Geert Wilders: “Als we niet vechten, dan zal Europa tegen het einde van de eeuw deel uitmaken van de Arabische wereld”

Screenshot_155

(Vertaling: “Wachteres” & “Henk V.”)

 Interview Geert Wilders in “Israël Hayom

“De islam is de kern van het probleem, niet alleen de radicalen erin”. “Momenteel staat het hele continent op de dodenlijst”. Geert Wilders, de leider van de Partij voor de Vrijheid, de op één na grootste partij van Nederland, beweert dat Europa moet vechten voor haar bestaan, ​​tegen de islamisering: “Het ergste komt nog”.

Het kantoor van Geert Wilders in het Nederlandse parlement in Den Haag lijkt op een bunker. Om hem te bereiken moet men verscheidene, zeer beveiligde deuren passeren, die toegankelijk zijn met speciaal geïdentificeerde elektronische sleutels. Bij de ingang bevinden zich twee goed opgeleide gewapende politieagenten en die mogen zelfs, mocht dat nodig zijn, in het parlement het vuur openen. Een camera, die alle bewegingen op weg naar het kantoor opneemt, is direct naast hen geplaatst.

Wilders (53) is de meest bedreigde politicus van Nederland en waarschijnlijk van heel Europa. De islamitische terreur, die door Europa raast, is een deel van zijn leven, sinds hij 15 jaar geleden in de politiek begon. Zijn vastberaden manier om uitdrukking te geven aan zijn openlijk verzet tegen de islamisering heeft ervoor gezorgd dat hij veel vijanden kreeg en ook een vertegenwoordiger werd van een belangrijk en groeiend deel van de Nederlandse bevolking. De Partij voor de Vrijheid werd na de verkiezingen in maart de op één na grootste partij in het parlement. De overige partijen kwamen vooraf overeen om nooit met hem te gaan regeren. Maar zonder zijn partij hebben ze echter geen stabiele coalitie kunnen vormen. Na 6 maanden van onderhandelingen komt er de komende dagen misschien een overeenkomst.

Wilders, die een belangrijke medespeler in de ‘patriottische revolutie’ in Europa werd – naast Marine le Pen in Frankrijk, Heinz Christian Strache in Oostenrijk – zag in hoe de traditionele partijen geen acht geslagen hebben op de meest dringende kwesties en daarmee bedreigden zij, naar zijn opvatting, het bestaan ​​van Europa. En hij voelt aan dat er geen tijd te verliezen is en dat het misschien te laat is op de dag dat hij premier zal worden.

Manchester, Londen, Barcelona, Parijs – zij vormen slechts een deel van de terreuraanvallen gedurende de zomer. Is Europa in staat van oorlog? 

Klaarblijkelijk is dat zo. De oorlog is (ons) al lang geleden verklaard, 1400 jaar geleden. In het verleden slaagden we erin om in de tegenaanval te gaan. Helaas hebben we in de afgelopen jaren talrijke terreuraanvallen ondergaan. De wortel van het probleem is de islamisering van het Westen, het is uitgesloten dat  de islam zal integreren en het doel is altijd geweest om te domineren. Het enige doel is om onze manier van leven en ons bestaan aan te vallen. De elites hebben dit getolereerd en nu zijn we niet alleen in een oorlog verwikkeld, maar we moeten ook vechten om te overleven. Israël kent dit probleem heel goed. Wij vechten nu ook voor ons bestaan.

Ik sta al 15 jaar op de dodenlijst van Al-Qaida en andere terroristische organisaties, maar nu staan we allemaal op deze lijst en zijn we er dagelijks getuige van. Ik ben woedend op de politici die deze massale immigratie en de tsunami van asielzoekers mogelijk hebben gemaakt. Ik beweer niet dat elke migrant een terrorist is, maar ze hebben een ideologie die zich verzet tegen vrijheid en democratie. Aan hen werd nooit gevraagd om zich aan te passen en vandaag zien we de resultaten: een totale oorlog, niet alleen door mensen die uit Syrië en Irak komen, maar ook door terroristen van eigen bodem.

