Exclusief interview met de nieuwe AfD-fractievoorzitter in het deelstaatparlement van Sachsen, Jörg Urban

Screenshot_34

(Vertaling: E.J. Bron)

“ZUERST!” sprak met de deze week tot nieuwe AfD-fractievoorzitter in het deelstaatparlement van Sachsen gekozen Jörg Urban over “de zaak Petry”. Waarom heeft Frauke Petry gebroken met de AfD? Wat betekent dit voor de toekomst?

Duits - Zuerst

Meneer Urban, hoezeer heeft het plotselinge vertrek van partijvoorzitter Frauke Petry onmiddellijk na het succes bij de parlementsverkiezingen de AfD geschaad?

Urban: De schade lijkt tot nu toe mee te vallen. Onze peiling-resultaten zijn er in ieder geval niet door veranderd. In de partij zouden het vertrek van Frauke Petry en haar man Marcus Pretzell zelfs tot meer rust en eenheid kunnen leiden. Daar ziet het op dit moment in ieder geval naar uit.

Kennelijk was de grote knal al langer gepland . . .

Urban: In ieder geval was er al lange tijd sprake van signalen van een aanstaande breuk met de partij. Vooral de kiezers van mevrouw Petry zouden zich nu wel eens zeer teleurgesteld in haar kunnen voelen. Want zij stemden immers ook vooral op haar, omdat zij Afd-voorzitter en –lid was. Bovendien heeft ze zelf toegegeven er al lange tijd over nagedacht hebben de partij te verlaten. In de verkiezingscampagne heeft ze daarvan niets tegen haar kiezers gezegd. Dat is oneerlijk. De burgers voelen zich door mevrouw Petry net zo voor het hoofd gestoten als vele partijvrienden, die tot het einde achter haar stonden.

Als hoe geloofwaardig beschouwt u Petry´s motivering dat vooral de uitspraken van Alexander Gauland, Alice Weidel en Björn Höcke haar in haar beslissing gesterkt zouden hebben om de partij de rug toe te keren?

Urban: Wat moet je daar over zeggen? Natuurlijk polariseren verkiezingsstrijders in de verkiezingscampagne, men wil de mensen immers graag “wakker schudden”. En natuurlijk zijn er ook altijd partijvrienden die bepaalde formuleringen te ver gaan. Ik geloof echter niet dat ons dat in z´n totaliteit geschaad heeft. Integendeel: we hebben een goed resultaat behaald, vooral in de oostelijke deelstaten. Hier in de deelstaat Sachsen zijn we zelfs de grootste partij geworden. En dat heeft beslist niet alleen met het feit te maken dat Frauke Petry partij- en fractievoorzitter in Sachsen was. De AfD levert in Sachsen in het parlement en in de gemeenten goed werk, en we hadden in Sachsen leden en ondersteuners die tienduizenden vrije uren hebben opgeofferd voor onze verkiezingscampagne.

Frauke Petry beweert dat het resultaat nog beter geweest zou zijn wanneer de AfD gematigder, burgerlijker zou zijn opgetreden . . .

Urban: Dit argument is volledig uit de lucht gegrepen en moet waarschijnlijk alleen het eigen standpunt bevestigen. Voor zo´n bewering bestaan geen zakelijke analyses of zelfs bewijzen. Overigens: het waren niet Gauland of Weidel die bijvoorbeeld het begrip “volks” verdedigden en een “positieve klank” wilden geven, dat was Frauke Petry. Alexander Gauland heeft zich destijds sterk gemaakt voor Petry en haar ook tegen interne partijkritiek verdedigt. Dat schijnt ze vergeten te zijn. Bovendien springt ze op de “afgrenzing-trein” van de gevestigde media en partijen, die constant zeggen dat de AfD te rechts zou zijn. Alsof het de journalisten van het establishment het erom zou gaan om de AfD “welwillend” van advies te voorzien. Natuurlijk is de politieke elite bang voor het succes van onze partij – niet, omdat wij bijvoorbeeld “te rechts” zijn, maar omdat onze politieke arbeid een storende factor in het tot nu toe gemoedelijke politieke bedrijf betekent. Daarom zouden we in geen geval de argumenten en het gebazel over afgrenzing van de gevestigde media ter harte moeten nemen of ons eigen moeten maken. Die lachen ons er toch om uit.

Wat is Frauke Petry nu van plan?

