“Census Islamica”

Screenshot_63

(Door: “Henk V.”)

In de beide, samengevoegde, artikelen kan ik mij volledig vinden. De FEITEN die worden genoemd, en die ondubbelzinnig aantonen welke risicofactor een INTOLERANTE ideologie voor elke Joods-christelijke/humanistische samenleving vormt, zouden voor ieder weldenkend mens tot een doorslaggevende conclusie moeten leiden: De ideologie van de islam botst hevig met onze vrije manier van leven en denken. Deze ideologie kan EN wil zich NIET VERMENGEN met onze westerse waarden, omdat die ideologie ervan uitgaat dat alleen een islamitische samenleving voldoet aan de eisen die van “hogerhand” (Allah) zijn gesteld. Dat is de situatie die in het islamitische taalgebruik als “VREDE” wordt omschreven!

Iedereen die in de islamitische wereld is geboren, ligt daarom van meet af aan – letterlijk vanaf de geboorte (!) – onder het beslag van deze ideologie. De islam eist van de samenleving dat zij het gezag van de islam erkent en zich daaraan volledig onderwerpt. Het woord islam betekent immers ONDERWERPING, geen vrede!

Dus hebben wij van doen met geestelijk geknechte mensen, aan wie het niet wordt vergund zelfstandige keuzes te maken op het gebied van geloven of niet geloven! De islam bewerkstelligt GROEPSDENKEN. Wie daaraan wil ontsnappen, komt letterlijk in (groot) gevaar. Religieus groepsdenken bestrijdt naar haar aard elke vorm van individueel denken op religieus gebied. Hoe het mensen met een afwijkende mening (“afvalligen” en “ongelovigen”) is vergaan, wordt zonneklaar uit de doeken gedaan in bovengenoemd artikel.

In plaats van zelfdenkende burgers creëert de islam een groep gelovigen bij wie elke moslim mentaal kan schuilen. Moslims zijn naar hun aard groepsmensen, die de sterke neiging hebben voor hun geloofsgenoten op te komen. Vergelijkbaar daarmee – in de vroeg christelijke periode in Europa, toen de rooms katholieke kerk alomtegenwoordig en almachtig was -ontstond de zogenaamde Census Catholica, een soort zintuig, dat suggereerde dat rooms katholieke gelovigen intuïtief aanvoelden dat zij met verwante gelovigen te maken hadden.

Het saamhorigheidsgevoel onder moslims zou je daarom als ”Census Islamica”  kunnen betitelen.  Meer dan eens kan men zien dat in het nauw gedreven moslims binnen korte tijd worden bijgestaan door grote aantallen opgetrommelde mede-gelovigen. Dit verschijnsel van snel aangroeiende massa’s moslims, die bereid zijn tot het bieden van weerstand tegen bedoelingen van “ongelovigen”, mag men nooit uit het oog verliezen.

Dat zogenaamde christelijke geestelijke kerkleiders hun vermogen tot op feiten gebaseerd zelfstandig denken hebben opgegeven, is dieptreurig. Zij demonstreren ook het ernstige probleem waarmee het Westen worstelt: innerlijk verdeelde groepen individualistisch ingestelde mensen met tegenstrijdige opvattingen kunnen met elkaar botsen, maar wanneer men in botsing komt met groepen [moslims] die eenheid van opvattingen vertonen, dan krijgt men het bepaald zwaar!

De aangeboren neiging tot individueel en vaak verdeeld denken in de individualistische westerse samenleving is inmiddels gepolariseerd, omdat een ideologie, die uit de ultralinkse koker van de Frankfurter Schule komt, al decennia lang dominant in de maatschappij is geworden. Zoals al eerder door mij is opgemerkt, beoogt deze linkse stroming de vernietiging van het Joods-christelijke denken, en alles wat daaruit is voortgekomen. Daarbij moeten wij beseffen dat de denkrichting van De Frankfurter Schule door zeer intelligente linkse activisten is opgezet. De “Franfurters” zullen nooit zeggen dat zij de cultuur, die vele eeuwen lang veel goeds heeft voortgebracht de das om willen doen. Nee, de boodschap waarin de destructie wordt verpakt heet “BEVRIJDING”!  Bevrijding uit achterstandssituaties, bevrijding van onmondigheid, bevrijding van mensen die “onderdrukt worden” of “ernstig achtergesteld worden”. En het opvallende daarbij is dat het creatieve linkse denken steeds nieuwe doelgroepen zal vinden die “bevrijd” moeten worden door middel van positieve discriminatie.

