De islamitische toekomst van Europa

Screenshot_109

(Door: Guy Millière – Vertaling: “Wachteres” & “Henk V.”)

 • De Europese leiders hebben de transformatie van delen van hun landen in vijandelijke gebieden goedgekeurd. Zij zien in dat er een demografische ramp plaatsvindt. Zij beseffen dat Europa in twee of drie decennia zal worden geregeerd door de islam.
 • Tien jaar geleden, toen hij beschreef wat hij ‘de laatste dagen van Europa’ noemde, zei de historicus Walter Laqueur dat de Europese beschaving stervende is en dat alleen oude monumenten en musea zullen overleven. Zijn diagnose was te optimistisch. Oude monumenten en musea zullen misschien wel vernietigd worden. Kijk alleen maar naar wat de black-hooded-supporters van “Antifa” – een “antifascistische” beweging, waarvan de acties volledig fascistisch zijn – doen met standbeelden in de Verenigde Staten.

Gatestone Institute

De terroristische aanslag in Barcelona heeft dezelfde reactie gekregen als alle grootschalige terroristische aanslagen in Europa: tranen, gebeden, bloemen, kaarsen, teddyberen en plechtige verklaringen dat  “islam vrede betekent”. Toen mensen bijeenkwamen om strengere maatregelen te eisen tegen de toenemende invloed van het islamisme over het hele continent, werden ze geconfronteerd met een “antifascistische” protestbijeenkomst. Moslims organiseerden een demonstratie om de islam te verdedigen; zij beweerden dat moslims die in Spanje wonen de “voornaamste slachtoffers” van terrorisme zijn. De voorzitter van de Spaanse Federatie van Islamitische Religieuze Genootschappen, Mounir Benjelloun El Andaloussi, sprak over een “samenzwering tegen de islam” en zei dat terroristen “instrumenten” van islamofobische haat waren. De burgemeester van Barcelona, Ada Colau, jammerde voor de camera’s en zei dat haar stad een “open stad” zou blijven voor alle immigranten. De gouverneur van Catalonië, Carles Puigdemont, gebruikte bijna dezelfde taal. Premier Mariano Rajoy, de conservatieve premier van Spanje, was de enige die het jihadistische terrorisme bij de naam durfde te noemen. Bijna alle Europese journalisten hebben gezegd dat Rajoy’s woorden te hard waren.

Belangrijke Europese kranten, die de verschrikking nog eens beschreven, zochten naar verklaringen voor wat zij ‘onverklaarbaar’ bleven noemen. Het vooraanstaande Spaanse dagblad El Pais schreef in een redactioneel artikel dat ‘radicalisering’ het bittere fruit is van de ‘uitsluiting’ van bepaalde ‘gemeenschappen’ en voegde daaraan toe dat het antwoord erop meer ‘sociale rechtvaardigheid’ is. In Frankrijk suggereerde Le Monde dat terroristen “haat willen ontketenen” en benadrukte dat de Europeanen ‘vooringenomenheid’ moeten vermijden. In het Verenigd Koninkrijk legde The Telegraph uit dat ‘moordenaars het Westen aanvallen, omdat het Westen het Westen is, niet om wat het doet’ – maar de krant sprak van ‘moordenaars’, niet van ‘terroristen’ of ‘islamisten’.

Antiterrorisme specialisten, die op televisie geïnterviewd werden, hebben gezegd dat de aanvallen, die op het continent in een steeds sneller tempo worden uitgevoerd, dodelijker zullen worden. Zij vermeldden dat het oorspronkelijke plan van de Jihadisten in Barcelona was geweest de kathedraal van de Sagrada Família te vernietigen en duizenden mensen te doden. De specialisten praatten elkaar na dat de Europeanen gewoon maar moeten leren leven met de dreiging van een wijdverspreide slachting. Ze hebben geen enkele oplossing aangeboden. Voor de zoveelste keer hebben velen gezegd dat terroristen geen echte moslims zijn – en dat de aanvallen “niets te maken hebben met de islam”.

Veel leiders van de West-Europese landen behandelen het islamitisch terrorisme als een onontkoombaar feit waar Europeanen aan moeten wennen – als een soort afwijking, die geen raakvlakken heeft met de islam. Ze vermijden dan ook te spreken over ‘terrorisme’. Na de aanslag in Barcelona kwam de Duitse kanselier Angela Merkel met een korte afkeuring over een ‘walgelijke’ gebeurtenis. Zij verklaarde “zich solidair” met het Spaanse volk en vervolgde haar weg. De Franse president Emmanuel Macron tweette een boodschap van medeleven en sprak over een ‘tragische aanval’.

In heel Europa worden uitdrukkingen van woede zorgvuldig gemarginaliseerd. Oproepen tot mobilisering, of welke serieuze verandering in het immigratiebeleid dan ook, komen alleen van politici die minachtend worden omschreven als “populist”.

