Islam voor westerlingen (deel 5)

Screenshot_16

(Door: Catherine A. Boon-Langedijk)

Hieronder het vijfde, en tevens laatste,  deel in de serie “Islam voor westerlingen”. De voorgaande delen kunt u hier lezen: deel 1, deel 2, deel 3 en deel 4.

De Kruistochten (1096-1270)

De kruistochten kwamen niet uit de lucht vallen, maar waren een reactie op eeuwen van jihad in het Midden-Oosten. De islamitische Arabieren vielen in de zevende eeuw Palestina binnen. Ze veroverden in 638 Jeruzalem, waar Joden en christenen woonden, en vervolgens hebben de Arabieren ze daar dertien eeuwen lang geterroriseerd. Na de eerste verovering van steden als Damascus en Jeruzalem leefden Joden en christenen als tweederangs burgers. Ze moesten niet alleen hoge belastingen betalen, maar ook mochten ze geen wapens dragen, niet op een paard rijden en moesten ze met gebogen hoofd aan de kant gaan staan als er een moslim aankwam. Veel christenen vluchtten naar Constantinopel en andere christelijke steden. Er kwamen ook christelijke pelgrims naar het Heilige Land, maar veel werden er vermoord of tot slaaf gemaakt. Moslims plunderden Jeruzalem in 937 en verwoestten kerken.

In de elfde eeuw werd de jihad geïntensiveerd. Niet minder dan 30.000 kerken in het Midden-Oosten werden verwoest, kruisen verbrand en kerkelijk bezit geconfisqueerd. Grote aantallen christenen bekeerden zich tot de islam om hun leven te redden. Byzantijnse keizers namen in hun legers Seltsjoek-Turken op, die tot de islam waren bekeerd. Dit bleek rampzalig, toen keizer Romanus IV Diogenes in 1071 slag leverde tegen de Turken bij Manzikert (Oost-Anatolië). Door verraad van de Turkse contingenten leed de keizer een zware nederlaag. Heel Anatolië lag daarna open voor de Turken. In 1077 namen de Turken bovendien Jeruzalem in, wel met de belofte om de inwoners te sparen, maar eenmaal binnen vermoordden ze 3000 mensen. De Turken voerden in het Midden-Oosten een terreurbewind tegen de Joden en christenen (Tamim Ansary noemt de Turken in zijn boek “Een geschiedenis van de wereld door moslimse ogen” zelfmoordterroristen). Bovendien waren pelgrimstochten naar de heilige plaatsen bijna onmogelijk geworden.

De Byzantijnse keizer voelde zich bedreigd en vroeg herhaaldelijk het Westen om hulp. Paus Urbanus II gaf in 1095 gevolg aan zijn verzoek en riep de westerse christelijke wereld op om haar broeders en zusters daar te helpen en haar heilige plaatsen terug te eisen, zodat pelgrims het Heilige Land weer konden bezoeken. Dus enerzijds wilde men de christenen daar te hulp schieten, anderzijds wilde men pelgrimage naar het Heilige Land weer mogelijk maken. De in totaal negen kruistochten, waarvan de eerste van 1096 tot 1099 duurde,  waren dus een poging zich te verweren tegen de eeuwenlange islamitische jihad tegen de christelijke bevolking in het Midden-Oosten. Zeker werden aan weerszijden gruweldaden gepleegd[1]. Het laatste kruisvaarder-bolwerk viel in 1291 en vanaf dat moment verplaatste de jihad zich van het Midden-Oosten naar Oost-Europa.

[1].  Bij verschillende auteurs kan men lezen dat de Jodenmoord door kruisvaarders in het Rijnland inderdaad gepleegd is, maar dat het Kruisvaarders van een zeer bepaald “anarchistische” soort waren en dat grote delen van de officiële kerk alles in het werk hebben gesteld om die Jodenmoord te stoppen.

De God van het christendom en Allah zijn niet dezelfde

Islam ziet zichzelf als oer-religie; in de islam wordt de kruisdood van Jezus (in  islam Isa) ontkend (soera 4:157). Isa zal terugkeren naar de aarde, en zal het kruis, dus het christendom, breken en de sharia invoeren. Volgens de islam is de drie-eenheid een door mensen bedachte leugen. Soera 9:30 – En de Joden zeggen: ´Ezra is de zoon van God´ en de Christenen zeggen: ´De Messias is de zoon van God.´ Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van degenen die vóór hen ongelovig waren; Allah’s vloek zij over hen, hoe zijn zij afgekeerd!”

