EU: zoals in de goede oude Sovjet-tijd

Screenshot_65

(Door: Bruce Bawer – Vertaling: E.J. Bron)

Op 13 november 1968 hield Leonid Brezjnev, secretaris-generaal van het Centraal Comité van de Communistische Partij van de Sovjet-Unie, een beroemd geworden toespraak, waarin hij de Brezjnev-doctrine uitlegde, die de kort daarvoor plaatsgehad hebbende invasie van Tsjecho-Slowakije moest rechtvaardigen en de Sovjet-satellietstaten moest waarschuwen niet te proberen de Moskouse omloopbaan te verlaten. De Tsjechen en de Slowaken wilden zich onttrekken aan de Sovjet-controle en in een vrij land leven, net als in West-Europa. In Brezjnev´s toespraak werd deze wens door de magische Kremlin Nieuwspraak getransformeerd tot een poging van “imperialisten” om in de “verschillende socialistische landen onenigheid te zaaien” door hen te willen afbrengen van de “principes van het marxisme-leninisme”. Terwijl hij “soevereiniteit… zou respecteren”, waarschuwde Brezjnev ervoor dat iedere “afkeer van het socialisme”onacceptabel zou zijn en “militaire hulp” noodzakelijk zou maken door de USSR en haar “geallieerden” tegenover het “broederland”, dat voor “een bedreiging van het socialistische systeem” zou staan.

EuropeNewsFrontpage

Een korte verklaring van de woorden: imperialistisch was uiteraard een eufemisme voor vrij en democratisch. Socialistisch betekent totalitair communisme. Geallieerden en broederlanden waren satelliet- of marionet-staten. Militaire hulp betekende een invasie door troepen van het Rode Leger, die het democratische verzet moest breken en zijn leiders moest executeren.

Brezjnev´s boodschap, gefilterd door al deze eufemismen, was voor de kameraden achter het IJzeren Gordijn helder: gehoorzamen of bezetting.

Iets meer dan tien jaar later, dankzij de opkomst van de beweging “Solidarność” in Polen, stonden de Sovjets voor een crisis, waarbij men over het algemeen vreesde dat de Brezjnev-doctrine weer toegepast zou kunnen worden. Uit de “New York Times” van 6 april 1986:

“De Sovjet-Russische staatschef Leonid Brezjnev is vandaag naar Praag gevlogen op grond van intensieve speculaties hier en in Oost-Europa dat er de komende dagen een beslissing zou worden genomen of Moskou zou interveniëren in Polen . . . Ook toen Brezjnev Moskou verliet, eiste de officiële regeringskrant “Prawda” voor de zoveelste keer binnen vier dagen dat de Poolse communisten de onafhankelijke vakbond ´Solidarność´ zouden moeten opblazen. Ze motiveerde dit ermee in een commentaar op de voorpagina dat ´iedere afwijking, ook de kleinste´ van de marxistisch-leninistische orthodoxie ´zwaarwegende gevolgen voor het socialisme met zich zou meebrengen´.”

Dat was de tirannieke machtsstructuur die het Pact van Warschau kenmerkte door een zeer uitgebreide woordenschat van eufemistische retoriek, die het Kremlin en zijn haviken als in een reflex toepasten.

Een sprong in de tijd naar het jaar 2017. In juni klaagde de Europese Commissie de regeringen van Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek aan, omdat zij weigerden de zogenaamde migranten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika op te nemen, die op dit moment in Griekenland en Italië bruiner proberen te worden in de zon. De regeringen gaven geen krimp. Op 26 juli stelde Moskou – pardon, Brussel – hen een ultimatum: ze hebben nog een maand de tijd om weer terug in het gelid te komen. Diezelfde dag besloot een rechter van het Europees Gerechtshof dat de order ter verdeling van migranten legaal zou zijn. Welnu, natuurlijk is hij dat: de EU zelf maakt de wetten waarmee ze regeert. Net zoals het regeringssysteem in het goede oude Oostblok, dat voor de onderdrukte massa´s niet voorzag in een vreedzame mogelijkheid om vragen te stellen over de macht uit Moskou of er tegen te ageren, hebben de eminenties in Brussel hun eigen onderdanen onschadelijk en monddood gemaakt door een parlement dat geen enkele autoriteit bezit om wetten uit te vaardigen en dat uiteindelijk onderworpen is aan het ongekozen autocratische Politbureau – pardon, de Europese Commissie.

