Twee nieuwe totalitaire bewegingen: De radicale islam en politieke correctheid

Screenshot_80

(Door: A.Z. Mohamed – Vertaling: “Wachteres” & “Henk V.”)

 • De poging in het Westen om een ​​strikte reeks regels op te leggen aan wat men op de universiteiten en in de media mag denken en onder woorden mag brengen – dit gaat zover dat iemand die niet gehoorzaamt, verdacht wordt gemaakt, wordt gedemoniseerd, geïntimideerd en gevaar loopt om zijn of haar bron van inkomsten te verliezen – is net zo giftig en doet ook denken aan de verziekte samenleving van Orwell.
 • Het belangrijkste aspect van deze politiek-correcte onderdrukking, zo perfect voorspeld door George Orwell, is de omkering van goed en kwaad – van slachtoffer en dader. In zo’n universum worden radicale moslims door het Westen tot slachtoffer gemaakt en niet andersom. Dit heeft geleid tot tendentieus onderricht in de geschiedenis van de islam en zijn veroveringen, waarin zowel een rechtvaardiging is voor de vervorming [van de geschiedenis] als voor het vormen van de gedachten erover.
 • Controle op het denken is nodig om bevolkingsgroepen die door despotische regimes worden geregeerd in bedwang te houden. Dat die controle hooghartig en openlijk wordt gebruikt door zelfverklaarde liberalen en mensenrechtenadvocaten in vrije samenlevingen, is niet alleen hypocriet en schokkend; het is een vorm van collaboreren met regimes die  uiteindelijk als doel hebben dat zij de westerse idealen willen uitroeien.

Gatestone Institute

De politieke correctheid  ondersteunt en verdedigt tot nu toe het radicaal islamisme. Deze invloed was onlangs in juli 2017 weer te zien in een uitgebreide expositie door het Clarion Project, dat de kunst van “opzettelijke leugens verspreiden, terwijl ze er zelf oprecht in geloven, in de praktijk bracht, waarbij elk feit dat ongemakkelijk is geworden, werd vergeten” – of, zoals George Orwell het in zijn roman “1984” noemde: “Doublespeak.”  [met gespleten/dubbele tong praten].

Screenshot_81

Deze vrijage en dit huwelijk tussen de goed opgeleide westerse middenklasse, die over alles mee kan praten, en de radicale moslimfanatici werden uitgewerkt door Andrew C. McCarthy in zijn cruciale boek uit 2010, “The Grand [uiteindelijke, totale] Jihad: Hoe de islam en links Amerika saboteren”.

Sindsdien is dit huwelijk sterker geworden. Zowel de Verenigde Staten als de rest van de westerse wereld zijn verwikkeld in een liefdesavontuur tussen krachten die, ronduit gezegd, vijandig ten opzichte van de waarden van vrijheid en mensenrechten staan. Om deze schijnbare paradox te begrijpen, moet men goed op de hoogte zijn van wat radicaal islamisme en politieke correctheid met elkaar gemeen hebben. Alhoewel het islamisme alles vertegenwoordigt waar politiek-correct zich ogenschijnlijk tegen verzet – zoals het beteugelen van de vrijheid van meningsuiting, de onderdrukking van vrouwen, homo’s en ‘afvalligen’ – zijn beide ideologieën totalitair geworden. Het totalitaire karakter van het radicale islamisme is duidelijker dan dat van de westerse politieke correctheid – en zeker dodelijker. Soennitische terroristen, zoals ISIS en Hamas – en sjiieten, zoals Hezbollah en zijn sponsor, de staat Iran – gebruiken massamoord om hun uiteindelijke doel, een islamitisch kalifaat dat de wereld domineert en niet-moslims onderdrukt, te bereiken.

De poging in het Westen om een strikte reeks regels op te leggen aan wat men op de universiteiten en in de media mag denken en onder woorden mag brengen – dit gaat zover dat iemand die niet gehoorzaamt, verdacht wordt gemaakt, wordt gedemoniseerd, geïntimideerd en het gevaar loopt om zijn of haar bron van inkomsten te verliezen – is net zo giftig en doet ook denken aan de verziekte samenleving van Orwell.