De Amerikaans-Syrische psychiater Wafa Sultan: het probleem met christenen is dat ze niet zo goed als Jezus zijn, maar goddank zijn de meeste moslims beter dan Mohammed.

– Marcouch, Aboutaleb, Arib

Ahmed Marcouch: werd gesignaleerd met een boek van Sayyid Qutb, een belangrijke ideoloog van de Egyptische Moslimbroederschap en inspirator van Osama bin Laden. Enerzijds gebruikte hij te pas en te onpas het woord integratie, maar hij pleitte anderzijds voor koran-onderwijs op openbare scholen, voor het recht van islamitische politievrouwen om een hoofddoek te dragen, voor een eigen gebedsruimte voor islamitische studenten aan de Hogeschool van Amsterdam, vroeg begrip voor islamitische straatcoaches die weigerden om vrouwen een hand te geven, vroeg als bestuurder van een moskeevereniging na de moord op Theo van Gogh subsidie aan om geweldprediker Al-Qaradawi, een fundamentalistische steunpilaar van de Moslimbroederschap, naar Amsterdam te laten komen en wilde van een deel van Slotervaart een islamitische enclave maken. Volgens Marcouch hadden aanhangers van de PVV niets bij de politie te zoeken. De twee Turken Kuzu en Öztürk, die uit de Partij van de Arbeid werden gezet en nu de partij Denk hebben opgezet, adviseerde hij om niet zo openlijk sympathie voor de islam te uiten. Onlangs riep Marcouch op tot een verbod op salafistische organisaties, misschien had hij toen al zijn sollicitatie voor het burgemeesterschap van Arnhem in gang gezet??

Ahmed Aboutaleb, zoon van een imam, zou zijn dochter alleen willen zien trouwen met een praktiserende moslim, bekritiseerde Syrische christenen omdat zij kritiek durfden te uiten op de preken van imams. Iemand die zich belijdend moslim noemt, zoals Aboutaleb, identificeert zich met het naar alleenheerschappij strevende doel van de islam. Aboutaleb (toen nog directeur van het multiculturele instituut Forum) in Paradiso, Amsterdam, zei over Hirsi Ali: “Eerst uit de groep stappen, roepen dat je ex-moslim bent, vervolgens stevig in het nest pissen en ook nog verwachten dat je als gesprekspartner volledig wordt geaccepteerd”. Luid gejuich volgde. (Sylvain Ephimenco, Trouw, 6/11/2004, zie ook Fubar 4/1/2016)

Aboutaleb heeft in 2016 bij de dodenherdenking op 4 mei mogen spreken op uitnodiging van de voorzitter van het Comité, mevrouw Gerdi Verbeet (PvdA), en vergeleek daarbij de positie van moslims van nu met die van Joden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zelfs plaatste hij hen die kritisch staan tegenover de toenemende islamisering van ons land op één lijn met de nazi´s. In 2004 was hij van mening dat het woordje “kankerjood” in gangbare straattaal van jonge Marokkanen prima kan. In april 2017 stond Aboutaleb een stille tocht voor Israël niet toe, maar gaf hij wel toestemming voor een conferentie van Hamas in Rotterdam

In een interview op 3 juni 2017 met het Algemeen Dagblad zei Aboutaleb dat hij herziening van het Vluchtelingenverdrag uit 1951 wil en: “Solidariteit betekent niet: nog meer ongecontroleerde migratie. Daar is het draagvlak te beperkt voor”. Ook vindt hij dat de PVV niet langer moet worden uitgesloten. (De Dagelijkse Standaard, 3 juni 2017) Syrië-gangers moeten naar zijn mening niet terugkomen.

Khadija Arib zat in een commissie die werkte voor de Marokkaanse koning. Jaren geleden zei ze dat, als het haar te heet onder de voeten zou worden, zij nog terug kon naar Marokko.

Opstelling van Europese politici

De overdracht van Europa aan de mohammedanen dateert al van 1975. In het Verdrag van Straatsburg werd besloten dat de toen nog EEG de Arabische immigratie zou bevorderen en dat de nieuwkomers ruim baan zouden krijgen om hun cultuur naar Europa te exporteren. Het Verdrag van Straatsburg werd in 2008 officieel bevestigd door de Raad van Europa in resolutie 1605.