Zelfs de geringste kritiek op de islam wekt onmiddellijk een bijna unanieme verontwaardiging op. In West-Europa zijn boeken over de islam die vlot verkrijgbaar zijn, geschreven door mensen die nauwe contacten onderhouden met de islamitische broederschap, zoals Tariq Ramadan. Boeken die “politiek incorrect zijn” zijn er ​​ook, maar die worden onder de toonbank verkocht, alsof het smokkelwaar betreft. Islamitische boekenwinkels verkopen brochures die oproepen tot geweld, zonder zelfs te verbergen wat ze doen. Tientallen imams, zoals Abdelbaki Es Satty, het vermoedelijke brein achter de aanval in Barcelona, ​​blijven straffeloos preken; als ze gearresteerd worden, worden ze snel weer vrijgelaten.

Onderwerping regeert. Overal heerst de algemene opvatting dat, ondanks de toenemende bedreigingen, de Europeanen hun leven zo normaal mogelijk moeten leiden. Maar de Europeanen zien in welke bedreigingen er zijn. Ze zien dat het leven allerminst normaal is. Ze zien politieagenten en soldaten in de straten, veiligheidscontroles die snel in aantal toenemen, strikte controles bij de ingang van theaters en winkels. Ze zien overal onzekerheid. Tegen hen wordt alleen maar gezegd dat zij de bron van de bedreigingen moeten negeren, maar zij weten wat de bron is. Ze beweren dat ze niet bang zijn. In Barcelona schreeuwden duizenden, “No tinc por” (“We zijn niet bang”). Maar in werkelijkheid zijn zij doodsbang.

Opiniepeilingen laten zien dat de Europeanen pessimistisch zijn en dat zij denken dat de toekomst er somber uit zal zien. Uit opiniepeilingen blijkt ook dat de Europeanen niet langer vertrouwen hebben in degenen die hen regeren, maar zij hebben het gevoel dat hen geen keuzemogelijkheid wordt gelaten.

Deze verschuiving in hun leven heeft in zeer korte tijd, in minder dan een halve eeuw, plaatsgevonden. Voorheen waren in West-Europa slechts enkele duizenden moslims aanwezig – meestal geïmmigreerde arbeiders uit vroegere Europese kolonies. Zij zouden tijdelijk in Europa blijven, dus werd aan hen nooit gevraagd om te integreren.

Het aantal bedroeg al snel honderdduizenden, toen miljoenen. Hun aanwezigheid was permanent geworden. Velen werden staatsburgers. Toen hen gevraagd werd te integreren, gebeurde het ondenkbare: de meesten lijken zich in de eerste plaats als moslim te beschouwen.

Europese leiders lieten na hun eigen beschaving te verdedigen. In plaats daarvan zeiden ze dat naar alle culturen op dezelfde manier moest worden gekeken. Zij lijken zich gewonnen te hebben gegeven.

De onderwijs-curricula werden veranderd. Kinderen werd geleerd dat Europa en het Westen de moslimwereld hebben beroofd – hen werd niet geleerd dat in werkelijkheid de moslims het christelijke Byzantijnse Rijk, Noord-Afrika en het Midden-Oosten, het grootste deel van Oost-Europa, Griekenland, Noord-Cyprus en Spanje waren binnengevallen en die gebieden hadden veroverd. Kinderen wordt geleerd dat de islamitische beschaving prachtig en weelderig was, voordat de kolonisatie zogenaamd kwam om die te vernielen.

De welvaartsstaten, die in de naoorlogse periode werden opgericht, begonnen met het creëren van een grote onderklasse van mensen die permanent afhankelijk waren, net toen het aantal moslims in Europa zich verdubbelde.

Wijken met sociale woningbouw waren plotseling moslimwijken. De toename van de massale werkloosheid, die vooral minder gekwalificeerde werknemers heeft getroffen, veranderde moslimwijken in wijken met een massale werkloosheid.

Welzijnswerkers kwamen om werkloze moslims te vertellen dat de Europeanen na de plundering van hun herkomstlanden gebruik hadden gemaakt van moslimarbeiders om Europa weer op te bouwen en zij behandelden hen nu als nutteloze gebruiksvoorwerpen.

Misdaad heeft wortel geschoten. Moslimwijken werden wijken met een hoge criminaliteit.

Extremistische moslimpredikers arriveerden; Zij hebben de haat tegen Europa versterkt. Zij zeiden dat de moslims niet moeten vergeten wie zij zijn; dat de islam wraak moet nemen. Ze legden jonge islamitische criminelen, die in de gevangenis zaten, uit dat geweld kon worden gebruikt voor een edele zaak: de jihad.

De politie kreeg de opdracht om niet in te grijpen, uit vrees dat ingrijpen de spanning zou verergeren. Gebieden met hoge criminaliteit werden No-Go zones, broedplaatsen voor de werving van islamitische terroristen.