We hebben het ergste nog niet gehad. In de komende decennia zal het probleem verder groeien. In Afrika vindt een demografische explosie plaats. Volgens de VN is een derde deel [van de Afrikanen] van plan om naar Europa te verhuizen. Met onze open grenzen zijn we niet in staat om voor ons bestaan vechten. We bevinden ons in een zeer moeilijke situatie en onze leiders zijn er volledig verantwoordelijk voor.

Ideeën in plaats van tanks

Na de terreuraanval in Barcelona heeft de voornaamste rabbijn van Barcelona verklaard dat Europa verloren is. Wilders bevestigt deze uitspraak: “Hij heeft ook de Europese Joden geadviseerd om naar Israël te verhuizen, omdat zij zich hier niet meer veilig voelen. De landen van Europa hebben hun wettige macht overgedragen aan Brussel. Vandaag zijn we niet meer verantwoordelijk voor de controle over onze grenzen. We hebben onze nationale staten afgeschaft en het resultaat is een soort identiteitscrisis. We hebben behoefte aan een identiteitsbesef, een vlag, een volkslied, een traditie waarin de democratie kan bloeien. Ik heb niets tegen de Portugezen of de Denen, maar we zijn niet hetzelfde. Als u niet weet wie u bent, dan weet u ook niet wie u niet bent. In deze omstandigheden kunt u van migranten niet vragen om zich aan te passen. Aanpassen aan wat? Wie – net als ik – zegt dat er behoefte is aan een “Leitkultur” (een dominante cultuur) wordt als racist afgeschilderd.

Nederland is geen islamitische staat, het is een staat gebaseerd op humanistische/christelijke/joodse waarden. Dit is wie we zijn, wie we altijd zijn geweest en wie we zouden moeten zijn. In veel Europese staten worden mensen voor het gerecht gedaagd omdat zij hieraan uiting geven. Nu beginnen mensen te zien wat er gaande is en ze zijn bang. Er is een heropleving van een nationaal identiteitsbesef. Er werd een opiniepeiling gehouden onder Turkse jongeren in Nederland, waaruit bleek dat 78% degenen die naar Syrië vertrokken om zich bij ISIS te voegen als ‘helden’ beschouwt. De universiteit van Amsterdam, een instelling van liberaal links, ontdekte dat 11% van de moslims in Nederland – wat wil zeggen meer dan 100.000 van één miljoen moslims –  bereid is om geweld uit naam van de islam te gebruiken. Dat aantal is twee keer zo groot als het Nederlandse leger.

Is de weigering om het verband tussen de islam en terreur te erkennen een deel van het probleem? 

Ongetwijfeld. De leidende partijen in Europa zeggen nu: de islam is niet het probleem, dat zijn de Salafisten. Alsof we over twee soorten islam kunnen spreken. Hoe zit het met de salafistische en wahabitische staten van het Midden-Oosten, die mensen met ideologieën in Europa en Amerika financieren en indoctrineren? Saoedi-Arabië, de staat waarin Trump met zwaarden zwaaide, is een van de meest problematische staten, samen met de overige Golf-monarchieën.

… en de Turkse aanwezigheid speelt ook een rol

Inderdaad. Dit is geen conventionele oorlog met tanks, dit is veeleer een oorlog tussen ideologieën. Jongeren, vaak geboren in Europa, zoals in Barcelona gebeurde, worden niet alleen aangemoedigd door ISIS, maar ook door Saoedi-Arabië, Turkije, Marokko en alle andere landen die extremistische organisaties financieren. De islam is de kern van het probleem, niet alleen het salafisme. Niet alle moslims zijn terroristen, maar vandaag de dag zijn in Europa alle terroristen moslims. Het eerste wat we moeten doen is het probleem nauwkeurig vaststellen. Het is onze plicht om de bedreiging te erkennen voor wat die is: de gewelddadige ideologie, de haat en het gebrek aan verdraagzaamheid die ze in ons leven brengt. Hoe islamitischer Europa wordt, des te meer geweld en des te minder vrijheid zullen we ervaren. Ten tweede, en hier kunnen we van Israël leren en onze strijd aanpassen: We moeten denken als onze vijand en dienovereenkomstig handelen, anders zullen we verliezen. Het is niet mogelijk om een compromis te sluiten met mensen die ons dood wensen.