Je hoeft niet te benadrukken dat er redenen bestaan waarom Hongarije, Polen en de Tsjechische Republiek er de voorkeur aan geven om de directieven van de Europese Commissie over de migranten niet op te volgen. Laten we alleen maar eens naar een kaart kijken, waarop de aanslagen door Europese Jihadisten in de afgelopen jaren staan genoteerd. Er bestaat een simpele reden waarom de ene stad na de andere in West-Europa in het vizier werd genomen, terwijl Oost-Europa tamelijk gespaard bleef. Dat wordt grenscontrole genoemd. Anders dan de meeste technocraten die West-Europa regeren, hebben de politici van Oost-Europa er belang bij om hun eigen volkeren tegen die ongecontroleerde – en niet te controleren – buitenlanders te beschermen, die beweren vluchtelingen te zijn.

Kent u Dimitris Avramopoulos? Niet erg, bijna niemand kent hem. Buiten zijn geboorteland Griekenland, waar hij een keer burgemeester van Athene was, heeft nog nooit iemand hem ergens voor gekozen. Maar hij is een machtige man, in augustus kreeg hij de titel van Europees commissaris voor Migratie, Binnenlandse Zaken en Burgerschap. Op 26 juli becommentarieerde hij de ongehoorzaamheid van de legaal gekozen Poolse, Tsjechische en Hongaarse regeringen. Deze hellenistische technocraat klonk daarbij als een communistische dictator – zoals Brezjnev, die probeerde Warschau te dreigen en te dwingen weer terug in het gelid te komen. “Er is nog altijd tijd genoeg”, zei Avramopoulos duister, “om alles te veranderen en tot de normaliteit terug te keren.” Normaliteit – een fijn Kremlin-eufemisme voor gehoorzaamheid, respect, verdraagzaamheid. Want in de stijl van een apparatsjik met opgeheven wijsvinger dreigt Avramopoulos: met betrekking tot de migrantenkwestie hebben de meeste EU-staten – in het bijzonder Zweden – “echte solidariteit” getoond en “ondernemen zij enorme inspanningen in de echte Europese geest.” Hij uitte “zijn spijt dat andere lidstaten nog steeds geen solidariteit tonen en onze herhaaldelijke verzoeken om deel te nemen aan deze gezamenlijke inspanning negeren.”

Solidariteit, Europese geest, gezamenlijke inspanning – nog meer milde eufemismen voor gehoorzaamheid. Wat betekent Orwelliaans in het Grieks?

Avramopoulos verklaarde dat de EU-actie tegen de drie weerspannige landen een nieuwe fase ingegaan zouden zijn, die men ook wel “proces van schending van verdragen” noemt – een begrip waarop iedere Sovjet-commissaris trots zou zijn geweest als het toen bestaan had. De eerste stap van dit optreden zijn “brieven met formele aanwijzingen”, die verstuurd werden aan de weerspannige regeringen. Stap twee is een tweede brief, die officieel “gemotiveerde stellingname” heet. Nog een aardige verdraaiing van een begrip: hoewel de EU beweert geen superstaat te zijn, heeft ze zich de rol aangematigd om te beslissen wat en wat niet “gemotiveerd” is. Stap drie: als het deze drie ongehoorzame kinderen lukt om niet in te storten onder de druk van Brussel, dan bestaat de mogelijkheid hen voor de rechtbank te slepen. Hoge geldboetes zouden het gevolg kunnen zijn.

Enkele weken gaan voorbij. Polen, Hongarije en Tsjechië weigeren te buigen. Op 7 augustus zei de Italiaanse socialist Matteo Renzi, voormalig minister-president en op dit moment kandidaat voor een terugkeer in deze functie, dat hij de “ijzeren vuist” zou gebruiken om deze drie landen te dwingen “de regels te respecteren” – een praktische herinnering aan het feit dat Mussolini, in ieder geval in zijn vroege jaren, eveneens socialist was.

Net zoals Brezjnev staat de EU erop dat men haar nationale soevereiniteit respecteert. Blijkbaar is dit net zo´n leugen als ze er destijds eentje was. Net zoals het Pact van Warschau is ook de EU geen vrijwillige verbinding van “broederlanden”. Ze is een ontkiemende dictatuur, een boosaardige kolos, een voortdurend voorbeeld van een opeengehoopte en ondemocratische macht en van het verlies van vrijheid. Ze is ook een slingerende boot, die zoveel niet betalende passagiers heeft opgenomen dat ze onherroepelijk zal zinken. De voorstanders van de “Brexit” hadden gelijk door van de zinkende boot te springen – laten we hopen dat het ook daadwerkelijk gebeurt. En laten we hopen dat de Polen, de Tsjechen en de Hongaren hard blijven. Hoe sneller de EU-oprichters en de volkeren van Europa hun soevereiniteit terugkrijgen, des te beter voor hen en des te beter voor de zaak van de vrijheid in de wereld.