De Europese leiders hebben de transformatie van delen van hun landen in vijandelijke gebieden goedgekeurd.

Ongeregeldheden vonden plaats; de leiders deden nog meer concessies. Zij hebben wetten aangenomen die de vrijheid van meningsuiting beperken.

Toen het islamitisch terrorisme voor het eerst Europa trof, wisten de leiders niet wat ze moesten doen. Ze weten nog steeds niet wat ze moeten doen. Zij zijn gevangenen van een situatie die ze hebben gecreëerd en kunnen die niet meer onder controle houden. Ze schijnen zich machteloos te voelen.

Zij kunnen de islam niet aanklagen: de wetten die zij hebben goedgekeurd, maken het onwettig om dat te doen. In de meeste Europese landen wordt zelfs de islam in twijfel trekken gestigmatiseerd als ‘islamofobie’. Dat leidt tot hoge boetes, of zelfs rechtszaken of gevangenisstraf (zoals bij Lars Hedegaard, Elisabeth Sabaditsch-Wolff, Geert Wilders of George Bensoussan). Zij [de leiders] kunnen de openbare orde in de No-Go gebieden niet herstellen: dat zou de interventie van het leger en een verschuiving in de richting van de staat van beleg vereisen. Zij kunnen de oplossingen die zijn voorgesteld door partijen die zij in de oppositie, in de marges van het Europese politieke leven hebben geduwd, niet aannemen.

Zij kunnen niet eens hun grenzen sluiten, die mogelijkheid is in 1995 met het Schengen-akkoord afgeschaft. Het opnieuw instellen van grenscontroles zou kostbaar zijn en tijd vergen.

De leiders van Europa lijken noch de wil noch de middelen te hebben om zich te verzetten tegen de inkomende golven van miljoenen moslimmigranten uit Afrika en het Midden-Oosten. Ze weten dat zich onder de migranten terroristen verstoppen, maar zij controleren hen nog steeds niet. In plaats daarvan nemen zij hun toevlucht tot drogredenen en leugens. Ze creëren “deradicaliseringsprogramma’s” die niet werken: het lijkt erop dat de ‘radicalen’ niet  “gederadicaliseerd” willen worden.

De leiders van Europa proberen ‘radicalisering’ te definiëren als een symptoom van een ‘mentale ziekte’; Zij overwegen om psychiaters te vragen de puinhoop op te lossen. Dan praten ze over het creëren van een ‘Europese islam‘, die totaal anders zal zijn dan de islam elders op aarde. Ze nemen een hooghartige houding aan om de illusie van morele superioriteit neer te zetten, zoals Ada Colau en Carles Puigdemont dat in Barcelona hebben gedaan: ze zeggen dat ze hoge principes hebben; dat Barcelona  “open” zal blijven voor immigranten. Angela Merkel weigert de gevolgen van haar beleid, om talloze migranten te importeren, onder ogen te zien. Ze straft landen in Centraal-Europa, die weigeren haar beleid te aanvaarden, streng.

De Europese leiders kunnen zien dat er een demografische ramp plaatsvindt. Zij beseffen dat Europa binnen twee of drie decennia zal worden geregeerd door de islam. Zij proberen de niet-moslimbevolking onder verdoving te brengen door middel van dromen over een idyllische toekomst, die nooit zal bestaan. Ze zeggen dat Europa moet leren te leven met terrorisme, dat niemand er iets aan kan doen.

Maar zij kunnen er veel aan doen; ze willen het gewoon niet – het zou hen moslimstemmen kunnen kosten.

Winston Churchill zei tegen Neville Chamberlain: “U had de keuze tussen oorlog en oneer. U hebt voor oneer gekozen, u zult oorlog krijgen”. Hetzelfde gaat ook op voor vandaag.

Tien jaar geleden, toen hij beschreef wat hij ‘de laatste dagen van Europa’ noemde, zei de historicus Walter Laqueur dat de Europese beschaving stervende is en dat alleen oude monumenten en musea zullen overleven. Zijn diagnose was te optimistisch. Oude monumenten en musea zullen misschien wel vernietigd worden. Kijk alleen maar naar wat de black-hooded-supporters van “Antifa” [ze dragen een zwarte capuchon] – een “antifascistische” beweging, waarvan de acties volledig fascistisch zijn – doen met standbeelden in de Verenigde Staten.

De kathedraal van de Sagrada Família van Barcelona werd alleen gespaard dankzij de onhandigheid van een terrorist, die niet wist hoe hij met explosieven om moest gaan. Andere plaatsen zijn misschien niet zo gelukkig.

De dood van Europa zal bijna zeker gewelddadig en pijnlijk zijn: niemand lijkt bereid om die te stoppen. Kiezers kunnen dat nog doen, maar ze moeten dat nu doen, voor het te laat is.