En daarom moet onze maatschappij, die “gevangen zit in een staat van bekrompenheid”, verlost worden van die bekrompen cultuur. Wij moeten multicultureel worden. Wie zich daaraan overgeeft, zal verrijking ondervinden. Zoals de Evangelische verblinde leidsman ook denkt dat hij elementen uit een andere ideologie moet opnemen om zich geestelijk rijker te voelen.

Wat opvalt wanneer de verlinkste, geestelijk “verrijkte” mensen het voor het zeggen krijgen, is dat het rationele gehalte van hun denken en handelen totaal verdwijnt. De  “onwetende, niet aangepaste” man en vrouw in de straat ziet “elites” de dienst uitmaken en vraagt zich af of men vanuit een gekkenhuis wordt bestuurd. De logica is volkomen zoek geraakt. Men zou zich kunnen afvragen hoe het vermogen tot het op nuchtere feiten gebaseerde, rationele denken, zo geperverteerd kon worden.

Ik vrees dat het antwoord hierop even logisch als triest  is. Wij moeten beseffen dat het essentiële kenmerk van een religie is dat de verkondigers ervan zich heten te bedienen van inzichten die niet van puur menselijk niveau, maar van goddelijk niveau zijn. Deze inzichten zijn in principe onaantastbaar. Het bestrijden ervan wordt – zeker wanneer een ideologie of religie het voor het zeggen heeft – NIET geaccepteerd.

Wij zagen dat bij de vroegere rooms katholieke kerk en nu, in het Westen, zien we dat steeds nadrukkelijker bij de islam; zowel in de islamitische wereld als hier in het Westen. Maar wat de meeste mensen ontgaat, is dat de heilsleer van politiek-correct – het troetelkindje van de Frankfurter Schule – zich ook gedraagt als een intolerante religie, waaraan niet mag worden getornd.

Deze heilsleer is niet realistisch,  niet nuchter onderbouwd, wat blijkt uit de onwil om een ingeslagen koers van gedwongen cultuur- en volksvermenging aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Zo te zien denken de elites dat zij een onaantastbare wijsheid in pacht hebben. Een dergelijk soort links groepsdenken doodt het individueel vermogen tot noodzakelijke bezinning. En wie het kritisch vermogen verliest, is niet meer in staat om de ideologie die men aan iedereen wil opleggen te toetsen aan voor de hand liggende feiten en wordt een verblinde onnozelaar, zonder feitenkennis. Zoals een goedwillende  evangelische aartsbisschop uit Duitsland ons overduidelijk laat zien.

Door:
“Henk V.”
(voor www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "goedmenschen", "Nuttige idioten", "Religie van de vrede", "Weg met ons!", achterlijkheid, Barbarisme, betutteling, Christendom, cultuurrelativisme, Dhimmitude, Elite, establishment, Eurabië, Europa, gezond realisme, hersenspoeling, Historie, Hypocrisie, Islam, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, islamitische ideologie, islamofascisme, Islamofilie, Krankzinnigheid, kwaadaardige opzet, lafheid, landverraad, Links fascisme, Linkse christenen, linkse gereformeerden, Linkse Kerk, Marxisme, moralisme, Moslims, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, Pacifisme, political correctness, propaganda, Religie, Rotzakken, Socialisten, tolerantie/intolerantie, verloedering, Volksvijandigheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

35 reacties op “Census Islamica”

 1. Dit artikel gelezen hebbend is er maar een eindconclusie : OORLOG MET DE ISLAM !
  Een andere optie is er helaas niet!