“Er is niet veel tijd over”

Wilders stelt dat Europa wakker begint te worden, maar in sommige Europese landen kregen de burgers de gelegenheid om te kiezen voor verandering, maar dat deden zij niet.

“Wij hebben de verkiezingen niet gewonnen, maar we hebben aan kracht gewonnen.” Hij legt uit: “Mijn partij is met een derde gegroeid”. Het is de eerste keer in de geschiedenis van onze partij, die nog maar 15 jaar bestaat, dat die eindigde als tweede partij van 13 partijen. We worden uitgesloten van deelname  aan gesprekken om een nieuwe regering te vormen, want niemand wil iets met ons te maken hebben. In Oostenrijk heeft de FPÖ de verkiezingen met slechts een paar procenten verloren, omdat burgers hun krachten verenigd  hebben tegen de partij. Marine le Pen behaalde het beste resultaat ooit in de geschiedenis van haar partij. Ik waardeer Le Pen echt. Ze verschilt totaal van haar vader. Ik ben het niet eens met alles wat ze zegt, maar ze is een zeer professionele politica. Ze heeft het presidentschap niet bereikt, omdat de rest van de partijen, zoals gewoonlijk, een gezamenlijk front tegen haar vormden, maar ze werd sterker. In Duitsland komt ‘Alternative für Deutschland’ (AfD)voor het eerst in het Duitse parlement. Dit zijn geen kleine stappen. Maar dat is niet genoeg, we hebben geen meerderheid. De elites zijn nog steeds erg sterk. We hebben niet veel tijd, maar wij zijn sterker.

Hoeveel tijd is er over?   

Veel onderzoeken hebben de islamitische invloed op de maatschappij laten zien. Moslims hoeven geen meerderheid in een bepaalde staat te hebben om grote veranderingen met betrekking tot vrijheid, geweld en rechtsstaat te veroorzaken. In werkelijkheid zijn we aan de late kant. Wij moeten ons weer oprichten ​​en deze werkelijkheid veranderen. We hebben geen keuze. Ons bestaan ​​staat op het spel. Mensen in heel Europa worden zich ervan bewust wat de gevolgen van de islamisering zijn. Mensen zijn bang om hun kinderen naar school of naar de grote steden te sturen. Als we niet vechten, dan zullen we tegen het einde van de eeuw deel uitmaken van de Arabische wereld of van Afrika. In Groot-Brittannië zijn er al sharia-rechtbanken op Europese bodem. Dit is geen sprookje, dit is echt, de situatie is verschrikkelijk.

Sommigen zeggen dat het chaotisch bestuur van Trump de patriottische partijen van Europa negatief heeft beïnvloed in de verkiezingen. Wat is uw mening hierover?

Sommige Europeanen mogen Trump wel. Velen vinden hem niet leuk. Maar mensen kijken naar wat er gebeurt in hun eigen landen, steden en straten. Misschien moet de situatie eerst verergeren om daarna beter te worden. De regeringen van het Westen lopen in de verkeerde richting. Oost-Europa is een ander verhaal. Daar gaan mensen op zoek naar hun nationale identiteit en zijn er trots op. Ze zijn niet geïnfecteerd door het virus van cultureel relativisme, ze herinneren zich maar al te goed wat een totalitair regime betekent en zij zijn niet bereid om onder een ander totalitair regime in Brussel gesleurd te worden. Ze hebben geen migratie van vroegere kolonies. Ik heb Viktor Orbán in Hongarije ontmoet. Hij zei tegen zijn volk: “Wij zijn een christelijke staat, niet islamitisch. Ik weiger meer moslims toe te laten, ook als de EU druk zal uitoefenen”. Hetzelfde geldt voor de Polen, de Slowaken en de Tsjechen. Wij kunnen van hen leren.

De volgende minister-president? 

