De paus van de islam

Screenshot_81

(Door: Robert Spencer – Vertaling: E.J. Bron)

Alsof paus Franciscus nog niet genoeg onzin zou verkondigen door valse liefdadigheid te prediken en een toegeeflijke ignorantie tegenover de jihadistische bedreiging aan de dag te leggen. Nu had hij in het Vaticaan een ontmoeting met Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al-Issa, de secretaris-generaal van de Islamitische Wereldliga, een groep met financiële verbindingen tot de jihadistische terreur.

FrontpageEuropeNews

Tijdens de ontmoeting bedankte al-Issa de paus voor zijn “faire standpunt” tegenover de “valse beweringen die het extremisme met de islam in verbinding brengen.” Met andere woorden, hij bedankte de paus voor diens huichelarij over de motivering van de ideologie van de jihadistische terreur om zodoende de islam schoon te wassen.

Ik heb niets tegen de ontmoeting van de paus met deze man, niet in de laatste plaats, omdat Jezus een vriend van de belastinginners en zondaren. Maar de ontmoeting schijnt een nietszeggend goed gevoel gesprek geweest te zijn, waarschijnlijk aangevuld met enkele listige Dawa-spreuken van al-Issa. Breitbart News meldt dat “de beide mannen volgens berichten hun opvattingen over enkele ´aangelegenheden van gemeenschappelijk belang´ zouden hebben uitgewisseld, waaronder vrede en wereldwijde harmonie, en ze hebben de vreedzame coexistentie besproken en de verbreiding van liefde.”

De verbreiding van liefde. Ja, precies daarom gaat het in de Islamitische Wereldliga.

Ook is dit niet de eerste keer dat een islamitische leider de paus ervoor heeft bedankt dat hij zo nuttig is. Volgens “Crux” bedankte juli jongstleden de groot-imam van de Al-Azhar-universiteit in Cairo, Ahmed al-Tayeb, hem voor zijn “verdediging van de islam tegen de beschuldigingen van geweld en terreur.”

Werd er in de geschiedenis van de christenheid ooit een paus in Rome als “verdediger van de islam” bejubeld? Natuurlijk niet. Maar de katholieke kerk is een lange weg gegaan sinds de dagen van paus Callixtus III, die in het jaar 1455 zwoer “het ware geloof te verheerlijken en de diabolische sekte van de gewetenloze en ongelovige Mahomet in het oosten uit te roeien.”

Wanneer men een reis door de tijd zou kunnen regelen dat paus Franciscus Callixtus III zou ontmoeten, dan zou Callixtus “een beroerte kunnen krijgen”, want Franciscus is niet alleen verdediger van de islam, maar ook een verdediger van de doodstraf van de sharia voor blasfemie: nadat islamitische Jihadisten de karikaturisten van “Charlie Hebdo”, die Mohammed getekend hadden, vermoordden, rechtvaardigde de paus indirect de moordenaars, door te zeggen dat “het waar is dat men niet gewelddadig mag reageren, maar hoewel we goede vrienden zijn, als iemand een vloek uitspreekt tegen mijn moeder, dan kan hij verwachten dat hij wordt teruggeslagen, dat is normaal. Men kan niet de religie van anderen belachelijk maken. Deze mensen provoceren en dan kan zoiets gebeuren. De vrijheid van meningsuiting heeft haar grenzen.”

Voor de paus is de moord op mensen, die de blasfemie-wetten van de sharia minachten, dus “normaal” en geen terrorisme, omdat “christelijk terrorisme niet bestaat, joods terrorisme niet bestaat en islamitisch terrorisme niet bestaat. Ze bestaan niet”, zei hij in een rede afgelopen februari. “Er bestaan fundamentalisten en gewelddadige individuen bij alle volkeren en religies – en door intolerante generaliseringen worden ze sterker, want zij worden gevoed door haat en buitenlander-vijandigheid.”

Er bestaat dus geen islamitisch terrorisme, maar als men deelneemt aan “intolerante generaliseringen”, dan kan men “een klap verwachten”. De paus denkt blijkbaar, net zoals de Organisatie van de Islamitische Samenwerking (OIC), dat het probleem niet de jihadterreur is, maar de niet-moslims die over jihadterreur spreken. De moslims zouden vreedzaam zijn wanneer de niet-moslims zichzelf gewoon zouden censureren en de blasfemie-beperkingen van de sharia zouden toepassen met betrekking tot kritiek op de islam.

