofd te worden door iemand die niet gedocumenteerd is. Dat gebeurt namelijk heel vaak. Dan zeg ik dat ik enkel wil discussiëren met feiten, niet met vooropgestelde meningen. Ik wil onafhankelijk denken en ik doe de moeite om mij te documenteren. Ik krijg dan allerlei argumenten waarom de ander niet gedocumenteerd is, van “waar lees je dat dan” tot “ik heb ook nog een baan”. Dat kan dan allemaal wel zo zijn, maar dat verhindert ze ook niet om er een vooropgestelde mening op na te houden. Dus zeg ik rustig dat dit argument niet voldoende is en dat ik wel wat linkjes kan sturen. Die hebben ze dan de volgende keer meestal niet gelezen, dus vertel ik zelf wat er in staat en vraag ik opnieuw naar hun mening. Ik begin met plagen en zeg dat ze in aanmerking komen voor de Gouden Struisvogel. Het kost natuurlijk wel wat vrienden, maar dat is dan jammer. Misschien kunnen die in een later stadium alsnog aanhaken.

Ik heb geen vaste baan en met mijn klanten voer ik deze discussies niet hoor, ik kijk wel uit. Want het is een reëel feit dat er ook angst voor baanverlies of voor verlies van opdrachten meespeelt. Ik noem dit economische chantage. En dan heb ik het nog niet eens over de politiek correcte informatieoorlog op Facebook en andere sociale media, zoals ook blijkt in de zaak van Raffie Chohan. In Duitsland blijkt het nog verder te gaan. Daar was een dokter die iemand van de AfD niet wilde behandelen. Die dokter was zeker ziek toen hij of zij de eed van Hippocrates af moest leggen. En er was in Duitsland ook iemand wiens bankrekening wegens zijn houding over de islam plotseling werd opgezegd. En dan hebben we het nog niet over ingegooide ruiten door de plaatselijke moslimjeugd. De ontkenning zit diep, de media bezingen de hele dag in alle toonaarden de lof op de politieke correctheid. Afwijkende meningen worden gesanctioneerd, dus die hoor je nauwelijks. En dan is er tenslotte nog het feit dat je moet toegeven dat je het mis had met je politieke correctheid. Dat is ook een stap, en daar moet je mensen mee helpen.

Ik ken een kunstenaar die foto’s van helden laat afdrukken, zoals Don Pelayo, Karel Martel en Jan Sobieski. Dat vind ik wel een goede meditatie.

Na elke aanslag is er weer een riedeltje met correcte meningen, er zijn wat kaarsjes en teddyberen en dan: kop op, dit hoort bij het leven, we gaan gewoon door, ze krijgen ons er niet onder – en wat dies meer zij. Er wordt nog eens een kopje thee gedronken en een bruggetje geslagen. En ja hoor, daar komen de media weer met hun leugens. Eerst proberen ze of ze de feiten (of delen ervan) onder de pet kunnen houden. Zo vergeten ze nogal eens te melden dat de aanvaller “Allahu Akbar!” riep of noemen ze een terrorist “een jongere” of “een puber”. Als het hoge woord eruit is, dan gaat dat gepaard met andere leugens. De eerste leugen is dat de islam de religie van vrede is. De volgende leugen is dat de aanslagen niets met de islam te maken hebben. De derde leugen is dat het “verwarde mannen” of “lone wolves” zijn. Lees hier maar eens hoeveel “lone wolves” er de afgelopen maand waren. Een heleboel! Een vierde leugen is dat dit islamofascisme is of radicale islam. Laten we alsjeblieft het beestje bij de naam noemen: het is islamitische terreur, hij is gebaseerd op de Koran, de Sunna en de Hadith.

En dan hebben we het nog niet over de kosten gehad.  Allereerst de dodelijke en gewonde slachtoffers, de levens die beëindigd dan wel geruïneerd zijn. Duizenden mensen worden in de gaten gehouden. Gebouwen en festivals moeten extra bewaakt worden. De kosten rijzen de pan uit. En dat is een van de veroveringsstrategieën van de islam: het gastland financieel uitputten. Want dat is weer een trede op weg naar de chaos. Als het gastland uitgeput raakt, dan raken op een gegeven moment de politie en het justitieel apparaat overbelast, zodat rotzooi trappen makkelijker wordt. Bovendien wordt de lokale bevolking ontevreden, omdat er minder geld is voor zaken als thuiszorg, ouderenzorg en dergelijke. Een fijne cocktail voor gewelddadigheden, zoals dit voorjaar in Frankrijk.

