Insjallah: wat ons weldra concreet te wachten staat

Screenshot_65

(Door: Barbara Köster – Vertaling: E.J. Bron)

Iedereen heeft het over islamisering. Geen dagelijks nieuws, waarbij niet secundair de islam opduikt. U denkt dat dit het hoogtepunt zou zijn geweest? Helemaal fout. Hier leest u wat er allemaal nog heel concreet gaat gebeuren: van uw hond via uw wijnvoorraad tot aan uw homoseksuele buren!

Een woord gericht tot u, vereerde lezers, voor het geval dat u de islam niet als een probleem voor uzelf beschouwt. Ik wil graag proberen aan te tonen welke mogelijkheden zich voordoen en wat u stimuleert wanneer u diegenen ondersteunt die islamisering accepteren of er zelfs met opzet voor zorgen. U moet zelf beslissen of u zo wilt leven:

Aan alle huis- en woningeigenaren en huurders:

U bezit uw onroerend goed onrechtmatig. Rechtmatig behoort het de moslims toe. Dit geldt ook voor levende have, dat u tot nu toe als uw eigendom beschouwde. Voor de praktische overdracht van uw vermeende eigendom aan de echte eigenaren is echter de tijd nog niet rijp.

Aan alle vrouwelijke alleenstaanden:

U zou zo snel mogelijk moeten trouwen, of u zult bij uw ouders, ooms of broers en zussen moeten gaan inwonen. Een alleenstaande vrouw is een prostitué. Verhuurders mogen aan zulke vrouwen geen woonruimte verhuren. Woongemeenschappen van vrouwen en mannen, die geen familie van elkaar zijn, zijn in de islamitische cultuur eveneens niet mogelijk. Ook hier geldt het ontuchtvermoeden.

Aan alle mannelijke alleenstaanden:

U zult eveneens zo snel mogelijk trouwen. Ongetrouwde mannen worden niet graag gezien in de islamitische samenleving. Het huwelijk is quasi religieuze plicht.

Aan alle homoseksuelen:

U zou hiervan op de hoogte moeten zijn. Voor u geldt de doodstraf.

Aan alle getrouwde mensen:

Het huwelijk volgens islamitisch recht bestaat alleen tussen man en vrouw, waarbij een man tot vier vrouwen mag hebben. Het islamitische huwelijk is een vruchtgebruikovereenkomst. De man verwerft het recht op het gebruik van de geslachtsorganen van zijn vrouw(en). Vanzelfsprekend bestaat daarom het strafbare feit van verkrachting binnen het huwelijk niet. Voor de mannen geldt het voorbeeld van de profeet Mohammed; zij zijn in de verbinding met hun vrouw de profeet. Hier gaat het om bevelsmacht. Voor vrouwen is niet het voorbeeld van Mohammed maatgevend, maar dat van zijn vrouwen. Hier gaat het om gehoorzaamheid. De man-vrouw relatie is er eentje van macht en ondergeschiktheid. Familiebinding heeft voorrang op huwelijksbinding. Met familie wordt in de islam niet het geïsoleerde kleine gezin bedoeld, dat als westers decadentieverschijnsel geldt, maar de uitgebreide grote familie. Terwijl de familie als sociale eenheid in de islam onaantastbaar is, is het huwelijk altijd kwetsbaar door het gemak waarmee mannen de scheiding kunnen doordrukken, door gemaskeerde prostitutie zoals het tweede huwelijk en door de toestemming tot het concubinaat.

Aan alle vaders:

De kinderjaren worden in de islamitische cultuur niet gewaardeerd. Kinderen hebben geen rechten, ze behoren tot het goed. Als u zich verantwoordelijk voelt voor uw kind, uw eigen welzijn minder belangrijk vindt dan dat van hem, wellicht zelfs regelmatig met hem een spelletje doet, bent u net zomin serieus te nemen als het kind. U alleen moet respect krijgen, de vader, en dit moet u afdwingen. U kunt naar eigen goeddunken over het kind beschikken, het moet u blindelings gehoorzamen, zoals het Allah blindelings moet gehoorzamen. Kinderen moeten alle ouderen en sterkeren gehoorzamen. Ook een volwassen man blijft altijd zoon van zijn vader en kan alleen zelfstandige autoriteit verkrijgen door de heerschappij over vrouwen en kinderen.