  Like

 2. Theresa Geissler zegt:

  Ah, Henk! Zo te lezen is deze briljante analyse weer eens begonnen als een -vanzelfsprekend eveneens meer dan briljant comment van jou op mijn vertaling van het Mannheimer-artikel over Bedford-Strom (Ook zonder de link te raadplegen was dat er prima uit op te maken), en vervolgens door onze webmaster uitverkoren om tot artikel te worden gepromoveerd. Ja, in zekere zin is is het een inspirerende figuur, die Bedford-Strom:
  Menige Britse Comedy, gesitueerd in de eerste helft van de 20ste Eeuw (Dad’s Army, You rang, M’Lord) heeft al dat soort Dominees-figuren ten tonele gevoerd, die tóen geen kwaad konden, omdat men, afgezien van WO II dan, in minder gecompliceerde tijden leefde. Maar zet dit type NIET in één tijdperk, samen met zoiets als de ISLAM: Absoluut desastreus, zoals we thans kunnen zien.

  Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Dank voor je vriendelijke woorden van waardering, Theresa.
   Je vermoeden is volstrekt juist: praktisch alle artikelen beginnen bij mij als een commentaar op een stuk dat ik lees en al schrijvend voegen zich daar automatisch gedachten bij die er mee verband houden :-).
   Ook klopt het dat een leidinggevende geestelijke als Bedford-Strom model staat voor een wazig soort denken dat je vaak geportretteerd ziet bij geestelijken in veel de Britse TV series, maar dat inmiddels helaas ook een steeds vaker vaak terugkerend fenomeen in de christelijke kerken in het Westen wordt en zelfs in de Joodse kringen opduikt.

   Dat moslims moeite hebben zich persoonlijk de westerse ideeën over vrijheid toe te eigenen laat zich nog begrijpen, gezien de zeer dominante rol die de islam in hun leven speelt. Het geeft alleen al aan dat islam en westers denken beslist niet kunnen samengaan.
   Onvergeeflijk wordt het dat er in de christelijke wereld politieke elites zijn willens en wetens over het hoofd wensen te zien, hoe de islam tegenover alle niet- islamitische religies staat en hoe ver deze ideologie kan gaan om de invloed van alle andere godsdiensten uit te roeien.
   Zo’n onverschilligheid is niet alleen schokkend, maar ronduit onvergeeflijk!
   De situatie die ik net heb beschreven vraagt namelijk om een overduidelijke stellingname, van iedereen in het Westen en zeker door iemand die een functie vervult in een christelijke geloofsgenootschap.

   Geliked door 1 persoon

   • MF zegt:

    De moslims hebben waarschijnlijk moeite, ja. Maar willen ze? Ik zeg van niet. Het Christendom heeft ook moeite: om stelling te nemen, omdat ze denkt dat dat on-Christelijk is.

    Like

   • koddebeier zegt:

    Chapeau Henk.V. een heel goed stuk waarin je de spijker op de kop slaat !!
    Maar de linksmens en de zogenaamde “christen” zullen nooit hun fouten willen inzien, zelfs niet op het moment dat de moslim hun keel open snijd !!

    Like

 3. delamontagne zegt:

  EEN GEVAL VAN ZELF-ISLAMISERING IN FRANKRIJK.

  De “Braderie” van Dreux [ stad ten Westen van Parijs ], is voorbij en alles is goed gegaan.: sommigen aten zuurkool, anderen frites met mosselen.
  De aanplak biljetten die de traditionele Markt van Dreux aankondigden zijn uit het landschap verdwenen.
  Ze laten geen blijvende herinnering achter.
  Het is eerder het ontwerp van de aanplak-biljetten en het debat erover in de Gemeente-raad dat volgde, dat tot verder nadenken stemt.

  De 838ste Braderie van Dreux vond plaats onder het teken van de Elzas.
  En dan meer in betekenis van wat zuurkool en zijn fijne vleeswaren voor Frankrijk betekenen.
  Op een van de Affiches was een VARKEN te zien.
  Maar dit getekende varken leek er meer een uit een cartoon dan een echte uit een varkensstal.
  Dit onschuldige varken echter stak “het lont in het kruidvat”.

  KAN MEN WEL EEN VARKEN AFBEELDEN op de muren van een stad die een belangrijke grote gemeenschap van moslims telt ?

