Viceminister-president van Beieren, Ilse Aigner: “Wij verwachten minstens 7 miljoen achtergebleven gezinsleden”

Screenshot_85

Viceminister-president van Beieren, Ilse Aigner: “Wij verwachten minstens 7 miljoen achtergebleven gezinsleden“.

MERKEL´S DEFINITIEVE GENADESLAG TEGEN DUITSLAND IS BEGONNEN

Nee, U heeft het niet verkeerd gelezen. Een niet te bevatten 7 miljoen achtergebleven gezinsleden worden de komende tijd in Duitsland verwacht. Niet in 10 jaar tijd, maar reeds voor 2018. Deze achtergebleven gezinsleden houden in verband met de immigranten die hier nu al wonen. Voor de verkiezingen – herinnert U het zich? – was er nul komma nul debat over het thema immigratie. Dit thema werd zowel in de talkshows als in de berichten in de media compleet – dus voor 100% – weggepoetst. En ook Duitsland´s engel des doods, de scherprechter van de volkerenmoord op de Duitsers genaamd Angela Merkel, heeft op haar talrijke verkiezingsbijeenkomsten nooit één woord over dit aantal, dat haar zéér wel bekend is geweest, laten vallen.

Michael Mannheimer Blog

Als zij dit gedaan zou hebben, zou de CDU ver onder de 30% zijn uitgekomen – en de AfD zou een verkiezingsresultaat van om en nabij de 20% bereikt hebben. Zo echter werden de kiezers opnieuw misleid. Democratie? Die was er ooit. Wij hebben een duidelijke media- en partijendictatuur, die zich ongetwijfeld op één klein puntje duidelijk onderscheidt van andere dictaturen: andere dictaturen voeren geen politiek van aangestuurde volkerenmoord op hun volkeren door. Integendeel: ze schermen hun volkeren en landen hoe dan ook af tegenover vreemde invloeden.

Viceminister-president van Beieren Ilse Aigner houdt er rekening mee dat er door gezinshereniging zo’n zeven miljoen meer vluchtelingen naar Duitsland zouden kunnen komen

De mediaberichten momenteel grootscheeps over een “reusachtig succes” van de Jamaica-coalitie: slechts 200.000 “vluchtelingen” zouden er nog per jaar naar Duitsland komen. Alleen al dit aantal zou, als het waar geweest was, monstrueus zijn. Dat zou betekenen dat Duitsland jaar na jaar zoveel immigranten zou krijgen als Lübeck of Kassel inwoners heeft. Maar ook dit aantal is gelogen. Want het is quasi het nettocijfer van de immigratie. Minus de achtergebleven gezinsleden, die dan met zekerheid komen. En dat ziet er al heel anders uit.

Pas twee dagen geleden berichtte de “Augsburger Allgemeine” dat volgens de de verklaring van de Beierse viceminister-president Ilse Aigner rekening moet worden gehouden met achtergebleven gezinsleden met het ontzaglijk hoge aantal van 7 miljoen immigranten.

Dat is om en nabij zo veel als de deelstaat Niedersachsen aan inwoners heeft. Het komt, opdat men zich zo ongeveer een voorstelling kan maken van de grootte van dit aantal, zo’n beetje overeen met het inwonertal van Bulgarije (7.679.290) en bijna zoveel als Oostenrijk aan inwoners telt (8.308.906).

Dankzij krankzinnige politici zal Duitsland het komende jaar islamitische immigranten in de grootte van Bulgarije of Oostenrijk opnemen

Dus blijven wij erbij: Alleen al door de achterblijvende gezinsleden groeit Duitsland, wat het aantal inwoners betreft, met de omvang van een Europees land. Dat is de getalsmatige uitdrukking voor de politiek van de genocide tegen Duitsland en Europa. Doorgevoerd door het politieke establishment van Duitsland en van de EU – waarbij, wie zou dat jaren geleden gedacht hebben, ook de CSU in de aller voorste gelederen staat.