De partners van de “patriottische revolutie” wekken de achterdocht van Joden en Israëliërs op. Le Pen heeft ervoor gepleit om joodse tekens te verwijderen en de Franse geschiedenis tijdens de Holocaust te herschrijven. “Ik ben het met Le Pen niet over alles eens”, reageert Wilders. “Ook met betrekking tot het Midden-Oosten en de economie denken we verschillend, maar ik geloof niet dat zij antisemitisch is. Voordat we gingen samenwerken, hebben we een paar keer met elkaar gesproken. En geloof me, als ze ergens in de buurt van haar vaders ideeën kwam, zou ik nooit contact met haar hebben gezocht. Ik geloof ook niet dat Frauke Petry, de leider van “Alternative für Deutschland”, antisemitisch is. In Nederland wordt mijn partij afgewezen door extremisten, omdat ze me “een Zionist” noemen. Wij zijn de meest pro-Israëlische partij in het Nederlandse parlement.

De demissionaire regering heeft besloten om door te gaan met het overmaken van geld naar de Palestijnse Autoriteit. Is er een manier om dit tegen te houden?

In de twee jaar waarin we de regering hebben gesteund, hebben we dit tegengehouden. Vandaag heeft de overheid de overdracht van geld aan entiteiten die niets gemeen hebben met democratie hervat en dit zorgt voor een aantal problemen. Ik weet niet wat de volgende regering zal doen. De partijen die dit ondersteunen, zijn niet mijn vrienden en hebben een andere mening dan de zittende regering. Het Israëlisch-Palestijnse conflict is geen territoriaal conflict, eerder een conflict tussen ideologieën. Het is een conflict tussen rede en barbarisme, tussen democratie en dictatuur. Dit wordt niet opgelost door land op te geven. Dat zal misschien tijdelijke verlichting geven, maar zij zullen doorgaan tot er geen Israël overblijft. Dit is ook wat er met ons in Europa gebeurt. We verliezen onze gebieden. We moeten van Israël leren hoe we onszelf moeten verdedigen, trots zijn op wie we zijn en op de Israëlische manier tegen de vijand strijden. Dit is niet politiek-correct, maar het is wel de enige manier om dit probleem aan te pakken.

Nederland staat op het punt om een nieuwe regering te vormen. Hoe lang houdt die het vol en zult u de volgende verkiezingen winnen?

Mijn kracht als politicus is dat ik consistent ben. Sommigen zullen zeggen dat dit mijn zwakte is. Ik laat mijn oor niet hangen naar populariteit of naar stemmingen van mensen. Ik ben altijd een supporter van Israël geweest, ook op een moment dat dit het minst populair was. Het heeft mij stemmen gekost. Veel van mijn kiezers hebben mijn opmerkingen over Israël afgekeurd, maar ik heb mijn standpunten nooit veranderd, omdat ik erin geloof. Bovendien vecht ik tegen de islamisering. Ik betaal hiervoor een hoge prijs, maar ik geloof echt dat dit de manier is om onze vrijheid en ons bestaan te beschermen. Als ik mijn standpunten had verzwegen en aangepast, zou ik waarschijnlijk zijn uitgenodigd voor gesprekken om de nieuwe regering te vormen, maar dan zou ik mijn kiezers niet vertegenwoordigen. Ik hoop echt de volgende verkiezingen te winnen, maar dat is niet het belangrijkste. Ik zal nooit concessies doen aan de waarheid.

 Bron:
https://geertwilders.nl

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Geert Wilders, gezond realisme, Islam, Islamisering, PVV. Bookmark de permalink .

45 reacties op Geert Wilders: “Als we niet vechten, dan zal Europa tegen het einde van de eeuw deel uitmaken van de Arabische wereld”

 1. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  Er zijn geen woorden meer die niet zijn uitgesproken
  om steeds weer uit te leggen wat ons overkomt
  en straks als alle vrijheids-woorden zijn verstomd
  is iedereen verbaasd dat we zijn weggedoken…
  .
  Jasterke
  .