Waar we op zouden moeten hopen, is op een vreedzame instorting van de islam, zoals destijds met de Sovjet-Unie. Maar dat zie ik voorlopig niet gebeuren. De islam is zelf helemaal niet vreedzaam en het momentum is pro islam. Er is geld, er zijn wapens en de toon is gezet. Het is zo ver wel duidelijk dat de islam enkel naar geweld luistert. Dus we zouden iedereen een groot plezier doen, ook de meeste moslims, door met geweld vrede af te dwingen. Als moslims zwakker zijn, zijn ze geoorloofd vrede te sluiten. Maak die zwakkere positie permanent en dwing op die manier permanente vrede af. Dat zie ik voorlopig als enige oplossing. Misschien komt er te zijner tijd een hervormingsbeweging binnen de islam, je weet maar nooit. Maar voorlopig zie ik niets wat daar op lijkt.

Ook binnen het strafrecht zou geweld ingevoerd moeten worden. Moslims zouden met betrekking tot diefstal via sharia-recht berecht kunnen worden. Want het is hilarisch dat moslimcriminelen de sharia willen; hun handjes gaan er het eerste af, dat weten ze maar al te goed. Taakstraffen worden niet serieus genomen, dat kunnen we eenvoudig concluderen.

En dan meer algemeen; de massa-immigratie, waarom zouden we dat willen? Waarom miljarden van ons geld besteden aan mensen die ons niet respecteren en die zich niet aan de regels willen houden? Als wij zoveel banen te vergeven hebben in Nederland – waar ik trouwens niets van geloof – dan kun je dat via professionele vacatures doen in plaats van via een zoete inval van achterlijke analfabeten zoals nu. En als de beleidsmakers zich weer eens achter de EU verschuilen, dan moesten we daar ook maar eens mee stoppen. Met de EU bedoel ik. En met dat soort beleidsmakers.

Het valt niet mee positief te blijven. Maar we zullen de strijd moeten aan gaan, alleen dan kunnen we winnen.

Door:
Petra de Geus (augustus 2017)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Barbarisme, Censuur, Islam, islamappeasement, islamitische ideologie, Jihad, Linkse Kerk, nieuw fascisme, political correctness, Rotzakken, Taqiyya, Terrorisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

40 reacties op VERBIJSTERING EN WOEDE

 1. Jean zegt:

  Petra, de “waarheid” vermelden past niet in de linkse kraam, als wij nu beginnen met heel die achterlijke perverse gewelddadige barbaarse smeerlapperij islam genaamd te verdrijven dan zijn wij goed bezig.
  Die zwijnerij moet samen gedreven worden in gesloten centra van waaruit ze dadelijks met duizenden worden teruggedreven richting homelanden, dat pas zal rust, veiligheid en leefbaarheid brengen.

  Like

 2. hslot4 zegt:

  Het is mij wel duidelijk dat het geregiseerd wordt vanuit bepaalde websites .
  De mes aanvallen of met andere handwapens gaan de laatste tijd gepaard en komen niet alleen als single incident men krijgt duidelijk opdracht .

  Like

 3. Statler & Waldorf zegt:

  Wat is dit voor een zotte klaagzang van Petra de Geus?
  Dit lees ik:
  ‘Ik was eigenlijk altijd links en over immigratie maakte ik me ook niet druk. Tot de zomer van 2015’.

  Nou Petra, jouw klaagzang is het gevolg van 40 jaar links beleid met het iedereen binnenhalen, pamperen, voortrekken en geen paal en perk stellen.
  Oorzaak en gevolg, maar ja dat is voor velen lastig te begrijpen, ook voor Petra, zoveel is duidelijk.
  30 jaar geleden kon men dit al aan zien komen maar Petra blijkbaar niet en dan nu gaan jammeren?
  Petra is de laatste die recht van spreken heeft.