De laatste officiële prognose over in Duitsland aankomende “vluchtelingen” is een goede zes weken oud:

“800.000 zouden er dit jaar worden verwacht, zei minister van Binnenlandse Zaken, Thomas de Maizière (CDU), destijds. Nu zou hij een dergelijke prognose niet meer wagen. Van hem is er niet zo snel één te verwachten, zei de minister gisteren. Daar er over heel Europa geen functionerende aanpak van de vluchtelingen is, maar vele, elkaar gedeeltelijk tegensprekende schattingen in omloop zijn, is een serieuze verklaring nauwelijks mogelijk. “Maar ook dit aantal is fout. Zoals het aantal van Aigner van 7 miljoen eveneens fout zal blijken te zijn.

Wij islamcritici hebben er meerdere malen op gewezen dat Merkel na de verkiezingen alle dammen door zal breken en een bijbels aantal aan islamitische immigranten naar Duitsland zal brengen

Ik had er in mijn artikelen voor de verkiezingen meerdere keren voor gewaarschuwd dat na de verkiezingen 2017 de sluizen naar Duitsland definitief worden geopend. Merkel zal haar komende vier jaar ervoor gebruiken om Duitsland de definitieve genadeslag toe te brengen.

Ik schreef op 30-8-2017 in mijn artikel “Na de verkiezingen komt de invasie“:

“Wat ons wacht na de verkiezingen zijn miljoenen nieuwe moslims. Media en politiek houden daar hun mond over. Men wil geen slapende honden wakker maken. Men wil de genocide op de Duitsers voltrekken zonder dat deze het merken. Ondersteund wordt ze door een psychopathische elite – want anders kan men het gedrag van een kliek, die haar eigen volk wil uitroeien, niet beschrijven.”

Het gerenommeerde Gatestone Instituut bevestigt de cijfers van Aigner

De bekende wetenschapper en bevolkingsdeskundige aan het Gatestone Instituut, Soeren Kern, schreef al op 2 november 2015 dat hij voor Duitsland tot aan het jaar 2020 rekening houdt met 20 miljoen islamitische immigranten. Kern citeerde hierbij een analyse van Beierse politici, die dit aantal dus reeds in 2015 precies kenden:

“De islamitische bevolking in Duitsland zal zich binnen de komende vijf jaar bijna verviervoudigen en het ongelofelijke aantal van 20 miljoen bereiken – dat meldt een demografische prognose van Beierse politici.” (Bron) Kern citeert in zijn werk voorts de president van de Beierse Vereniging van Gemeenten, die dit aantal bevestigt:

Volgens verklaringen van de president van de Beierse Vereniging van Gemeenten, Uwe Brandl, staat Duitsland op het punt in het jaar 2020 20 miljoen moslims te herbergen. De groei van de islamitische bevolking in Duitsland betekent “een in diep ingrijpende verandering van onze samenleving”, die het gezicht van Duitsland voor altijd zal veranderen. Maar “wij kijken daarbij slechts toe”, aldus Brandl.” (Bron)

In een toespraak die hij 14 oktober tijdens een jaarbeurs hield, waarschuwde Brandl dat de onbeteugelde immigratie samen zou gaan met hoge kosten voor de Duitse belastingbetaler en tot sociale onrust zou kunnen leiden. Hij zei:

“Een uit vier mensen bestaande vluchtelingenfamilie krijgt tot € 1200,- maandelijks aan onderhoudskosten. Plús onderdak en verpleging. En gaat U dan eens naar een werkloze Duitse vader van een gezin, die misschien 30 jaar heeft gewerkt en nu met de zijnen slechts onbeduidend meer ontvangt. Deze mensen vragen ons of wij als politici dat werkelijk als eerlijk ervaren. (Bron)

Dat geldt ook voor de elektronische gezondheidskaart, die asielzoekers toegang biedt tot dezelfde gezondheidsvoorzieningen die Duitsers , die vele jaren lang in het ziekenfonds hebben meebetaald, ook ontvangen. Dit de bekritiseren als unfair heeft “niets te maken met racisme of rechts-radicalisme,” aldus de verenigingschef.

Soortgelijke zorgen als Brandl hebben ook de auteurs van een dossier van de Geheime Dienst,  dat sinds kort in de openbaarheid kwam. Daarin waarschuwen ze voor de groeiende politieke instabiliteit in Duitsland door de toestroom van meer dan een miljoen moslims dit jaar.