Dit zijn niet alleen stilzwijgende regels. Terwijl als bewijs een interview van Fox News met de Amerikaanse columniste Rachel Alexander wordt aangehaald, wijst het Clarion Project erop dat de Associated Press – wiens stijlboek door een meerderheid van de Engelstalige kranten wereldwijd wordt gebruikt als de belangrijkste aanbeveling om tot eenvormigheid van grammatica, interpunctie en spelling te komen – nu dient als richtlijn voor schrijvers om bepaalde woorden en termen te vermijden die momenteel onaanvaardbaar zijn voor veronderstelde liberalen.

Alexander schreef onlangs:

“Zelfs wanneer individuele auteurs zich niet houden aan de voorstellen van AP Stijl, maakt dat vaak niet uit. Als zij een artikel via een reguliere mediakanaal plaatsen, zullen die waarschijnlijk hun woorden bewerken om tot aanpassing aan de norm te komen. Een schrijver over pro-life, die een stuk inzendt dat tegen abortus ingaat, zal ontdekken dat de woorden ‘pro-leven’ veranderd zijn in ‘antiabortus’, omdat het AP Stijlboek voorschrijft: ‘Gebruik antiabortus in plaats van pro-leven en pro-abortusrechten in plaats van pro-abortus of pro-choice [voor (abortus) kiezen]’. Het gaat nog verder: ‘Vermijd het woord ‘abortionist’ [voorstander van de abortusbeweging of iemand die een abortus uitvoert]’,’ omdat de term ‘associaties oproept met een persoon die clandestiene abortussen uitvoert’.

“Woorden die verband houden met terrorisme worden in het AP Stijlboek gezuiverd. Activisten, eenzame wolven of aanvallers moeten worden gebruikt in plaats van terroristen of islamisten. ‘Mensen die heel veel moeite doen om Europa binnen te komen’ heeft de voorkeur boven ‘migrant’ of ‘vluchteling’. Hoewel het waar is dat velen moeite doen om Europa binnen te komen, is het juist om erop te wijzen dat zij eigenlijk immigranten of vluchtelingen zijn.

Natuurlijk heeft ​​het AP Stijlboek niet hetzelfde gewicht of gezag als de teksten uit de koran, waarop radicale islamisten hun jihadistische acties en totalitaire plannen baseren. Het vormt echter een cultureel decreet, dat religieus in zijn heftigheid is geworden. Het laat ook een glimp zien van de intellectuele tirannie die is doorgedrongen in de liberale westerse gedachten en instellingen.

Het belangrijkste aspect van deze politiek-correcte onderdrukking, zo perfect voorspeld door George Orwell, is de omkering van goed en kwaad – van slachtoffer en dader. In zo’n universum worden radicale moslims door het Westen tot slachtoffer gemaakt en niet andersom. Dit heeft geleid tot tendentieus onderricht in de geschiedenis van de islam en zijn veroveringen, waarin zowel een rechtvaardiging is voor de vervorming [van de geschiedenis] als voor het vormen van de gedachten erover.

Al in 2003 heeft het Midden-Oosten Forum verslag gedaan van de bevindingen van een studie die is uitgevoerd door de ‘American Textbook Council’, een onafhankelijke onderzoeksorganisatie in New York, die het volgende verklaarde:

“In de afgelopen tien jaar is de berichtgeving over de islam in de handboeken van de wereldgeschiedenis uitgebreid en in sommige opzichten is die verbeterd. Maar in belangrijke islam-gerelateerde onderwerpen laten de handboeken dingen weg of ze worden geflatteerd, opgesmukt en er wordt toevlucht genomen tot opgewekt gepraat, kritiek wordt ingetrokken en harde uitspraken, die provocerende of zelfs alarmerende vragen zouden kunnen opleveren, worden vermeden”.

Controle op het denken is nodig om bevolkingsgroepen die door despotische regimes worden geregeerd in bedwang te houden. Dat die controle hooghartig en openlijk wordt gebruikt door zelfverklaarde liberalen en mensenrechtenadvocaten in vrije samenlevingen, is niet alleen hypocriet en schokkend; het is een vorm van collaboreren met regimes die  uiteindelijk als doel hebben dat zij de westerse idealen willen uitroeien. We moeten onderkennen wat die relatie in feite is: een huwelijk dat in de hel is gesloten.

(A. Z. Mohamed is een moslim, geboren en getogen in het Midden-Oosten)

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Auteur: A.Z. Mohamed

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Islam, Linkse Kerk, meningsdictatuur, political correctness. Bookmark de permalink .