  Geliked door 4 people

 2. Flo zegt:

  Hij heeft in deze gewoon gelijk…

  Geliked door 2 people

 3. Theresa Geissler zegt:

  Dit is tenminste weer eens een interview zoals we van Geert gewend zijn. -Het zijn natuurlijk ook zijn sterke punten.
  (Sorry voor wie er anders over denkt, maar dat ding in de Limburger vind ik nog steeds een kolossale uitglijder,een zware vergissing. Zal nog wel even duren, eer ik dáár overheen ben, daar ga ik niet over huichelen.)

  Like

 4. Sjaak zegt:

  Het komt de dag, daar word terug geschoten ! Wedden dat !

  Geliked door 3 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   Forget it Sjaak.
   Laat mij niet lachen.
   Sta jij morgen met jouw hooivork op het Binnenhof?
   Nee toch?
   Dacht ik al.
   Hans Janmaat.
   Kans verkeken.
   Pim Fortuyn.
   Kans verkeken.
   Geert Wilders.
   Kans verkeken plus een cordon sanitaire.
   Tel uit je ‘winst’.
   Dream on Sjaak.

   Geliked door 1 persoon

 5. Rini willems zegt:

  We willen niks van Arabische wereld weten,
  want ze hebben sharia uitgevonden, wat we erg griezelig vinden!!

  Like

 6. En hoe gaan we dat aanpakken?

  Geliked door 1 persoon

  • fransdewit zegt:

   Gewoon beginnen, met al die gene die een grote bek hebben oppakken en opsluiten, dan kom je al een heel eind en telkens als er weer 1 is die zich niet gedraagt naar onze wetten en waarden. Gewoon oppakken klaar. En later transporteren naar verweggiestan

   Geliked door 1 persoon

 7. delamontagne zegt:

  Ondertussen maakt de Paus zich druk om vervolgde muslims in Myanmar……..

  De paus verdedigt de moslims van Birma

  Paus Franciscus heeft Zondag-middag zijn steun betuigd en respect geëist voor de rechten van de moslim-minderheid, de “Rohingyas” in Birma, Myamar en Bangladesh.
  Hij deed dit na al het geweld van de afgelopen dagen en ook volgens de Pers omdat hij een reis naar die streken van plan is……..

  “Triest nieuws bereikte ons over de vervolging van de religieuze minderheid van onze Rohingya broeders”, zei de paus voor duizenden gelovigen die zich verzameld hadden op het Sint Peter’s Plein voor het Angelus gebed van zondagmiddag.

  “Ik zou graag mijn medeleven betuigen.
  En we vragen de Heer om hen te redden en
  mannen en vrouwen van goede wil te inspireren om hen te helpen zodat
  al hun rechten worden gerespecteerd,” voegde hij eraan toe.

  Sinds vrijdag zijn er botsingen tussen ordediensten en Rohingya rebellen en zijn er
  ten minste 92 mensen, onder wie 12 leden van de veiligheidstroepen gedood, aldus de politie.

  LE FIGARO
  http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2017/08/27/97001-20170827FILWWW00182-le-pape-appelle-au-respect-des-rohingyas.php

  Like

  • Harry zegt:

   Is er nou nog niet ergens iemand , een verwarde man of zo , die die klote paus voor z’n flikker kan schieten ?
   Vroeger deden ze dat nog wel eens .
   Tegenwoordig pakken ze het liefst onschuldige wandelaars .

   WEG MET DIE ROT RELIGIE !

   Geliked door 1 persoon

 8. BigLJohn zegt:

  ….Als we niet vechten, dan zal Europa tegen het einde van de eeuw deel uitmaken van de Arabische wereld….Europa is allang verloren, sinds de eerste moslims (gastarbeiders) in de jaren 60 naar hier kwamen. Intussen, zelfs na zo’n 50 jaar, WILLEN de Europeanen, ondanks de aanwezigheid van vele moslims en talloze aanslagen, nog steeds niet terugvechten. Hun wapens zijn momenteel de knuffelbeer, de bloemen en de kaarsen. En op het moment dat ze dat wel willen, is het vechten tegen een enorme overmacht aan Moslims, waar nooit meer van te winnen is. De bekende bierkaai. Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet men heel eerlijk zijn en concluderen dat Europa toch echt als verloren moet worden beschouwd. Gelijk de beschavingen en culturen van de Grieken en de Romeinen verloren gingen.