(Dr. Guy Millière, professor aan de Universiteit van Parijs, is de auteur van 27 boeken over Frankrijk en Europa)

Bron:
www.gatestoneinstitute.org
Door: Dr. Guy Millière

Vertaald uit het Engels door:
“Wachteres” en “Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Barbarisme, Dhimmitude, Europa, Immigratie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Moslims, nieuw fascisme, Overheid, politici, Rotzakken, tolerantie/intolerantie, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

50 reacties op De islamitische toekomst van Europa

 1. paulzwueste zegt:

  Wat ’n verhaal weer.
  En het verhaalt datgene wat we al zo vaak hebben gelezen.
  De islamisering van Europa.
  Niet door de islam maar door “DE OVERHEID”…

  Liked by 1 persoon

  • Wachteres zegt:

   Dat is precies de reden waarom we dit artikel hebben vertaald, @Paul

   Wat wij eigenlijk al weten op een rij. In de hoop dat anderen de ogen ook open gaan.

   Liked by 2 people

   • Thomasson zegt:

    @Wachteres Jullie hebben voortreffelijk werk gedaan. Het is om bang van te worden. Ten minste ..Wij! …Niet de smeerlappen die nog steeds de politiek-correcte spelletje met ons spelen en zich vasthouden aan de ideeën van de Frankfurter Schule en de Kalergi-Plan. Wij worden van beide kanten aangevallen.

    Like

   • mahoog zegt:

    Jammer dat mijn achtergebleven familie hier niet wil lezen….zijn al zo links als een looie deur,dus waarschijnlijk niet meer te redden…toch blijf ik het proberen.

    Like

   • Wachteres zegt:

    Dank je @Thomasson.

    Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Is deze Prof. Dr. Guy Millière hierbij nu óók één van de ontelbare roependen in de woestijn?
  Welke gevestigde poiticus is bereid, naar hem te luisteren?

  Like

 3. repelsteelje zegt:

  De eu sterft aan zijn eigen kruis

  Liked by 1 persoon

 4. Jade zegt:

  Goed artikel, Wachteres” & “Henk V.

  Like

  • Harry zegt:

   Ach ,
   Onder deskundige leiding kan iedere vrouw tot grote hoogte(s) gebracht worden .
   Als ze er maar bescheiden onder blijven , dan gaat het nog wel .

   Liked by 2 people

   • Wachteres zegt:

    Henk glunderde toen ik hem dit voorlas, Harry.

    Verder zal ik er het zwijgen maar toe doen, om jou een prettig gevoel te geven.. 😛

    Like

   • paulzwueste zegt:

    Harry.
    Wachteres laat nu een “geladen stilte” ontstaan.
    Pas op de detonatie…

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Oh? En voor wie “gaat dat dan nog wel?” Voor jou soms?
    “Deskundige leiding”, GVD! Zelfs al zou je, met het actuele voorbeeld voor ogen, geen feministe willen zijn, met figuren als jij voor ogen zou je er bijna één wórden!

    Like

   • E.J. Bron zegt:

    Nu tuin je er tóch weer in!

    Liked by 1 persoon

   • Theresa Geissler zegt:

    Mij worst: Iemand zal er toch gewag van moeten maken, dat dit géén leuke geintjes meer zijn!
    Je kunt wel om àlles blijven lachen, maar daar zeg ik toch ècht: Ik pas, merci!
    Trouwens….Oké dan: Harry kan met deze houding de moslims een hánd geven.
    En dat noemt zich patriot! Ha, ha en nog eens ha!

    Like

   • Wachteres zegt:

    Theresa, Harry meent het niet zo kwaad. Hij wacht alleen op reactie.

    Like

   • Henk.V. zegt:

    Van nature zijn Wachteres en ik altijd heel bescheiden gebleven, ja zelfs bij het verlegene af , Harry 🙂
    Dat komt ,omdat wij Grunnigers zijn, een heel bedeesd volkje, mensen van weinig woorden, joa man..
    Pas in mijn militaire diensttijd wende ik mij aan elke dag Nederlands te praten…

    Like

 5. Thomasson zegt:

  De Franse anti-islamisatie activist Guy Millière geeft in het artikel een briljante schets van de huidige situatie. Inderdaad de ‘Europese leiders en ‘de beschaafde elite’ accepteren als zoete koek het transformatie idee dat grote delen van hun landen in vijandelijke gebieden zouden veranderen. Ze weigeren in te zien dat er een demografische ramp zal voltrekken. Dat hun land zal worden vernietigd en de plaatselijke autochtone bevolking gedecimeerd en binnen 2 a 3 decennia volledig uitgeroeid.
  Walter laqueur is geen Nostradamus . Hij kon wel inzien dat de Europese beschaving MET OPZET WORDT TOT STERVEN GEBRACHT. De Kalergi-plan is een heilige koe. Echter, hij kon niet inzien dat ook de oude monumenten en musea zullen worden vernietigd; volledig ter onder gaan. Eigenlijk had hij de kaart van de realiteit niet goed gelezen. Hij kon tot deze conclusie kunnen komen, op het moment dat de Taliban had in 2001 de Buddhabeelden van Bamiyan in Afghanistan opgeblazen.