Want paus Franciscus heeft geen geduld met diegenen die over zulke dingen discussiëren: “Ik houd er niet van wanneer men over islamitisch geweld spreekt, want iedere dag, als ik de kranten lees, zie ik geweld.” Hij zei volgens “Crux” dat “wanneer hij de krant leest, dat hij dan leest over een Italiaan die zijn verloofde heeft gedood, of zijn schoonmoeder.” De paus voegde er aan toe: “Het zijn gedoopte katholieken. Het zijn gewelddadige katholieken.” Hij zei dat wanneer men van “islamitisch geweld” zou spreken, dan zou men ook over “katholiek geweld” moeten spreken.

Deze vergelijking gaat niet op, want Italiaanse katholieken die hun verloofde of schoonmoeder doden, handelen niet in overeenstemming met hun religie, terwijl de koran en de islamitische leren talrijke oproepen tot geweld bevatten.

Maar paus Franciscus, de verdediger van de islam, kan zich niet bezighouden met zulke kleinigheden. Ook schijnt hij bijzonder bezorgd te zijn over het feit dat al deze valse uitspraken over de motiverende ideologie achter de massale vervolging van de christenen in de afgelopen jaren precies deze vervolging begunstigd en mogelijk gemaakt heeft, want wanneer deze ideologie niet herkend en er tegen haar opgetreden wordt, dan zal zij ongehinderd haar gang blijven gaan.

De Roomse paus, van wie de katholieken denken dat hij het wereldlijke hoofd van de kerk zou zijn, zou een verdediger van het christendom moeten zijn, geen verdediger van de islam, de religie zich al vanaf het begin in oorlog bevindt met het christendom en de joods-christelijke beschaving. Dat er ooit een christelijk leider “verdediger van de islam” genoemd zou kunnen worden, werpt een veelzeggend licht op de absurditeit van ons tijdperk en de zwakte van de westerse wereld. De sluipende afgodenverering van het pausdom, dat tegenwoordig in de katholieke kerk aan de orde van de dag is, met veel te veel katholieken die ieder woord van de paus zo behandelen alsof ze een heilig orakel zou zijn, maakt de zaken alleen nog maar erger.

Kunt u zich de een of andere moslimleider voorstellen die “verdediger van het christendom” genoemd zou worden? Natuurlijk niet. De islamitische leiders zijn zich er meer bewust van dan hun alleraardigste verdedigers in het Vaticaan dat de islam de oorlog tegen de ongelovigen voorschrijft en niet de verdediging van hun theologische opvattingen.

Paus Franciscus is niet alleen catastrofaal eigenwijs met betrekking tot een duidelijk feit, dat door de dagelijkse krantenkoppen bevestigd wordt, hij bedriegt en leidt zijn volk op een dwaalspoor, via een zaak die uitermate belangrijk is en hij houdt het dom en volgzaam over de toenemende en voortschrijdende bedreiging.

“Laat hen varen; zij zijn blinde leidslieden der blinden. Indien nu de blinde den blinde leidt, zo zullen zij beiden in den gracht vallen.” (Mattheüs 15:14).

Bron:
https://de.europenews.dk

Bron oorspronkelijk artikel:
www.frontpagemag.com
Auteur: Robert Spencer

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", Christendom, Christenvervolging, cultuurrelativisme, Desinformatie, Dhimmitude, Eurabië, hersenspoeling, Hypocrisie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, katholieke kerk, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, Linkse christenen, Marxisme, meningsdictatuur, moralisme, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, Paus Franciscus, political correctness, propaganda, Rotzakken, sharia, Taqiyya, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

32 reacties op De paus van de islam

 1. Jean zegt:

  Die gevaarlijke gek zie ik het liefst tussen 6 plankjes.