  Liked by 2 people

  • BertG. zegt:

   Alleen een blind paard had dit aan kunnen zien komen.
   Hou maar op, als je daar 40 jaar de tijd voor nodig gehad moet hebben, om te snappen wat er fout gaat hier.

   Like

  • reageerbuis zegt:

   Iemand kan op een gegeven moment het licht toch zien en tot de conclusie komen dat bijstelling van de eigen zienswijze nodig is? En daarbij: zij kan vanuit haar linkse verleden weten hoe het in die kringen toeging en nog -gaat en dat verwerken in wat zij schrijft.

   Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    Kijk aan, daar is de eeuwige mantel der liefde weer.
    Progressief (links) heeft onomkeerbare fouten gemaakt en de maatschappelijke gevolgen zullen desastreus blijken dus bij mij blijft de mantel der liefde mooi de kast hangen.

    Liked by 1 persoon

   • hendrikush zegt:

    Mohammedanen die het licht zien?
    Waar dan?

    Like

   • H J zegt:

    In het Oosten waar ze naar terug moeten (worden geschopt).

    Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Niets tegen in te brengen, hoe goed Petra’s relaas op zichzelf ook is.
   Zelf ben ik mijn hele leven al recalcitrant (Als tiener VVD en dan nú PVV (vooruit maar; beter is er nu eenmaal niet voorhanden) maar dan wèl, omdat de ínhoud van die recalcitrantie me echt iets zéi. En ja, natuurlijk kan er gemakkelijk overheen gehuppeld worden in de trant van: “Nou ja, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald….” of zoiets. Maar daar doet het feit van zoveel jaar meegaan in stroom op zichzelf niets aan af.
   Een ‘bekeerde’ is hoe dan ook géén pionier.

   Liked by 1 persoon

  • Jade zegt:

   Niet zo negatief a.u.b.
   Petra is “om” en dat is het belangrijkste.
   Bovendien tracht zij ook anderen de ogen te openen.
   En dat laatste heb ik al bijna opgegeven…

   Liked by 1 persoon

  • tjonge zegt:

   “Petra is de laatste die recht van spreken heeft.”
   .
   @Statler & Waldorf, dus als iemand door voortschrijdend inzicht van mening veranderd moet dat persoon levenslang zijn bek houden ?
   dus eigenlijk zegt u dat we NIEMAND tot het pvv-kamp kunnen “bekeren” want die moeten allemaal hun bek houden want voorheen waren ze geen pvv-er en waarschijnlijk links !
   mooie logica !
   wees toch verdorie blij dat petra tot “ons” kamp is gekomen ! al duurt het 50 jaar tot ze dat inzicht krijgen !

   Liked by 2 people

   • Lucie zegt:

    Ik moest 50 jaar m’n “bek” houden van die linkse kliek.
    En nog steeds als je er wat van zegt dat die zogenaamde vluchtelingen massaal hier komen voor de poen en zo goed als niks zullen toevoegen.

    Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    Echt begrijpen doet ‘tjonge’ het niet, zoveel is duidelijk.
    Hoofdletters, grof taalgebruik en een berg uitroeptekens, dat wel.
    Aan linkse mensen die eerst 40 jaar lang het land vernachelen en dan tot inzicht komen heb je niets, het kwaad is dan namelijk al een feit en onomkeerbaar.
    En ja, dan is Petra de laatste die moet klagen, het is simpelweg het gevolg van haar eigen stemgedrag.
    Zitten op de blaren die zij mede zelf heeft veroorzaakt dus niet zeuren.
    Volwassen mensen nemen namelijk verantwoording voor hun eigen gedrag maar de hand in eigen boezem steken is voor veel mensen te complex.
    Petra had zichzelf en haar stemgedrag, en de gevolgen daarvan, moeten ontleden, maar dat doet ze niet, terloops noemt zij dat ze links was maar het boetekleed aantrekken ho maar.
    Jeetje, en alle bovenstaande zonder onnodige hoofdletters, grof taalgebruik en uitroeptekens, het kan dus wel.

    Like

   • H J zegt:

    Wat een schrijver is die man LOL

    Like

   • BertG. zegt:

    Lucie, alleen angstige, bangige en onderdanige mensen laten zich de mond snoeren.