Bron:
https://de.europenews.dk

Bron oorspronkelijk artikel:
www.frontpagemag.com
Auteur: Bruce Bawer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Brussel, Communisme, dictatuur, Europese Commissie, EUSSR, Marxisme, socialisme. Bookmark de permalink .

10 reacties op EU: zoals in de goede oude Sovjet-tijd

  • paulzwueste zegt:

   Daarom wil de EU een EU-leger.

   Like

   • Renske zegt:

    Idd en ik gruw ervan met zulke psychopaten in de top. Zou het daarom zijn dat praktisch alle westerse landen grote bezuinigingen hebben doorgevoerd bij het leger en politie? Ook UK. Zodat de weg vrij is voor een gezamenlijk leger onder bevel van EU. Altijd en altijd gaat het weer mis in de geschiedenis en wel door machtswellust.

    Like

 1. louis-portugal zegt:

  Ook de oude sovjetunie is in elkaar gestort, dus dat gaat hier ook gebeurn.
  Alleen zal de klap veel groter zijn door de immense schuldenbergen.

  Like

 2. Aegolius cs zegt:

  Retoriek klinkt bekend en de gevolgen ook.

  Like

 3. eurorist zegt:

  Geloof het of niet, maar dees dagen denken niet de Tsjechen noch de Slowaken aan de 1968-invasie terug.

  Het schijnt dat de nagedachtenissen van bestaan juis in het westerse geheugen. Omdat de oversekste gefrustreerde Sorbonnastudenten Parijs bijna afgebrand hebben. 🙂

  Like

 4. fleckie zegt:

  ‘SOLIDARNOSC’ de Poolse vakorganisatie’……..uit het boek …’GODS WIL OF MAFIA’ blz.244:….
  ‘De priesters van Nicaragua worden om hun ‘politieke activiteiten’ …publiekelijk berispt door..DEZELFDE PAUS..die een zegenend gebaar maakt over DE STROOM DOLLARS ,..die..via GEHEIME..en..ILLEGALE KANALEN.. naar de POOLSE ..vakorganisatie ..Solidariteit vloeit…….Dit is het pontificaat van de dubbele moraal; het pontificaat waarover de Calvi’s,de GELLI’S..en..de..Sindona’s zich in de handen kunnen wrijven……Hun nering bloeit,terwijl de paus over de wereld reist ,links en rechts het asfalt kust en moraliserende praatjes verkoopt.( etc)

  Like

  • fleckie zegt:

   AAnvulling: GODS WIL OF MAFIA! ? De onverklaarbare dood van Johannes Paulus lVan David Yallop, ( bij gebrek aan gerechtelijk onderzoek) .uitg Van Gennep. AMsterdam .isbn 90.6012-593.2.<<<<<<<<>>> dan is er nog een interessant boekje’
   ‘BANCO ABROSIANO’ Bancair treurspel in ITALIE? van prof. Dr. C?J.Rijnvos, uitg. Gouda Quint b.v.-Arnhem. Isbn 90.600.0457.4,(1986). >>>>PROLOOG, Tien hoofdrolspelers, eerste bedrijf- 17.4.1978-12.7.1979,:De ITALIAANSE bank begint een onderzoek naar internationale BA-transacties die waarschijnlijk een illegaal karakter hebben. Als dat zo is kan BA-president Roberto Calvi strafrechtelijk worden vervolgd……
   Bancaire debacles….Bankwezen in ITALIE…Onderzoek.>>>>>>>>>>> Gweede bedrijf-29.7.1980-31.5.1982,….. De Italiaanse politie ontdekt de ..P2-vrijmetselaarsbeweging,waarvan oa.Calvi lid is.Calvi wordt door de rechtbank van Milaan veroordeeld .Hij blijft voorlopig op vrije voeten. De centrale bank ontdekt vele onregelmatigheden…Het ..IOR- de bank v.h.Vaticaan-verzendt’letters of patronage’. …..Calvi’s arrestatie,..Wankel management,..letters of patronage. ……………Derde bedrijf-1.6-1.8.1982….. De centrale bank vraagt inlichtingen over $ 1,4 mrt BA- leningen die SPOORLOOS zijn. …BA wankelt,Calvi poogt de instelling nog met kunst- en vliegwerk te redden,maar dat lukt niet. …Calvi overlijdt in ..LONDEN.Een reddende groep van 7 banken stelt voorlopig orde op zaken.. ……….Grote operatie……Crisis en ondergang…..Dood van Calvi…………….Vierde bedrijf-2.8-14.3.1983…… B A wordt geliquideerd…Nuovo Banco ..Ambrosiano neemt het binnenlandse bedrijf over. Maar wie betaalt de buitenlandse BA-schulden? Hierover ontstaat grote onenigheid. ITALIE meent dat het..IOR..voor betaling verantwoordelijk is.Er worden voorzichtige pogingen in het werk gesteld om tot een onderlinge regeling te komen……BAH-perikelen,…..Aansprakelijkheid…..Claim…………….Vijfde bedrijf-15.3 1983-25.3.1984……Weliswaar wordt het Verdrag van Latheranen herzien,echter met uitzondering van de fianciele paragraaf. Deze is met name vanwege de BA-affaire een heet hangijzer. Intussen komt er een regeling in onderling overleg tot stand,waardoor-althans wat betreft het bancaire drama–de BA-affaire tot het verleden behoort………..Concordaat en BA…..Carlo Pesenti…..Onderlinge regeling………..Bronnen.
   <<<<<<<<<<<<<<<

