Waarom ik AfD stem (18)

Screenshot_143

(Door: Jörg – Vertaling: E.J. Bron)

Ik werd aan het eind van de jaren-60 in het westen van Duitsland geboren en groeide daar goed op. Mijn familie volgde liberale principes, die je kunt omschrijven als “vrij baan voor de ijverige” en “iedereen is de smid van zijn eigen geluk”. De grote vragen waarmee ik me in mijn jeugd bezighield, werden destijds door de politieke nieuwkomers vertegenwoordigd. Ontwapening en milieubescherming, dat waren belangrijke thema´s toen de beide wereldmachten tot de tanden toe bewapend tegenover elkaar stonden. Het potentiële slagveld was Duitsland. In de oude vader Rijn zwom in die tijd nauwelijks nog een vis. Daarom beschouw ik mijn eerste en enige stem voor de Groenen in de jaren-80 als een jeugdzonde. Mea culpa.

PI News (2)

Politieke warhoofden

Ik deed mijn studie aan een links bolwerk. Dienovereenkomstig links besmet waren ook de professoren en studenten. Gelukkig waren enkele van mijn studiegenoten in het oosten van het land opgegroeid en lieten geen spaan over van de voormalige SED-kaders aka de PDS, nu “die Linke” en haar begrip van de politiek. Het belangrijkste was echter de blik in de geestestoestand van de politieke warhoofden, die zich destijds zowel als nu “Antifa” noemen.

In de jaren-90 waren dat meestal goed gesitueerde burgerkinderen, die op hun grote strijddagen schreeuwend door de binnenstad trokken “ontglaasden”, aldus de vakterm. De volgende avond zaten ze dan fris gedoucht aan de ouderlijke eettafel om over de volgende zakgeldverhoging te onderhandelen. De gebeurtenissen rondom de G20-top in Hamburg hebben laten zien hoe actief dit gespuis tegenwoordig is, dat ondersteuning uit de hoogste politieke kringen krijgt.

Ik stem op de AfD om dit moeras droog te leggen en geen door de belasting gefinancierde middelen meer aan groepen uit te delen die luidkeels en verstaanbaar “Duitsland verrek!” schreeuwen en dan ook nog vinden dat dit hun goed recht is.

Moslimhaat op het Westen

In de jaren-2000 volgden beroepsgebonden verblijven in West- en Oost-Europa. In Groot-Brittannië vielen me de vele goed geïntegreerde en leergierige Indiërs op. Maar de Britse collega´s vestigden mijn aandacht op de Pakistani, die op 11 september 2001 vrolijk juichten. Daarop aangesproken, vertelden de gelovige moslims me dat zij “het Westen” – waarin ze immers een heel goed leven leken te leiden – dood zouden wensen. Het bittere besef voor mij was: de islam laat zich niet integreren, omdat zijn aanhangers hem als de superieure religie beschouwen. En het staat immers ook op niet mis te verstane wijze in de koran geschreven hoe men met ons “ongelovigen”, om moet gaan.

Daarom zet ik mijn kruisje bij de AfD, die zich bekent tot een humanistisch mensbeeld en niet door de knieën gaat voor de eisen van intolerante islamitische fanatiekelingen.

Stadswijken worden No-Go-Areas

Gedurende mijn verblijf in Frankrijk was ik geschokt over de toestand van de voorsteden, die door migranten gedomineerd werden. Daar voelde men zich niet meer als een Europeaan in het hart van Europa, maar als een ongewenst vreemd lichaam. Ik was naïef genoeg om te geloven dat zoiets in Duitsland niet zou kunnen voorkomen, omdat wij niet die hoeveelheid integratie-onwillige migranten bezitten. Sinds de grensopening door Merkel is deze vooronderstelling gevallen en kijk ik ongelooflijk toe hoe complete stadswijken in korte tijd No-Go-Areas worden.

Mijn stem behoort de AfD toe, omdat zij deze problemen helder benoemt en duidelijke concepten heeft voor de repatriëring van asiel-bedreigers, die samengevat kunnen worden als “terugkeer naar de rechtsstaat”.

Nationale trots van de Hongaren en Polen

Het midden van de jaren-2000 bracht ik door in Hongarije en Polen en deze periode heeft mijn beeld van Duitsland voorgoed veranderd. Ik was onder de indruk van het traditiebewustzijn, van de vrijheidsliefde en de nationale trots in deze landen. Deze begrippen hebben voor mij sindsdien een positieve lading. Eindelijk kon ik de meer dan 20 jaar durende indoctrinatie overmeesteren, die een door oud-68´ers gedomineerd school- en onderwijswezen in me had ingebrand.