Het document – dat het dagblad “Die Welt” op 25 oktober 2015 in uittreksels heeft gepubliceerd toont aan dat de hoogste kringen van de Duitse Geheime Dienst en het veiligheidsapparaat meer en meer ontzet zijn met het oog op de consequenties van de door bondskanselier Merkel gevoerde immigratiepolitiek van de Open Deur.

In het zogenaamde “Non-Paper”(dat betekent dat de uiteindelijke initiatienemers van het geschrift anoniem zijn) wordt ervoor gewaarschuwd dat “een integratie van honderdduizenden illegale immigranten in Duitsland met het oog op het aantal en de reeds bestaande parallelle samenlevingen helemaal niet mogelijk” is. Verder heet het:

“Wij importeren islamitisch extremisme, Arabisch antisemitisme, nationale en etnische conflicten van andere volkeren alsook een ander begrip van recht en samenleving. …De Duitse veiligheidsautoriteiten zijn niet in staat en zullen niet in staat zijn om deze geïmporteerde veiligheidsproblemen en de hierdoor ontstane reacties van de Duitse bevolking op te lossen.”

Dat zijn allemaal bekende scenario´s waarop ik reeds in talloze artikelen heb gewezen – en kon staven met duidelijke voorvallen uit Duitsland en de rest van Europa. Wat wij tegenwoordig beleven is het Armageddon van Europa: haar neergang en overname door de islam.

Europa stond altijd al op het verlanglijstje van de islam. Het Osmaanse Rijk had met talloze aanvallen geprobeerd Europa bij zich in te lijven – en is tot nu toe steeds op weerstand gestuit van de Europeanen – de laatste keer bij Wenen.

De derde aanvalsgolf van de islam tegen Europa zal hem de overwinning brengen over het meest fascinerende continent uit de wereldhistorie

Reeds twee maal heeft de islam geprobeerd Europa aan zich te onderwerpen. De eerste aanvallen waren regionaal succesvol, toen Oost-Afrikaanse moslims Spanje aan zich onderwierpen. Tot aan zijn bevrijding (Reconquista 1492) was Spanje 7 eeuwen onder de heerschappij van de islam – en deze werd, geheel anders dan pseudo-intellectuele westerlingen ons willen wijsmaken, absoluut niet gekenmerkt door religieuze tolerantie, maar grotendeels door massieve onderdrukking van de daar aanwezige christenen en Joden (zie hier).

Een volgende maal deed de islam onder aanvoering van het Osmaanse Rijk een greep naar de “Gouden Appel”, zoals men Europa in islamitische kring graag placht te betitelen. Zoals wij weten, is he Osmaanse Rijk op het laatst met de nederlaag in Wenen 1683 ten prooi geraakt aan de neergang en tenslotte in 1918 opgehouden te bestaan.

Europese verraders hebben de islam binnengelaten in Europa met het doel Europa voorgoed  te vernietigen.

Maar tegenwoordig hebben de Europeanen deur en poort geopend voor de islam. Zij zullen Europa, mocht hun plan opgaan, voor altijd in het islamitische Duister storten. (over de achtergronden en hen die aan de touwtjes trekken van deze genocidale politiek jegens Europa, zie hier)

Want overal waar de islam het voor het zeggen heeft, is het voorbij met de mensenrechten, voorbij met de vrijheid van religie, met de vrijheid van meningsuiting. En daarmee ook voorbij met het glorieuze tijdperk der Europese wetenschap en techniek:

Nagenoeg alle wetenschappelijk-technische verworvenheden van betekenis der wereldhistorie zijn in Europa tot stand gebracht. Van de kant der islam is er geen enkele wetenschappelijke ontdekking van gewicht bekend. En als die al bekend zijn, dan werden deze gedaan door onder dwang bekeerde christenen of Grieken.

Dat verzwijgt de islam, die er om bekendstaat zichzelf de verworvenheden van de aan hem onderworpen volkeren toe te eigenen, wijselijk. Een voorbeeld is het getal nul: De moslims slaan er zichzelf mee op de borst dit belangrijke getal als eerste te hebben geïntroduceerd. Wat je reinste leugen is. In de loop van de geschiedenis der mensheid werd de nul zowel door de Babyloniërs in de 4de eeuw, daarna door de Maya’s in het tijdperk van de Indiaanse hoge cultuur tussen de derde en de negende eeuw en tenslotte, in de vorm zoals wij haar tegenwoordig kennen, door de Indiërs ontwikkeld.