  wat zal de Islamitische conquistadores beletten de Louvre binnen te lopen en als halfkrankzinnige apen alle meesterwerken van Leonardo da Vinci, Rafael, Giotto enz. met hun messen te bewerken? Wie zou ze beletten om de boel te slopen in het Rijksmuseum in Amsterdam? Of de Prado in Madrid? En alle meesterwerken te verschuren en in brand te steken? Hun vernietigkunde hebben wij , niet zo lang geleden, in Noord Irak en Syrië gezien. https://www.youtube.com/watch?v=xjxy0H-iQkg
  Het massale verbrijzeling van artefacten in het museum van Mosul, https://www.youtube.com/watch?v=AJ9wvHq3eQ8
  De vernietiging van de prachtige Helenistische stad Palmyra https://www.youtube.com/watch?v=73-2iXkrAyM
  Ja! Mijnheer Allah, de god van alle analfabeten en geitenneukers, houdt niet van kunst en cultuur en zeker niet van schilderijen en beeldhouwwerken!. Ze zijn wat te hoog voor zijn niveau. Zodra zijn volgelingen rijzen uit de vuilnis- en zandbakken en nemen de boel over, zouden ze de Sixtijnse kapel en Het Palazzo degli Uffizi in Florence in brand steken. Ze waren van plan – en het is hen bijna gelukt – om de mooie kathedraal van de Sagrada Família van Barcelona op te blazen ..De kathedraal van de meester architect Antoni Gaudi. Kan iemand zich voorstellen wat zou er met de Kleine Zeemeermin in de haven van Kopenhagen gebeuren, als zij door de verrijkende Gabbers van Allah massaal met hun getinte lullen zou worden verkracht? Ja! Er zal niet veel van haar over blijven. De lichaamsdeel van deze schepsel werkt als een klopboor van Black & Dekker het komt makkelijk zelfs door steen heen.

  Liked by 1 persoon

 6. Jan zegt:

  Verdere islamisering, pop ‘kan’ koranus lezen

  Like

  • paulzwueste zegt:

   Leuke vrouw maar zo te zien te veel “gevingerd” denk ik.

   Like

   • Harry zegt:

    Misschien Paul ,

    maar er zijn er die NOOIT meer gevingerd worden , laat staan op andere wijze verwend worden .
    Het is al een feestdag voor ze als ze geld hebben, om een paar nieuwe batterijen te kopen .

    Die worden me toch een partij zúúr , joh !

    Deze heeft wel een beetje een halleluja gezichtje trouwens ,
    waarschijnlijk een heel christelijke achtergrond !
    Maar uit ervaring durf ik je te zeggen , die stappen het makkelijkst uit hun broekje !
    Ik zit midden in zo’n refo omgeving , had ook nogal wat werksters met die achtergrond .
    Die hielden altijd de schijn op , maar als je eenmaal hun clitoris te pakken had , waren ze niet meer te blussen !
    Op den duur hoefde je er maar naar te wijzen , sprongen ze al uit hun verschoning .
    Die kwamen vaak een uur vroeger om verwend te worden .
    Die overuren wilden ze ook niet betaald hebben ” want ik ben geen hoertje “………
    Lag ik nog lekker in bed , kwamen ze met koffie , gekookt eitje .
    Daarna tietjes , en de rest …………
    Iedere week wéér ! Járen achter elkaar !

    En op zondag weer met een hoedje op naar de kerk , luisteren naar de preken over hel en verdoemenis .
    Woensdag is de preek weer uitgewerkt en dan gaan we weer ………..
    ” Eigenlijk kán dit helemaal niet ” , was het dan .
    Maar ach , het vlees is zwak .
    Staat waarschijnlijk wel in de bijbel .
    Eigenlijk ben je dan wel verantwoord , toch ?

    Liked by 2 people

   • paulzwueste zegt:

    Heerlijke verhalen voor mannen onder mekaar.
    Als man zie je het hele verhaal voor je.
    We kunnen daar uren naar kijken…

    Like

 7. Jan zegt:

  Vodden van moslims wordt ‘haute couture’

  New York Fashion Week: Muslim-inspired fashion meets dreamy couture  The models wore the traditional hijab and abaya, outfits wrapped around the head, and were paired with modern printed designs. Businesswoman and Indonesian designer Dian Pelangi told The Guardian that she wanted to express the thought that women can still look beautiful and stylish even with their hijabs on.