Op Duitse scholen en universiteiten wordt een schuldcultus bedreven en de jonge mensen worden ingeënt met nationale zelfhaat. Men leert dat al het Duitse in het verleden slecht was en tot op de dag van vandaag slecht is. Daarom moet andersom geredeneerd al het vreemde wel goed zijn. Het maakt niet uit hoe vernietigend en intolerant het vreemde ook mag zijn, de Duitsers werpen zich voor zijn voeten neer en laten bereidwillig alles met zich doen om maar niet als nazi´s zwartgemaakt te worden. In dit gedrag werden wij jarenlang gedresseerd en het functioneert voorbeeldig in de praktijk. Op een andere manier kan ik de collectieve waanzin niet verklaren die dit land in zijn greep heeft.

Daarom waardeer ik de houding van de Visegrád-landen, die niet willen deelnemen aan de vluchtelingenwaanzin van Merkel. Deze naties zien zichzelf vanuit hun historie als verdedigers van het christelijke Avondland en zodoende als voorvechters van een vrij Europa. En in deze traditie staat wat mij betreft ook de AfD.

Positief patriottisme

De normale aanhanger van Merkel zal deze houding niet kunnen begrijpen, omdat hij vermoedelijk de historische ontwikkelingsgebreken van zijn kanselier deelt. Erger nog: er wordt zelfs gejubeld wanneer de grenzen geopend worden en de verklaarde vijanden van humanisme en Verlichting met honderdduizenden het land binnenstromen en er wordt weggekeken wanneer zij hier hun verwoestende werk bedrijven.

Ik was sprakeloos toen ik moest toekijken hoe de bondskanselier van haar toenmalige CDU-secretaris-generaal Gröhe op het verkiezingsfeest 2013 een Duits vlaggetje afpakte en met een walgend gezicht in de hoek gooide. Niets omschrijft de gestoorde relatie van deze vrouw tot Duitsland en de Duitse bevolking (“zij die hier al langer wonen”) beter.

En daarom ben ik voor de AfD, die zich bekent tot een positief patriottisme, dat zich uit in de liefde voor het vaderland.

Merkel´s alternatief-loze regeren

Kort voor het wereldkampioenschap voetbal in eigen land keerde ik naar Duitsland terug. Het beloofde een goede start te worden, de wereld zag een vriendelijke en sympathieke gastheer en Merkel´s tweede ambtsperiode had nog geen zichtbare schade aangericht.

Dat zou veranderen met de euro-crisis. De Duitse belastingbetaler werd in gijzeling genomen en sindsdien is de berichtgeving in de media gelijkgeschakeld. In plaats van kritische commentaren is er nu alleen nog maar regeringsvriendelijke eenheidsbrij. En iedere handeling van Merkel & Co. was en is plotseling alternatief-loos.

Ik zal alleen daarom al op de AfD stemmen om de brutale aanmatiging te weerleggen dat in een democratie alleen alternatief regeren mogelijk zou zijn. Een FDJ-functionaris mag dan trouw aan de partijlijn denken in de categorieën van Centraal Comité en Blokpartij, met parlementarisme en de principes van de liberaal-democratische fundamentele orde heeft dat echter niet smeer te maken. Over de contante aderlating van de Duitse belastingbetaler als gevolg van de nog steeds voortdurende euro-crisis is hiermee alles al gezegd.

Alleen de AfD heeft de moed om deze wantoestanden te benoemen en er een centraal verkiezingsthema van te maken. Daarom wordt deze partij door mij op 24 september gekozen.

Screenshot_142

Verprutste energie-ommekeer

De compleet overhaast begonnen energie-ommekeer, waardoor de Duitse stroomgebruiker met enorme lasten wordt opgezadeld en die tot absurde scenario´s op de stroommarkt leidt, is nog een dieptepunt van het Merkelisme. We schakelen onze eigen kerncentrales uit, om daarna dure atoomstroom uit de buurlanden te betrekken. Terwijl helder denkende mensen zich bij zulke streken de haren uit hun hoofd trekken, wordt er bij ons ook nog partijoverstijgend voor deze onzin geapplaudisseerd. Men heeft de indruk dat Duitsland onder Merkel in een politiek gekkenhuis is veranderd.

Alleen de AfD benoemt helde de problemen van de verprutste energie-ommekeer en dat is nog een reden om in september je stem aan deze partij te geven.