  Like

 9. ReneKampers zegt:

  Om hem te bereiken moet men verscheidene, zeer beveiligde deuren passeren. De deur van Rutte
  staat altijd wagewijd open Dat is het verschil tussen de twee politici . De ene vecht voor het bestaan van Nederland . De andere verkoopt zijn land aan het krapuul en hun Islam

  Geliked door 1 persoon

 10. ReneKampers zegt:

  Laat ons bidden broeders, tot onze Heer Jezus Christus voor het behoud van onze samenleving , nu het nog kan en mag , Ik voorzie dat het ook verboden wordt als een racistische daad en belediging voor moslims .Laat ons ook bidden voor de afzetting van de Paus en vervangen door iemand die het katholiek geloof en zijn Christenen verdedigd Vergeet Rutte en Jesse Klaver niet in uw gebeden want ze weten niet waar ze mee bezig zijn . Het is echter spijtig dat bidden geen fluit helpt .

  Geliked door 1 persoon

 11. leefbarbaar zegt:

  De ergste vijand zit natuurlijk op het Binnenhof en in Brussel. De islam is een virus, dat zichzelf verwoest, maar die misdadige idioten, die de islam hier welkom heten en onderhouden, die vormen het grootste gevaar.
  Denk aan de motie Halsema.

  Geliked door 1 persoon

 12. edwin vissers zegt:

  Rene kampers ,u hoeft mij niet te geloven ,bidden in de Geest van Christus houd je staande ,het is een geestelijk huis op een rots ,moslims zijn bang voor mij

  Like

  • BertG. zegt:

   Dan zal jij er op ze minst toch moeten uitzien als de hulk, groot, groen en lelijk.
   Anders geef ik je weinig kans.

   Like

   • delamontagne zegt:

    Zijn jullie twee weer bezig ?
    Er zijn ook moderne gelovigen hoor……!

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Wat zou jij nou denken als er iemand jou zou vertellen dat mossels bang zijn voor ‘m, omdat ie zo goed kan bidden en ze vriendje altijd bij ‘m is die je vast wel zal helpen.
    Zou jij dan niet in de lach schieten, of zou je het geloven.
    Precies wat Harry ook al schrijft.
    “Als naiviteit pijn zou doen , zat je nou wel aan de morfine”
    Dat is toch je reinste kolder.
    Dat werkt toch alleen maar als je groot, groen en lelijk ben, anders niet.

    Like

  • Harry zegt:

   Als naiviteit pijn zou doen , zat je nou wel aan de morfine , Edwin .

   ” Een geestelijk huis op een rots ” ?
   Ik heb in het verleden in buitenland ook rotsen in zee zien donderen , de huizen die er op stonden gingen gewoon mee !
   Met geestelijkheid en al .

   ” Moslims zijn bang voor mij ” ?
   Dat is dan alleen omdat ze vinden dat je wartaal uitslaat en ze zijn als de dood voor lui die geestelijk in de war zijn .
   Ze denken namelijk dat dat over kan slaan op hen .
   En die zijn al gek !

   Maar wanneer houdt die godsdienstwaanzin nou eens op ?
   Er gaat verdomme haast geen dag voorbij of we worden er mee bestookt .
   Thuis achter de voordeur houden , die rotzooi !

   Geliked door 1 persoon

 13. semper fi zegt:

  Vraagje…..
  Noem eens een dag dat u niets hoort over islam!!
  Knap hoor als u dat weet!
  voor enige voetzoekers die mij reactie(aversie)jegens de oranjes niet snappen zou ik zeggen.zwaai maar lekker naar je eigen armoede!!
  Als de groen links aanhangers de islam binnenhalen is dit in mijn ogen verraad aan het volk,oftewel eigen voorouders!
  Zolang ik met een klein nederlands vlaggetje op de mouw racist genoemd wordt is het fnuikend dat het klootjesvolk,ja er zijn er te veel dat deze klagen over de islam maar de nederlanders veroordelen die dit niet moeten heeft deze religie zoals veel het noemen het gezwel van nederland1
  WAARVAN AKTE,oja??JA

  Like

 14. Marian zegt:

  Daar heeft Geert helaas gelijk in.