Niet door de Arabieren, zoals het begrip “Arabische cijfers” abusievelijk suggereert. De Arabieren namen het systeem over van de Indiërs. Vervolgens kwam het vanuit het Arabische gebied naar Europa en werd tegen de Romeinse cijfers ingeruild.

Hoewel de islam 1,4 miljard mensen telt, is tot nu toe geen enkele moslim gelukt om een wetenschappelijke Nobelprijs te verschalken. Vergelijk dit dan met het aantal van 17 miljoen Joden, die het relatief grootste aandeel aan wetenschappelijke Nobelprijzen wonnen (gevolgd door Europeanen), dan weten wij dat Europa in een geestelijk-wetenschappelijke duisternis zal belanden waaraan het vermoedelijk nimmer meer zal ontkomen. Want wie eenmaal in handen van de islam gevallen is, komt daar nooit meer uit weg. (Uitzonderingen bevestigen zoals altijd de regel.)

Bron:
https://michael-mannheimer.net
Door: Michael Mannheimer

Vertaald uit het Duits door:
Theresa Geissler
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "diversiteit", "Integratie", "Nuttige idioten", "omvolking", "Religie van de vrede", "Verrijking", "Vluchtelingen", "Weg met ons!", achterlijkheid, asielwaanzin, Barbarisme, Censuur, cultuurrelativisme, Demografie, Desinformatie, Dhimmitude, dictatuur, Duitsland, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Hypocrisie, Illegalen, Immigratie, Indoctrinatie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Jihad, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, Linkse Kerk, Linkse media, mainstream-media, Marxisme, meningsdictatuur, Merkel, moralisme, Moslims, Multiculti, New World Order, nieuw fascisme, Overheid, political correctness, politici, propaganda, publieke omroep, Rotzakken, Socialisten, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

22 reacties op Viceminister-president van Beieren, Ilse Aigner: “Wij verwachten minstens 7 miljoen achtergebleven gezinsleden”

 1. Pietersen zegt:

  Uiteraard komt deze onheilstijding na de verkiezingen.

  Like

 2. Marlies zegt:

  Dit is op toodlessss herblogden reageerde:
  Iemand nog een “ideetje” hoe we van die halal barbaren af kunnen komen?

  Like

 3. Tijd om Duitsland te verlaten, maar waar kun je nog heen??

  Like

 4. paulzwueste zegt:

  Ach het is toch allemaal zó ontzettend simpel.
  Het was niet de ongebreidelde zwarte nikker-invasie.
  Of de baardapen met zielige kleine kindertjes-invasie.
  Of de smerige Noord-Afrikaanse lichtgetinten-invasie.
  Dat was/waren alléén maar de voorhoedes van de echte immigranten-invasie….!
  De poortopeners voor het echte geteisem dat al maanden massaal op de gepakte koffers zat te wachten totdat het bevrijdend “Kom maar !…” signaal zou weerklinken.

  Merkel moest eerst de verkiezingen winnen…
  Maar nu staat de poort hélemáál open voor de echte massale invasie van hele families van gestoorde krankzinnigen en onderontwikkelden!

  Niveau Neanderthaler gespuis!

  Like

 5. Edgy Veggie zegt:

  De moeder aller linkse deugmensen zal pas kunnen rusten wanneer meer dan de helft van de autochtone Duitsers vervangen is door moslims. Als een soort ultiem schuldbetoon aan de miljoenen slachtoffers van de nazi’s. Leuk dat een hoop Duitsers het licht hebben gezien en op de AfD gestemd hebben, maar het is een typisch gevalletje van too little, too late. Er zijn namelijk nog altijd veel meer Duitsers die op een linkse partij hebben gestemd en de omvolking van Duitsland daarmee toejuichen.
  https://theedgyveggieweb.wordpress.com/2017/09/24/afd-krijgt-veel-stemmen/

  Erwin
  http://www.theedgyveggieweb.wordpress.com

  Like

  • lot zegt:

   De nazi’s hebben meer duitse slachtoffers gemaakt. zelf de lebensborn kinderen werden naar het front gestuurd. in st petersburg werden zij door Hitler naar toegestuurd in oktober met te weinig proviand, zodat ze niet vechtend, maar verhongerd zijn doodgegaan in de sneeuw. Je gaat toch niet je leger zo wegsturen, zelf ik als onervaren vrouw zou dat wel weten. En dan de bommen op de steden. WIe gaat nu in finland en noord Afrika vechten, wat heeft dat te doen met nationalisme en onderuit komen van de herstelbetalingen, en eigen duitsland weer opbouwen nadat de fransen alle machines hebben gestolen in WOI. Nee die Hitler zag er al niet uit als een germaan, zoals veel duitsers dat niet doen, hij had heel andere plannen en dat was niet het redden van het duitse volk.

   Like

 6. M. zegt:

  1 gelukzoeker mag 4 vrouwen hebben (u niet ) die gemiddeld bij elkaar 20 kinderen hebben.
  Zo maak je van 1 miljoen gelukzoekers binnen no time 25 miljoen gelukzoekers.
  En help je heel snel het land naar de klote. Waar alle partijen in 2010 op gestemd hebben.

  Like

 7. Henk der Niederlànder zegt:

  En ook zo iets moois is dus voor Nederland ook weggelegd.
  Zij het in mindere mate maar ons land is kleiner en minder bevolking maar we zullen deze ellende snel ervaren in onze straten.

  Like

  • lot zegt:

   Ja, kennissen van mij zijn teruggegaan naar een achtergebleven gebied in Nederland, nadat ze tijdelijk naar Amersfoort waren verhuisd. De voordeur grensde aan de straat en allemaal Marokkanen die vervelend waren voor de ramen. Nadat zij kogelgaten in de ramen hadden, zijn zij weer vertrokken. en dat was tig 10? jaar geleden. Waar zijn u wonen minder werk, maar geen Marokkanen.

   Like

 8. tippelaar zegt:

  Ik snap er geen fuk van dat de duitsers dat kutwijf van merkel op de voet volgen. Ook de hielen likkers van de partijen die in het duitse parlement zitten slaafs achter haar aan. Ik snap er geen fuk van dat mensen zo voor hun eigen ondergang gaan.

  Like

  • Toen de stemlokalen in Duitsland nog open moesten gaan, was U stem al geteld! Dit kregen veel mensen te zien,
   Kan mij gewoon niet voorstellen dat er zoveel Duitsers op die idioot hebben gestemd.
   Fraude alom, Nederland, Duitsland, Frankrijk.

   Like

  • Driek zegt:

   tippelaar zegt: Ik snap er geen fuk van dat mensen zo voor hun eigen ondergang gaan.

   Welnu, beste tippelaar, niet alleen in Duitsland heb je de hielenlikkers van Merkel, doch ook hier, in Nederland, barst het van lieden die dezelfde ideeën als Merkel hebben en hetzelfde doel najagen. Ook wij gaan eraan, kwestie van aftellen op één hand, lees de verkiezingsuitslag maar. Weer krijgen we vier jaar lang dat ponem van Rutte te zien die ons naar de slachtbank leidt. Ik vind het werkelijk ongelooflijk dat een heel volk zo stom kan zijn, ik kan er geen woorden voor vinden. Ik wil mij er ook niet meer over opwinden.

   Like

  • koddebeier zegt:

   Hier in Nederland zie je het zelfde gebeuren !

   Like

 9. Bas zegt:

  De nasleep van vluchtelingenhulp wordt een nasleep zonder einde ! Waarbij de oorspronkelijke / autochtone bevolking ”Jan met de pet” het gelag betaald. Europa heeft nu al omvangrijke onoplosbare integratieproblemen, laat staan opvang en/of noodopvang, voedsel en geldmiddelen, om de boel op en in orde te krijgen. Sowieso niet wanneer er nog miljoenen niet integreerbare analfabeten familieleden met hun aparte leefwijze bijkomen. De Europese Unie wordt steeds meer een vijand van van het volk m.a.w. de gewone burger. Eurofielen vragen zich niet af waarom de burger de EU wantrouwt. Kennelijk is hier meer voor nodig.