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer had geen bezwaar tegen toenemende invloed van de islam. Op 27 oktober 2010 nam zij de motie Halsema, Cohen, Pechtold, Roemer aan: “Tegengaan van islamisering is geen doelstelling van beleid” met alleen de stemmen van SGP en PVV tegen. Het zal geen toeval zijn geweest dat enkele maanden eerder (23 juni 2010) door de EU in resolutie 1743 werd besloten om de positie van de islam binnen Europa te versterken.

Na een lange voorbereiding werd in 2015 de”Europese model-wet ter bevordering van tolerantie en de onderdrukking van intolerantie”  door de European Council on Tolerance and Reconciliation (ECTR) gepresenteerd, waarin tolerantie voor de islam verplicht wordt en intolerantie, in casu het leveren van kritiek op de islam wordt gecriminaliseerd. http://ectr.eu/revised-model-law-2015-final   (zie sectie 2d en 7a). De EU beoogt dus om kritiek op de islam te gaan verbieden. Op 25 mei 2016 nam de Tweede Kamer de motie Marcouch (PvdA) en Sjoerdsma (D66) aan om de islam speciale bescherming te geven. Opnieuw stemden SGP, PVV en ook VNL (Bontes/Van Klaveren) tegen. Het ziet er dus naar uit dat de vrijheid van meningsuiting aan banden zal worden gelegd en het strafbaar maken van “Islamofobie” mensen de mond zal snoeren. (na de aanslag op de moskee in Londen beloofde de Britse regering om “Islamofobie” harder aan te zullen pakken). Voltaire: “Als je wilt weten wie er over je heerst, moet je erachter zien te komen wie je niet mag bekritiseren.”

Soera 4:100 – Wie ter wille van Allah vlucht, zal op aarde toevluchtsoorden en overvloed vinden. En wie van zijn huis weggaat, zijn land verlatend ter wille van Allah en Zijn boodschapper en de dood achterhaalt hem – zijn beloning bij Allah staat vast; Allah is Vergevensgezind, Genadevol.”

Momenteel wordt Europa overspoeld met “vluchtelingen”. Dit is niet zozeer een vluchtelingencrisis, maar een hidjra, een grote islamitische migratie naar kafir-gebied met als doel volledige islamisering met behulp van jihad en da´wa. Het gastland wordt van binnenuit belaagd, waarbij de gasten gebruik maken van de daar geldende wetten. De instroom zal Europa blijvend veranderen, bij niets doen wordt het Westen overgeleverd aan de islam. Volgens de koran wordt een moslim die een niet-moslim tot vriend neemt een huichelaar genoemd en zal hij wreed worden gestraft (soera 4:144 en soera 4:145)

Het Europees Parlement heeft in 2009 al ingestemd met het immigratiebeleid van de Europese Commissie, dat ervan uitgaat dat voor 2050 nog ongeveer 60 miljoen migrerende werknemers nodig zullen zijn… De vluchtelingeninvasie moet een samenleving creëren waarin geen verschil meer bestaat tussen naties, culturen en religies: er moet één “Europees volk” komen. Onlangs zei ook Juncker dat zowel de binnen- als de buitengrenzen van Europa open blijven. “Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit.” “We moeten vechten tegen het nationalisme, we hebben de plicht de populisten niet te volgen, maar de weg van de populisten te blokkeren.”

Ook de Duitse minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, zei in een openhartig interview in “Die Zeit” (9 juni 2016), dat de grenzen met Afrika en het Midden-Oosten open moeten en het oude Duitsland en het oude Europa moeten verdwijnen: “Het is de afscherming die ons kapot maakt en ons door inteelt zal degenereren. Voor ons zijn de moslims een verrijking van onze openheid en verscheidenheid.” Het maakt duidelijk dat hij verdwijning van het Duitse volk op het oog heeft en wil dat Duitsers zich niet meer onder elkaar voortplanten!