  Liked by 1 persoon

 2. tippelaar zegt:

  Je mag niemand iets toewensen maar in dit geval zou het een geweldige opsteker zijn geweest als de Paus ter plekke door een moslim was aangevallen en misschien gedood. (je moet er wat voor hebben nietwaar!)Hadden al die stomme christenen direct geweten uit welke hoek de wind waaide en wat hen ook te wachten stond. Helaas blijft het bij wens denken maar je weet maar nooit, nieuwe ronde nieuwe kansen.

  Like

 3. Oeps48 zegt:

  Paus Franciscus is een jezuïet. De jezuïeten-orde is een satanische orde en zit hoog in de piramide. Het hoofd van de jezuïeten wordt de generaal genoemd. Alle jezuïeten hebben trouw en gehoorzaamheid aan de generaal gezworen. De generaal wordt ook wel de zwarte paus genoemd. Hij blijft voor de buitenwereld vrijwel onzichtbaar. De huidige witte paus is een jexzuïet en kan natuurlijk nooit verantwoording afleggen aan een ondergeschikte. Conclusie; paus Franciscus is de zwarte paus, die een witte jurk draagt.
  Malachias (1094-1148) was een grote helderziende Hij voorspelde, dat er nog slechts 112 pausen zouden komen. Hij heeft ze allen geïdentificeerd. Zijn hele lijst is uitgekomen. Volgens deze lijst is paus Franciscus de laatste paus en hij zou de kerk teniet doen. Het ziet er naar uit, dat ook deze voorspelling uitkomt.
  Nostradamus heeft voorspeld, dat deze paus uit Rome moet wegvluchten en op de vlucht wordt vermoord.
  Jan C. van de Heide heeft eind vorig jaar voorspeld, dat ·de Paus dit jaar in de gevarenzone komt en een lid van de Zwitserse Garde, met inzet van zijn eigen leven, de Paus zou redden.
  Hou overigens vrijdag 13 october even in de gaten !!!
  Op vrijdag 13 oktober 1307, werden vele leden van de ridderorde der Tempeliers op bevel van de Franse koning Filips en met instemming van de toenmalige paus gevangen genomen en beschuldigd van ketterij en eindigden hun leven op de brandstapel. De tempeliers hebben een belangrijke rol gespeeld in de kruistochten tegen de moslims.
  Toen Jacques de Molay (grootmeester de Tempeliers) in maart 1314 op de brandstapel stond riep hij uit: ‘God weet wie heeft gezondigd en onrecht heeft gepleegd. Spoedig zal ik hen die ons ter dood hebben veroordeeld voor God ontmoeten!’ Deze vloek werd spoedig waarheid. Hij vervloekte de Franse koning tot in de 13e generatie. (Ik heb ooit gelezen dat Louis XVI, die op de guillotine zijn leven eindigde, de 13e generatie was.)

  https://historiek.net/nog-maar-een-paus-te-gaan/20846/

  http://uitdediepte.nl/?p=4694

  http://www.jancvanderheide.com/component/content/article/46-horoscoop-en-voorspellingen/368-2016-voorspellingen-2016

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2013/03/Franciscus-van-Assisi-voorspelde-paus-die-vernietiging-zal-brengen

  https://mens-en-samenleving.infonu.nl/religie/71671-de-vloek-van-de-tempeliers.html

  Like

 4. delamontagne zegt:

  Ook, sommige, niet alle, Franse Bisschoppen helpen een handje mee met de Dhimmitude……………….
  */*/*/*

  Een “halal”-maaltijd met Bisschop Fonlupt van Rodez [Zuid-Oost Frankrijk ].
  ../././
  Een halalmaaltijd wordt georganiseerd door de culturele vereniging van moslims uit Rodez
  ( ACMR ).
  De “aanpassing” ( assimilatie ) van de Katholieken in Aveyron [ dept. waarin Rodez ligt ], is een vereiste. !
  Na de kerkraad die na Pinksteren eindigde is dit de enige aankondiging op het bord bij de Kathedraal de mededeling/uitnodiging om mee te doen met de, nogal late, Iftar-maaltijd.

  https://i1.wp.com/www.riposte-catholique.fr/medias/2017/09/thumbnail-7.jpeg?zoom=1.5625&resize=750%2C1015&ssl=1

  Like

  • fleckie zegt:

   Op 12.2.2017, vermeldde Giolio MEOTTI , van h. Gatestoneinstitute.org. reeds’ …’ISLAM VERSTERKT ZICH..IN..EUROPA..MET..DE..ZEGEN..VAN..DE..KERK’

   Like

   • fleckie zegt:

    HOOFDSTUK 12′ ………..JEZUIETEN……. uit boek ‘de GROTE STRIJD’, pag 642, , auteur E.White, , gedrukt door drukkerij Insulinde,,uitg. Veritas,den Haag……………’ in een Artikel in het DICTIONNAIRE d’Histoire. ecciesiastique van J.a.Bost( Fischerbacher,Parijs,en Beroud, GENEVE, 1884) wordt over dit onderwerp ondermeer ” het volgende gezegd: De orde werd in ..1534.. door Ignatius van Loyola gesticht..en..in..1540 ..door paus Paulus lll goedgekeurd. Ze wordt ook de ..SOCIETEIT van ..JEZUS ..( Societas Jesu) genoemd . In het begin had ze verschillende doelstellingen,maar heel kort na haar stichting moest ze door omstandigheden de strijd aanbinden tegen de..HERVORMING. Ze deed dat met een NIETS..en..NIEMAND..ontziende..hardvochtigheid..en behaalde daarbij successes die haar stoutste verwachtingen over overtroffen ….Door haar regels wil de orde ..van..elk..ordelid..een..ABSOLUUT ..WILLOOS ..INSTRUMENT van zijn. SUPERIEUREN ..maken. De theorie van de passieve ..gehoorzaamheid,waardoor het…INDIVIDUELE ..GEWETEN ..in zijn ontwikkeling wordt gebruikt,is samen met het pelagianisme ,dat ten grondslag light aan het hele stelsel, de inspirerende kracht ..van..de…JEZUIETENMORAAL…..waarvan sommige voorschriften streng zijn, en bedoeld zijn voor mensen..die..de..godsdienst..ernstig nemen, terwijl andere schrikwekkend..toegeeflijk zijn voor alle verdorvenheden, ..voor alle gepleegde ..of..nog..te..plegen Misdaden……..De JEZUIETENMORAAL wordt ..OOK..gekenmerkt..door..de..’orientatie van..de..bedoeling’: …men mag stelen, , lasteren en doden op voorwaarde dat men zich ver houdt van de ‘schuldige bedoeling’ en zich houdt aan de toegelaten bedoeling’, het ..verlangen .. om ..rijk.. te..zijn…om goed te doen,het verlangen..om..zijn..eer..en..Misschien..zijn..leven..te..redden’. ……….Dat de …spreekwoordelijke …kadavergehoorzaamheid…van de JEZUIETEN GEEN ..FABELTJE is , blijkt ook uit de volgende citaten . Niemand minder dan de stichter v.d.orde overtuigt ons daarvan door zijn voorschrift:” zij behoren zich te gedragen als een lijk, m.a.w. :’ als een kadaver’…………….Enkele leden van deze orde hebben de oorsprong, de beginselen en de doelstellingen v.d. ..Societas Jesu..uiteengezet in ..Concerning Jesuits, ed. Rev. john Gerard.S.J. uitgegeven in Londen(1902) door de ..Catholic ..Truth..Society. In dit werk lezen wij…:’Het leidmotief v.d. hele organisaties v.d. JEZUIETEN ORDE ..is…ABSOLUTE GEHOORZAAMHEID…St.Ignatius schrijft in dit ver band:’ Laat iedereen zichzelf ervan overtuigen dat zij die in gehoorzaamheid leven zich moeten laten leiden door de goddelijke Voorzienigheid die door hun SUPERIEUREN werkt. Zij behoren zich te gedragen als een lijk ,dat zich ook overal laat dragen en zich elke behandeling laat welgevallen ,of als de stok van een oude man, Die met zijn stol kan doen wat hij wil”…………….
    Deze absolute onderwerping wordt veredeld door de beweegredenen en zou volgens de stichter ‘stipt blijmoedig en volhardend moeten zijn: …Het gehoorzame lid v.d. orde doet met blijdschap wat zijn SUPERIEUREN hem voor het Algemene welzijn hebben opgelegd en is ervan overtuigd dat hij ..daardoor..volledig in..overeenstemming..met..Gods..wil..handelt” “. –Comtesse R. de Courson, in Concerning Jesuits, p.6. …..Zie ook : dr.H.Berkhof , De Geschiedenis der Kerk,pp200-203. Uitg. Callenbach, Nijkerk,1950). ..L.E.Dupin, A Compendious History..of..the..Church, 16 e eeuw ( cent.16) , ..ch. 33(London,1713, vol. 4, pp.132-135) …..(etc) aaa

    Liked by 1 persoon

 5. boorzalf zegt:

  De Anti Christ.