  Like

 10. ReaGluurder zegt:

  Je oren / ogen de kost geven is voldoende. Kijk eens goed in het winkelcentrum, in de stad, ziekenhuis, wachtruimtes, openbaar vervoer, schoollokalen etc etc… Er is geen weg meer terug! De ingedutte ongeïnteresseerde Hollanders zijn ingeruild met een soort mens waar heel wat meer fut en lef in zit. Zonder slag / stoot is Holland ingenomen, aangeboden op een presenteerblaadje!! Zo’n volk vraagt er gewoon om van het toneel te verdwijnen!!

  Like

 11. Flo zegt:

  Het grote sterven zal dus zo omstreeks 2025 al aardig op gang zijn ……….

  Like

 12. koddebeier zegt:

  Op naar het einde van Duitsland………………..Welk land is de volgende ???

  Like

 13. M.A.L. Sion zegt:

  Er is alle reden om in wanhopige somberheid te vervallen. We zijn verloren. We zullen geheel geïslamiseerd worden. Ja, toch?
  Dat is inderdaad zo als we het op de geëigende manier beoordelen. Ons overgeven aan de loop van het democratisch proces. Dat hebben we tientallen jaren gedaan. Steeds keken we met een afwachtende blik naar het volgende moment dat we weer voor 4 jaar een rondje rood mochten maken. En, moet dat dan weer zo met zo’n regering van onbenullen als we nu krijgen? Weer vier jaar wachten en wachten en wachten. En ondertussen gaan we ons ongeluk tegemoet.
  Hoe lang zal het duren voordat we wakker worden en begrijpen dat als demos faalt revolte aan de beurt is.
  We hebben het als volk er vreselijk bij laten zitten. Het is over bekend dat slechts een magere 2 % van de bevolking lid is van een politieke partij. Van die 2 % is slechts een klein deel actief lid. Minder dan 0,5 % bepaalt de koers van het land.
  Het is te hopen dat een veel groter percentage van de bevolking uiteindelijk bereid zal zijn om in verzet te komen. Na meer dan 200 dagen zeiken van vier (4) mannetjes komt er dan een regering die steunt op 76 Tweede Kamer zetels. Een wangedrocht als je beziet wat voor zielige politieke “leiders” voor ons bezig zijn geweest. Gelet op het resultaat, geen enkele maatregel om de islamisering te bestrijden, is het een ramp voor het vaderland. Het zijn pure landverraders.

  Een groeiend aantal uit de Nederlandse bevolking begint in te zien dat er andere middelen nodig zijn om ons land te redden voor onszelf en onze nakomelingen. En dan wordt er niet gedacht aan demonstraties o.i.d. Daar schrikt het politieke gajus niet van.
  Hoofdzaak is vanachter de tv en weg van de behaaglijke cv te komen. Onze redding ligt buitenshuis. Tijd, reizen en …… vul maar in. Als ze er in Den Haag maar wakker van liggen!
  malsion@orange.fr – aanspreekpunt De Patriotten – http://depatriotten.weebly.com
  De club die zegt: ISLAM ??? – Weg ermee !!!

  Like

 14. Pietersen zegt:

  Dit is nog erger dan waanzin. Duitsland is ten dode opgeschreven. De steden worden sowieso onleefbaar, het platteland zou nog een toevluchtsoord kunnen zijn, maar uiteindelijk wordt Duitsland islamitisch. Duizenden jaren beschaving door het riool gespoeld door Merkel. Het eigen volk uitgemoord door Merkel en haar trawanten.
  Deze situatie kent zijn weerga niet in de geschiedenis van de mensheid. Ik hoop nog te beleven dat deze heks wordt omgelegd.

  Like

  • Anneke zegt:

   Héél Europa is ten dode opgeschreven. Denk even aan Parijs en Brussel, London ook niet vergeten.
   Verraden, al enige decennia geleden door de geniepig (s)linkse politiek gestoorden. Wie is nu uit op zelfvernietiging??? Psychiatrisch gestoorden, helaas hebben zij de touwtjes achter de politieke schermen in handen. Wat de burger meent, doet NIET (bij hun) ter zake!!!

   Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s