“De onderwerping” van het Duitse parlement

Screenshot_105

(Door: Wolfgang Hübner – Vertaling: E.J. Bron)

De fundamentele betekenis van het Glaser-conflict

De Franse schrijver Michel Houellebecq heeft in zijn veelgelezen roman “De onderwerping” op even beklemmende als ironische wijze de islamitische machtsovername in Frankrijk omschreven. Iedere machtsovername, of die nu islamitisch, nationaalsocialistisch of communistisch is, heeft een voorgeschiedenis. Heel plotseling en spontaan vindt zo´n ingrijpende gebeurtenis nooit plaats. En daarom bestaan er altijd voortekens en voorbodes die op zo´n ontwikkeling wijzen.

PI News (2)

In de constituerende zitting van het Duitse parlement op 24 oktober 2017 is iets gebeurd wat in de toekomst ooit als voorteken voor de toekomstige overwinning van de islam in Duitsland beschouwd zou kunnen worden. Want de weigering van vijf in het parlement vertegenwoordigde partijen om de AfD-kandidaat Albrecht Glaser tot een van de zes vicevoorzitters van het parlement te kiezen, is van veel grotere betekenis en heeft een veel diepere dimensie dan alleen als resultaat van een bekrompen schermutseling tussen gevestigde en nieuwe politieke krachten.

De inhoudelijke motivering voor de afwijzing van Glaser heeft namelijk geen betrekking op diens lidmaatschap van de gehate AfD of op een of ander misstap in het leven van de 75-jarige kandidaat. Veelmeer wordt hem verweten de verenigbaarheid van de islam met de liberaal-democratische fundamentele orde te ontkennen. Logischerwijs volgt daaruit dat het overweldigende merendeel van de parlementariërs van de CDU, de CSU, de SPD, de FDP, de Groenen en Die Linke de islam als verenigbaar beschouwt met de liberaal-democratische fundamentele orde onder verwijzing naar Artikel 4 van de Grondwet.

“Vrijheid van geloof”

Noch de “vrijheid van geloof” nog de “ongestoorde uitoefening van religie” zijn voor welke moslim dan ook in Duitsland in gevaar – ook niet door Albrecht Glaser – voor zover het waarnemen van deze fundamentele rechten in het kader van de in Duitsland geldende wetten en voorschriften plaatsvindt. Wat echter niet met de liberaal-democratische fundamentele orde is en kan zijn, is de totalitaire aanspraak van de islam om ook cultureel en politiek de wereldlijke orde volgens zijn ideeën te willen bepalen.

En juist daarom hoort de islam noch bij Duitsland noch bij Europa of Amerika. Overal hier en daar namelijk bestaan seculiere ordes, die de godsdienstvrijheid en de vrije uitoefening van religies garanderen, maar geenszins de oprichting van een religieus gemotiveerde alleenheerschappij toestaan, ook niet die van de islam. Dat er landen in de wereld zijn die dan anders praktiseren, is een realiteit die alleen door de bevolkingen van die landen veranderd kan worden.

Glaser en de AfD willen en kunnen moslims in Duitsland hun geloofsvrijheid en hun uitoefening van hun religie niet verbieden. Maar zowel Glaser als wie dan ook kan met heel goede redenen de totalitaire aanspraak van de islam als onverenigbaar met de liberaal-democratische fundamentele orde beschouwen. Andere politieke krachten of personen kunnen dat in het kader van de vrijheid van meningsuiting anders zien. Maar daaruit volgt absoluut niet het recht om een politicus van een zijn partij toekomende functie uit te sluiten, omdat hij een mening vertegenwoordigt die zonder twijfel verenigbaar is met de Grondwet.

Gebaar van onderwerping tegenover de totalitaire aanspraak van de islam

Als dat desondanks gebeurt, kan er voor het gedrag van de andere fracties in het parlement slechts sprake zijn van twee interpretaties: of ze hebben alleen een voorwendsel gezocht om de AfD-kandidaat te verhinderen. Dan hebben ze echter bij zichzelf lichtzinnig een ei in het nest gelegd, wat ze nog wel eens lelijk zou kunnen opbreken. Of ze hebben met de afwijzing van Glaser een gebaar van onderwerping met verstrekkende gevolgen tegenover de totalitaire aanspraak van een cultuur-vreemde, maar zich via immigratie uitbreidende religie gemaakt. Daarbij speelt het überhaupt geen rol of de hieraan deelnemende parlementariërs zich van dit gebaar van onderwerping bewust waren of dat ze alleen maar hebben gedaan wat de top van de fractie hen had opgedragen.

Het principeconflict

Beslissende is de daadwerkelijke boodschap van de afwijzing van Glaser: wie open en openlijk onder verwijzing naar de liberaal-democratische fundamentele orde de totalitaire aanspraak van de islam niet met deze orde als verenigbaar beschouwt, wordt door een grote meerderheid van de gekozen afgevaardigden van het Duitse parlement buitengesloten. Tegelijkertijd verklaart derhalve deze grote meerderheid, bewust of nietsvermoedend of politiek naïef, de totalitaire aanspraak van de islam om zich boven de seculiere orde te stellen voor verenigbaar met de liberaal-democratische fundamentele orde.