  The designs made it a point to stay traditional yet classy and affluent in appearance.

  http://us.blastingnews.com/lifestyle/2017/09/new-york-fashion-week-muslim-inspired-fashion-meets-dreamy-couture-001992499.html

  Meer hoogstandjes van de ‘fashionasta’s’

  vergelijk:

  Picasso was dus ook modeontwerper

  De kuttenkoppen/pussyheads


  spaghettimonsters

  Like

 8. Wachteres zegt:

  Ik ben eens gaan zoeken op internet naar de Franse professor en het blijkt dat hij Merkel ook fel heeft aangevallen. De belangrijkste stukjes uit dit artikel van 2016 zal ik vertalen.

  http://www.express.co.uk/news/world/747381/Angela-Merkel-clueless-as-Christians-now-face-Nazi-style-extermination

  Christians face ‘Nazi-style extermination’ blasts author in scathing attack on Merkel
  A LEADING French academic has blasted German Chancellor Angela Merkel saying if she can’t “see the difference between Jews exterminated by the Nazis, and Muslims threatening to exterminate Christians, she is even more clueless than it seems”

  Christenen worden geconfronteerd met ‘een uitroeiïng in nazi stijl’, levert de schrijver openlijk kritiek, in een vernietignede aanval op Merkel.
  Een vooraanstaande Franse wetenschapper heeft de Duitse kanselier Angela Merkel openlijk bekritiseerd; hij zei dat als zij geen onderscheid kon maken tussen [volgens mij overeenkomst zien tussen] ]Joden die door de Nazi’s zijn uitgeroeid en moslims die dreigen christenen uit te roeien, dan is ze nog stommer dan zij lijkt te zijn.

  The scorching attack levied by top author Dr Guy Millière, a professor at the University of Paris, says the German leader has been given an easy time by her weary population amid a crisis of massive proportions.

  De scherpe kritiek die door één van de beste schrijvers dr Guy Millière, een professor aan de Universiteit van Parijs, wordt geleverd, zegt dat het vermoeide Duitse volk in een crisis van enorme proporties het haar gemakkelijk heeft gemaakt .

  In a recently published essay, Dr Millière says just 34,000 of the 1.2 million migrants who arrived in Germany in 2014 and 2015 are now settled and in employment.

  In een recent gepubliceerde essay zegt Dr Millière dat slechts 34.000 van de 1,2 miljoen migranten die in 2014 en in 2015 in Duitsland zijn aangekomen zich nu gevestigd hebben en werk hebben gevonden.

  Just weeks before the Berlin terror attack that killed 12 people and injured 48 others, Mrs Merkel, 62, announced at her Christian Democratic party conference that she was to run for a fourth term in office.

  Slechts enkele weken voor de terroristische aanval in Berlijn, waarin 12 mensen werden gedood en 48 anderen gewond raakten, kondigde mevrouw Merkel, 62 jaar, tijdens de conferentie van haar christelijk-democratische partij aan, dat zij zich kandidaat zou stellen voor een vierde termijn als bondskanselier.

  But 66-year-old Dr Millière, who supported Donald Trump’s bid for the US presidency, and is a former economist at the Bank of France warns that the German economy could soon stagnate.

  Maar de 66-jarige Dr Millière, die de kandidaatstelling van Donald Trump voor het Amerikaanse presidentschap heeft gesteund, en die econoom bij de Bank of France is geweest, waarschuwt dat de Duitse economie binnenkort kan stagneren.

  And scathingly he insisted that the threat from ISIS is akin to the Nazi movement, which sparked the second world war and killed 60 million people, adding that in many other countries “Merkel might have been shamed into resigning” appearing to be aghast that “she is running for re-election”.

  En hij hield nadrukkelijk vol dat de bedreiging van ISIS verwant is aan de nazi-beweging, die in de tweede wereldoorlog ontstond en 60 miljoen mensen doodde, en hij voegde erraan toe dat in veel andere landen “Merkel gedwongen zou zijn om af te treden”, maar zich tot veler verbijstering toch kandidaat stelt voor herverkiezing”.

  He said: “The German economy is still strong but running out of steam.

  Hij zei: “De Duitse economie is nog steeds sterk, maar loopt nu vast.

  Dr Millière also appeared to declare that much of the population of Germany feels they cannot speak out about the state of their country.

  Dr Millière verklaarde ook dat velen van de Duitse bevolking voelen dat ze niet over de staat van hun land kunnen spreken.

  He added: “The German population is intimidated with fear, both by the antisocial behaviour of many migrants and by the speech police of their own governments.

  Hij voegde eraan toe: “De Duitse bevolking wordt geïntimideerd door vrees, zowel door het antisociaal gedrag van veel migranten als door de spraakpolitie van hun eigen regeringen.

  “Many Germans do not even dare to speak.