  “Pas de problème”

  Helemaal geen probleem om een feest te organiseren in een stad die meer dan 55% moslims heeft.
  Een feest met als Hoofdtheme; de Elzas. Bekent om zijn zuurkool-gerechten.
  En,….vreemd genoeg, het waren niet eens de muslim-raadsleden, die moeite hadden met het varken, maar eerder de NIET-moslim-raadslieden rondom de Burgemeester die het grootste protest hadden over de afbeelding van een VARKEN………..!

  Burgemeester “Gérard Hamel” besloot en koos voor een Poster zonder varken.
  De co-medewerker van de Burgemeester plaatste vervolgens op de sociale reseau het volgende bericht:

  “Het is helemaal geen probleem om in onze stad met 55% moslims een feest te organiseren, maar laten we het varken er buiten houden.
  L’Echo Républicain

  Geliked door 1 persoon

 4. MF zegt:

  We moeten helemaal niet multi-cultureel worden en ook niet zijn, maar we “moeten” een pluriforme maatschappij zijn met 1 leidende cultuur, nl. de onze.

  Like

 5. MF zegt:

  Een “dergelijk soort links-denken” doodt niet bepaalde capaciteiten, maar het hele individu.Het is 1 grote vergissing.

  Geliked door 1 persoon

 6. MF zegt:

  De politiek-correcten zijn autoritair. Zie Frans Revolutie. Het begon met een revolutie en einde in staatsterreur van Robespierre: je “moest” verlicht zijn (= contradictie in terminus). Napoleon herstelde de orde.

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   ….en die hield evenmin langer stand dan 18 of hooguit 20 jaar….

   Like

   • MF zegt:

    Jazeker, maar het gevaar is momenteel wel dat we ook een “sterke man” krijgen om uit de chaos te komen. Ik ben erg voor het conservatieve gedachtengoed en gezond rechts. En vind het weerzinwekkend om iedereen die niet links-liberaal denkt in de verdachte hoek te plaatsen, te etiketteren als populist (of erger: fascist, nazi et cetera), en te negeren. Dat wekt, ook bij mij, woede.
    Ik ben blij met Baudet (FvD) naast Wilders, omdat Baudet de zaken beter kan verbaliseren.
    Het mag allemaal niet uit de hand lopen. Vandaag verkiezingen in Oostenrijk. Ik vind een sterke verrechtsing daar toch wel link hoor, maar het establishment vraag er wel om natuurlijk. We moeten wat we hier in Europa hebben opgebouwd wel verdedigen en niet te grabbel gooien. In oost-Europa(Hon, Tsj, Polen) begrijpen ze dat wel even beter dan hier: dat komt omdat ze veel geleden hebben, terwijl wij al met “brood en spelen” bezig waren, decadent geworden zijn, en zijn verzwakt!

    Like

   • Theresa Geissler zegt:

    Spijt me, maar als Baudet de zaken zoveel beter kan verbaliseren dan Wilders, mag-ie van mij eerst eens uiteenzetten, wáárom hij zo gebrand is op “goede betrekkingen” met -of all states- Turkije.
    En laat-ie dan meteen Theo nadrukkelijk wijzen op het belang van klare taal in de politiek, die zo min mogelijk verkeerd kan worden geïnterpreteerd, dus zonder grappig bedoelde dubbelzinnigheden.
    Zolang die dingen bij het FvD in de lucht blijven hangen, heb ik persoonlijk geen boodschap aan ze, al moet ieder ander dat uiteraard voor zichzelf weten. (EN al blijft het al te besloten karakter van de PVV me nóg zo dwars zitten.)
    Maar om ergens naar over te stappen, moet je een deugdelijk alternatief hebben. En dat is het FvD om bovengenoemde redenen voor mij niet.

    Geliked door 1 persoon

 7. delamontagne zegt:

  Het geloof van de “vrede” in Aktie.
  Dus AGRESSIEF……..
  VIDEO waarop te zien is hoe Coptisch priester wordt vermoord……..
  http://lesobservateurs.ch/wp-content/uploads/2017/10/eON4PM0Mm7Fb9Hjh.mp4?_=1

  Like

 8. Guardiacivil zegt:

  Niet wegkijken maar verzamel u, moet de boodschap naar buiten toe zijn.
  Maak u gereed voor het grote verzet!