   Like

 5. fleckie zegt:

  Op 31.5.2017: ‘ Italiaanse mafia verklaart migranten de oorlog’.

  Like

 6. Onno zegt:

  Met psychopaten, steeds energiek uit op (te perverteren) macht en controle, ongehinderd (want ALS ZODANIG -zonder moderne psychopatentest- onherkend) aan de top wordt het van kwaad tot erger:

  Dit (met dank aan dr. Leo Adraenssen, zaliger nagedachtenis) moeten we de kinderen erbij vertellen als we ze verplichten het Wilhelmus te leren:

  Het terrorisme van Oranje

  Oranje wist tijdens de verschroeide-aardecampagnes precies wat hij deed. Hij wist dat hij gedeciviliseerde soldaten op de bevolking afstuurde. Hij wist wat de gevolgen zouden zijn. Omdat het niet primair zijn bedoeling was om de burgerbevolking uit te roeien, kan niet worden gesproken van genocide in de moderne volkenrechtelijke betekenis, hoewel de uitwerking van zijn militaire beleid wel degelijk genocidaal was. Het beste woord voor zijn oorlogsmisdaden is
  holodomor (ook Oekraïense genocide genoemd). Dit Oekraïense woord staat voor opzettelijk opgewekte hongersnood en duidt op de maatregelen die het sovjetregime in 1932 en 1933 nam om in Oekraïne het verzet tegen de landbouwcollectivisatie te onderdrukken. Met zijn gewelddadige uithongeringspolitiek was Willem van Oranje een volwaardige voorganger van Stalin: hij terroriseerde de bevolking om zijn politieke doelen te bereiken. De verschroeide-aardecampagnes, mede door Oranje geëntameerd en georganiseerd, mede uitgevoerd door zijn zoon Maurits van Nassau en latere schoonzoon Philips van Hohenlohe (en in de zeventiende eeuw in het noorden van het huidige België voortgezet door zijn zoon Frederik Hendrik van Oranje), leidden tot uithongering van de meierijse plattelandsbevolking en een bevolkingsverlies van 70 procent. Dat was geen collateral damage van het krijgsbedrijf, maar was een bewuste en tot in de finesse geplande campagne. De demografische gevolgen kon Oranje voorzien, maar dat weerhield hem er niet van de verwoesting van de regio uit te voeren.
  Van Crefeld zou hem een spelmaster noemen, maar volgens de normen van humaniteit, recht en fatsoen was hij een oorlogsmisdadiger. Dat Willem van Oranje zich bewust was van zijn oorlogsmisdaden en daarover wist te zwijgen, werd duidelijk tijdens de militaire moord- en brandcampagne van 1583. Zijn toenaam De Zwijger is echter arbitrair. Minstens even passend zou het zijn hem Willem de Verschrikkelijke te dopen, zoals zijn tijd- en soortgenoot Iwan IV (1530-1584), eerste tsaar van Rusland.
  Gemeenschappelijk hebben zij, dat beiden staatsvormers waren en beiden heilig zijn verklaard – niet kanoniek, maar nationaalchauvinistisch en kleinburgerlijk nationalistisch.

  De moderne (forensisch psychologische) inzichten zijn, dat we hier n.a.w. met een ijskoude (echte = diep genetisch overdrachtelijke) psychopaat van doen hebben, van het type Borgia bastaard die door Machiavelli valselijk als voorbeeldige “prins” wordt voorgesteld.

  In deze YouTube een behoorlijke (doch niet volmaakte: zo zijn sommige, veelal dan ook logisch behoorlijk intelligente, psychopaten wel degelijk in staat om decennia lang hun directe moordzucht in de ijskast te plaatsen teneinde  -de aberratie soms bij elkaar herkennend en onderling als een soort monoliet netwerkend-  ondenkbaar grootschalige en  -ijskoud over lijken gaand gruwelijke-   “macht- en controle projecten” uit te broeden) uiteenzetting aangaande psychopathie ofwel “de optelsom van WARE krankzinnigheid:

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s