  Veel Duitsers durven er zelfs niet over te spreken.

  “Those who use public transportation resign themselves to insults.

  Degenen die het openbaar vervoer gebruiken, berusten erin dat zij beledigd worden.

  “They bend their head and run for refuge to their homes.

  “Ze buigen hun hoofd en rennen naar hun huis om zich daar te verschuilen.

  “The great majority of the Germans do not want to see that Germany is at war, because a merciless enemy has declared war on them.

  “De grote meerderheid van de Duitsers wil niet inzien dat Duitsland in oorlog is, omdat een genadeloze vijand hen de oorlog heeft verklaard.

  “They do not want to see that war has been declared on Western civilisation.

  “Ze willen niet zien dat aan de westerse beschaving diezelfde oorlog is verklaard.

  “They accept defeat and docilely do what jihadists want them to do: they submit.”

  “Ze accepteren de nederlaag [geven op] en doen onderdanig wat de jihadisten willen dat ze doen: zij geven zich over”.

  Like

 9. Henk.V zegt:

  ”De grote meerderheid van de Duitsers wil niet inzien dat Duitsland in oorlog is, omdat een genadeloze vijand hen de oorlog heeft verklaard.”
  Wij kunnen het woord ”Duitsers” eigenlijk wel vervangen door net gelijk welke andere nationaliteit..
  Alleen de inwoners van Polen, Hongarije en Tsjechië vormen hier een uitzondering op, omdat de bewoners van deze voormalige Oostblok landen uit hun communistische periode een zintuig voor dictatuur hebben overgehouden.
  Zij onderkennen de symptomen van onderdrukking en vrijheidsberoving van af het eerste moment!
  Dat de EU een kolossale inbreuk maakt op onze vrijheid behoef hier niet uitgewerkt te worden..

  Ik vrees dat de volgende fopspeen die de politiek correcte Pro EU overheden hun burgers voortdurend voorhouden, heel goed werkt:
  WAT ER OOK GEBEURT IN ONS LAND, Met ONZE ECONOMIE gaat het PRIMA.!!

  De consequentie van deze vorm van hersenspoeling is dat, na elke gewelddadige aantasting van het openbare leven door aanslagen, inbraken, moorden, berovingen, aanrandingen en verkrachtingen door mensen met een zeer voorspelbare achtergrond, onze overheid en de mainstream media steevast ALLEREERST voornoemde achtergrond wordt onderbelicht , wat de aandacht voor de daders afzwakt en daarom zien wij altijd dat na elke schok die de burgerij heeft ondervonden de rust betrekkelijk snel terug keert!.
  De overheden weten heel goed dat zij een beïnvloedingsmethode toepast die er op is gericht hun burgers laten wennen aan dingen waaraan geen enkele burger ooit zou moeten wennen!
  Let wel! Het betreft hier gebeurtenissen die met geen mogelijkheid ooit tot het normale leven in een vrije rechtsstaat kunnen worden gerekend.
  De krompraat van onze ‘’overheden’’ komt hier op neer is dat wij steeds te maken hebben met willekeurige vormen van aantasting van onze vrijheid en welzijn en men geen idee heeft uit welke hoek er weer een stel gestoorde types zullen op duiken. Deze onzin ontstaat ,omdat de overheden gewoon weigeren het voor de hand liggende verband tussen daders en hun daden te benoemen!
  Daarom komen de overheden niet verder dan algemeen wazige voornemens.
  En zo rennen de politiek correcte politici als hondjes achter hun eigen staart aan Wij hoeven er niet op te rekenen dat onze elites tot iets komen, wanneer men blijft denken dat je niet kunt voorzien wat ons verder nog te wachten staat
  Geert Wilders, de enige politicus die heel goed weet uit welke hoek de vijandelijkheden altijd komen , reikt zijn collega’s in de Tweede Kamer genoeg ideeën aan, waarmee de problemen definitief kunnen worden aangepakt,..
  Hem wordt altijd verweten dat hij GEEN PLANNEN HEEFT..

  En zo blijven we zien dat de islam planmatig weer eens uit beeld wordt gemanoeuvreerd en als gevolg daarvan BUITEN DE DISCUSSIE gehouden..
  En dan is de ‘’oplossing daar’’: De economie draait op volle toeren draait ,DUS WAAR MAKEN WIJ ONS EIGENLIJK DRUK OVER??
  HOE ZO CONFLICT MET DE ISLAM?? Het leven kan verder WEER NORMAAL VERLOPEN.

  Nog niet eerder in mijn leven zag ik overheden en media aan het werk die ik als een stelletje criminelen ben gaan zien.

  Liked by 3 people

 10. Marc zegt:

  “De onderwijs-curricula werden veranderd.”