  Like

 15. Wachteres zegt:

  Helaas heeft Geert Wilders gelijk: Er zal nog veel moeten gebeuren voordat het volk echt wakker wordt.

  En een deel zal nooit wakker worden, vermoed ik

  Like

  • BertG. zegt:

   Van alleen een speech ergens in het buitenland houden en regelmatig een twitter berichtje de wereld in te sturen, ga je dit volk niet wakker mee krijgen.
   En door b.v. een Engelse tekst op zijn eigen site te zetten, negeert hij zelf veel Nederlanders die geen andere taal kennen.
   Daar zal toch echt meer voor moeten gebeuren.
   En dat is nou niet iets wat ik ooit nog verwacht van de PVV.

   De meeste hebben het nou echt wel door wat er aan hand is, maar verwachten ook een keer iets van iemand waar ze al 12 jaar op gestemd hebben, behalve teksten te lezen met nog meer van hetzelfde.
   Ik zie echter nooit een beweging ontstaan, waar andere wel mee bezig zijn.
   Daar zijn ze veel te gesloten voor, en dat zal nooit veranderen.

   En ademloos blijven afwachten wat het volgende twitter bericht is, daar hebben de meeste nu ook wel genoeg van en wijken uit naar b.v. FvD.
   Dat komt op hetzelfde neer als wat wij hier ook doen.
   Dat heeft hij geheel aan zichzelf te danken, ik ben geen groupie of zo.
   Mensen willen gehoord worden, ergens bij horen en iets organiseren wat zoden aan de dijk zet.
   Maar op deze manier blijven het 1 mans acties zonder PVV steun.

   Like

   • leefbarbaar zegt:

    Beste Bert G,
    boos op de PVV? OK. Maar de PVV doet er alles aan om te tij te keren en het roer om te gooien. Het is de rest van de politiek, ambtenaren en media, die er voor zorgen dat de PVV niks bereikt. Die verdienen uw woede.
    En de PVV is niet meneer Wilders, ook niet Fleur, de PVV ben je vooral ook zelf. Kom in beweging, zet je TV uit en geef je eigen B&W op hun kop, want het zijn meestal criminelen.

    Like

   • BertG. zegt:

    Niet boos, maar teleurgesteld in het vertrouwen wat de PVV heeft in zijn kiezers door helemaal niets te organiseren.
    Omdat ze niemand vertrouwen, dus ook mij niet.
    En ik denk eerlijk gezegd, dat dat nooit zal veranderen binnen de PVV.
    Dus ik mag enkel JA knikken en stemmen, maar verder mijn bek houden en afwachten wat Geert weer ergens van vind.
    En dat komt inmiddels wel mijn strot uit na 12 jaar trouw stemmen.

    Like

  • BertG. zegt:

   En wederom is mijn reactie verdwenen.
   Ik hoef maar wat over Geert te schrijven en het verdwijnt.

   Like

 16. delamontagne zegt:

  VOLGENS DE PAUS GAAT DE VEILIGHEID VAN “migranten” BOVEN DE VEILIGHEID VAN DE NATIONALE STATEN………..

  Laurent Dandrieu:”Op het gebied van immigratie, houdt de Paus er idealistische,
  maar potentieël rampzalige ideeën op na”.
  * * *
  Laurent Dandrieu reageert op de publicatie van een tekst waarin Paus Franciscus verder gaat dan voorheen in de verdediging van migranten. Hij betreurt het gebrek aan interesse van de
  Paus voor de landen die immigranten hebben verwelkomt.
  …………..
  De vraag is of hij hiermee niet aan een bepaald desastreus idealisme toegeeft.
  Want laten we niet vergeten dat de Nationale Veiligheid de eerste en het sterkste bolwerk is voor de persoonlijke veiligheid.
  En dat er geen persoonlijke veiligheid is die kan bestaan buiten de kaders, politieke, juridische en wettelijk, die dat bolwerk vertegenwoordigen.