Zodoende hebben de fracties en partijen die Glaser willen verhinderen een principeconflict opgeroepen, die voor hen in zijn volledige consequentie wellicht niet helder was, maar dat nu moet worden uitgevochten. Daarom is het de AfD-fractie aan te bevelen om dit conflict niet uit de weg te gaan, dus om te blijven staan op de kandidaat Glaser, in ieder geval zolang de kandidaat zelf niet afziet van verdere sollicitaties naar het vicevoorzitterschap. Want het gaat nu om meer dan alleen maar een parlementaire oppositie: het gaat om onderwerpen of standhouden – het gaat om een intens existentieel aspect van de toekomst van Duitsland.

Bron:
http://www.pi-news.net/die-unterwerfung-des-bundestages/
Auteur: Wolfgang Hübner

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

Over E.J. Bron

www.ejbron.wordpress.com
Dit bericht werd geplaatst in "Religie van de vrede", "Weg met ons!", AfD (Alternative für Deutschland), cultuurrelativisme, democratie, demoniseren, Dhimmitude, Duitsland, establishment, Eurabië, Hypocrisie, islam-collaboratie, islamappeasement, Islamisering, Islamkritiek, Islamofilie, Krankzinnigheid, landverraad, Linkse christenen, Linkse Kerk, meningsdictatuur, Naïviteit, nieuw fascisme, onwetendheid, political correctness, politici, praatjesmakers, Rotzakken, soevereiniteit, tolerantie/intolerantie, verloedering, Verzet, Volksvijandigheid, Vrijheid, Zelfcensuur. Bookmark de permalink .

18 reacties op “De onderwerping” van het Duitse parlement

 1. Aegolius cs zegt:

  **Of ze hebben met de afwijzing van Glaser een gebaar van onderwerping met verstrekkende gevolgen tegenover de totalitaire aanspraak van een cultuur-vreemde, maar zich via immigratie uitbreidende religie gemaakt.**

  Dit grotendeels gedragen politiek besluit zal met instemming van het Vaticaan worden gedragen/begroet. Ach, het Vaticaan raakte al eerder de weg kwijt bij zijn katholieke ondersteuning van Hitler. Merkel kan onder het EU supranationalisme de Europese landen zonder het te “veroveren” bestieren en de islam door de tijdgeest van het Vaticaan geen overwegend probleem.

  Geliked door 2 people

  • T.Troubadour zegt:

   Alhoewel grotendeels juist is dit niet van toepassing op Polen,Slowakije,Tsjechië,Hongarije en nu ook niet op Oostenrijk.Merkels EU begint scheuren te vertonen zeker na Brexit.Volhouden dus teken verzet aan zoals ten dage van de NS overheersing

   Like

  • paulzwueste zegt:

   Het is niet aan Duitse politici om de islam wèl of niet verenigbaar te achten met Duitse culturele grondrechten, dat recht is uitsluitend voorbehouden aan het Duitse volk!
   Dit chronisch misverstand, dat hardnekkig standhoud in heel west-Europa, waarbij politici momenteel voor het volk uitmaken of het cultureel wèl of niet mag blijven bestaan en dit onder de dodelijke bedreiging van de massale islam-immigratie, moet zo snel mogelijk uit de weg geruimd worden!
   Politici zijn er alléén en uitsluitend om de wil van het volk uit te voeren.
   Niets méér en niets minder!
   Als het bestaan van de Duitse cultuur op het spel staat mag uitsluitend het volk beslissen en niet door het volk aangestelde politici!

   Geliked door 1 persoon

   • MF zegt:

    Ik begrijp u. Ik voeg er aan toe: staatsrechtelijk gezien kan een theocratie, dus als ik het juist heb, ook de sharia niet, worden verenigd met de principes van de democratische rechtsstaat, zoals die in de (Grond-) wetten van de vele Europese landen zijn verankerd.

    De rechter kan bij conflicten beslissen. Of er zou bijvoorbeeld in Nederland een wijziging van de Grondwet nodig zijn. En die heeft een 2/3 meerderheid nodig in de Tweede Kamer plus ontbinding der Kamers en nieuwe verkiezingen, zodat de kiezer kan meebeslissen.

    Geliked door 1 persoon

   • MF zegt:

    Een dictatuur is, overbodig waarschijnlijk om nog te zeggen, ook niet verenigbaar met onze staatsrechtelijke principes.Ik zou als politicus de hele zaak voor de rechter gooien, tot aan de Hoge Raad en de Europese rechters aan toe…Geert, haha ?

    Geliked door 1 persoon

   • MF zegt:

    Vergelijk het met de ontwikkelingen van de Franse Revolutie. We hebben vanaf de jaren 60/70 een democratiseringsgolf gehad. De interpretatie van de democratische principes zijn verstard bij de Linkse kerk. Zij bepalen wat goed is, en vooral, wat niet. Dat heet: autoritair.

    De Franse Revolutie bracht democratie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Maar… eindigde in staatsterreur door Robespierre. Verstarring dus!! Je moest “verlicht” zijn (contradiction in terminus, dus).