  Like

 9. Driek zegt:

  Uw artikel met veel interesse gelezen, mijn compliment.

  Like

 10. tjonge zegt:

  “Joods-christelijke/humanistische samenleving”
  .
  gaan we weer, als je het maar vaak genoeg noemt wordt het vanzelf waarheid, niet dan ?
  we zijn een christelijke/humanistische samenleving, joden hebben er weinig mee te maken !
  de grootste groep joden ooit geteld in nederland was tijdens ww2, en dat waren er ongeveer 140 duizend, na ww2 waren en nog zo een 40 duizend over.
  heden ten dagen zijn er ongeveer 50 duizend verspreid over nederland.
  de joden hebben minimale tot geen invloed op onze cultuur/samenleving.
  .
  dus hou aub op met leugens te verspreiden….

  Geliked door 1 persoon

  • MF zegt:

   Het Nieuwe Testament heeft het Oude Testament als fundament. Liefde en genade, gebouwd op het fundament van Rechtvaardigheid. Dat is toch Joods-Christelijk?
   P.S. We zijn ook gefundeerd op de antieke Grieks-Romeinse wereld: Filosofie en Recht.

   Like

   • Wachteres zegt:

    Precies @MF, zonder het Jodendom had het christendom niet bestaan.

    Er wordt uit het Oude Testament nog steeds gepredikt en de tien geboden komen uit het Joodse denken voort, net als veel opvattingen uit het Nieuwe Teatament.

    Geliked door 1 persoon

  • Henk.V zegt:

   Eerlijk gezegd verrast mij uw uitbarsting en uw beschuldiging nogal, Tjonge.
   Als ik mij niet vergis komt u regelmatig op deze site en levert u commentaren.
   En dat u de term Joods-christelijk u mateloos blijkt te ergeren hebt u niet eerder laten doorschemeren, voor zover ik mij herinner..

   Allereerst dit: ik gebruik die term al heel lang bewust en daarvoor is een reden.
   De reden daarvoor heb ik meerdere keren hier uiteengezet.

   In de loop der eeuwen hebben zich in ons land Joden gevestigd.
   Het Joodse volk is in aanleg zeer intelligent. Dat kan onder meer worden verklaard uit de Joodse traditie waarin de mensen worden gestimuleerd zich steeds verder te ontwikkelen.

   Het gevolg daarvan is dat – gemeten naar het aantal Joden- de bijdrage die zij hebben geleverd aan de ontwikkeling van onze kunst, cultuur,wetenschap en economie , werkelijk niet kan worden onderschat.
   Op net gelijk welke terrein de Joden ook vertegenwoordigd zijn : hun bijdrage op elk mogelijk gebied nooit opgehouden, ook nu nog niet.!
   Op dit aspect ga ik hier nu niet verder in.

   U zegt dat wij een christelijk/ humanistisch land zijn.

   Waarom wilt u de invloed van jet Jodendom daaruit wegcijferen??
   Neem nu als voorbeeld de zogenaamde Tien geboden, tjonge. Iedereen kent die en erkent deze leefregels als zinvol!
   Deze regels staan die opgetekend: in het OudeTestament
   Het oude Testament bevat overgeleverde Joodse geschriften..

   Jezus Christus was een Jood.
   Als u voldoende kennis van de Bijbel had gehad zou u kunnen weten dat Jezus voortdurend verwijst naar het Oude Testament.

   Wat dacht u van de Bijbelse uitspraak dat het heil vanuit de Joden komt?

   Ik wil hier niet te lang over doorgaan, maar ik zeg u dit .
   Als het Jodendom niet had bestaan had het christendom ook niet bestaan.

   Het christelijk geloof is ontwikkeld vanuit het Jodendom.
   In ons land is de Bijbel van enorme invloed geweest en zoals u weet bevat dit boel een Joods deel (Het Oude Testament) en een nieuwer, christelijk deel: Het Nieuwe Testament.
   Beide delen hebben een grote bijdrage geleverd aan het geloven, het denken en het taalgebruik in de westerse wereld Zij inspireerden kunstenaars en zij nodigden wetenschappers tot nader onderzoeken ervan uit!
   BEIDE delen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van onze identiteit. We zijn er mee opgegroeid.