  Geen enkele persoonlijke veiligheid is er als de Westerse landen b.v. wat het terrorisme of ongecontroleerde, onbeheersbare immigratie betreft, op de rand van anarchie balanceren.

  “Het tweede belangrijke element in de tekst van de Paus: “het verdedigen van de rechten en de waardigheid van migranten en vluchtelingen, ongeacht hun immigratiestatus “.
  Dit zou beteken dat hij gelijke rechten voor illegale immigranten, voor legale immigranten, asielzoekers en economische immigranten, wil.

  Ten derde, hij geeft een soort van carte blanche voor de massale toestroom van de moslimmigranten en wil niet inzien dat zij moeilijk zijn te integreren op het europese Continent.
  Hij keert zich ook tegen hun assimilatie” uit respect voor hun oorspronkelijke cultuur.
  Hij schijnt onverschillig te staan voor de talloze problemen en de onveiligheid die dit meebrengt.

  Deze veroordeling van assimilatie die de immigranten zouden moeten meemaken, uit naam van respect voor de oorspronkelijke cultuur van de migrant, is ongelukkig genoeg een “constante” in de discussie die de Kerk voert betreffende de immigratie.

  Hij gaat zelfs zover in z’n Politiek over Discriminatie door vergelijkingen te treffen met APARTHEID.

  Le Figaro

  Like

 17. Cynicus zegt:

  Ik ben ook supporter van Israel. De elitaire linkse retelikkers van de islam laten zich voor het antisemitische karrretje spannen door tegen Israel te zijn. Israel is een goed land We kunnen veel van Israel leren in de strijd tegen moslimterreur.

  Like

 18. Grenzen dicht, islam verbieden en erkennen als zijnde een politieke ideologie met als kenmerk terrorisme.
  Vechten???????? met wat………..ons leger is niets meer en zal gevechtsvliegtuigen wederom inzetten nu om isis te bevechten…….laat me niet lachen, zet die gevechtsinstelling liever in voor Nederland en Europa alwaar isis zich al maar uitbreidt uit naam van islam.

  Alle uitingen van de islamisering, halal vreten, hoofddoeken en andere kleding, burkini’s, regels als apart onderwijs, moskeeen, politieke partijen als DENK verbieden etc. etc.

  Onze monden zijn gesnoerd ( islamofobia)

  Like

 19. Ron. zegt:

  Ik heb wilders inmiddels uitgekotst,ik ben het met zijn verzet tegen de islam eens maar,kijk op wanttoknow.nl. scroll naar beneden en lees het verbijsterende misbruikschandaal.Om te kotsen.

  Like

  • BertG. zegt:

   En wat is jouw reden daarvoor.
   Mijn reden is (en ik heb ‘m dan niet direct uitgekotst) dat ik helemaal niets meer ooit nog verwacht van de PVV, behalve teksten de wereld in te sturen, iets wat wij hier ook doen.
   Maar dat gaat verder niks oplossen, daar zit op een gegeven moment niemand meer op te wachten, dat is enkel nog maar meer van hetzelfde.
   Met enkel woorden gaan wij niks winnen.

   Like

  • tjonge zegt:

   “kijk op wanttoknow.nl. scroll naar beneden en lees het verbijsterende misbruikschandaal.Om te kotsen.”
   .
   en heb je ook normale betrouwbare bronnen dan deze luchtfietsers site ?

   Like

 20. Ron. zegt:

  Hall BertG. heb je dat artikel ook gelezen wat ik noem in mijn reactie.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ja, dat ik had al eerder gelezen.
   Weet niet wat ik er van moet vinden, er bestaan beesten die rare dingen doen.
   Alles wat je kan bedenken heeft iemand al gedaan, hoe gek jij het ook kan bedenken.

   Maar wat dat met Wilders te maken heeft ontgaat mij even.

   Like

 21. Zijlstra zegt:

  Wilders is een profeet .
  Over pakweg 15 jaar zullen de islambarbaren voor de derde keer Europa binnenvallen!

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s