    Geliked door 1 persoon

  • Marc zegt:

   @Aegolius

   De paus heeft in 1937 nadrukkelijk afstand gedaan van Hitler, zowel wat betreft de vervolging van joden als de antichristelijke politiek van de nazi’s.

   Anders is dit met de huidige paus: Franciscus is afkomstig uit Latijns-Amerika, waarvan de lokale katholieke kerk onderhevig is aan de linkse ‘bevrijdingstheologie’.

   Like

   • MF zegt:

    Precies, en daarom lijkt hij zich niet te realiseren dat op een gezonde manier “grenzen stellen” en bewaken van de identiteit van Europa wel degelijk ook Christelijk is.

    Dit zeg ik uiteraard met de nodige bescheidenheid, want ik ben geen paus.

    Like

   • Aegolius cs zegt:

    @ Marc 26 oktober 2017 om 18:20

    Mogelijk beschik ik over andere info:
    Toen John Cornwell, bij wijze van uitzondering, inzage kreeg in de Vaticaanse archieven om de twijfels over de rol van paus Pius XII in de tweede wereldoorlog weg te nemen, kwam hij tot een verbijsterende conclusie. Deze paus schreef, in een eerdere hoge functie bij de Heilige Stoel, een sterk anti-joods geschrift en speelde een leidende en beslissende rol in het beruchte concordaat met het Duitsland van 1933. Het Vaticaan, aldus Cornwell, gaf daarmee in feite zijn zegen aan het nationaal-socialisme en de jodenvervolging. Dit stemde Hitler, naar diens zeggen, tot zeer grote tevredenheid.

    https://www.bol.com/nl/f/hitlers-paus/30006573/

    Concordaat 1933:

    De betrokken partijen kwamen tot een overeenstemming op 8 juli 1933. Het concordaat is op 20 juli 1933 ondertekend door kardinaal Pacelli (de latere paus Pius XII) en Franz von Papen, vice-kanselier van Duitsland, onder rijkskanselier Adolf Hitler (sinds 30 januari 1933). Pacelli verleende von Papen de hoge pauselijke onderscheiding van het grootkruis van de Orde van Pius.

    Passage uit artikel 14 van het Rijksconcordaat:
    “De benoemingen van aartsbisschoppen, bisschoppen en dergelijken zullen niet eerder worden bekendgemaakt dan nadat de rijksstadhouder zich er naar behoren van vergewist heeft dat er geen bezwaren van algemeen politieke aard bestaan.”
    Hierdoor was het voor Hitler mogelijk om een eenpartijregime te voeren, met de steun van het Vaticaan, omdat het Vaticaan de steun aan de Deutsche Zentrumspartei onttrok.

    https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijksconcordaat#cite_note-vk-1

    Het concordaat wordt nog steeds in Duitsland gebruikt om de verhouding tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Duitse staat te regelen.

    Like

  • MF zegt:

   Katholieke ondersteuning van Hitler. Is feitelijk onjuist!

   Geliked door 1 persoon

  • MF zegt:

   De rol van het Vaticaan in WOII, die u beschrijft, is niet zeker, en is a lalng in brede kring aan twijfel onderhevig, en dus veel minder negatief dan deze enigszins “populaire” visie..

   Like

   • paulzwueste zegt:

    MF.
    Dank voor je interessante reaties.
    Bedoelde je misschien: “en dus veel MEER negatief dan deze enigszins “populaire” visie…?

    Like

 2. guusvelraeds zegt:

  Het probleem is niet de islam en ook niet de radicale islam. Het probleem zijn de miljoenen moslims in Europa. Inmiddels meer dan 60 miljoen. Het zullen in de toekomst de miljoenen gematigde moslims zijn die de Europese landen onherkenbaar zullen veranderen. Op dit moment worden nog de islamitische enclaves aangegeven als parallelle samenlevingen. De dag komt echter dat niet de islamitische samenlevingen met parallel worden aangeduid maar de overgebleven joods-christelijke-atheïstische groepen. Groepen die noodgedwongen bij elkaar zijn gaan leven om niet geheel verweest te raken en geconfronteerd te zijn met het feit dat ze niet meer zoals hun voorouders onderdeel zijn van een leidende cultuur. Niet de terreur daden zullen Europa vernietigen. Europa zal worden verstikt onder een deken van islamitische gematigdheid die vele malen dodelijker is dan de ergste islamitische terreurdaad.

  Geliked door 1 persoon

  • FRANK H.M. zegt:

   Volledig akkoord met deze reactie. Vandaar mijn afsluitende zin op de meeste van mijn reacties : “ ceterum censeo meccam esse delendam” ( vrij naar Cato ) i.e. vrij vertaald : En voor het overige ben ik van mening dat mekka dient vernietigd te worden. Dat zou al een mooi begin zijn.

   Geliked door 1 persoon

 3. Bob Fleumer zegt:

  En zo wordt het nacht in het Avondland.

  Like

 4. MF zegt:

  @Paul Zwueste
  Dank.
  Ik dacht “minder”, maar als ik nu weer lees in de reacties over Concordaat 1933, weet ik het niet meer…

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s