Omroepbijdrage oplichting

Ik vorm mijn mening al lang zelf. Ik heb nooit een tv gehad en heb al 20 jaar geen radio meer, omdat ik het gebazel niet kan verdragen. Midden 2013 kreeg ik post van een niet rechtsbekwame organisatie uit Keulen, die zichzelf Bijdrageservice noemt. Men deelde mij mee dat alleen al het feit dat ik eigenaar van een woning was mij zou verplichten tot de betaling van een absurde omroepbijdrage van € 17,50 in de maand.

Daarom zal ik op de AfD stemmen, die zich duidelijk tegen veel te hoge gedwongen heffingen als verborgen belastingen ter financiering van staatsmedia uitspreekt, die trouw zijn aan de koers.

De vluchtelingen tsunami

Alsof dat al niet erg genoeg was; toen kwam de herfst van 2015. Zonder parlementaire rugdekking werd door Merkel de grensopening voor zogenaamde vluchtelingen doorgedrukt. Sindsdien stromen vooral onontwikkelde jonge mannen met een affiniteit tot geweld ongecontroleerd het land binnen. Deze illegale grensoverschrijdingen worden niet alleen geduld, maar actief gestimuleerd.

Merkel heeft haar ambtseed gebroken en bedrijft nog steeds haar verwoestende politiek met als gevolg een massa-immigratie in onze sociale stelsels. Over de fatale gevolgen van deze ongelooflijke beslissing kun je jezelf dagelijks op internet informeren. De ongebreidelde gewelddadigheden, die migranten intussen op hun gastheren plegen, maken iedere brave burger sprakeloos.

En het gaat steeds verder. Rovers en dieven worden onmiddellijk na hun arrestatie weer vrijgelaten. Onze nieuwe “”geschoolde krachten” verkopen onder het oog van de politie harddrugs in openbare parken en op straat. De officiële instanties bagatelliseren en verzwijgen het migrantengeweld systematisch. We zien slechts het topje van de ijsberg. De gelijkgeschakelde pers beroept zich op haar perscode en kijkt weg.

De AfD is van plan om de grensopening door Merkel voor een onderzoekscommissie te brengen en daarom zal ik op de partij stemmen.

Totalitair systeem

Er loopt een diepe kloof door de Duitse samenleving. Collega´s, vrienden en familieleden hebben ruzie met elkaar. Het klimaat is vergiftigd en men heeft het gevoel dat we afglijden in een totalitair systeem: censuurwetten, partijenblok, koersgetrouwe berichtgeving, systematisch kapotmaken van de politieke tegenstander en het belasteren van andersdenkenden. Dat kan gelezen worden uit het politieke erfgoed van het voormalige SED-lid. Nu ontbreken alleen nog de reisbeperkingen, die onze sociaal sterken vastzetten en deze daarna van melkkoeien voor de belasting degraderen tot slachtvee voor Merkel´s islamitische hordes barbaren.

Wie deze toestanden niet langer wil accepteren, moet op de AfD stemmen.

Meningsterreur

Voordat de Rode SA aka “Antifa” de café- of restauranteigenaren, die de AfD ruimtes aanboden om bij elkaar te komen, treiterde, kon men in het begin nog ongehinderd deelnemen aan de bijeenkomsten. Dar kwam een burgerlijk publiek bijeen, bestaande uit handwerkers, kooplieden, zelfstandigen en talrijke academici. De systeem-pers heeft een hele berg vuiligheid over brave burgers uitgestort. Door de politici van de regerende partijen in het land en de deelstaten worden wij AfD-stemmers nu “tuig” respectievelijk “klootzakken” genoemd.

Maar dat zal de AfD niet stoppen, want zij is de enige oppositiepartij die deze naam verdient. Ze stelt zich op tegenover de meningsterreur en tegen de door de welvaart dom geworden Gutmenschen, tegen multiculti, genderwaanzin en asielwaanzin. Mijn hoop is erop gevestigd dat de AfD als verstandige stem in het parlement komt om kritische vragen te stellen over de volledig uit de hand gelopen politiek van deze regerende onverantwoordelijke waaghalzen en de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen.

En daarom zal ik met mijn eerste en tweede stem op 24 september op de AfD stemmen.

Bron:
www.pi-news.net
Door: Jörg

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in AfD (Alternative für Deutschland), Duitsland, gezond realisme. Bookmark de permalink .