  Liked by 2 people

 6. fleckie zegt:

  Hoe zit het eigenlijk met…’economische’ BELANGEN’ … v.h.VATICAAN…, in de …MOSLIM-wereld?

  Liked by 1 persoon

  • Oeps48 zegt:

   @ fleckie (26 september 2017 om 09:02)
   Goede avond Dames en Heren.
   Dit is een hele goede vraag.Met alsmaar minder gelovigen en stijgende lasten, is de bodem normaliter snel in zicht, tenzij er een andere bron van inkomsten is.
   Volg de geldstroom.
   Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.
   Geld is nooit te vies, al stinkt het nog zo.
   Geld, dat stom is, maakt recht, wat krom is.

   Like

 7. koddebeier zegt:

  Franciscus de verrader van het christendom !

  Like

 8. Cathja zegt:

  Deze ‘paus’ is NEP. De vorige paus schijnt onder dwang tot aftreden gedwongen te zijn, terwijl de man niet ziek was, of niet in staat zou zijn zijn taken te volbrengen.
  Op een smerige manier is déze vuilak het Vaticaan binnen geloodst, en nu we hem wat langer meemaken en er veel bekend is geworden over hoe en waar hij in het leven staat, is mij duidelijk geworden dat hij beslist GEEN leider van de Rooms-Katholieke kerk op aarde is, maar een smerige kontlikker van de moslims. Een hartsvriend van de islam. Deze zogenaamde paus is een Judas, een verrader van het ergste soort! De islam is de anti Christ, en deze ‘paus’ gaat vriendschappelijk met hen om.
  Hoe durft hij zichzelf als hoeder van een wereldkerk te beschouwen?
  Deze man moet afgezet worden, eer hij nog meer onheil aanricht! En dat kruis om zijn nek kan hij ook beter maar afleggen. Verraders horen zoiets niet te dragen.

  Liked by 1 persoon

 9. BertG. zegt:

  Wat maken jullie je toch allemaal druk om een oude seniele man in een jurk.

  Like

  • boorzalf zegt:

   Deze seniele oude man haalt wel de islam binnen.

   Like

  • Cathja zegt:

   @ BertG. op 26/9 om 12:56

   Seniele oude man?? Vergis je niet in hem Bert! Hij is een zeer sluwe misleidende man, die het liefst alle rassen en volkeren met elkaar zou willen laten versmelten. Geen grenzen meer (geen muren, zoals hij dat noemt), maar de wereld is van iedereen, dus iedereen mag Europa binnen stromen. Hij heeft ook gezegd dat niemand illegaal is, en dat elke ‘vluchteling’ in elk land dezelfde rechten moet krijgen als de oorspronkelijke bevolking. Inclusief ID-kaart etc.

   Noem jij dat seniel? Hij weet drommels goed wat hij wil doordrammen! Hij is een fan van de NWO, en als ik me niet vergis heeft hij nauwe banden met de Bilderbergers.

   Nee, hij misbruikt zijn ‘kerkleiderschap’ enorm, door zich met zaken te bemoeien die niets meer met het paus-zijn te maken hebben, maar alles met de wereldpolitiek. Hij laat zich in met hele foute (moslim-)figuren, en daarom is deze nepperd een groot gevaar voor ons!

   Liked by 1 persoon

   • BertG. zegt:

    Klopt allemaal, maar waaraan ontleend die man zijn macht dan, en geven mensen hem blijkbaar dan ook die macht.
    Het is niet meer dan een vertegenwoordiger van 1 bepaalde geloof stroming.
    Die vertegenwoordigers van b.v. de refo of protestante kerk zouden dan net zo belangrijk moeten zijn in praatjes over de wereld.