    Like

   • tjonge zegt:

    @Statler & Waldorf,
    .
    knap van u hoor om geen gebruik van leestekens of hoofdletters te maken.
    ik gebruik ze wel, zo probeer ik de 1 dimensionale platte tekst meer te duiden om het makkelijker te begrijpen te maken voor een ander.
    .
    wat betreft u argumentatie over petra,s linkse verleden ? wat een fatalistische bullshit man, hou toch op met die domme prietpraat, nogmaals, elke linkse “overloper” naar ons kamp is m.i. ten alle tijde welkom… ook na 40 jaar !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Like

  • Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald!

   Like

 4. Peacepipe zegt:

  Helemaal mee eens! Heel duidelijk de situatie weergegeven!

  Like

 5. Bob Fleumer zegt:

  Op de ingang van de 2de kamer spijkeren!!!

  Like

 6. Marian zegt:

  Dan kom je daar toch echt wel een beetje erg laat achter.

  Like

 7. Nachtkaarsje zegt:

  @Statler & Waldorf
  Beter ten halve gekeerd dan geheel gedwaald. Als we nou ook al geen fouten meer mogen maken waar houdt het dan op?
  ook ik geloof in het goede van de mens en ben links. Ik ben ook rechts. Ik ben ook boven en beneden. Ik ben daar waar de redelijkheid vloeit en groeit.
  we kunnen aan 1400 jaar geschiedenis zien waar de islam voor staat. Misschien kon Petra die geschiedenis niet en had ze een zetje nodig van frauw Merkel om de zaken in de juiste proporties te gaan zien. Niks mis mee toch?
  Links maakt er een zooitje van, hoor ik steeds. Nee (sarcasme aan) geef dan rechts de macht, moet je kijken hoe gauw je een slaaf bent van het kapitaal en mag je honger lijden terwijl je werkt. (sarcasme off)

  Like

  • Statler & Waldorf zegt:

   Ik zat er al op te wachten dat iemand met de ‘beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’ (juiste uitdrukking) op de proppen zou komen.
   Maar die vlieger gaat niet op.
   Het gaat er namelijk niet om dat Petra het ‘licht’ heeft gezien maar om de situatie die door progressief (links) is veroorzaakt met onomkeerbare gevolgen voor de maatschappij als geheel.
   En dan schrijf je: ‘Ik ben daar waar de redelijkheid vloeit en groeit.’
   Wat is dat voor vaag zweverig gutmensch geleuter?
   Overigens zijn de termen rechts en links niet meer van toepassing.
   Progressief en conservatief dekken de lading beter.
   En inderdaad, links maakt er een zooitje van, daarvan liggen de voorbeelden voor het oprapen.
   En ter uwer informatie: u en ik zijn vanaf onze geboorte tot de dood slaaf van het kapitaal aangezien het kapitaal niet links of rechts is, kijk maar eens naar de linkse graaiers die er ook in overvloede zijn.

   Liked by 2 people

   • tjonge zegt:

    “maar om de situatie die door progressief (links) is veroorzaakt met onomkeerbare gevolgen voor de maatschappij als geheel.”
    .
    had petra dan links moeten blijven ? wat wil je nou ? man, man, wat een trollen-argumentatie !

    Like

   • tjonge zegt:

    “Wat is dat voor vaag zweverig gutmensch geleuter?”
    .
    iedereen die het niet eens is met stat&dorf kan op een portie retoriek rekenen !

    Liked by 1 persoon

   • Henk der Niederlànder zegt:

    Ach, duidelijk is bij deze dat Statler & Waldorf een persoon is die nog nooit iets fout heeft gedaan en zich daarom het recht toe eigent om de eerste steen te werpen.
    Ga aub iets nuttigs doen.
    En Petra laat je niks vertellen door bestdoeners als deze persoon.