21 reacties op Waarom ik AfD stem (18)

 1. Theresa Geissler zegt:

  Kijk, dat is nu eens een afgeronde, duidelijk beargumenteerde uiteenzetting: Verschillende in deze reeks vond ik tot dusverre niet al te volledig.

  Like

 2. Statler & Waldorf zegt:

  Met een percentage van 15% – 20% voor de AfD zal in Duitsland ook geen mallemoer veranderen.
  Bovendien verplicht Brussel de landen en daar aanwezige partijen een cordon sanitaire te leggen rond partijen zoals FN, PVV en AfD.
  Via de democratische weg zal er weinig aan verstandige koerswijziging te bespeuren zijn in de toekomst.

  Like

  • Rensk. zegt:

   Ik vraag me af of het tot een burgeroorlog komt. Of wij als westers volk nog in beweging gaan komen. De meeste wapens zullen aan de verkeerde zijde liggen vrees ik.

   Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    Burgeroorlog?
    Een eerlijk antwoord?
    Ik denk het niet.
    Waarom niet?
    Zit niet in de Nederlandse volks-genen.
    Polderen, dat is onze volksaard, polderen tot je erbij neervalt en er vlees noch vis over blijft van welke houding of welk standpunt dan ook.
    De eigen nationaliteit weg polderen met pappen en nathouden, iedereen blij maar eigenlijk niemand echt tevreden.
    Gaat feitelijk in geheel Europa zo (behalve de Oostblokkers).
    En dan hebben we als resultaat:
    Juist ja, de natte droom van Brussel in de praktijk gebracht met een homogene massa van 500 miljoen Europeanen met Afrikaanse en Arabische bloedgroepen daar doorheen.
    Kalergi dingetje zeg maar ………

    Like

  • paulzwueste zegt:

   S&W.
   Ik ben het totaal niet met je eens.
   Dit is nou precies hetzelfde als mensen proberen te corrigeren als ze naar jouw mening comments schrijven die de concentratiekampen in beeld brengen.
   Maar dan totaal omgekeerd.
   Wilders is de grootste partij van NL geworden.
   Op één na.
   Maar dat maakt helemaal NIETS uit.
   Volgens S&W dan.
   Als ik jouw berichtje tenminste goed interpreteer.

   Of niet soms…

   Like

   • Statler & Waldorf zegt:

    Klopt, de PVV is inderdaad de op één na grootste.
    Maar mag Wilders mee regeren en de stem laten horen van 1.2 miljoen Nederlanders?
    Nee dus.
    Zal met de AfD net zo gaan, een cordon sanitaire en niemand trekt zich in Duitsland wat aan van de AfD-stemmers.
    En dus zal men de kwalijke koers van Merkel blijven varen.

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Misverstand.
    We weten allemaal dat Wilders gesaboteerd wordt en dat de AFD hetzelfde kan verwachten.
    Sabotage met een “cordon sanitaire” en verkiezingsfraude.
    Sterker nog.
    De AFD en Wilders verwachten niets anders.
    Maar dàt is in feite niet belangrijk…
    ZIJ (Wilders, AFD) vinden dit ook niet belangrijk genoeg om het bijltje er bij neer te gooien.
    Maar jij constateert daarop gebaseerd de finale machteloosheid van rechts, die daardoor niet/nooit aan de macht zal kunnen komen.
    Dáár ging mijn comment over.
    Wellicht heb je niet goed gelezen?
    Bovendien is Merkel niet voor eeuwig.
    Godzijdank.
    En Godzijdank dat Wilders en de leiding van AFD niet dezelfde mentaliteit hebben als al die wanhoopsfiguren die, ondanks het feit dat er nog geen schot gelost is, de komende revolutie nu al als verloren beschouwen en rechtse partijen eigenlijk als komische rariteiten zien.
    Ik word daar, eerlijk gezegd, helemaal doodziek van!
    Bovendien worden andere mensen, die hier van hun wanhoop getuigen, door diezelfde mensen met het wapperende vingertje in het Nazi-hokje geplaatst, als ze schrijven dat ze onze doodsvijand willen uitroeien.
    Wat is daar fout aan…?
    Kennelijk omdat het niet ethisch genoeg onder woorden werd gebracht…
    En kennelijk zien dat soort mensen dan ’n uitgelezen kans om de moraalridder te spelen.
    Want dàt is het gewoon!
    En zie, er zijn ook altijd mensen te vinden die je dan bijtreden.
    Zo gemakkelijk is het dus.