Aan alle moeders:

Kinderopvoeding is een taak van de familie en dus die van u als vrouw en moeder. U hebt echter desondanks slechts een beperkt recht op uw kinderen. In geval van scheiding kan uw ex-man een zoon tot de leeftijd van zeven jaar, een dochter tot de puberteit onder uw hoede laten, daarna komen ze bij hem. De wettelijke vertegenwoordiger is altijd alleen maar de vader. Organisaties om de families te ontlasten, zoals crèches en kleuterscholen, zijn niet noodzakelijk. Ze zijn zelfs schadelijk, want ze vernietigen het familiaire relatienetwerk. Familie is een norm, die vervuld moet worden en niet alleen maar een begrip ter omschrijving van familielidmaatschap.

Aan iedereen met familieleden die zorg nodig zijn:

De verzorging is eveneens familiezaak. Een islamitische gemeenschap beschouwt zichzelf er in principe niet toe verplicht om taken van de familie over te nemen. Het zou voorstelbaar kunnen zijn dat vermogens van liefdadige instellingen, die zich tot dan bejaarden- en verzorgingstehuizen exploiteerden, over te hevelen naar islamitische stichtingen, die daarna armenzorg in hun zin uitoefenen.

Aan alle meisjes en vrouwen die graag fietsen:

Bekijk de film “Het meisje Wadjda”!

Aan alle hondenbezitters en diegenen die graag een hond willen:

Honden zijn onrein en mogen niet in huis gehouden worden. Zwarte honden moeten gedood worden.

Aan alle wijnboeren, bierbrouwers, jeneverstokers en iedereen die een slokje weten te waarderen:

Alcohol is verboden. Dit omvat het verbod hem te produceren, te verkopen en te consumeren. Wijnkelders, brouwerijen, stokerijen, slijterijen zouden bezoek van de Kalasjnikov kunnen krijgen, die de bestanden vernietigt en de eigenaar ruïneert. Zo wordt dat in islamitische landen gedaan. Wijnconsumptie wordt bestraft met stokslagen. In Iran kan bij de derde veroordeling wegens het drinken van alcohol de doodstraf worden opgelegd. De vernietiging van complete cultuurlandschappen aan de Rijn en de Moezel, in de Pfalz, in Baden en Franken, om slechts de grotere in Duitsland te noemen, zou slechts een kwestie van tijd zijn. Hellingen kunnen verwilderen, terrassen en vlaktes zouden geschikte bouwgrond voor nieuwe dorpen kunnen zijn.

Aan alle varkensfokkers en ham-veredelaars:

In de islamitische eetcultuur bestaat geen ham of wat voor soort varkensvlees dan ook. Deze gerechten zijn onrein. Aan deze opvatting zal nauwelijks iets veranderen. Uw bedrijf heeft weinig toekomst.

Aan alle vegetariërs en veganisten:

Uw manier van leven wordt in de islamitische cultuur niet graag gezien. De profeet heeft gezegd: “Wie veertig dagen lang geen vlees eet, diens karakter wordt slecht.” Het getal “veertig” dient niet letterlijk genomen te worden, het staat voor een langere periode, maar niet voor een zeer lange tijd, anders zou daar “veertig jaar” staan.

Aan alle lottodeelnemers en andere gokkers evenals de organisatoren:

Gokspelen zijn verboden.

Aan alle werknemers van verzekeringen:

Verzekeringen gelden als gokspel en zijn dus verboden.

Aan alle medewerkers van banken:

U zult zich verder moeten bekwamen in islamitische bankleer.

Aan alle vrouwelijke artsen en verpleegsters:

U mag alleen nog meisjes en vrouwen behandelen en verplegen. Vrouwen zijn mensen die er als vrouwen uitzien en niet zulke die zich vrouw voelen.

Aan alle artsen en ziekenbroeders:

U mag zich alleen nog bezighouden met jongens en mannen. Beslissend is ook hier de eigen waarneming.

Aan alle kappers en kapsters, masseurs en masseuses, fysiotherapeuten en fysiotherapeutes:

U mag alleen mensen van uw eigen geslacht behandelen.

Aan alle psychotherapeuten:

Uw beroep is in de islamitische cultuur tamelijk exotisch. De psychoanalyse werd niet door een moslim uitgevonden. De islam doet niet aan introspectie, maar laat uitkijken naar de externe vijand. Afwachten of het hen lukt hun werk te blijven uitoefenen.

Aan al diegenen die bij de kerken werken:

Er wordt verwacht dat u zich nog veel onopvallender gedraagt dan nu al het geval is.