De EU en ook de Nederlandse overheid sturen dus doelbewust aan op de islamisering van Europa! De inheemse bevolkingen van Europa zullen zo geleidelijk worden vervangen. De heersende elites staan in ons land aan de kant van de mohammedanen en doen moeite om de tot nu toe schaarse oppositie tegen de islamisering de kop in te drukken. De overheid is niet meer in staat de veiligheid van haar burgers te waarborgen. De politici en politietop buigen voor de islam, kiezen voor een zachte aanpak en houden criminaliteitscijfers zo lang mogelijk voor zich; de politie op straat moet zoveel mogelijk wegkijken en de moslimgemeenschap een gevoel van acceptatie geven in plaats van pal te staan voor handhaving van de wet en bescherming van Nederlandse waarden en normen. Het Westen heeft een schuldcultuur en lijdt aan zelfhaat, waardoor het steeds toegeeft aan de eisen van mohammedanen. Die vatten dat op als onderwerping en hebben daar geen respect voor. De grote meerderheid van de bevolking is apathisch en laat alles gelaten over zich heenkomen. Met deze fatalistische houding wordt de ondergang van Nederland bezegeld. De rol van de media is discutabel, zo acht de hoofdredactie van de NRC (30-06-2017) het passend zich te verzetten tegen degenen die inspelen op angst en praten over “omvolking” en “islamisering”.

De fundamentele beginselen van onze samenleving komen steeds meer onder druk te staan en worden soms al met voeten getreden. Zonder verstrekkende maatregelen zal de islamitische invloed steeds sterker worden en zullen de islamieten uiteindelijk ook getalsmatig in de meerderheid zijn. De Europese volkeren zullen worden vervangen en onderworpen aan de islam. Van onze cultuur zal in dat geval niets overblijven. Nobelprijswinnaar voor literatuur (2001) Naipaul vergeleek ISIS met het Hitler-regime, maar wees daarbij ook op een belangrijk verschil: in tegenstelling tot het Hitler-regime is ISIS uit op de totale vernietiging van de bestaande cultuur.

Door:
Catherine A. Boon-Langedijk (juli 2017)
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", Europa, Islam, Islamisering, Westen. Bookmark de permalink .

14 reacties op Islam voor westerlingen (deel 5)

 1. Petra de Geus zegt:

  Prima artikel, fijne serie, super, bedankt!

  Like

 2. Jef Sleeckx zegt:

  Heel duidelijk en onweerlegbaar. Men zou zeggen dat men na het lezen van deze vijfdelige inwijding over de islam niet anders kan dan zijn eigen buikgevoelens bevestigd zien en dat de linksen en de wereldverbeteraars in hun hart hun ongelijk moeten bekennen. Ik hoop het echt mee te maken dat dit ooit gebeurt.

  Like

 3. Piet zegt:

  “Ze veroverden in 638 Jeruzalem, waar Joden en christenen woonden, en vervolgens hebben de Arabieren ze daar dertien eeuwen lang geterroriseerd.”
  Dwz oorlog tot 1938? Dat geloof ik graag,maar in de context denk ik dat daar “tot de 13e eeuw” moet staan?

  Like

 4. Statler & Waldorf zegt:

  “Grenzen zijn de slechtste uitvinding ooit.”
  Die bezopen Juncker heeft thuis zeker ook geen voor- en achterdeur maar een gat in de muur en iedereen loopt in en uit?
  Vroeger kregen figuren zoals Juncker een dwangbuis aan en zag je ze nooit meer terug.

  Like

 5. Cynicus zegt:

  Een duidelijk artikel. Het geeft alweer aan waar de islam naar streeft en dat is onderwerping aan de islam

  Het woord islam betekent onderwerping aan de islam

  Like

  • Cynicus zegt:

   Met nogal wat moeilijke bewoordingen wordt er om het doel van de islam rondgedraaid

   Iedereen die wakker is weet dat de islam als woord onderwerping betekent aan de islam en dat is het geloof der moslims . Dat geloof islam is het moslim geloof

   Like

 6. Lis zegt:

  Hulde, mevrouw Boon-Langedijk, voor dit duidelijke artikel. We kunnen er gewoon niet omheen; in deze serie artikelen is in een aantal alinea’s uitgelegd wat de islam inhoudt en wat dit betekent voor de westerse wereld. Voor de scherpe lezers hier niets nieuws, maar wanneer vallen de schellen van een hoop ogen af?

  Like

 7. Jan zegt:

  Arselifter heeft het door, maar hij zal geen invloed hebben

  Like

 8. Jan zegt:

  Stockholmsyndroompatienten

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s