    Like

  • bert zegt:

   nachtkaarsje.
   stemmen heeft geen zin. je houd alleen het corrupte systeem in stand.
   referenda zijn er hier voorbeeld van: Oekraine word met een bijlage gewoon door je strot gedrukt. de prijzen gaan omhoog en de armoe stijgt. de Nederlander gooit zijn tank toch wel vol. m.a.w. er kan nog wel wat vanaf. zie de zorgverzekering die reserves opgebouwd heeft maar toch de premie verhoogd volgend jaar. raar hoor. krijg je een brief..: de jaarlijkse huurverhoging…alsof het de normaalste zaak van de wereld is.
   gemeentebelastingen, ozb, energieprijzen stijgen jaarlijks. en uw salaris??
   niet zeuren want u heeft het nog goed maar het word steeds moeilijker is het niet.
   migratie dat is de oplossing. ziet u ook hoe ons land erop vooruit gaat?

   Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    En wat dacht je van het referendum omtrent de EU-grondwet?
    Afgeschoten in Nederland.
    Andere kaft met als titel: verdrag van Lissabon en hoppa voor elkaar die grondwet.

    Like

   • Nachtkaarsje zegt:

    Ik heb op mijn 18’de gestemd. Toen zag ik Kok van de FNV naar de kamer verhuizen met alle gevolgen van dien. Daarna nooit meer gestemd. we zijn inmiddels al wat jaartjes verder en ik zie elke dag bevestigd worden wat ik toen al geleerd had.
    Ga maar gebukt staan en niet zeuren. Dat gaat trouwens al eeuwen zo, dus niks nieuws onder de zon.
    Maar als we een harde lijn gaan volgen dan gebiedt mijn rechtvaardigheidsgevoel ook dat we de harde lijn dan op alle fronten gaan volgen en mensen met een grote bek die vooraan staan om andere mensen te veroordelen en geen kans meer gunnen wil ik dan wel effe onder handen nemen, want op iedereen is wat aan te merken.
    Links krijgt de schuld en rechts stond erbij en keek ernaar.
    Rechts bedenkt een plan en links voert het uit, wat we kunnen zien aan de teloorgang van de PVDA bij de laatste verkiezingen.
    Ik ben er niet op tegen om echte vluchtelingen te helpen, geenzins. Waar ik wel tegen ben is om die kansparels en cultuurverrijkers die sinds een aantal jaren hierheen komen om ons te plukken te helpen. Daar bedank ik feestelijk voor .
    Onze hoog opgeleide medemens die het nodig vind op het pluche plaats te nemen en net doen alsof zij wat te vertellen hebben getuigen niet van een hoge intelligentie. Hoog opgeleid zijn betekent dus niet dat je dan ook intelligent bent. Dat bewijzen de heren en dames ook elke dag, wat, bijna elk uur.
    Maar als we vergeving wegdoen, dan pas zijn wij nog erger dan de veroorzakers van alle ellende. Ik vind gepast straffen ok, maar dan is het ook klaar en voor de rest is het niks anders als altijd dezelfde bull shit.

    Like

 8. Lucie zegt:

  “Ik was eigenlijk altijd links… en……….tot de zomer van Merkel……….toen ben ik meer gaan lezen en ben ik tot de conclusie gekomen dat wij belazerd worden.”
  Door deze linkse, jarenlang blinde mensen, zitten we nu in de ellende.
  Als je hier vroeger voor waarschuwde,kon je een grote bek krijgen en werd je voor racist uitgemaakt,door deze linkse figuren.

  Liked by 1 persoon

 9. bert zegt:

  geweldig hoor die immigranten. zo fijn om die moslims en afrikanen in je eigen buurt te hebben.
  hier gebeurde nooit wat. maar nu zijn er tenminste inbraken, vernielingen, bedreigingen en verderop wat steekincidentjes maar goed waar heb je het over. het was altijd zo kalm. nu gebeurd er dus eindelijk iets in onze buurt. als je hun gedag zegt lijkt het alsof ze een nieuwe diersoort ontdekt hebben ofzo en dus groet ik ze ook niet meer. ik ken ze niet. kan me niet voorstellen dat dit alleen bij mijn appartementje gebeurd.

  Like

  • Marian zegt:

   Nee Bert, ik kreeg een filmpje van mijn dochter toegestuurd. De markt Bos en Lommer, daar waan je je in een islamitisch land. Zelf woont zij in Geuzenveld, dat kunnen ze ook maar beter omdopen in Moslimveld. Ja, het is zo als Rutte het zegt; we hebben een fantastisch land.