Aan alle monniken en nonnen:

Uw stand is in de islam verboden. Kloosters hoeven niet beschermd te worden. Het vermogen, inclusief de onderhouden onroerende goederen, zou in een islamitische stichting vast en zeker eveneens welkom zijn.

Aan alle vrouwelijke rechters:

In de islam is het niet toegestaan dat vrouwen rechtspreken. U wordt ontslagen.

Aan alle rechters:

De huidige rechterlijke organisatie zal verder onder druk komen te staan. Recht en justitie zijn belangrijke terreinen van de islam, die hij ook wil bezetten. Het doel, de invoering van de sharia en een islamitisch rechtswezen, eerst voor moslims, daarna voor iedereen, wordt nooit uit het oog verloren.

Aan alle leraren/leraressen, mannelijke en vrouwelijke leerlingen en studerenden:

Bij colleges is sprake van seksescheiding. De lesroosters worden geïslamiseerd. Het leerplan van ISIS ziet er bijvoorbeeld zo uit: van buiten leren van de koran, lezen, schrijven en basiskennis rekenen. Voor jongens komt daar militaire opvoeding bij. Om tot een universiteit te worden toegelaten, is het noodzakelijk de koran van buiten te kennen.

Aan alle curators en bezoekers van kunstmusea:

Er zal niet zoveel meer ten toon te stellen en te zien zijn. Standbeelden zijn verboden, afbeeldingen van mensen eveneens.

Aan alle galeriebezitters en kunsthandelaars:

Misschien helpt een overstap naar islamitische kunst.

Aan alle musici, zangers, concertbezoekers en muziekhandelaars:

Componisten zoals Bach, Händel, Haydn, Beethoven, Mozart, Mahler, Schönberg zijn in de islamitische cultuur onbekend. Opera en symfonieconcerten, instrumenten zoals orgel en piano behoren eveneens niet tot het cultuurgoed. Het vernietigen van muziekinstrumenten is gerechtvaardigd. De vrouwelijke zangstem bedreigt de moraal. Muziek en dans worden slechts in zoverre geduld dat zij de zinnen niet prikkelen. Als hoogste kunstvorm in de islam geldt het reciteren van de koran. Zij is in zekere zin de “muziek” van de islam.

Aan alle dansers en dans-enthousiastelingen:

Ballet is onislamitisch. Dans is verboden. Dit blijkt alleen al uit het verbod op seksevermenging in het openbaar en bovendien uit het verbod van opwindende prikkels die van muziek en bewegingen uitgaan. Er zal dus geen gedoe meer zijn rondom het een of andere opera-bal, dat behoort tot het verleden.

Aan alle sporters en sportfans:

Sport is heidens. Olympische Spelen zijn afgodendienst (dit was bijvoorbeeld ook de kerkvader Tertullianus van mening, opnieuw een voorbeeld voor het voortleven van het vroege christendom in de islam. De Olympische Spelen waren inderdaad een feest ter ere van de antieke goden).

Aan alle dichters, schrijvers, dramaturgen en lezers:

Lyriek wordt zeer gewaardeerd in de islamitische cultuur, echter alleen in gebonden taal. Het drama heeft geen plaats in de islamitische traditie. De roman is ondanks de Egyptische Nobelprijswinnaar voor Literatuur, Nagîb Mahfûz, altijd nog vreemd en wordt door veel religieuze autoriteiten afgewezen, omdat hij kunstmatige werelden creëert, die afleiden van Allah. Vooral science fiction is een aanmatiging en godslastering, omdat alleen Allah de toekomst kent. In plaats van romans te schrijven en te lezen, adviseert men zich bezig te houden met de koran.

Aan alle modemakers:

Mode voor vrouwen op de voormalig westerse wijze zal alleen nog in familiekring of alleen in zuiver vrouwelijk gezelschap te dragen zijn. Uw ontwerp en uw aanbod zou u daar op moeten afstemmen. Ook de mannenkleding zal veranderen. Stropdassen zullen verdwijnen (alleen al vanwege de kruisvorm), vooral die van zijde, omdat zijde voor mannen verboden is.

Aan alle parfummakers:

Alcohol wordt als grondstof voor parfum afgewezen. U moet leren om parfums op oliebasis te produceren.

Tot slot aan alle mannen:

De decadentie van de ontbrekende wil tot macht over vrouwen is afgelopen.