    Liever niet, trouwens.

    Like

   • Cathja zegt:

    @ BertG om 18:09

    Ik schreef al eerder dat de vorige paus op slinkse en onrechtmatige wijze uit zijn ambt is gezet. Het schijnt dat hij werd bedreigd, omdat hij dingen binnen het Vaticaan aan de kaak wilde stellen die niet deugden. Dat kwam ‘hen’ daar niet goed uit.
    (Ik mocht Ratzinger overigens wel).
    Deze ‘paus’ is volgens mij zeer bewust naar voren geschoven, maar voor andere ‘doeleinden’ dan waarvoor een paus een paus is.

    Het verschil tussen een paus en een vertegenwoordiger van een protestantse kerk is deze:

    de paus ziet zichzelf als plaatsvervanger van Jezus Christus op aarde, en is bovendien het hoofd van de gehele Rooms-Katholieke kerk.
    Geen enkele protestantse dominee zal zichzelf als plaatsvervanger voor Jezus op aarde zien, én protestanten hebben geen ‘hoofd’ van een wereldkerk.

    Het gezicht van de paus is over (bijna) de hele wereld bekend, wat je niet kunt zeggen van welke protestantse dominee ook.

    Like

   • Oeps48 zegt:

    @ Cathja (27 september 2017 om 09:45)
    Goede avond Dames en heren.
    Paus Franciscus is een jezuïet.
    Het hoofd van de jezuïten heet de generaal en wordt ook wel de zwarte paus genoemd. Alle jezuïten zijn verantwoording schuldig en gehoorzaamheid verplicht aan de generaal. Een paus kan natuurlijk geen verantwoording afleggen aan een ondergeschikte. Derhalve is Franciscus de zwarte paus, die een witte jurk draagt.
    Met een jezuïet als paus, heeft deze geheimzinnige broederschap van Jezus carte blanche voor al hun zwarte en duistere activiteiten.
    Niets is, wat het lijkt, dat het is.
    Wat niet mag zijn, is niet.
    Maar de waarheid is verborgen in het volle zicht.
    Zalig zijn zij die kijken en zien.
    Zalig zijn zij, die luisteren en horen.
    Macht regeert vanuit het duister.

    Like

   • Aegolius cs zegt:

    @ Oeps48 27 september 2017 om 21:02

    De „gelovige“ van beide zijde worden als gevolg van de strijd op leven en dood in diverse hemels beloond. De ongelovigen als slaven van de islam behandeld dat uiteindelijk zal kunnen resulteren in het wereldkalifaat.
    Het zou de gemakkelijke weg zijn de toekomst te pronosticeren, ware het niet dat de economische landen over een breed technisch arsenaal van kern en andere bewapening is voorzien.
    Zoals ik eerder opperde: https://ejbron.wordpress.com/2017/09/16/geert-wilders-de-islam-is-geen-religie/#comment-673495
    Of het eerste of het laatste zal uitkomen? De wereld zal definitief (?) veranderen.

    Like

  • Aegolius cs zegt:

   Het bijbels geloof aangestuurd door het Vaticaan is minder bedreigend dan de islamitisch individuele interpretatie en uitvoerder van mohammed, denk ik zo?!

   Liked by 1 persoon

   • Oeps48 zegt:

    @ Aegolius cs (27 september 2017 om 16:59)
    De verovering van het vaticaan
    is de hoofdprijs voor de mohammedaan.
    Mocht het vaticaan vallen,
    dan is het gedaan met ons allen.
    Paus Franciscus doet het foute werk.
    Hij versjachert zijn kerk.
    Deze paus haalt de islam binnen.
    Wat gaan we daartegen beginnen ???

    Like

 10. delamontagne zegt:

  Dit moet paus Franciscus toch wel plezier doen.
  Bidden op het forum Romanum vlak voor het Colosseum
  Moslims welteverstaan…………
  https://reseaulibre.org/site/2017/09/26/la-chute-de-rome-video/

  Like

 11. Pingback: WHAT THE HELL IS WRONG WITH THIS WORLD? | eunmask

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s