    Maar tegen die mensen zeg ik “dan ga je naar mijn mening een hele grote stap te ver.”
    Nog even dit.
    Als ik had moeten lezen dat iemand zo’n reactie aan mij had geadresseerd, dan had diegene de volgende dag nodig bij zijn psychiater moeten bijspijkeren.

    Enfin, denk er nog maar eens over na.

    Like

 3. Republikein zegt:

  Leuk hoor, die spijtoptanten, maar kom erbij, mea culpa.
  Het zal aan de leeftijd gelegen hebben.
  Mooi verhaal.

  Like

 4. fleckie zegt:

  De ‘hedendaagse’ Duitsers hoeven echt geen schuldbewustzijnscomplex te hebben, ….zijn nergens schuld aan, ( hebben absoluut niets te maken wat hun ”oudere familieleden ‘..hebben uitgespookt,…voorheen……wat wel heel …EIGENAARDIG..is, MUTTI MERKEL heeft een voor haar? En familie? ..al een…VLUCHTADRES? …in PARAGUAY, ………waar OOK voorheen gevluchte …NAZI’S….’terechtkwamen ‘………..en beschermd door de vroegere president ..Stroessner,,….ook ..origineel ..van..DUITSE..AFKOMST.,………..( met een grote ‘oud-‘DUITSE..gemeenschap ………..).

  Like

 5. tinekevanschagen zegt:

  Fijn die link Bert, je hebt er altijd een mening over, Dan kom je zelf met een link, als je de de taal niet machtig bent? over consequent gesproken.

  Like

  • BertG. zegt:

   Ik had ‘m van een site waar de vertaling bij stond.
   De link zelf kan ik ook niet lezen, maar had gehoopt op de vertaling hier.
   Meestal is die beter dan de vertaling die ik dan ergens gelezen heb.
   Snap je ‘m nou waarom ik deze hier plaatsten.
   Of dacht je ik stiekem toch wel Duits kon lezen maar hier volhoud van niet.

   Geliked door 1 persoon

  • BertG. zegt:

   Ik had ‘m ook naar Theresa kunnen doorsturen voor een vertaling, dan had je deze link helemaal nooit gezien.

   Like

   • Republikein zegt:

    Waarom niet zelf vertalen via translate enz.
    Dan staat er vaak wel kromme taal maar het meeste begrijp je, lijkt veel op mijn schrijfstijl.
    Tenslotte ben ik hier de kampioen in kromme taal, ben er erg dankbaar voor.
    Heaven help us.

    Geliked door 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Omdat vertalers van hier veel meer woorden kennis hebben dan heel die google bij elkaar.

    Geliked door 1 persoon

   • paulzwueste zegt:

    Republikein.
    Waarom Allah niet eens aangeroepen of je in zijn Heaven terecht kan.
    Gewoon op de lucht van die 72 maagden afgaan.
    Kan niet missen.
    Neem wat vochtige doekjes mee.
    Je kan niet weten.
    Verwacht het ergste.
    Van Aertsen, Rutte, Juncker, Schulz, Verhofstadt, Van Baalen ook, ga maar door,
    zullen er zeker zijn.
    Merkel is er ook bij natuurlijk.
    Maar die is een van die 72 maagden.
    Nee, nou niet zeggen, ik wil niet.
    Je weet niet wat je mist met die Merkel.

    En roepen dat al die lui nog niet dood zijn helpt ook al niet, want dan wachten we gewoon tot nà de revolutie.

    Geliked door 1 persoon

 6. Republikein zegt:

  Oef, wat een nivo Paul.

  Like

 7. Jan zegt:

  Waarom AfD uit het nepdebat liep

  Like

 8. Jan zegt:

  Verheerende Zahlen: Das ist die bittere Bilanz der Wiesn 2016

  Nur 5,6 Millionen Besucher kamen zum größten Volksfest der Welt. Ein Rekordtief der letzten 16 Jahre. Und auch für die Wiesn-Bewirter lief es mies: 2016 wurden 66.231 Hektoliter Bier getrunken, 15 Prozent weniger als in den Jahren zuvor.

  Der Bratwurst-Verkauf sank von mehr als 500.000 auf unter 300.000. Besonders das schlechte Wetter zum Wiesn-Beginn und die Angst vor Terror werden von Wirtesprecher Toni Roiderer als Gründe für den Rückgang angeführt.

  http://www.focus.de/regional/videos/oktoberfest-in-muenchen-verheerende-zahlen-das-ist-die-bittere-bilanz-der-wiesn-2016_id_7564615.html

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s