En aan alle vrouwen:

Omdat een geëmancipeerde vrouw in de hel komt, is het de plicht van de gemeenschap haar voor deze emancipatie te behoeden. De ware emancipatie is zedelijkheid. Zedelijkheid is bevrijding. Ook verboden en betutteling zijn ware emancipatie. Gevangenschap is geven van bescherming. Ongehoorzame vrouwen zijn geen vrouwen.

Dank u voor uw aandacht!

Bron:
https://philosophia-perennis.com
Auteur: Barbara Köster

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", gezond realisme, Islam, islamitische ideologie, islamofascisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

33 reacties op Insjallah: wat ons weldra concreet te wachten staat

 1. delamontagne zegt:

  Ook zullen de musulmannen nog vrijpostiger en meer vrijmoedig worden dan ze nu al zijn……………….

  VERDWAALD ? of in de verkeerde buurt !

  Liked by 9 people

 2. Statler & Waldorf zegt:

  En gezien de te verwachten uitslag van de Duitse verkiezingen vandaag vinden driekwart van de Duitsers dit een fijn vooruitzicht en trekken de rest van Europa mee in hun kielzog.
  Een prestatie van formaat om binnen een paar decennia Europa naar de ratsmodee te helpen.

  Liked by 5 people

 3. Theresa Geissler zegt:

  Insj’allah, ja (zo allah het wil). MAAR WIJ WILLEN HET NIET!!
  Het meeste van wat hier wordt vastgesteld, weten wij inmiddels trouwens, tenminste, als we het WILLEN weten. Alleen dat van die veganisten kon nog wel eens een extra koude douche voor Links zijn. Mogelijk wisten die DAT nog niet! Ha ha!
  En van alle feiten betreffende de emancipatie kijken de Feministen weg, omdat het niet beantwoordt aan hún gecreëerde vijandbeeld.
  Toch zou ik nog altijd wel eens graag willen weten, wat het effect zou zijn, als je Links kon dwingen, artikelen als dit eens metterdaad te lézen; wat dan de reactie zou zijn…

  Liked by 5 people

  • Statler & Waldorf zegt:

   @Theresa
   ‘Als je links kon dwingen, artikelen als dit eens metterdaad te lézen; wat dan de reactie zou zijn…’
   Dat maakt niets uit, feiten doen er niet toe.
   En ik zeg het nog maar een keer.
   Cognitieve dissonantie is een linkse kwaal waarvan je het nooit kan winnen.

   Liked by 1 persoon

 4. Cynicus zegt:

  Een heel duidelijk artikel waarvoor dank

  Het geeft alweer aan dat de islam totale onderwerping eist aan de islam

  Het woord islam betekent onderwerping aan de islam

  Liked by 3 people

 5. Draco zegt:

  Wanneer de salafisten mijn straat inrijden trap ik ze het gemeenteplantsoen in en laat ik andermans rottweilers en deutsche herderts op ze los. Geen genade voor de vijanden van ons volk!!!

  Liked by 2 people

  • tippelaar zegt:

   Dat kunt u wel zeggen Draco maar bedenk eerst eens even dat uw overheid totaal geen genade met u heeft. U wordt door de politie gearresteerd en door de rechter veroordeeld waarna u in het gevang terecht komt. De salafisten die daarna uw bezit vernielen en uw huis in brand steken worden met rust gelaten omdat de overheid daar BANG van is. Ook rechters e.d. hebben familie en een huis. Kijk eens wat er bij Baudet gebeurde, dat is nog maar het begin. De PVV wil in de gemeenteraden. Prima idee maar wie wil dat doen, gemeenteraadslid voor de PVV, het is bijna een poging tot zelfmoord. De linksen hebben ook Pim omgebracht. Zij zullen nog veel meer moorden plegen.

   Liked by 4 people

   • Cynicus zegt:

    Dat klopt het motto van links is; wat niet mag zijn is niet. Dus alles wat hun onwelgevallig is moet kapot. Uiteindelijk vreet links zijn eigen kinderen op. Zie Mao’s rode gardisten zie Pot Pot. Links wordt aangestuurd door sluwe satanische geheime genootschappen die Moloch vereren (een soort zichzelf volvretende duivel). Die moloch moet gevoed worden met menselijk leed en vernietiging. Links is samen met de islam het kwaad omdat het vernietiging en oorlog nastreeft. Links wil geen creartie en opbouw en rust vrijheid vrede en welvaart. Links heeft nijd van ALLES en loert ALTIJD naar manieren om mensen kapot te maken. Links blijft ALTIJD ageren en provoceren en treiteren en pesten. Links is ZIEK !!
    Links is VALS !! Links GUNT NIKS !!
    Kleine voorbeelden
    Zeiken en ageren tegen
    -open haarden
    -vlees eten
    -dieselauto’s
    -alle andere auto’s
    -barbecuen
    -mensen die wat bij verdienen met air bnb
    -scooters
    -mensen die zwarte piet leuek vinden
    – mensen die vuurwerk afsteken
    -boeren en andere voedselproducenten
    -mensen die bramen plukken
    -mensen die de Nederlandse vlag buiten hangen
    -mensen die geen massa-immigratie willen
    -mensen die balen van genderneutraal gezeik
    -mensen die voor Trump zijn (links likt nog liever de reet van Kin Jung Un)
    -mensen die voor Israel zijn

    Links is continu op OORLOGSPAD tegen degenen die men niet wil dat is.
    Links is de GEDACHTENPOLITIE !!!!!!!

    Links is de DDR, Stalin, Mao, Pol Pot en Hitler. Links is duivels en satanisch in de Herbreeuwse betekenis van aanklager/tegenstander. Vandaar ook dat continu ageren en aan de kaak stellen.

    Liked by 3 people

 6. erik zegt:

  “De Olympische Spelen waren inderdaad een feest ter ere van de antieke goden”.
  Wáren? Nee hoor, het is nog zo, kijk maar eens naar de inwijdingsrituelen bij de aanvang van de spelen.

  Liked by 1 persoon

 7. Tistochwat zegt:

  Die mohammedanen lijden allemaal aan een dwangneurose: islam.

  Liked by 2 people

 8. Sabeltant zegt:

  Een beetje meer van dit zal de ogen hopelijk openen.
  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/3266208/2017/09/23/Het-broeit-in-Borgerhout-Zelfs-hun-eigen-ouders-zijn-bang-van-die-boelzoekers.dhtml

  De verkiezingsuitslag bevestigd het.

  Het is gewoon nog niet erg genoeg.

  Like

 9. Bob Fleumer zegt:

  Wat allah tegen mohammed zei; LEES zeg ik tegen Rutte LEES! en laat de weinige cellen in je hersens hun werk doen!

  Like

  • Oeps48 zegt:

   Allah zei helemaal niks tegen Mohammed. Die allah bestaat niet eens. Hij is slechts een bedenksel van een perverse Mohammed, Mohammed had gewoon teveel fantasie.

   Like

 10. Avidia zegt:

  Eer ik ook maar een islamiet zal gehoorzamen, trouwens, gehoorzaamheid is niet mijn sterkste kant.

  Like

 11. boorzalf zegt:

  Lijkt wel het politieke programma van Groen-Slinkx. Met imam Arafat voor op.

  Liked by 2 people

 12. koddebeier zegt:

  Op naar de ondergang ! Met de islam worden we 1000 jaar in de tijd terug geworpen !

  Like

 13. texel zegt:

  Goed artikel en geheel waar, dit waren de zaken waar ik tijdens mijn verblijf in het M.O ook mee te maken had. Dus dit artikel is echt niet bedacht of onzin, het is pure waarheid!.

  Liked by 1 persoon

 14. Stef zegt:

  Het belangrijkste struikelblok is de geestelijk gehandicapte socialist waardoor de media alle macht heeft.

  Liked by 1 persoon

 15. Republikein zegt:

  De angst slaat me om het hart, als consumerende gokker met een deuntje op de achtergrond.
  De rest is bijvrouw, uh, k bedoel bijzaak.

  Liked by 1 persoon

 16. J. C. Th. Köhler zegt:

  Bekijk de film “Het meisje Wadjda”!

  Zo’n film (met afbeeldingen van personen) mag ik niet bekijken, is niet halal.

  j.c.th.kohler@ziggo.nl

  Like

 17. Cynicus zegt:

  Wat betreft Noord Korea… De zogezegde wereldorde van de VN heeft al heel lang steken laten vallen. Dit rare Noordkoreaanse regime is op of overleven uit of zoveel mogelijk vernieting………

  Like

 18. Nicole.de waele zegt:

  De kerk heeft.ons al eens zot gemaakt in de jaren 50 dus zotte r kunnen we niet worden.😬 en wat van ons is moeten ze afblijven we hebben de staat al en da zijn grote dieven

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s