   Like

 10. Jade zegt:

  Two reasons I don`t trust people:
  1. I don`t know them
  2. I know them

  Liked by 1 persoon

 11. H J zegt:

  Applaus Petra voor je vlot geschreven artikel met veel waarheid.
  Ik vind dat je welkom bent in het consevatieve kamp. Misschien breng je als vroegere ‘vijand’ 🙂 nog wel nuttige informatie mee.

  Toch een minpuntje. Je hebt je goed geinformeerd en dan kom je toch nog met de vraag:
  >’En dan meer algemeen; de massa-immigratie, waarom zouden we dat willen?'<
  Het antwoord op deze vraag had je inmiddels met je research moeten vinden.

  Like

  • H J zegt:

   Nog een aanvulling op mijn bovenstaand schrijven. Een van de redenen dat Nederland er nog goed vanaf komt….Koningshuis misschien? Ik heb hier al eerder over geschreven en daar hoor je verder niemand over hier. Allemaal koningshuis gezind?
   De oranjes zitten tot over hun nek in de Illuminati namelijk. Mogelijk is daardoor zelfs een prins ‘overleden’.

   Like

 12. “Het zijn Koningen zonder Koninkrijk” Dat staat in de Openbaring… het laatste boek van de bijbel. Dat is natuurlijk de Europese Unie!!!

  Like

 13. Peacepipe zegt:

  Petra geeft eerlijk toe dat ze op een gegeven moment besefte dat ze al lang op de verkeerde weg zat. Dat op zich vind ik al zeer lovenswaardig. Ze is zich de de problemen gaan verdiepen en heeft al een aantal schitterende bijdragen geleverd op deze site, Daarbij gaat ze ook de discussie aan met de mensen in haar omgeving. Laten we hopen dat er door haar “bekering” nog velen zullen zijn die haar daarin volgen. We hebben IEDEREEN hard nodig om het onheil wat ons en onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat af te wenden. Het is niet de tijd om elkaar de maat te nemen, maar om te strijden voor het behoud van onze vrijheden! Vrijheden die hier en daar al een aantal deuken hebben opgelopen! Kortom, “bekeerlingen” zoals Petra daar hebben we er op korte termijn nog een paar MILJOEN van nodig!

  Like

 14. Renske zegt:

  Ik ben geheel tegen het opnemen van vluchtelingen. Niet een. Sorry, maar als je dingen heel nuchter bekijkt dan kom ik tot deze conclusie. Ik ben wel voor hulp aan mensen in oorlogsgebieden en dan aan allemaal. Veilige gebieden maken en daar mensen opvangen. Zorgen dat kinderen scholing krijgen etc. Dat is echt hulp bieden. Niet mensen hierheen laten komen en voor de rest van hun leven in de bijstand en leven in een cultuur, die niet de hunne is en waar ze niets mee hebben. Wij zijn er niet mee gebaat en zij ook niet. Daarom vind ik het misdadig om hiermee door te gaan. Ik ben wel voor mensen, die hier willen werken en dan alleen, als ze werkelijk bijdragen aan de maatschappij.

  Ik blijf het volkomen belachelijk en achterlijk vinden om een relatief klein volkje hier op te vangen terwijl het grootste gedeelte nog volop in de misere van oorlogen zit. ( niet alleen Syrie, maar Jemen b.v. ) Daar hoor je praktisch niets over. Dat wat hier komt kost handen vol geld waar je veel meer mensen mee helpen kunt. Daar waar ze vandaan komen.

  Bovendien waar is de grens? Wie bepaalt dat? Nou Merkel en companen bepaalt dat wel even.
  Bovendien een totaal andere cultuur. We zien hoe dat afloopt. En dat het mislukt is. Die smerige heks heeft het een aantal jaren zelf nog zitten beweren dat de multiculti mislukt is.

  Misdadig om nu weer te roepen dat er meer binnen mogen komen. En bovendien waar heeft dat gestoorde wijf het over? Bedoelt ze de Syriers? Of bedoelt ze de economische asielzoekers uit Afrika? Ik stel voor dat politici voordat ze het ambt mogen aanvaarden eerst onderzocht worden op hun geestelijke vermogens door een paar onafhankelijke psychiaters.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s