Urban: Dat moet u mij niet vragen. Maar dat is nu niet meer ons probleem in de AfD. Waarschijnlijk zal ze proberen om nog enkele AfD-parlementariërs uit de deelstaatparlementen en het nationaal parlement mee te nemen. Wellicht lukt haar dat bij sommigen. Maar zoals ik al zei: zelfs veel van haar voormalige aanhangers en ondersteuners zijn geschokt over haar gedrag. Ze is veel vrienden kwijtgeraakt. Frauke Petry en Marcus Pretzell geven juist de indruk dat het hen alleen maar om henzelf en hun maximale winst zou gaan.

Frauke Petry wil kennelijk samen met haar man Marcus Pretzell een nieuwe partij of “beweging” naar het voorbeeld van de Franse president Emmanuel Macron of de Oostenrijkse ÖVP-politicus Sebastian Kurz oprichten, stond er in de media.

Urban: Als ze dat werkelijk zo aangekondigd heeft, getuigt dat van grote naïviteit en zelfoverschatting. Zogenaamd was de AfD haar immers “te rechts” geworden, maar de voorbeelden Macron en Kurz staan bijna symbool voor autocratisch geleide formaties. Misschien wil ze immers graag dat iedereen naar haar commando luistert. Maar alleen al de Duitse partij-wet staat zulke “bewegingen” en één-vrouw-partijen, zoals die haar wellicht voor ogen zweeft, helemaal niet toe. Bovendien moet een nieuwe partij 35.000 handtekeningen verzamelen om mee te kunnen doen bij de parlementsverkiezingen. Daarvoor heb je organisaties met veel helpers nodig. Het kan je eigenlijk alleen maar verbazen dat noch Petry noch Pretzell dat lijkt te weten. Bovendien: Macron heeft zijn beweging kort voor de presidentsverkiezingen uitgeroepen met massale ondersteuning van alle gevestigde media in Frankrijk – Petry doet dit enkele dagen na de parlementsverkiezingen, zogezegd vier jaren voor de volgende parlementsverkiezingen. Dat is tamelijk contraproductief. En Sebastian Kurz heeft met de ÖVP een door en door georganiseerde gevestigde partij achter zich. Alleen al tegen deze achtergrond komen zulke ideeën schrikbarend over.

In dit verband wordt ook gesproken van een “landelijke CSU”. . .

Urban: Maar niet door de CSU of de CDU. Ik weet zeker dat bij de Beierse CSU niemand serieus op Frauke Petry zit te wachten. En ook niet op Marcus Pretzell. Dat zijn luchtkastelen die hier gebouwd worden. Fantasieproducten. Eigenlijk zou je er niet eens serieus over moeten praten. Het komt nogal pijnlijk over. Van een niet meer geheel onervaren politica verwacht je zulke rare ideeën eigenlijk niet.

Veel journalisten plaatsen de eigenlijke breuk tussen Frauke Petry en de AfD tijdens het partijcongres in Keulen in april van dit jaar. Daar mislukte ze met haar zogenaamde “Toekomstvoorstel” en werd ook niet gekozen tot topkandidaat voor de parlementsverkiezingen.

Urban: We moeten hier wel bij de feiten blijven: Frauke Petry heeft al dagen voor het partijcongres aangekondigd zich helemaal niet als topkandidaat kandidaat te willen stellen, wat ze dan ook niet gedaan heeft. Haar “Toekomstvoorstel” was in beginsel al verkeerd, dat hebben ook de meeste AfD-gedelegeerden zo gezien.

Waarom verkeerd?

Urban: Frauke Petry heeft in dit voorstel een tegenstrijdigheid van realistische politiek en fundamentele oppositie geconstrueerd. Ze wilde zodoende de AfD op een zogenaamd realistisch politieke koers vastpinnen.

Is dat zo slecht?

Urban: Nee, maar daar begrijpt zij blijkbaar onder om zo snel mogelijk als coalitiepartner tot een regering toe te treden. De AfD wil echter de huidige politiek in Duitsland fundamenteel veranderen en er gewoon niet aan deelnemen. Of met andere woorden: we zijn niet zo tuk op minister- en staatssecretarisposten dat wij de bittere pil van de CDU/CSU zouden slikken. Er bestaat een consensus bij ons dat de AfD alleen dan tot een regering zou moeten toetreden wanneer ze heel belangrijke doelen van haar programma kan invoeren – en niet om bijvoorbeeld te zorgen voor een “burgerlijke meerderheid” voor welke partij dan ook. Dat zou ons politiek vernietigen, omdat we daarmee onze kiezers zouden teleurstellen. En nog iets: wanneer we met onze strakke oppositionele politiek, ook op straat, meer kiezers aan ons kunnen binden, dan is dat gewoon effectieve realistische politiek. Frauke Petry schijnt dat niet begrepen te hebben.