14 reacties op Twee nieuwe totalitaire bewegingen: De radicale islam en politieke correctheid

 1. BigLJohn zegt:

  ….collaboreren met regimes die  uiteindelijk als doel hebben dat zij de westerse idealen willen uitroeien. We moeten onderkennen wat die relatie in feite is: een huwelijk dat in de hel is gesloten….Als dat zo is, moeten wij een gevecht gaan leveren met demonen. Iedereen weet dat dit onbegonnen werk is. Vechten tegen de bierkaai. We zullen de gifbeker tot de bodem moeten leegdrinken eer er sprake kan zijn van verlichting. In concreto; Een burgeroorlog, al dan niet gecombineerd met het verzet (zoals in de tweede wereldoorlog). Maar daarvoor moeten eerst velen nog wakker gaan worden uit hun politiek correcte droom. We zijn dan wel 10 a 15 jaar verder, als het in Europa moord en doodslag is. En dan misschien nog vele jaren verder eer de verlichting zijn intrede doet !

  Like

 2. delamontagne zegt:

  NAAR EEN EUROPA ONDERWORPEN AAN DE ISLAM:
  ……….
  De ultieme terrorist “Oussama Ben Laden”
  herhaalde het steeds:”de moslims houden meer van de dood, tegenovergesteld de Westerlingen die meer van het leven houden.

  Hij leidde hiervan af dat de islam uiteindelijk zal winnen.
  Hij werd weliswaar geliquideerd door Amerikaanse militairen en “al-Qaida” werd vervangen door de islamitische Staat, die inmiddels ook alweer grotendeels is vernietigd.

  Men zou kunnen zeggen dat de islamisten werden verslagen en dat hun liefde voor de dood hen tot hun verlies leidde
  Maar dit zou een al te haastige en onjuiste conclusie zijn.

  De islamisten hebben een aantal gevechten verloren, maar ze hebben de oorlog niet verloren.
  Ze zijn er nog steeds. Duizenden van hen zijn verspreid over de westerse wereld, klaar om toe te slaan.
  En ze hebben het dagelijks leven van de Westerlingen drastisch gewijzigd.

  A) We kunnen al 2 decennia niet meer met het vliegtuig zonder strikte beveiligingscontroles.
  B) Duizenden locaties zijn uitgerust met veiligheidspoortjes
  C) Militairen en politieagenten patrouilleren in
  de straten van veel steden in de westerse wereld.
  D) Honderden rechtsloze gebieden hebben zich ontwikkelt in de grote steden, van
  Scandinavië tot Zuid-Europa.

  EEN SFEER VAN ONDERDANIGHEID HEEFT ZICH GENESTELD.

  ///Angst voor de islam wordt een misdaad.///

  De manier van spreken van de Westerse mens
  is ook veranderd: omdat in veel westerse landen, politieke leiders aan de macht zijn die
  bang zijn voor aanslagen en rellen, want moslims zijn talrijker in de betrokken landen.
  Niet “Politiek-correct” spreken over de islam kan leiden tot gerechterlijke vervolging of buitensluiting in landen als Frankrijk, Nederland, Duitsland etc.

  Er wordt een geest van onderdanigheid vastgesteld.
  Bang zijn voor de islam wordt een misdaad.
  Praten als een dhimmi, de naam die aan de “ongelovigen” in de islam wordt gegeven aan niet moslims die zich onderdanig moeten gedragen.
  Dit is de manier van spreken geworden in het tegenwoordige Europa.

  Slechts een klein deel van de moslims in de westerse wereld ondersteunt het geweld in de islam,maar er zijn maar weinig moslims die dit hardop zeggen.
  We moeten helaas constateren dat veel poitieke leiders in het Westen doordrongen zijn met een geest van onderwerping.
  Dit is voor veel moslims een bron
  van tevredenheid.

  De Westerse politieke leiders die doordrenkt zijn met een geest van onderwerping gaan zelfs zover en met zoveel “geestdrift”, dat ze zelfs meewerken aan het versnellen an de islamisering van hun land.
  Dit is wat Emmanuel Macron en Angela Merkel doen met hun immigratiebeleid.
  * * *

  De chaos die door de gewelddadige islam is ontstaan, heeft honderdenduizenden moslims naar de kusten van de Middellandse Zee
  gebracht en vandaar naar Europa.