   Daarom zal ik de term Joods-christelijk blijven gebruiken, om de oorsprong van onze christelijke identiteit te benadrukken..
   Hier moet u het maar mee doen, tjonge.

   Een prettige dag verder.

   Geliked door 1 persoon

 11. Jean zegt:

  Is dat het moderne toiletpapier?
  Zelfs daarvoor wil ik die smeerlapperij nog niet gebruiken, het enige waar het voor gebruikt zou worden ‘moest het ooit in mijn omtrek geraken’ is om de barbecue mee aan te steken.
  Jammer dat er nog steeds idioten rondlopen die dergelijke zwijnerij ernstig nemen…., dat zegt uiteraard veel over die idioten.

  Like

 12. kampersrene zegt:

  Toch zou het wenselijk zijn, zelf noodzakelijk om een gedeelte uit die koran te aanvaarden en te gebruiken . Dan worden de moslims varkens en apen Ongelovigen mogen gedood , dat worden dan de moslims…..geef uw fantasie de vrije teugels !

  Like

 13. koddebeier zegt:

  De islam is een zieke doctrine die mensen vanaf hun geboorte hersenspoelt, echter zij die de islam in een westerse samenleving tolereren en pleasen zijn veel nog zieker !!!

  Geliked door 1 persoon

  • MF zegt:

   Onze eigen wetten, zoals artikel 1 Grondwet, worden tegen ons gebruikt. Snelle aanpassing is geboden. Maar voorlopig wentelen we ons in schuldgevoel en zgn. medemenselijkheid. We zijn de weg kwijt. Misschien is de luxe te groot en zijn “we'” slappelingen geworden: te laf om onszelf te verdedigen.

   Like

 14. R.Kroonenberg zegt:

  Dit is op Jasterke's kwijt-zonder-spijtsite herblogden reageerde:
  .
  de Islamiet:

  LEVEN & LATEN STERVEN !
  .
  Jasterke
  .
  .

  Like

 15. Republikein zegt:

  Mooi artikel.
  Dank.

  Like

 16. MF zegt:

  @Theresa Geissler
  Ik ontken de kracht van Wilders niet. Ik heb er immers op gestemd. Maar ik zie hem “breekijzer”, een soms keiharde realist, en dat hebben we nodig. Daarnaast FvD/Baudet-Hiddema, vind ik ideaal: een tweetraps-raket…

  Like

  • Theresa Geissler zegt:

   Mooi zo; goed dan…..
   Overigens verafgood ik Wilders niet, hoor: Dat doe ik bij niemand en ook bij hem niet.
   Dat hij zijn eigen kiezers niet blijkt te vertrouwen was en is een behoorlijke zeperd voor me; dat kan ik niet ontkennen. Maar het is niet anders: Een alternatief is er gewoon niet.
   Had ik de Britse nationaliteit gehad -wat ik niet heb- dan had ik al hoog en breed bij Liberty GB gezeten en de manifestaties van Britain First bezocht. Maar ja……

   Like

   • MF zegt:

    Ik ben blij met de Brexit. Nederland is ook weer niet zo belangrijk… Wij hebben Mark, maar die is een knechtje van Merkel, net als Macronnetje: daar hebben we niet veel aan….
    Met vriendelijke groet, MF.

    Like

 17. Gert Dalen zegt:

  Wat een uitstekend geschreven stuk. Niets aan toe te voegen. Alleen men vergeet dat islamieten onderling vaak niet altijd eens zijn. Nou ik hoop en bid dat zij steeds meer onderlinge meningsverschillen om de macht enz. hebben waardoor er geweld onder hen uitbreekt wat verlamd en daardoor de eenheid uit valt. Niet verder komt en verdwijnt. Dat zou geweldig zijn. Maar hoop en bid dat eens de Joden, christenen en niet-moslims (autochtonen) ons erfgoed en onze vrijheden de macht in Europa krijgen/behouden. Hopelijk zonder dat er een burgeroorlog uitbreekt. Een begin is er met de winst van AfD en de overwinning van rechts in Oosterrijk. Je moet ergens mee beginnen. De islam(fascisme) is de ellende en kwaad voor de mensheid en de wereld.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s