Werd ze slecht geadviseerd?

Urban: Misschien. Marcus Pretzell schijnt in ieder geval geen goede adviseur te zijn, dat kunnen we nu zeggen. Het grote gebrek van Frauke Petry is echter haar gebrekkige teamvermogen en inzicht in eigen fouten. Niemand is zonder fouten, en wie veel doet, doet ook vaak iets verkeerd. Dit principe schijnt echter voor Frauke Petry niet te gelden. Ze was uiteindelijk niet eens bereid om partijbesluiten in te voeren die niet met haar mening overeenstemden. In een democratische partij wordt echter ook democratie verwacht. Een vrouwelijke “Führerpartij” bestaat in Duitsland al met de CDU en Angela Merkel. En exact dat willen de AfD-leden niet.

Hoe kwam dat gebrekkige teamvermogen tot uiting?

Urban: De politieke loopbaan van Frauke Petry in de AfD gaat begeleid van harde conflicten met voormalige strijdmakkers. Veel van haar huidige tegenstanders waren ooit ondersteuners, promotors en zelfs vrienden van haar. Maar bij de minste of geringste dissonantie zette Petry hen voor de deur en verklaarde hen tot vijanden. Dat kan een tijdje goed gaan, maar op een bepaald moment is er niemand meer over. Uiteindelijk alleen nog Marcus Pretzell. Dat is een tragisch verhaal, waar onze partij onder geleden heeft. En je moet bijna zeggen: godzijdank kwam het einde met een schrik – en niet een schrik zonder einde.

Meneer Urban, hartelijk dan voor het gesprek.

(Jörg Urban, geboren in 1964 in Meißen (Sachsen), is gemeenteraadslid in Dresden en deelstaatparlementariër van de AfD in Sachsen. Sinds deze week is hij fractievoorzitter. Urban studeerde van 1986 tot 1991 waterbouwkunde aan de Technische Universiteit Dresden en was daarna o.a. werkzaam als bouwadviseur en zelfstandig bouwingenieur. Urban is voorzitter van de AfD-districtsafdeling Dresden en behoort tot het bestuur van de AfD-Sachsen. Hij kwam in 2014 via de deelstaatlijst van de AfD in het parlement van Sachsen. Urban behoort tot de bekendste critici van de Rusland-sancties in Sachsen. Jörg Urban is getrouwd en heeft drie kinderen.)

Bron:
http://zuerst.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in AfD (Alternative für Deutschland), Duitsland, establishment, gezond realisme, Patriottisme, Volksvijandigheid. Bookmark de permalink .

Een reactie op Exclusief interview met de nieuwe AfD-fractievoorzitter in het deelstaatparlement van Sachsen, Jörg Urban

  1. Theresa Geissler zegt:

    Altijd interessant om te lezen, zulke interne bijzonderheden. Je weet als buitenstaander natuurlijk nergens de finesses van en dit hele verloop kent uiteraard meerdere -en hele verschillende- aspecten, ontkom ik persoonlijk nog steeds niet aan de indruk, dat Petry – die destijds ècht heel goed en krachtdadig begon- een mentale ommezwaai maakte, zodra ze, in beginsel op het private vlak, een “nieuw leven” startte. En dat de “nieuwe partner” die daarvoor de aanleiding vormde, tegelijkertijd toch óók weer deel uitmaakte van het professionele vlak -de partij- daarvan kan een kínd beredeneren, dat dat niet voordelig werkt: Daar ligt belangenverstrengeling op de loer en dat is per definitie niet gunstig. Zonder die euforie over haar nieuwe leven was Petry waarschijnlijk ook niet aan een zwangerschap tijdens de verkiezingscampagne begonnen, om maar eens een kleiner, maar beslist in het oog springend nevenverschijnsel te noemen.
    Zonder gekheid: Als je hier nu weer moet constateren, dat deze vrouw, dezelfde, die nog geen twee jaar geleden in opspraak raakte in de MSM door haar krachtige uitspraken in verband met grensbescherming en het op afstand houden van vluchtelingen het thans heeft over een “gematigder” koers, “burgerlijker” geïnspireerd ook, dan vraag ík me eerlijk gezegd af: “Wáár is die éérste Frauke Petry gebleven?!
    En dat haar eerdere fans, geestverwanten en wat dies meer zij zich nú bekocht voelen, valt bepaald niet te verwonderen: Dat zou ik me óók voelen in hun plaats, en hoe!

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s