  Hieronder wordt als onderdeel voor Tijdvak 5: tijd van ontdekkers en hervormers (1500-1600) / Renaissancetijd / 16e eeuw de volgende eis voor 2018 beschreven:
  “de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe, onder andere in de vorm van de kruistochten”

  Het gaat hier dus om een item dat leerlingen worden geacht te kennen en toe te passen.

  Kijkt u even goed mee. In de tijd van Ontdekkers en Hervormers (15e eeuw) wordt dus omschreven de expansie van de christelijke wereld. Dit deel van de eis / omschrijving is juist.
  Maar dan: “… onder andere in de vorm van de Kruistochten”.

  Twee vervalsingen van de geschiedenis vinden hier plaats. De eerste is makkelijk te doorzien: iedereen weet dat de Kruistochten behoren tot de 11e en 12e eeuw! Dus als de ‘christelijke expansie’ behoort tot de 15e eeuw, kan een bewijs daarvan nooit vierhonderd jaar eerder gevonden worden. Of wel soms?
  De tweede is wat moeilijker, en wezenlijk veel doortrapter: het is namelijk zo dat de als exameneis gestelde formulering van ‘de expansie van de christelijke wereld naar buiten toe’ in eerste instantie lijkt te slaan om expansie in de islamitische wereld, terwijl die feitelijk plaats vond in de zojuist veroverde Amerika’s. De crux zit ‘m erin dat ‘expansie van de christelijke wereld’ (in eerste aanleg dus ‘in de West’) voorafgegaan werd door de Ontdekkingsreizen. Ook dit weet iedereen. Maar waar niet iedereen bij stil staat is dat de impuls tot deze Ontdekkingsreizen ontstond op het Iberisch schiereiland tegen de tijd dat de Reconquista op het punt stond voltooid te worden. Meer in het bijzonder spreek ik hier dan over de Portugezen. Hun koning Hendrik de Zeevaarder legde de basis voor het reizen van Europeanen over de hele wereld door verkenningstochten, eerst langs de Afrikaanse kusten, later de rest van de wereld. Hierbij moest de angst om van de platte aarde af te varen overwonnen worden. Die overtuiging van ‘de platte aarde’ ging in die tijd zeer diep. Er was dus verdomd veel lef voor nodig om zulke reizen te wagen.

  Wat konden de drijfveren zijn voor een Portugese vorst de diepe angst toch te trotseren, en op verkenningstocht uit te gaan?
  Heel eenvoudig: na achthonderd jaar bezetting door Berbers en Arabieren hadden Portugezen in 1437 (de Spanjaarden vijftig jaar later) het islamitische juk kunnen afschudden. Ze wilden nog steeds goederen uit China en India ontvangen, maar wilden niets meer met die onderdrukkende beestachtige moslims te maken hebben!
  Dus het zich onafhankelijk opstellen van islamitische handelaren (Arabieren, Turken) was dus de drijfveer tot de Ontdekkingstochten. Hieruit volgde het vroege kolonialisme, en dan pas de ‘expansie van de christelijke wereld naar buiten toe’, dus naar de Amerika’s, Afrika ten zuiden van de Sahara en Azië. De islamitische wereld werd in die tijd nu juist gemeden als de pest!

  Dus … hier zien we anno 2017/2018 een aanpassing van ons onderwijs-curriculum door middel van een flink staaltje van geschiedvervalsing!!!

  Heeft u kinderen of kleinkinderen die schoolgaand zijn? Dan weet u nu dat zij met leugens opgevoed worden, zonder dat u hierover geïnformeerd bent!

  Like

 11. tippelaar zegt:

  Er moeten nog veel meer duitsers slachtoffer worden van de islam. Mischien snappen ze het een keer. Ik hoop het. Maar als ik die vetnekken van de duitse regering en het parlement zie, dan zie ik mensen die in de toekomstg wel eens eens heel gevaarlijk kunnen zijn voor europa. Ze halen zo de oude symbolen weer uit de kast, poetsen ze op met andere onderschriften en daar gaan ze weer.

  Like

 12. Wachteres zegt:

  “Oude monumenten en musea zullen misschien wel vernietigd worden. Kijk alleen maar naar wat de black-hooded-supporters van “Antifa” [ze dragen een zwarte capuchon] – een “antifascistische” beweging, waarvan de acties volledig fascistisch zijn – doen met standbeelden in de Verenigde Staten”

  Kijk wat IS in het Midden-Oosten doet. De aanhangers hebben prachtige, onvervangbare, oude cultuur vernietigd. En van dit ongedierte hebben wij er duizenden in de EU:

  “De kathedraal van de Sagrada Família van Barcelona werd alleen gespaard dankzij de onhandigheid van een terrorist, die niet wist hoe hij met explosieven om moest gaan. Andere plaatsen zijn misschien niet zo gelukkig”.

  Like

 13. Pingback: 2018: De islamitische toekomst van Europa! | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s