  De Europese Unie is van plan om Europese landen die hun grenzen niet willen openen voor “migranten” te dwingen dit toch te doen.
  De islamisering van Europa is aan de gang.
  Het vooruitzicht op een Europa dat onderhevig is aan de islam , wordt steeds duidelijker.

  Duizenden en duizenden moslims die de dood verkozen voor de islamisering, zijn gestorven.
  Maar vanuit een islamitisch oogpunt zijn zij
  niet voor niets gestorven.
  DE LIEFDE VOOR DE DOOD, die doorOsama Ben Laden werd geprezen, heeft vruchten afgeworpen.
  Het is des te meer duidelijk dat de islamisering en de geest van onderwerping niet noodzakelijkerwijs gepaard hoeven te gaan
  met liefde voor het leven (en Oussama Ben Laden vergist zich op dit punt).

  Alle westerse samenlevingen kennen een daling in het geboorte-cijfer.
  Iets wat men zou kunnen zien als een collectieve “zelfmoord”.
  Het gemiddelde vruchtbaarheidscijfer in Europa is ongeveer 1,5 kinderen per vrouw. Frankrijk heeft een hogere vruchtbaarheids
  percentage door alle islamitische geboorten en de grote vervanging van Renaud Camus is zichtbaar aan de horizon.

  Religieuze statistieken zijn verboden in Frankrijk, maar buitenlandse instituten hebben
  de voornamen geteld.

  In Seine Saint Denis ( Parijs ) is 42 % van de voornamen van pasgeborenen een Moslim naam.

  In de toekomst zullen Onderzoekers
  zich afvragen waarom Europeanen in eens
  veel minder kinderen kregen
  en zich gedragen alsof er geen toekomst was voor hun samenlevingen.

  Zij zullen zich afvragen waarom een geest van
  berusting zich had verspreid.
  Het Europa dat zij zullen meemaken is geïslamiseerd en dat bedenkende, dit is heel luguber.

  door: Guy Millière
  https://www.dreuz.info/2017/08/25/vers-une-europe-soumise-a-lislam/

  Like

 3. Cynicus zegt:

  Heel duidelijk artikel dit bedankt. Het geeft aan dat de satanische manipulators ofwel de omdraaiers keer op keer het woord als wapen gebruiken om mensen te dresseren tot nog meer gehoorzame niet zelf denkende makken slaven.

  Like

 4. tinekevanschagen zegt:

  Kort samengevat gaat het hele beleid uiteindelijk over pijpleidingen en olie,oftewel
  Citaat van oud politieman Blauw, alles draait om de kut en de knaak!

  Like

 5. edwin vissers zegt:

  De zeven ramshoorns (8:2)
  In die stilte treden zeven engelen naar voren die alle zeven een ramshoorn ontvangen. Een ramshoorn heeft slechts 3 tonen. Echte muziek kun je er niet op maken. Maar het diende in het oude Israël als een sirene. Als het alarmsignaal klonk, dan zou God te hulp schieten om zijn volk te helpen tegen de vijand (Num. 10:9). Dat is ook precies wat deze ramshoorns in ons hoofdstuk betekenen. God gaat zijn volk helpen, tegen de vijanden.
  welk volk ??????

  Like

 6. ReneKampers zegt:

  “””De Radicale Politieke Correcte Islam””” klinkt beter !

  Like

 7. louis-portugal zegt:

  Ik troost mezelf maar met de gedachte dat de islam zonder het westen niet kan leven.
  Ze presteren zelf nagenoeg niets en leven van onze inspanningen.
  Als wij hun olie niet gekocht hadden was het niks geworden.
  Mohamed gaf het goede voorbeeld met het overvallen van caravanen en bezetten en beroven van andere steden.
  De balans begint door de uitbreiding van het moslimvolk steeds vaker uit balans te raken zoals we nu al kunnen constateren.

  Like

  • fleckie zegt:

   Als wij hun olie niet gekocht hadden, …en eerst afhankelijk waren gemaakt voor levering van energie,…door sluiting van de steenkolenmijnen, NEDELAND, BELGIË, DUITSLAND…………( WAT betreft het steenkolenbekken in POLEN e.o.? weet nog niemand??!

   Like

 8. koddebeier zegt:

  Het wordt de hoogste tijd ze beiden hard aan te pakken !!

  Like

 9. Republikein zegt:

  Controle op het denken?
  Vreemd.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s